Page 1

Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja

II. évfolyam II. szám 2012. Pünkösd Ingyenes

Mindennek megvan az órája Tűzoltóautó Bonchidának

Borsó és levendula

Öngondoskodó családok


Szervezetünk idén is szervez tábort önkéntesei és munkatársai részére. Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás évében megrendezésre kerülő tábor célja a karitászmunkában részt vevő önkéntesek ismereteinek bővítése, tapasztalatcseréje az ország más területén élő munkatársakkal, a szeretetszolgálati tevékenység hatékonyabbá tétele. A tábort augusztus 6. és 10. között a máriabesnyői Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház és Konferenciaközpontban tartjuk. A táborban résztvevők a karitászmunkához kapcsolódó előadásokat hallgathatnak meg, kiscsoportos beszélgetésben oszthatják meg egymással gondolataikat, kérdéseiket, tapasztalataikat. A szakmai fejlődést célzó tevékenységek mellett lelki programok (szentmise, taizéi imaóra), kézműves foglalkozások, közösségi játékok, éneklés és filmvetítés színesíti majd a tábori napirendet.

Jelentkezési feltételek

A táborba olyan jelentkezőket várunk, akik előző évi táborainkban nem vettek részt, legalább fél éve végeznek önkéntes tevékenységet (vagy munkatársak) a Karitásznál és emellett vállalják, hogy a teljes táborban részt vesznek, és azt követően legalább egy évig önkéntes munkát végeznek egy karitászcsoportban.

Jelentkezés módja

∙K  itöltött jelentkezési lap és plébánosi/karitász csoportvezetői ajánlás elküldése címünkre: 1519 Budapest, Pf. 239. ∙ 5.000 Ft részvételi hozzájárulás befizetése átutalással a Katolikus Karitász 12011148-00124534-00100008 számú bankszámlájára (Közlemény: TÁBOR)

Jelentkezési határidő: június 15.

A tábor egy főre vetített költsége közel 30.000 Ft, ebből a részvételi hozzájáruláson felüli összeget a Katolikus Karitász saját forrásból, vissza nem térítendő támogatásként biztosítja a jelentkezési feltételeknek eleget tevő résztvevőknek. A tábor ideje alatt a szervezők szállást és napi háromszori étkezést biztosítanak. A helyszínre történő utazás költségei a résztvevőt terhelik.

További információ, jelentkezési lap és ajánlás kizárólag az illetékes egyházmegyei igazgatóknál kérhető.

Adásidő 04


Állhatatosság, becsület, segítés Tűzoltóautó Bonchidának

Segélyszervezetünk röviddel a tűzoltók védőszentjének, Szent Flóriánnak ünnepe előtt, tűzoltóautót ajándékozott az erdélyi Bonchida nagyközség lakosságának.

Az értékes ajándékot április 20-án, Dr. Forgách József a karitász országos igazgatóhelyettese és Klaus Höhn a Katolikus Karitász németországi megbízottja adta át a Kolozsvártól 30 km-re északkeletre fekvő nagyközség polgármesterének, képviselő-testületének és az átadó ünnepségre nagy számban összegyűlt lakosságnak. A tűzoltóautót eredetileg a németországi Hohenroth község ajándékozta a Katolikus Karitásznak, amely látva az erdélyi magyar települések tűzoltóságának nehéz helyzetét úgy döntött, hogy a német adományozó által minden szempontból kifogástalan állapotba helyezett gépjárművet Bonchida nagyközségnek ajándékozza. A világ tűzoltói május 4-ét, Flórián napját, a Szent személye előtti főhajtással tartják nyilván. A III. században élt szentre, akinek életpéldája napjainkban is a „lánglovagok” hivatásának és munkájának lényege: állhatatosság, becsület és embertársaik megsegítése.

130 tonna szeretet

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által meghirdetett idei nagyböjti élelmiszergyűjtési akció során rekordmennyiségű adomány gyűlt össze hazánk templomaiban. Az egyházmegyék plébániái az egyhetes akció során összesen több mint 130 tonna élelmiszert gyűjtöttek össze a rászorulók számára. Az adományokat a plébániák karitászcsoportjai osztották szét a családok közt. A fennmaradó adományokat, amelyeket a plébániák nem tudtak felhasználni, az egyházmegyei karitászközpontokba szállították, és ott központilag osztották szét további nehéz sorban lévő családoknak. Hálásan köszönjük mindazoknak, akik önzetlen adományaikkal segítették a családokat!

Adásidő 3


Egyházmegyék Debrecen–Nyíregyháza

2011-es élményterápia

Adásidő 4

A 2011-es dévai gyermeküdültetés a június 22-én este Nyíregyházán, a Cantemus Ifjúsági Vegyeskar hangversenyével kezdődött. A Szent Ferenc Alapítványt bemutató nagyszalontai gyermekek három hétig élvezték a nyíregyházi befogadó szülők szeretetét. Július 10-ét követően, Nyíregyháza és Nagykálló jószívű karitászosai után, Ajak és Kisvárda befogadó szülei is magukhoz ölelhették a Déváról, Szovátáról, Petrozsényból, Csíkszeredából hozzájuk érkezett „gyermekeiket”. Meglátogatták az állatparkot, a falumúzeumot, fürdőket és egy számítógépes játszóházat is. A Nyíregyházán és Nagykállóban vendégeskedőknek Sóstóhegyen rendeztünk egy csodás délutánt. Az Emmausz Együttes lelkesített bennünket vidám énekével, majd sorjátékok következtek. A jól kifáradt gyermekeket bográcsgulyással és finom süteménnyel kínálták meg a sóstóhegyi és orosi karitászcsoport tagjai. Hétfőn reggel indultunk a SzabolcsSzatmár-Bereg megyei kirándulásunkra. Napkoron az Erdei Iskolát és a karitászcsoport vendégszeretetét ismerhettük meg. Máriapócson a görögkatolikus parókia vendégei voltunk. A Szűzanya szeretetéhez

érintésnyi távolságba kerültünk. Nyírbátorban a Krucsay oltárt és a két templomot összekötő szoborparkot vettük szemügyre. A polgármester asszony köszöntötte a gyermekeket, majd kiadós ebéddel vendégeltek meg a karitászosok. Szatmárcsekén a Kölcsey Ferenc Emlékműve előtt énekeltük el a Himnuszt. Túristvándiban a vízimalmot láthattuk és fagyiztunk. Csütörtökön este a bizalom útján hálát adtunk családjainkért. Az éjszakai séta a focipályán ért véget, ahol a mécsesek között vonultunk be a 15 méteres körbe. Az Efezusi levél intelmeit, Tobit Tóbiásnak mondott tanácsait és a 128-as zsoltárt meghallgatva gyertyát gyújtottunk családjainkért. Azért, amelyben élünk, azért, amelyikben mi leszünk a családfők. A nagy lampiont a Szent Ferenc Alapítványért és az őket támogató családokért engedtük a magasba. Másnap felkészültünk a családok fogadására. Gergelyiugornyán este 6-kor Szakács Péter atya mutatott be hálaadó szentmisét a gyermekekért és segítőikért. Ő az első két táborban, 2004 és 2005 nyarán segített táboroztatni az akkori kis vendégeinket. A gyermekek a tábortűz

Böjte Csaba testér Nagykállóban

A Szent Kristóf Karitászcsoport meghívására április 23-án meglátogatta a nagykállói híveket és a Dévai Szent Ferenc Alapítvány gyermekeit befogadó családokat, karitász munkatársakat Böjte Csaba testvér. A városba érkezve Vitai László apát, kanonok, plébános köszöntötte a vendéget, majd a karitász munkatársakkal folytatott kötetlen beszélgetést a hittanteremben. Bemutatta a vele utazó, Déván 13 évet töltő, most pedig nevelőként segítő Guran Carmen Michaelát, és egy önkéntes segítőt, aki Győrből jött kipróbálni magát a gyermeknevelésben. A zsúfolásig megtelt templomban ujjongó lelkületű hálaadó szentmisében köszönte meg Csaba testvér az egyházközség és a karitász befogadó és segítő szeretetét, aminek jele az is, hogy örömmel jönnek a gyermekei a nyíregyházi táborba. Rövid búcsúzkodás után indultunk Nyíregyházára, ahol a görögkatolikus püspökség 100 éves évfordulóját ünneplő közösség várta a díszvendéget. Köszönjük, hogy vagy Csaba testvér és Isten segítsen utadon! Ha egy kicsit mi is segíthetünk, hála érte a Mennyei Atyának. Gégény Béla igazgató

fényénél szép verses, zenés műsort mutattak be, és a szalonnasütés után könnyes szemmel búcsúztak el a vendéglátóiktól. Az est meglepetése a Képmás Zenekar koncertje volt. Szombaton mielőtt visszaindultak a gyermekek Dévára, Nyíregyházán megálltunk, ahol az Igrice Egyesület vendégeiként Sóstóhegyen kisvonatoztunk, dodzsemeztünk, gumi csúszdáztunk, körhintáztunk. Móré Mihály, a sóstóhegyi karitászcsoport vezetője kísérte a gyermekeket haza. Vitte a Kelet Karitász Alapítvány 300 ezer forintos támogatását. A két hét tömény szeretet, igazi élményterápia volt. Köszönet az egyházközségeknek, a 48 karitászcsoportnak, közülük is a befogadó és segítő csoportoknak: Teréz Anya Egyesület (Nyíregyháza), Munkás Szent József (Sóstóhegy), Szent Kristóf (Nagykálló), Páduai Szent Antal Alapítvány (Kisvárda), Szent Erzsébet (Ajak), Szent Erzsébet (Napkor), a tábor étkezési alapanyagait biztosító karitászcsoportoknak, valamint a sok-sok jóakaratú támogatónknak. Gégény Béla élményfelelős


Dévai gyermekek Magyarországon A Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász 10 éve tart kapcsolatot a Dévai Szent Ferenc Alapítvány Gyermekotthonaival. Így hívtunk meg 2004-ben először 22 dévai gyermeket Nyíregyházára. Ezt követően minden évben több gyermeket láttunk vendégül, 2011-ben 39 gyermek élvezte vendégszeretetünket. Idén is várunk 40 gyermeket kísérőikkel együtt, akiket Nyíregyháza, Kisvárda, Ajak és Nagykálló családjai fogadnak majd. Reméljük, egyre többen lesznek, akik vallják, hogy jobb adni, mint kapni! Köszönjük a nagylelkű támogatásokat! Isten fizesse meg jótevőink segítségét!

A dévai gyermekotthon rövid története

1992-ben Erdélyben, a határainktól alig 160 kilométerre fekvő Déva városában Böjte Csaba ferences szerzetes az elhagyott, romos dévai kolostorból új otthont teremtett az árva gyermekek számára. A lakók számának gyarapodásával a szomszédos panelházakból nevelőcsaládok otthonát, a kolostorból iskolát alakítottak ki. Áldozatos munkájukkal, támogatóik adományainak és munkájának segítségével intézményeket alapítottak Erdély-szerte: gyermekvédelmi központok működnek 22 helyszínen, kollégiumok Déván, Kolozsváron, 25 különböző városban napközi otthonok, kismama otthon Árkoson és Élet Háza Csobánkán. Az árva, félárva vagy szegény gyermekek megsegítésében követendő és támogatandó Böjte Csaba atya és a ferences rend tevékenysége.

Eddigi támogatóink:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata; Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat; Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Plébánia, Nyíregyháza; Római Katolikus Egyházközség, Vásárosnamény–Gergelyiugornya; napkori vállalkozók, pedagógusok, a Római Katolikus Egyházközség és

a karitászcsoport; Római Katolikus Egyházközség és karitászcsoport Kisvárda; kisvárdai Református Gyülekezet ifjúsági csoportja, Szent László Gimnázium és Szakközépiskola, Kisvárda; Római Katolikus Egyházközség és karitászcsoport Ajak; Munkás Szent József Karitászcsoport, Sóstóhegy; Szív Karitászcsoport, Tiszagyulaháza; Római Katolikus Egyházközség és Karitász Alapítvány, Rakamaz; Római Katolikus Egyházközség és Karitász, Nagykálló; CANTEMUS Kóruscsalád, Szabó Dénes Kossuth-díjas és Szabó Soma karnagyok vezetésével; Szabolcs Volán Rt., Nyíregyháza; Sóstói Fürdőigazgatóság, Nyíregyháza; a Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegye plébániái és 51 plébániai karitászcsoportja; valamint 800 önkéntes karitász munkatársa és soksok adományozónk.

ági est!

A Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász, a Kelet Karitász Alapítvány Jótékonys és a nyíregyházi Teréz Anya Egyesület tisztelettel meghívja Önt a Déván és környékén a Szent Ferenc Alapítvány gyermekotthonaiban élő gyermekek üdültetését és segítését támogató jótékonysági estre, 2012. július 1-jén, vasárnap este 19 órára, a Magyarok Nagyasszonya Társ-székesegyházba (Nyíregyháza Kossuth tér 4.). PROGRAM: 19.00 – Bemutatkoznak a Dévai Szent Ferenc Alapítvány gyermekei 19.15 – A Cantemus Fiú Kar hangversenye vezényel: Szabó Soma karnagy

Pénzbeli adományát a Kelet Karitász Alapítvány csekkjén „DÉVA” megjelöléssel fizetheti be. Támogatását 11100702-18792179-10000001 számlánkra is átutalhatja vagy a Karitász Boltban (Nyíregyháza, Zrínyi u. 2.) személyesen átadhatja, illetve támogatását az előadás helyszínén is köszönettel fogadjuk. Adásidő 5


Egyházmegyék Eger

2012 – A karitász éve

az Egri Főegyházmegyében

A szeretetszolgálat kézzelfogható jelei teszik hitelessé a világ szemében az egyház igehirdetését… A 80 éves Katolikus Karitász a katolikus egyház hivatalos segélyszerve, a keresztény humanizmus egyik legszebb megvalósulása. Olyan értékeket hordoz egyházunkban, amelyeket a Krisztus iránti elkötelezett szeretet hat át. Nagy szükség van az Egri Főegyházmegyében is arra, hogy minden egyházközségben megalakuljanak a karitász csoportok, a meglévők pedig megerősödjenek. (Részlet Dr. Ternyák Csaba érsek úr 2012. újévi körleveléből) Érsek Úr az Egri Főegyházmegyében ebben az évben a karitász évét hirdette meg. Májusban főegyházmegyei karitász találkozót szerveznek. Mit szeretnének elérni ezzel a tematikus évvel? Ez évi célkitűzésünk az Egri Főegyházmegyében, hogy az egyházközségeinkben már működő karitászcsoportokat megerősítsük missziós elkötelezettségükben. Még jobban tudatosítaniuk kell, hogy a karitász a Katolikus Egyház hivatalos segélyszerve, tehát amikor valaki a karitászban tevékenykedik, akkor azt az egyház nevében teszi. (…) Sok egyházközségben vannak már karitász önkéntesek, más egyházközségekben viszont még csak most szerveződnek ezek a közösségek. (…) Amikor a segítő szeretet fontosságát hangsúlyozzuk, akkor persze nem csak a katasztrófák idején nyújtott segítségre kell gondolnunk, hanem a hétköznapi élet számos területét át kell fognunk. Van, akinek az a segítség, ha bevásárolunk neki, míg másnak tüzelőre vagy gyógyszerre van szüksége. Nyitott szemmel járva fel kell fedeznünk, hogy kik az igazi rászorulók. Ez sokszor nem könnyű feladat, hiszen vannak, akik ros�szul értelmezett szerénységből akkor sem kérnek, ha egyébként nagyon is rászorulnának, míg mások esetleg a felebaráti szeretet vámszedőiként viselkednek. A karitászmunkatársakat képezni kell arra, hogy e kettő között könnyen és biztosan különbséget tudjanak tenni. Mindenesetre Adásidő 6

az egyháznak úgy kell működnie, mint egy élő szervezetnek, ahol az egyik tagnak gondja van a másikra. A karitász éve során mindenkinek keresnie kell magában a választ arra a kérdésre: mi az, amit én tehetek a másik emberért? A fiatalokat hogyan tudják bevonni ebbe a munkába? Sokuknak az a tapasztalata, hogy inkább az idősebbek végzik ezt a munkát a plébániákon. Ez sok helyen így van, de ezen szeretnénk változtatni. A Karitász Junior nevű szervezetünk feladata, hogy a gyerekeket ránevelje arra, hogy a keresztény ember nem önmagáért él. Az életünknek nem lehet az egyetlen célja, hogy mi magunk boldogok legyünk. Szeretnénk elvezetni őket arra a tapasztalatra, amit Szent Erzsébettől tanultunk: ha boldogok akartok lenni, tegyetek boldoggá másokat. Ez a nevelés része az iskolai programjainknak is. Csupán példaként említem, hogy a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban és a Fráter György Katolikus Gimnáziumban is vannak ilyen programok. Ennek részeként a fiatalok egy bizonyos óraszámban részt vesznek a beteglátogatásban, a hospice-programban, bevásárolnak, takarítanak az idős, rászoruló embereknek. Többi iskoláink is átveszik ezeket a pozitív tapasztalatokat. A karitász már megjelent mind a 19 oktatási-nevelési intézményünkben.

Sokan gondolják úgy, hogy az igehirdetés a papok dolga, a laikusok inkább az egyéb munkákban – például a karitatív tevékenységben – vehetnek részt. Valóban így van ez? Nem, ez így túlzottan leegyszerűsített. Igaz ugyan, hogy ez a zsinat előtti világkép még nem teljesen a múlté, de látjuk, hogy jelentős számban vannak már olyan világiak, akik kiveszik a részüket az igehirdetésben akolitusként, lelkipásztori kisegítőként vagy éppen úgy, mint hitoktatók. Ők teológiai képzést kaptak és szolgálatukban szavaikkal, életükkel is tanúságot tesznek a hitükről. Tudjuk, hogy ez valójában minden megkeresztelt embernek kötelessége. (…) Másrészt pedig a papok sem csak az igehirdetéssel foglalkoznak. Nézzük például a mi egyházmegyénkben Árvai Ferenc atya példáját, aki az Egri Főegyházmegyei Karitász igazgatója és három plébánia vezetője. Emellett járja az egyházmegyét, hogy a Karitász munkáját megismertesse, hogy segítse az új csoportok beindítását. Az árvíz során pedig ő maga is ott dolgozott a gátakon. De eszembe jutnak más fiatal papjaim is, akik ugyanezt tették. Amikor pedig a közelmúltban egri iskolánk egyik épületében ideiglenes 20 ágyas melegedőt nyitottunk a hajléktalanoknak, a kispapok is kivették részüket a hajléktalanokkal való foglalkozásból. Ternyák Csaba egri érsekkel a Magyar Kurír beszélgetett


Krízishelyzetben jól jön a segítség

A nagyböjti tartós élelmiszergyűjtést követően a karitászcsoportok segélycsomagokat osztottak településeinken a rászoruló családoknak. Pétervásárán 87 nehéz sorsú család kapott élelmiszercsomagot a napokban a lelkes karitász önkéntesek közreműködésével. Vilmány településen 180 zsák burgonyát osztottak szét a szegénységben élő családok között. Az egri Karitász Központban egymásnak adják a kilincset a segítséget kérők, óriási jelentősége van a krízisprogramnak.

A Sátoraljaúlyhelyi Fegyház és Börtön fogvatartottainak adománya

Immár második alkalommal gyűjtöttek a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön fogvatartottai tartós élelmiszert a Karitász számára. Nagy jelentőségű számunkra ez a hír, több mint gesztus! Azokról a konzervekről mondtak le és ajánlották fel a fogvatartottak, amit a személyes ellátásukra kaptak. Köszönjük az intézet parancsnokának, Rózsahegyi Tamás bv. alezredes úrnak, hogy lehetővé tette ezt a gyűjtést és Ft. Hajdú Miklós börtönlelkész atyának a kezdeményezést és a kivitelezést!

546 család kapcsolódott a vetőmag programhoz

Áprilisban és május elején 546 család kapott vetőmagot az Egri Főegyházmegyei Karitásztól Kerecsend, Ónod és Szendrőlád településeken, hogy kertjeikben megtermelhessék családjaik számára a szükséges zöldségeket. Az országos központ 300 szerszámmal támogatta a programot. Az akció 1,5 millió forint értékű segítséget jelentett a kerteket művelő családoknak. A csomagokban többek között vetőburgonya, bab, borsó, répa, petrezselyem, saláta, cékla, uborka, kukorica magvak és dughagyma volt, amelynek szétosztását az önkormányzat felmérése alapján végezte a Karitász. A vetőmag program célja, hogy a rászoruló családoknak segítséget nyújtsanak az öngondoskodás felé vezető úton: a család megtermeli magának az alapvető zöldségeket. A programhoz önként csatlakozó családokkal támogatói szerződést kötött a Karitász, amiben a családok vállalták a növények gondozását, és a következő évre a vetőmagot is már önmaguknak fogják biztosítani. Szervezetünk az önkormányzatokkal összefogva folyamatosan ellenőrzi és nyomon követi a növények gondozását. Az első bejárás alkalmával örömmel lehetett látni a vetés eredményét, a sorjázó borsó, kukorica, hagyma veteményeket.

Caritas Party Service – a biztonságos szórakozásért

Az egri RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálaton belül működő „party service” a fiatalok biztonságos szórakozását segíti elő azzal, hogy a szórakozóhelyeken megjelenve a drogok ártalmaira hívja fel a figyelmet. Aki már a drogok és az alkohol hatása alá került, azokat elsősegélyben részesítik és csökkentik a szervezetbe került bódító szerek ártalmait. Rendszeresen járnak munkatársaink az Egrix Club-ba, az Egri Főiskolai Napok és a Miskolci Egyetemi Napok rendezvényein is ott voltak. Nyáron nagyon sok fiatal fogyaszt alkoholt a szabad ég alatt parkokban, ezért „Mobil Party Service” programot is szervezünk, megkeresve a fiatalokat, akik közül sokan még az általános iskolai életkorban is keresik a bódulatot.

www.stellaudulo.hu

  

Üzemeltető: az Egri Karitász Központ

Tel:06-30/59-89-731 CSALÁDOK! PLÉBÁNIÁK! ISKOLÁK! A Mátra szívében, Galyatető szomszédságában, 1-2-3 és 4 ágyas, fürdőszobás elhelyezés. Saját konyhás éttermünkben étlapos és menü étkezés, tűzrakó hely, pinceklub, szauna. Családoknak és közösségeknek!

AJÁNLATUNK ISKOLÁKNAK PLÉBÁNIÁKNAK 40 főre

TELJES ELLÁTÁSSAL (szállás és 3x étkezés)

2 napra/40 fő: 3.500Ft/fő/nap Tábor(5nap/40fő):2.900 Ft/fő/nap LELKIGYAKORLATOKRA KÜLÖN KEDVEZMÉNY!

Stella Üdülő..., ahol a test és a lélek is pihenhet!

Adásidő 7


Egyházmegyék Esztergom–Budapest

Szalvátor Nővérek Kongregációja és világméretű karitatív tevékenységei

A kongregációt Johann Baptist Jordan és Therese von Wüllenweber alapította 1888-ban, a Róma melletti Tivoliban. Mindkettőjüket megérintette a kor (XVIII. század) vallási ínsége: milyen kevesen ismerik és szeretik Jézust. Élt bennük a vágy, hogy az emberek számára megnyissák a hit mélységeit, és mindenkivel megismertessék az emberszerető Isten jóságát. Jordán atya elképzelése az volt, hogy ebbe a munkába sokakat bevonjon. Papok és világiak, férfiak és nők, családok és gyerekek helyet találtak, találnak Jordán atya tervében. Célja

az volt, hogy az egyházi és társadalmi életet megújítsa. Már akkor felismerte, hogy ebben a munkában mindenkinek együtt kell dolgoznia. A rend sajátossága az egyetemesség, mind az eszközöket, mind a tagokat és működési területeket tekintve. Nyitott minden nép és nemzet felé. Jordán atya egyetlen célt tűzött ki a nővérek elé: „mindenkivel megismertetni Jézus Krisztust, a világ Üdvözítőjét”. Mindenhol, minden eszközt, amit a szeretet sugall, használjanak fel. Az alapítás után két évvel 1890-ben már három missziós nővért küldtek Indiába. A kongregáció nemsokára Európában, Észak- és Dél-Amerikában, Ázsiában és Afrikában is elterjedt. Ma világszerte 1200 nővér él 30 országban. Adásidő 8

2007 óta egy fiatalabb nővérekből álló nemzetközi közösség kezdte el munkáját Magyarországon, sok-sok új és a mai kor kihívásaira válaszoló apostoli tevékenységgel. Szeretnék a rend nemzetközi karitatív tevékenységéből néhány érdekes dolgot röviden kiemelni.

Ázsia

A Fülöp-szigeteken a nővérek kezdeményezésére egy „Gyermek-ügyvéd” program indult el. Manilában és környékén a szegénynegyedekben több mint 12 millió ember él. Az erőszak, a kriminalitás mindennapi életük része. Az emberek 80%a napi 600 forintból kell, hogy megéljen. A nők és a gyermekek keveset tudnak jogaikról. A Szalvátor nővérek létrehoztak egy programot, aminek célja, hogy segítsék azokat a fiatalokat, akik a szegénység és erőszak áldozatai. Tudjuk, hogy az áldozatok először is megnémulnak, nem mernek beszélni senkivel. A nővérek ügyvédek segítségével próbálják meg felvilágosítani a gyerekeket a jogaikról és önértékelésüket erősíteni. Ami eb-

ben a projektben egyedülálló, hogy ezt nem felnőttek, hanem gyerekek teszik. A gyerekek jogaiért kiálló háromezer személyből kétezer maga is gyermek vagy fiatalkorú, akiket külön képzésben részesítenek. A feladatuk, hogy felhívják a társaik figyelmét: van segítség. Legtöbbször nekik sikerül egy tapasztalt segítőhöz, pszichológushoz, szociális munkáshoz irányítani őket. Srí Lankában fontos a szolidaritás kifejezése az évtizedek óta tartó szingaléz és tamil polgárháború áldozataival, Pakisztánban pedig a keresztények erősítése és támogatása a legfőbb feladatuk a nővéreknek. Többen mennek Jordániába dolgozni Srí Lankából, hogy pénzt keressenek családjuknak. Sokszor elveszik a papírjaikat, kihasználják őket. Két nővér jelenleg Jordániában él, hogy ezeket a nőket és anyákat segítsék a papírok beszerzésében, hogy ha kell, ismét haza tudjanak menni. A szökőár után a magyar Karitász csoportjának segítettek az ottani nővérek.

Afrika

Kongó, Afrika ásványi kincsekben egyik leggazdagabb országa, és mégis az egyik legszegényebb: a tanárok könyvek nélkül tanítanak, egy gyereknek talán egy füzete és egy tolla van, az osztályokba sokszor nem férnek el, van, aki az ablak alatt ül téglákon, hogy valamit halljon a tanításból. A legközelebbi nagyobb város, ahol bevásárolhatnak, 700 km-re van, az emberek orvoshoz ritkán jutnak, a betegeket sokszor biciklire teszik és napokig mennek velük.


Egyházmegyei karitász lelkigyakorlat

A Szalvátor nővérek az őserdőben egy élelmezési-egészségügyi centrumot hoztak létre. Itt az alultáplált gyermekeknek segítenek, az édesanyákat felvilágosítják az egészséges életre nevelésről, a tisztaság fontosságáról és hogy hogyan küzdhetnek hatásosabban az AIDS, hasmenés, malária ellen. A gyermekeket oltásokban részesítik, naponta 38-45 gyermeket látnak el. Ezen kívül beszélnek a családtervezésről és várandós nők tanácsadásával is foglalkoznak. A centrum eredményes munkáját mutatja, hogy az utóbbi években visszaesett a gyermekhalálozások száma. Adományokból sikerült egy kis laboratóriumot berendezni, ahol a legszükségesebb laborvizsgálatokat (pl. malária, tífusz, nemi betegségek) el tudják végezni. Eddig a nővérek nagyon jó eredményeket értek el, és ennek köszönhetően az emberek, ill. a nők bizalma is egyre nagyobb a központ iránt.

Európa

Az emberkereskedelem teljes felszámolása szinte lehetetlen feladatnak tűnik. Nehézséget jelent az elszállított egyének útvonalának lekövetése, mivel gyakran több országon keresztül, több közlekedési útvonalat is igénybe véve jutnak el az áldozatok a célországokba. A nyugateurópai országok közül főként Franciaország tartozik az elsődleges célpontok közé, de az emberkereskedelem terjedését, szervezeti hálózatának növekedését mutatja, hogy ma már Közép-Európa is érintett. Mivel ez a világon a harmadik legjövedelmezőbb pénzszerzési „forma”, az összes kontinensen jelen lévő szervezetet alkot és jól kiépített korrupciós rendszerrel működik. A hálózatba bekerült emberek nem csak prostitúcióra vannak rákényszerítve (bár ez a leggyakoribb), hanem koldulásra és egyfajta házi cselédségre is. Fontos belátnunk, hogy elsősorban apró lépésekkel tudjuk akadályozni a szervezet munkáját, hiszen akkora hálózatról van szó, melynek felszámolása hosszú éveket vehet igénybe. Ausztriában erre a célra már megszületett egy több szervezetet összefogó egyházi kezdeményezés és közösen próbálnak segíteni az áldozatokon. Az elsődleges célok közé tartozik az ún. védett házak létrehozása (német példa alapján), ahova a felkutatott és a segítséget elfogadó áldozatokat menekítenék, nem csak anyagi, hanem lelki, orvosi és jogi segítséget is nyújtva. A Szalvátor nővérek bécsi munkája ezeket a területeket célozza. Ha szeretnének többet megtudni, keressék fel honlapjukat: www.sds-hungary.hu

A Szent Erzsébet Karitász minden évben Máriabesnyőn tartja nagyböjti lelkigyakorlatát önkéntes munkatársai számára. Idén március 18. és 21. között zajlottak a lelki programok, a nyitó szentmisét Székely János püspök tartotta. Hollai Antal esperes, plébános, a napok lelki vezetője, XVI. Benedek pápa Hit kapuja c. dokumentumát elemezte a Hit Éve kapcsán, Écsy Gábor atya, országos és egyházmegyei karitászigazgató pedig beszámolt a Caritas Europa főtitkárával folytatott megbeszéléseikről.

A Máriabesnyői Lelkigyakorlatos Ház ma már szinte fogalom. Az épület korábban a Szalvátor rend noviciátusa volt, többször találkozhattunk a lelkigyakorlatok idején is a nővérekkel a folyosón, a kápolnában. Viszont kevesen ismerjük, ismertük nemzetközi segítő tevékenységüket. A lelkigyakorlat előadója Moser Erika szalvátor tartományfőnöknő rövid összefoglalója a bal oldalon olvasható.

„A világnak Krisztus kell!” Rózsafüzér ima-zarándoklat

A Szent Erzsébet Karitász Központ Bajóti Régió munkatársai ebben az évben is ima-zarándoklatot szerveztek a Kárpát-medencében élő családokért, karitász önkéntesekért, egyházi közösségekért, papokért, betegekért és népünk lelki megújulásáért.

A csoportok május 12-én az esztergomi Szent Anna-templomból Pokriva László plébános atya szavaival indultak, majd a Kis-Duna parton imádkozva vonultak a Szentgyörgymezői templomhoz, ahol Fehérvári Lajos plébános atya hálaadó szentmisét mutatott be a zarándoklat szándékára.

Adásidő 9


Egyházmegyék Kalocsa

Karitász Baján A bajai karitász rövid története

A szervezett karitász-szolgálat előzményei Baján az 1990-es évek első feléig nyúlnak vissza. Nagyházi Sándor plébános atya maga mellé gyűjtötte, majd csoportba fogta össze a bajai templomok, plébániák hívő közösségeiből azokat, akik hivatást éreztek a karitász keretei között az önkéntes munkára. A bajai karitászcsoport 1996os megalakulásakor a plébános úr Dóra Katalint kérte föl a kb. 15 tagú csoport vezetésére. Emellett a plébánia épületében közösségi helyiséget biztosított a csoport taggyűlései számára és lehetővé tette az összegyűjtött adományok raktározását is a plébánia hátsó épületrészében.

A következő plébános, Tajdina József működése alatt szépen kibontakozott a karitászcsoport három alapvető területen: a rászorulók, nélkülözők élelmiszer-, ruha- és bútor-adományokkal történő megsegítésével. Ez a három segélyezési-támogatási forma azóta is a tevékenység gerincét képezi. A 2000-es években kibontakozó nemzetközi gazdasági és pénzügyi válság hatásai a bajai kistérségben is egyre inkább érezhetővé váltak. A karitászcsoport – érzékelve a rászorulók, nélkülözők számának emelkedését és helyzetük mind rosszabbra fordulását – megpróbálta átszervezni, szélesíteni és még hatékonyabbá tenni tevékenységét. Így került sor 2009 nyarán a szolgálat átköltöztetésére a csoport munkáját egyre jobban elismerő és értékelő városvezetés jóvoltából a Tóth Kálmán utca 19. szám alatti épület udvarába, ahol tágasabb módon lehetett kialakítani az iroda- és gyülekező szobát, a jótékonysági turkálót és az ingyenesen elvihető ruhaadományok tárolását. Ugyancsak 2009-ben, Tajdina József plébános úr halálát követően a Szent József Plébánia frissen kinevezett plébánosa, Fekete Szabolcs vette át az akkor már 6 éve B. Szabó Lászlóné Valéria vezetése alatt álló csoport papi felügyeletét és irányítását.

Adásidő 10

A karitász-szolgálat és a „nyilvánosság”

A plébánia karitászcsoportja, amely mára már közel 30 fős önkéntes tagsággal, több mint 10 tiszteletbeli taggal, egyre bővülő ifjúsági szekcióval büszkélkedhet, a hét első három napján fogadja a rászorulókat ügyfélszolgálati helyiségében, telefonszámán pedig a hét minden napján (munkaidőben) telefon-ügyeletet tart. A csoport sokrétű tevékenységéről rendszeresen tudósítanak a bajai médiumok (televízió, rádió, helyi újság, városi internetes honlap), amelyek egyúttal az adománygyűjtésekkel és segélyakciókkal kapcsolatos felhívásokat és közleményeket is közzéteszik. Tavaly ősz óta a világhálón a Facebook oldalon is megtalálható a szolgálat. Baja város vezetése az elmúlt években többször és többféle módon is kifejezte elismerését és nagyrabecsülését a szolgálattal kapcsolatban. Elsősorban azzal segítette a szeretetszolgálatot, hogy térítésmentesen bocsátotta a csoport rendelkezésére a jelenlegi központi ügyfélszolgálati helyiségeket, illetve a nagymennyiségű bútor- és ruhaadományok raktározása céljából a város külterületén található egykori laktanya két nagyobb termét. Másodsorban a karitászcsoport, illetve vezetői és tagsága három ízben is magas szintű városi kitüntetésben részesültek. A Szent József Plébánia intézményes hátterén keresztül a karitászcsoport igénybe tudta venni a városi pályázati lehetőségeket és forrásokat is tevékenységének segítése és bővítése céljából. A konkrét segélyprogramokban történő szoros együttműködésen túl az is a városvezetés támogatását jelzi, hogy a helyi tömegtájékoztatási eszközökben való megjelenési lehetőséget is biztosítja évek óta a bajai karitásznak, amely időközben egyre több városi szintű programnak és rendezvénynek is társszervezőjévé vált. Köszönet illeti – az isteni Gondviselés után – a bajai karitászcsoport vezetőit, önkénteseit, tagjait, tiszteletbeli tagjait és azokat a papokat, akik a szolgálat munkáját irányították, irányítják, segítették, segítik. Köszönet illeti mindazokat is, akik adományukkal, munkájukkal vagy együttműködésükkel lehetővé tették és teszik a szolgálat munkáját. Fekete Szabolcs plébános, a bajai karitász lelki vezetője


Egyházmegyék Kaposvár

A Nagyatádi Karitászcsoport 1991 őszén plébánosunk, Dr. Kisnemes János esperes úr felhívással fordult a nagyatádi hívekhez: csatlakozzanak a Püspöki Konferencia által 1990-ben felújított Magyar Karitászhoz, mint az egyház szociális lelkipásztori tevékenységének hivatalos szervezetéhez. A felhívásra sokan jelentkeztek. 1991. november 6-án 35 fővel megalakult karitászcsoportunk, amely a karácsonyvárás szellemében kezdte meg munkáját. Lelki vezetője azóta is Dr. Kisnemes János esperes úr, aki munkánkat összefogja. A csoportot a kezdet kezdetén nagy feladat várta. 1991-ben a szomszédos Jugoszláviában polgárháború tört ki. Városunkba több ezer menekült érkezett, köztük több idős, beteg, és gyermekes család. Évekig segítettünk, ruhát, gyógyszert, gyümölcsöt vittünk és osztottunk a földönfutóvá vált embereknek. Nagyon hálásak voltak mindezért és életre szóló barátságok szövődtek. Odafigyelünk az éhező gyermekek iskolai étkeztetésének megoldására, a téli hónapokban felkeressük a hajléktalanokat, meleg ruhákkal, ágyneművel, cipővel és száraz élelmiszerekkel segítünk. Megállapodást kötöttünk a Kaposvári Büntetés Végrehajtási Intézettel, ide felső ruházatot szállítottunk és szállítunk további igény esetén is. A Nagyatádi Átmeneti Anyaotthon lakói gyermeküket egyedül nevelő anyák, akiket folyamatosan segítünk ágyneművel, gyermekruhával, játékkal és könyvekkel. A 2011-es év a családok éve volt: a jegyeseket, házaspárokat megfelelő tanácsadásban és segítségnyújtásban részesítettük, hiszen a világot csak az örömteli családi élet tudná megújítani. Kitartóan és nagy odafigyeléssel kell munkálkodnunk, hogy a családok egységben maradhassanak, mert sajnos a Gonosz is munkálkodik egyfolytában. A 2012-es évben, a Hit évében a fiatalok körében fontos feladatunk hangsúlyozni számunkra a felelősségér-

zést, a kölcsönös szeretet, a vallási élet, az ima fontosságát. Imacsoportjaink, a Szent Mónika közösségünk kimondottan az édesanyákért és a családokért imádkozik. Szeretetszolgálatunk a kórházi betegeket is folyamatosan látogatja, elbeszélgetünk, vigasztaljuk őket és imádkozunk velük. Heti egy alkalommal a kórház kápolnájában, szentmisében részesülhetnek a járóbetegek. A fekvőbetegekhez Esperes úr viszi az Oltáriszentséget. Részt vettünk a „72 óra kompromis�szum” nélkül segítő akcióban. Bár ezt leginkább a fiataloknak hirdették meg, mi is sikeresen teljesítettük az akciót. 2008 óta részt veszünk az „Egymillió csillag a szegényekért” programban. Itt megtapasztalhattuk azt, hogy olyan emberek is szívesen adnak adományt, akiknek nem lehet könnyű az élete, de a segítő szándék őket sem hagyta el. Az összegyűlt adományból sok szegény emberen tudtunk segíteni. Az eltelt 21 év alatt megnőttek a feladatok és elmondhatjuk, hogy sikeresen nőttünk velük együtt mi is. Sajnos, az állandó létszám ma már csak 17 fő. Ennek ellenére voltak és vannak olyan vállalások, amelyeket megalakulásunktól fogva teljesítünk:

minden év húsvétja és karácsonya előtti vasárnapon az „Idősek miséjére” beszállítjuk azokat az időseket, betegeket, akik nem tudnak templomba jönni, mikulás csomagot készítünk a gyerekek számára, amely bensőséges ünnepléssel kerül kiosztásra. Plébániánk búcsúnapján, Szent Kereszt Felmagasztalása ünnepén minden évben különböző témájú kiállítást rendezünk. Szent Erzsébet napján összejön a csoport közös névnapot ünnepelni. Együttműködünk az önkormányzattal, a családsegítő hálózattal és civil szervezetekkel, hogy mindig megfelelő segítséget kapjanak a rászorultak. Karitászcsoportunkban mindenki teszi a maga dolgát úgy, hogy a saját élethelyzetének megfelelő legyen. Arra törekszünk, hogy lelkileg folyamatosan táplálkozzunk és gazdagodjunk. Szervezetünk az összefogás erejével tud konkrét segítséget nyújtani. Szeretetszolgálatot végző, imádkozó közösség vagyunk. Szünet nélkül tes�szük a feladatunkat és megköszönjük a Jóistennek, hogy ilyen hosszú idő óta erőt és lehetőséget ad ehhez a munkához. Kéri Imréné és Vida Zoltánné

Adásidő 11


Egyházmegyék Pécs

Színdarab és vajaskenyér

Sokszínű segítségnyújtás

Szociális munka a Lánc utcai egységben

A Karitász Lánc utcai egységében 2011 nyarán kezdtük meg a munkát. Hajléktalanoknak és rászoruló családoknak osztottunk ruhát a hét több napján, amit rászorultság esetén szerény élelmiszercsomaggal is ki tudtunk egészíteni. Vidéki önkormányzatoknak és karitászcsoportoknak is juttatunk ruhát, cipőt, ágyneműt, gyermekruhát, játékot és segítséget nyújtottunk a hazai bútor felajánlások közvetítésében is. Az ősz beálltával reggelente hajléktalanok részére forró teát és vajas kenyeret osztottunk. Német támogatóink jóvoltából több alkalommal süteménnyel is gazdagítottuk a vendéglátást, az ünnepek során sonkával és almával is kiegészítettük ezt. Később beszélgetések is kialakultak a napi hírekről, nehézségeikről, örömeikről. Megtisztelő, hogy bizalmuk kialakulásával bepillantást nyerhettünk életük bensőséges eseményeibe, érzéseikbe is. Megtapasztalva Teréz anya gondolatát:

„A világon tengernyi a kín, de munkánkkal egy cseppet könnyíthettünk rajta.”

Élelmiszersegély osztása a Pécsi Egyházmegyében

A 2012-es évben folytatódik az EU-s élelmiszersegély osztása a pécsi karitásznál, amelyet 2007-ben 50 településsel indítottuk el. Számuk a mai napra már a duplájára emelkedett, s egyre több település kéri felvételét a listára. 2011-ben két alkalommal 7400 rászoruló családot tudtunk támogatni. A kiosztott élelmiszer mennyisége 170 tonna volt. Sajnos, ez a mennyiség 2012-ben kevesebb lesz, de remélem, hogy a családok ennek a mennyiségnek is örülni fognak, hiszen ha csak néhány napra is enyhíteni tudunk a szegénységen, már tettünk valamit. Igaz Béláné P. Gizella Adásidő 12

Barta Edit és Péterfia Zoltán

Hírek röviden

Húsvét a rácsok mögött

A Baranya Megyei Büntetésvégre-hajtási Intézet fiatalkorú fogvatartottjainak több csoportja is készült műsorral. Egy színdarab, pár vers, valamint egy misztériumjáték került a színpadra. A jó hangulatú próbák közösséggé érlelték a fogvatartottakat és a történetek többszöri átélése közelebb hozta hozzájuk a mondanivalót is. Nagypéntek reggelén megtelt az előadóhely. Fellépőink izgalma tapintható volt. A református istentisztelet alapozta meg a húsvéti hangulatot. Majd a „Húsvét a zárkában” című színdarabot mutatták be, amelyben a vicces mondatok között mély tartalom húzódott meg. A misztériumjáték Jézus feltámadása utáni életképeket jelenített meg. Az üres sír döbbenete után az emmauszi tanítványok története Jézussal, majd Tamás találkozása a Mesterrel következett, végül a csodálatos halfogás felelevenítése zárta a műsort. Az előadás sikereként elmondható, hogy a feltámadás öröme mosolyként jelent meg a nézők arcán – remélhetőleg megkönnyítve a bent töltött ünnepet. Péterfia Zoltán

Április 14-én közösségi napon vett rész a frissen alakult szentdénesi karitászcsoport. A több falura szóló programon a házigazda szentdénesiek vendéglátásukkal, színes kulturális programjukkal magasra tették a mércét. Jó volt bepillantani egy alakuló közösség életébe és öröm volt együtt ünnepelni velük. Emilio Peretti úr Rómából látogatott el hozzánk, s hozta az ottani karitász üdvözletét. Az április 21-én lezajlott látogatáson cserekapcsolatok kiépítése is szóba került. Május 9-én a Lenau-házban került sor prof. dr. Goják János előadására, melynek témája Mindszenty József életútja. Az előadás aktualitását Mindszenty József bíboros boldoggáavatásáért május 5-én tartott esztergomi mise és országos könyörgő imádság adta. Immár hagyományosan, május 12-én egyházmegyei gyalogos zarándoklat indult Pécsről a baranyai kegyhelyre, Máriagyűdre. A zarándoklaton a karitász mikrobuszával teljesít szolgálatot. Pécs nyugati városrészének óvodái kapták azt több tonnányi óvodai bútort, mely az ausztriai Pöchlarnból érkezett hozzánk. Reméljük, hogy a jó minőségű bútorokkal igazi örömet szerezhettünk.


Egyházmegyék Szeged–Csanád

Kifogyhatatlan ötletek

A kunszentmártoni csoport működése Csoportunk célul tűzte ki a magányos idősek felkarolását és a nagycsaládosok segítését. A megfogalmazott feladatokat jobbára sikerült is az elmúlt évben teljesítenünk, de látnunk kell, hogy ennek a munkának soha se lesz vége. Sokan fordulnak hozzánk gondjaikkal, és mi megpróbálunk erőnkhöz, lehetőségünkhöz mérten melléjük állni. Az idős emberekkel beszélgetünk, meghallgatjuk őket, együtt imádkozunk velük, ha igénylik, megszervezzük eljutásukat a templomba. Vannak tagjaink, akik rendszeresen látogatják őket, apróbb bevásárlásokat, háztartási munkákat is elvégeznek. Igyekszünk a rászoruló családokat jobban megismerni, ezért környezettanulmányt készítünk, felmérjük igényeiket, lehetőségeiket. Ruhaosztásra egy-egy családot kéthavonta egyszer hívtunk meg, így elkerültük a tumultust. Természetesen ezen kívül is adtunk a rászorulóknak, főleg a gyerekeknek ruhát, ha annak szükségét láttuk. Több családnak tudtunk biztosítani bútort és lakberendezési tárgyakat. Nagyobb adományosztásra évente kétszer: húsvét, illetve karácsony előtt kerítettünk sort. Ilyenkor főleg tartós élelmiszert, magunk készítette száraz tésztát, apró ajándékot tettünk a csomagokba. Központi forrásból idén 15 nagycsalád kapott 10.000 Ft értékben vásárlási utalványt a beiskolázási terhek enyhítésére. A kiválasztás legfontosabb szempontja az volt, hogy legalább három iskolás korú gyermek legyen a családban, ahol a szülők munkanélküliek. Elhatároztuk, hogy a működésünkhöz szükséges anyagiak jó részét mi magunk teremtjük elő amellett, hogy felajánlásokat is szép számmal fogadunk. Néhány üzletbe például kihelyeztünk pénzadománygyűjtő üvegeket, amikbe lassan, de biztosan gyűlik az apró.

Egy asztalos tagunk segítségével festett kereszteket készítettünk, nagy sikert aratva a hívek között. Az értük kapott összeget is a segélyezésre tudtuk fordítani. A keresztekből ajándékoztunk a Szent Anna Katolikus Óvoda minden csoportjának is. A templom melletti levendula ágyás termését nyáron learattuk. Kis textil tasakokat töltöttünk meg az illatos virággal molyirtónak, illatosítónak. Támogatóinknak ajándékoztuk, de elfogadtunk értük adományt is. A kiosztásra már nem való ruhákat

Ősszel több száz darabból álló könyvadományt juttattunk ki Erdélybe, főként az iskolában leselejtezett tankönyveket, egyéb könyveket mentettük meg a bezúzástól. Havonta egyszer tartunk megbeszélést, amikor beszámolunk az eltelt időszak munkáiról, tapasztalatairól, és felosztjuk a ránk váró feladatokat. Jó, hogy minden tevékenységünket együtt végezzük, közben jókat beszélgetünk. Ez nekünk is felüdülés, gyógyír, mert több magányos társunk is van.

feldaraboltuk, belőlük székpárnákat készítettünk (óvodásaink már használják őket), de későbbi terveink között szerepel a rongyszőnyegkészítés is, amelyhez szükségünk lenne megfelelő helyiségre. Az idén szeretnénk munkába állítani a takács szövőszéket, csoporton belül „tanfolyamot” indítunk a kezeléséről. Az Egymillió csillag akcióban az elmúlt évben először vettünk részt. A piacon, a templom mellett, az általános iskolában és egy hangverseny keretében hívtuk fel a figyelmet a szolidaritásra. Jó visszhangja volt, bár leginkább azok adakoztak, akik maguk is szerényen élnek.

Összejöveteleinket ima foglalja keretbe, és ha úgy adódik, utána közösen veszünk részt szentségimádáson, szentmisén. Fontos, hogy Isten áldása legyen munkánkon.

Adásidő 13


Egyházmegyék Székesfehérvár

4M tanácsadó iroda Továbbra is rendelkezésre áll a megváltozott munkaképességű embertársaink számára megnyitott ún. 4M tanácsadó iroda. (4M = Megoldás Munkáltatóknak, Megváltozott munkaképességű Munkavállalóknak). Az eredendően Nagy-Britanniából hozott módszert a megváltozott munkaképességű emberek számára, a Zala megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, mint gesztor szervezet indította el még 2002-ben. Azóta is egységes szakmai és hálózati irányítással dolgozik együtt a civil és állami szféra szinte az ország egész területén. Jelenleg 13 megyében, 20 helyszínen, 15 megvalósító non-profit szervezetnél 46 fő 4M tanácsadó dolgozik a 4M szolgáltatás hálózati formájában.

Székesfehérváron a Karitász 2006 augusztusában kapcsolódott be ebbe a munkába.

A 4M szolgáltatás célja a megváltozott munkaképességű, fogyatékossággal élő, inaktív személyek foglalkoztathatóságának elősegítése, elsősorban a nyílt munkaerő-piacon való elhelyezkedésüket illetően. A szolgáltatás a megmaradt képességeikre épít és személyre szabott ügyintézést jelent. További cél egy elfogadóbb, befogadó társadalmi környezet kialakítása is, egy társadalmi szemléletváltás elindítása, Adásidő 14

hogy a nálunk korábban mostohán kezelt célcsoport esélyegyenlőségét előmozdítsuk. A feladat a gazdaságilag inaktív személyek visszatérését megszervezni a nyílt munkaerőpiacra, akiknek az OOSZI minősítése legalább 50%ban megváltozott munkaképességet mutat, vagy az ORSZI/NRSZH minősítése szerint legalább 40%-os egészségkárosodást szenvedtek, vagy 2012-től kezdődően legfeljebb 60%-os egészségi állapotot regisztráltak náluk. A 4M szolgáltatás alapját képezi ügyfelek igényeinek, készségeinek, lehetőségeinek minél alaposabb megismerése, mivel erre épülnek a további együttműködés elemei. A 4M tanácsadóktól segítséget kaphatnak az álláskeresésben, önéletrajzuk megírásában, állásinterjúkra való felkészülésben, érdeklődési irányaik feltárásában, motivációjuk felébresztésében – akár tréningek formájában, próbatesztek megírásában is –, valamint szükség esetén elkísérik ügyfeleiket a felvételi tájékoztatóra, illetve állásinterjúkra. Az utóbbi két évben megélénkült a munkáltatók érdeklődése a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása iránt. Bizalommal fordulnak a 4M tanácsadókhoz segítségért, mivel minden esetben megbízható információt kapnak az aktuális jogszabályok értelmezésével, változásaival kapcsolatban, illetve hasznos támpontokhoz jutnak a megváltozott munkaképességű emberek számára alkalmas munkaköri paraméterek megfogalmazásában is. A 4M szolgáltatás folyamatosan bővülő adatbázissal áll a munkáltatók rendelkezésére a toborzás, valamint a szűrés során is. Nagy jelentőséggel bír a számukra, hogy a kiválasztás folyamata náluk jelentősen egysze-

rűsödik, mivel a közvetített ügyfelek képességeire és a betöltendő munkakör elvárásaira alapozott előszűrés már a 4M irodában megtörténik. A hatékony munka egyik alapfeltétele a megváltozott munkaképességű emberek érdekvédelmi szervezeteivel, valamint állami szervekkel való szoros kapcsolattartás. További nagy előnye a 4M szolgáltatásnak, hogy a résztvevőknek biztosítja az utókövetés lehetőségét. Ebben a folyamatban a 4M tanácsadók a munkáltatónak és a munkavállalónak egyaránt rendelkezésére állnak az elhelyezkedés után felmerült kérdések, problémák tisztázásában, megoldásában. A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának előnyei: Egyértelmű gazdasági haszon mutatkozik a munkanélküliség csökkenésében, valamint ezzel együtt megteremti a társadalmi integráció és re-integráció lehetőségét. A megváltozott munkaképességű személyek munkaviszonyhoz, jövedelemhez jutnak, ezáltal a háztartások, családok anyagi terhei, esetleges elmaradásai csökkenthetők a munkavállalással szerzett rendszeres jövedelem révén, így kevésbé lesznek rákényszerülve segélyek igénybevételére. Mindezek alapján a 4M program résztvevői számára szegregációjuk megszűnése, életkörülményeik, életminőségük javulása várható. A székesfehérvári 4M iroda eredményei számokban kifejezve 2006. augusztus 1. és 2012. április 30. között: bevonások száma: 627 fő; elhelyezettek száma az elsődleges munkaerőpiacon: 263 fő; elhelyezettek száma célszervezeteknél: 28; képzésbe kerülés: 22. -karig-


A borsó útja Sokat számít egy intézmény életében, hogy hol helyezkedik el és milyen a környezete. A Székesfehérváron immár több mint két éve működő Szent Kristóf Ház Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye ezen a téren csak hálát adhat. Kertvárosi övezetben, a Sóstó Természetvédelmi Terület szomszédságában igen sok lehetőség akad az idő hasznos, tartalmas eltöltésére. Mi, az intézmény munkatársai igyekszünk is ezeket kiaknázni. Már az első közös tavaszon kialakítottunk egy kisebb konyhakertet az udvaron. Vettünk paradicsom és paprika palántákat, mely már a piacjárás miatt is élmény volt a hozzánk járó fiataloknak. Velük együtt ültettük el ezeket, és igaz, hogy körülbelül mindegyikőjükre csak egy-egy palánta jutott, de részesei lehettek a közös munkának, csak úgy, mint a „gyümölcsének”. Tavaly tavasszal előbb kezdtünk hozzá a kerti munkához, így már a veteményezés is nagyobb teret kapott. Elszórtuk a sárgarépa, zeller, saláta, cukkini magjait éppúgy, mint a címben szereplő borsóét. Csoportunk minden tagja vetett valamilyen zöldséget. Ki kellett igazítani egy kicsit a munkájukat, mert az arányok nem mindig voltak megfelelőek, de akkor is sikerként könyveltük el, amikor a növények kibújtak a föld alól. A kerti munkálatok során nagyon türelmesek voltak a fiatalok, amikor várták, hogy ők következzenek. Ezt a műveletet nagyobb kedvvel csinálták, mint

részesei lehettek a közös munkának, csak úgy, mint a „gyümölcsének” következő alkalommal a gazolást. Teltek a napok, hetek, hónapok és kertünk szépen gazdagodott. Gondoskodásunknak köszönhetően beértek a zöldségek. A borsó is szép kövér hüvelyekkel várta, hogy leszedjük. Nagyon ügyesek voltak a fiatalok a „szüret” során. Látszott, hogy többen segítettek már ilyen munkában a családjuknak is. Beosztottuk a feladatokat. Többen szedték a borsót, volt, aki begyűjtötte tőlük a termést, és volt, aki a komposztra hordta a csupaszon maradt borsó töveket. A borsó felhasználását is közösen végeztük el. Együtt pucoltuk a fiatalokkal és közben megvitattuk, milyen sokféle ételt lehet elkészíteni belőle. A borsófőzelék, borsóleves mellett előkerült a rizi-bizi és a franciasaláta ötlete is. Mivel ebédet rendelünk az in-

tézményünkbe, egyik munkatársam javaslatára borsós-sonkás muffint készítettünk a maradék borsóból, már ami nem a fiatalok gyomrában landolt a pucolás közben. A közös sütés-főzést mindig nagyon élvezik. Ebben az esetben is ügyelünk arra, hogy mindenki kivegye a részét az alkotásból. Volt, aki a mérleget kezelte, másik a tálba öntötte bele a hozzávalókat és volt, aki keverte a masszát. Mindenki máshogy, de képességeihez mérten a legtöbbet adta hozzá a csapatmunkához. Az eredményt együtt élveztük, igazán finom lett. Idén ismét nő a borsó és a többi zöldség is a veteményesünkben. Az újhagyma és a saláta miatt már rendeztünk uzsonnára zsíroskenyér party-t, és várjuk a nyarat, hogy ismét valami ízletest alkothassunk azokból a pici zöld gömbökből is. Miklós Eszter

sz 80 éve Lángoló szeretet – a Katolikus Karitá A veszprémi karitász igazgatója, Zagyva Richárd szerkesztésében megjelent monografikus jellegű könyv – melynek összeállítását a szerző megelőző kutatómunkája során felszínre került történelmi értékű dokumentumokkal, fényképekkel, feljegyzésekkel illusztrálta – összefoglalja a Katolikus Karitász intézményes történetét, bepillantást nyújt annak meghatározó, megrázó pillanataiba, a megalakulás időszakába, a kommunista diktatúra alatti „hangtalan szeretet” évtizedeibe, majd újjáalakulásának örömteli perceibe a rendszerváltozás éveiben, s bemutatja az azóta eltelt időszakban a szervezet kibontakozását, nemzetközi nyitását. Jubileumi kiadványunk megvásárolható az egyházmegyei karitász központokban. A könyv kedvezményes ára: 600,-Ft.

LÁNGOLÓ SZERETET A

KATOLIKUS

KARITÁSZ

ÉVE

Adásidő 15


Egyházmegyék Vác

Verjetek gyökeret a Szeretetben! Részletek Árvai Ferenc előadásából,

2012. április 14-én az Irgalmasság Konferencián Vácott A Jóistennek néha sajátos humora van. Amikor az apostolok körbevették az Urat és tudakozódtak nála, hogy milyen lesz a világ vége, az Úr Jézus elmondta: az utolsó ítéletkor azt fogják tőletek megkérdezni, hogy éhes voltam és adtatok-e ennem? Ruhátlan voltam – kaptam-e ruhát? Vándor voltam – befogadtatok-e? Beteg voltam, rab voltam – meglátogattatok-e? Azt hiszem, lefagyott a mosoly az emberek arcáról. Sokat gondolkodtam azon, hogy a Jóisten miért ezeket fogja számon kérni rajtunk, és a következőket ókumuláltam ki: Isten jónak teremtette a világot. Harmóniában élt az emberrel és a természettel. Csakhogy az ember az értelme mellé kapott szabad akaratot is, és rájött arra, hogy azzal, amit kapott a Jóistentől, nemcsak élni lehet, hanem vissza is lehet élni. És az ember megteremtette magának a szegénységet, a nélkülözést, a könnyet, a kirekesztettséget, a társadalmi rétegződést; önzésből, irigységből, bosszúállásból és még sorolhatnám.

a legfontosabb feladatunk legyen, hogy az irgalmasság testi cselekedeteit gyakoroljuk. Váltsuk valóra! Tegyétek újra jóvá a világot az irgalmasság cselekedeteivel, olyannak amilyennek alkottam! Ez az értelme és a magyarázata annak, amit az Úr Jézus az utolsó ítéletről mondott. Jézus volt az első kommunista! mondta egyszer egy atya az 50-es években, amikor az ÁVÓ-ra bevitték. Szegényt meg is verték érte. Pedig valóban az Úr Jézus volt az, aki azokat a társadalmi gátakat és akadályokat eltörölte, amelyeket mi emberek gyártottunk. És amikor az apostoloknak már nem volt ideje a szeretetszolgálatban tevékenykedni, nem azt mondták, hogy hagyjuk a rongyosokat, mert fontosabb az igehirdetés, hanem létrehozták az első karitászt: a diakónusi rendet. Az egyház minden korban feladatának tartotta azt, hogy ne csak az Isten igéjét hirdesse, hanem gyakoroljuk a felebaráti szeretetet, a Krisztustól tanult szeretetet is. Árpád-házi Szent Erzsébetet, ugye, nem kell bemutatnunk? Az első kórházakat,

És mit adott nekünk az Úr Jézus, aki a Messiásként jött el? Átadta azt az üzenetet, hogy a Mennyei Atya, aki jónak teremtette a világot, azt kéri tőlünk, hogy állítsuk helyre ezt a jónak teremtett világot. Vagyis

ispotályokat az egyház hozza létre, szerzetesi és lovagrendek születnek, amelyeknek ez a feladata. Hazánkban a szervezett karitász 1931-ben jött létre. Mi volt akkor? Gazdasági világválság. Mint most. Az egyház

Adásidő 16

mindig felismeri azt, hogy lépni kell. Ha nem tesszük meg, nem teljesítjük az Egyház küldetését. Jelenleg 700 településen 10.000 önkéntessel vagyunk jelen. A Katolikus Karitászról nekem az a képem, hogy olyanok vagyunk, mint egy mozaik: apró színes kövekből áll. Ezek a kis kövek önmagukban nem olyan szépek, de együtt jól mutatnak és elérik a hatásukat. Amikor árvíz volt a borsodi térségben, s 5400 családot elárasztottak a folyók, az egyik újságíró megkérdezte tőlem, hogy: atya, hány katolikus családon segítettek? Mondtam, hogy nem tudom. – Miért nem tudja? – Mert nem kérdeztük meg. Mert számunkra egy ember nem katolikus, protestáns vagy ateista, hanem rászoruló, katasztrófa által sújtott, elhagyatott. A Karitásznak sok munkaterülete van. Az első ilyen az idősek és a betegek gondozása. Segítjük a családokat, a hajléktalanokat, munkanélkülieket, szenvedélybetegeket. Erre van egy külön intézményünk: a Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat. Testi, szellemi fogyatékos testvéreinken is segíteni kell. A mi keresztjeinket is hordozzák, saját betegségük keresztjében. Magyarországon a legnagyobb nemzeti kisebbség a roma közösség. Ezzel kapcsolatban nagyon sokan pesszimisták, nekem viszont gyönyörű élményeim vannak a roma testvérekkel. A cigány emberek, ha jól motiválják őket, hajlandók dolgozni. Szendrőládon, amelyet nemrég elmosott az árvíz, a lakosok nagy része roma származású. Az árvíz után megjelent a katolikus karitász, együtt építettük újra a falut, úgy, hogy ott építési vállalkozó nem dolgozott. Amikor 2010. október 4-én jött a vörösiszap-áradat Devecserben, kik voltak az elsők, akik felhív-


tak engem, hogy mennénk mi most az atyának segíteni? A szendrőládi roma emberek. És ezzel ők beírták magukat Devecser történelmébe. A menekültek, bevándorlók segítését szintén feladatunknak érezzük. De ugyanúgy ide tartoznak a tanyavilágban élő emberek, akik szintén támogatásra szorulnak. Krízissegély programunkkal egzisztenciális válságba került családokat támogatunk, élelmiszerrel, gyógyszerrel, tűzifával, lakberendezési tárgyakkal. Közüzemi tartozások, kilakoltatás, ezekre mindre van a katolikus karitásznak megoldása, amivel a lehetőségeihez mérten próbál és akar is segíteni. Öngondoskodó háztartások: ez a program a Váci Egyházmegyében már elindult, ennek nyomán nálunk, az Egri Főegyházmegyében is osztottunk vetőmagot olyan szegény családoknak, akik otthon vannak egész nap, mert egyébként munkanélküliek. Van egy mondás, miszerint ne halat, hanem hálót adjunk. Ez a közmondás ma nem jó. Ki kell egészítenünk: ne csak hálót, hanem halat is! Azért kell a hal, mert nagyon sok az éhező ember. Nap mint nap ilyen helyzetekkel találkozunk. Van egy új kezdeményezésünk: a karitász az iskolában, iskola a karitászban. Drogprevencióval járjuk az iskolát, hiszen a kábítószer ma óriási veszély. A szülők, nagyszülők nem tudják, hogy gyermekük mire költi el a hétvégére kapott pénzt. A karitász party-szerviz szolgálatot én úgy szoktam megfogalmazni, hogy bemegyünk az oroszlán barlangjába. Vagyis ahol a gyerekek szórakoznak, mi ott vagyunk, próbálunk rájuk vigyázni. Tervünk a Karitász Junior. Ez egy új ifjúsági mozgalom lenne, ahol a gyerekeket is bevonnánk a karitászba. Minden gyerek alapvetően segítőkész és jó szándékú. Az lenne a célunk, hogy a gyerekekben megőrizzük ezt felnőttkorukig. A szeretetet nem lehet soha elég korán elkezdeni, és tettekre váltani. „Caritas Christi urget nos” – Krisztus szeretete sürget bennünket!

Kikelet a püspökhatvani határban

Földet adott át kerti művelésre huszonnyolc roma családnak március 28-án Püspökhatvan önkormányzata, ezzel is segítve a rászorulókat a megélhetésben. A vetéshez szükséges vetőmagokat az új művelőknek és további hét, összesen harmincöt családnak a Katolikus Karitász és a Váci Egyházmegyei Karitász biztosította. Az önkormányzat által egy évi használatra átadott föld területe családonként 250 négyzetméter. A falu belterületén levő, kereskedelmi szempontból jelenleg értéktelen építési telkeket hasznosítják így – mondta el Bátyi József polgármester. A településvezető hozzátette: amennyiben az akció sikeresnek bizonyul, az önkormányzat fontolóra veszi, hogy a Püspökhatvan határában található szántóföld egy részét is kiadják művelésre a rászorulóknak.

A Katolikus Karitász támogatásával a területileg illetékes Váci Egyházmegyei Karitász a családok átlagos szükségletét figyelembe véve szerezte be és porciózta ki a kertek megműveléséhez szükséges veteményeket: sárgarépát, petrezselymet, paszternákot, borsót, babot, vörös- és fokhagymát, valamint burgonyát. Gyurcsán Csabáné, a váci karitász vezetője a helyszínen a sajtó képviselőinek kiemelte: az egyházmegye és Beer Miklós megyéspüspök évek óta megkülönböztetett figyelmet szentel a szegényeknek. Ezen belül a cigánypasztoráció részének tekintik a nehéz sorsú romák anyagi megsegítését. A püspökhatvani akciónak már több előzménye is volt: tavaly például Vanyarcon tíz rászoruló család jutott így földhöz, munkához és élelemhez. Idén Püspökhatvan után Valkón segítenek meg tíz roma családot, a már említett Vanyarcon pedig újabb ötven család kapja meg ezt a lehetőséget. A családok a nekik jutott parcellán rögtön hozzá is láttak a munkához. Az újságíróknak többen elmondták: ez lesz az egyetlen lehetőségük a munkára a közeljövőben. Az ipar helyben és a környéken megszűnt vagy csődbe ment, ugyanígy a körzet földjeit művelő mezőgazdasági szövetkezet is. Országosan is szinte lehetetlen munkát találni nem is beszélve a szinte megfizethetetlen tömegközlekedésről. Így ez a kert jelenti nekik annak lehetőségét, hogy a szülők elfoglaltságot találjanak, a család pedig friss zöldséghez, burgonyához jusson. Magyar Bertalan

Adásidő 17


Egyházmegyék Veszprém

Összefogás Veszprémben Együtt a cukorbetegség ellen

Megelőzés, tájékoztatás és felismerés. Ezek a fő céljai annak a kezdődő együttműködésnek, amely a Katolikus Karitász, az egyházmegyei Karitász központok, a Di-Care Zrt. és a Devecser és Térsége Cukorbetegek Egyesülete között indult el. Közös célkitűzés volt az egészségügy területén egy olyan karitatív tevékenység elindítása, amely segíthet a rászorulók egészségi állapotának ellenőrzésében, az esetleges korábban fel nem ismert cukorbetegség kiderítésében. Az együttműködés során rendezvényeken ingyenes vércukormérés és a diabetes megelőzésével, veszélyeivel kapcsolatos tájékoztatás zajlik. Ennek a kezdődő együttműködésnek első programja Veszprémben a főegyházmegyei Karitász központjában volt. A rendezvényen részt vett Tímár Béla, a Di-Care Zrt. vezérigazgatója és Ármai Károly a Devecser és térsége Cukorbetegek Egyesületének elnöke is. A programon egy a cukorbetegségről szóló tájékoztatás és kisfilm bemutatása után minden résztvevő ingyenes vércukormérésen vett részt. A vendégek nagy érdeklődést mutattak a lehetőség iránt, és örömmel vették az ingyenes vércukormérést is, mivel általában az emberek ezt ritkán ellenőrzik. Több Karitász tag is részt vett a rendezvényen , akik szeretnék, ha saját településeiken is megszervezhetnék ezt a programot. Bízunk benne, hogy az ország sok pontján meg tudjuk valósítani ezt a hasznos egészségügyi ismeretterjesztő rendezvényt.

Adásidő 18

Megújult a Veszprém–Főegyházmegyei Karitász honlapja

A Veszprém–Főegyházmegyei Karitász új honlapja már hónapok óta folyamatosan frissülő hírekkel, videókkal, képekkel, riportokkal várja a Karitász tagokat, és minden érdeklődőt. Aki szeretne többet megtudni a Karitászról, önkéntességről, a helyi eseményekről, esetleg belehallgatni a Karitász tagok vallomásaiba, megtekinteni érdekes képeket, videókat, vagy csupán többet megtudni a karitász önzetlen munkájáról, látogasson el honlapunkra: www.karitaszveszprem.hu

„Koronás” segítség

Ünnepélyesen forgalomba helyezték a kelet-balatoni régió hét önkormányzatának kezdeményezésével létrejövő balatoni koronát, mint pénzhelyettesítő utalványt. Balatonalmádi, Balatonfüred, Litér, Nemesvámos, Tihany, Várpalota és Veszprém települések a helyi gazdaság védelmének érdekében bocsátották útjára az új térségi fizetőeszközt, amelyet hivatalosan Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes használt először március végén a veszprémi megyeházán megrendezett ünnepélyes programon. A rendezvény végén Porga Gyula polgármester a Veszprém–Főegyházmegyei Karitász részére ajánlotta fel jótékony célra az általa Balatoni Koronából vásárolt színházjegyeket, amelyeket a Karitász az általa patronált rászoruló diákoknak adott át.


Vásárlás és jótékonyság egy helyen – Karitászbolt a rászorulókért

A veszprémi Várban sétálva olvashatjuk a rózsaszín Karitász épület kapuján a Veszprém–Főegyházmegyei Karitász tábla mellett a Karitászbolt kiírást. Sokan nem tudják hová tenni magukban a kifejezést. Egyesek úgy gondolják, hogy itt is a Karitász ingyenes ruhaosztása folyik a rászorulók, hajléktalanok számára. Mások azt hiszik, hogy az országban egyre terjedő adományboltokhoz hasonlóan ide bárki hozhat felajánlott használt tárgyakat, bútorokat, ruhákat, amit aztán mások minimális áron megvásárolhatnak. S bár mindkét megállapításnak van alapja, az igazság egészen más. A Veszprémben működő Karitászboltban nem a helyiek által felajánlott ruhaneműt árulnak, hanem főként német és olasz ruhaneműkkel, és egyéb használati tárgyakkal várja a vásárlókat. A boltban kellemes hangulatban vásárolhatnak kilós és beárazott árukészletből az érdeklődők. A folyamatosan frissülő választék és a jó minőség, és a szeretettel teli lelkület egyaránt jó érzéssel tölti el az ide betérőket. Aki itt vásárol, az egyben a rászorulók támogatásához is hozzájárul, mivel a bolt a bevételéből a Karitász a jótékonysági programjait működteti, és segíti a rászoruló családokat.

Lángoló szeretet a Mária Rádióban

A Mária Rádió veszprémi stúdiója heti rendszerességgel készít kb. fél órás műsort a Karitászról, különös tekintettel a Veszprémi Főegyházmegye aktualitásaira. A péntekenként 17 és 18 óra között hallható műsort riportok, karitatív történetek, hírek és a szolgáló szeretet szentjeiről szóló összeállítások színesítik. Legyünk érzékenyebbek a körülöttünk élő szegények gondjaira, halljuk meg a szeretet hangjait! Hallgassuk együtt a Mária Rádió Karitász műsorát!

A szeretetből új élet fakad

Márciusban a Duna TV-n induló új, Önkéntesség című riportmagazin első adásban a műsor bemutatta a Katolikus Karitász devecseri csoportjának újjáalakulását. A Veszprém megyei településen a 2010. október 4-i vörösiszap-katasztrófa után szűnt meg a helyi önkéntesekből álló csoport, miután nyolc tagjuk egy része maga is károsulttá vált. A katasztrófa utáni elhárításban akkor más településről érkező karitásztagok és a Katolikus Karitász segített rajtuk és más károsult családokon. Akkor ők szorultak segítségre, most már „újra rajtuk a sor”, ahogy az egyik Karitász tag is mondta. Fodor János plébános atya szerint a 14 taggal újjá alakult Devecseri Karitász szerveződése is mutatja, hogy a közösség tovább tud lépni az elmúlt időszakban megélteken. A karitász önkéntesek eddig vetőmagvakat – zöldség és virág magvakat – osztottak szét azok számára, akik az iszapkatasztrófában érintettek voltak. Emellett már a nagyböjti élelmiszergyűjtésben is segítettek március első felében. Devecserben tehát ismét megmutatkozott, hogy minden áldozatból és szeretetből új élet tud fakadni. A devecseri karitászcsoport további terveihez, munkájához sok erőt kívánunk és az Úr áldását kérjük. Adásidő 19


Egyházmegyék Szombathely

Közös munka a jövőért Faültetés Kemenespálfán

Éljünk szertelenül!

A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálata által, április 27-én a Savaria Plázában került megrendezésre a tanév során elkezdett drogprevenciós program zárásaként az „Éljünk Szertelenül!” című rendezvény, melyet dr. Takácsné dr. Tenki Mária tanácsnokasszony nyitott meg. Ezt követően a RÉV Szolgálat intézményvezetője, Ráczné Korom Krisztina köszöntötte a megjelenteket. A serdülők szerhasználatáról közvetlen hangvételű előadást tartott Dr. Szemelyácz János addiktológus, amelyet nagy érdeklődéssel hallgattak a fiatalok. A West Balkán tragédiáját színvonalas formában a Drog A’rt Színpad rendezésében láthattuk. Az oldott szórakozásról az Újvilág Utca (The Note) gondoskodott, az estét pedig a Magashegyi Underground zenekar egy pörgős koncerttel zárta. Az előadások alatt Információs Pontok működtek, melyeket számos érdeklődő tekintett meg, illetve próbálhatta ki a Bűnmegelőzési Osztály tájékoztató anyagát – különösen nagy sikerrel a „részeges szemüveget”, a Mentőszolgálat ambubabáját, a LOGO és a RÉV játékos feladatait. Az önkénteseink áldozatos munkáján kívül programunk a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közreműködésével valósulhatott meg. A jó hangulatú rendezvényen közel 250 fiatal vett részt és töltötte szertelenül ezt az estét. Szombathelyi Egyházmegyei Karitász RÉV Szenvedélybeteg -segítő Szolgálata munkatársai Adásidő 20

Tavaly nyáron 40 új munkahelyet teremtett Kemenespálfán a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász. Akkor, a Kríziskamra Projekt részeként avatták fel a Szent Pál Szociális Központot, amelyben Kemenespálfán, Bobán, Izsákfán, Nemeskocson, Köcskön és Egyházashetyén élő, megváltozott munkaképességűek kezdhettek dolgozni. A Szociális Központot egy lerobbant, 15 éve üresen álló iskolaépületben alakították ki. Az intézményhez egy parlagon lévő kert is tartozott, amit szerettek volna hasznosítani. A kert első részében szépen megmunkált konyhakert van. A borsó, a hagyma már zöldellik benne, folytatásában pedig minta gyümölcskertet alakít ki a Karitász. Április 13-án, 10 órakor, püspöki szentmisével vette kezdetét a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász Kemenespálfai intézményében megrendezett gyümölcsfa és gyógynövényültetés. A szentmisét követően közösen sétáltak át a résztvevők a Szent Pál Szociális Központba, ahol Dr. Veres András megyéspüspök megáldotta a közel 160 db gyümölcsfát, a fekete illetve piros ribizli bokrokat, továbbá a csipkebogyó csemetéket, majd elültette az első névre szóló szilvafát: egy veres szilvát. Olyan ősi fajtát, amely már a 16. századi jegyzékekben is szerepel. Tuczainé Régvári Marietta igazgató asszony invitálta a meghívott vendégeket, hogy vegyenek részt a növények elültetésében. A nem éppen kerti munkához való ruházat ellenére sokan gumicsizmát húztak az öltönyt illetve a kosztümöt kiegészítve. Szeretnék, ha ez egy fajtabemutató kert is lenne: az első termések leszedésével a gyümölcsök sokféle felhasználását is szeretnék bemutatni, akár lekvárként, szörpként vagy épp aszalványként. A tavalyi évben adományba kapott 70 kiló szilvából az intézményben dolgozók már készítettek lekvárt, melyeket értékesítettek. A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász célja a föld adta lehetőségek újra kiaknázása a régi bevált, de sajnos elfeledett ősi gyümölcsfák vis�szatelepítésével a vidékre. Napjainkban, amikor egyik pillanatról a másikra válnak munkanélkülivé emberek, ki kell használni a környezetünkbe lévő földterületeket. Itt az intézménybe dolgozók megtanulják a fák gondozását, szaporítását és remélhetőleg a vállalkozó kedvűek otthonukban is alkalmazzák a tanultakat. A mintakert terményeit Szombathelyen, a Püspökvár mellett hamarosan nyíló bioboltban lehet majd megvásárolni. Kontics Viktória Szombathelyi Egyházmegyei Karitász sajtóreferense


A magyar hajnalcsillag Árpád-házi Szent Erzsébet Lajos és Erzsébet nagyon boldogan éltek. Már a harmadik gyermekük is megszületett. Minden gyerekük születése után különösen is segítették a szegényeket és a rászorulókat. Első gyermekük születésekor tört ki a nagy éhínség, amikor Erzsébet megnyittatta a kastély magtárait, hogy a falubeli emberek is ennivalóhoz juthassanak. Második gyermekük kisfiú lett. A nagy öröm és nagy hála arra indította őket, hogy kórházat rendezzenek be a kastély egyik birtokán. Harmadik gyermekük megint kislány lett. Akkor a gyermekágyas anyákat és a szegényeket segítették különösképpen. Lajos testvérei méltatlankodva nézték Erzsébet jótékonykodásait. Úgy érezték, hogy elprédálja azt, amit nem ő keresett meg: a kastély vagyonát. Sokszor kérlelték Lajost, hogy tiltsa meg feleségének a szegények megajándékozását, Lajos azonban hajthatatlan maradt. - Amíg én élek, Erzsébet azt és annyit ajándékozhat el innen, amit csak akar. Őt Isten indítja erre, én pedig nem szeretnék Isten ellenében cselekedni. A testvérek ezek után nem tudtak mit mondani, de egyre mérgesebbek lettek. Lajos egy napon nagy vadászatot rendezett. Úgy tervezték, hogy három napig lesznek távol, utána pedig nagy lakomát rendeznek a vendégeknek. Erzsébet és a többi asszony a kastélyban maradt, hogy mindent előkészítsenek a nagy vendégségre. Erzsébet délután lement a kórházba, ahol a szegényeket is gondozták. Az épület előtt ott talált egy koszos, beteg, fekélyes sebekkel borított koldust, aki az ajtótól nem messze feküdt. Gyorsan megkereste a főnővért, és megkérdezte tőle, hogy ki ez az ember. - Jaj, asszonyom! - válaszolta a főnővér - Ez a férfi olyan undorító ezekkel a sebekkel! És úgysem él már sokáig, csak rá kell nézni! Egyik apácámat sem volt szívem utasítani, hogy foglalkozzon vele. Nem is lenne érdemes, jobb neki, ha mihamarabb meghal. Erzsébet felháborodottan válaszolta: - Ezt a házat azért nyitottuk, hogy mindenki, aki rászorul, segítséget találjon és szerető szavakat. Ha pont a legelesettebbeket elkülditek, akár be is zárhatjuk!

Adásidő Mindennek Megvan az órája

Gyereksarok

(VI. rész) Írta: Dyekiss Virág

Azzal hintójába emelte a férfit, és megindult vele a kastély felé. A főnővér szóhoz sem jutott a döbbenettől. Felérve a kastélyba, Erzsébet pillanatig sem tétovázott, hogy mit tegyen a koldussal. Befektette a saját szobájukba, a nagy hitvesi ágyba, amiben férjével együtt szokott aludni. Megmosogatta a sebeit, és tiszta ruhát adott rá. Imádkozott vele egy kicsit, aztán ment vissza a dolgára. A szobába merészkedő udvarhölgy sikítva rohant ki, amikor meglátta az idegent. Este váratlanul megérkeztek a vadászok. Nagy zsákmányt ejtettek, így hamarabb visszatérhettek, mint ahogy tervezték. Erzsébet rosszakarói még az istállóban odasompolyogtak Lajoshoz: - A feleséged egy idegen férfit fektetett az ágyatokba! Ráadásul koszos, büdös, tele van sebekkel! Ezt azért mégsem kéne engedni! Ezúttal Lajos is úgy érezte, hogy Erzsébet túl mes�szire ment. Gondolkozott, hogyan figyelmeztesse úgy, hogy ne bántsa meg. Felment a feleségéhez, és óvatosan félrevonta: - Erzsébet, szeretnék lefeküdni az ágyamba, nagyon elfáradtam. Megtennéd, hogy megágyazol? Erzsébet azonnal indult férje nyomában a szoba felé. Közben azon gondolkozott, hogy most mi lesz? Mielőtt félrevonta volna a függönyt, ami elválasztotta az ágyukat a szobától, férjéhez fordult: - Lajos, szeretnék mondani neked valamit! Az a helyzet, hogy valaki már fekszik az ágyunkban! - Fekszik? És ugyan kicsoda? Kit fektettél az ágyamba? kérdezte kissé ingerülten Lajos. Erzsébet félrevonta a függönyt és félreállt. Lajos odalépett, és megdöbbenve hátratántorodott. Úgy látta, hogy a mocskos, sebes koldus helyett a szenvedő Krisztus fekszik az ágyában, véresen, sebesen, de szenvedő arca fénylik, és glória világít a feje körül. Átölelte feleségét és így szólt: - Kedvesem, ilyen vendéget bármikor befektethetsz az ágyunkba! Erzsébet nyomán Ti is imádkozzatok a szegényekért! (folytatjuk)

Impresszum: Adásidő - A Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezetének lapja ∙ Kiadja: Katolikus Karitász A szerkesztőség címe: 1111 Budapest, Bartók Béla út 30. ∙ Telefon: 06/1/372-0910 ∙ Fax: 06/1/372-0914 E-mail: adasido@caritas.org.hu ∙ Honlap: www.karitasz.hu ∙ Felelős kiadó: Écsy Gábor, Katolikus Karitász országos igazgató ∙ Szerkesztő: Csapó Viktória, László Eszter ∙ Tördelés, nyomdai előkészítés: Ester Communications Kft., www.estercom.hu ∙ Arculat, layout: Kohán József ∙ Fotók: Turcsik István, Csapó Viktória, www.sxc.hu és a karitászmunkatársak ∙ Illusztráció: Joubert László ∙ Nyomda: Pharma Press Kft. ISSN: 2062-6584 ∙ A kiadvány a NEFMI támogatásával jelenik meg.

Adásidő 21


Hírek a nagyvilágból Jóváhagyták a Nemzetközi Karitász alapszabályzatát

Május 2-án a Caritas Internationalis elnöke, Oscar Rodriguez Maradiaga bíboros átvette a Caritas Inter­ nationalis Vatikán által jóváhagyott alapszabályzatát és általános rendeleteit. A szervezet jogi személyiségét és a Szentszékkel való egységét Boldog II. János Pál pápa fogadta el még 2004-ben. A nemzetközi segélyszervezet számára a mostani jóváhagyás újabb örömteli eredmény, amelynek történelmi jelentősége van a szervezet életében. A jóváhagyással a Szentszék elfogadta a Caritas misszióját az intézményes egyház részeként, amely megtestesíti 164 tag szövetségét és lényegét a Szentszék előtt. A Caritas Internationalis új irányító testületei, a Képviselő Tanács és az Igazgatóság a tervek szerint májusban találkoznak Rómában. A szervezet küldetése, a szegénység elleni küzdelem és a társadalmi igazságosság a katolikus egyház elfogadott részeként megújul, így köszönhetően a több éves erőfeszítéseknek, most minden erőfeszítés a misszióra összpontosulhat.

A Migráció női arca

Egyre több nő választja a kivándorlást egy jobb élet reményében. A Nemzetközi Karitász szerint a kormányok nem nyújtanak elegendő segítséget a bántalmazás és kihasználás ellen. A Migráció női arca című jelentésében a szervezet kifejti: eddig több mint 104 millió nő kivándorlását dokumentálták. Ezek a nők maguk mögött hagyják családjukat legtöbbször egy jobb munkahely, oktatás vagy szabadság reményében, ám kiszolgáltatott helyzetüket kihasználva sok esetben nemi erőszak, diszkrimináció és becsapás áldozatai lesznek. Martina Liebsch, a Nemzetközi Karitász tanácsadója és politikai igazgatója elmondta: ez a fajta bántalmazás és kihasználás legtöbbször láthatatlan; szociális otthonokban, bordélyházakban vagy éppen modern rabszolgaság keretei között történik. A Karitász felhívást intézett az érintett országokhoz, hogy fogadjanak el egy olyan migrációs politikát, amely a nők útrakelése előtt tanácsadással, menekült regisztrációval és munkaügyi felügyelettel támogatja őket, védelmet biztosítva ezzel a kiszolgáltatottság ellen. A kivándorló nők a méltánytalan rendszerek, az előítéletek és visszaélések áldozatai. Itt az ideje, hogy segítsük őket. A Karitász azt szeretné elérni, hogy jogállástól függetlenül érvényesíthetőek legyenek az áldozatok alapvető emberi jogai.

Együtt a szolgálatban – A Caritas Europa küldöttsége Budapesten Március 20-án Budapestre látogatott Jorge Nuño Mayer, a Caritas Europa főtitkára és Annamaria Vrzackova, a közép-kelet-európai régió megbízottja, hogy a Katolikus Karitász szervezetén keresztül erősítse az együttműködést a magyar társadalommal, Magyarország Kormányával annak érdekében, hogy a szervezet minél hatékonyabban láthassa el társadalmi, szociális és karitatív szolgálatát. Écsy Gábor országos igazgató és Forgách József igazgató-helyettes vezetésével látogatást tettek Simonné dr. Berta Krisztina európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár asszonynál, majd Soltész Miklós, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium szociális, családés ifjúságügyért felelős államtitkár fogadta őket. A küldöttség találkozott Lukács Tamással, az Országgyűlés Emberi Jogi, Kisebbségi, Civil- és Vallásügyi Bizottság elnökével is. Ezt követően a küldöttség a Karitász egyházmegyei igazgatóival és Mádl Dalma asszonnyal a Karitász jelenlegi központi feladatairól, a vörösiszap katasztrófa során tapasztaltakról beszélgetett. Ennek kapcsán megfogalmazódott az igény, hogy a magyar és az európai szervezet közti együttműködést milyen konkrét területeken és módon lehetne erősíteni. Délután Spányi Antal püspök úr fogadta a küldöttséget Székesfehérváron, ahol a Karitász mindennapos tevékenysége volt a téma, az a munka, amely a hétköznapok terheinek hordozását igyekszik meg-

Adásidő 22

könnyíteni hazánkban és a határainkon túl. Másnap Erdő Péter bíboros úrnál tett látogatás során Bíboros úr kiemelte az elmúlt időszak katasztrófái során tapasztalt példamutató nemzeti összefogást, amely lehetővé tette a bajbajutottak megsegítését itthon és külföldön egyaránt. Hazánkban a Karitász országos hálózatának köszönhetően a támogatások valóban

eljutnak oda, ahol a legnagyobb szükség van rá. Reményét fejezte ki, hogy a szervezet a jövőben szorosabban tud majd bekapcsolódni a magyar Karitász tevékenységébe, amelynek egyik lehetséges területe a külföldi média mozgósítása lehet a hazánkat sújtó katasztrófák idején.


Rejtvény

Egyházmegyei címlista Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 10. Tel./Fax: (42) 418-851 Vezető: Gégény Béla igazgató e-mail: keletcaritas@t-online.hu honlap: www.keletkaritasz.hu

Rejtvény gít neki az emberi „Igaz, hogy a szeretet vak, ha nem vilá e, ha nem kíséri és elme, de hideg és erőtlen az értelem fény etet melege.” szer a i követi, nem sarkallja és ösztönz

1

2

3

7

8

9

4

11

12 17

18

19 21

6

14

16

15

5

22

20 23

24

10 13

Vízszintes: 1. A Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezete: Katolikus… 4. Régi űrmérték 8. A hitetlen apostol 9. Mezőgazdaságban használatos eszköz 11. Hollandia autójele 12. Ezt teszi, aki az ötödik parancs ellen cselekszik 13. Méregtelenítésért felelős szervünk 15. Ausztráliában honos állat 16. Olasz folyó 17. A … a lélek tükre 18. Őshonos fafajtánk termése 19. Európai Unió rövidítése 23. Kárpát–medencében élő nép volt Függőleges: 2. Üdvözlégy latinul 3. Szomjat oltja 5. Júda törzséből származó próféta 6. Herminamezői plébános és a Karitász érseki biztosa volt a II. világháború előtt: Mihalovics ... 7. Nursiai Szent … 10. Jézus Társasága (jezsuiták) latin nevének rövidítése 14. … Novarum (XIII. Leó pápa enciklikája) 16. A pap elnevezése az ortodox egyházakban 19. Vizsga angolul 20. Románia autójele 21. … et Bonum 22. Arab eredetű férfi név 24. … a nagy varázsló Hogy kitől származik a fenti idézet, azt a sárga mezőkbe írt betűkből állíthatják össze. Megfejtés: ............................................................................... A megfejtéseket 2012. augusztus 20-ig az adasido@caritas.org.hu e-mail címre várjuk!

Egri Főegyházmegyei Karitász 3300 Eger, Szaicz Leó út 7. Tel./Fax: (36) 518-602 Vezető: Ft. Árvai Ferenc igazgató e-mail: eger.caritas@gmail.com Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei Karitász Szent Erzsébet Karitász Központ 1067 Budapest, Hunyadi tér 3. Tel.: (1) 351-1977, Fax: (1) 478-0896 Vezető: Ft. Écsy Gábor igazgató e-mail: szenterzsebet.karitasz@t-online.hu honlap: www.karitaszkozpont.hu Győri Egyházmegyei Karitász 9025 Győr Kossuth L. u. 11. Tel.: 96/513-177, 96/550-740/ 116 mellék Vezető: Ft. Tóth András igazgató e-mail: atoth@gyor.egyhazmegye.hu Hajdúdorogi Egyházmegyei Karitász 4551 Nyíregyháza - Oros, Vezér u. 19. Tel./Fax: (42) 480-066 Vezető: Ft. Szokira János igazgató e-mail: szokirajanos@freemail.hu Kalocsa Főegyházmegyei Katolikus Karitász 6300 Kalocsa, Szentháromság tér 1. Tel.: (78) 462-166 Vezető: Szántó Ambrus igazgató e-mail: kalocaritas.kalocsai@gmail.com Kaposvári Egyházmegyei Karitász 8700 Marcali, Hősök tere 5. Tel.: (85)510-233 Vezető: Jáki Zoltánné igazgató e-mail: kaposvarikaritasz@gmail.com Miskolci Apostoli Exarchatus Egyházmegyei Karitász 3600 Ózd, Lomb u. 2., 3601 Ózd, Pf. 88 Tel.: (48) 569-305 Vezető: Ft. Pál Miklós igazgató e-mail: pal11miklos@t-online.hu Pannonhalma Egyházmegyei Karitász 9090 Pannonhalma, Vár u. 1. Tel./Fax: (96) 348-70-48 e-mail: karitasz@osb.hu Pécsi Egyházmegyei Karitász 7621 Pécs, Janus Pannonius u. 4. Tel./Fax: (72) 532-207 Vezető: Forray Ferencné igazgató e-mail: pecsicaritas@gmail.com honlap: www.pecsi-caritas.hu Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász 6722 Szeged, Jósika u. 34/b. Tel./Fax: (62) 425-548 Vezető: Megyeri Márta igazgató e-mail: szkaritasz@invitel.hu honlap: www.szegedikaritasz.extra.hu Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász 8000 Székesfehérvár, Lövölde út 28/a Tel.: (22) 506-828, Fax: (22) 506-829 Vezető: Nagy Lajosné Krisztina igazgató e-mail: albacaritas@gmail.com honlap: www.albacaritas.communio.hu Szombathelyi Egyházmegyei Karitász 9700 Szombathely, Hollán E. u. 2. Tel./Fax: (94) 318-560 Vezető: Tuczainé Régvári Marietta igazgató e-mail: caritas.szombathely@ax.hu honlap: www.karitaszszombathely.hu Váci Egyházmegyei Karitász 2600 Vác, Migazzi tér 6. Tel./Fax: (27) 814-174 Vezető: Gyurcsán Csabáné igazgató e-mail: caritas@vaciegyhazmegye.hu honlap: http://caritas-vaciegyhazmegye.hu Veszprémi Főegyházmegyei Karitász 8200 Veszprém, Vár u 25. Tel.: (88) 428-638, Fax: (88) 428-638 Vezető: Zagyva Richárd igazgató e-mail: veszpremkaritasz@yahoo.com honlap: www.karitaszveszprem.hu


1053 Budapest, Papnövelde u. 7. E-mail: ujember@ujember.hu Telefon: 317-3933 SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓ

Egész évben várjuk olvasóinkat kön az könyvesboltjaiban!

Keresztény szellemiségű könyvek, folyóiratok, DVD-k széles választéka! 1053 Budapest, Ferenciek tere 3., tel.: 266-0845 E-mail: konyvesbolt@ujember.hu 1053 Budapest, Múzeum körút 9., tel.: 267-7965 E-mail: webbolt@ujember.hu Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 10 és 18 óra között A Ferenciek terén lévő üzletünkben keresztény tematikájú antikvár könyvek vétele-eladása

Az Új Ember könyvböngészdéjében egész évben kedvezményes könyvek folyamatosan bővülő választékával várjuk kedves olvasóinkat! Budapest, Ferenciek tere 7–8., Kárpátia-udvar Tel.: 235-0484 Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9 és 17 óra között

Adásidő 2012/2  

A Katolikus Karitász lapja

Advertisement