Page 1

Frinika (amb llicencia GNU GPL) és una completa estació de treball de programari lliure que conté seqüenciador, suport MIDI, sintetitzadors, gravadora d'àudio, edició de notació i més. L'objectiu de Frinika és ser una plataforma completa per fer música amb l'ordinador, utilitzant la versàtil plataforma Java per poder executar-se en diversos sistemes operatius i el codi obert per poder adoptar la millor tecnologia que està disponible en qualsevol moment.

1. Com fer una cançó. 1.1 Obriu el programa Frinika. En el menú desplegable que s'obre trieu “Projecte nou” (New project)

1.2 Heu de crear la font que generi el so. Aneu a la finestra de “Pistes” (Tracks) i cliqueu el botó “Nou” (New).


Seleccioneu “Nou dispositiu de sortida Midi” (New Midi out devices).Trieu alguna de les fonts de so possibles. Per exemple “Gervill”.

La font de so Gervill que heu seleccionat apareixerà en el marc de les pistes.

Ja heu triat la font de so. Ara necessiteu un lloc on posar les notes.


1.3 Com crear una pista midi. Torneu a anar a la finestra de “Pistes” (Tracks) i cliqueu el botó “Nou” (New) i aquesta vegada seleccioneu “Nova pista de midi” (New midi lane).

Recordeu que podeu triar una pista MIDI o una pista de percussió MIDI depenent de la part que de la cançó que vulgueu gravar o crear. (La pista de percussió sempre està en canal 10) Us apareixerà una pista midi a sota de la font de so que heu triat abans.

Ara heu de seleccionar la font de so i el canal per a aquesta pista midi. A l'esquerra de la finestra de “Pistes”(Tracks) hi trobareu la finestra de “Propietats de línia” (Lane Properties).

Seleccioneu la pista midi que acabeu de crear a la finestra de “Pistes” (Tracks) i us apareixerà un quadre com aquest a la finestra de “Propietats de línia” (Lane Properties):


Cliqueu amb el ratolí el botó “cap” (null) i seleccioneu la font de so que surtirà per defecte, és a dir “Gervill”.

Ara heu s'assignar un canal a la pista midi que heu creat. Cliqueu el botó de la dreta d'on heu seleccionat la font de so i assigneu el canal 1. Recordeu que cada vegada que vulgueu afegir una pista i un instrument diferent heu de canviar el canal. Per exemple si afegiu una pista nova i seleccioneu un instrument diferent, li assignareu el canal 2.


Seleccioneu l'instrument que desitgeu a la finestra d'instrument que s'ha creat desprĂŠs de seleccionar la font de so.


1.4 Com crear l'espai a la pista midi per a posar les notes. Aneu a la finestra de “Pistes” (Tracks) i seleccioneu l'eina del llapis

Cliqueu dintre de l'espai del compàs 1 i creareu un rectangle per a poder escriure notes. Repetiu aquesta operació totes les vegades que necessiteu fins aconseguir la durada desitjada de la cançó que fareu.

Amb l'eina d'esborrar podeu esborrar els compassos que no desitgeu Amb l'eina de selecció podeu seleccionar cadascun dels compassos o tots alhora arrossegant el ratolí clicat per tota la secció.

1.5 Ara heu d'escriure les notes per a fer la cançó. Aneu a la finestra de l'”Eina d'escriure” (PianoRollWriteTool) situada a sota de les finestres de “Pistes” (Tracks) i “Propietats de línia” (Lane Properties).


Podeu ajustar la resolució del compàs amb el botó

Aneu a la finestra de “Pistes” (Tracks) i seleccioneu el compàs 1.


És important que cada vegada seleccioneu prèviament el compàs en el que aneu a escriure per a assegurar-vos que el que escriviu es desarà. Torneu a la finestra de l'”Eina d'escriure” (Piano roll) i amb el botó esquerra del ratolí seleccioneu el llapis.

Ara cliqueu a sobre del temps, o part de temps, la nota que vulgueu que soni.


Per cada nota que cliqueu es dibuixarà un rectangle que representa l'altura, la durada i la intensitat de la nota.

1.6 Per a poder esborrar les notes heu escrit. Seleccioneu l'eina d'esborrar clicant amb el ratolí a sobre del botó on hi ha una goma d'esborrar.

Clicant a sobre de cada rectangle esborrareu la nota


1.7 L'”Eina de selecció” Per a triar l'”eina de selecció” heu de clicar amb el ratolí el botó que té una fletxa.

Amb aquesta eina podeu moure, copiar i ajustar notes. Si situeu el ratolí a sobre del rectangle dibuixat, fins que surti una dobre fletxa, i el moveu lliscant a la dreta o a l'esquerra,segons el cas, allargareu la durada de la nota o la canviareu de posició en el temps del compàs. Recordeu de revisar la resolució del compàs per a poder fer notes d'una determinada durada. També podeu canviar l'altura de la nota seleccionant-la prèviament i lliscant amb el ratolí amunt o avall.


1.8 “Controller view”. Permet modificar la intensitat de cadascuna de les notes Aquesta secció us permetrà editar la intensitat de cadascuna de les notes.

Amb el ratolí podeu modificar la intensitat de cadascuna de les notes situant-vos a sobre de cada línia i lliscant amunt o avall. També podeu modificar totes les notes alhora seleccionant prèviament amb el ratolí tota la secció amb l'eina de selecció Amb l'eina de selecció podeu seleccionar tota una secció amb el rectangle que es dibuixa mentre arrossegueu el ratolí amb el botó de l'esquerra clicat.

Per a fer una cançó amb diferents pistes i instruments diferents heu de repetir els passos des del punt 1.2 fins al 1.5. Recordeu que a cada pista se li ha d'assignar una font de so, un instrument i un canal diferent.


2. Com desar una cançó Aneu a la barra d'eines i cliqueu “Arxiu” (File) i seleccioneu “Desar el projecte com” (Save project as).

Seguidament sortirà una finestra emergent que us demanarà on voleu desar l'arxiu. Seleccioneu un lloc i cliqueu “Desar” (Guardar). 3. Com exportar una cançó en format MIDI Aneu a la barra d'eines i cliqueu “Arxiu” (File) i seleccioneu “Exportar MIDI” (Export MIDI)


Seguidament sortirà una finestra emerergent que us demanarà on voleu desar l'arxiu. Seleccioneu un lloc i cliqueu “Desar” (Guardar). 4. Com obrir un projecte Frinika Aneu a la barra d'eines i cliqueu “Arxiu” (File) i seleccioneu “Obrir projecte” (Open project)

Us sortirà una finestra emergent on heu de buscar l'arxiu Frinika que voleu obrir. Quan l'hagueu triat, cliqueu “Obrir” (Abrir). S'obre el programa amb la cançó que heu escollit. 5. Com importar una cançó MIDI Aneu a la barra d'eines i cliqueu “Arxiu” (File) i seleccioneu “Importar MIDI” (Import MIDI)


Us sortirà un menú desplegable on heu de buscar l'arxiu que voleu importar i cliqueu “Obrir” (Abrir). S'obrirà una finestra emergent que us demanarà que trieu una font de so

Cliqueu “No hi ha cap dispositiu seleccionat” (No device selected) i seleccioneu una font de so, per exemple “Gervill”

Cliqueu “Acceptar” (Aceptar). S'obrirà el programa amb la cançó MIDI que volieu importar.


6. Com importar una base rítmica en format MIDI a Frinika Aneu a la barra d'eines i cliqueu “Edita” (Edit) i seleccioneu “Importar MIDI a la pista” (Import MIDI to lane)

S'obrirà un menú desplegable i seleccioneu l'arxiu que desitgeu. Cliqueu “Obrir” (Abrir). S'obrirà una finestra emergent demanant-vos una font de so. Seleccioneu “Gervill” i cliqueu “Acceptar” (Aceptar). S'importà la base rítmica a la cançó. Una vegada importada la cançó MIDI, heu de seleccionar la font de so anant a “Propietats de línia” (Lane Properties) i clicant a “cap” (null) i seleccionant “Gervill”. En la finestra que s'obrirà a sota trieu un tipus de bateria. La base rítmica sonarà aquí amb la font sonora de que disposa el programa.

Introducció al Frinika  

Notes per a introduir-se en el funcionament del programa "Frinika"