Adásidő 2019/3

Page 1

Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja

IX. évfolyam III. szám 2019. ősz Ingyenes

Embertől emberig Búcsú a nyártól

Örömteli iskolakezdés

Jelenléttel segíteni


Búcsú a nyártól Alig néhány hete, hogy nemcsak a diákok, de mi felnőttek és mi Karitászosok is örömmel fogadtuk a nyári évszakkal járó időjárás-változást, gondolatainkban az járt, hogy milyen programokra mehetünk a szabadba a családunkkal, barátainkkal, közösségeink tagjaival, a ránk bízott gyermekekkel vagy éppen Karitász feladatainkat hogyan valósíthatjuk meg szabadtéren is. S elkezdődött a nyár, szervezték országszerte a Karitász önkéntesek és munkatársak a nyári napközis és bentlakásos táborokat, a családi napokat a nyaraló helyeken, a plébániai és karitász udvarokban lehetett megrendezni az adományátadásokat, ruhabörzét, élelmiszerosztást, a különböző programokon keresztül a ház körül végzett teendőkben, a kertek, udvarok rendezésében is lehetett segíteni a családokat. S persze a nyári időjárás árnyoldalaival is találkozhattunk és a viharok, villámárvizek sújtotta településeken több megyében is szorgoskodtak a Karitász munkatársai, hogy segítséget nyújthassanak a házak helyreállításában a károsult családoknak. Szintén alkalmat adott a nyár a Karitász csoportok önkénteseinek, hogy lelki napokon, zarándoklatokon, találkozókon vegyenek részt és közösségben megerősödve és a nyár adta élményekkel gazdagodva vághassanak neki az őszi-téli feladatoknak.

Adásidő Mindennek Megvan az órája

Élményeink sokfélék, de abban biztosak lehetünk, hogy mint minden évszak, a nyár is a teremtés csodájának részeként hozzájárult ahhoz, hogy Karitász küldetésünket színesebben, változatosabban és lelkesebben végezhessük a segítségre szoruló emberek javára. Élményekkel, több tudással, rengeteg tapasztalattal felvértezve és egy kicsit kipihentebben vághatunk neki az előttünk álló feladatainknak, és örömmel találkozzunk majd az iskolás gyerekekkel és szüleikkel, amikor iskolatáskákat, tanszereket adhatunk át azoknak, akiknek ezek megvásárlása komoly nehézséget okoz. Új ötletekkel és motiváltan szervezhetjük a krízisidőszak programjait, a tűzifa- és kályhatámogatásokat, az ételosztásokat és az adventi segélyakciókat. Kívánjuk, hogy minden egyes programunkat, segítségnyújtásunkat az őszi-téli időszakban is hassa át a Jézus által kívánt szeretetszolgálat és tevékenységeinkben mindig lássuk meg az embert, mint Isten gyermekét. Zagyva Richárd

Impresszum: Adásidő - A Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezetének lapja ∙ Kiadja: Katolikus Karitász A szerkesztőség címe: 1111 Budapest, Bartók Béla út 30. ∙ Telefon: 06/1/372-0910 ∙ Fax: 06/1/372-0914 E-mail: adasido@caritas.org.hu ∙ Honlap: www.karitasz.hu ∙ Felelős kiadó: Écsy Gábor, Katolikus Karitász országos igazgató ∙ Szerkesztő: Csapó Viktória, Zagyva Richárd ∙ Tördelés, nyomdai előkészítés: EsterCom Kft., www.estercom.hu ∙ Arculat, layout: Kohán József ∙ Fotók: Csapó Viktória, karitász önkéntesek ∙ Korrektúra: Szenci-Kovács Emese ∙ A rejtvényt készítette: Zsirai László Nyomda: VIRTUÓZ Kft. ∙ ISSN: 2062-6584 A kiadvány az EMMI támogatásával jelenik meg.


Örömteli iskolakezdés Több mint 1 millió diák indult iskolába szeptemberben. Sok gyermek megfelelő eszközök, ruházat és tanszerek nélkül várta az iskolát, sokaknak tehetségük ellenére sincs lehetőségük részt venni a fakultatív órákon vagy épp korrepetáláson. Számos család a megélhetés költségeit csökkenti, kevesebbet költ élelmiszerre, ruhára vagy nem fizeti be a szolgáltatási számlákat, hogy az iskolai költségeket rendezni tudják. Más családok hitelből oldják meg az iskolakezdést és súlyos terhet jelent számukra a részletek fizetése.. A Karitász Legyen öröm az iskolakezdés! címmel segélyakciót indított augusztus 1. és szeptember 15. között, hogy több ezer gyermeknek segíthessen az iskolakezdésben. Az akcióval nem csupán az eszközök beszerzését segítette szervezetünk, hanem az önkénteseink személyes jelenlétével, a tanévközben való folyamatos kapcsolattartással egész tanév során biztonságot adnak a családoknak, és szükség szerint segítik őket a mindennapi terhek könnyítésében. Augusztus 26-án Perkátán Spányi Antal püspök, a Katolikus Karitász elnöke 56 diáknak adta át az iskolatáskákat és ajándékokat, valamint a vásárlási utalványokat Nagy Lajosnéval, a Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász igazgatójával. Az eseményen részt vett Somogyi Balázs Perkáta polgármestere, Bozai Márton plébános és Győri Balázs István káplán.

„Örömmel látjuk, hogy a kormány sok mindent megtesz a családokért, sokféle segítséget próbál nyújtani a rászorulóknak, de nem lehet mindent a központi segítségtől várni. A Karitász szívesen segít abban, hogy szeptember első iskolai napjára minden meglegyen a tanév elkezdéséhez.” – mondta el Spányi Antal püspök az ünnepélyes átadón. A beérkezett támogatásokból a karitászcsoportok és az egyházmegyei központok, vagyis a segélyszervezet önkéntesei folyamatosan állították össze az iskolatáskákat, tanszercsomagokat és beiskolázási utalványokat. A helyi Karitász szervezetek önkéntesei országszerte több mint 800 településen látogatták meg a legrászorultabb családokat és tanszerek mellett élelmiszercsomaggal, ruhával is segítették – és segítik a továbbiakban is – őket, enyhítve ezzel az iskolakezdés terheit. Segélyszervezetünk a határon túli magyar településeken is támogatást nyújt a diákoknak: iskolatáskákat, tanszereket vitt több kárpátaljai és vajdasági településre is, többek között Körösmezőre, Rahóra, Nagyszőlősre, Viskre, Técsőre, Husztra, Gyertyánligetre, Munkácsra és a környező városokba, településekre.

Adásidő 3


Képzések

Szakmaiság és lelkiség Képzés és közösségépítés céljával hívja össze évről évre önkéntescsoportjai vezetőit a Katolikus Karitász. A Csongrád megyei Domaszéken, a Zöldfás Lelkigyakorlatos Központban a tizedik, augusztus 4. és 9. között tartott táboruk utolsó előtti napján tekintett be a Magyar Kurír munkatársa a munkába. A Zöldfás Lelkigyakorlatos Központ frissen nyírt és öntözött gyepén, az árnyékot adó fák alatt piros pólós emberek beszélgetnek. A fel-felhangzó nevetés elárulja, jól érzik magukat. Feladatot oldanak meg, képzési héten vannak ugyanis a Szeged melletti Domaszéken. Az ország tizenhat egyházmegyéjéből érkeztek, többségükben plébániai karitászcsoportok vezetői. Önkéntesek, akik ezt a nyári hetet arra szánták, hogy szakmai ismereteket szerezzenek a szociális munka területén, és ezzel felvértezve végezzék a szeretetszolgálatot. Teszik mindezt sok-sok, összetartozásukat, egyéni elkötelezettségüket erősítő, ébren tartó közösségi élménnyel fűszerezve. Előadások, azokat feldolgozó műhelymunkák és csoportbeszélgetések dolgozták fel a szakmai témákat; borkóstoló, városnézés, fürdőzés, táncház, filmvetítés, társasjáték során épült a közösség.

A mintegy hatvan résztvevő között sokan vannak, akik szabadságot vettek ki erre a hétre – megállapítható egyfajta fiatalodás a táborban, szemben a korábbi, főként nyugdíjasok által végzett karitászmunkával. Az önkéntesekkel itt van csaknem valamennyi egyházmegye karitászigazgatója és az országos központ több munkatársa, köztük Écsy Gábor igazgató és Zagyva Richárd igazgatóhelyettes. Tizedik alkalommal vannak ilyen keretek között együtt, így már több száz önkéntes szerezhetett itt tudást munkájához – magyarázza a tábor jelentőségét Zagyva Richárd. – Ők azok, akik országszerte a Katolikus Karitász nyolcezer állandó önkéntesének a vezetői lettek. Adásidő 4

A résztvevők sok helyről – a kis falvaktól a nagyvárosokig –, sokféle tapasztalattal érkeznek. „Fontos számunkra, hogy nem külső képzők, hanem mi, karitászmunkások adjuk át a tudást, és fontos, hogy megmutassuk, egy közösség vagyunk. Együtt vezetők, munkatársak és önkéntesek.” Végigkísérte a tábort a karitászmunkát megalapozó lelkiség építése, ezt foglalta össze Lőrincz Pál OSB pannonhalmi karitászvezető A karitász teológiája címmel, és erről tanított a táborba látogató Spányi Antal, a Katolikus Karitász elnöke szentbeszédében; ez állt a mindennapi szentmisék középpontjában. A szeretetszolgálat nem abból indul ki, hogy jónak lenni jó, nem jószolgálati munka, forrása és célja Isten szeretete, a segíteni akarásban mindig az embert kell a munka középpontjába állítanunk – ez az alapállás hatja át az önkéntesek hozzáállását. A táborban a karitászmunka nyolc területének szakmai kérdéseivel ismerkednek, így a családok, idősek és betegek, fogyatékkal élők, szenvedélybetegek, hátrányos helyzetű kisebbségek, menekültek támogatásának lehetőségeivel, illetve a katasztrófahelyzetekben végzett karitászmunkával. Emellett a szolgálat gyakorlatának más jellegű területeivel is foglalkoznak, a forrásteremtés, pályázatok kidolgozása, csoportdinamika, csoportvezetés feladataival, továbbá a kapcsolatépítéssel, a területen működő családsegítővel és gyermekjóléti szolgálattal. A tábor utolsó előtti napjára esett látogatásunk, amikor a résztvevők játékos módon számot adtak a héten megszerzett tudásról. Minden csoport kapott egy gyakorlati életből vett szituációt: táborszervezés hátrányos helyzetű gyerekeknek, idősek napi teadélután, jótékonysági bál szervezése. Olyan feladatok voltak ezek, melyekkel a


mindennapokban szembesülnek az önkéntesek. Forgószínpadszerűen kapták a feladatokat: meg kellett szólítani, támogatást kérve a plébánost, egy helyi vállalkozót; fiatal önkénteseket kellett szóbeli megszólítással toborozni; a helyi lapba támogatáskérő felhívást megfogalmazni; illetve plakáton meghirdetni egy rendezvényt. Az egyes állomásokon a vezetők átadták a terepet a résztvevőknek, saját kútfőből, egymással együttműködve, mindenki által vállalható konszenzust találva kellett kidolgozniuk a feladatot. A vezető szempontokat adott a továbblépéshez, rákérdezett a résztvevők tapasztalataira, a végén pedig értékelte az eredményt. Bebizonyosodott, mennyire fontos ebben az önkéntesmunkában is a professzionalitás. Zagyva Richárddal beszélgetve világossá vált, hogy a lelkiség az alap, de hozzáértés nélkül a munka hatékonysága kérdéses.

azért jött, hogy elvezessen Isten szeretetére. Tőlünk is ezt kéri. Menjünk az ő nevében, és osszuk meg az emberekkel az örömhírt, mert az a küldetésünk, hogy krisztusivá formáljuk a világot. Mi vagyunk a kovász, küldetésünk a tanúságtétel. Ezt akkor tudjuk megtenni, ha bennünk él Krisztus, őt hordozzuk, és az ő szemével nézzük a másik embert. Ezzel a hozzáállással tegyük a jót – fogalmazta meg a főpásztor üzenetét az önkéntesek felé. Zagyva Richárd igazgatóhelyettes és Fieszl Csaba, a Váci Egyházmegye karitászigazgatója szerint tartalmas egy hét van mögöttük. „Fontos, hogy mi, vezetők itt láthatjuk, mennyire komolyan veszik a szolgálatot az önkénteseink. Értékes kapcsolatok épülnek, melyekből konkrét, egyházmegyei határokon átívelő segítségnyújtás tud kinőni. Az önkéntesek és a vezetők számára is a megerősödés lehetősége ez az egy hét.” „Nemcsak a tudás, hanem az itt átélt közösségi összetartozás is fontos” – mondja Gabi Bordányból. Három éve csatlakozott a közösséghez, óvónői munkája mellett végzi a szolgálatot. „Sok ötletet merítettem, hogyan tudjuk továbbvinni a fiatalok megszólítását” – teszi hozzá István Sajószentpéterről. Az igazgatóhelyettes szerint fontos hozadéka a tábornak, hogy a hazatérő résztvevők lelkesedésén keresztül egész csoportok megerősödnek, új területek és új emberek kerülnek be a szolgálatba. Anikó Vácról az első nap után, szembesülve az egyszerű, tábori körülményekkel, majdnem hazament. Az utolsó előtti napon már arról kérdez, visszajöhet-e jövőre ismét. A képzés megnyitotta és egymás felé fordította az önkénteseket, akik azzal a szándékkal mennek haza, hogy a jöMennyire szükség van ebben a szolgálatban a megerősí- vőben még jobban végzik majd a szolgálatot. tésre – ebből a tapasztalatból kiindulva szólt az önkéntesekhez a tábor búcsúmiséjében Spányi Antal. Buzdított Forrás: Trauttwein Éva/Magyar Kurír és tanított, rávilágított arra, mire szól a Karitász önkéntesének a meghívása. A mi szolgálatunk nem egy a szociális munkák közül, több és más a mi küldetésünk. Nem egyszerűen jót tenni a feladatunk, ahogy Jézusnak sem az volt a célja, hogy meggyógyítson mindenkit, hogy mindig jóllakassa az embereket, ahogy az evangélium sem Jézus jó cselekedeteivel van tele. Jézus azért jött, hogy Isten szeretetéről beszéljen. Isten szeretetéről, amiből nem lehet kiesni, Istenéről, aki örömünnepet rendez, ha tékozló fia visszatér. Jézus meghirdeti Isten országát, ami öröm és élet, s ezzel reményt kelt az emberekben minden nehéz helyzetben. Csodákat tesz, gyógyít, enni ad, feltámaszt – de Adásidő 5


Egyházmegyék Debrecen-Nyíregyháza

A nyár öröme Egyházmegyénkből 40 gyermek örülhetett a Zánkai tábornak, s emellett még 40 gyermek kapott lehetőséget, hogy a szombathelyi nardai táborban részt vegyen. Kaptunk egy nagy feladatot is Szent László király ünnepén, hiszen az Egyházmegyei Karitász az egész nyarat a viharkárok által megrongált házak helyreállításával, családok megsegítésével töltötte. De erről majd egy másik lapszámban fogunk beszámolni. Most térjünk rá a nyár örömére, amelyről csoportjaink számolnak be részletesebben. Mészáros László, Egyházmegyei Karitászigazgató Minden nap egy új remény és egy új megpróbáltatás volt számunkra. A „Tesó” névre hallgató segítők nagyon megszerették a Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegye által küldött gyermekeket, és ez a szeretet odavissza szeretet volt. „Egy fiatal legszebb dísze: a szerénység, az alázatosság, az engedelmesség és a szeretet.” /Don Bosco/

Rakamazi gyerekek a Zánkai táborban

Augusztus 4-9. között vettünk részt az egyházmegyei karitász révén Zánkán, az Erzsébet-táborban. Mindez a tábor kicsit zűrösen indult, de a Jóisten kegyelme velünk volt. Köszönjük szépen a sok-sok segítséget, imát és a bíztatást Mészáros László karitászigazgatónak! Az indulás napján a gyülekezéskor, álmos, reménnyel teli szemek tekintettek ránk. Hosszú vonatozás után érkeztünk meg Zánkára, és gyors regisztráció után el is foglalhattuk Adásidő 6

szálláshelyeinket. Már este, a Tábor nyitóalkalmán, a gyermekekre tekintve láthattunk síró és nevető arcokat: megláthattuk a gyermekekben lakozó Krisztust! Hétfő reggeltől csütörtök estig különböző programokon vettünk részt, amit nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek is élveztek. A táborozók elmondása szerint minden állomás nagyon izgalmas volt. Kedvenc programjaink a tábornyitó alkalom, vízi kalandpark, éjszakai akadályverseny, balatoni strandolás, sétahajókázás és az együtt eltöltött idő voltak.

Ahogy mondja a mondás: „minden jó, ha jó a vége.” Az első napok kihívással teli napok voltak, az utolsó napok már boldogsággal teltek. Hét elején sajnos haza kellett vinnem két gyermeket, viselkedésük miatt, utána már inkább az összetartás jellemezte a csapatot. Itt szeretném megköszönni a szülők kitartását, érdeklődését és segítőkészségét. Köszönöm, kedves szülők, hogy otthonról az őrangyalaink voltatok! Kialakult közöttünk egy táboros család. Jó volt látni, tapasztalni és átélni a tábor minden egyes pillanatát. Hálát adok Istennek, a tábor minden egyes percéért. Hálát adok, a gyermekekért és szüleikért. Hálát adok, a sok-sok kegyelemért, amit kaptunk. Köszönöm Istenem, hogy a nehézségek ellenére is, jól érezhettük magunkat, szerezhettünk új barátokat! Kátai Adrienn, hittanár - nevelőtanár


Élménybeszámoló a nardai táborról

A Dombrádi Karitász csoport június 16. és 22. között 41 gyermeket kísért el egy hét felhőtlen kikapcsolódásra a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász táborába, Nardára. Vasárnap reggel indultunk, felkészülve a hos�szú utazásra, hiszen keletről nyugatra mentünk, átutazva az országot autóbusszal. Indulás előtt, vasárnap Dombrádon szentmisén vehettünk részt, és Gyetkó László atya áldásával kelhettünk útra. Az utazást 7 órásra terveztük, és többszöri pihenőkkel koradélután érkeztünk meg Budapestre, ahol egy kis városnézést iktattunk közbe, majd folytattuk utunkat. Szombathelyre késődélután értünk, ahol a városszéli benzinkútnál Tuczainé Régvári Marietta Szombathelyi Egyházmegyei Karitász Igazgató Asszony várt ránk, és tovább vezetett bennünket. Nardán nagy szeretettel, kedvesen fogadtak és meleg vacsorával vártak minket. A helyi művelődési házban és a katolikus plébánián volt szálláshelyünk. A megérkezés utáni első napot az ismerkedés jegyében töltöttük el, hiszen rajtunk kívül a napközis táborban még közel 50 gyermek táborozott. Az egykori plébánia épület felújított és rendbetett nagy udvarán a gyerekeknek alkalmuk volt focizni, kosarazni, homokvárat építeni, hintázni, trambulinozni. Emellett asztalitenisz és csocsó, kézműves foglalkozás, kavicsfestés, kerámiázás, gyöngyfűzés, bőrdíszművesség programok várták őket. Sok program és megannyi élmény várta a gyerekeket a táborban, hogy a szünidő alatt se unatkozzanak, hanem

vidáman, jó hangulatban töltsék a nyarat. A táborozás második napján volt a Tábornyitó, melyen Székely János megyéspüspök mutatott be szentmisét. Szentbeszédében a Püspök Atya arra kérte a gyerekeket, hogy a tábor alaptörvényének a szeretetet tegyék meg, járjanak a szeretet útján. Ha valami rossz történik, ne kiabálással, veszekedéssel oldják meg, hanem szeretettel, jó cselekedettel. A szombathelyi megyéspüspök arra buzdította a táborozókat, hogy hallgassanak a Lélek szavára, Jézus üzenetére. A mise végén mindan�nyian áldást és ajándékot kaptunk a Püspök Atyától. A megnyitó napján még több játék volt elérhető a gyerekek számára, például csúszda, jumping, és a Püspök atyával is csocsóztak, pingpongoztak a gyerekek. Jó érzés volt, amikor a DebrecenNyíregyházi Egyházmegyei karitász igazgató, Mészáros László meglátogatott bennünket. A gyermekeket a tábori programokon kívül számos tartalmas, élményekkel teli utazás is várta. A nyári emlékek kiegészültek a sümegi vár megtekintésével, hajókáztak a Bala-

tonon, körbesétálták Keszthely mólóját, és jártak a Festetics kastély gyönyörű kertjében is, ahol együtt fagyizhattak. Elutaztunk Ausztriába, ahol Úr napját ünnepeltük, és Léka várát is megnéztük, ahol tartalmas idegenvezetésben volt részünk. Találkoztunk Lockennhaus polgármesterével, aki köszöntött bennünket, majd tovább kirándultunk a kőszegi Jurisics várba. Kőszeg Főterén vendégül látták a gyerekeket pizzázásra és finom fagyira. A hazautazás előtti utolsó napon a heti fáradalmakat a táborozók a celldömölki Vulkán Gyógy- és Élményfürdőben pihenhették ki, ahol élvezhették a hűs habokat, nyári napsütést. Volt úszóverseny, strandfoci és csúszdaverseny is. A többségében nehéz helyzetben élő, hátrányos helyzetű dombrádi gyermekek számára felbecsülhetetlen lehetőség volt ez a csodálatos egy hét, hiszen sokuk a szűk környezetét még soha nem hagyta el. Hatalmas segítség volt ez a szülők számára is, hiszen gyermekeik számára teljesen térítésmentes volt az egy hét, az utazás, a programok és a bőséges napi ötszöri étkezés. A gyerekek fáradtan, de feledhetetlen élményekkel tele tértek haza. Hálásak vagyunk Székely János püspök atyának, Tuczainé Régvári Mariettának és stábjának, akik vendégül láttak, velünk voltak és kísértek bennünket, és mindenkinek, akik valamilyen formában támogatták, segítették táborozásunkat. Mátyás Béláné dombrádi karitászvezető

Adásidő 7


Egyházmegyék Eger

Segítünk a bajban! Villámárvíz katasztrófánál segítettünk Heves megyében

Villámárvíz-katasztrófa volt több Heves megyei településen, rekord mennyiségű eső miatt több települést árasztott el a víz június 22-én. A települést övező dombokról sár és hordalék árasztotta el az utcákat, az alacsonyabban fekvő utcákon térdig ért a víz és sok lakóépületet is elárasztott.

a háza teljesen elázott, a bútorokat az udvaron kell szárítani. A lakások kitakarítása és száradása után, a károsult családokat építőanyaggal, festékkel, hűtőgép és gáztűzhely vásárlásával is segítette az Egri Karitász Központ.

Szabolcsi viharkároknál is segített az Egri Karitász Központ

Plébániai Karitász Napok

Több település – köztük Sirok, Egerszólát, Szajla, Bükkszék– házai is víz alá kerültek, több útszakasz vált járhatatlanná. A településeken keresztülfolyó patakok, vízfolyások megáradtak és elöntötték a lakóházak pincéit, garázsait, földszinti lakószobáit és melléképületeit. A megáradt patakok szennyvízzel keveredtek, egyes településeken több mint fél méter magasságban állt a szen�nyezett víz. A Karitász vezetősége az Egri Egyházmegyei karitászigazgatójával egyeztetve, magas nyomású mosókat, tisztító- és fertőtlenítőszereket és falszárító gépeket vitt Szajlára, Sirokra, Bükkszékre és Egerszólátra, ahol bekapcsolódtak a fertőtlenítési és helyreállítási munkákba. Az Egri Karitász élelmiszerrel is segítette azokat a családokat, akiknek

Adásidő 8

2019. június 27-én viharos erejű szél csapott le több településre, ahol középületeket és lakóházakat is megrongált a vihar. Az Egri Főegyházmegye gyorssegélyként anyagi támogatást nyújtott a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyének, amivel hozzájárult a károk helyreállításának költségeihez. Az Egri Karitász Központ szakmai segítséget nyújtott a Debrecen-Nyíregyházi Karitásznak: Árvai Ferenc egri karitászigazgató a helyszínen segítette a katasztrófa helyreállításával kapcsolatos munkálatokat. Az adminisztrációban, 80 lakóház kárfelmérésében és a segítő tevékenység koordinálásában nyújtott segítséget. Palánki Ferenc megyéspüspök úr külön levélben köszönte meg a gyors és szakszerű segítségnyújtást.

A Plébániai Karitász Napok rendezvény folyamatosan jelen van a karitászcsoportjaink életében. Legutóbb Miskolc-Diósgyőr, Adács, MiskolcAvasdél, Borsodnádasd és Gyöngyöspata karitászcsoportjai hívták az érdeklődőket a programra. Az előadásokon bemutatták a Katolikus Karitászt, az egyházmegyei és plébániai karitász munkát, azzal a nem titkolt céllal, hogy a szervezetet közelebbről megismerve támogatóként és önkéntesként is bekapcsolódhassanak a települések lakói a Karitász segítő munkájába.

Karitász gyermektáborok

A nyári karitász tevékenység egyik legfontosabb része a gyermektábor. Olyan gyermekek számára biztosít a Karitász táborozási lehetőséget, akiknek a családja nem tudná anyagilag támogatni a nyári táborozást. A plébániai karitászcsoportok szervezésében idén nyáron az Egri Karitász Központ épületében ottalvós, a plébániákon pedig napközis táborokat szerveztek. A táborok ingyenesek voltak, az Egri Karitász Központ egymillió forinttal támogatta a gyerekek pihenését.


Erzsébet-tábor Zánkán

A mezőcsáti Boldog Gizella karitászcsoport 40 fővel vett részt az Erzsébet-táborban augusztus 4-9. között. A 8-15 éves csoport autóbus�szal utazott Zánkára. A tábor színes programokkal segítette a tartalmas pihenést a gyermekek számára.

taljuk, hogy a program elérte a célját, mert a segítségen túl a családok is odatették magukat azért, hogy szebb legyen az otthonuk. Sikerült

fellelkesíteni őket, és reméljük, hogy a program végén tovább folytatják öngondoskodásként az életterük és körülményeik javítását.

Hogy ne legyen olyan nehéz az iskolatáska….

Minden ősszel a családok számára nagy kihívást jelent az iskolakezdés. Az állam egyre több támogatást biztosít a családoknak, de így is anyagi nehézséget jelenthet a rászoruló családoknak a szeptemberi tanévkezdéshez minden szükséges dolog előteremtése. Az Országos Karitász a Legyen öröm az iskolakezdés akció keretében tanulónként 5.000 Ft-os vásárlási utalványt biztosított egyházmegyénkben 340 gyermek számára összesen 1.700.000 Ft értékben. Az Egri Karitász Központ 500 rászoruló család számára tartósélelmiszer-csomagot adományoz Egerben és Miskolcon 2 millió Ft értékben a tanévkezdés alkalmából.

Krízissegély a családoknak

A 2019-es évben folyamatosan segítjük a családokat az Egri Főegyházmegye területén a „Krízis-2019” program keretében. Postai úton és e-mailen kapott kérelmekben a családok segítséget kérnek, amit az Egri Főegyházmegye által biztosított krízissegély alapból tud támogatni az Egri Karitász Központ. Ebben az évben eddig 561 családot támogattunk 19.096.488 Ft értékben, élelmiszerrel, gyógyszerrel, rezsi elmaradásban, gyógyászati segédeszközzel, ruházattal, tüzelővel, pelenkával, utazási költséggel, szabványosítással, tisztasági csomaggal, festékkel, tápszerrel, speciális élelmiszerrel, lakbér-támogatással, lakástűz alkalmával.

Szépülnek a Szép Otthonok program lakásai

A Szép Otthonok program keretében a támogatott családok otthonai látható módon szépülnek. A nyári forróság kedvező alkalom volt a belső festés elvégzésére. Úgy tapasz-

Segítünk a bajban! Augusztus 13-án jégeső pusztította el négy borsodi település, Szögliget, Perkupa, Szin és Szőlősardó házait. Az Egri Karitász Központ munkatársai másnap felkeresték a katasztrófa helyszínét, és az önkormányzatokkal együtt megkezdődött a károk felmérése. A négy településen 78 lakóházhoz kérték a Karitász segítségét, mert önerőből nem tudják a károkat helyreállítani. A legtöbb káresemény a tetők sérülése, beázás és mennyezeti sérülés, több helyen a beázás következtében a mennyezet le is szakadt. A kárfelmérést követően a károsult ingatlanokat a Karitász egri munkatársai felkeresték, a keletkezett károkat felmérték és a segítségnyújtás módját is egyezették a károsultakkal. Akik a házban keletkezett károk helyreállítását tudják vállalni, őket építési anyaggal, és kivitelezéssel is támogatja a Karitász. Hálásan köszönjük a tárgyi (tetőcserép) és anyagi felajánlásokat!

Adásidő 9


Egyházmegyék Esztergom-Budapest

Lelki pihenés Ünnepi köszöntő

A jó Isten kegyelme által köszönthettük az Annavölgyi Szent Borbála Karitász Csoport legidősebb munkatársát, Pécskei Józsefné Magdi nénit 90. születésnapja alkalmából. Magdi néni 1929. június 17-én Soroksáron született, keresztény munkáscsalád gyermekeként. Elmondása szerint már a 70-es években is végzett karitász munkát Dr. Szeifert Ferenc plébános mellett, és 1998 óta a csoport alapító tagja. Magdi néni vidám természetű, három éve hagyta abba az éneklést, a sárisápi dalárdában több évtizeden keresztül szerepelt gyönyörű hangjával. A Karitászban végzett tevékenységét ma már kora és egészségi állapota miatt főként az imádságaival végzi. Csoportunk megbeszéléseit az ő otthonában tartjuk meg, és mindig szeretettel várja ezeket az alkalmakat. A mai napig Magdi néni szedi be az egyházi hozzájárulásokat, ebben az egyházközség tagjai is segítik. Emellett összefogja a Rózsafüzér Csoportot is. A szentmiséken való részvételben segítséget kap, személygépkocsival viszik és hozzák a testvérek. Magdi néni egyedül él, férje 5 éve, egyetlen leánygyermeke 3 éve költözött az Úrhoz. Négy felnőtt unokája és 2 dédunokája élvezi az önzetlen szeretetét.

Adásidő 10

Erős, Istenbe vetett hite, a vállalt feladatok fontossága, derűje segíti mindennapjaiban. Szeibert Károlyné karitászvezető

Zarándoklat Zircre

A Kispesti Nagyboldogasszony Főplébánia karitászosai és meghívott vendégeik idén is egy zarándoklattal koronázták meg egész éves odaadó, önzetlen munkájukat. Úti célként a Zirci Apátságot, lelki célként pedig a hálaadást és a feltöltődést választották. Magam is a meghívottak közé tartozom, de a zarándoklat, a közös élmények és a régi ismeretségek olyannyira eggyé kovácsoltak bennünket, hogy a továbbiakban

már nem kívülállóként folytatom a beszámolót. Mint általában a zarándokcsoportok, így mi is a lelki vezető – jelen esetben Gyetván Gábor kanonok úr – rövid templomi imájával és áldásával indultunk neki az útnak. Megérkezvén Zircre, első napirendi pontunk az apátsági műemlékkönyvtár két termének megtekintése volt. Ezután a látogatóközpont Gobelin termében nézhettünk meg egy közel negyedórás filmet, mely az apátság történetét foglalta össze korabeli képek bemutatásával, illetve a jelenkori szerzetesek elbeszélései, visszaemlékezései alapján. Következő programunk az egyház- és rendtörténeti kiállítás megtekintése volt. Mind az építészeti


leletek, mind a liturgiával kapcsolatos alkotások (miseruhák, szentségtartók, keresztek stb.) az apátság évszázados történetéről tanúskodnak. Ugyanakkor a rend történetének meghatározó mozzanatai (alapítások, kinevezések stb.) is megjelennek. Az érdeklődő látogatókat interaktív, érintőképernyős információs eszközök is segítik. Sokan vártuk, hogy megnyíljon előttünk az apátsági sörfőzde ajtaja. A főzőmester szakszerű és részletekbe menő magyarázata után, lehetőség adódott a remélt kóstolásra. Hatféle sör készül a manufaktúrában, ebből ötöt megízlelhettünk, sőt, az alap- és ízesítő anyagokat is kézbe vehettük. Ritkán elérhető látnivalókkal, tapasztalatokkal és ízekkel lettünk gazdagabbak. A nyarat idéző délutáni napsütésben tettünk egy sétát a virágpompában álló arborétumban. Gondos és hozzáértő kezek által készített tájékoztatók mentén könnyen elértük a halastavat, megismerhettük a különleges növényeket. A kellemes felüdülés után buszra szálltunk, hogy zarándoklatunk utolsó állomásához, az Ösküi kerek templomhoz érjünk. Az építészetileg egyedülálló, de istentiszteletnek csak ritkán otthont adó templomot többször körbejárva, a táj szépségében gyönyörködve, a sokadik felszólításra vettük utunkat hazafelé. Köszönjük a szervezőknek ezt a színvonalas, lelket gazdagító, testet felfrissítő zarándoklatot! Dr. Bujtás László

Lelki Tábor Cserépfalun

A Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat (KASZ) már egy évtizede minden évben megszervezi a nyaralással egybekötött lelki táborát. 2008-tól tíz alkalommal Somogybükkösdön, egy Tatáról odatelepült házaspár vendégeként tölthettünk egy hetet együtt. Az idén, első alkalommal, a Bükk lábánál fekvő Cserépfaluba tettük át a helyszínt. A KASZ felhívására húsz jelentkező vehetett részt július 8–13. között a táborban. Július 8-án, hétfőn a 20 fő személygépkocsikkal ért Cserépfalura. A

közösségi programokat az udvari fedett, de oldalt nyitott, 8-10 fős asztalokkal, padokkal, székekkel berendezett helyen tartottuk. Minden nap reggeli tornával, napindító elmélkedéssel kezdődött. A délelőtt Fazekas György atya Szent Márk evangéliumának egy-egy részletére épített előadásával, az ott elhangzottak három kiscsoportban történő megbeszélésével és szentmisével telt. Délutánonként kirándultunk, strandra mentünk Bogácsra vagy a mezőkövesdi Zsóry fürdőbe, vetélkedőt rendeztünk. Pénteken a résztvevők fellépésével műsoros est állt össze. Vacsora után gitárkíséret mellett énekelgettünk, és minden napot az aznap megélt élményekért hálát adva, közös imával fejeztünk be. K. András

A Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat önkéntes munkatársainak zarándok hétvégéje

15 évvel ezelőtt kezdődtek a Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat önkéntes munkatársainak szervezett zarándoklatok. Ezekre a zarándoklatokra minden évben, július utolsó hétvégéjén kerül sor. Az idei zarándoklat úti célja az ausztriai Mariazell volt. Pénteken az első állomásra Majkra érkeztek a munkatársak, ahol megtekintették a Kamalduli szerzetesek kolostorát. Az otthonról hozott szendvicsek elfogyasztása után a szálláshelyre, Bükfürdőre indultak tovább a zarándoklat résztvevői. A zarándok hétvégék során többnyire Mária kegyhelyeket keresnek fel a Szolgálat munkatársai. A zarándoklatok lelki feltöltődést adnak, valamint erősítik a munkatársak közösségi kapcsolatát. Ezek a zarándoklatok egyben az egész éves önkéntes munka jutalmai is. A közös élmények erősítik az összetartozást, örömöt és felszabadult élményeket adnak. A fürdő után, a szálláshelyen, a közösen készített ételekből álló vacsora elfogyasztása volt a következő na-

pirendi program, majd a pihenőt követően a nap zárása az esti szentmise volt. Szombaton a korai ébresztőt követően imádságos együttlét után reggeliztünk, majd útnak indultunk Mariazellbe. Ezen a napon, a délutáni szentmisében a Szolgálat munkatársai hálát adtak az elmúlt 34 évért, hogy a Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat továbbra is végezheti missziós munkáját, valamint, azért is, hogy 2019 szeptemberében a 150. lelkigyakorlatán szolgálhatják Isten szeretetében, az alkoholproblémával küzdők szabadulását, gyógyulását. A szombat este közös énekléssel, beszélgetéssel, esti imával zárult. Vasárnap délelőtt a Szolgálat közös dolgainak, a következő időszak programjainak megbeszélésére került sor, majd egy új munkatárs befogadása történt, aki szentmise keretében tett munkatársi fogadalmat. Rácz-Marton Tímea

Fodor László Jánosné (szül.: Sárkány Margit) a BudapestErzsébetvárosi Árpád-házi Szent Erzsébet plébánia karitászcsoportjának egykori vezetője 2019. augusztus 4-én, életének 95. évében megtért Teremtőjéhez. Karitász munkáját két évtizedig végezte a Rózsák terei Szent Erzsébet Templomban. Áldozatos szolgálatáért adunk hálát a Jó Istennek, és köszönjük neki példaadó életét családjában és a karitász munkában.

Adásidő 11


Egyházmegyék Győr

Sűrű nyár a tevékeny szeretet jegyében Szeretetakció, PikNik-mozi és karitász-tábor Lébényben

Régi álma teljesülhet a lébényi Wurczinger Balázsnak: egy olyan családi autóra vágyik, amibe kerekesszékkel is beszállhat. Ehhez egy július 13-án, példás összefogással szervezett jótékonysági program járult hozzá, melynek során 2,3 millió forint gyűlt össze. A Hog Four Rivers Chapter Hungary motoros baráti kör kezdeményezéséhez sok önkéntes jóakaró, köztük a lébényi Boldog Jolán karitász-csoport is csatlakozott. Balázs az izmok teljes leépülésével járó betegségben szenved. Az Éltes-iskola egykori tanulója rajong a buszokért, lelkes állatbarát, illetve szeret kirándulni és zenét hallgatni. A szeretetakció során hét csapat főzött, sokan fellépéssel gazdagították a programot, mintegy száz tombola-felajánlás érkezett - számolt be az egyik szervező. Balázsnak hatalmas élményt nyújtott a számára szervezett rendezvény, az ott megjelentek szeretete. Boldogan mesélte, milyen jó zenék szóltak, milyen finomságokat kóstolt. A járművek megszállottjaként külön kiemelte a Lébényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület bemutatóját és a motorok felvonulását. Szöveg és fotó: Mészely Réka / Kisalföld

Augusztus 4-én este a lébényi főtér takarókkal telt meg: rendhagyó filmvetítésre érkeztek az érdeklődők, megtekinteni a Mamma Mia! című filmet, és egyúttal ismerkedni, együtt lenni. Az elsőként, nagy sikerrel megszervezett vetítés popcornbevételét a szervezők a lébényi Boldog Jolán karitászcsoportnak ajánlották fel. Az összegyűlt 81 000 Ft-ot Kovács Gábor polgármester és Árendás Anikó adta át Elek Istvánné csoportvezetőnek. Köszönjük, hogy a finom pattogatott kukoricát a résztvevők meghálálták adományaikkal! Ez szép példája volt annak, hogy a szórakozással egybekötve egy jó dolgot is cselekedhetünk. (Forrás és fotó: infoszigetkoz.hu) Augusztus 1. és 3. között rendezték meg a lébényi Karitásztábort, ahová Lébény és a hozzá tartozó társegyházközségek gyermekeit várták a szervezők. A lébényi Boldog Jolán karitászcsoport tagjai immár harmadik alkalommal, jól összeszokott csapatként kézműves foglalkozásokkal, kirándulással, rengeteg egyéni és csapatjátékkal, kvízversennyel és sportolási lehetőséggel készültek. A gyerekek a három nap során megismerkedtek a lébényi és a mosonszentmiklósi templom, valamint a falumúzeum történetével, és látogatást tettek a Szent Miklós Ökocentrumban Vámosi Eszter vezetésével. A tábor lezárásaként az utolsó nap estéjén a résztvevők gitáros szentmisén adtak hálát a három napért, azt követően pedig tábortűz és bográcsban főtt finomságok melletti kötetlen együttlétre várták a táborozó gyerekek családtagjait is. Magyar Kurír, fotó: Elek Istvánné

Adásidő 12


Nagyon szép négy napot töltöttünk együtt, közelebb kerültünk egymáshoz, és szeretnénk ezt a kapcsolatot tovább ápolni, egymás tapasztalatait a karitász munkával kapcsolatban megbeszélni, közösen segíteni. Köszönjük Antal atyának a napi szentmiséket, valamint azt a lelki segítséget, amit kaptunk tőle. Hálásak vagyunk Dobosné Gyöngyinek, hogy megszervezte nekünk ezt a zarándoklatot. Győri Egyházmegyei Karitász

Győri karitászosok római zarándoklata

A Karitász egy nagy család – Élmény Domaszékről

idősebb, fiatalabb, nő, férfi, vidéki, városi, olyan, aki régóta a Karitász tagja, és olyan is, aki még új. Rendkívül izgalmas beszélgetések alakultak ki, érdekes volt megtapasztalni, hogy egy-egy feladatot az ország különböző plébániai csoportjaiban hogyan oldanak meg. Rengeteg ötletet, tanácsot, biztatást és szeretet kaptunk a vezetőinktől és egymástól is. A szervezőknek hála kiváló hangulatban telt el a hét, mert az előadásokon kívül színes szabadidős programokkal töltötték meg a napokat, volt játék és kacagás, csapatépítés és azért pihenés is. Eltűntek a generációk közti falak, teljes bizalom és a hét végére szoros érzelmi kötődés alakult ki a résztvevők között, és átéreztem, ami az első nap elhangzott: „a Karitász egy nagy család.” Minden nap velünk volt az Isten. Lelkileg, szakmailag és fizikailag is teljesen feltöltődve érkeztem haza, jó lenne, ha ennek az érzésnek csak a töredékét is át tudnám adni plébániai csoportunk többi tagjának! Bíztatok minden önkéntest, ha teheti, egyszer vegyen részt a domaszéki táborban, mert leírhatatlan élmény! Köszönöm, hogy ott lehettem!”

Az idei évben négy önkéntes vehetett Május 28-án Dobosné Gyöngyi, a részt egyházmegyénkből a Domaszéharkai karitászcsoport vezetője szer- ken megrendezett Karitász-táborban, vezésében római zarándoklatra in- alább Oroz Veronika nagybajcsi öndult három karitászcsoport, akiket kéntes élményeiről olvashatunk. lelkivezetőként Németh Antal harkai „Életre szóló emlékeket szereztem Domaszéken. Tartalmas előadásokat plébános kísért el. Gyönyörű repülőút után érkez- hallgattunk meg a Karitász működétünk Rómába, ahol a Villa Mater séről, tevékenységi területeiről, a lelRedemptoris Zarándokházban szívé- kiségéről, majd ezeket kiscsoportos lyesen, ismerősként fogadtak minket, foglalkozások keretében fel is dolgozmajd Antal atya szentmisét tartott a tuk, közösen oldottunk meg játékos zarándokház kápolnájában, ezután gyakorlati feladatokat. Ez kifejezetmegnéztük a Colosseumot és kör- ten jó és hatékony volt, mert a csonyékét, illetve Szent Kelemen temp- portok összeállításánál figyeltek arGyőri Egyházmegyei Karitász lomát. A második nap korán reggel ra, hogy mindenféle ember legyen ott: indultunk a pápai audienciára, nagyon megható volt, hogy Ferenc pápa hozzánk közel haladt el. Lelkiekben már itt gazdagodott csoportunk. Karitász önkéntes találkozó lesz Győrben! A pápai fogadás után az Angyalvár és az Angyalosi Híd felé indulA Győri Egyházmegyei Karitász szervezete az utóbbi néhány évben tunk, majd megtekintettük a Piazza örömteli fejlődésen ment keresztül: Isten kegyelmének hála egyre több Navonát, Pantheont, Trevi kutat és plébánián alakulnak vagy újulnak meg helyi önkéntes csoportok, s a a Spanyol Lépcsőt. A harmadik nap már működő csoportok is egyre több módját találják meg a rászorulók reggel a Szent Péter-bazilika ír kápolsegítésének. Hálát adunk a Jóistennek ezért, hiszen a karitász munka nájában Antal atya és Kaposi Gábor lényege az ingyenes, krisztusi segítségnyújtás. győr-révfalui plébános közös szentEzt megtapasztalva szeretnénk meghirdetni hagyományteremtő szánmisét mutatott be, majd Gábor atya dékkal egy testben-lélekben frissítő alkalmat: a Karitász-önkéntesek körbevezetett bennünket a bazilikátalálkozóját szeptember 28-án, szombaton Győrben. 10 órától ünneban. A bátrabbak felmentek a bazilipi szentmisével és karitász-fogadalomtétellel várjuk önkénteseinket a ka kupolájába, ahonnan elmondásuk győr-gyárvárosi Jézus Szíve-templomban, majd központunkban, az szerint gyönyörű kilátás volt a városApor Vilmos Házban (9027 Győr, Kandó Kálmán u. 10.) szeretnénk ra. Ezután megnéztük a Szent Lépőket vendégül látni. Tuczainé Régvári Marietta szombathelyi karitászcsőt és a lateráni bazilikát. Utolsó naigazgató tart lelkesítő előadást, majd kérdezz-felelek, gyakorlati tapaszpunkat hálaadó szentmisével kezdtalatcsere, kerekasztal és „háztűznéző” színesíti a programot. Önkéntük, majd ellátogattunk a „falakon teseinket meleg ebéddel várjuk, készülünk pár meglepetéssel, illetve a kívüli” Szent Pál-bazilikába, majd a 16 óráig tartó program során lehetőség lesz találkozásra, személyes beMaggiore-bazilikába, ahol Melo Laszélgetésre, ismerkedésre is. jos domonkos atya készségesen válGyőri Egyházmegyei Karitász lalta, hogy körbevezet bennünket.

Adásidő 13


Egyházmegyék Pécs

A szeretet összeláncol minket Pécs belvárosának szélén működik a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász Krízis ellátó központja, amely Szeretet-Lánc Központ néven végzi a karitatív tevékenységét immár negyedik éve. Maga a helyszín, a városnak a szegénységtől egyik súlyosan érintett területe, az épülettömbben túlnyomó részt olyan családok élnek, akiknek gondot okoz a megélhetés, és szociálisan nehéz helyzetben vannak.

segítenek a munkatársak. Tartós élelmiszerrel, illetve pékáruval, zöldséggel-gyümölccsel is szolgálunk a betérőknek. Szervezetünk napi szinten menti meg a kidobástól a közeli lejáratú élelmiszereket a Tesco Áruházból, így ebből a forrásból tudunk élelmiszert biztosítani a nélkülözőknek. Ezeken túl a hátrányos helyzetűnek számító klienseket különböző programokba is igyekszünk bevonni, hogy

ni a beilleszkedést. A megvalósított programokon valódi értéket, esélyt és útmutatást kapnak a résztvevők, akik közül sokan a Szeretet-Lánc Központunk ellátottjai, így innen kerülnek bevonásra. Központunk több szervezettel, intézménnyel is szoros kapcsolatot ápol, hiszen együttműködés nélkül nem lehetne sikeres szeretetszolgálatunk mind Pécsett, mind a környező tele-

A Lánc utca 6-os szám alatt álló egységben kétféle tevékenységet látunk el. Az épület első felében egy Karitász Bolt működik, ahol kedvezményes áron válogathatnak a vevők az árukészletből, amely főként adományból származó ruhákból, porcelánokból, kiegészítőkből, játékokból, lakástextilekből, könyvekből, cipőkből, kerámiákból és egyéb háztartási eszközökből áll. Ez a tevékenység fontos az önfenntartás érdekében, illetve a krízissegélyek finanszírozására is. Az épület parkoló felöli részében kapott helyet a Szeretet-Lánc Központ, ahol munkatársaink hétköznapokon 9-től 12 óráig segítik a hátrányos helyzetű személyeket nem csupán tárgyi, hanem sok más egyéb, nem természetbeni támogatással is. Tárgyi segítség gyanánt, adomány ruhákból megszabott mennyiséget tudnak elvinni negyedévente az arra rászorulók, valamint szintén adományokból felajánlott használati eszközökkel is

esélyt kapjanak a társadalomba való integrálódásra. Az alkalmakon fő célunk a közösségfejlesztés, a felzárkóztatás és az esélyteremtés, főként szenvedélybetegek, hajléktalanok és nemzeti kisebbségek számára, akiknek kevés esélyük van önállóan elér-

püléseken egyaránt. Olyan intézményekkel működik az összefogásunk, mint az Esztergár Lajos Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ, a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szolgálat, a Családok Átmeneti Otthona, a Bázis Addiktológiai Szolgá-

Adásidő 14


lat vagy a Domus Spei Remény Háza. Minden szervezettel másfajta területen ápolunk együttműködést. A Család és Gyermekjóléti Központ jelenti első szűrőhálózatunkat, hiszen az általuk írt ajánlással érkezhetnek a rászorulók Központunkba, s kérhetik az ingyenes segítséget. A Gyermekvédelmi Szolgálattal akkor kell kapcsolatba lépnünk, ha valamelyik családban diszfunkcionális működési formákat, esetleg bántalmazást vélnek gyanítani kollégáink. A Bázis Addiktológiai Szolgálat néhány kliense közül közfoglalkoztatási munkaviszonyt kínálunk annak, aki szeretne munkavállalással szerepet vállalni a társadalomban. Ez a kooperáció gyümölcsöző, esélyt jelenthet a felépülők számára, hiszen egy új élet kezdetéhez támogató környezetet jelent szervezetünk. A Krízis Központban segítséget tudnak nyújtani ruhaválogatásban, szortírozásban, pakolásban, vagy a boltban különböző feladatok ellátásában. A Domus Spei Remény Háza ellá-

tottjai első számú célközönség SzeretetLánc Központunk számára, hiszen a hajléktalanoknak nyújt legfőbb támogatást, hogy térítésmentesen juthatnak ruházathoz, tartós élelmiszerhez, télen gyertyához, a munkatársak által varrt kesztyűkhöz vagy csak pár szeretetteljes szóhoz. A hajléktalanok visszatérő vendégek intézményünkben, azonban nagy szállítmány érkezése esetén az elsők közt nyújtják segítő kezüket az adományok lepakolásához. Bizonyos Karitász események, rendezvények alkalmával pedig szívesen vállalnak szerepet műsorok lebonyolításában is, éneklés vagy versszavalás formájában.

működünk, a Pécsi Tudományegyetemmel együttműködésben gyakornokokat foglalkoztatunk, valamint az Iskolai Közösségi Szolgálatban is elszámolhatják önkéntes óráikat a diákok a Lánc utcában töltött szolgálatért. Mindezen felül, pedig szeptembertől új projektet szeretnénk életre hívni. Új programunk a „Játszva tanulj!” elnevezésű projekt, amely elsősorban hátrányos helyzetű gyermekeket és fiatalokat céloz meg. A heti rendszerességű délutáni foglalkozásokon sor kerül majd kisgyermekkel való játékos időtöltésre, és a kisiskolásokkal való házi feladatok megírására vagy az esetleges lemaradások pótlására. A foglalkozások során fontosnak tartjuk a hitéleti alapok lefektetését a gyermekeknél. Ezt az alkalmak során mesélt bibliai történetekkel, az egyházi ünnepek megismertetésével és közös imádsággal szeretnénk megvalósítani. A bevonandó fiatal önkéntesek a résztvevő hátrányos helyzetű gyermekekkel egy szakember jelenléte mellett foglalkoznak. Célunk a hátrányos helyzetű kisgyermekek és kisiskolások közösségbe vonása és tanulásra ösztönzése játékos feladatokkal. Krízis Központunkban tehát sokrétű munka, segítési forma folyik, s új ötletekkel, lehetőségekkel folyamatosan

Az egységben két munkatársunk tevékenykedik 3 órás nyitva tartásban, amely után az adatok nyilvántartásával, az adományok készletezésével, pakolással és rendrakással foglalkoznak. Alkalmanként segítik a munkájukat önkéntesek is, akiket folyamatosan fogadunk. Gyakorlati helyként is

igyekszünk bővíteni szolgáltatásaink körét is, hogy valóban testi, lelki, szellemi támogató helyként működhessen szervezetünk ezen egysége is. Jáger-Simon Viktória

Adásidő 15


Egyházmegyék Szeged-Csanád

A mi nyarunk Játszóház és Erzsébet-tábor

2018. november 26-án alakult újjá a battonyai karitászcsoport, melynek vezetőjévé választottak. Fő tevékenységi köreink: családoknak és időseknek anyagi, természetbeni és lelki támogatást nyújtunk, húsvéti, karácsonyi segélyakciókat, játszóházat, gyermektábort szervezünk. Decemberben Adventi játszóházat tartottunk, ahol a gyermekek gipszfigurákat festettek, karácsonyi dobókockát, különböző ajándékokat és asztaldíszeket készítettek. Az időseket Adventi asztaldísszel és angyalka szoborral ajándékoztuk meg. Mi is bekapcsolódtunk az „Angyalbatyu” országos ajándékgyűjtési akcióba, hogy segítsünk egy-egy nehéz sorsú gyereknek.

vevő Kölyökolvasó, illetve hátrányos helyzetű gyermekek közül kerültek kiválasztásra. Az ingyenes eljutást a MÁV és Battonya Város Önkormányzat biztosította. Nagyon sok izgalmas program várt minket már az első naptól. A gyerekek különösen élvezték a kutyabemutatót, íjászatot és Pápai Joci koncertjét. Kedden a XII-XIII. században épült Szent Balázs templomromhoz látogattunk el, melyről a túravezetőnk, Mátyás érdekes történeteket mesélt. Délután a 12 éven felüliek a Kalandparkban próbálhatták ki bátorságukat, addig a csoport többi tagjával megnéztük a Haditechnikai parkot. Este színházi produkción és operán vettünk részt. Szerda a Hősök napja volt. A tűzoltók,

voltak a gyerekek! Délután a sportcsarnokban egy tudományos és ismeretterjesztő programon vettünk részt: Utazó Planetárium címmel. Ezt követően tandem bicikliztünk a Fő téren, majd a nap többi részét a strandon töltöttük el. Este Táborzárón vettünk részt, a Tesók műsorát követően, az Erzsébet zászló lehúzásával véget ért a tábor. Pénteken nagy élményekkel gazdagodva indultunk el a szálláshelyről és este 8 órára értünk haza, miután a gyerekek máris izgatottan kezdték el a szülőknek mesélni az élményeket. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitásznak, Battonya Város Önkormányzatának, a battonyai karitász önkénteseinek és mindazoknak, akiknek része volt abban, hogy ez a kirándulás megvalósulhatott. Roczkovné Kotroczó Ágnes a battonyai karitász csoport vezetője

Gyermektábor Gádoroson

Tavasszal ismét játszóházat tartot- a mentők, a honvédség és a rendőrség tunk, ezúttal a Mikes Kelemen Kato- tartott bemutatókat a munkájukról likus Gimnázium és Szakgimnázium, – a Final Show keretében élőben látÁltalános Iskola és Óvoda tanulói ré- hattunk egy szimulált, összehangolt gyakorlati bemutatót. A nap folyamán szére. A délelőtt folyamán kézműves foglalkozáson vehettek részt a gyere- Vizi Kalandparkban voltunk, majd kek: tojásfestés, tojástartó, nyuszibáb strandoltunk, illetve a gyerekek lézerkészítés és képeslap írására volt harcot játszottak, a kora esti órákban sétahajóztunk, majd tábortűz zárta a lehetőség. Az idén lehetőségünk nyílt 20 gyer- napot, mely nagyon jó hangulatban mek ingyenes üdültetésére pályázni telt el. a Katolikus Karitász közreműködé- Csütörtökön délelőtt sárkányhajóval sével a Zánkai Erzsébet-táborba, akik kimentünk a nyílt vízre. Három csaa 2-6. osztályos tanulók, fejlesztő-, pattal versenyeztünk és igazi csapatfelzárkóztató foglalkozásban részt munkával győztünk, nagyon ügyesek Adásidő 16

A karitászcsoportunk az elmúlt évhez hasonlóan idén is megszervezte nyári táborát a rászoruló iskolás gyerekeknek. 15 főt tudtunk fogadni 14 napon keresztül reggel 9 órától 14 óráig. Nagy örömünkre szolgál, hogy az idén két tanárnő is segített a gyerekek foglalkoztatásában, akik sok színes programot szerveztek, pl. kreatív foglalkozások, ügyességi játékok, barkochbázás, szójátékok, szabadtéri játékok. Az egyik nap egy Kempo harcművész látogatott el a táborba, ahol a gyerekek bevonásával együtt bemutatót tartott. A tábor résztvevőinek tízórait és ebédet biztosítottunk, ezen kívül palacsintát, gofrit, lángost sütöttünk. A szülők is küldtek pizzát, süteményt a gyerekeknek, emellett volt még zöldség, gyümölcs és üdítő is a nap folyamán. Nagyon jó volt a hangulat a csoportban, a gyerekek jól érezték magukat. Örülünk, hogy sikerült a SzegedCsanádi Egyházmegyei Karitász által kiírt pályázaton nyerni, így a gyere-


keknek hasznos időtöltést tudtunk biztosítani. Bízunk benne, hogy újabb élményekkel gazdagodtak és jövőre is szívesen jönnek. Bencsik Sándorné csoportvezető

Napközis tábor Orosházán

Közvetlenül az iskola befejezése után indítottuk táborunkat, ahová 10 rászoruló gyermek érkezett. Hétfőn a bemutatkozás után, az egyik hitoktató beszélt a gyerekeknek az erényekről, amit kézműves foglalkozás követett. Délután az egyik karitász tagunk ornitológus fia tartott ragadozómadár-bemutatót, ahol különböző madarak hangját kellett felismerni a gyerekeknek. A kedd délelőttöt a Máltai Játszótéren töltöttük, ahol egy rövid kisfilmben megismerkedhettünk a Máltai Lovagrenddel és munkájukkal. Ezután az egyik önkéntesünk beszélt Szent Erzsébetről, a Karitász védőszentjéről. Közben a gyerekek papírcsónakot hajtogattak, amire mindenki egy-egy kívánságot írhatott fel. Ebéd után megnéztük az iskola emeletén található korhűen berendezett egykori osztálytermet. Itt egy pedagógus bemutatta a gyerekeknek a régi

osztályterem berendezéseit: a palatáblát, a tintatartót, a régi szenes kályhát. A gyerekek nagy figyelemmel hallgatták, majd kérdésekkel halmozták el a pedagógust, aki örömmel válaszolt minden kérdésre. Ezután a Templomunkban Emike néni egy rövid ismertetője után, minden gyerek körbejárhatta a templomot, megnézték az orgonát is. Szerdán reggel már nagy volt az izgatom, mert tudták a gyerekek, hogy ma megyünk Gyopárosfürdőre a DOTTÓ kisvonattal. Évek óta ez a legnépszerűbb program a táborunkban. Megérkezés után mindenki vízre tette az előző nap elkészített csónakját. Délután papírcsík technikával sok szép kreatív dolgot készítettünk, az uzsonna pedig egy kis meglepetés volt, mert Erzsike tagunk - a nagy meleg ellenére - palacsintát sütött, aminek hatalmas sikere volt. Csütörtökön reggeli után, a helyi Gyermekkönyvtárban egy biblioterápiás foglalkozás várt bennünket, ahol a könyvtáros néni játékos személyiségfejlesztő tréninget tartott. Beszéltünk a jó tulajdonságainkról, hisz erről mindig nehezebb, főleg, ha meg is kell indokolni, hogy miért szeretjük ezt, vagy azt a tulajdonságunkat. Ebéd után a közeli kézműves fagyizót látogattuk meg, majd jött a várva várt

lufihajtogató bohóc. Nem is győzte teljesíteni a gyerekek kívánságait: ki kardot, ki virágot, vagy papagájt, vagy éppen teknősbékát kért. Pénteken Viktor bácsi karitász tagunk a magyar népmesékből válogatott párat. Délután pedig só-liszt gyurma figurákat készítettünk. Búcsúzásképp Icuka tagunk egy kis gyöngykarkötőt adott át minden gyermeknek emlékbe, melyen egy kis kereszt volt. Ezt ő maga fűzte, László atya pedig az egyik vasárnapi mise után megszentelte. A lelki útravalók mellett egy kis tárgyi emléket is sikerült adnunk, bízva abban, hogy mindkettő emlékeztetni fogja őket az itt töltött időre. Öröm volt hallani a gyerekek szavait, hogy jövőre is szeretnének jönni. Minden Karitász tagnak és segítőnek nagy-nagy köszönetemet fejezem ki, mert az ő segítségük nélkül nem tudtuk volna megvalósítani ezt a programot. Külön köszönjük László atyának, hogy az idén is biztosította számunkra a Plébániát helyszínként, ahol már 4. alkalommal tudtuk megtartani táborunkat. Baranyainé Murvay Sára karitász csoportvezető

Adásidő 17


Egyházmegyék Székesfehérvár

Ahol szeretet és jóság… Nyári szikrák a Szent Kristóf Házban

A Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász által fenntartott Szent Kristóf Ház, az itt ellátást igénybevevő fogyatékkal élő fiatalok számára, a hétköznapi ember által is fontosnak tartott lehetőségeket igyekszik biztosítani. Ez magában foglalja a közösségi, társas kapcsolatok megélésének lehetőségét, az értelmes és hasznos munkavégzést, a különböző kulturális, sport, szabadidő, játék, zene, tánc programokat és természetesen az ezekhez illeszkedő fejlesztéseket.

mindannyian átérezzük, szükségünk van Rájuk, az Ő világlátásukra. Az énkifejezés és -megmutatás egy másik formájában, a közös zenélésben is sok-sok örömet találunk, ezért ezt a képességet is állandóan fejlesztjük. Szintén a támogatási összegből, egy speciális, a mi fiataljaink által is könnyen kezelhető hangszerkészletet is beszereztünk, valamint egy mobil hangszórót, amivel a kísérőzenét tudjuk szolgáltatni. Az új eszközökkel megerősödve, új előadásokat gyakorolunk, melyekkel szintén az őszi Böndörödőn szeretnénk megjelenni és kiállni a színpadra. A nyári meleg ugyan nálunk is megnehezíti a mindennapokat, de vidáman és kitartóan gyakorlunk, élvezzük az új eszközökkel folyó munkát és egyre ügyesebben, tisztábban szólalnak meg a zenei hangok, illetve készülnek a kézműves alkotások. Köszönjük Dr. Cser-Palkovics András polgármesternek a támogatást, amivel hozzásegített bennünket ahhoz, hogy fiataljaink mindennapjai színesen és vidáman teljenek!

A mindennapok során sokféle technikával, különböző módon próbáljuk Magyar László színesebbé tenni az életüket, melyintézményvezető nek során megtapasztalhatják, hogy Ők is képesek értéket teremteni a társadalom, a közösség számára. Ki- Drámapedagógiai, kézműpróbálhatják, kifejezhetik, megmu- ves és szabadtéri társasjátétathatják magukat, és a bennük rejlő kok tábora Öreghegyen kincseket. A megmutatkozási lehető- „Üdv a béke szigetén!” - Ezt írta a táségek bővítésére, Dr. Cser-Palkovics bor befejező napján az egyik kis András Székesfehérvár MJ Város Pol- résztvevő. Az idei nyáron immár 18. gármesterétől kaptunk támogatást, alkalommal rendeztük meg nyáamiből sikerült beszereznünk egy új ri napközis táborunkat, mely plébányomtató-fénymásoló berendezést. Ez az eszköz főleg a kézügyességet és képzeletvilágot fejlesztő rajzok, színezők, papírból készült alkotások elkészítéséhez járul hozzá. Az év során készített munkákból, minden ősszel, a Maroshegyi Böndörödőn kiállítást rendezünk, amikor a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár jóvoltából a szülők, hozzátartozók és több száz érdeklődő csodálkozhat rá Fiataljaink különleges képességeire, lelkük szépségére, tisztaságára, ami az alkotásokban tükröződik. Ilyenkor Adásidő 18

nosunk, Tornyai Gábor atya áldásával és köszöntő szavaival indult július 29-én. A kézműves foglalkozásokon lehetett agyagozni, gyurmázni, gyöngyöt szőni-fűzni, hajtogatni, mandalázni, varrni. A drámajáték foglalkozásokat Tarné Szabó Magdolna, a Vasvári Gimnázium tanára vezette. Érdekes személyiségfejlesztő játékait nagyon szerették, különösen a felső tagozatos gyerekek. Új elemek voltak a tábor életében a szabadtéri játékok, melyeken volt számháború, labdaverseny, udvari társasjátékok, aszfaltrajzolás, lufizás, buborékfújás, bújócskázás, különböző sorversenyek. A gyerekek, szemmel láthatóan vidámak, felszabadultak voltak, és jól érezték magukat. A karitászcsoport tavaszi jótékonysági vásárának köszönhetően, minden napra jutott valami meglepetés is. A karitászcsoport önkéntes munkatársai mindig ott segítettek, ahol szükség volt rájuk: reggeliztetés, a tízórai készítése, kíséret biztosítása az ebédeltetésnél, segítés a foglalkozást vezetőknek. Az egészségi állapotuk miatt szolgálatot vállalni nem tudó karitász önkéntes munkatársaink pedig imáikkal segítették programunkat. A jól sikerült táborban sok-sok szép élménnyel lett nehezebb a hátizsákunk. Az Öreghegyi Karitász Csoport nevében: Liszitsné Laczkó Mária


Nagy Péterné Győrfi Edit (1947-2019) Ubi caritas et amor, Deus ibi est

Értetlenül, kétségbeesve és háborgó szívvel búcsúzom Edittől. Nehéz most leírni, hogy Isten akaratában megnyugodva. Majd talán később sikerül megérteni és elfogadni ezt a nagy veszteséget. Edit születésünk óta a legjobb barátnőm, lelki társam volt. Már a nagyszüleink, szüleink is barátok voltak, együtt nőttünk fel. A felnőttkor sem sodort szét bennünket, de amikor mindketten nyugdíjasok lettünk, kezdtük el az igazi közös életet, közös munkát az egyházközségünkben és a Karitászban. Nagy Péterné Győrfi Edit 1947. február 7-én született Klotildligeten. Édesapja erdész, édesanyja tanítónő volt. Piliscsabán járt általános iskolába, a középiskolát a Móricz Zsigmond Gimnáziumban végezte. Felsőfokú tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetem vegyészmérnöki karán folytatta, élelmiszervegyész szakon végzett. Később szakmérnöki képesítést is szerzett. Több évtizedes pályáján előbb a Minőségi Ellenőrző RT, ismertebb nevén MERT munkatársa volt, később 1985 és 2005 között a KÖJÁL-ban, későbbi nevén az ANTSZ-ben volt laborvezető. 2005-ben ment nyugdíjba. Férjével, Nagy Péterrel fiatalon házasodtak össze. Néhány Klotildligeten eltöltött év után, Budapesthez kötődött életük. 3 gyermekük született. Edit 44 évesen már nagymama volt, 2 gyermekétől 3-3, összesen 6 fiú unokája született.

A 2000-es és 2001-es évben három Hobbija a kertészkedés volt, kertsúlyos veszteség érte: ekkor halt meg jének minden négyzetméterét édesapja és édesanyja, és férje, Péter, hasznosította. súlyos betegség után 53 évesen. Most, hogy Edit már nincs velünk, Életének utolsó, mintegy másfél évti- sokat gondolkozom azon, hogy álzedes szakasza, teljes egészében Klo- landó vita volt közöttünk: hogyan tildligethez kapcsolódott. Ekkortól „kell/ kellene” a karitász munkát véélete értelme és célja az volt, hogy má- gezni. Nagyon sikeresen működünk, sokon segítsen. sok elismerést kapunk. Én rendszeHalála váratlanul ért mindnyájunkat, resen beszámolok a munkánkról akik ismertük és szerettük, szívműtét a képviselőtestületben, írok róla a közben érte a halál, 2019. június 26-án. templomi kis újságban. Kérek, megEdit valóban másokért élt. Teljesít- köszönök. Szerintem ez így jó. Fonményorientált volt, mindent csak tel- tos, hogy tudjanak rólunk, mert akjesen és pontosan tudott elvégezni. kor tudnak hozzánk segítségért forNyugdíjasként meleg otthont terem- dulni, és így tudunk adományokra tett a családjának és barátainak. Leg- is szert tenni. Edit máshogy gondolnagyobb boldogsága unokáinak ellá- ta. Ő csak tett, csendben, köszönetet tása, a velük való intenzív kapcsola- nem várva, nem népszerűsítve magát ta volt. De ajtaja mindannyiunk előtt és magunkat. Érzem, hogy az ő műnyitva állt. Be is tértünk hozzá, ami- ködése volt az igazi keresztényi. Nekor csak tehettük. ki elég volt annyi, ha munkáját csak A helyi karitászcsoportnak 2005 óta a Jóisten látta. aktív tagja volt. Minden munkából Edit! Hálát adunk a Jóistennek, hogy örömmel kivette a részét. közöttünk voltál. Rettentően fogsz A mi csoportunk a helyi idősek és élet- hiányozni! Szeretettel helyzetük miatt rászorulók felkaroláDr. Farkas Elekné Márta sát tűzte ki elsődleges céljának. karitász csoportvezető Edit a klotildligeti IRMÁK szociális otthonban tevékenykedett: megszervezte a miséket, az igeliturgiát (heti rendszerességgel), látogatta és sokat Erzsébet-tábor 2019 beszélgetett az azt igénylő idősekkel, A Székesfehérvári Egyházmegyéből süteménnyel, gyümölccsel kedveske- 17 gyermek vett részt az augusztus dett nekik. Minden karácsonykor kö- 4-én kezdődő 1 hetes zánkai Erzsézösen készítünk ajándékot, és műsort bet-táborban. A gazdag programkíszervezünk az időseknek. Ebben Edit nálatból a legnagyobb népszerűségmindig aktívan részt vett. nek a fürdőzésen, a strandoláson kíAz evangélikus egyházhoz tarto- vül, a sárkányhajózás, az íjászat és a zó SILÓ mozgássérültek lakóott- Lasertag örvendett. Az esti prograhonában a mozgáskorlátozottak mok között szerepelt színházi elő(kerekesszékesek) napi gondozásába adás, koncert és disco is. Különleges kapcsolódott be. Hétköznapjaik apró, élményt jelentett kis csapatunk száde általuk megoldhatatlan problémá- mára a repülőgépszimulátor kipróikban volt segítőjük. bálása és a bogárbemutató is. FáradAz Egyházközségi Nővérekkel Edit- tan, de élményekben gazdagon tértek nek már gyermekkorában szoros kap- haza a résztvevőink. Köszönjük a lecsolata volt. Az utóbbi években sze- hetőséget! retettel és jó kedvvel állt a nővérek rendelkezésére rendszeresen az idős nővérek körüli munkában. Látogatta az otthonukban egyedül élő időseket is, vásárolt nekik, szükség esetén kitakarított. Számtalan egyéb feladatát nehéz felsorolni. Mivel felismert hivatásának tekintette mások önzetlen segítését, belépett a Ferences rendbe is, ahol fogadalmat tett. Adásidő 19


Egyházmegyék Szombathely

Jézus találta ki a karitászt A nardai táborban remekül érezték magukat a gyerekek

Hetente 110 gyerek élvezte a szünidőt a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász 23. napközis táborában. Az ünnepélyes megnyitóra, amelyen Székely János püspök misézett, bérbaltavári roma gyerekek is érkeztek. A nyolc hét során játékos módon angolul is tanulhattak a gyerekek egy hite miatt Pakisztánból családjával

A táborozók számára életükre szóló - Köszönettel és hálával gondolunk esemény marad az a délelőtt, ami- a Szombathelyi Egyházmegyei Kare látogatóba hívta meg őket a vasi ritászban azokra, akik Dombrádról megyeszékhelyen lévő ultramodern és környékéről 40 gyerekünket szesportlétesítményébe a szombathe- retettel vették körül a nardai táborlyi sportlegenda, Király Gábor. A ban, és gondoskodtak róluk a nyitókiváló kapustól kérdezhettek, kö- héten. Csodálatos élményekkel letzös fénykép is készült vele, egy ki- tek gazdagabbak. Már az előkészítés csit focizhattak is. során is segítettek, egy teherautóAz utolsó héten Zalából, a szom- nyi Ausztriából és Németországból bathelyi egyházmegyében lévő Tót- származó ruhaadományt kaptunk szerdahelyi Plébániához tartozó a szombathelyi karitászigazgatótól, négy településről érkezett 40 gyerek Tuczainé Régvári Mariettától.

elmenekült katolikus tanárnőtől. Fi- Nardára. Őket tavalyhoz hasonlóúk, lányok is fociztak, szakképzett fo- an elsősorban az angol tanulás vonciedzők foglalkoztak velük. Kézmű- zotta a Szombathely közeli táborves foglalkozásokon gyöngyöt fűz- ba, ahol remekül érezték magukat. hettek, Szabó Lászlónak, a megyei Jönnek jövőre is! iparszövetségi elnöknek köszönhe- Felnőtt karitászos önkéntesek - kütően varrni tanulhattak, bőrből kü- lönféle csoportok tagjai szerdánlönféle tárgyakat készítettek és ke- ként 500 palacsintát sütöttek -, és rámiázhattak, de még lovagolhattak, három kispap segítette a tábor kiíjászkodhattak is. No és volt bőven váló működését. Hogy milyen sialkalom csocsózni, pingpongozni, a kerrel? Nardán hangzott el, egy tákisebbek pedig szívesen építettek ho- borozó gyerek mondta: mokvárat (versenyeztek is), továbbá „Jézus találta ki a karitászt a tábori Ki mit tud? vetéledőn bárki a gyerekeknek”. felléphetett produkcióval. Adásidő 20

Mészáros László, a DebrecenNyíregyházi Egyházmegyei Karitász igazgatója a hála szavai után beszélt arról is, hogy Árvai Ferenc érseki tanácsosnak, az Egri Főegyházmegyei Karitász igazgatójának az ötlete volt: az idén az ország legszegényebb régiójából érkezzenek gyerekek Nardára. Ő négy nyáron át táboroztatott ott Eger környékéről gyerekeket, tudta, milyen nagy élményük lesz majd. Nem tévedett. De azt senki sem látta előre, hogy elutazásukkor könnyes szemmel búcsúznak majd a


dombrádiaktól a szombathelyi kari- désével. Glavanics Krisztina, Narda ken a nardai táborlakókkal együtt tász önkéntesei. Megtudták, hogy a polgármestere lehetővé tette, hogy a Celldömölkön a kitűnő Vulkán fürgyerekek közül eddig többen lakó- faluházban aludjanak a vendéggye- dőben töltötték a napot különféle víhelyükön túl nem jártak még, mély- rekek. Básthy Béla, Kőszeg alpol- zi versenyekkel. Ha ehhez még hozgármestere (és önkéntes karitászos) závesszük, hogy Marietta tanácsászegénységben élnek. kirándulhat- ra odafelé és visszafelé is más-más - Az ukrán határtól 25 kilométerre la- közreműködésével kunk, a szegényebb keleti országrész- tak Ausztriába, a burgenlandi Léka útvonalon közlekedtek Budapesten, jártak az Andrássy úton, látták ből a nyugatiba juthattunk el Ma- (Lockenhaus) várát nézhették meg. a Hősök terét, a Halászbástyát és rietta meghívásának köszönhetően. - A lékai polgármester jó barátom, az Nagyon boldogok voltunk valamen�- ő révén ingyen juthattak be a gyere- a Parlamentet, akkor elmondható: nyien, a gyerekek azt kérdezgették: kek a várba, sőt magyarul beszélő országismeret is társult az egy hetes „Ugye jöhetünk jövőre is?” - hallom a idegenvezetőt is szervezett számuk- nardai vakációhoz, amelynek során csoportot vezető Mátyás Béláné ka- ra - újságolta Básthy Béla. Természe- a trianoni békediktátumról is sokat ritászvezetőtől, aki elmondta még: tesen Kőszegen is ingyen tekinthet- megtudhattak. kicsi karitász az övék, így minden ték meg a várat, a városka szép fő- - Fantasztikus volt! Hatalmas élévben helyben egy hetes napközis terén pedig jót pizzáztak. Egy másik mény az az emberi szeretet, az a tötábort szerveznek szerény körülmé- napon a sümegi várba mentek fel, rődés, amit kaptunk Nardán! Mind aztán tovább utaztak Keszthelyre, a három lányom (14, 11 és 10 éves) nyek között. Ahhoz képest Narda luxusélmény- ahol a Festetics kastély parkját jár- még most, két hónap után is emlegenek tűnt, programokkal zsúfolt hét ták be, hajóztak is a Balatonon. A ti a táborozást, hálásan köszönünk volt, sok segítő felnőtt közreműkö- mozgalmas hét zárásaként, pénte- mindent Marietta néninek – mondja Kókáné Ádám Edina, aki Nyírtelekről érkezett a dombrádiakkal. Ő a Katolikus Karitász által megvásárolt házban él albérletben, s nagyon sokrétű segítséget kap a segélyszervezettől. Felsorolni lehetetlen, mi mindent küldtek már neki és gyermekeinek a szombathelyiek. - Egyházmegyénk védőszentje, Szent Márton megosztotta a köpenyét a koldussal, mi az ő követőiként a nehezebb sorsú családok gyerekeinek próbálunk felhőtlen és tartalmas nyarat szerezni évről évre a nardai táborban - fogalmazta meg céljukat Tuczainé Régvári Marietta.

Adásidő 21


Egyházmegyék Veszprém

Fordítsd az arcodat a nap felé és minden árnyék mögéd kerül Nehéz sorsú gyerekek táboroztak Pápán

Rászoruló gyermekek számára szervezett négynapos nyári tábort a dabronci Don Bosco Karitászcsoport Pápán, mely keretében a résztvevők megismerkedhettek a várossal, s annak nevezetességeivel, érdekességeivel. Varju Zoltánné, a dabronci Don Bosco Karitászcsoport vezetője gazdag programot állított össze, a megvalósításban a csóti és a pápai karitászcsoport, és a

foglaló Acsády Ádám Péter püspök 275 éves halálozási, valamint a Petrovicsból Pápán Petőfivé váló nagy nemzeti költőnk eltűnésének-halálának 170. évfordulója közelít, a bencés templomra és a Petőfi-emlékház falára emlékkoszorúkat is elhelyeztek a gyermekek. A további napokban a résztvevők megtekintették az Esterházy-kastélyt, a zsinagógát Schmidt Orsolya, a Pápa és Környéke Zsidó Kulturális Hagyományőrző Egyesület elnökének vezetésével, valamint Bakonybél nemrég megújult templomát és monostorát.

A Katolikus Karitász vetőmag akciója

Veszprém-Főegyházmegyei Karitász segített – tudtuk meg Birkásné Erdős Krisztinától, a csóti Szent Mihály Karitászcsoport vezetőjétől. A napok során Salgó Ferenc plébános a Szent Anna-templom, Mail József apát-plébános a Nagytemplom érdekességeivel, Kerecsényi Zoltán lokálpatrióta, városi képviselő pedig érdekes sztorik mesélésével, versrészletekkel, s játékos kérdésekkel ismertette meg a gyermekeket a pápai belváros Deák Ferenchez, Petőfi Sándorhoz, Orlai Petrich Somához, Jókai Mórhoz, Sulyok Dezsőhöz, és Nagy Lászlóhoz fűződő emlékeivel. Mesélt a néhai pápai pálos-bencésekről, illetve a 170 éve vívott ihászi csatáról is. Mivel Pápa egykori híres-neves szülötte, az 1723-as országgyűlésen a magyar nyelv jogai mellett bátran állást

Adásidő 22

A Katolikus Karitász az „Öngondoskodó háztartások” családokat támogató programcsoportján belül megvalósuló „Zöldellő kertek” akció keretében évek óta vetőmagokat juttat el egyházmegyei szervezetein keresztül azon rászorulók számára, akik vállalják, hogy a meglévő, parlagon heverő vagy aktívan gondozott háztartási kertjüket megművelik, gondoskodnak a magok elültetéséről, a majdani palántákról. A vetőmagcsomagokat a DM üzletlánc veszprémi munkatársai önkéntes munkában állították össze. Egy csomag a veteménynövények (spenót, fejes saláta, tök, uborka, karalábé, petrezselyem, cékla, répa, borsó, hagyma, bab) mellett virágmagot is tartalmazott. A csomagokat az egyházmegyében márciusban osztották ki, majd a program résztvevői a jól

végzett munka eredményeként saját fogyasztásra használhatták fel a termést. A Karitász célja, hogy rávezessék az embereket arra, hogy tegyenek ők maguk is valamit azért, hogy az életük jobb legyen. A meglévő föld ne maradjon parlagon, ugaron, mert abból hasznos dolgokat tudnak a saját javukra kitermelni. Ha nem gazos a kert, akkor a Karitász által nyújtott segítség hozzájárulhat a bőséges terméshez, amiből juthat a családi étkezőasztalra. Szerződést kötnek a családdal: ők megígérik a magok elvetését, felnevelését, valamint önkénteseink időnkénti ellenőrzésre, fényképes dokumentációra való beengedését. Ez egyben jó alkalom a kapcsolattartásra is az egyedülálló idősekkel. Ilyen ellenőrzésre került sor június közepén a Zala megyei Tekenye községben, ahol Szijártó László, a VeszprémFőegyházmegyei Karitász igazgatója munkatársaival és a helyi önkéntesekkel együtt szemlélte meg a jól végzett munka eredményét.

Orosziban is segített a Veszprém-Főegyházmegyei Karitász

Trenka Zoltánné szociális gondozó-ápoló a Veszprém Főegyházmegyei Karitásznak levelet írt Oroszi községből. Oroszi egy eldugott település Veszprém megyében, a Somló-hegy mögött. Mikroklímája kiváló, de ugyanez nem mondható el a település ellátottságáról. Sajnos itt se bolt, se posta, de még kocsma


Gyurátz Kör Pápán: a Katolikus Karitászról

sincs. Buszjárat csak reggel, délben és este. Ha valaki elutazik – mondjuk a közeli Noszlopra, akkor is fél napot kell várnia a visszajövő járatra. Ezért a szociális gondozó-ápoló vállalta magára a gyógyszerek kiváltását és a heti kétszeri bevásárlás feladatát is a gondozottak számára. Az idős emberek ellátásához szükséges vérnyomás- és vércukor-mérőt a település nem tudta biztosítani a rászorulók számára, így ezeket kérte a Karitász munkatársaitól. A Veszprém-Főegyházmegyei Karitász igazgatója, Szijártó László atya, valamint munkatársai június közepén adták át ünnepélyes körülmények között a készülékeket, valamint vérvételi zsákokat és elsősegélynyújtó csomagot is a település kultúrházában. Az ünnepségen köszönetet mondott a Karitász adományáért Trenka Zoltánné szociális gondozó mellett Dániel Ferenc polgármester is.

Erdélyi fiatalok a csopaki táborban

A Gyurátz Ferenc Gondolkodó Kör legutóbbi összejövetelén Szijártó László esperes-plébános, a Veszprém-Főegyházmegyei Karitász (VFK) igazgatója tartott előadást hétfőn az evangélikus látogatóközpontban, Polgárdi Sándor esperes igei köszöntőjét követően. Az előadó a Karitász történetéről, szervezeti felépítéséről, szolgálatáról, programjairól beszélt. Mint megtudtuk, a Katolikus Karitász felülről szerveződik. Magyarország tizenhat egyházmegyéjében egyaránt van Karitász, melynek működésébe az országos szervezet nem szól bele. Vezetőjük az adott megyéspüspök, aki az igazgatót is kinevez. A VFK-t 2015-ig civilek irányították, attól fogva pedig Szijártó László esperes-plébános. Elhangzott, hogy a Karitász önkéntesei segítenek a rászoruló, hiányt szenvedő családokon, egyedülállókon, magányos időseken, többek között beteglátogatással, felolvasással, bevásárlással, takarítással. Továbbá élelmiszert, ruhát, játékokat gyűjtenek, csomagolnak. A karitászigazgató az éves programjaik közül kiemelte a gyógyszertámogatást, a pelenkaosztást, illetve a Lak6 elnevezésűt, mely keretében a közüzemi tartozást felhalmozóknak nyújtanak támogatást. Van továbbá iskolakezdési akciójuk, utalvánnyal és használt iskolatáskákkal segítenek. Szijártó László esperes-plébános hozzátette, a fiataloknak lehetőségük van

csatlakozni a karitászhoz az ötven órás közösségi szolgálat keretében. A pápai plébániai karitászcsoportok jó kapcsolatot ápolnak egymással, valamint a Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportjával.

Az egyik legnehezebb feladatunk, hogy a rengeteg kérelmező közül valóban a tényleges rászorulókat válasszuk ki a segítségnyújtásra. Munkatársaink esettanulmányokat végeznek, a kérelmek több szűrőn mennek keresztül. A szervezésben, az elbírálásban, illetve a reprezentatív képviseletben veszek részt, de a munka dandárját az önkéntesek végzik a plébániákon, a csoportokon belül, valamint a központban – mondta el Szijártó László.

A Veszprém Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány, valamint a Veszprém Főegyházmegyei Karitász jóvoltából táborozhattak hátrányos helyzetű iskolások a csopaki táborban. A Kovászna megyéből és Sümeg térségéből érkezett mintegy félszáz fiatal egy hetet töltött a Balaton partján. A nyári programok szervezésében második éve vett részt a Veszprém-Főegyházmegyei Karitász, amelynek csoportjai megyeszerte tartanak napközis táborokat, főként a helyi plébániákon. Kiemelten köszönjük a támogatást az A1 Sped Kft.-nek.

Adásidő 23


Egyházmegyék Vác

Ha mindenki egy kicsit hozzátesz Karitászos családi egészségnap Karancsságon

A néhány hónapja megalakult Karancssági Bárka Karitászcsoport önkéntesei 2019. május 18-án Családi Egészségnapot szerveztek, melynek keretében kis támogatottuknak - Balázskának is gyűjtöttek, hogy műtéte megvalósulhasson. A véradással egybekötött családi program megmozgatta a falu aprajátnagyját. A Missziós házban a 28 véradóból 15-en első alkalommal adtak vért. A nap folyamán zenés tornával, tanácsadással, játékkal, ebéddel, kézműves foglalkozással várták az érdeklődőket, de lehetett tanulni és gyakorolni az újraélesztést, valamint szűrővizsgálatokra is volt lehetőség. A résztvevők segítve szórakozhattak:

amíg a felnőttek vért adtak, addig az ifjú segítők lekötötték a kisgyermekek figyelmét játékkal. A közös ebéd után együtt vetélkedtek a családok. Mindenki nagy örömmel és szeretettel fogadta a családi napon Balázskát szüleivel és testvérével. Édesapja lovakat és lovas kocsit szervezett a program színesítéséhez. Egész délután lehetett lovaskocsikázni, ami a gyerekeknek külön élményt jelentett. Ezen a családi napon közösen tehettünk másokért, magunkért, egymásért. Hála és köszönet minden karitászos társnak és külső segítőnek, hogy szívvel, lélekkel dolgoztak ezen a napon! Oláh Borbála és Csonka Kornélné karitászcsoport vezetők

Adásidő 24

Pünkösdi zarándoklaton az Abonyi Karitászcsoport tagjai

Az Abonyi Karitászcsoport tagjai is részt vettek a június 10-én Révkomáromba szervezett pünkösdi zarándoklaton. Molnár Péter plébános a Szent András bazilikában tartott szentmisét, ahol a jelenlévő abonyi gyerekek ministráltak. A nap során több nevezetességet és érdekességet is megnéztek, többek között a helyi Mária Rádió stúdióját is. Különleges program volt ez a karitászosoknak, amelyből a csoportunk összhangja, egymás iránti tiszteletünk is megerősödött. Volt időnk egymással beszélgetni is, így élményekkel telve tértünk haza, hogy feltöltődve folytassuk karitatív szolgálatunkat. Csizmadia Mihályné karitász önkéntes, Abony

Jubileumi karitásztábor Drégelypalánkon

Drégelypalánkon 2019. július 22-én megkezdődött a 25. Egyházmegyei Karitásztábor. A Drégelypalánki Karitászcsoport önkéntesei a táborvezetőkkel együtt már hetek óta készültek a jubileumi táborra és nagy szeretettel várták ismét az Egyházmegye több te-

lepüléséről érkezett 31 nehéz sorsú gyermekeket. Meghívott vendégként a megnyitóra eljött Drégelypalánk plébánosa, Lutheránus Péter atya, továbbá a kezdeti években - 1994-től 1999-ig - táboroztató Diósjenői Karitászcsoport vezetője, Poszpisel Gyuláné, valamint a karitászközpont egykori munkatársa, Jobbágy Sándorné, akinek szintén nagy szerepe volt 25 évvel ezelőtt a tábor elindításában. Fieszl Csaba karitászigazgató üdvözölte az egybegyűlteket, és megköszönte a karitász önkénteseknek, hogy 25 éven keresztül vállalták a táboroztatást annak minden fáradalmával a hátrányos helyzetű gyermekek érdekében. Ezt követően Tomecz Róbert táborvezető-helyettes bemutatta a gyerekeknek azokat a karitászosokat, akiknek az érdeme, hogy a 25. karitásztábor is megvalósulhatott, majd a Jobbágy Gergő táborvezető által ös�szeállított fényképes bemutató foglalta össze az elmúlt 25 év táborainak vidám emlékeit. A tábori hét gazdag programokat tartogatott a kis táborlakóknak: kézműveskedés, látogatás a Drégelyvári Szabadidő parkban, lovaskocsikázás, strand, ping-pong, trambulinozás, sok-sok vidám közös játék, villany-vonatozás, Ki-mit tud?. Hálásan köszönjük minden segítőnek és támogatónak, aki hozzájárult a jubileumi karitásztábor létrejöttéhez. Továbbá köszönet azoknak a karitászcsoportoknak, akik évről évre küldenek szegény sorsú gyermekeket a karitásztáborba. Fotó és szöveg: PKA


RÉV tábor Egerben A Főegyházmegyei Karitász Központ Eger RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2019. augusztus 5-től tartotta a minden évben nagy népszerűségnek örvendő ötnapos napközis táborát. Az idei táborban 13 gyermek vett részt, akiknek a Szolgálat ingyen biztosította a programokat, és napi háromszori étkezést. A szervezők a tábor egész tartama alatt nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a gyerekeknek minél több és színesebb élményben legyen része, illetve, hogy új barátságok alakulhassanak ki a hét folyamán.

A tábor játékos ismerkedéssel kezdődött, ami egész hétre megalapozta a jókedvet. Ezt követően a gyerekek kézműves foglalkozáson vehettek részt, ahol a felnőttek segítségével kulcstartót, és kedvük szerint egyéb alkotásokat készíthettek. A délelőtti programok fáradalmait egy mesenézés során pihenhették ki a gyerekek. Ebéd után a táborozók az Eger belvárosából induló kisvonattal elutaztak a Szépasszony-völgybe, ahol a Márai Aktív Turisztikai Látogatóközpontban megtekintették a Kockaland című LEGO kiállítást, kipróbálták a robotvezérlést, és a játszóházat is. Az első napot fagylaltozás zárta. A tábor második napja strandolással telt. A kiadós reggeli elfogyasztása alatt a gyerekek már izgatottan várták, hogy az egész napot a vízben töltsék. A délelőtt játékkal, labdázással és csúszdázással telt el, ami után mindenki vidáman majszolta a hot-dogokat és a hamburgereket. A gyerekek jókedvét az sem vette el, hogy az ebéd során az idő rosszra fordult, így a táborozók kénytelenek voltak a strandolást a fedett medencékben folytatni.

RÉV

A szerdai napon Szomolyán kirándultak a gyerekek. Először megnézték a különleges formájukról híres kaptárköveket, majd egy rövid túra után a helyi kilátóból szemlélték meg a gyönyörű kilátást. A kirándulás a gyönyörű Cavernum barlanglakás megtekintésével zárult, amely egy különleges, a modern kor igényeinek megfelelően kialakított szállás egy hegy belsejében. A szálláshely megtekintése után a tulajdonos finom ebéddel, palacsintával és hűsítő limonádéval vendégelte meg a RÉV-es csapatot. Ez a nap is nagy sikert aratott a táborozók körében.

A csütörtöki napot a Miskolci Állatkert és Kultúrparkban töltötték a gyerekek. A bérelt busszal történő utazás lehetővé tette, hogy a táborozók kényelmesen és gyorsan az állatkertben lehessenek. A nap során a gyerekek megtekintették az állatkertet, ismereteket szerezhettek az állatok élőhelyeiről, viselkedéséről, és az állatkert területén lévő játszótéren is sok időt töltöttek. Az ebédet az állatkert területén fogyaszthatták el. A nap végén a táborozók fáradtan, de sok élménnyel gazdagodva, vidáman utaztak vissza Egerbe. A záró napon a reggelit követően a már kissé fáradt táborozók egy mesenézéssel gyűjtöttek energiát az utolsó programhoz. A rövid pihenő után a Szemfényvesztés című kiállításon vettek részt, ahol a gyerekek kipróbálhatták és átérezhették, hogy hogyan élik a mindennapjaikat a látássérült emberek, illetve hogyan oldják meg azok kihívásait, például a vásárlást, az úttesten való átkelést, az olvasást. A nap és a tábor zárásaként a gyerekek, a szüleik és a RÉV dolgozói, élménybeszámolókkal kísérve megnézték a tábor során készült fényképeket, és megbeszélték a tábor során szerzett feledhetetlen élményeket. A program az EFOP-1.8.7-16-2017-00004 azonosítószámú, Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegség megelőzése érdekében című pályázat keretében valósult meg.

Adásidő 25


Interjú

Együtt sikerült! Hegyes-völgyes, dimbes-dombos vidéken visz az utunk. Rekkenő hőségben hatalmas napraforgó táblák mellet haladunk el; más részen pedig az aratás után a földeken nagy szalmabálák vannak mindenütt. Egy Nógrád megyei kis faluba, Karancsságra igyekeztünk. A faluba érve a templom különleges épületére vetődik az ember szeme; mintha őrszemként állna a falu legmagasabb pontján. Itt látogattuk meg Balázskát és családját. A kisfiú 2019. július 9-én sikeres műtéten esett át Barcelonában. A műtét 4.200 EURO-ba (azaz 1.368.000 Ft-ba) került, amelyet a Karitász által meghirdetett online közösségi gyűjtésnek és példa értékű összefogásnak köszönhetően, jó szándékú emberek önzetlen adományából tudtunk Balázska gyógyulására fordítani. Felhívásunkra heteken keresztül érkeztek felajánlások leginkább magánszemélyektől, de két vállalkozás, illetve a Karancssági Karitászcsoport is támogatta az ügyet. A Bartus család második gyermekeként született Balázska 4 évvel ezelőtt. Születésekor oxigénhiányos állapot lépett fel, és a kisfiú mozgásszervi károsodást szenvedett. Balázska otthonában édesanyjával, Alexandrával beszélgettünk, hogyan élik a mindennapjaikat? Egyszerűen éljük a mindennapjainkat. A férjem Budapesten dolgozik, sajnos nagyon keveset lehet velünk. Én itthon vagyok a gyerekekkel; Balázskát rendszeresen kell hordanom orvoshoz, fejlesztésekre. Nagyobbik gyermekünk Tiffani szeptemberben megy iskolába. Lovakat is tartunk, a gyerekek nagyon szeretik Villámot, Babát és Reményt. Tiffani már 3 évesen megtanult lovagolni. Balázska csodálatos kisfiú, mindig mosolyog és nagyon szeretetre méltó. Tudtuk, hogy másként fog fejlődni, mint az egészséges testvére, ezért mindent megtettünk, hogy minél több fejlesztő foglalkozással segítsük, de nem sok jóval bíztattak. Az első évben egy neurológus azt mondta, hogy fogadjuk el, hogy csak feküdni fog, nincs esélye arra, hogy bármilyen önálló mozgást végezzen. Elkeseredtünk, de nem adtuk fel, felkerestünk más orvosokat, míg két évvel ezelőtt Budapesten Medveczki doktornőtől kaptunk először bíztatást, arra hogy az állapota javítható. Rendszeresen fejlesztő tornára hordjuk, így ma már Balázska a jobb kezébe fel tud venni tárgyakat és kúszni is tud. Nagyon figyelmes és barátságos mindenkivel. Több hasonló helyzetű családdal, illetve anyukával, gyógytornászokkal vagyok kapcsolatban. Segítjük egymást mindenben, akár információ, gyakorlati tanács vagy lelki támasz kell a sérült gyermekek gondozásával járó nehézségek területén. A Dévény tornát végző gyógytornászunk hívta fel a figyelmünket a külföldi műtét lehetőségére. Adásidő 26

Áprilisban kérelmet küldtek a váci karitászközpontba, hogy a segélyszervezet segítsen a műtéthez szükséges pénz előteremtésében. Remélték, hogy lesz segítség? A Karancssági Karitászcsoport vezetője, Oláh Borbála bíztatott bennünket, hogy próbáljuk meg. Bevallom nem sok reményt fűztem hozzá, hogy egy ilyen kérésre válasz érkezik. Aztán Bori szólt, hogy a Facebookon gyűjtést hirdetnek Balázskának és néhány napon belül több felajánlás is érkezett. Hihetetlen volt, hogy ismeretlen embereket ennyire megérintett a történetünk, és olyan sokan támogattak bennünket. Többszázezer forintos felajánlás is volt, még most is nehéz elhinni. Mi volt a teendője, amikor már látszott, hogy ki fognak tudni utazni a műtétre? E-mailben tudtam felvenni a kapcsolatot a kórházzal és mindent le kellett egyeztetnem. Először időpontot kellett kérni, aztán tájékoztattak a szükséges vizsgálatokról, vérvételről. Ezt követően a repülőjegyeket és a szállást is le kellett foglalni 4 napra, hiszen végül nemcsak Balázska és én utaztam el, hanem az egész család. Ültek-e már repülőn? Hogyan viselte Balázska a Barcelonába való utazást? Nem. Még sohasem ültünk repülőn. Szép élmény volt, de megvoltak a nehézségei. Balázska elég jól bírta, de Tiffani végig rosszul volt és nagyon félt. Indulás előtt sokat kellett várnunk, aztán pedig éjszaka 3 órakor érkeztünk meg a szállásra, de már 9-re a kórházban kellett lenni. Nagyon fáradtak voltunk. Milyen tapasztalatai vannak a kórházról? Maga a kórház nem volt más, mint a budapesti kórházak bármelyike, de a nővérek és az orvosok nagyon nagy szeretettel fogadtak bennünket. Mindent megmutattak; segítettek mit hogyan csináljunk és egy tolmácsot is kaptunk, így minden könnyebb lett. Balázska ezért nem félt; amikor bekerült a műtőbe. Az altatóor-


vossal kezet fogott, minden orvossal lepacsizott és puszit küldött a nővéreknek. Mindenkit levett a lábáról. Amikor kihozták a műtőből és felébred, nagyon sírt az ijedtségtől és a fáradtságtól. Aztán újra elaludt, és amikor felébredt, nem győztük etetni. Nagyon örültünk. Valójában mire irányult ez a műtét és milyen eredményt várnak ettől? Balázska izomzata annyira kötött, hogy a fejlesztő tornának köszönhetően is csak egy bizonyos szint volt elérhető a mozgáskoordinációjában. A műtét során a végtagjainak több pontján végeztek lézeres bemetszéseket, amelynek köszönhetően a letapadt izomkötegeket felszabadították. A műtétet követően 6 hétig nem szabad tornáztatni, csak amennyi mozgást magától végez, azt kell engedni. A műtét 4 héttel ezelőtt volt és már most

zív izomerősítő torna lesz napi 2 órában, illetve más fejlesztő gyakorlatok is várnak ránk. Ebben a Nemzetközi Intenzív Terápiás Központban genetikai, születési rendellenességből vagy traumából, balesetből eredő sérült, halmozottan sérült páciensek rehabilitációját önálló terápiás szemlélet szerint végzik, speciális eszközök és programok alkalmazásával. Ez is egy elég költséges terápia – a két hét 200.000 Ft-ba kerül. Amint már említettem kapcsolatban vagyok olyan anyukákkal, akik hasonló helyzetben vannak; ugyanezekkel a nehézségekkel küzd a gyermekük. Orvosaink és az ő tapasztalataik alapján Balázskának a műtétet követő rehabilitáció eredményeként megvan minden esélye arra, hogy idővel egyedül járjon. Tehát ez a kitűzött célunk, bár hosszú még addig az utunk.

látjuk a változást: a bal kezét alig tudta mozgatni, most mindkét kezét magasra fel tudja emelni; a jobb kezével pedig sokkal erősebben tud fogni és ügyesebben tudja használni, mozgatni. A lábai teljesen merevek voltak, most már lazábbak, amelynek köszönhetően az öltöztetés és a pelenkázás is sokkal könnyebb. A szeménél is kellett bemetszéseket végezni; továbbra is kell szemüveget kell viselnie, de már láthatóan jobban mozog a szemgolyója is. A műtéti hegeket pár napig kötözni és speciális krémmel kellett kenni, de Balázska ezt is hősiesen viselte. Most már szinte semmi sem látszik belőlük. Hogyan tovább? Mi a kitűzött cél Balázska fejlesztésében? Augusztus 19-én Budapesten, a Borsó házban fogjuk megkezdeni a 2 hetes rehabilitációt, amely egy inten-

Közben Tiffani a kistestvérével a szőnyegen könyvet lapozgat. Hogyan él a két testvér? Balázska rengeteg figyelmet kap, ezért figyelnünk kell arra, hogy a nővére se szenvedjen ebben hiányt. Jó testvérek, sokat játszanak együtt, nagyon szeretik egymást. Tiffani nagyszerű gyermek, gyakran mesél Balázskának, szeretik a zenét, énekelnek, sőt még táncolnak is együtt. Sokat segít: vigyáz rá és lefoglalja a kistestvérét, amíg elvégzem a teendőimet, segít megetetni is. A családom nevében köszönöm mindazoknak az önzetlen felajánlását, akiknek áldozata révén megvalósulhatott a műtét, és Balázskának megnyílt az esélye arra, hogy mozgása tovább fejleszthető legyen, és teljesebb életet élhessen. Együtt sikerült! PKA Adásidő 27


Katasztrófák

Megkezdődött a sérült házak helyreállítása Június 27-én váratlanul érkezett vihar okozott óriási károkat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Fákat és villanyoszlopokat döntött ki, épületeket rongált meg, autókat tört össze és számtalan ház tetejét rongálta meg. Közel 2000 épület tetőszerkezete károsodott, 31 épület vált lakhatatlanná, 80 főnek kellett elhagynia otthonát. A hatóságok nagy erőkkel dolgoztak a kárelhárításon, majd megkezdődött a kárfelmérés. Főként a tetők héjazata sérült, kémények dőltek le, beáztak a mennyezetek és leomlottak tűzfalak. A kárfelmérési és helyreállítási munkálatokba a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász is bekapcsolódott. Első fázisban a károsult ingatlanokat mérték fel Ajakon, Pusztadoboson, Kisvárdán és Nyírkátán. A Katolikus Karitász Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei szervezetén keresztül azon családokat segítette elsődlegesen, akik nem rendelkeztek biztosítással, így a károk helyreállításához semmilyen segítséget nem kaptak. Ajakon és Pusztadoboson a munkákkal elkészültek, ös�szesen 47 ház helyreállítását segítette a Karitász. Volt olyan család, akiknek építőanyagot biztosított szervezetünk, volt, ahol az anyag mellett a kivitelezésben is segítettünk, és volt, ahol a család el tudta végezni a munkálatokat, így az anyagbeszerzésben nyújtott segítséget a debreceni Karitász. Az idei nyár sok karitászcsoportunknak nem a pihenésről szólt, hanem a segítésről. Az elmúlt hónapok hirtelen, nagy széllel, hatalmas esőzéssel, és diónyi jéggel érkező viharai több száz családnak tették tönkre a házát, termését. Főként a keleti országrészben folyamatosan dolgoztak – és dolgoznak még most is – az önkéntesek, kivitelezők és maguk a károsult családok is, hogy még az őszi esőzések beköszönte előtt helyre tudják állítani a károkat: cserép kerüljön a tetőkre, megjavítsák a beszakadt menyezeteket, betört ablakokat és rendbe tegyék a kerteket, udvarokat is. Az önkéntesek áldozatos munkája mellett be kell szerezni az építőanyagokat – cserepet, téglát, ablakot, festéket… stb. –, így szükség van azok segítségére is, akik anyagilag tudják támogatni ennek megteremtését.

Kisvárdán és Nyírkátán még tart a munka, a két településen összesen 35 háznál segít Mészáros László igazgató vezetésével a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász. E két településen az építőanyagot biztosítja a szervezet. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász saját forrásainak, a beérkező adományoknak, az egyházmegyei templomi gyűjtésnek, a Katolikus Karitász krízisalapjának és a Karitász munkatársainak, önkénteseinek, támogatóinak fáradhatatlan munkájának köszönhetően a több, mint két hónapig tartó helyreállítás a vége felé közeledik. Köszönjük mindannyiuk munkáját és anyagi támogatását, amelynek köszönhetően 82 károsult család háza vált újra lakhatóvá! Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász Szeptember 16-tól a 1356-os adományvonal hívásával is bekapcsolódhatnak a helyreállítási munkába. Hívásonként 500 forinttal segítik a károsult családokat. Honlapunkon – www.karitasz.hu – online adományozással, vagy számlaszámunkon banki átutalással is tudja segíteni a bajba jutott családokat.

Raiffeisen Bank 12011148-00124534-00100008 Közlemény: viharkár Segítsen Ön is, hogy az őszi eső már ne okozhasson további károkat a régióban!

adományvonal

Hívjon, hogy segíthessünk! Adásidő 28


Jelenléttel segíteni A Végtelen lehetőség pályázat keretében komplex felzárkóztatási célú fejlesztés megvalósítását végzi a sellyei járásban a Katolikus Karitász. A tavaly március elején indult modellprogram keretében számos program valósult már meg. A fejlesztés célja az érintett területek további leszakadásának fékezése, megállítása, a járáson belüli fejlettségbeli különbségek csökkentése a helyi közösségek fejlesztésével, a lakosság életesélyeit, életminőségét, szolgáltatásokhoz való hozzáférését, mobilizációját, közösségi kapacitásainak aktivizálódását szolgáló beavatkozásokkal; a kapacitás hiányos és alulmotivált szolgáltatások fejlesztésével és szükség szerinti pótlásával, a szolgáltatások összekapcsolásában rejlő lehetőségek kiaknázásával. A program komplex, közösségi rehabilitációs folyamatot céloz, ami biztosítja az egységes szakmai módszertani szempontok szerinti megvalósítást is. A program lényege az állandó segítő jelenlét biztosítása a telepen lakók részére. Több szakterületre – szociális ellátás, oktatás/képzés, foglalkoztatás, gazdaságfejlesztés, egészségügy, kultúra – együttesen koncentrál. Alapvető feladat a felzárkózási folyamatban való aktív részvétel igényének kialakítása. Ennek érdekében Tésenyben és Kisszentmártonban Jelenlét Pontok, Majlátpusztán és Csányoszrón pedig Mobil Jelenlét Pontok alakultak ki. A Jelenlét Pontokon és az onnan, mint lokális bázisról induló, más településeken végzett munka során a projekt első szakaszában összesen 529, a járásban élő személyt vontunk be a programba, akik közül 18 év alatti személy 205 fő, 18 éves vagy idősebb személy 324 fő. Az érintett települések: Baksa, Besence, Hirics, Kisasszonyfa, Kisszentmárton, Magyarmecske, Magyartelek, Marócsa és Téseny. A Jelenlét Pontokon naponta átlagosan 15-20 fő vett részt a programokon. Az első év végéig Családlátogatáson, szociális helyzetfelmérésen 430 személy vett részt, összesen 442 alkalommal. Egyszeri személyes tanácsadást 163 fő vett igénybe. Szülők, felnőttek számára biztosított programokon 54 személy vett részt, összesen 158 alkalommal. Más helyszíneken megrendezett programokon több mint 120 alkalommal mintegy 400 fő vett részt.

Fejlesztések

Tárgyi adományt 19 fő kapott, összesen 23 alkalommal, többek között ruhaneműt, ágyakat, gyerekágyat, babakocsikat.

Az elmúlt egy év során számos családi rendezvényt szerveztünk kettős céllal: ezek az alkalmak egyszerre szolgálták a családok egységének erősítését és a települési közösségépítést A rendezvényeket mindig úgy szerveztük, hogy a programokon, vetélkedőkön a felnőttek és gyerekek szívesen és közösen vegyenek részt, hiszen egy gyermek számára a közös játék a szüleivel felbecsülhetetlen.

A projekt első szakaszában a Katolikus Karitász járásban dolgozó munkatársai és külső szakértők felmérése alapján létrejött a Sellyei járás szociális, oktatási, egészségügyi, közlekedési, lakhatási helyzetét elemző diagnózis, mely a további hosszútávú fejlesztő munka alapjául szolgál majd. Emellett több alkalommal összehívásra került a Járási Szolgáltató Kerekasztal, amely a járásban dolgozó szakembereknek biztosít lehetőséget arra, hogy összehangolják tevékenységüket, és együttműködéseket tudjanak kialakítani más szervezetekkel, programokkal, míg a Járási Fejlesztési Fórum a járásban működő intézményeknek és a települések vezetőinek nyújt segítséget. Európai Szociális Alap

%()(.7(7e6 $ -g9ė%(

Adásidő 29


Egyházmegyei címlista Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 10. Tel./Fax: (42) 950-475 Vezető: Mészáros László igazgató e-mail: keletcaritas@gmail.com honlap: www.keletkaritasz.hu Egri Főegyházmegyei Karitász 3300 Eger, Szaicz Leó út 7. Tel./Fax: (36) 518-602 Vezető: Ft. Árvai Ferenc igazgató e-mail: eger.caritas@gmail.com Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei Karitász Szent Erzsébet Karitász Központ 1067 Budapest, Hunyadi tér 3. Tel.: (1) 351-1977, Fax: (1) 478-0896 Vezető: Csorba Gábor igazgató e-mail: szenterzsebet@karitaszkozpont.hu honlap: www.karitaszkozpont.hu Győri Egyházmegyei Karitász 9025 Győr, Kandó Kálmán u. 10. Tel.: (96) 283-038 Vezető: Szabó György igazgató e-mail: gyorcaritas@gmail.com Hajdúdorogi Főegyházmegyei Karitász Tel.: (30) 4485-328 Vezető: Ft. Jaczkó Dániel igazgató e-mail: karitasz@gorogkatolikus.hu Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyei Karitász 6300 Kalocsa, Szentháromság tér 1. Tel.: (78) 462-166 Vezető: Cselik Beatrix igazgató e-mail: karitasz@asztrik.hu

VÍZSZINTES: 1. Szent István intelmének első része. 13. Csigadísz szaknyelven. 14. Hogyan illik levelet küldeni? 15. A Noszty fiú … Tóth Marival (Mikszáth). 17. Karbantartó részleg. 18. Botod páratlanjai. 19. A Hajnali szerenád költője (Árpád). 20. Azonos betűk. 22. Temesi Ferenc szótárregénye. 23. Ady Endre. 24. A kineziológia része! 25. A legmagasabb világi uralkodói rang. 27. Hang németül keverve. 28. Thurzó Gábor. 29. Leves tálalási módja. 30. Vonatkozó névmás. 31. … Ági, Liszt Ferenc-díjas előadóművész. 33. Annálesz egyneműi. 36. Jód, bór és ittrium vegyjelei. 37. A hajnal színe. 39. Sál-szélek! 40. Határtalanul kezel! 42. Ilyen tagság is létezik. 44. Rágcsálnivaló. 45. Körforgás latin eredetű szóval. 46. Tevelben tartózkodik! 47. Védője. 48. Hivatali engedélyt érvényesít. 49. Holland és spanyol autójelzések. 50. Sopron bejárata! 51. Ipari növény. 52. Félig bajnok! 53. Milyen rész! 54. Páratlan zenit! 56. Takar. 58. Kezdettől. 59. Cseppkőbarlangjáról ismert település. 62. Lengyel levesféle. FÜGGŐLEGES: 1. Felvidéki város. 2. Léte. 3. Elpusztult falu Nyíradony külterületén. 4. Hegytető része! 5. Ibafa határai! 6. Gallium vegyjele. 7. Mély női énekhang. 8. A … Gárdonyi Géza önéletrajzi ihletésű kisregénye. 9. Kérdő határozószó. 10. Argon vegyjele. 11. Felsorolás félbeszakítását jelző rövidítés. 12. A Makkabeus testvérek atyja. 13. Filmet lejátszó. 16. Ásóval mélyre tartó. 20. Eshetőség. 21. Görög végidő. 25. Legendás székely vezér. 26. Szópótló szó betűi keverve. 27. A Volga mellékfolyója. 29. Cseh és olasz autójelzések. 32. Lassan barnára süt. 34. Mozgékonyak. 35. Félelmet érző. 37. Lovak más szóval. 38. Zavart óra! 40. A beküldendő intelem második, befejező része. 41. A máj termeli. 42. Az elején kognitív! 43. Változtatás nélkül utánoz. 45. Elektromos robogómárka fordítva. 46. Csónakkal elmegy. 48. Int. 49. Győztes. 53. Visszahull! 55. Tágít egyneműi. 57. Írók nemzetközi szervezete. 58. Egyfajta csapadék. 60. TeleSport. 61. Kávé! 62. Kezdetben van! Megfejtés: ................................................................................................................................. A megfejtéseket névvel és címmel ellátva 2019. október 13-ig várjuk az adasido@caritas.org.hu e-mail címre!

vénymegfejtői közül Az Adásidő legutóbbi számána k rejt egy-egy kulcstartót nyertek: dmezővásárhely), Antal Anita (Jászladány), Kiss Pál (Hó Lasics Anett (Ravazd), Kriszl Istvánné (Hőgyész), Nag yné Sike József (Budapest) tázz Gratulá lunk! A nyeremény üket pos

uk!

Kaposvári Egyházmegyei Karitász 7400 Kaposvár, Füredi u. 65-67. Vezető: Feketéné Szabó Márta igazgató e-mail: kaposvarikaritasz@gmail.com Miskolci Egyházmegyei Karitász 3526 Miskolc Szeles u. 59. Vezető: Ft. Csejószki Szabolcs igazgató Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. Vezető: Ft. Orosz Zoltán Pannonhalma Egyházmegyei Karitász 9090 Pannonhalma, Vár u. 1. Tel./Fax: (96) 470-072, (20) 205 9211 Vezető: Ft. Lőrincz Pál osb igazgató e-mail: karitasz@osb.hu Pécsi Egyházmegyei Karitász 7621 Pécs, Janus Pannonius u. 4. Tel./Fax: (72) 532-207 Vezető: Besenczi Zsolt igazgató e-mail: karitasz@pecs.egyhazmegye.hu honlap: www.pecsi-karitasz.hu Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász 6723 Szeged, Csongor tér 8. Tel.: (20) 823 3779 Vezető: Kothencz János igazgató e-mail: szegedikaritasz@gmail.com honlap: www.szegedikaritasz.hu Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász 8000 Székesfehérvár, Lövölde út 28/a Tel.: (22) 506-828, Fax: (22) 506-829 Vezető: Nagy Lajosné Krisztina igazgató e-mail: albacaritas2016@gmail.com honlap: www.karitaszszekesfehervar.hu Szombathelyi Egyházmegyei Karitász 9700 Szombathely, Hollán E. u. 10-12. Tel./Fax: (94) 318-560 Vezető: Tuczainé Régvári Marietta igazgató e-mail: szombathelyikaritasz@gmail.com honlap: www.karitaszszombathely.hu Váci Egyházmegyei Karitász 2600 Vác, Hattyú u. 1. Tel./Fax: (27) 814-174 Vezető: Fieszl Csaba igazgató e-mail: caritas@vaciegyhazmegye.hu honlap: http://caritas-vaciegyhazmegye.hu Veszprém-Főegyházmegyei Karitász 8200 Veszprém, Vár u 25. Tel.: (88) 428-638 Vezető: Ft. Szijártó László igazgató e-mail: iroda@karitaszveszprem.hu honlap: www.karitaszveszprem.hu


Egész évben igénybe vehető a Szent József Otthon Miskolctapolcán

Az Esztergom-Budapest Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központ üzemeltetésében lévő miskolctapolcai Szent József Ház igénybevételének lehetőségét az idei évtől (2019) kibővítettük. Ennek érdekében a többi évszakra is használhatóvá tettük a Házat, a fűtési rendszer megújításával és üzembe helyezésével. Várjuk a jelentkezéseket a családi-, hittanos, cserkész, karitászos táborok megvalósítására, valamint lelkigyakorlatok megszervezésére is. Akár 1-1 napos, akár hosszabb időszakra is igénybe lehet venni a Szent József Házat.

Várjuk mindazok érdeklődését és jelentkezését, akik az év teljes időszakát figyelembe véve táborozást, továbbképzést, lelkigyakorlatot vagy ehhez hasonló közösségi együttléteket kívánnak szervezni és megvalósítani.

A Szent József Ház adottságai: • F érőhely: 36 fő; • E lhelyezés: 4 db 6 ágyas, 2 db 4 ágyas, 2 db 2 ágyas szobában. • Ágyneműt igény szerint tudunk biztosítani. • Felszereltség: Melegítő konyha, nagy ebédlő, fedett belső udvar, csocsó- és ping-pongasztal, zöld terület. A címe: Szent József Otthon, 3519 Miskolctapolca, Katona József u. 34.

A visszajelzéseket, érdeklődéseket, jelentkezéseket az év egész időszakában meg lehet tenni, hogy a kiértékelés mellett a megfelelő előkészületeket is meg tudjuk tenni a csoportok fogadásához. A táborhely díja: függ a programon résztvevők létszámától, az igénybe vett szolgáltatásoktól, és a program hosszától. A jelentkezéseket az alábbi email és levelezési címeken lehet megtenni írásban: Levélcím: 1067 Budapest, Hunyadi tér 3. félemelet 1. E-mail: szenterzsébet@karitaszkozpont.hu


Petíció Ukrajna újonnan

beiktatott elnökéhez

A Katolikus Karitász Ukrajna új elnökének, Vladimir Zelenszkíjnek segítségét kéri, hogy a magyarországi és más külföldi karitatív szervezetek által indított segélyszállítmányok bürokratikus akadályok nélkül, egyszerűen, gyorsan, korlátozások nélkül juthassanak el a kárpátaljai és ukrajnai rászoruló családokhoz és karitatív szervezetekhez.

Az évek óta tartó gazdasági válság és a kelet-ukrajnai háború miatt Ukrajna lakossága különösen nehéz szociális helyzetben van és a Kárpát-medencében élők közül is Kárpátalja lakossága van a legnehezebb helyzetben. A hatalmas infláció miatt sokaknak az alapvető élelmiszerek beszerzése és télen a fűtés biztosítása is rendkívüli nehézséget okoz. A Katolikus Karitász, más segélyszervezetek mellett évek óta próbálja könnyebbé tenni a Kárpátalján és Ukrajna háború által sújtott területein élők hétköznapjait többek között élelmiszerrel, tűzifával, orvosi berendezésekkel, önkéntes orvosok munkájával vagy éppen a háborús áldozatok hozzátartozóinak természetbeni támogatásával és gyermekeik magyarországi nyaraltatásával. A legnehezebb és legkiszolgáltatottabb helyzetben az egyedül élő idősek és a gyermekes családok vannak, mégis az ő segélyezésük vagy az egyes intézmények támogatása is rendszeres nehézségbe ütközik. A határon történő rendkívül hosszú várakozás, az adományok visszafordítása, vámudvarba helyezése, a korrupció, az adományokra vonatkozó folyamatosan változó szabályok és azok kiszámíthatatlan módon történő betartása, az adminisztráció megnehezítése mindennaposak a segélyszervezetek határátlépése során. A magyar Katolikus Karitász ezért arra kéri Önt, hogy támogassa az új ukrán elnökhöz írott kérésünket, miszerint tegyék lehetővé a segélyszervezeteknek, hogy adminisztratív akadályok nélkül, az ellenőrzést egyszerűsítve juttathassák el adományaikat és segítő tevékenységüket a kárpátaljai és kelet-ukrajnai rászoruló családokhoz. Kedves Karitász Önkéntesek, Támogatók, Olvasók! Kérjük, segítsék a petíció aláírásával is a kárpátaljai magyarok ügyét és támogatásuk egyszerűsítésének előmozdítását!

Az ukrán elnökhöz írt levelünk elolvasható és a petíció aláírható a CitizenGo oldalon. Kérjük, aláírásával támogassa a határon túli humanitárius adományok célba érését! CitizenGo: PETÍCIÓ Ukrajna újonnan beiktatott elnökéhez, hogy a humanitárius segítség célba érhessen.

Köszönettel: Katolikus Karitász