Page 1

A RELIXIÓN GREGA τα περί τῶν θεῶν


“O que atinxe aos deuses” 

A lingua grega usa a perífrase τα περί τῶν θεῶν para designar a relixión.

Debemos falar de mundo relixioso dos gregos para falar da diversidade de: 1.

Deuses

2.

Cultos

3.

Ritos


A configuración da relixión grega

1. Na civilización micénica xa case estaba representado o panteón olímpico 2. A partir dos poemas homéricos e da Teogonía de Hesíodo configúrase a relixión olímpica.


Características da relixión grega 

Características: 1. Politeísta 2. Antropomórfica 3. Xerárquica 4. Non ten dogmas nin libros sagrados ni casta sacerdotal 5. Cívica


Outras tendencias relixiosas 

A partir do século V a.c creáronse tendencias relixiosas máis amplas: 1.

A dionisíaca

2.

Os misterios de Eleusis

3.

A relixión órfica

4.

A relixión délfica de Apolo


RITOS MISTÉRICOS •Se califica como religión mistérica a aquella que presenta misterios que no se plantea explicar. •Todos estos ritos tienen en común la esperanza de una vida tras la muerte y su práctica no oficial. •El secretismo y el exclusivismo de algunas de estas religiones mistéricas conlleva algunos ritos iniciáticos.


CULTOS DIONISÍACOS 

En los ritos dionisíacos eran frecuentes los gritos, delirios e intensas vivencias extáticas.

Así también, característicos de estos ceremoniales eran las máscaras, disfraces- casi siempre con alusiones femeninas-, el rechazo a lo establecido, la desobediencia civil y moral.

De hecho, el culto a Dioniso era el único que aceptaba la participación de mujeres y esclavos.


A relixión délfica de Apolo 

Apolo é fillo de Zeus e Leto

Irmán de Ártemis/Diana.

Recibe varios sobrenomes: Febo, Delio (nace na illa de Delos), Pitio (pitia, rapaza que vaticina o futuro en Delfos), Musaxeta (Musas), Esmínteo (murador)


APOLO 

Deus da poesía, da música e a adiviñación.

Atribúeselle a invención da cítara e o uso da lira inventada por Hermes.

A súa comitiva está formada polas 9 Musas.


As nove musas 

Clío, Euterpe, Melpómene, Talía, Urania, Calíope, Erato, Polimnia, Terpsícore.

Fillas de Zeus e Mnemósine, protexían as artes, as ciencias e as letras

Baldassarre Peruzzi

Joachim Patinir


O oráculo de Delfos 

Oráculo dedicado a Apolo en Delfos

Apolo mata á serpe Pitón que custodiaba o oráculo e convérteo no seu templo oracular. THOLOS en Delfos

PITIA e consultante


ÁRTEMIS/DIANA 

Irmá xemelga de Apolo.

Deusa da caza e divindade das feras e animais do bosque

Comparte co seu irmán a axilidade, o arco e as frechas.

Participa co seu irmán na morte dos Nióbidas


Os nióbidas 

Muerte de Nióbida,

encontrado en los jardines de Sallust 

Os nióbidas, fillos de Anfión

e Níobe, foron asasinados diante da súa nai por Apolo e Ártemis pola burla de Níobe a Leto por ter só dous fillos.


Ártemis e Orión 

Orión intentou violar a Arte-

misa e por instagación da deusa un escorpión matou ao cazador

Obra “Diana xunto ao cadá-

ver de Orión” de Daniel Seiter


Artemis e Acteón 

Acteón foi convertido en cervo pola deusa e devorado polos seus propios cans como castigo por vela espida.

Tiziano


ACTIVIDADES         

Que significa apolíneo?. A que adxectivo se opón? Relaciona museo, música e Parnaso con Apolo. De quen era fillo Apolo?. Con quen rivalizou e cal foi o seu final? Explica brevemente a súa historia de amor con Dafne Por que Leto tivo problemas para parir aos seus dous fillos? Cantas cordas atou Apolo á súa lira e por que? Que relación manteñen con Apolo: Midas, Casandra, Asclepio, e Castalia? Di o significado de: pitonisa, sibilino, oráculo, auspicio, hecatombe, holocausto, quiromancia e catarse.

la religion griega  

breve presentacion

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you