Page 1

stichting tot behoud reddingsboot

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2017

www.gebroeders-luden.nl ~ info@gebroedersluden.nl


INHOUD Nico Bakker Voorzitter Esther Toxopeus Nieuws van het bestuur Agenda Even voorstellen ... Rien Huizing Onderhoud Hans Streelman Sponsoren Uit de Historie Nieuwsbrief digitaal? In verband met de steeds stijgende portokosten willen wij u vragen of u de nieuwsbrief digitaal zou willen ontvangen. Indien u hiertoe wilt overgaan, dan graag een e-mail naar info@gebroeders-luden.nl Dit geldt alleen voor een niet reeds eerder gedane aanmelding hiervoor.

Nico Bakker

voorzitter

Geachte lezer, Zoals u waarschijnlijk wel weet is de doelstelling van onze stichting niet alleen het terugkopen en beheren van de Gebroeders Luden maar ook het terugbrengen van het schip in het oorspronkelijke vaargebied. Dat oorspronkelijke vaargebied werd de afgelopen tijd beperkt door een verondieping van het Westgat tussen Engelsmanplaat en Schiermonnikoog. Zoals het nu lijkt zal de Rijksoverheid er in 2018 voor zorgen dat de geul uitgebaggerd wordt en dat het Westgat daardoor weer veilig bevaarbaar wordt. Het heeft lang geduurd maar toch. In het nabij verleden is de visserijkade verlengd en heeft een ondernemer een scheepslift aangelegd. Tevens is de verkeerssituatie op Lauwersoog aangepakt, hoewel dit hier en daar nog aangepast moet worden is dit een duidelijke verbetering van de verkeersveiligheid. Er zijn nu plannen om een bezoekerscentrum op Lauwersoog op te starten. Naast het werelderfgoed de Waddenzee, de Zeehondencreche en Staats Bos Beheer vinden wij dat ook onze oude reddingboot een rol moet spelen in de voorlichting over ons mooie gebied het Lauwersmeer en de Waddenzee.

Stichting tot behoud reddingboot Gebroeders Luden Haven 20 - 9976 VN Lauwersoog e-mail: info@gebroeders-luden.nl www.gebroeders-luden.nl www.facebook.com/StichtingBehoudGebroedersLuden www.twitter.com/GebroedersLuden www.instagram.com/gebroedersluden/

Nico Bakker


99 55

Nieuws van het bestuur

Dokkum

Groningen

Telefoon (050) 54 70 070 Fax (050) 54 70 079

KENNIS IS KUNNEN Dokkum DokkumDokkum

Groningen Heerenveen Leeuwarden Leeuwarden Groningen Groningen Heerenveen Heerenveen Leeuwarden

Telefoon 54 70 070 15 (0513) 63 16 00 Telefoon 21 27 099 Telefoon (050) 54 70 070 Telefoon (050) 54(050) 70 070 P. Prinslaan 15 P. Prinslaan Telefoon Telefoon (0513) Telefoon 63(0513) 16 0063 (058) 21 27 099 P. Prinslaan 15 16Telefoon 00 Telefoon (058) 21(058) 27 099 Fax 54 70 079 35 Fax (0513) 63 16 24 Fax 21 27 055 Fax (050) 54 70 079 Fax (050) 54(050) 70 079 Postbus 35 (0513) Fax 63(0513) 16 2463 (058) 21 27 055 PostbusPostbus 35 Fax 16Fax 24 Fax (058) 21(058) 27 055 AA Dokkum 9100 AA 9100 Dokkum AA9100 Dokkum (0519) 29 23 25 Telefoon Telefoon (0519) Telefoon 29(0519) 23 2529 23 25 (0519) 29 23 22 Fax (0519) Fax 29(0519) 23 2229 Fax 23 22 info@raadsma.nl info@raadsma.nl info@raadsma.nl

Dit jaar waren we weer op diverse evenementen aanwezig. Zoals elk jaar de Vlaggetjesdagen in Zoutkamp, de Admiraliteitsdagen in Dokkum en nieuw waren dit jaar de Nationale Historische Reddingbootdag in Lelystad en de Zomerwelvaart in Groningen. Voor Lelystad werd een dieselvergoeding gegeven waardoor het voor ons interessant werd om te gaan. Het was een groot succes, we hebben vaartochten gemaakt en daardoor ook veel mensen aan boord gehad. Aan dit evenement hebben we een nieuwe donateur over gehouden. Voor de bemanning werd ook goed gezorgd, we konden eten op de Hydrograaf waardoor we niet zelf hoefden te koken. Het evenement werd georganiseerd door KNRM Station Lelystad.

Op dinsdag 26 september jongstleden zijn de vrijwilligers van de Gebroeders Luden op “werkbezoek” geweest bij het Reddingmuseum. Een beetje verplichte kost, omdat er een expositie is van de Insulinde, de wonderboot. 90 jaar geleden gebouwd en in de vaart gekomen en de voorganger van de Gebroeders Luden in Oostmahorn. De allereerste zelfrichtende stalen reddingboot ter wereld. Bedacht door Mees Toxopeus. Als bonus nog een vaartocht gemaakt met de Johan de Wit. Het was een leerzame en mooie dag. Het leek ons leuk om de expositie ook in Lauwersoog te laten zien. Deze winter wordt de expositie die we in bruikleen hebben van het Reddingmuseum ingericht in onze expositieruimte. Deze zal dan volgend jaar te zien zijn en voor groepen te boeken als arrangement samen met een vaartocht met de Gebroeders Luden. We zijn bezig om een aantal dinsdagen in de winterperiode te besteden aan deskundigheidsbevordering. Zo zijn de schippers al een aantal keer op pad geweest met Jaap om te oefenen bij het aanleggen en manouvreren.

P. Prinslaan 15 Postbus 35 9100 AA Dokkum Telefoon (0519) 29 23 25 Fax (0519) 29 23 22 info@raadsma.nl

Hebben Hans en Robert uitleg gegeven over de machinekamer. En Rien heeft een dinsdag besteed aan brandbestrijding. Ook navigeren en reanimatie komen nog aan bod. Zo zijn we op tijd klaar voor het nieuwe seizoen. Onze website was alweer een tijdje geleden gemaakt. En niet meer van deze tijd, hij was bijvoorbeeld ook minder geschikt voor mobiel en tablet. Om een beetje met de tijd mee te gaan hebben we een nieuwe website laten maken door Oostindiën Webdiensten. Kijk gerust eens rond op www.gebroeders-luden.nl of volg ons op social media zoals Facebook en Twitter. Nieuw is Instagram, dit is een mobiele app om foto’s en video’s te delen. Zoals elk jaar organiseren we aan het eind van het seizoen de donateursdag. Op deze dag willen wij onze donateurs bedanken voor hun steun. Dit jaar vierden wij dit op 23 september. Er stonden twee vaartochten op het programma. De aanwezige donateurs hebben genoten van de vaartochten die we onder ideale omstandigheden konden uitvoeren. En ook voor de inwendige mens werd gezorgd. Wij merken dat de laatste jaren het animo voor deze dag minder word, daarom willen we in 2018 de dag wat anders organiseren. Hoe en wat daar zullen we nog over vergaderen, mochten er speciale wensen zijn dan horen wij dat graag.

Sjoerd in geprek met een donateur

Heerenveen

Telefoon (0513 Fax (0513

KEN


AGENDA • 9 en 10 december WinterWelvaart Zoutkamp • 13 december WinterWelvaart Garnwerd • 14 tot en met 16 december WinterWelvaart Groningen (www.winterwelvaart.nl) • 10 maart 2018 NLdoet • 28 april 2018 Reddingbootdag • 18 tot en met 21 mei Vlaggetjesdagen Zoutkamp • 17 juni 2018 Nationale Historische Reddingboot Dag (www.nhrd.nl)

Even voorstellen Rien Huizing Marinus Arend Harm Huizing is geboren op 7 augustus 1939 te Veendam. Heeft daar 24 jaar gewoond aan het Oosterdiep. Zijn verre voorouders en familie waren schepelingen in de veenkoloniale zeevaart. Zelf wilde hij ook naar de zeevaartschool maar dit werd van huis uit niet gestimuleerd. De reden was dat ze hem niet ruig genoeg vonden en er waren al zo velen nooit terug gekomen. Hij was voorbestemd om in de bouw zijn heil te zoeken. Als enige zoon van een aannemer misschien wel logisch vanuit hun standpunt. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Na veel thuis gedoe, toch in juli 1957 met zijn vader in het VW busje naar de zeevaartschool in Groningen. Machinist wilde hij worden, maar helaas het ging niet door, want met als vooropleiding “timmeren” kon dit niet. Terug naar huis, zijn vader vrolijk, en hij narrig als een zwien. Na verdere studie op het VMTO naar de HTS afdeling bouwkunde te Groningen. En aldaar afgestudeerd in juli 1963. Na de militaire dienstplicht bij de Genie (pontonniers) is hij begonnen in Vianen(ZH) bij de gemeente bouwkunde en Brandweer. Daarna volgden Uithuizen/Uithuizermeeden, Sleen, Dalen en Odoorn en als laatste Borger/Odoorn. Tijdens de Uithuizer periode in 1969 Redder aan de wal geworden van de KNRM met als basis voor hem Lauwersoog de “Gebroeders Luden”.

Rien aan het roer van de Insulinde Tot op heden nog steeds donateur bij de KNRM. Al die jaren heeft hij de geschiedenis gevolgd en in 2007 ook donateur geworden van de Stichting tot behoud reddingboot Gebroeders Luden. “Want behouden moet ze blijven!”. In juni van dit jaar ging Rien mee als donateur op de vaartocht naar Lelystad, en dit beviel zo goed dat hij zich ter plekke als vrijwilliger heeft aangemeld. “En ik voel dit als een geschenk, toch nog varen!” Rien fungeert als opstapper en heeft zich ontfermt over de brandbestrijdingscursus voor onze eigen vrijwilligers.

ONDERHOUD

Hans Streelman

Na de dokbeurt in maart is in de zomer het stuurhuis binnen en buiten onderhanden genomen. De buitenkant is eerst geschuurd en geplamuurd daarna weer geschilderd. Met een prachtig resultaat.

De radar in het onderstuurhuis is vervangen door een goed werkend exemplaar. Vanwege vakantie en de vele vaartochten is er verder niet veel aan onderhoud gedaan. De brandmelding is operationeel, ook het bilgealarm is aangesloten op de alarmering. Als het alarm gaat krijgen een aantal vrijwilligers een sms bericht op hun telefoon. Ze kunnen dan actie ondernemen. Het plan voor de herfst is om de achterbergplaats goed onder handen te nemen. Het toilet in het vooronder wordt vervangen door een elektrisch exemplaar met meer bedieningsgemak voor de gebruikers. Ook zal de voorbergplaats opgeruimd en opgeknapt worden en de toiletruimte beter afgeschermd voor meer privacy.UIT DE HISTORIE De Insulinde De boot werd een varende legende vanwege de spectaculaire reddingen onder leiding van schipper Mees Toxopeus. In 1969 verwierf de Vereniging Nederlands Historisch Scheepvaartmuseum de boot voor de oorspronkelijke aanschafprijs, te weten 25 duizend gulden. Na 36 jaar verkeerde de boot echter in een slechte staat en het Reddingmuseum nam de boot over voor een symbolisch bedrag van 1 euro en restaureerde de boot. In september 2010, na 6500 manuren van vrijwilligers, is de restauratie voltooid.

Het ontwerp voldeed goed en latere boten zoals de Prins Hendrik waren hierop gebaseerd. De Insulinde heeft van 1927 tot en met 1965 dienst gedaan vanaf het reddingstation te Oostmahorn. In 341 tochten werden in totaal 332 mensen gered, vaak onder moeilijke omstandigheden.

Aan het schip is de status van Varend Monument toegekend en ze is nu het vlaggenschip van het Reddingmuseum in Den Helder.

in eve

- en verkoopv ere nig

Co ö

ati er

La . uwe rszee u.a

g in

CIV ...

p

De Insulinde is de eerste ‘zelfrichtende’ stalen motorreddingboot ter wereld. In dien de boot kapseist in een zware zee, dan komt zij vanzelf weer overeind. Twee ernstige rampen in 1921 met motorreddingboten vormden de aanleiding voor een revolutionair ontwerp met een kieptank, een idee van Mees Toxopeus en professor Vossnack. De boot werd gebouwd te Delfzijl op de Scheepswerf Gebroeders Niestern. In Nederlands-Indië werd geld voor de bouw bijeengebracht, vandaar de naam Insulinde.

LAUWERSOOG/HARLINGEN Haven 16 - 20 - 9976 VN Lauwersoog - Tel. 0519 - 34 92 91 Fax Adm. 0519 - 34 91 76 Fax In-/Verk. 0519 - 34 93 50


SPONSOREN VAN DE GEBROEDERS LUDEN:

R E S TA U R E T T E

Kolkensloane 4, 9114 AG, Driezum Telefoon +31 (0)511 42 45 00 Postbus 2, 9114 ZP, Driezum Fax +31 (0)511 42 43 43 E-mail info@damstra.nl

• Vers gebakken vis • Plateservice • 2e kopje koffie GRATIS • Diverse broodjes • GRATIS kids-speel-corner

Rieks & Janneke Gerdes Haven 8, Lauwersoog, (0519) 34 92 00

w w w. schi e r zi cht. nl

G R AV E E R - E N F R E E S T E C H N I E K

G R AV E E R -

EN FREESTECHNIEK

***

Postbus 178 - 9100 AD Dokkum Dokkum

Beurtvaart 4 -AD9101 RB Postbus 178 - 9100 Dokkum Beurtvaart 4 - 9101 RB Dokkum

Tel.: (0519)220800 Fax: (0519)220850

Postbus 178 - 9100 AD Dokkum info@reposdokkum.nl Beurtvaart 4 - 9101 RB Dokkum Fax (0519) 220 850

www.reposdokkum.nl Telefoon (0519) 220 800 Rabobank 32.02.07.080 info@repos.nl

www.repos.nl

Telefoon (0519) 220 800 Fax (0519) 220 850

Handgemaakte Rabobank 32.02.07.080 geboortelepels Iban NL52 RABO 0320 20 7080 BIC RABONL2U info@repos.nl

www.repos.nl

Anna Dorothea Hingststichting ***


Wij wensen u

prettige feestdagen en een

behouden vaart

in 2018.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.