Page 1

N-heksan: izpostavljanje na delovnem mestu V poročilih so se pojavile informacije o izpostavljanju n-heksanu na delovnem mestu v industriji elektronskih naprav, kot npr. Apple. http://www.dnevnik.si/novice/aktualne_zgodbe/1042398239 http://www.macnn.com/articles/10/10/25/iphone.assemblers.claim.n.hexane.exposure/ http://www.globalpost.com/dispatch/china-and-its-neighbors/100312/apple-news-iPhoneasia-illness Kemikalija se uporablja se v industriji elektronike, tekstila, pohištva, usnjenih izdelkov, v farmacevtski in kozmetični industriji. Določena skupina organskih topil lahko povzroči sindrom distalne aksonske periferne nevropatije. Med njimi najdemo n-heksan, metil nbutilketon in ogljikov disulfid. Razvoj bolezni pri izpostavljenosti na delovnem mestu je počasen, vendar pa se lahko pospeši v primeru zlorabe, z namernim vdihovanjem (lepilo). V določenih primerih se lahko stanje poslabšuje še 3-4 mesece po prenehanju izpostavljanja. n-Hexane CAS 110-54-3 RTECS: MN 9275000 UN Number: 1208 (Ref: United Nations, 1989) EC Number: 601-007-01-4 Označitve: zelo vnetljiv, dražilen za kožo, nevaren za zdravje pri dolgotrajnem izpostavljanju z vdihovanjem, lahko povzroča neplodnost, lahko povzroča poškodbo pljuč pri zaužitju, lahko povzroča vrtoglavico in omedlevico, nevaren za vodne organizme. n-heksan je brezbarvna tekočina, ki hlapi pri 68.46°C. Hlapi se lahko hitro vnamejo. Mejne vrednosti izpostavljanja: OSHA 500 ppm, 1800 mg/m3, ACGIH in MAK 50 ppm, 180 mg/m3 Povzetek: Tarčni organi so centralni in periferni živčni sistem, dihala, srce, koža in oči. Kemična pnevmonija se pojavi pri zaužitju ali aspiraciji v pljuča. Depresija centralnega živčnega sistema, koma ali smrt se pojavi po akutnem izpostavljanju visokih koncentracij. Vdihovanje povzroča draženje oči, nosne sluznice in dihalnega trakta, ki se hitro preneha po prenehanju izpostavljanja. Po akutnem izpostavljanju se lahko pojavijo sledeči znaki: kašelj, glavobol, vrtoglavica, omedlevica, tahikardija in povišana telesna temperatura. Povzroča atrofijo semenskih cevk. Podatki za človeka Pot vnosa Oralen vnos je manj verjeten, absorpcija preko kože je možna vendar počasna, absorpcije preko oči je minimalna. Največja nevarnost je izpostavljanje preko vdihovanja, biološka razpoložljivost je 28%. N-heksan dobro prehaja preko alveolarno-kapilarne membrane v krvni obtok. Alveolarna absorpcija je večja pri debelih ljudeh, n-heksan ima specifično privlačnost za tkiva z visoko vsebnostjo maščob in se hitro metabolizira. Izločanje je dvo fazno, srednji čas izločanja je 11 in 99 minut. Metabolizira se v jetrih s citokromi P-450. Metabolita 1heksanol in 3-heksanol sta manj toksična. Izloča se preko pljuč in z urinom. Literaturni podatki Izpostavljanje 5000 ppm 10 minut povzroča vrtoglavico; 2500-1000 ppm izpostavljanja 12 ur povzroča zaspanost, omedlevico, izgubo apetita, parestezije okončin. 2500-500 ppm


povzroča mišično slabost, hladno pulziranje v okončinah, zamegljen vid, neješčnost in pojav živčnih simptomov. Ta se pojavi pri mejni vrednosti izpostavljanja nad 100 ppm na dan. V visokih koncentracijah deluje dražeče in povzroča narkozo. Akutno izpostavljanje heksanu povzroča depresijo centralnega živčnega sistema. Kronično izpostavljanje koncentracijam v zraku 450-650 ppm dva meseca pa povzroči motnje perifernega živčnega sistema, mišično slabost, izgubo občutka in nepravilno držo. Zaužitje 50g heksana je lahko smrtno za človeka. Kemična pnevmonija je posledica nizke viskoznosti n-heksana, ki omogoča hitro širjenje po veliki površini pljučnega parenhima. Test za sensitizacijo (kožni test) na 25 prostovoljcih (25% raztopina) je bila negativna. Nheksan ne povzroča alergij. n-hexan in njegove metabolite se lahko odkrijejo v urinu izpostavljenih oseb, vendar le v krajšem času po izpostavljanju. Podatki na živalih Živalske študije so pokazale, da izpostavljanje z vdihavanjem 1000 ppm pri podganah v treh tednih povzroči 25% izgubo telesne teže, v enajstih tednih pa paralizo zadnjih okončin s histološko vidnimi spremembami degenracije živčevja. V poskusih na opicah pa se je izkazalo da dnevne oralne doze 0.13 mg/kg zmanjšajo prevodnost živčnih impulzov in potrjujejo nevrotoksičnost n-heksana. Značilno za izpostavljanje n-heksanu je tudi otekanje aksonov, pri čemer se pojavi akumulacija nevrofilamentov, ki sodelujejo pri transportu proteinov. Študije na mačkah so pokazale degeneracijo aksonov v nekaterih jedrih v možganih. Daljše izpostavljanje nizkim koncentracijam lahko vodi v prezgodnje odmiranje področij centralnega živčnega sistema, ki so odgovorni za vid in obnašanje. Heksan je bil negativen v in vitro študijah mutagenosti na bakterijah (Ames test), prav tako je bil negativen pri testu indukcije kromosomskih aberacij na sesalskih celical, vendar pa je bil pozitiven na testu indukcije zamenjave sesterskih kromatid na sesalskih celicah in vitro. V študijah rakotvornosti, kjer so bile miši in podgane doživljenjsko izpostavljene mešanici nhexana in dveh drugih kemikalij, se pri podganah ni pojavil noben tumor, medtem ko so se pri miših pojavili tumorji na jetrih (hepatocelularni adenomiin karcinomi). Ti podatki niso zadostni za oceno rakotvornosti n-heksana pri človeku. Študije na podganah testikularne morfologije in morfologije zarodnih celic v modih so pokazale, da se je v dveh tednih izpostavljanja 1000 ppm n-heksana izgubil zarodni epitelij v modih, ki se pri nekaterih živalih ni povrnil v prvotno stanje. Heksan ima negativne učinke tudi na žensko reprodukcijsko zmožnost. N-heksan ni povzročal malformacij zarodkov v študijah na podganah z oralno administracijo niti v dozah, ki so bile toksične za matere. Vendar pa so se malfomacije pojavile v študijah na miših, prav tako resorpcije zarodkov. Vsi učinki pri miših so se pojavili ob sočasnem pojavu toksičnih učinkov pri materah. V študijah, kjer se ugotavlja povezavo med izpostavljanjem kemikaliji med brejostjo in težavam potomcev po rojstvu pa se je izkazalo (študija z vdihavanjem), da je bila rast mladičev izpostavljenih podgan zmanjšana. Zaščitna oprema in rokovanje Pri delu z n-heksanom je potrebna učinkovita ventilacija, nošenje zaščitnih rokavic in očal. Izogniti se je potrebno stiku z očmi in kožo. Izogniti se je potrebno izpostavljanju z vdihavanjem. Kjer ocena tveganja to določa, je potrebno nositi respiratorje ali celo obrazne maske s svojim dovodom zraka. Potrebno je nositi primerno delovno opremo glede na koncentracijo snovi v delovnem okolju. Pred in po delovnem procesu si je potrebno umiti roke. Potrebna je velika pazljivost zaradi nevarnosti eksplozije ali vnetljivosti. Dr. Ester Lovšin Barle DVM, email ester.lovsin_barle@sandoz.com

N-heksan: izpostavljanje na delovnem mestu  

poročilo o izpostavljanju

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you