__MAIN_TEXT__

Page 6

Word Donateur!

WORD DONATEUR VAN DE REDDINGBOOT GEBROEDERS LUDEN Het in stand houden van de Gebroeders Luden kost ondanks dat met vrijwilligers wordt gewerkt veel geld. Het is ieder jaar weer een grote kunst om “de touwtjes aan elkaar te knopen”. Daarom zijn we ontzettend blij dat we “begunstigers” hebben in de vorm van donateurs en dienstverlenende bedrijven.

Voor € 25,00 of meer per jaar ondersteunt u het in stand houden van de Gebroeders Luden. Naam Adres Uit

...........................................................................................................................................................

de historie

...........................................................................................................................................................

Postcode ........................................................................................................................................................... Tel

...........................................................................................................................................................

E-mail

...........................................................................................................................................................

Bedrag

€ ....................................................................................................................................................

Uit de historie Dienst 4372 - 24 juni 1973 – SPAANS JACHT VERDWAALD De mrb. Gebroeders Luden (Lauwersoog) voer om 10.30 uur uit op het bericht van de kustwacht Schiermonnikoog dat er reeds geruime tijd een jacht voor het Friese Gat ronddwaalde. Tenslotte was het op de Wierumergronden verdaagd. Het was toen juist laagwater geweest. Door de inmiddels optredende zeedampen werd het zicht steeds slechter. Ter hoogte van de Engelsmanplaat kreeg de reddingboot het jacht echter op de radar. Naderbij gekomen bleek het door de vloed naar het Noordwestgat te zijn gezet. Het jacht hoorde thuis in Spanje. De twee aan boord zijnde Spanjaarden verklaarden de koers te zijn kwijtgeraakt. Overigens was alles wel aan boord en er was geen schade. Zij hadden geen detailkaarten van de Nederlandse kust; op een overzeiler van de Noordzee zochten zij hun weg van Noorwegen via Helgoland naar het kanaal. Schipper Wilstra voorzag hen van een goede kaart en loodste het scheepje daarna naar buiten. Op eigen kracht vervolgde het voorts de reis naar huis. Om 13.00 uur lag de Gebroeders Luden weer op station. 10 mei – 8 augustus 1973 – VOGELWACHTERS OP ENGELSMANPLAAT Teneinde de vogels in het broedseizoen te beschermen tegen het steeds groter aantal bezoekers van de Engelsmanplaat, hebben enige studenten van 10 mei tot 8 augustus als vogelwachters op de plaat gebivakkeerd. De mrb. Gebroeders Luden van lauwersoog heeft gedurende die periode als communicatievaartuig gefungeerd.

Stuur dit formulier op naar:

Reddingboot Gebroeders Luden Haven 20 9976 VN Lauwersoog

Niet minder dan 22 maal is zij naar de plaat geweest om de eenzame wachters van drinkwater, proviand, post, etc. te voorzien. MIJNENOPRUIMINGSDIENST Tochten, waarvan in onze jaarverslagen weinig gewag wordt gemaakt, zijn o.a. die ten behoeve van de mijnenopruimingsdienst. Ofschoon de tweede wereldoorlog reeds meer dan een kwart eeuw voorbij is, treffen vissersvaartuigen nog regelmatig mijnen in hun netten aan. Deze mijnen worden buiten de haven onschadelijk gemaakt. In het verslagjaar hebben de stations Scheveningen en Lauwersoog niet minder dan dertig maal personeel van de mijnopruimingsdienst aan boord gebracht van vissersschepen, die een mijn aan boord hadden. De reddingboten blijven stand-by totdat de mijnen onschadelijk zijn gemaakt, waarna het personeel weer van boord wordt gehaald en naar de wal gebracht. Het is een facet van onze dienstverlening, die weinig spectaculair is, maar wel eens vermeld mag worden. In 1973 werden op de volgende schepen mijnen gedemonteerd, de ZK 22, ZK 87, ZK 8, UK 288, ZK 6 en ZK 49. (Uit de Reddingboot nummer 115 / juni 1974)

Profile for Esther Toxopeus-Visser

Nieuwsbrief Gebroeders Luden December 2016  

Nieuwsbrief Gebroeders Luden December 2016  

Advertisement