Page 1

ARTE E RELIXIÓN NA PREHISTORIA


A manifestación do sagrado na natureza •Hierofanía: adoración a elementos da natureza, propia das tribus primitivas. .Pinturas rupestres: creación artística del paleolítico.


As pinturas rupestres Creaci贸n artistica do paleol铆tico


A relixión no neolítico: megalítos e petroglifos •Neolítico: pedra nova •Xorden novos cultos funerarios como os seguintes: •Dolmen ou anta: monumento funerario •Túmulo ou mámoa: montículo de terra que cubre o dolmen

•Dolmen de Axeitos, Ribeira. •Arca da pedra, en Malpica.


O MEGALITISMO EN GALICIA •MEGALITO: pedra de grandes dimensións. •PETROGLIFO: representación gráfica gravada nunha pedra ou nunha rocha.


Cultos prerromanos en Galicia Había determinados lugares cheos de crenzas: bosques, ríos, fuentes, mar, montes, camiños….

Auga, presenza na toponimia; Aquae querquennae, Baños de Bande


GLOSARIO DO TEMA •Tradición cultural: lingua, relixión, costumes, crenzas herdadas dos nosos antepasados. •Cruceiros: monumento tradicional galego que consta dunha cruz sobre unha columna. •Poboación castreña: poboación prerromana que habitaba en castros. •Pobos das fisterras atlántico_europeos: pobos de Galicia, oeste de Irlanda e Bretaña francesa


GLOSARIO DO TEMA •Petos das ánimas: monumento da tradición galega onde se rendía culto aos mortos deixando esmolas que lles axudasen a saír do purgatorio. •Os druídas: casta sacerdotal dos pobaodores prerromanos.

cultos prerromanos  

cultos prerromanos

cultos prerromanos  

cultos prerromanos

Advertisement