Page 1

Stichting tot behoud reddingboot

Nieuwsbrief • www.gebroeders-luden.nl • info@gebroeders-luden.nl

1965*

*

*

2015*

MEI 2015


Nico Bakker

INHOUD Nico Bakker Voorzitter Ruud Hazeveld Secretaris Hans Streelman onderhoudscoรถrdinator Robert Kuperus vrijwilliger Word Donateur Sponsoren Uit de historie met: bijdrage Willem Wilstra

voorzitter

Onderstaande is de toespraak door onze voorzitter tijdens de perspresentatie te Oostmahorn op 4 april j.l. De Gebroeders Luden ,50 jaar, een reddingsboot met een rijke historie in dit zo verraderlijke maar ook prachtige vaargebied. Behoudens een uitstapje van negen jaar naar IJsland is in deze wateren op de grens van Friesland en Groningen dit schip altijd paraat geweest. Wij zijn dan ook blij dat mensen die toen heel nauw bij het schip betrokken waren ons nog steeds met raad en daad bijstaan. Het is niet alleen een voorwerp wat voor ons ligt maar ook een stuk levensgeschiedenis voor een aantal mensen die hier aanwezig zijn. Het was dan ook een vanzelfsprekendheid dat op het moment dat toen ook op IJsland de werkzaamheden achter de rug waren en dat de Luden door de reddingsmaatschappij te koop werd gezet, een aantal mensen hier in de omgeving van Oostmahorn en Lauwersoog de koppen bij elkaar staken om de voormalige reddingsboot weer terug te brengen naar zijn oorspronkelijke vaargebied. Maar met de koppen bij elkaar steken ben je er niet. Er moest een aankoopbedrag op tafel komen en een contract met de KNRM gesloten worden. Ik ben ook verheugd dat de toenmalige directeur van KNRM en de noordelijke vertegenwoordiger van de KNRM dhr. Germ Martini volledig achter onze plannen stonden. Zij deelden onze visie dat de Gebroeders Luden een vaste plaats diende te krijgen in het gebied waar ze actief was geweest. En dan komt er een moment dat je als stichtingsbestuur eigenaar van de Gebroeders Luden bent en dan moeten er mensen komen die met het schip varen en minstens zo belangrijk, mensen die het schip onderhouden.

Nieuwsbrief digitaal? In verband met de steeds stijgende portokosten willen wij u vragen of u de nieuwsbrief digitaal zou willen ontvangen. Indien u hiertoe wilt overgaan, dan graag een e-mail naar info@gebroeders-luden.nl Dit geldt alleen voor een niet reeds eerder gedane aanmelding hiervoor.


Dokkum Dokkum

Om een groep mensen bij elkaar te krijgen die dat gezamenlijke belang voorop stelden is in het begin van de stichting moeilijk geweest. Maar door schade en schande wat wijzer geworden hebben we de aanloopproblemen overwonnen en zijn we wat dat betreft in wat rustiger vaarwater terecht gekomen. Al weer enige tijd geleden praat je binnen het bestuur over het feit dat de Gebroeders Luden 50 jaar in de vaart is en je dat niet ongemerkt voorbij wilt laten gaan. Je kunt dat op een hoop manieren vieren maar wij waren er met elkaar al snel uit, dit jubileum moest ten goede komen aan het schip. Daarvoor ben je extra financiën nodig en die zijn bijeengebracht door de bestuursleden met de meeste overredingskracht waarvan ik de naam niet zal noemen maar komen uit Friesland. De fondsen waar we tot nu toe steun van kregen zijn: Stichting het Roode of Burgerweeshuis; Meindersma Sybenga Stichting; P.W. Janssen’s Friesche Stichting Commissie van beheer; Stichting Siebolt Foundation. Coöperatiefonds Rabobank Noordenveld West-Groningen; J B Scholtenfonds vanuit het uitvoeringsplan Lauwersmeer. Alle fondsen bedankt en wij zullen het zeker goed besteden. Vervolgens moeten er door onze medewerkers, vrijwilligers, een aantal werkzaamheden worden uitgevoerd. En als u nu nagaat dat we de laatste 14 dagen wind, hagel, sneeuw, regen en noem maar op gehad hebben dan past diep respect voor onze mensen die de natuur

trotseren want de Luden moest vandaag er tip top bijliggen. Mensen heel erg bedankt. Wij kunnen ons schip ook niet onderhouden zonder de vele bijdragen van particulieren en sponsoren. In een tijd van een terugtrekkende overheid zul je het met elkaar moeten doen. Iedereen die daaraan heeft bijgedragen, wij kunnen niet zonder u, veel dank hiervoor.

Links: mevr. Milou Buisman (Esonstad) Rechts: voorzitter Nico Bakker De mascotte van het park wordt overhandigd

Dokkum

KENNIS IS KUNNEN Groningen Heerenveen Leeuwarden Leeuwarden Groningen Groningen Heerenveen Heerenveen Leeuwarden

Telefoon 54 70 070 15 (0513) 63 16 00 Telefoon 21 27 099 Telefoon (050) 54 70 070 Telefoon (050) 54(050) 70 070 15 P. Prinslaan Telefoon Telefoon (0513) Telefoon 63(0513) 16 0063 (058) 21 27 099 P.anPrinslaan 15 16Telefoon 00 Telefoon (058) 21(058) 27 099 Fax 54 70 079 35 Fax (0513) 63 16 24 Fax 21 27 055 Fax (050) 54 70 079 Fax (050) 54(050) 70 079 35 (0513) Fax 63(0513) 16 2463 (058) 21 27 055 PostbusPostbus 35 Fax 16Fax 24 Fax (058) 21(058) 27 055 AA Dokkum Dokkum 9100 AA9100 Dokkum (0519) 29 23 25 (0519) Telefoon 29(0519) 23 2529 Telefoon 23 25 (0519) 29 23 22 (0519) Fax 29(0519) 23 2229 Fax 23 22 info@raadsma.nl dsma.nl nfo@raadsma.nl

P. Prinslaan 15 Postbus 35 9100 AA Dokkum Telefoon (0519) 29 23 25 Fax (0519) 29 23 22 info@raadsma.nl

Heeren

Telefoon Fax


Ruud Hazeveld secretaris 1965*

*

De nieuwsbrief verschijnt in deze editie in een grotere uitgave dan gewoonlijk. Dit heeft te maken met ons 50-jarig jubileum dit jaar. We zijn door onze sponsor Bouwgroep Dijkstra Draisma te Dokkum in nieuwe kleding gestoken. Als zodanig kunnen we bij vaartochten en evenementen representatief voor de dag komen. Het betreft een broek, polo, trui en een waterdicht windjack.

2015*

banier aan weerszijden van de boot

wapen van Oostmahorn van de Gebroeders Luden. De boot is dit jaar 50 jaar oud. Hier zal dit jaar de nodige aandacht aan besteed worden. Op de zijkant van de boot zijn banieren aangebracht waarop dit tot uiting komt. Ook zijn er vlaggen ontworpen die verkocht kunnen worden ter aanvulling van de kas. Op 12 september a.s. organiseert de Stichting een speciale dag op Lauwersoog voor de vrijwilligers, donateurs en sponsoren ter opluistering van het 50-jarig bestaan van de Gebroeders Luden.

Op de boot v.l.n.r. Hein Halma, Hans Streelman, Esther Toxopeus, Henk Kuilman, Harm Tolsma, Ruud Hazeveld. Op de steiger v.l.n.r. Bart Bolwijn, Andries Straatsma, Wietze Vellinga, Koos Bottema We zijn weer uit de winterslaap ontwaakt en het nieuwe seizoen staat voor de deur. In de winterperiode is er werk verricht aan de toegangsluiken op het dek. Deze werden daartoe verwijderd en goed onderhanden genomen. Het houtwerk werd weer geschuurd en gelakt. Ook dit jaar deden wij mee aan de landelijke NL-doet dag. Wethouder Kor Berghuis van gemeente de Marne stak zijn handen bij ons uit de mouwen. Voor de afgelopen winter is alle electronische apparatuur van de boot gehaald en opgeslagen in de stuurhut. Inmiddels is alles weer geinstalleerd en zijn we er weer klaar voor. Er wordt thans gebaggerd in de haven en onze steiger is verwijderd om meer toegangelijkheid te krijgen voor deze werkzaamheden. De boot heeft nu even een tijdelijke ligplaats in de jachthaven Noordergat. Inmiddels zijn deze werkzaamheden klaar en liggen we weer op onze vaste ligplaats. Dit voorjaar hebben de vrijwilligers weer een herhalingscursus gedaan voor reanimatie en het gebruik van een AED. In de winterperiode zijn we ook druk bezig geweest met de voorbereidingen t.a.v. het jubileum

*

Ter gelegenheid van dit jubileum werd op 4 april j.l de Gebroeders Luden aan de pers gepresenteerd te Oostmahorn ( in het fries de Sk창ns) waar zij in 1965 in dienst werd gesteld ter opvolging van de Insulinde. Zij lag daarna nog vier jaar op het station Oostmahorn. Na sluiting van de Lauwerszee verhuisde de boot naar station Lauwersoog. Daar wij op het Lauwersmeer varen voor Esonstad (Oostmahorn) en hiermee een

v.l.n.r. Andries Straatsma, Koos Bottema, Ruud Hazeveld, Hein Halma goede relatie hebben was er voor gekozen om dit evenement te houden in Esonstad. We hebben in het afgelopen jaar diverse malen gevaren voor gasten van het park. Ook dit jaar zal het een vervolg krijgen. Deze vaartochten leveren een aanzienlijke aanvulling op voor onze kas. Natuurlijk had ook de indienststelling van de boot in 1965 in Oostmahorn te maken met deze locatie.


v.l.n.r. Hans Westenberg, Willem Wilstra en Wietze Zijlstra

het gelegenheidskoor Na aankomst te Oostmahorn ging de pers a/b en voer mee naar binnen waar we afmeerden bij het plein naast het restaurant de Waegh in Esonstad. Dit werd gedaan door ex-opvarenden van de Gebroeders Luden, t.w. Willem Wilstra, Wietze Zijlstra en Hans Westenberg. Hier werden toespraken gehouden door de directrice van Esonstad, mevr. Milou Buisman en voorzitter Nico Bakker. Binnen in de Waegh werd het jubileumlied ten gehore gebracht door enkele leden van het zeemanskoor. Dit was geschreven en muzikaal ten gehore gebracht door het duo Henriëtte Pieperiet van Schiermonnikoog. Door Willem Wilstra werd er e.e.a. verteld over de historie. Ook werden er oude beelden getoond van het verleden. Dit alles onder het genot van een hapje en drankje. ’s Middags was de boot te bezichtigen voor de parkbewoners.

de Luden komt Esonstad binnen

de vrijwilligers in afwachting van… in hun nieuwe outfit Inmiddels zijn er al weer boekingen binnen voor vaartochten en asverstrooiingen zodat de vaaragenda al weer gevuld wordt. Op 18 april j.l. woonden we de opening bij van het Reitdiepveer. Deze onderhoud een verbinding tussen Aduarderzijl en Schaphalsterzijl aan het Reitdiep. Middels het veer als verbindende schakel kunnen voetgangers en fietsers worden overgezet op aansluitende fiets- en wandelroutes. Er was een feestelijke opening welke werd opgeluisterd met een vlootschouw waaraan diverse schepen deelnamen. Op 2 mei waren we aanwezig op de dag van de garnaal (tevens reddingbootdag). Deze dag waren we in dienst van de organisatie Promotie Lauwersoog. Eerder werden er door ons op de haven de vlaggen opgehangen voor dit evenement.


Vooraan het Reitdiepveer, Emma, noordelijk scheepvaartmuseum, Albatros ZK4, visserijmuseum.

in eve

- en verkoopv

2015*

*

ere nig

Co รถ

ati er

1965*

g in

CIV ...

p

*

La . uwe rszee u.a

LAUWERSOOG/HARLINGEN

Landal Esonstad Skanserwei 28 9133 DV Anjum Tel. +31-(0)519-32 95 55 www.landal.nl

Haven 16 - 20 - 9976 VN Lauwersoog - Tel. 0519 - 34 92 91 Fax Adm. 0519 - 34 91 76 Fax In-/Verk. 0519 - 34 93 50

Stichting Wadloopcentrum Pieterburen Haven 20 9976 VN Lauwersoog Tel: 0595 - 528 300 www.wadlopen.com


Voorafgaand op 1 mei voeren wij met de pers en dhr E.Talstra, afgevaardigde van Promotie Lauwersoog, naar de mijnenveger ex-Hr.Ms.Sittard om deze naar binnen te begeleiden. Hiertoe gingen we naar buiten richting Westgat voor de ontmoeting. Het schip is thans eigendom van het zeekadettenkorps Harlingen. Zie foto’s onder

Ophangen vlaggen door: Hans Streelman en Harm Tolsma

1965*

*

*

2015*

In de middag werden er voor belangstellenden vaartochten gehouden. Dit gebeurde onder zeer grote belangstelling. Enkele kotters deden hier ook aan mee alsmede de ZK4, de Insulinde en de KNRM. In de visafslag hadden we een kraam met t-shirts, boeken en folders teneinde de stichting te promoten. Er kon een donateur worden bijgeschreven en er werden wat attributen verkocht.

De Sittard komt in zicht

bijdraaien om langszij te gaan

bijna zover

overzetten van de pers


Stand in de visafslag

Rondvaarten met veel belangstelling Op 24 en 25 mei zullen wij aanwezig zijn bij vlaggetjesdag Zoutkamp tijdens de Pinksterdagen waarbij er ook aandacht zal zijn voor de jeugd, Er zal voor de schooljeugd vooraf gaande aan Pinksteren een vaartocht zijn op het Reitdiep. Dit ter bewustwording en educatie van de geschiedenis van het reddingwezen. Tijdens de Pinksterdagen zal de garnalen Koningin weer worden opgehaald door verscheidene visserij kotters waarbij ook de Gebroeders Luden aanwezig zal zijn. Men gaat dan in optocht naar het Lauwersmeer. Belangstellenden kunnen meevaren.

Wij hopen ook dit jaar weer op een goed seizoen en ons gezicht te kunnen laten zien in de noordelijke regio. De boot hoort hier thuis en is onlosmakelijk verbonden met Lauwersoog. Zoals eerder opgemerkt, op zaterdag 12 september organiseren we een bijzondere dag ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum. Deze dag wordt gecombineerd met de jaarlijkse donateursdag. De vrijwilligers zijn er klaar voor. Ik wens u allen een mooie zomer en dank u voor het in ons gestelde vertrouwen. Op onze website vindt u onder het kopje Nieuws onze Agenda waarin de activiteiten staan.

Hans Streelman onderhoudscoÜrdinator Dokbeurt 2015. Bijgaande foto’s geven een impressie van de dokbeurt. De dokbeurt begon op maandag 23 maart en eindigde op 28 maart. Er werd door de vrijwilligers het nodige werk verricht maar het weer werkte niet mee.

Door het slechte weer, veel wind en regen, heeft het schilderwerk vertraging opgelopen. Maar uiteindelijk is het toch gelukt om op de perspresentatie van 4 april er spic en span bij te liggen. Uitgevoerd door de werf was de reguliere knip- en scheerbeurt van het onderwaterschip.


om de manoeuvreerbaarheid te verbeteren is het schot uit de scheg verwijderd, dit is inmiddels beproefd en is een verbetering gebleken.

van de stootrand zijn de stalen M 12 bouten en moeren vervangen door gegalvaniseerde. e.e.a. om de roeststrepen op de romp te vermijden. v.l.n.r. Ruud, Wietze, Harm

het draaiwerk van het toegangsluik naar de machinekamer is gereviseerd en de dichtingsring vervangen, het luik is nu weer lekvrij.

let wel: het gaat hier om ruim 300 bouten‌..


de kopfender is vervangen door een stevige vrachtautoband, de deuk in de kop is geplamuurd en onzichtbaar geworden.

 1965*

*

2015*

*

WORD DONATEUR VAN DE REDDINGBOOT GEBROEDERS LUDEN Het in stand houden van de Gebroeders Luden kost ondanks dat met vrijwilligers wordt gewerkt veel geld. Het is ieder jaar weer een grote kunst om “de touwtjes aan elkaar te knopen”. Daarom zijn we ontzettend blij dat we “begunstigers” hebben in de vorm van donateurs en dienstverlenende bedrijven.

Voor € 25,00 of meer per jaar ondersteunt u het in stand houden van de Gebroeders Luden. Naam

...........................................................................................................................................................

Adres

...........................................................................................................................................................

Postcode ........................................................................................................................................................... Tel

...........................................................................................................................................................

E-mail

...........................................................................................................................................................

Bedrag

€ ....................................................................................................................................................

Stuur dit formulier op naar:

Reddingboot Gebroeders Luden Haven 20 9976 VN Lauwersoog


Sponsoren van de Gebroeders Luden:

Kolkensloane 4, 9114 AG, Driezum Postbus 2, 9114 ZP, Driezum

Telefoon +31 (0)511 42 45 00 Fax +31 (0)511 42 43 43 G R A V E E R - E N FE-mail R E Einfo@damstra.nl STECHNIEK

Brokmui 24 9101 EX Dokkum tel: 06 - 53212647 fax: 0519 - 296547 E-mail: info@stradosales.nl www.stradosales.nl

R E S TA U R E T T E

G R AV E E R -

EN FREESTECHNIEK

Postbus 178 - 9100 AD Dokkum Dokkum

Beurtvaart 4 -AD9101 RB Postbus 178 - 9100 Dokkum Beurtvaart 4 - 9101 RB Dokkum

Tel.: (0519)220800 Fax: (0519)220850

Postbus 178 - 9100 AD Dokkum info@reposdokkum.nl Beurtvaart 4 - 9101 RB Dokkum Fax (0519) 220 850

• Vers gebakken vis • Plateservice • 2e kopje koffie GRATIS • Diverse broodjes • GRATIS kids-speel-corner

www.reposdokkum.nl Telefoon (0519) 220 800 Rabobank 32.02.07.080 info@repos.nl

www.repos.nl

Telefoon (0519) 220 800 Fax (0519) 220 850

Rieks & Janneke Gerdes Haven 8, Lauwersoog, (0519) 34 92 00

w w w. s c hi e r zi c ht . n l

Rabobank 32.02.07.080 Iban NL52 RABO 0320 20 7080 BIC RABONL2U info@repos.nl

www.repos.nl *** Anna Dorothea Hingststichting ***

Handgemaakte geboortelepels


Robert Kuperus

vrijwilliger

Mijn naam is Robert Kuperus , ik heb twee doch-

Weer in de burgermaatschappij bij pompen-

ters, Selda en Hester .

bedrijf HOVAP in Sneek gewerkt. Daarna bij de

Sinds kort als algemeen vrijwilliger bij de Stichting

PGEM in Lelystad op de Flevocentrale in dienst

reddingboot Gebroeders Luden werkzaam. Na de

getreden.

lagere school en de LTS in Sneek naar de school

Na afwisselend op verschillende centrales ge-

voor scheepswerktuigkundigen in Harlingen voor

werkt te hebben met een reorganisatie in de

het voorlopig diploma,

seniorenregeling gekomen.

In dienst bij de Holland Amerika Lijn, deze had

Mijn hobby’s zijn motorrijden en het sleutelen

nog vrachtschepen, een jaar op de Atlantic Star

aan engelse motoren.

met zware lading en containers op de Amerika /

Ik heb vooral belangstelling voor de oudere tech-

Europa lijn.

niek, alles wat vaart, vliegt en of rijdt.

Bij de passagiersdienst op de ss Rotterdam ook als

Als vrijwilliger bij de Stichting heb ik een zinvolle

machinist gevaren. Na de vaarperiode in militaire

vrijetijdsbesteding gevonden.

dienst gegaan.

Uit de historie In het jaarverslag van de “de reddingboot” van 1973 lezen we het volgende: Er werden door de Gebroeders Luden in totaal 32 loodsdiensten verricht van en naar zee. Het betrof hier met name Lauwersoog en Zoutkamp. Er werden in die tijd nog veel mijnen opgevist.

Bij de demontage hiervan hield de Gebroeders Luden standby. Dit gebeurde bij de ZK87 – ZK8 – UK288 – ZK6 – ZK49 en de ZK22. Verder werden er in dat jaar 26 mensen aan land gebracht.

vanaf 1965 t/m 1969 te Oostmahorn, na sluiting Lauwerszee verhuisd naar Lauwersoog t/m 1996 opvolger van de Insulinde


ONDERZEEBOOT

boven water

Zo’ n 90 jaar geleden (1925) werd in Delfzijl de kiel gelegd voor een wonder schip! De eerste zelfrichtende motorreddingboot INSULINDE met twee motoren, elk afzonderlijk in een waterdicht af te sluiten machinekamer. Bovendien kon ingeval van nood binnenin gestuurd worden mocht de boel in de open stuurstand buiten bedrijf raken.

Alvorens de boot op 15 oktober 1965 in dienst werd gesteld was er al een heel protocol afgewerkt. Het meest spectaculaire gebeuren was wel de kantelproeven in een binnenhaven van Delfzijl. Hier waren zowel de GEBROEDERS LUDEN, als een drijvende bok naar toe verhaald en kon het vele publiek, waaronder ook wij als toekomstige

de eerste zelfrichtende reddingboot ter wereld, in dienst van 1927 t/m 1965 op station Oostmahorn

Het idee om tot een veiliger reddingboot te komen was ontsproten uit het brein van Mees Toxopeus, toen schipper bij de Reddingmaatschappij op Rottumeroog. Enkele jaren voor 1925 waren er langs onze kusten een tiental redders verdronken door kapseizing van hun boten en dat zette Mees aan het denken. Zijn idee werd verder uitgewerkt door werfbaas Niestern en uiteindelijk werd in 1927 de gloednieuwe INSULINDE gestationeerd aan de Friese kust bij Oostmahorn van waaruit vele succesvolle reddingtochten zijn uitgevoerd. Dat het een bijzonder schip was mag blijken uit het feit dat er daarna nog een vijftiental reddingboten van dit zelfrichtende type zijn gebouwd, stalen schepen van rond de vijftig ton zwaar. En één daarvan was dus de GEBROEDERS LUDEN! Ook weer gebouwd op de vermaarde werf van de familie Niestern, voor hen een hele eer.

bemanningsleden dit spektakel stuk mee maken. Het zelfrichtend systeem bestaat uit bepaalde krachten, vanuit de stabiliteit gezien door een onevenwichtig koppel. Onder de boot is een verzwaarde kiel gelast, bij de Insulinde was dit een 10 cm. dikke lange stalen balk. Onder de nieuwere boten is die balk ‚ uitgesmeerd’ tot een dikke plaat. Dit extra gewicht was nodig in het richtend systeem. Langs de hele bovenkant aan stuurboordzijde van de boot ( binnenin) is een tank, welke gewoonlijk droog staat maar mocht de boot op de kop komen te liggen stroomt water door de inlaat pijpen naar binnen. Dan zit aan een kant meer gewicht en komt de boot wat scheef te liggen, dan gaat het zware gewicht van de kiel werken en duwt de boot omhoog zodat ze weer recht wipt. Het water in de tank kan dan door de zijkleppen weer weglopen. (zie ook de foto’s) Maar nu het fenomeen…sinds dit systeem is


toegepast, dus vanaf de INSULINDE, is nog nooit een boot van dit type over de kop geslagen! Wel is het gebeurd dat door enorme golven enkele boten plat op hun zij kwamen te liggen, dus slagzij van 90 graden of meer, dat het schip toch weer rechtop sprong en niet kapseisde. Dit is de GEBROEDERS LUDEN ook al eens overkomen. U begrijpt dat de bemanningen een rotsvast vertrouwen in dergelijk materiaal heeft. De GEBROEDERS LUDEN maakte het al snel waar. Twee weken na de in dienststelling op 15 oktober 1965 kwam de vuurdoop. Groot schip gestrand op het Bornrif van Ameland.

Van 28 oktober tot 2 november is de ‚ LUDEN’ bijna 100 uren in touw geweest om de bemanning van de PANAGATHOS te redden. Aanvankelijk rustig, mistig weer, windkracht 3 tot een zware storm NW 10. Het schip was wrak geslagen, helikopters haalden 20 personen van boord en de GEBROEDERS LUDEN slechts 6 man. Maar het was een goed begin want in de analen staat dat deze boot meer dan 900 mensen heeft gered.

Mijn suggestie: Wanneer zou er eens een reddingboot met de naam van MEES TOXOPEUS komen? Willem Wilstra (oud schipper)

reeds na 2 weken indienststelling in actie bij de Panagathos tekening van Reint de Jonge (hangt in het reddingbootmuseum Den Helder)


De Gebroeders Luden wordt met een bok omver getrokken

De kabels worden gevierd en de boot komt als een duikelaar terug


De zwaanhals (waterinlaatpijp) is duidelijk te zien waar het water binnenkomt, de inhoud van de kieptanks is 6 ton. Middels de looskleppen kan het water wel weer naar buiten maar niet naar binnen. Aan de andere kant van de boot bevinden zich de luchttanks. Hierdoor ontstaat een onevenwichtige toestand.

*

1965*

*

2015*

Stichting tot behoud reddingboot Gebroeders Luden Haven 20 - 9976 VN Lauwersoog e-mail: info@gebroeders-luden.nl www.gebroeders-luden.nl


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.