Page 1

Ús d'aplicacions 2.0 per a la docència universitària Universitat Pompeu i Fabra CQUID

Esther Subias - esthersubias@gmail.com


Metodologia de treball: Treball per competències “La competència digital comporta l’ús segur i crític de les tecnologies de la societat de la informació per al treball, l’oci i la comunicació. Es sustenta en les competències bàsiques en matèria de tecnologies de la societat de la informació: l’ús d’ordinadors per obtenir, avaluar, emmagatzemar, produir, presentar i intercanviar informació, i comunicar-se i participar en xarxes de col·laboració a través d’Internet.” Definició de Competència digital segons la proposta de Recomanació del Parlament europeu i del Consell sobre les competències clau per a l’aprenentatge permanent. Brussel·les, 10.11.2005, COM (2005) 548 final, 2005/0221 (COD).

“Aquestes competències s'han de desenvolupar a través de processos que situïn la persona que aprèn en situacions determinades on cal resoldre problemes, on se simulen situacions reals o on es treballa a partir de contextos el més similars possible a la realitat. “

Foment de les estratègies d'aprenentatge significatiu. Esther Subias - esthersubias@gmail.com


Metodologia de treball (2): Constructivisme social Parteix dels coneixements dels participants i de la seva relació amb el seu entorn i el propi entorn formatiu (incloent-hi tots els membres de la comunitat educativa). Els i les estudiants construeixen el seu propi coneixement relacionant-lo amb les seves experiències i aprenentatges previs i aquest aprenentatge està arrelat al context en el qual es desenvolupa. L'alumne/a, a través d'aquestes interrelacions i noves experiències, crea comprensions noves i específiques, emprant de forma flexible els seus coneixements i aprenentatges. Es treballa l'aprenentatge situat, la flexibilitat cognitiva, l'aplicació immediata.

Learning by doing: Els i les alumnes aprenen millor quan ho fan a través del desenvolupament de tasques. L'aprenentatge és acumulatiu i el resultat és una interpretació personal del món.

Esther Subias - esthersubias@gmail.com


Estructura de les sessions: 1. Presentació de la utilitat. 2. Presentació d'algunes de les eines que ofereixen aquesta utilitat. 3. Visualització d'exemples pràctics. 4. Pluja d'idees per a possibles aplicacions. 5. Realització d'una pràctica aplicada a un cas.

Esther Subias - esthersubias@gmail.com


Continguts (Primera sessió) ●

Marcadors socials

Constitueixen una forma senzilla i popular d’emmagatzemar i compartir enllaços i fons d'informació, tot classificant-los. Tenen una doble funció: d’una banda faciliten a l’usuari la portabilitat de la seva informació, sempre disponible a través d’una connexió a Internet, i, d’una altra, permeten compartir –fins i tot enviar i rebre en un grup de treball- aquesta informació amb d’altres persones. ●

Lectors RSS i Escriptoris 2.0.

Moltes fonts d'informació ofereixen sistemes RSS (sindicació de continguts). És necessari emprar un sistema de lectura per a rebre les novetats. D'altres eines ens permeten gaudir d'un accés ràpid a un conjunt de recursos que utilitzem de forma freqüent (inclou aplicacions multimèdia): accés a fonts d'informació RSS classificades, accés directe a correu electrònic, xarxes socials, subscripcions a canals de repositoris, etc.

Esther Subias - esthersubias@gmail.com


Continguts (Segona sessió) ●

Documents col·laboratius en línia

N’hi ha de diferents tipologies. D’una banda, tenim les wikis (el document col·laboratiu per excel·lència.) i d’una altra els anomenats documents “compartits”. En tots els casos, es tracta de documents que, en funció dels permisos atorgats a diferents grups d’usuaris més o menys ampli o restringit, es modifiquen de forma col·laborativa i asíncrona. ●

Mapes conceptuals

Existeixen aplicacions que permeten realitzar mapes de conceptes i marcar les seves relacions (mapes de conceptes, croquis, esquemes, etc.)

Esther Subias - esthersubias@gmail.com


Continguts (tercera sessió) ●

Microblogging

Recurs que permet als seus usuaris enviar i llegir missatges de text d'una longitud màxima de 140 caràcters (denominats tweets) mitjançant el mateix web de Twitter. Aquestes actualitzacions es mostren en la pàgina de perfil de l'usuari, i són també enviades de forma immediata a altres usuaris que han triat l'opció de rebre-les. Existeixen xarxes de docents realment actives. És una eina que s’empra amb freqüència per a retransmetre i participar en jornades, conferències, events, etc. ●

Eines de conferència i videoconferencia

Sistemes de videoconferència o d’audioconferencia: permet la transmissió d’àudio i vídeo entre varies persones. Els sistemes més moderns permeten la seva seva emissió en directe/diferit per Internet i també compartir documents.

Esther Subias - esthersubias@gmail.com


Continguts (quarta sessió) ●

Tast d'eines 2.0 per a la publicació de continguts Diferents eines 2.0 de presentació de continguts text i hipertext. Creació d'enquestes Registres de so (podcast) Diaporames interactius Captures de pantalla i tutorials

Esther Subias - esthersubias@gmail.com

Guia didàctica: Ús d'aplicacions 2.0 per a la docència universitària  

Ús d'aplicacions 2.0 per a la docència universitària. Universitat Pompeu Fabra. Març 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you