Page 1

A relixión do Antigo Exipto Breve marco histórico. Cronoloxía: 3200 – 332 a.C. A. Imperio Antigo •

Momento das grandes pirámides de Keops, Kefrén e Mikerinos. Os faraóns: fillos de Ra (unha das varias deidades solares) e inmortais.

B. Imperio Novo •

Máximo esplendor do culto do deus solar Amón, a quen serán dedicados grandes templos.

C. Época Baixa •

Página | 1

Contacto de exipcios con gregos, até a invasión de Alexandre Magno.

A civilización exipcia xorde á beira do Nilo, que tódolos anos sofre unha crecida que o desborda. Ó baixar as augas, quedan depositados uns limos (lodos) moi fértiles, que fan das veigas lugares moi aptos para a agricultura. Non é casualidade que o SOL e a súa traxectoria (que marca as estacións), fose considerado o DEUS por antonomasia.

Deuses e deusas de Exipto

7


As principais cidades do antigo Exipto (Heliópolis, Menfis, Hermópolis e Tebas) contaban co seu panteón. AMÓN: o seu nome significa “ o oculto” e representa os poderes invisibles do universo. Foi o deus principal de Tebas. ANUBIS: era o deus da momificación e dos momificadores, o gardián das tumbas e das portas do Máis Aló. Tiña cabeza de chacal. RA: era a personificación do Sol, o rei do firmamento. Foi un dos deuses máis importantes na mitoloxía exipcia. HORUS: representado polo halcón, era o deus do ceo e o protector da realeza. Os monarcas eran vistos como a encarnación de Horus. ISIS: nai de Horus e esposa de Osiris. Protexía dos perigos e curaba das enfermidades. OSIRIS: representaba os ciclos da morte e a volta á vida. Era o deus dos mortos que foran ben momificados e enterrados, xa que esto os levaría á resurrección. PTAH: deus dos artesáns. Deus creador das cousas. APIS: representado baixo a forma dun touro. SETH: representaba as sequías, as grandes tormentas, as inclemencias do mar, pero o seu papel era necesario xa que permitía que os demais deuses impuxeran a orde. THOT: deus da sabedoría, e o que inventou a escritura. ATÓN: o disco solar. Era un deus secundario até que durante o reinado de Ajenatón foi elevado ao alto do panteón.

Página | 2

7


A revolución monoteísta de Akhenatón, prohibindo o culto do Amón e dos antigos deuses e deusas, converte a Atón, o disco solar, no único deus. Tras a morte de este, Tutankhatón é obrigado a restaurar o culto de Amón e a cambiar de nome: Tutankhamón.

Página | 3

7 As claves da relixión de Exipto: o máis alá •

A

morte supuña a posibilidade dunha felicidade eterna. Para lograla debía vivir neste

mundo gardando as leis. •

A vida tras a morte era máis importante que a propia vida. Polo tanto, coidaban que as tumbas (pirámides dos faraóns) tivesen o necesario para a vida no máis aló.

A alma, unha vez morto, seguía en contacto co corpo. De aí a importancia da momificación.

As almas dos mortos eran guiadas por Anubis (corpo de home e cabeza de Chacal) ata o tribunal de Osiris, nel as almas serán postas nunha balanza e pesadas, é dicir, sometidas a xuízo (o corazón era a conciencia do morto).

Fragmento do Libro dos mortos

Arte e relixión. Os templos da divindade e os seus sacerdotes. •

O espazo do deus. A. O templo era a residencia dos inmortais, e, polo tanto, aspiraban a ser eternas. Os templos son característicos do Imperio Novo. Destaca o de Karnak ou Luxor, coas famosas Esfinxes (corpo de león e cabeza de muller) que protexen ó templo.


Página | 4

7

Kefrén e a Gran Esfinxe de Guiza

Keops, kefrén e Micerinos

B. Outra modalidade de templos: os hipoxeos, como Abu Simbel. C. Destacan as pinturas murais con escenas de ofrendas á divindade, de caza e agrícolas. •

Os sacerdotes. A. Eran unha “casta”, é dicir, que o posto pasaba ós seus fillos. B. A función máis espectacular: o transporte procesional e o pronunciamento dos oráculos divinos (crían que o deus moraba no interior das estatuas).

Imaxe xeroglífico


GLOSARIO Busca as seguintes palabras: panteón, xeroglífico, momia, tabernáculo, obelisco, hipoxeo, pirámide e papiro.

ACTIVIDADES 1.

¿A relixión do antigo Exipto era politeísta ou monoteísta?

2.

¿Que era máis importante para os exipcios, a vida aquí na terra ou a vida depois da morte?

3.

¿Que razón tiñan os antigos exipcios para momificar aos mortos?

4.

¿Por que pesaban as almas dos mortos?

5.

¿Cal era a función dos sacerdotes exipcios?

6.

¿Para que servían os oráculos?

7.

¿Por que os antigos exipcios lle daban tanta importancia ás pirámides e templos?

8.

¿Por que era tan importante o deus Osiris?

9.

¿Por que se momificaba aos defuntos?

VOCABULARIO EGIPTO 1.

ESCRIBA. Persona encargada de escribir y copiar documentos, especialmente los legales.

2.

DINASTÍA. Familia en cuyos individuos se perpetúa el poder o la influencia política, económica, cultural.

3.

FARAÓN. Antiguo rey de Egipto, anterior a la conquista de este país por los persas.

4.

JEROGLÍFICO. Escritura en la que, por regla general, no se representan las palabras con signos fonéticos o alfabéticos, sino el significado de las palabras con figuras o símbolos.

5.

MOMIA. Betún con el que los egipcios embalsamaban los cadáveres. También se denomina así al cadáver que se deseca con el tiempo sin entrar en putrefacción.

6.

OBELISCO. Pilar muy alto, de cuatro caras iguales un poco convergentes y terminado con una punta piramidal muy achatada, que sirve de adorno o conmemoraciones en lugares públicos.

Página | 5

7


7.

PAPIRO. Planta de al que se hacen unas láminas para escribir en ellas. Se pegaban sus tallos en dos capas, con la fibra orientada cada una de ellas en ángulo recto con la otra.

8.

PIRÁMIDE. Monumento funerario de algunos faraones egipcios.

Página | 6 9. HIPOGEO. Galerías subterráneas o pasajes excavados con funciones funerarias.

7

Tumba-hipogeo del Valle de los Reyes

Lee atentamente este texto y responde a las preguntas que le siguen:

La Historia de los dos hermanos, contenida en el papiro de D´ Orbiney, comprado en Italia y adquirido por el Museo Británico en 1857, nos presenta una historia de gran significado:

Había dos hermanos, Anapou y Bitou. La esposa de Anapou atentó contra la vida de Bitou, por lo que éste último tuvo que huir. Después de encontrar a los nueve dioses y recibir a la “Hija de los dioses” como esposa, fue llevado por los Siete Hatores a morir por la espada. Confió a su esposa que había colocado su corazón o vida en la cumbre de una acacia y que quien lo descubriera debería enfrentarse a él en combate. Llegó a oídos del faraón que Bitou tenía una bella esposa y envió hombres armados para que lo mataran, pero Bitou los mató a todos. El faraón sedujo a la mujer y ella le contó el secreto de su marido. El faraón, entonces, mandó tirar la acacia y Bitou murió. Al abrir el árbol, su hermano descubrió que dentro había una fruta pequeña que colocó en agua fría, con lo que


Bijou volvió a la vida. Tomó la forma del toro sagrado Apis, que llegó hasta el faraón. El animal entró en el harén, se dirigió a su anterior esposa y le dijo quién era. Ella presionó al rey para que lo matara y cuando esto se cumplió, cayeron dos grandes gotas desde el cuello del animal y se convirtieron en dos grandes árboles, uno a cada lado del portal del faraón. Se ofrecían sacrificios a ellos y el faraón y su esposa o, mejor dicho, la esposa de Bitou, fueron llevados en el trono a sentarse debajo de los maravillosos árboles. Pero el árbol debajo del cual se sentó la esposa de Bitou murmuró su secreto y, por su deseo, los árboles fueron derribados. Mientras esto ocurría, entró una astilla en su boca. Al cabo de un tiempo tuvo un hijo, que no era otro que el mismo Bitou; éste sucedió al faraón y mandó matar a su desleal esposa.

Adaptado de Lewis Spence, Introducción a la mitología

1. 2. 3. 4.

¿Qué figura es considerada en el relato la causante de las desgracias? ¿Qué relación tiene este texto con la cultura judeo-cristiana y con la griega? ¿Cómo acaba siendo castigada la deslealtad de la esposa de Bitou? Busca otra historia de hermanos que estén enemistados y que no acabe del todo bien.

Página | 7

7

egipto, religión  

egipto, religión

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you