Page 1

Stichting tot behoud reddingboot

Nieuwsbrief • www.gebroeders-luden.nl • info@gebroeders-luden.nl

DECEMBER 2016


INHOUD m

Nico Bakker Voorzitter

m

Interview met Wim Bosscher Esther Toxopeus

m

Onderhoud Machinekamer Hans Streelman

m

Onderhoud Bovendeks van de secretaris Jaap Stigter

m

Waddendag en Dag van de Groninger Geschiedenis

m

Donateursdag 2016

m

Uit de Historie

m

Sponsoren Nieuwsbrief digitaal? In verband met de steeds stijgende portokosten willen wij u vragen of u de nieuwsbrief digitaal zou willen ontvangen. Indien u hiertoe wilt overgaan, dan graag een e-mail naar info@gebroeders-luden.nl Dit geldt alleen voor een niet reeds eerder gedane aanmelding hiervoor. Stichting tot behoud reddingboot Gebroeders Luden Haven 20 - 9976 VN Lauwersoog e-mail: info@gebroeders-luden.nl www.gebroeders-luden.nl www.facebook.com/StichtingBehoudGebroedersLuden www.twitter.com/GebroedersLuden

Nico Bakker

voorzitter

Voor u ligt de nieuwe nieuwsbrief van de Stichting tot behoud van de Gebroeders Luden. Het is nu weer het einde van ons vaarseizoen tenzij de Luden wordt opgeroepen door de KNRM vanwege ijsgang. Ook wordt er nog een bezoek gebracht door ons schip aan WinterWelVaart in Groningen van 16 tot 18 december. Een bezoekje waard voor iedereen. Na in het begin van ons bestaan enige jaren geen eigen onderkomen te hebben gehad zitten wij al weer enige jaren gezamenlijk met de Stichting Wadloopcentrum in het onderkomen de stuurhut in Lauwersoog. Beide stichtingen moeten het grotendeels hebben van vrijwilligers. Het delen van een kantoorpand en onderkomen lukt alleen door het begrijpen van elkaars problemen en de bereidheid tot inschikken. Dat lukt goed mede door een gemeenschappelijke interesse: het water. Dan is het niet het spelen met water maar het gezamenlijke respect daarvoor. Verder zijn er natuurlijk ook wel wat verschillen een schipper wil behoorlijk water onder het schip en een wadloper zo weinig mogelijk water in een geul. Komend voorjaar zal voor een onderhoudsbeurt en een nadere inspectie de Gebroeders Luden wederom droog gezet worden. Na het onderhoud kunnen dan volgend jaar weer velen genieten van het varen met ons schip.

Nikko Bakker


Een interview met Wim Bosscher Esther Toxopeus Tijdens een van onze bezoekjes aan het KNRM station Eemshaven, vroeg Wim ons of hij wel vrijwilliger bij ons kon worden. Hij had eerder ook al aangegeven belangstelling voor de vrijwilligersgroep te hebben, maar wilde wachten tot hij gestopt was met werken. Wim is Wim Bosscher sinds het voorjaar 2016 vrij en sinds 1 juli officieel met (pre) pensioen. Hij is oud-schipper van KNRM station Eemshaven en had zoals hij zei verschillende malen gevaren met de vervangende reddingboot Johanna Louisa, een zusterschip van de Gebroeders Luden. Tijdens de laatste Delfsail (juli 2016) heeft Wim weer een dag op de Johanna Louisa gevaren. “Het virus werd weer wakker” zo zegt hij nu. Het werd nu tijd om contacten met de “Luden club” te leggen vond Wim. Wij hoefden er niet lang over nadenken toen Wim contact zocht om zich bij ons aan te sluiten. We hadden deze keer wat moeite met de term “inwerkperiode” zoals normaal gebruikelijk is met nieuwe vrijwilligers. Hieronder kunnen we even kennis maken met hem. Wim is 64 jaar en getrouwd met Wies. Zij hebben 3 kinderen, een dochter en twee zonen. Dochter Karla en schoonzoon Edze zijn ook actief bij de KNRM groep van Station Eemshaven. Wies en Wim hebben drie kleinkinderen, de jongste is 12 jaar en de oudste is 18 jaar. Wim heeft gewerkt als Meeten regeltechnicus in de gas- en olie industrie; een walbaan in Noord Groningen met zo nu en dan een off-shore klusje. Op de vraag of dat werk makkelijk te combineren was met zijn vrijwilligerswerk bij de KNRM antwoord hij dat je daar goede afspraken over moet maken. En dat was bij deze werkgever met werkzaamheden op zee geen probleem. Met het werk bij de KNRM begon hij in 1995. Daarvoor had hij al zijn groot vaarbewijs en andere nautische diploma’s gehaald. Ook heeft hij zelf een bootje gehad. Bij de KNRM heeft hij gevaren op de Anna Dorothea en Jan en Titia Visser, de stationsreddingboten van de Eemshaven.

Verder met diverse “reserveboten”, zoals Koningin Juliana, Javazee en de Johanna Lousia van de oude vloot en diverse schepen van de Frederik-klasse en kleinere RIB’s. De Johanna Louisa heeft hij een paar langere perioden in de Eemshaven onder zijn hoede gehad als “reserveboot”. Eén keer ongeveer zes maanden en later nog eens een maand of drie. Dat was tijdens groot onderhoud van de vaste stationsboten. Een paar reddingen die Wim zijn bij gebleven? hij vertelt: Een tochtje naar de omgeving van de Wester Eems boei ter assistentie van een viskotter ten noorden van de Wester Eems en onderweg met problemen naar de Eemshaven. Dit was op 3 dec. 1999 met ZW 11 op de Johanna Lousia. De golven sneden door het geknoopte springnet; dit veroorzaakte een gierend geluid wat het geluid van de motoren overstemde. “Het waaide dat het rookte!”, zegt men wel eens. Nou dat klopt, de zee was bedekt met een meters hoge zoute spray waardoor je weinig zag en alles grijs leek. Op de golftoppen kon je de omgeving vanuit de hoogte goed overzien. De boot kon er goed tegen, de meeste bemanningsleden ook. De novemberstorm op 1 november 2006 is ook een van de “bijzondere momenten”. Alle KNRM boten op het Wad zijn de hele nacht op zee geweest bij windkracht 12. De reddingboot uit de Eemshaven vertrok naar Noordpolderzijl. Met de opgepikte sleep naar de Eemshaven terug varen was vanwege het weer geen optie. Toen maar richting Lauwersoog. Ongeveer 11 uur na alarmering lagen we voor de kant in Lauwersoog. Later op de dag weer terug naar de Eemshaven liepen we bijna vast in grote velden drijvend helmgras en zeewier wat los geslagen was op Rottumeroog. Wim vindt de Gebroeders Luden nog steeds een leuke boot, ondanks de MOB (Man Over Boord)oefening waar hij eens een keer aan heeft meegedaan in de haven van Lauwersoog. Dit was vlak voor dat de Gebroeders Luden naar IJsland vertrok. Zijn pak stonk verschrikkelijk en de vislucht was er moeilijk uit te krijgen. Of hij nog ideeën heeft voor de stichting in de toekomst? “We zien wel welke kant het op gaat, de eerste maanden vallen niet tegen!” Eerst eens zien hoe het hier allemaal gaat. Daarna is er nog tijd genoeg om je met wat zaken te gaan bemoeien.


Dokkum mDokkum

Onderhoud Machinekamer Hans Streelman

Van de secretaris

De stuurmachine is ontroest en opnieuw geschilderd. Er is een begin gemaakt met het schoonmaken van de machinekamer wanden. Iets wat ons al een tijdje achtervolgd is het uitvallen van SB motor bij aankomst. Vooral als de motor goed doorgewarmd is. De smeerolie manometers zijn vervangen, we kunnen nu de juiste druk zien, deze bleek anders te zijn dan met de oude manometers. Zowel bij stationair als bij hoger toerental. Bij stationair toerental is de oliedruk dicht bij 1,5 bar, is ook de druk waar de pressostaat op afgesteld was. Deze is vervangen door een instelbare. Voor het resultaat moeten we eerst weer een langere vaartocht hebben waar we met wat meer vermogen kunnen varen.

Eind augustus zat er bij de post en grote envelop. Erin zaten een vlag en een bewijs van inschrijving van de Gebroeders Luden als Varend Erfgoed. Direct hebben we vol trots de vlag opgehangen. Het ingeschreven staan als Varend Erfgoed is niet alleen een kroon op ons werk, maar geeft ons ook voordelen. De Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) die de toekenning regelt, is de overkoepelende vereniging die uiteindelijk beslist of we Varend Erfgoed zijn of niet. De Oude Reddings Glorie (ORG) is de behoudsorganisatie die de schouw doet. De Gebroeders Luden voldeed aan alle criteria! 50 jaar oud en in originele staat.

Hans Streelman

Onderhoud Bovendeks

Het vaarseizoen is voorbij, op de WinterWelVaart na in december. We kunnen weer terug kijken op een goed seizoen. We hebben dit jaar 50 vaartochten gehad waaronder 5 yogatochten, 3 asverstrooiingen, 7 wadlooptochten, 11 vaartochten voor Esonstad en 3 eigen vaartochten. Ook hebben we met een aantal sponsoren gevaren. De grotere sponsoren mogen naar gelang de hoogte van de sponsoring een dagdeel of een dag gebruik maken van de boot. Mocht u als sponsor hier gebruik van willen maken, neem dan contact op met een van de bestuursleden. De rest van de vaartochten gingen naar evenementen zoals de Pinksterfeesten in Zoutkamp, de reddingbootdag in de Eemshaven, DelfSail, en de Admiraliteitsdagen in Dokkum. We hadden in 2016 ongeveer 70 donateurs en sponsoren. Hieronder vallen de donateurs vanaf € 25,00 tot en met de grotere sponsoren. Dit jaar mochten wij twee nieuwe vrijwilligers verwelkomen. Waardoor het aantal vrijwilligers nu op 23 staat.

Jaap Stigter

Met vereende krachten hebben we de afgelopen maanden de Gebroeders Luden weer onderhanden genomen. Afgelopen voorjaar was nat en koud, aan dek konden we nog niet veel doen. Benedendeks konden we wel aan de slag. Zo hebben we een “grote schoonmaak” gehouden en is de stuurmachine ontvet , ontroest en opnieuw in de verf gezet. De zomer was zonnig en warm, prachtig weer om de Gebroeders Luden weer van een nieuwe laag verf te voorzien. Op een van de warmste dagen is het dek in de verf gezet. Voor komende winter staat qua onderhoud binnen nog het een en ander op het program.

Dokkum

KENNIS IS KUNNEN Groningen Heerenveen Leeuwarden Leeuwarden Groningen Groningen Heerenveen Heerenveen Leeuwarden

Telefoon 54 70 070 15 (0513) 63 16 00 Telefoon 21 27 099 Telefoon (050) 54 70 070 Telefoon (050) 54(050) 70 070 laan 15 P. Prinslaan Telefoon Telefoon (0513) Telefoon 63(0513) 16 0063 (058) 21 27 099 P. Prinslaan 15 16Telefoon 00 Telefoon (058) 21(058) 27 099 Fax 54 70 079 35 Fax (0513) 63 16 24 Fax 21 27 055 Fax (050) 54 70 079 Fax (050) 54(050) 70 079 s 35 (0513) Fax 63(0513) 16 2463 (058) 21 27 055 PostbusPostbus 35 Fax 16Fax 24 Fax (058) 21(058) 27 055 AA Dokkum A 9100 Dokkum AA9100 Dokkum (0519) 29 23 25 n Telefoon (0519) Telefoon 29(0519) 23 2529 23 25 (0519) 29 23 22 (0519) Fax 29(0519) 23 2229 Fax 23 22 info@raadsma.nl aadsma.nl info@raadsma.nl

P. Prinslaan 15 Postbus 35 9100 AA Dokkum Telefoon (0519) 29 23 25 Fax (0519) 29 23 22 info@raadsma.nl

Stichting Wadloopcentrum Pieterburen Haven 20 9976 VN Lauwersoog Tel: 0595 - 528 300 www.wadlopen.com

Landal Esonstad Skanserwei 28 9133 DV Anjum Tel. +31-(0)519-32 95 55 www.landal.nl

Heerenveen Telefoon (0513) 63 16 00 Fax (0513) 63 16 24

Leeuwarden Telefoon (058) 21 27 099 Fax (058) 21 27 055

IS KUNNEN KENNIS ISKENNIS KUNNEN KENNIS IS KUNNEN

Groningen Telefoon (050) 54 70 070 Fax (050) 54 70 079


Waddendag en Dag van de Groninger Geschiedenis Op maandag 3 oktober werd de Groninger Waddendag georganiseerd op één van de mooiste plekken van de Groningse binnenstad, het historische Hoge en Kleine der A. Wij lagen daar samen met de ZK4 en de ZK31 van het Visserijmuseum Zoutkamp. Er was een kleine markt met streekproducten, biologische producten en lekkernijen uit het Groninger kustgebied. Op vier podia, waaronder ons schip, kon je genieten van diverse artiesten waaronder het Piratenkoor Voorwaarts Voorwaarts.

Foto Bert Olivier In december zijn we weer aanwezig bij de WinterWelVaart. U kunt meevaren! De kosten van deze reis zijn € 25,00, voor donateurs en sponsoren is het gratis. Op donderdag 15 december varen wij naar Groningen en op maandag 19 december weer terug naar Lauwersoog. Wat moet u meenemen? Een lunchpakket, warme kleding en een ov-kaart voor de terugreis. Koffie en thee of fris is bij de prijs inbegrepen. Voor informatie en opgave bel of mail met Esther Toxopeus. Telefoonnummer 06-12293397 of info@gebroeders-luden.nl.

Donateursdag 2016

Foto René Keijzer Zaterdag 8 oktober moesten we even verhalen naar de Zuiderhaven. De 30ste editie van de Dag van de Groninger Geschiedenis was weer een groot succes. Enkele duizenden bezoekers hebben genoten van een veelzijdig programma. Op het programma van het gratis festival stonden onder meer 23 lezingen, 14 muziekoptredens en voorstellingen, 10 rondleidingen en stadwandelingen en 10 historische vaar- en voertuigen. De informatiemarkt brak dit jaar alle records met maar liefst 59 stands van historische verenigingen en musea. De Dag van de Groninger Geschiedenis werd georganiseerd door RHC Groninger Archieven, het Huis van de Groninger Cultuur, het Gronings Audiovisueel Archief, Cultuurhistorische vereniging Stad en Lande, het Noordelijk Scheepvaartmuseum, het Groninger Museum, Groninger Forum Bibliotheek en GHD Ubbo Emmius.

in eve

- en verkoopv ere nig

Co ö

ati er

La . uwe rszee u.a

g in

CIV ...

p

Op onze reizen naar en van Groningen bieden wij de laatste jaren de mogelijkheid om mee te varen. Dit is een mooie reis door het Reitdiepdal. Hier wordt steeds meer gebruik van gemaakt. LAUWERSOOG/HARLINGEN Haven 16 - 20 - 9976 VN Lauwersoog - Tel. 0519 - 34 92 91 Fax Adm. 0519 - 34 91 76 Fax In-/Verk. 0519 - 34 93 50

Ondanks het grauwe weer hebben we een hele succesvolle donateursdag gehad op zaterdag 15 oktober 2016. De donateurs kwamen vanuit het hele land. En werden getrakteerd op koffie met een gebakje of soep met brood. Het gebak was ter ere van het tien jarig bestaan van de stichting. De soep werd gesponsord door Lies en Waalke Visser. Er zijn twee vaartochten gehouden richting het Westgat. Van deze gelegenheid werd gretig gebruik gemaakt.

Foto Varend Erfgoed


Word Donateur!

WORD DONATEUR VAN DE REDDINGBOOT GEBROEDERS LUDEN Het in stand houden van de Gebroeders Luden kost ondanks dat met vrijwilligers wordt gewerkt veel geld. Het is ieder jaar weer een grote kunst om “de touwtjes aan elkaar te knopen”. Daarom zijn we ontzettend blij dat we “begunstigers” hebben in de vorm van donateurs en dienstverlenende bedrijven.

Voor € 25,00 of meer per jaar ondersteunt u het in stand houden van de Gebroeders Luden. Naam Adres Uit

...........................................................................................................................................................

de historie

...........................................................................................................................................................

Postcode ........................................................................................................................................................... Tel

...........................................................................................................................................................

E-mail

...........................................................................................................................................................

Bedrag

€ ....................................................................................................................................................

Uit de historie Dienst 4372 - 24 juni 1973 – SPAANS JACHT VERDWAALD De mrb. Gebroeders Luden (Lauwersoog) voer om 10.30 uur uit op het bericht van de kustwacht Schiermonnikoog dat er reeds geruime tijd een jacht voor het Friese Gat ronddwaalde. Tenslotte was het op de Wierumergronden verdaagd. Het was toen juist laagwater geweest. Door de inmiddels optredende zeedampen werd het zicht steeds slechter. Ter hoogte van de Engelsmanplaat kreeg de reddingboot het jacht echter op de radar. Naderbij gekomen bleek het door de vloed naar het Noordwestgat te zijn gezet. Het jacht hoorde thuis in Spanje. De twee aan boord zijnde Spanjaarden verklaarden de koers te zijn kwijtgeraakt. Overigens was alles wel aan boord en er was geen schade. Zij hadden geen detailkaarten van de Nederlandse kust; op een overzeiler van de Noordzee zochten zij hun weg van Noorwegen via Helgoland naar het kanaal. Schipper Wilstra voorzag hen van een goede kaart en loodste het scheepje daarna naar buiten. Op eigen kracht vervolgde het voorts de reis naar huis. Om 13.00 uur lag de Gebroeders Luden weer op station. 10 mei – 8 augustus 1973 – VOGELWACHTERS OP ENGELSMANPLAAT Teneinde de vogels in het broedseizoen te beschermen tegen het steeds groter aantal bezoekers van de Engelsmanplaat, hebben enige studenten van 10 mei tot 8 augustus als vogelwachters op de plaat gebivakkeerd. De mrb. Gebroeders Luden van lauwersoog heeft gedurende die periode als communicatievaartuig gefungeerd.

Stuur dit formulier op naar:

Reddingboot Gebroeders Luden Haven 20 9976 VN Lauwersoog

Niet minder dan 22 maal is zij naar de plaat geweest om de eenzame wachters van drinkwater, proviand, post, etc. te voorzien. MIJNENOPRUIMINGSDIENST Tochten, waarvan in onze jaarverslagen weinig gewag wordt gemaakt, zijn o.a. die ten behoeve van de mijnenopruimingsdienst. Ofschoon de tweede wereldoorlog reeds meer dan een kwart eeuw voorbij is, treffen vissersvaartuigen nog regelmatig mijnen in hun netten aan. Deze mijnen worden buiten de haven onschadelijk gemaakt. In het verslagjaar hebben de stations Scheveningen en Lauwersoog niet minder dan dertig maal personeel van de mijnopruimingsdienst aan boord gebracht van vissersschepen, die een mijn aan boord hadden. De reddingboten blijven stand-by totdat de mijnen onschadelijk zijn gemaakt, waarna het personeel weer van boord wordt gehaald en naar de wal gebracht. Het is een facet van onze dienstverlening, die weinig spectaculair is, maar wel eens vermeld mag worden. In 1973 werden op de volgende schepen mijnen gedemonteerd, de ZK 22, ZK 87, ZK 8, UK 288, ZK 6 en ZK 49. (Uit de Reddingboot nummer 115 / juni 1974)


SPONSOREN VAN DE GEBROEDERS LUDEN:

R E S TA U R E T T E

Kolkensloane 4, 9114 AG, Driezum Telefoon +31 (0)511 42 45 00 Postbus 2, 9114 ZP, Driezum Fax +31 (0)511 42 43 43 E-mail info@damstra.nl

• Vers gebakken vis • Plateservice • 2e kopje koffie GRATIS • Diverse broodjes • GRATIS kids-speel-corner

Rieks & Janneke Gerdes Haven 8, Lauwersoog, (0519) 34 92 00

w w w. schi e r zi cht. nl

G R AV E E R - E N F R E E S T E C H N I E K

G R AV E E R -

EN FREESTECHNIEK

***

Postbus 178 - 9100 AD Dokkum Dokkum

Beurtvaart 4 -AD9101 RB Postbus 178 - 9100 Dokkum Beurtvaart 4 - 9101 RB Dokkum

Tel.: (0519)220800 Fax: (0519)220850

Postbus 178 - 9100 AD Dokkum info@reposdokkum.nl Beurtvaart 4 - 9101 RB Dokkum Fax (0519) 220 850

www.reposdokkum.nl Telefoon (0519) 220 800 Rabobank 32.02.07.080 info@repos.nl

www.repos.nl

Telefoon (0519) 220 800 Fax (0519) 220 850

Handgemaakte 32.02.07.080 geboortelepelsIbanRabobank NL52 RABO 0320 20 7080 BIC RABONL2U info@repos.nl

www.repos.nl

Anna Dorothea Hingststichting ***


Bestuur en vrijwilligers wensen u

c

Prettige kerstdagen en een behouden vaart in 2017!

c


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.