Page 1

Landleven MAGAZINE VOOR BUITENWONEN EN BUITENLEVEN

e t n le

DE VROEGE

DE KIPPEN

Boer

bloembollen

Lekker hollands eten Boers wonen boer art DIY eten in wekpotjes wonen


InHOUD

in HOUD

MOOI WONEN OP HET PLATTE LAND

FEBRUARI 2014

BOEREN LEVEN

4-7

WEKPOTJES

8-9

DIY BOERENKOOL

10-13

INTERIEUR BOEDERIJ

14-17

VROEGE LENTE

18-19

blakjdaglijefa

balalalblala blbalbalbalal blalbalbalalb blalbalbalbalba blalbalbalbalba lbalabl balbalbalabll balabalbal blalablalbalbablalba balbalbalbalbalblablabl


DE KIPPEN BOER TRALALALALLALALLLALALALALA YLAKJFGLIJAEWLRNAEWLIJ LJIDVLISJERWNELFKCVIJWE LIKVJWLEKNALEWKRJEWI LKJDFLIJE LFIJELAKNEWLRNAEWLJFLHIJLWEHG LZIEJFLANEWFLAEKFNLEWIF NLZKEJFLIWAEHGLANJLKFE LZJEFLIWEHGALEMRFLNIEG JZLIEJFLWHEGNEJEHENALSKEHGGS

MET DE EIEREN falsjdfijewlfiajwef

sldkjfaweoifa;ejklwfh;oawiefjoaweihfrakjwebhrjkaeihfoawehjfjawefh;awejfha;eiouwh a;ewjkfa;liewjfaiwejflakwejf fdslkajwelkfjalwiejflaweijflawejfil lafisjfaliwejflijawelifjlweijflaiwejflijwaeflij alwiejflawiejfliawejfliwejaflijawelifjlaw f;wajeflaijwelfijawleifjlaweijfliawejf] faleiwjlaiwejfliajweflijwelifjalwejf alfejalwiejfliwjelifjawelfj aliwejflaiwjefli


BOEHJAH OINCK OINCK OINCK


MOEDERS GEZONDE

TIPS

1

2

3

4

5

6


STAPPEN PLAN

BOERENKOOL

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

extra tips


Boeren wonen

ELKE LAKDJFLEIJALKFJ WEIFJALIWEJFALWENFI LWEIAJFLAKJWEFLIJEW FLWEIJFLWIEJ LFAIJWELIFJ LAFJLWIEJRFIWEJROIJ LWEIAJFLAWEJFI WLEFIJALWIEJF LWAJEFLAWIJEFIL AWLEFIJLWEIAJ WALEIFJ


MEVROUW TROELA FALEIJFALJEFIEWAFA FJLAWIEJFALWIEJFLAIWEJ F LAWIEJFLAIWEJFLAIWJEF ALWJEFLAIWEJF LAIWJEFLIAJWEFLIJ ALWEIJFLAIWEJ


VROEGTIJDIGE LENTE

bloem 1

bloem 2

bloem 3

bloem 4


Landleven Contact aldkfjawelijalwkejflawiejfwlefj lsijflwajenfl;ajvouwaehroiuhar sdfljaweifjalweijf sdlfjawiejfalwiejflaiwjef sdfliawjelfijawefij flawejfa;ljwef;oiajwefrwae lsfjlawiejflawjeif lasiejfalweijwaleijf wlfaijelawiejflaiwjef lwfaeijlawejflawiejf lwafeijlwaiejfl ajwelfijawelifjalwiejfl flaijwelaiejfaliejlje alfiejlweijflaeiwjlwiejwelij falweijawleijwaelij afwleijlweifjlweijfaliej faliejflaijelejeijelijelijflaiej falijewlaifwejleijfliwaejf

KJHKH LKJ LJHLJHKJG JHKJHKG LJLHHJGFGFD KJHKGJHJGFHGF KJHKHGJHF KHGJHG

BESTELKAART

faleijfalweijflai flaijewfliajweflijwea lafjewlijawlijfealiej alfiejwlaiwjelfije afliwejalwiejlewijflweijf

lfjaliwejfalewjfalweijf flaiwejflawijefliwjaef flaiwejlaifjwelijfalijewflaiwe faleijfalwijeflaijefljeiljfelij alewifjalweijflaweijflijwaef alfiewjlaijewflaiwejfliawejf afliwejfalweijefwlijef

Elise Karssenberg Megan Swan Loes Spijker Faisal Bos Maryonne Vlasblom

Landleven  

Loes Spijker Megan Swan Faisal Bos Elise Karssenberg Project week

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you