Page 1

Stichting tot behoud reddingboot

Nieuwsbrief • www.gebroeders-luden.nl • info@gebroeders-luden.nl

JUNI 2016


INHOUD

Nico Bakker Voorzitter NLdoet 2016 Onderhoud Geschiedenis van het Lauwersmeer Reddingsbootdag 2016 Noodlot tartte familie Luden Sponsoren

Nieuws van het bestuur Andries heeft per 31 december het bestuur verlaten. We hebben Jaap Stigter bereid gevonden om ons bestuur te komen versterken. We zien Jaap niet als opvolger voor Andries, maar meer als aanvulling op het technisch vlak, en dan voor alles bovendeks. Hans doet dan de techniek benedendeks. We hebben Sjoerd bereid gevonden om de PR te versterken. En zo zijn alle functies weer gevuld. In het voorjaar hebben we weer een vrijwilligeroverleg gehouden, waarin iedereen kon meepraten over het reilen en zeilen van onze stichting. Naar aanleiding van het vorige overleg, hebben we met iedereen persoonlijke gesprekken gevoerd. De uitkomst hiervan hebben we nu besproken. Ook hebben we het gehad over gastheerschap en bestuur. We kunnen terugkijken op een goede bijeenkomst en zijn van plan om dit in het vervolg twee keer per jaar te doen.

Nico Bakker

voorzitter

Na een druk jaar 2015 vanwege het 50 jarig bestaan van de Gebroeders Luden zijn we nu in 2016 weer met de “gewone�dingen bezig. Wij hebben het idee dat het varen voor derden zoals asverstrooiingen en rondvaarten toeneemt. De Gebroeders Luden is aanwezig geweest op de reddingbootdag in de Eemshaven 30 april j.l. en wij zullen ook aanwezig zijn bij Delfsail. Wij hebben afgelopen winter afscheid genomen van ons bestuurslid Andries Straatsma uit Dokkum. Een betrokken bestuurder, en medeoprichter van de stichting, die met verve de belangen van ons schip en de stichting vertegenwoordigde. We hebben op gepaste wijze afscheid van Andries genomen. In onze thuishaven Lauwersoog zijn veranderingen gaande. De kade wordt verlengd, er komt een botenlift en Telson/Kant bouwt een garnalenpelcentrum. Met elkaar een enorme vooruitgang voor de haven.

Andries Straatsma Nieuwsbrief digitaal? In verband met de steeds stijgende portokosten willen wij u vragen of u de nieuwsbrief digitaal zou willen ontvangen. Indien u hiertoe wilt overgaan, dan graag een e-mail naar info@gebroeders-luden.nl Dit geldt alleen voor een niet reeds eerder gedane aanmelding hiervoor. Stichting tot behoud reddingboot Gebroeders Luden Haven 20 - 9976 VN Lauwersoog e-mail: info@gebroeders-luden.nl www.gebroeders-luden.nl


NLdoet 2016

Onderhoud Onderhoud

NLdoet ‬2016 was weer een succes! Alle klussen die we gepland hadden zijn uitgevoerd. Tussen de middag genoten de ongeveer tien vrijwilligers van een lekkere lunch. Van het Oranjefonds kregen we een bijdrage om verf en dergelijke te kopen. En s’ middags nog hoog bezoek van vier dames van het hoofdkantoor. Die waren onderweg naar Schiermonnikoog om de dag erna te helpen bij het strand opruimen. Toch leuk dat ze bij ons kwamen kijken.

Hans HansStreelman Streelman

In de winter periode staat het onderhoud wat op een laag pitje. De lenspomp van BB motor is gereviseerd. Een meeneem pen in de as was doorgeroest. De afdichting ringen waren versleten, gelukkig bestaat de leverancier van de pomp nog. De toegang luiken van voorbergplaats en geredden verblijf zijn gereviseerd. Dit zijn werkzaamheden die goed in de “Stuurhut” uitgevoerd kunnen worden. Er is een moderne brandmelding installatie geplaatst met sensoren in alle compartimenten, tevens wordt het bilge alarm hier op aangesloten. Bij melding wordt het signaal doorgestuurd naar één of meerdere telefoons, ook als we niet op onze vaste ligplaats liggen. Van SB motor zijn smeerolie en filter vervangen. De smeeroliedruk manometers van beide motoren zijn vervangen. De drukopbouw na het starten van beide motoren is identiek, ook de drukafbouw bij het stoppen.

De mannen van de Luden aan het werk in de “Stuurhut”.

Stichting Wadloopcentrum Pieterburen Haven 20 9976 VN Lauwersoog Tel: 0595 - 528 300

in eve

- en verkoopv ere nig

Co ö

ati er

La . uwe rszee u.a

g in

CIV ...

p

www.wadlopen.com

LAUWERSOOG/HARLINGEN Haven 16 - 20 - 9976 VN Lauwersoog - Tel. 0519 - 34 92 91 Fax Adm. 0519 - 34 91 76 Fax In-/Verk. 0519 - 34 93 50


Dokkum okkum

Geschiedenis van het Lauwersmeer De Gebroeders Luden kwam in 1965 in dienst op het station Oostmahorn, gelegen aan de Lauwerszee, als opvolger van de Insulinde. De Lauwerszee was ontstaan na de watersnood van 1280. Na de watersnood van 1953 ontwikkelde men plannen tot drooglegging van de Lauwerszee. In 1960 werd dit besloten en is men begonnen met het realiseren van het plan. Men begon met het aanleggen van een 13 km lange afsluitdijk met een schutsluis en spuisluizen. Op 25 mei 1969 was de afsluiting een feit. In dat jaar verhuisde de Gebroeders Luden naar Lauwersoog en was bij acties sneller op de Wadden- en Noordzee.

Ruud Hazeveld

Zij was achtereenvolgens van 1969 t/m 1996 hier gestationeerd. In het laatste jaar werd de Gebroeders Luden afgestoten en deden snellere reddingboten hun intrede. De Annie Jacoba Visser kwam als haar opvolger naar Lauwersoog na in dienst te zijn gesteld op Schiermonnikoog op 14 juni 1993. Ter herinnering aan de Gebroeders Luden is op het boothuis Titia Visser van de KNRM aan de Kustweg te Lauwersoog een plaquette aangebracht. In 2006 keerde de boot terug naar haar thuishaven na een periode op IJsland en is thans eigendom van een Stichting met vrijwilligers gevestigd aan de haven op Lauwersoog.

Dokkum

KENNIS IS KUNNEN Groningen Heerenveen Leeuwarden Leeuwarden Groningen Groningen Heerenveen Heerenveen Leeuwarden

Telefoon 54 70 070 15 (0513) 63 16 00 Telefoon 21 27 099 Telefoon (050) 54 70 070 Telefoon (050) 54(050) 70 070 an 15 P. Prinslaan Telefoon Telefoon (0513) Telefoon 63(0513) 16 0063 (058) 21 27 099 . Prinslaan 15 16Telefoon 00 Telefoon (058) 21(058) 27 099 Fax 54 70 079 35 Fax (0513) 63 16 24 Fax 21 27 055 Fax (050) 54 70 079 Fax (050) 54(050) 70 079 5ostbusPostbus (0513) Fax 63(0513) 16 2463 (058) 21 27 055 35 Fax 16Fax 24 Fax (058) 21(058) 27 055 AA Dokkum Dokkum 100 AA9100 Dokkum (0519) 29 23 25 0519) Telefoon 29(0519) 23 2529 elefoon 23 25 Fax (0519) 29 23 22

P. Prinslaan 15 Postbus 35 9100 AA Dokkum Telefoon (0519) 29 23 25 Fax (0519) 29 23 22 info@raadsma.nl

Heeren

Telefoon Fax


Reddingsbootdag 2016 Op vrijdag 29 april hebben we het schip alvast overgevaren naar de Eemshaven, omdat we anders op zaterdag al heel vroeg moeten vertrekken. De reis verliep voorspoedig. Op zaterdag hebben we in het gebouw van de KNRM een kleine stand ingericht met verkoop spullen. We hebben de hele dag gevaren met donateurs van de KNRM, samen met de Jan en Titia Visser van Station Eemshaven. Ruim 700 mensen hebben het station Eemshaven en alle leuke activiteiten bezocht. De dag heeft zo’n 14 nieuwe donateurs opgeleverd voor de KNRM. Ook de pers was ruim aanwezig. We kunnen terugkijken op een fantastische dag. Mede door de ons goed gezinde weergoden en alle vrijwilligers. Yoga op de Engelsmanplaat In samenwerking met MEER hebben we een prachtig arrangement ontwikkeld. Wat is er nou leuker dan met een stoere reddingboot naar de meest rustgevende omgeving in Nederland te varen en daar in alle stilte het yoga te ervaren. Met op de achtergrond alleen het geluid van de zee, de wind en de vogels. Dit seizoen staan er 4 bijzondere tochten gepland!

Agenda

Agenda

4 juni Engelsmanplaattocht 18 juni Yogatocht 29 juni t/m 4 juli Delfsail 5 juli vaartocht op het Lauwersmeer vanuit Esonstad 12 juli vaartocht op het Lauwersmeer vanuit Esonstad 16 juli Yogatocht 19 juli vaartocht op het Lauwersmeer vanuit Esonstad 26 juli vaartocht op het Lauwersmeer vanuit Esonstad 30 juli Yogatocht 2 aug vaartocht op het Lauwersmeer vanuit Esonstad 9 aug vaartocht op het Lauwersmeer vanuit Esonstad

Data:

13 aug Engelsmanplaattocht

18 juni vertrek 14.00 uur - aankomst 17.00 uur

16 aug vaartocht op het Lauwersmeer vanuit Esonstad

16 juli vertrek 12.30 uur - aankomst 15.30 uur

23 aug vaartocht op het Lauwersmeer vanuit Esonstad

30 juli vertrek 12.00 uur - aankomst 15.00 uur

27 aug Engelsmanplaattocht

17 september vertrek 16.00 uur - aankomst 19.00 uur

30 aug vaartocht op het Lauwersmeer vanuit Esonstad

Engelsmanplaattochten Wij organiseren dit jaar voor het eerst een aantal vaartochten naar de Engelsmanplaat, waarbij we een wandeling gaan maken op de plaat onder leiding van een wadgids. De kosten voor deze tocht zijn â‚Ź 30,00. Reserveren via de mail info@gebroeders-luden.nl of 06-12293397. 4 juni vertrek 15.10 uur - aankomst 18.10 uur 13 augustus vertrek 10.36 uur - aankomst 13.36uur 27 augustus vertrek 10.40 uur - aankomst 13.40 uur

17 sept Yogatocht 3 okt

Waddendag in Groningen

18 okt

vaartocht op het Lauwersmeer vanuit Esonstad

25 okt

vaartocht op het Lauwersmeer vanuit Esonstad

1 nov vaartocht op het Lauwersmeer vanuit Esonstad

Deze agenda is onder voorbehoud. Voor de Yogatochten en de Engelsmanplaattochten moet gereserveerd worden. Zie hieronder. Voor de Esonstadtochten over het Lauwersmeer worden kaarten verkocht bij de receptie van Landal. Deze tochten gaan door bij voldoende deelname.


Noodlot tartte familie Luden De Gebroeders Luden heeft honderden drenkelingen behouden aan wal gebracht. Hoeveel van hen zouden zich hebben afgevraagd hoe het schip eigenlijk aan z’n naam kwam en wie die nobele schenkers waren. Om dat te weten te komen moeten we naar het Bloemendaal van rond de eeuwwisseling. Om precies te zijn op bezoek bij de machtige familie Borski van Elshout. Met de dood van Willem Borski III in 1884 was de familie in mannelijke lijn uitgestorven. De eigendommen, waaronder uitgestrekte duingebieden, vererfden op mevrouw J.J. van der Vliet-Borski (1828-1912). Met haar gezin bewoonde zij het aan Elswout grenzende ‘Duinlust’. Het echtpaar kreeg vijf zonen, maar die stierven zonder nakomelingen.

Ze zijn er weer, de felbegeerde petjes! Te bestellen via de mail info@ gebroeders-luden.nl

Er waren echter ook vier dochters. Een van hen Mathilde W.J.J. van der Vliet (1857-1942) was gehuwd met de bankier Mr. Dr. J. Luden (1857-1940) die voor de familie alle bezittingen in de gemeente Bloemendaal beheerde. Daarnaast restaureerde hij in de jaren twintig zijn eigendom, kasteel Moersbergen bij Doorn. In 1889 had het echtpaar het landhuis Koningshof laten bouwen. Het werd het onderkomen voor hun twee dochters en twee zonen. De oudste, Hendrik, bijgenaamd Poly, werd op 16 maart 1892 geboren. Hij deed zich kennen als een charmant en intelligent figuur. In de voetsporen van zijn voorgeslacht werd hij firmant van het aloude bankiershuis Hope en Co. In 1920 betrok hij met zijn Amerikaanse vrouw Elisabeth Adelaide Cannon (1892-1984) het huis Elswouthoek. Het werd het onderkomen voor hun zoon ‘Jack’, die op 17 oktober 1917 werd geboren en als Johannes Hendrik Luden werd vernoemd naar zijn grootvader. Het leven was goed op Elswout. Het jonge gezin leek een florissante toekomst tegemoet te gaan. Nu en dan werden feesten gegeven in de villa en gasten werden steevast hartelijk onthaald.

of 06-12293397. Zo ook op dat noodlottige weekeinde in juli 1924, de dag waarna alles anders zou gaan.

Ook zijn er nog vlaggen en t-shirts met het 50 jaar logo.

Landal Esonstad Skanserwei 28 9133 DV Anjum Tel. +31-(0)519-32 95 55 www.landal.nl

Op 20 juli ging de jonge ‘Poly’ Luden met een van zijn gasten de Zeeweg langs om het weekeinde te besluiten met een bad in zee. Via het zandpad bereikten ze het Bloemendaalse strand. Het was er eenzaam, er was niemand. Er was dan ook niemand die het hulpgeroep hoorde van de gast, die hulpeloos moest toekijken hoe Luden in de stroming van een mui zeewaarts werd getrokken. De volgende dag spoelde zijn lichaam aan. De familie werd in rouw gedompeld: hun kroonprins was gestorven.


Noodlot tartte familie Luden Jaren later hertrouwde Elisabeth LudenCannon. Als mevrouw Leonard-Cannon vestigde ze zich in New York. Nadat Jack voor het eerst een bezoek had gebracht aan zijn moeder en stiefvader reisde hij met de boot naar Engeland. In Schotland wachtte hem de kostschool. Toen sloeg het noodlot opnieuw toe. Tijdens de boottocht krijgt Jack Luden hersenvliesontsteking. Zijn gealarmeerde grootvader reist onmiddellijk met een arts naar london. Tevergeefs. Elf jaar oud sterft Jack Luden op 4 juli 1929. Hij wordt begraven naast zijn vader, op de nieuwe begraafplaats van Bloemendaal.

In het duingebied dat eerder door zijn overgrootmoeder J.J. van der Vliet-Borski aan de gemeente was geschonken. Op zijn grafsteen zit een treurend engeltje van gietijzer. Er verstrijken vele jaren, maar Elisabeth Cannon vergat Nederland niet. In de Tweede Wereldoorlog trok zij het lot van ons land erg aan. In Amerika organiseerde zij het ‘Queen Wilhelmina Relief Fund’. Vlak na de oorlog was ze de eerste Amerikaanse vrouw die in Europa voet aan wal zette om te komen helpen.

Als blijk van erkentelijkheid viel haar een hoge onderscheiding ten deel. Toen zij hoogbejaard op 30 augustus 1984 in Amerika overleed werd haar laatste wens vervuld. In Bloemendaal rust zij nu tussen haar man en zoon, het gezin weer bijeen.Deze vertelling zou ten einde zijn ware het niet dat de verdronken Poly een broer had. Van Jan Anton Willem Luden, geboren op 25 juni 1891 werd echter nooit veel vernomen. ‘Groeide hij op in de schaduw van zijn begaafde oudere broer. Hoe reageerde hij op temidden van al het verdriet, van alle verloren hoop in de familie.

We weten het niet. Eenzelvig, bijna mensenschuw woonde hij bij zijn ouders op Koningshof’ schrijft mevrouw J. Patijn-Bijl de Vroe. Jan Anton Willem Luden is op 7 juli 1962 eenzaam overleden. Zijn testament is een verrassing: kasteel Moersbergen laat hij na aan het Utrechts Landschap, landhuis Koningshof gaat naar Natuurmonumenten en de Koninklijke Noorden Zuidhollandse Redding-Maatschappij krijgt f 600.000,-. Het is op voorstel van zijn nicht, mevrouw Nancy de Jong Schouwenburg-Brandt dat de reddingboot die van dit legaat gebouwd werd gedoopt werd tot ‘Gebroeders Luden’. Gedurende de 31 jaar dat de ‘mrb. Luden’ in dienst was voerde ze 896 acties uit. Hierbij werden 977 mensen veilig aan wal gebracht. Bron: NDC 30-12-1996


Sponsoren van de Gebroeders Luden:

Kolkensloane 4, 9114 AG, Driezum Telefoon +31 (0)511 42 45 00 Postbus 2, 9114 ZP, Driezum Fax +31 (0)511 42 43 43 G R A V E E R - E N FE-mail R E E info@damstra.nl STECHNIEK

G R AV E E R -

R E S TA U R E T T E

• Vers gebakken vis • Plateservice • 2e kopje koffie GRATIS • Diverse broodjes • GRATIS kids-speel-corner

EN FREESTECHNIEK

Postbus 178 - 9100 AD Dokkum Beurtvaart 4 -AD9101 RB Dokkum Postbus 178 - 9100 Dokkum

Tel.: (0519)220800 Fax: (0519)220850

Postbus 178 - 9100 AD Dokkum www.reposdokkum.nl info@reposdokkum.nl Telefoon (0519) 220 800 Beurtvaart 4 - 9101 RB Dokkum Fax (0519) 220 850

Beurtvaart 4 - 9101 RB Dokkum

Rieks & Janneke Gerdes Haven 8, Lauwersoog, (0519) 34 92 00

w w w. s c hi er zi c ht . n l

Rabobank 32.02.07.080 info@repos.nl

www.repos.nl

Telefoon (0519) 220 800 Fax (0519) 220 850

Rabobank 32.02.07.080 Iban NL52 RABO 0320 20 7080 BIC RABONL2U info@repos.nl

www.repos.nl *** Anna Dorothea Hingststichting ***

Handgemaakte geboortelepels


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.