Page 1

Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja

I. évfolyam III. szám 2011. szeptember Ingyenes

Mindennek megvan az órája cselekvő szeretet kiállítás a 80 évről

Devecseri muskátlik Iskolakezdés új házak, új élet 1500 mosolygó gyermek


VAS ISTVÁN: ŐSZ ELÉ Fordul, fordul a föld a színes őszbe, az ősz, mely mindent mosolyogva győz le, már végighúzza hűvös ujjait a földön s az lankadva újraéled a zsarnok nyár után s örül a lélek: az ősz, az ősz, az ősz van újra itt! Lankadva éled, úgy bizony. Hiába mondják, hogy ez a természet halála, az élet az, mely másul, színesül. Nyár végén minden száraz és halott volt, úgy szenvedtük a napsugárt, vad ostort, most zúg a szél, szabadság-énekül. És mit tesz az, hogy mint halotti torra,  úgy öltözik aranyba és bíborba az őszi föld s pompázva már enyész?  Bár ily halállal halhatnék meg én is,  ragyogva túl halálom végzetén is, ó élni, halni füst csak az egész! (1933)

Adásidő 04


Arcot adni az evangéliumnak!

Excellenciás Érsek Úr! Főtisztelendő Paptestvérek! Tisztelt Polgármester Úr! Kedves Vendégek! „Szegények mindig lesznek veletek…” – mondja Jézus. Ebből a kiállításból azt is látjuk, hogy az egyházban mindig nagyszámban voltak olyan emberek, akik ezt észrevették, és szervezetten, hatékonyan dolgoztak azon, hogy a bajokat orvosolják. XVI. Benedek pápa azt mondta a karitász önkénteseknek: „Milyen jó olyan emberekkel találkozni, akik a mi társadalmunkban próbálnak arcot adni az evangélium üzenetének; látni időseket és fiatalokat, akik az Egyházban és a társadalomban tapasztalhatóvá teszik azt a szeretetet, melynek bennünket, keresztényeket el kell töltenie: Isten szeretete ez, mely az embertársakban fölismerteti velünk a felebarátot, a fivért vagy nővért!” Ezen a kiállításon abból kapunk ízelítőt, hogy az elmúlt 80 évben milyen sokan voltak olyan emberek, akik a karitász szervezetén keresztül arcot tudtak adni az evangéliumnak, és hogyan ismerték fel és szolgálták Krisztust a felebarátban. (folytatás a következő oldalon)

A Budapest, Herminamezői Egyházközségi Tudósító 1930. decemberi számában olvashatjuk Mihalovics Zsigmond megnyilatkozását: „Elhatároztuk, hogy vidékünk szegénygondozását egészen vállainkra vesszük. Szegénykataszterünk a befejezéshez közeledik. Szociális Szakosztályunk munkatársai a vidékünket apró körzetekre bontották, és ezeknek a gondozását készségesen vállalták.” Ennek az elhatározásnak az lett az eredménye, hogy 1931. október 7-én megalakult Budapesten a Szent Erzsébet Karitász Központ és megalakult Magyarországon a karitász. Erre a 80 éve történt megalakulásra emlékezünk most ezzel a kiállítással. Természetesen sem képekkel, sem számokkal nem lehet bemutatni és kifejezni azt a tevékenységet, melyet azóta a karitász a rászorulók megsegítéséért tett. De ennek a kiállításnak nem is ez a célja. Hanem elsősorban az, hogy felhívja a figyelmet arra a 80 esztendővel ezelőtt elkezdődött szervezett karitász munkára, melyet elődeink oly nagy elkötelezettséggel és buzgósággal végeztek. Tisztelettel adózunk ezzel az ő emléküknek. Másrészt példaként is állnak előttünk, és ötleteikkel, találékonyságukkal sokszor még a mai kor kihívásainak megoldásához is irányt mutatnak. Adásidő 3


A cselekvő szeretet dokumentumai A Katolikus Karitász 80 évvel ezelőtti megalakítására és 20 évvel ezelőtti újraindítására emlékező nagyszabású kiállítás nyílt Veszprémben, a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény épületében. Azok a tárgyak, írások, beszámolók és dokumentumok, amelyek itt megtekinthetők, hitelesen kifejezik azt az elkötelezettséget, melyet a Katolikus Karitász tett az elmúlt 80 év alatt a szegényekért és elesettekért. Köszönjük a szervezők fáradozását. köszönjük, hogy a múzeum fölkarolta és helyet adott ennek a kezdeményezésnek. Azt kívánom, hogy az ide betérő látogatók még jobban megismerjék a karitász szolgálatát, és elődeink példáján felbuzdulva segítsék a rászorulókat. Köszönöm a figyelmüket! Écsy Gábor a Katolikus Karitász országos igazgatója (Elhangzott 2011. augusztus 4-én Veszprémben, a Nyolcvan éves a Katolikus Karitász kiállítás megnyitóján)

Adásidő 4

A megnyitó alkalmából zsúfolásig megtelt a kiállítás mindhárom terme. Egyházi méltóságok, a karitász vezetői, önkéntesei hallgatták Márfi Gyula érsek megnyitó beszédét. A főpásztor a szeretet szó többféle jelentését értelmezve jutott el a cselekvő szeretet, az agapé fogalmához. A szeretet tiszta, önzetlen, viszonzást nem váró formájáig, ami nélkül semmiféle más szeretet nem létezhet, és ami nélkül nincs karitatív munka. Az önzetlen, adni akaró szeretet tehát nem hiányozhat sohasem. Ez az, amiről Jézus mondta, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni. Szent Pál, amikor a karizmákról ír, megemlíti a jótékonykodást és az irgalmas szeretetet is. Az ember nem is gondol arra, hogy a karitászt is meg kell tanulni, hogy szakszerűséget kíván. Ezért működnek plébániai, egyházmegyei és országos szervezetek, folytatta az érsek. Valóban speciális kegyelmi ajándék az, hogy valaki szakszerűen tud segíteni például katasztrófahelyzetekben. A nagyobb egyetemeken a karitászt már tanítják, ebből ma már diplomát lehet szerezni. Nagyon fontos, és imádkozzunk azért, hogy az ő munkájukat is hassa át az önzetlen szeretet, amit görögül agapénak, latinul karitásznak mondunk, fejezte be Márfi Gyula. Écsy Gábor, a Katolikus Karitász országos igazgatója mondta a következő megnyitóbeszédet. 1931. október 7-én Budapesten megalakult a Szent Erzsébet Karitász Központ, s ez egyben azt is jelentette, hogy Magyarországon létrejött a szervezett karitász. Erre emlékezik a kiállítás – folytatta –, bár ezt a tevékenységet igazából sem számokkal, sem képekkel nem lehet hitelesen bemutatni. De nem is ez a cél, hanem az, hogy felhívja a figyelmet arra a 80 évvel ezelőtt elkezdődött karitatív munkára, amelyet elődeink nagy elkötelezettséggel végeztek. Szegények mindig lesznek veletek – halljuk Jézustól az Evangéliumban. Az Egyházban mindig sokan voltak, akik ezt észrevették, és szervezetten dolgoztak azért, hogy a bajokat enyhítsék. XVI. Benedek pápa azt mondta Ausztriában a karitász önkénteseknek, idézte Écsy Gábor, hogy milyen jó olyan emberekkel találkozni, akik a mi társadalmunkban próbálnak arcot adni az Evangélium üzenetének, látni időseket és fiatalokat, akik az egyházunkban megtapasztalhatóvá teszik azt a szeretet, melynek bennünket, keresztényeket el kell töltenie. Isten szeretete ez, mely embertársainkban felismerteti velünk a


felebarátot, a fivért vagy a nővért. Ebből a kiállításból kiderül, hogy milyen sokan voltak olyanok, akik arcot tudtak adni az Evangélium üzenetének, akik felismerték a rászorulókban a szenvedő Krisztus arcát. Nagy Károly kanonok, a székesegyház plébánosa az egyház nagy személyiségeit – többek között Páli Szent Vincét, Szent Lujzát, Szent Erzsébetet – idézte, akik a karitász krisztusi útján jártak. A hazánkban legnagyobb számban működő ilyen rend, a vincés nővérek rendje volt, akiknek a II. világháború előtt 770 rendházuk volt Magyarországon, több tízezer nővérrel. Ma már csak hetvenheten látják el e szolgálatot, közülük hárman az egyházmegye területén, Tapolcán szolgálnak – mondta Nagy Károly. A plébános különös jelként értékelte azt a tényt, hogy 1931-ben éppen az ő elődjét bízta meg a veszprémi megyéspüspök a karitász megszervezésével. Ezután nagyívű történelmi visszatekintés következett, melyben a kanonok érdekfeszítő részletességgel beszélt a korszerű szeretetszolgálat történelmi előzményeiről. Zagyva Richárd, a Veszprémi Főegyházmegyei Karitász igazgatója virággal köszöntötte Csóka Karolát, aki 1992-ben újraszervezte az intézményt Veszprémben. Csóka Karola elmondta, hogy valóban nagyon fontos ebben a munkában is felkészült szakemberek képzése. Nagy öröm számára, hogy mára ez már megvalósult. A saját életéből vett példát: amikor ő elvégezte a líceumot, utána szociális képzőben folytatta tanulmányait, tehát volt katolikus szociális képzés.

Adásidő Mindennek Megvan az órája

A megnyitó befejezéseként Zagyva Richárd tárlatvezetés helyett tárlatelmesélést tartott, mert mindhárom termet zsúfolásig megtöltötték a vendégek. Az egyetemes karitásztörténet nagy alakjainak képei, Páli Szent Vince ereklyéje, a magyar karitász 1931es megalakításának dokumentumai, fő szereplőinek képei, a fővárosi, az országos és a veszprémi karitász megalakulásának tárgyi emlékei kaptak helyet a legnagyobb teremben. Hirdetmények, plakátok igazolták mindazt, amiről a megnyitóbeszédben hallhatott a közönség. Különösen érdekes volt az a dokumentumgyűjtemény, ami a kommunista diktatúra idején végzett karitászmunkáról szólt. Egy kisebb teremben az 1991-es újraindulás tárgyi emlékeit találhatják meg a látogatók. Ruhák, színes kiadványok, plakátok szólnak erről a korról. A harmadik teremben pedig a katasztrófák éve felirat alatt a 2010-es esztendő külföldi és magyarországi természeti csapásait követő karitászmunkáról kaphat képet a látogató. A haiti földrengés megrázó felvételei, a felső-magyarországi árvizek és a kolontári-devecseri vörösiszap-ár utáni újjáépítés története bontakozik ki. Természetesen amint végét ért a megnyitó ünnepség, mindenki közelről is szemügyre vehette a kiállított tárgyakat. Lapunk kérdésére Écsy Gábor elmondta, hogy szándékuk szerint vándorkiállítás indul majd innen Veszprémből, amit ősszel Esztergomban mutatnak be, majd terveik szerint minden egyházmegyében megismerhetik ezt az anyagot a következő évben. Dippold Pál

Impresszum: Adásidő - A Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezetének lapja ∙ Kiadja: Katolikus Karitász A szerkesztőség címe: 1111 Budapest, Bartók Béla út 30. ∙ Telefon: 06/1/372-0910 ∙ Fax: 06/1/372-0914 E-mail: adasido@caritas.org.hu ∙ Honlap: www.karitasz.hu ∙ Felelős kiadó: Écsy Gábor, Katolikus Karitász országos igazgató ∙ Szerkesztő: Dippold Pál, ujsag@caritas.org.hu ∙ Tördelés, nyomdai előkészítés: Ester Communications Kft., www.estercom.hu ∙ Arculat, layout: Kohán József ∙ Fotók: Csapó Viktória, Turcsik István, Caritas Internationalis, www.sxc.hu ∙ Illusztráció: Turcsik Kinga ∙ Nyomda: Pharma Press Kft. ISSN: 2062-6584 ∙ A kiadvány a NEFMI támogatásával jelenik meg.

Adásidő 5


Beszámolók

Karitász önkéntesek képzési tábora Domaszéken A Katolikus Karitász idén is megrendezte nyári táborát azzal a céllal, hogy munkatársai és önkéntesei számára lehetőséget teremtsen – kizökkenve a mindennapokból, egy felszabadultabb környezetben – egymás megismerésére, tapasztalatok cseréjére, valamint hogy a karitász szeretetszolgálati tevékenységét hatékonyabbá tegye.

Adásidő 6

Július utolsó napján reményekkel telve érkeztek a karitász önkéntesek az ország különböző településeiről a Szeged mellett található domaszéki, Zöldfás Lelkigyakorlatos Központba. Az immár második alkalommal megrendezésre kerülő képzési tábor fő témáját a Család és az Önkéntesség éve adta, valamint az, hogy a Katolikus Karitász ebben az évben ünnepli megalakulásának 80., újjászerveződésének pedig 20. évfordulóját.

csolatba léphettek. Külön öröm volt, hogy akárcsak tavaly, idén is érkeztek segítők a Gyulafehérvári Caritas önkéntesei közül. A reggeli rutin – az énekes ébresztő, a testet is felélénkítő torna és a reggeli – után az előadások következtek, melyek minden nap másmás témát öleltek fel. Első nap az egyházmegyei karitász szervezetek és az országos központ felépítését, működését ismerhették meg az önkéntesek, másnap pedig Laurinyecz

A nyitó szentmisét követő kötetlenebb ismerkedési est során kialakultak a tábor során együtt dolgozó csapatok, melyek egy-egy magyar boldog nevét viselték. A táborban az önkéntesek mellett több – így a Debrecen–Nyíregyházi, a Pécsi, a Székesfehérvári és a Szeged–Csanádi – Egyházmegye karitász igazgatója is részt vett. A résztvevők számára jó érzés volt megtapasztalni, hogy egy országos szervezet részei és a vezetőkkel közvetlen, emberi kap-

Mihály orosházi plébános atya beszélt az önkéntesség és az egyház kapcsolatáról. Bódy Éva, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Alapszolgáltatási Osztályvezetője által a magyarországi szociális ellátórendszer felépítéséről kaphattak átfogó képet a résztvevők. Márton Andrea, a Katolikus Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat budapesti intézményvezetője pedig előadásában a családon belüli szenvedélybetegségre s annak gyógyítására hívta fel a

figyelmet. Az utolsó előadást a Győri Egyházmegyei Karitász igazgatója, Tóth András és felesége, Anna tartotta, akik saját, kilenc gyermeket nevelő családjuk életén át mutatták be a család fontosságát. Minden előadást kiscsoportos foglalkozás követett, ahol az önkénteseknek lehetőségük nyílt a hallottakat átbeszélni, tapasztalatokat cserélni. Hiszen ezek olyan jó gondolatokat ébresztettek, amikből a későbbiek során is tudnak majd töltekezni mind a szolgálatukhoz, mind pedig a családi életükhöz. Nagy sikere volt a szituációs feladatoknak, amelyek során a témákhoz kapcsolódó valódi élethelyzetek által az elméletet megpróbálták a gyakorlatba is átültetni. A szentmisék és az imaórák lehetőséget teremtettek az elmélkedésre, elcsendesedésre is. Mindezek mellett természetesen a pihenés is szerepet kapott. Volt kézműves foglalkozás, filmvetítés, karaoke, kirándulás Szegeden, fürdés Mórahalmon, vizes lufi verseny, gitáros-énekes esték. A búcsúest ötletes és vicces előadásai során pedig már nem a kezdeti ismeretlenség és félelem tükröződött az arcokon, hanem az egy hét alatt igazi közösséggé kovácsolódott csoportokat láthattunk. Érezhető volt, hogy az itt kötött kapcsolatok jó táptalajai lesznek a későbbi közös munkának is. A záró szentmise után sokak szemében könny csillant, és csak ennyit mondtak: Idegen helyre indultunk és mégis haza érkeztünk. Kukor Eszter


Karitászosok százai az ünnepi körmeneten Erdő Péter bíboros, Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai mutatták be a Szent István-napi szentmisét a Szent István-bazilika előtti téren augusztus 20-án. A szentmisén részt vett III. Senouda kopt pápa. Erdő Péter bíboros a szentmise kezdetén köszöntötte a megjelent közjogi méltóságokat, a diplomáciai testület tagjait, élükön XVI. Benedek pápa új magyarországi képviselőjét, Alberto Bottari de Castello apostoli nunciust, valamint a testvéregyházak képviselőit. Hitből fakadó örömmel és rendületlen tenni akarással ünnepeljük az idén országalapító királyunkat, Szent Istvánt – mondta bevezetőjében a bíboros. Hiszen támadhatnak viharok, megrázhatják válságok a társadalmat és a gazdaságot, de „a szikla, amire Szent István épített, maga Krisztus. Ő az alap. Rá épülnek az apostolok és az egész ház, amely Isten népét jelképezi a történelemben.” Bevezetőjében a bíboros külön köszöntötte az idén fennállása 80., újjászervezése 20. évfordulóját ünneplő Katolikus Karitász képviselőit. Mint mondta, az általuk következetesen

Hitből fakadó örömmel és rendületlen tenni akarással ünnepeljük az idén országalapító királyunkat, Szent Istvánt gyakorolt önkéntes emberi segítség olyan erő, amely reményt, állóképességet, optimizmust tud adni népünknek és helyi közösségeinknek. A szentmisét követő körmenet élcsoportjában haladt a Katolikus Karitász 250 fős csapata. Écsy Gábor, a

segélyszervezet országos igazgatója mellett ott voltak az egyházmegyei karitász szervezetek vezetői, munkatársai és önkéntesei. A zászlókon a feliratok valóban azt igazolták, hogy az ország minden egyházmegyéjéből érkeztek karitászosok: Esztergom–Budapest, Eger, Kalocsa–Kecskemét, Nyíregyháza, Pécs, Szeged, Székesfehérvár, Vác piroslottak a betűk a méltóságteljesen vonuló tömeg fölött. Forrás: Magyar Kurír

Vörösiszap – számokban A tavaly októberi vörösiszap-katasztrófa károsultjainak megsegítésében a Karitász mintegy 360 millió forintból gazdálkodott. A katasztrófa első napjától mintegy 1000 önkéntessel – köztük az árvízkárosult roma önkéntesekkel – segítettünk a helybelieknek. A tragédiát követően nagymennyiségű fertőtlenítő- és tisztítószert szállítottunk a Katasztrófavédelemnek és rendszeres élelmiszer és ruhaosztással segítettük a károsult családokat. Karácsony és húsvét alkalmából nagy értékű ajándékcsomagokat osztottunk szét. A devecseri iskolásokat Budapesten és Egerben láttuk vendégül egyhetes táborokban a tavaszi és a nyári szünetben. A Katolikus Karitász 76 család kártalanítását vállalta, ez duplája annak, amit a többi segélyszervezet vállalt fel, ennek végösszege közel 150 millió forint lesz. Jelenleg az ingóságpótlás zajlik. A melléképületek felállításában (87 db) is szervezetünk vállalta a legnagyobb részt: 40 db-ot, mintegy 80-100 millió forint értékben. Az elköltözött családok sorsát is nyomon követjük, lakásuk bebútorozásával segítjük őket új otthonuk kialakításában. Az egyéni problémával küzdő családoknak is próbálunk testreszabott segítséget nyújtani, többek között gépjárművet vásároltunk olyan családoknak, akiknek ez a megélhetési forrást biztosítja. Addig maradunk ameddig szükség van ránk, jó szóval és a rendelkezésünkre álló anyagi források ésszerű, hatékony célba juttatásával segítve Őket. Adásidő 7


Beszámolók

Ezer tonnás élelmiszercsomag 2011. augusztus végéig a Katolikus Karitász 1 067 tonna, azaz egymillió kilogrammnál több élelmiszersegélyt osztott ki 233 ezer fő rászoruló között. A 25 féle élelmiszeripari terméket magába foglaló hatalmas mennyiséget a karitász a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) által kiírt pályázati forrásból kapta. A Hivatal körültekintő és pontos szabályozással gondoskodott arról, hogy a segély szakszerűen, az élelmiszerbiztonsági előírásokat betartva eljusson a rászorultakhoz. Az EU Élelmiszersegély program

céljára, az Európai Unió által rendelkezésre bocsátott, intervenciós készletek és költségvetési keret felhasználásával előállított élelmiszersegélyt nyújt Magyarország leginkább rászorulói számára. A segély szétosztása a programban résztvevő - az MVH-val együttműködési megállapodást kötött - segélyszervezetek útján történik. A kiválasztott szervezetek egyike a Katolikus Karitász. A hivatal pontosan rögzítette a rászorulók körét és az élelmiszerek típusait: „Az élelmiszersegélyek szétosztáAdásidő 8

sa során rászorulónak tekinthetők a létminimum közelében élők, az önhibájukon kívül létminimum közelében élők, a kisnyugdíjasok. A rászorulók ingyen juthatnak hozzá a kiosztandó élelmiszerekhez, az élelmiszereket nem értékesíthetik. A segélyszervezet, vagy annak alvállalkozója a szétosztandó élelmiszereket a rászorulók részére ingyenesen adja át, az élelmiszerekért ellenszolgáltatást nem kérhet és nem fogadhat el. A program keretében az alábbi termékkategóriák szerinti élelmiszerek kerülhetnek átadásra: liszt; tészta; keksz és egyéb gabona alapú élelmiszer.” A kissé döcögős, ám vitathatatlanul jó szándékú hivatalos szöveg után lássuk, miként lendült működésbe a karitász gépezete az elmúlt fél évben az élelmiszersegély programban. Écsy Gábor atya, a szervezet országos igazgatója életközelibb fordulatokkal fogalmazott: - Igen, amit sokszor a hivatal nehézkességének gondolunk, az a mi biztonságunkat szolgálja. Ilyen óriási mennyiség kezelésénél rendkívül körültekintően kell eljárni. Hogy méltányosak és igazságosak legyünk, pontos és hiteles nyilvántartásokat kell vezetnünk. Az emberek nem tárgyak, a karitász meg nem élelemosztó gépezet. Emberek vagyunk. Esendők, szegények, sokszor kiszolgáltatottak. A karitásznak megértőnek és tapintatosnak kell lennie. Écsy Gábor számokkal folytatta a számvetést: Az ország 5 különböző pontján elhelyezkedő raktárainkból, ahol a jellemzően liszt (búzacsírával, vitaminozott), különböző tésztafélék (orsó, tollhegy, szarvacska, széles metélt, diabetikus és szénhidrát csökkentett), tarhonya, puszedli és vaníliás karika, vitaminkészítmények, valamint ebben az évben először étolaj is várja, hogy új gazdáihoz kerüljön, az egyházmegyék településeire saját költségünkön szállíttattuk ki az árut. Nem is akármilyen járművekkel, hanem nagy,

24 tonna teherbírású kamionokkal. Immár 5. éve zajlik ez a program 12 egyházmegyei karitász, több ezer önkéntes közreműködésével, fizikai és adminisztratív munkájával. 2007-ben, az első évben még csak 480 települést láttunk el, azóta ez a szám folyamatosan emelkedik. 2011-ben a Katolikus Karitász ös�szesen 689 település rászorulóit látta el élelmiszersegéllyel. Ezen kívül az akcióban 104 önkormányzat is részt vesz, ők közvetlenül a raktárakból szállították el a termékeket - fejezte be a nagyszabású programról szóló beszámolót Écsy Gábor. Dippold Pál (Az Európai Unió által finanszírozott EU Élelmiszersegély Programot a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal szervezi. Az országos program keretében az EU-s forrásból előállított élelmiszereket az MVH a vele – nyertes pályázat alapján – szerződött segélyszervezetek, így például a Katolikus Karitász közreműködésével juttatja el a magyarországi rászorulók részére.)


15 milliós támogatás iskolakezdésre A Katolikus Karitász országos keretek közt nyújt támogatást a rászorulóknak az iskolakezdésben. A tanév megkezdése számos családnak jelent anyagi megterhelést. A tankönyvek és felszerelések beszerzése komoly nehézséget okoz a sokgyermekes és a nehéz anyagi helyzetben lévő családoknak. Az egyre drágább tankönyvek és iskolai felszerelések, a mind többeket elérő szegénység arra indította a Katolikus Karitászt, hogy 15 millió forintot különítsen el az iskolakezdés segítésére. Ennek keretében 15 egyházmegyében 1500 rászoruló diák részesül a támogatásból. Az idei évben egyházmegyénként száz általános vagy középiskolás korú gyermek tanévkezdését támogatja a segélyszervezet tanulónként tízezer forint értékű utalvánnyal, amelyet október 30-ig lehet tanszerre, sportruházatra, valamint iskolai felsőruházatra beváltani. Családon-

ként maximum három gyermek számára adható a támogatás. Támogatásra jogosultak a nagycsa-

ládosok, a munkanélküli szülők gyermekei, a létminimum alatt élő családok, a fogyatékos gyermeket nevelő családok, valamint azok a családok, ahol tartósan beteg szülő vagy gyermek él. Budapesten Mádl Dalma, a karitász jószolgálati nagykövete és Écsy Gábor igazgató adta át az utalványokat. A karitász egyházmegyei szervezetei folyamatosan adják át a támogatásokat a családoknak szeptember első heteiben. Az elmúlt napokban mintegy 1,3 millió diák és 150 ezer pedagógus számára kezdődött meg a 2011-12-es tanév. Az új iskolaévben 98700 diák kezdte meg az első osztályt, általános iskolába összesen 749 ezren járnak majd. Dippold Pál

Adásidő 9


Beszámolók

Devecseri muskátlik Az októberi vörösiszap katasztrófa után akárhányszor Devecserben jártam, mindig valami ideges feszültség, nyugtalanság érződött a városban. Ezen nincs mit csodálkozni. Aztán az idő, mint mindig, gyógyítani kezdte a pusztítás sebeit. Az emberek lassan megnyugszanak, ki-ki megtalálja új helyét. Mi meg mehetünk újra Devecserbe, hogy megnézzük, milyen csodákra képes a szeretet. Hogy mit jelent az, ha az egész ország megmozdul, hogy segítsen a kisemmizetteken. A devecseri újjáépítésnek lassan vége. Világraszóló szépségű lakópark épült, az utcáin járkáló emberek arcán öröm. Izgatottan pakolják új holmijaikat. A Katolikus Karitász a beköltözők minden ablakába muskátlit rakott. A piros virágok senkinek nem juttatják eszébe a vörösiszapot. Csak nekem.

Vadász Bálint, a Katolikus Karitász devecseri központjának vezetője visz ki az új házak közé. Magabiztosan és büszkén sorolja az adatokat: A lakóparkban 87 új építésű ház van. A segélyszervezetek a károsult családokat felosztották egymás között, minden szervezetre jutott 38 család. A Katolikus Karitász ennek a dupláját, 76 család támogatását vállalta. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a családok belső és külső ingóságkárait próbáljuk meg pótolni. Természetesen figyelmembe vesszük a hivatalos kárfelmérést és kármegállapítást. Mindezzel az igazságos kárenyhítést Adásidő 10

szeretnénk végigvinni. Az új építésű lakóparkban a mi 76 családunkból 27-en laknak. Úgy döntöttünk, hogy nekik a már meglévő támogatáson túl egy-egy melléképületet is építünk.

A Katolikus Karitász a katasztrófa másnapján már itt volt, élelmiszert, takarítószereket, ruhákat adtak. Könnyűszerkezetes, három és félszer hat méteres melléképület lesz ez, lehet kinek-kinek választása szerint garázs vagy bármi más. Kigondoltuk, hogy annak örömére, hogy lassan mindenki beköltözik az új házába a lakóparkban, muskátlikat teszünk az ablakokba. A lakók meghatódtak, átvették a virágokat, reméljük, locsolni is fogják. A muskátlik voltak a pontok az i-ken. Így lett teljes az összkép. Ha egy házat úgy nézek, mint egy asszonyt, akkor olyan, mintha ki lenne festve a szeme. A muskátli kellett ahhoz, hogy jobban mutassanak a házak. - kapcsolódik be a beszélgetésbe házigazdánk, Konkoly József nyugdíjas katona. Devecserben szolgáltam - mondja -, de voltam sokfele másutt is, Irakban, Boszniában, Zalaegerszegen, Kalocsán, megjártam a világot, az országot. Elvált ember vagyok, tizenhét éves lányom most költözött hozzám. A nővéremnél lakunk a katasztrófa kitörése óta, amiben odaveszett mindenünk. Megmutatja új házát, arcán fegyelmezetten leplezni próbált büszkeség ahogy járkálunk az új szekrények, ágyak, háztartási gépek között. Kérdezem, mi van a lelkében a tragédia kitörte óta. Szikár, pontos mondatokkal válaszol. – Én azt gondolom magamról, hogy egészséges lelki alkatú emberként mentálisan rendben vagyok, talán a hadseregben eltöltött idő miatt jól bírtam a gyűrődést. A vörösiszap ömlés után három hónapig önkéntes voltam egy segélyszervezetnél, most ne számoljuk az első két hónapot, amikor az ember a saját házánál mer-

te az iszapot, és menteni próbálta azt, amit nem lehetett, meg dühöngött a különböző lakossági fórumokon. Aztán szépen lassan elindult újra az élet. Megjelent az állam, az újjáépítési központtal, elkezdődtek a házzal kapcsolatos ügyvédi munkák. Februárban a devecseri önkormányzat megkért, hogy menjek át hozzájuk, ott segítsek. Azóta én intézem a bontásokkal kapcsolatos ügyeket, sok a rohangálnivaló. Az érzelmeim változnak, mint az időjárás. Nagyon sok függ a külső tényezőktől, de most, a végén azt mondom, hogy öröm és hála van bennem, elégedett vagyok. Konkoly József fejében rend van, a karitászhoz fűződő kapcsolatáról is sallangmentesen beszél: - A Katolikus Karitász a katasztrófa másnapján már itt volt, élelmiszert, takarítószereket, ruhákat adtak. A károsultak szét lettek osztva a különböző szervezetek között, a sors szele engem a Katolikus Karitászhoz vitt. Egyébként én római katolikus vagyok, de ha nem lennék az, a karitász akkor is segítene. Ezt az új házat is megszenteltetem. Ehhez semmi köze a katasztrófának, engem így neveltek, voltam elsőáldozó, bérmálkoztam.


Ezt a véletlennek tűnő találkozásomat a karitásszal a sors hozta. Vagy a Jóisten, Ő sok mindent úgy tesz, hogy nem is tudunk róla, csak a végén derül ki, hogy vagy próbára tesz minket, vagy jót tesz velünk. – Amikor a Koós Károly Egyesülés elkészítette az első terveket, megmutatták nekünk, akkor én egy régi bakonyaljai tornácos házat néztem ki magamnak, azt úgy nem lehetett itt felépíteni, és a Makovecz Imre-féle iroda építésze, a szintén országos hírű Túri Attila minden részletet velem megbeszélve, áttervezte azt a házat olyanra, amilyenre én szerettem volna. Ez a ház minden szempontból olyan lett, amilyent én akartam. Természetesen nem lehetett teljesen szabadjára engedni a vágyaimat, de az adott keretek között mindenkinek közülünk megvolt a mozgástere. Ha valaki nem szeretett bele a házába építkezés közben itt, akkor az mentálisan sérült. – A karitásztól még kapok egy melléképületet, de bebútorozták a házat, az összes háztartási eszközt nekik köszönhetem: a hálószobabútortól kezdve a lányom íróasztaláig, a szőnyegek, függönyök, ablakpárkány borító, még a szúnyogháló is. Az összes gépet, ami egy ház működéséhez kell, beleértve a hegesztőgépet is. Az életünkhöz tartozó millió apró dolog, ami ahhoz kell, hogy az ember jól érezze magát az otthonában – ezeket mind megkaphattam. Kétmillió forint értékben támogat a Katolikus Karitász. Arra kérem, ne arról beszéljünk, ami volt, hanem arról, ami lesz. Azt úgy nem lehet, húzza össze szemét Konkoly József, múlt nélkül nincs jövő. – Amikor jött a vörösiszap, az utca elején álltunk, szörnyülködve néztük, azt sem tudtuk, mi lesz velünk, a házainkba visszamenni nem lehetett, mert ott volt ez a gyilkos, lúgos iszap. Az első éjszaka a honvédség jött segíteni, aztán a következő napokban az ország minden részéről jöttek az emberek. És gyorsan megjelentek a különböző karitatív szervezetek is. Ide sereglettek a jó emberek, akiknek természetes,

hogy segítenek másokon. Az emberek mindennapi életét támogatták, nemcsak anyagi javakkal, hanem akárcsak azzal is, hogy bementek hozzájuk, meghallgatták és megvigasztalták őket. Remélem, majd itt, Devecserben is lesz olyan társaság, hogy ha az országban bárhol bekö-

vetkezik hasonló tragédia, akkor az a kisbusz, amit a város az adományokból vásárolt, tele lesz emberrel, és mi megyünk segíteni. Dippold Pál

A Katolikus Karitász közleménye A Katolikus Karitász vezetőségének tudomására jutott, hogy a szervezet nevéhez megtévesztésig hasonló elnevezésű egyesület Carit-ász Devecser 2010. Egyesület néven, 8460 Devecser, Homok u. 18. szám alatti székhellyel jegyeztette be magát. Az egyesület adószáma: 18218910-1-19, bankszámlaszáma: 10402252-50526586-89481005. A Katolikus Karitász ezúton hívja fel a figyelmet, hogy az egyesülettel és annak tevékenységével semmilyen kapcsolatban nem áll. A katolikus egyház segélyszervezetének nevével való hasonlóságból fakadó tévedésekért a Katolikus Karitász felelősséggel nem tartozik. A Katolikus Karitász adománygyűjtési felhívást kizárólag a templomokban meghirdetve, illetve központi irodáján keresztül indít. 2011. augusztus 22.

Katolikus Karitász

Adásidő 11


Egyházmegyék Nyíregyháza

Dévától Máriapócsig A dévai gyerekek idei üdültetése június 22-én este Nyíregyházán, a Cantemus Ifjúsági Vegyeskar hangversenyével kezdődött. A Szent Ferenc Alapítványhoz tartozó nagyszalontai gyermekek három hétig voltak nálunk. A dévaiak autóbuszát július 10-én Nyíregyházán már nagyon várták a befogadó családok. Nyíregyháza és Nagykálló jószívű karitászosai után Ajak és Kisvárda látták vendégül a Déváról, Szovátáról, Petrozsényból, Csíkszeredából hozzájuk érkezett „gyer-

mekeiket”. Az együtt töltött időben meglátogatták a Nyíregyházi Állatparkot, a Falumúzeumot, az élményfürdőt, a kisvárdai strandfürdőt, a hajdúdorogi fürdőt. A kálmánházi Segítő Kéz Alapítvány számítógépes játszóházat szervezett a gyermekeknek. A Nyíregyházán és Nagykállóban vendégeskedőknek Sóstóhegyen rendeztünk egy jókedvű délutánt. Három egyház lelkészei köszöntötték a gyermekeket és a segítőiket. Az Emmausz Együttes lelkesített bennünket énekével, majd sorjátékok következtek. A jól kifáradt gyermekeket bográcsgulyással és sütemén�nyel kínálták meg a sóstóhegyi és orosi karitászcsoport tagjai. Hétfőn reggel indultunk a SzabolcsSzatmár-Bereg megyei kirándulásunkra. Napkoron az Erdei Iskolát ismerhettük meg és a karitászcsoport vendégszeretetét élvezhettük, akik dinnyével és barackkal kínáltak a lovaskocsikázást követően. Adásidő 12

Máriapócson a görög katolikus parókia vendégei voltunk. Nyírbátorban a Krucsay oltárt és a két templomot összekötő szoborparkot vettük szemügyre. A polgármester asszony köszöntötte a gyermekeket, majd kiadós ebéddel vendégeltek meg minket. Szatmárcsekén a Kölcsey Ferenc-emlékmű előtt énekeltük el a Himnuszt. Tiszakóródon a Bukónál néztük, ahogy a Kis-Túr siet a Tiszába, majd töltött káposztát kaptunk vacsorára a helyi karitászvezetőnek köszönhetően. Túristvándiban a vízimalmot csodálhattuk meg. Az élményteli nap végén Vásárosnamény-Gergelyiugornyán este 10 után térhettünk nyugovóra. Fafaragás, tiszai strandolás, fagyizás, néptánc tanulás, gyöngyfűzés segítette az időt hasznosan tölteni. Csütörtökön este a bizalom útján családjainkért imádkoztunk. Az éjszakai séta a focipályán ért véget, ahol a mécsesek között vonultunk be a 15 méteres körbe. Az Efezusi levél intelmeit, Tobit Tóbiásnak mondott tanácsait és a 128-as zsoltárt meghallgatva gyertyát gyújtottunk családjainkért. Azért amelyben élünk, és azért, amelyikben mi leszünk a családfők. A nagy lampiont röptető léggömböt a Szent Ferenc Alapítványért és az őket támogató családokért imádkozva engedtük a magasba. Békességben aludtunk el. Másnap felkészültünk a családok fogadására. Gergelyiugornyán este 6-kor Szakács Péter atya mutatott be

hálaadó szentmisét a gyermekekért és segítőikért. Ő az első két táborban, 2004 és 2005 nyarán segített táboroztatni az akkori kis vendégeinket. Jelen voltak a befogadó szülők és közösségek. A gyermekek a tábortűz fényénél szép verses, zenés műsort mutattak be és a szalonnasütés után könnyes szemmel búcsúztak el vendéglátóiktól. Az est meglepetése a Képmás Zenekar koncertje volt, amit ujjongva tapsoltak végig a gyermekek. Szombaton, július 23-án, mielőtt visszaindultak volna a gyermekek Dévára, az Igrice Egyesület vendégeiként Sóstóhegyen kisvonatoztunk, dodzsemeztünk, csúszdáztunk, körhintáztunk. Móré Mihály sóstóhegyi karitászcsoport vezető kísérte vendégeinket végül haza. Vitte a Kelet Karitász Alapítvány 300 ezer forintos támogatását. Két hét tömény szeretetben volt részük. Úgy gondolom ez igazi élményterápia volt nekik. Köszönjük az egyházközségeknek, a 48 karitászcsoportnak, közülük is a befogadó és segítő csoportoknak: Teréz Anya Egyesület Nyíregyháza, Munkás Szent József Sóstóhegy, Szent Kristóf Nagykálló, Páduai Szent Antal Alapítvány Kisvárda, Szent Erzsébet Ajak, Szent Erzsébet Napkor, a tábor étkezési alapanyagait biztosító karitászcsoportoknak, és köszönet a sok-sok jóakaratú támogatónknak. Gégény Béla


Egyházmegyék Szeged

Egy hét egyszerű gazdagsága Immár negyedik alkalommal rendeztük meg a Nyári Napközis Karitász Tábort Szegeden, augusztus 8. és 12. között. 17 családban, összesen 21 gyermek számára nyújtottunk tartalmas elfoglaltságot ingyenesen, teljes ellátással. A résztvevők a helyi karitász csoportok által ismert családok gyermekei, akik közül többnek nem adatik meg más kikapcsolódási lehetőség. Vendégeink megtapasztalták az alkotás örömét, az egyszerű, számukra is elérhető dolgokban rejlő szépséget. Ezekről árulkodnak a foglalkozások és a termésekből készült művek fotói. A népi motívumok, a természet közeliség nemcsak a kreatív foglalkozásokban, hanem a programot színesítő játékokban is benne voltak, például a sorverseny állomásainál

(diótörés, vesszőkarika dobálás) vagy a mindenki által várt strandolásban, íjászatban. A gyermekek 4-6 fős csoportjainak volt egy-egy felelőse közülünk, aki segítette őket. Naponta más-más városrész volt a bázisunk Alsóvárostól kezdve, Szőregen át Tápéig. Így a napok tartalmas volta a helyi plébániai karitász önkéntesek és az általuk megszólított foglalkozásvezetők ötletességét, szervezését dicséri. Ezúton mondunk köszönetet minden segítőnek, aki a tábor megvalósulásához hozzájárult. A személyes segítők mellett hálásak vagyunk Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat, a Cserepes sori Pékség, az alsóvárosi-, a tápéi-, az algyői, és a szőregei plébániák támogatásáért.

Az önkéntes szemével Egyik önkéntesünk így fogalmazott, amikor arról kérdeztük, mit jelentett számára a gyermekeknek rendezett nyári napközis tábor: „A tábor nekem nagyon sokat jelent, de nehéz ezt szavakba önteni, mert inkább érzések maradtak bennem. Elsősorban amit megemlítenék, hogy ha visszagondolok arra a hétre, és előjönnek az emlékek, vagy megnézem a képeket, akkor a legelső dolog, ami eszembe jut, hogy mennyire hiányoznak a gyerekek. Elképesztő, hogy milyen gyorsan tud kialakulni a kötődés nem csak egymás között, hanem velünk, segítőkkel is. Amikor harmadik nap indultunk haza Algyőről, és nekem hamarabb kellett mennem, mint a szőregi lányoknak, elköszöntem a gyerekektől, mire ők felpattantak a székükről, odarohantak hozzám tárt karokkal és átöleltek egyszerre. Így búcsúztak el. Ez a dolog engem annyira feltöltött és olyan erővel hatott, hogy eldöntöttem, ha lesz lehetőségem, akkor biztosan ott leszek a következő táborokban is. Nagyon jó dolog, hogy

ez a ragaszkodás a gyerekek részéről nem múlik el, nem csak a tábor idejére szól: öt nappal ezelőtt bicikliztem a városban, néhány lány pedig ugyanarra sétált, ők vettek engem észre hamarabb, én pedig csak a hatalmas „JulcsiJulcsiJulcsi” kiabálásra lettem figyelmes, a lányok integettek, nevettek, örültek nekem és megint csak az jutott eszembe, hogy nagyon hiányoznak. A másik dolog, hogy ez nekem valamiféle megerősítés volt, hogy helyt tudok állni egy gyerektáborban is. Soha nem voltam még ilyen élethelyzetben és nagyon féltem attól, hogy nem vesznek majd komolyan, vagy nem hallgatnak rám. De már a második napon elfogadtak, és velük egyenértékű személyként kezeltek, akivel bármiről lehetett beszé­ l­ getni. Megyeri Márta

Adásidő 13


Egyházmegyék Eger

Egri karitászmozaik Egyházmegyei krízis segélyalap Dr. Ternyák Csaba érsek úr egyházmegyei krízis segélyalapot hozott létre azzal a céllal, hogy a válságos helyzetbe került családok gondjain enyhítsünk. Ebbe a munkába az egyházmegye karitászcsoportjának vezetői is bekapcsolódnak, segítenek a rászorulók felkutatásában és a segélykérelmekkel kapcsolatos feladatokban. Eddig mintegy hárommillió forintot használtunk fel az összegből, amelyet elmaradt közüzemi számlák rendezésére, gyógyszervásárlásra, egyes súlyos pénzügyi problémáinak enyhítésére fordított a karitász. Ugyanakkor a Katolikus Karitász központjának forrásaiból szeptemberben egymillió forinttal támogatjuk a tanévkezdést 10 település rászoruló családjainál a karitászcsoportokon keresztül.

Devecseri gyerekek újra a Mátrában Szervezetünk forrásaiból nyáron újra vendégül látták a Stella Üdülőben az iszapkatasztrófát szenvedett devecseri iskolások egy csoportját. Az ötnapos nyaralás során megismerkedhettek a táj természeti szépségeivel, megnézték a gyöngyösi Mátra Múzeum természettudományi kiállítását és eljutottak az egri bazilikába. A legnagyobb meglepetés a demjéni fürdőzés és az éjszakai erdei bátorságpróba volt számukra, de kipróbálhatták erejüket is a siroki vár megmászásával is. Élményt adott a bélapátfalvai ciszterci kolostorhoz tett látogatás, a Szalajka-völgyi túrázás is.

Új helyszínen a Karitász Bolt Egerben a Szaicz Leó utca 7. sz. alá, a Karitász Központba költözött a Karitász Bolt is. Szintén Egerben, a Szvorényi utcában szeretnék megnyitni a Hajléktalanok Nappali Ellátóját az egykori tagiskola épületében. A nappali melegedő mellett, szegénykonyhát és a megváltozott munkaképességűeknek szociális foglalkoztatót is terveznek. Sok-sok munkájuk mellett az Egri Főegyházmegye Karitász szervezeteinek munkatársai természetesen készülnek a szeptemberi lelkigyakorlatra és az őszi jubileumi ünnepségre. Az önkénteseiknek nagy szükségük van a lelki megerősödésre is, hogy egyre növekvő feladataikat megfelelően tudják ellátni, amit hálásan köszönök minden munkatársamnak és támogatónknak. Adásidő 14

Új helyre költözött az Egri Főegyházmegyei Karitász Központ Egerben a Szaicz Leó utca 7. szám alatti szervita rendházba költözött az Érsekudvarból a Karitász Központ. Az új helyen együtt van az iroda, a raktárak és a Karitász Bolt. Az előző évek gyakorlatának megfelelően az önkéntesek egész nyáron zsíros kenyérrel, teával és üdítővel várták a rászorulókat az új helyszínen. Tíz héten keresztül, heti váltásban 200 diákot üdültettünk. A gyerekeket az egyházmegyében működő csoportok szervezték szociálisan rászoruló családokból. A Karitász Központban levő táborban gyerekek számára gazdag programot szerveztek, amiből nem maradhatott el a várlátogatás és a strandolás sem. Árvai Ferenc Egri Főegyházmegyei Karitász igazgató


Egyházmegyék Szombathely

A testi-lelki feltöltődés szolgálatában A felújított nardai plébánián immár ötödször szervezett nyári tábort a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász. Idén közel ötszáz gyermek élvezhette a karitászosok vendégszeretetét s játszhatott, kirándulhatott, lovagolhatott kifulladásig. És persze Mariska néni, Janka mama, Betti mama és Erzsi néni fánkjai, palacsintái, lángosai sem hiányozhattak! E sorok írója is megmondhatója annak, hogy a szülők számára milyen segítséget, a gyerekeknek pedig hány és hány programot nyújt a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász rendkívül kedvezményes nyári tábora. Más kérdés, hogy az idei, immár ötödik nardai táborozást az időjárás nem igazán fogadta kegyeibe, de becsületükre legyen mondva, a tábort vezető Hegedűs Lászlóné, Bea néni és legfőbb segítői, Koroknai Sándorné, illetve Csókáné Klári és persze a többiek, köztük a kispapok, Szalai Márton, Böjti Balázs, Bihal Zoltán is mindent megtettek, hogy a gyerekek egyetlen pillanatig se unatkozzanak. Az esős napokon persze leginkább a benti programok domináltak, se szeri se száma nem volt a sakkjátszmáknak s természetesen a csocsónál és Tuczai Brigitta segítségével a számítógépeknél is folyamatos volt a pörgés. A felnőttek leleményességének köszönhetően, az időjárás miatt az épületbe szorult ügyességi öt próba is alaposan megmozgatta, testileg és szellemileg is megdolgoztatta a gyerekeket. Akik persze akkor voltak igazán elemükben, amikor az udvaron csatangolhattak, játszhattakfocizhattak. A lelki épülés és a csapatépítés jegyében a reggeli imák mellett több közös programban is részvettek a táborlakók s elmondásuk szerint ezek közül az egyik legizgalmasabb a rókavadászat néven futó játék volt. A csapatoknak a falu különböző pontjain elrejtett rókafejek után kellett kutatniuk, és az izgalmak után az eredményhirdetésnél persze ajándékokban sem volt hiány.

S, ha már a népszerű programoknál tartunk, még véletlenül sem szabad elfelejtenünk, hogy Tompa Ferenc és felesége, Teca idén is – méghozzá hetente kétszer – lehetőséget biztosítottak a táborlakóknak, hogy lovagolhassanak, némi bepillantást nyerhessenek a nemezelés mesterfogásaiba, és mint minden évben: az íjászkodás alapjait is elleshették a gyerekek. Ugyanígy Bodorkós Orsi különleges, a résztvevők kézügyességét fejlesztő művészeti órái is népszerűek voltak, és sok meglepetést tartogattak a kirándulások is. Az idei táborlakók jártak a Szent Viden és Szalafőn. Vasváron, Zágorhidi Czigány Balázs múzeumigazgatónak köszönhetően az intézményben kiállított minden egyes tárgyhoz hozzányúlhattak, és kedvükre régészkedhettek. Vasváron a népes csapat Horáth Lajos atyához is betért, méghozzá váratlanul, és ezzel örömteli perceket okozott a nyugdíjas atyának. Lajos atyáról tudni kell, hogy évről-évre ellátogat Nardára, s ilyenkor dinnyével és más finomságokkal halmozza el a táborlakókat, akik most a látogatásukkal, a rájuk jellemző vidámsággal viszonozták az atya kedvességét. A csoport Kis-Nardára is elzarándokolt, ahol aztán őket érte nagy meglepetés, a velük lévő kispap, Szalai Márton ugyanis megszólaltatta a kápolna orgonáját s a gyerekek és az őket kísérő felnőttek nagy örömére egy rövid kis koncertet rögtönzött. S hogy milyen volt a tábor a gyerekek szemével? Ferni, az egyik – mondjuk így – halmozottan hátrányos sorsú kislány szerint: „Nardán minden király, de az ellátás a legjobb! Ahogy Mariska néni, Janka mama, Betti mama és Erzsi néni sütnek, főznek, tízórait készítenek nekünk, és foglalkoznak velünk, hát annál nincs is jobb a világon!” Hát igen, a gyerekek számára Mariska néni és csapata, és maga a konyha is valóban kulcsfontossággal bír:

hol egy kis sütire, gyümölcsre vagy lekvárral, vajjal, mogyorókrémmel megkent kenyérre térnek be. Éhségük főként hétfőnként tűnik csillapíthatatlannak. – Nincs annyi nutellás kenyér, ami hétfőn ne fogyna el. Látszik, hogy sok gyerek a hét végén otthon nem eszik eleget. Nagyon hálásak mindenért, és mi minden tőlünk telhetőt meg is teszünk, hogy a kedvükben járjunk – mesélte Mariska néni, aki idén immár ötödször jött el segíteni a karitász gyerektáborába, és mivel elmondása szerint a szíve a gyerekeké, jövőre is számíthatnak rá a táborlakók. A táborban a gyerekek lelki életére is nagyon odafigyelnek, a felnőttek, a kispapok folyamatosan beszélgetnek a gyerekekkel, válaszolnak a kérdéseikre, megpróbálják megoldani a problémáikat. Mint minden évben, Veres András megyéspüspök úr is meglátogatta a táborlakókat, akikkel közös misén vettek részt. E misékre a helyiek is eljárnak s idén többüknek kicsordult a könnyük, amikor az egyik horvát származású kispap jóvoltából horvát nyelven is szólt az ének a templomban. A tábor lelkiségéről szólva egy másik kispap, Bihal Zoltán elmondta: Nardán játékos módszerekkel és soksok beszélgetéssel, folyamatos odafigyeléssel leginkább arra törekedtek, hogy a gyerekek az őket körülvevő, én-központú világban megtapasztalhassák a közösségi létezés pozitívumait, továbbá lehetőséget kapjanak arra, hogy élővé tegyék az Istennel való kapcsolatukat. Pintér Bálint

Adásidő 15


Egyházmegyék Esztergom-Budapest

Miskolctapolcán igazi otthonra leltek Az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központja június 13-tól augusztus 29-ig idén is ingyenes nyaralási lehetőséget nyújtott Észak–Magyarország legismertebb, és egyik legszebb üdülőhelyén, Miskolctapolcán, a Főegyházmegye kiemelten hátrányos helyzetű településeiről, s olyan budapesti kerületekből érkező gyerme-

hetében az étkezés!) gyakran társul a szülő alkoholizmusa, életvezetési problémái, mozgáskorlátozottsága, a félhajléktalanság, illetve a nevelési hiányosságok. A gyermekek legtöbbje nem ismerte még a nyaralás fogalmát, az iskolaszünet ideje alatt egyébként az utcán, bevásárlóközpontokban csellengenek. Sok esetben a táborozás alatt derült ki, hogy a gyermeket otthon rendszeresen bántalmazzák. A születési vagy ki-

A Szent Erzsébet Karitász munkatársai nemcsak a nyaralás ideje alatt tartják a kapcsolatot a gyermekekkel.

kek számára, ahol magasabb arányú a szegénység. A 20-40 fős csoportok hetes turnusokban karitász munkatársak ajánlásával és vezetésével érkeztek a 2006-ban felszentelt Szent József Otthonba. A részben önerőből, másrészt jelentős külföldi segítséggel felújított háromszintes épület kényelmes elhelyezést biztosít gyönyörű természeti környezetben. A táborozási program a 6-16 éves korosztály körében valósult meg. A táboroztatás célja nem a gyermekek „megőrzése”, hanem számukra a korosztályuknak, képességeiknek megfelelő fejlesztő, tartalmas elfoglaltság megszervezése. A Szent Erzsébet Karitász munkatársai nemcsak a nyaralás ideje alatt tartják a kapcsolatot a gyermekekkel. Több alkalommal a családi háttér megismerésekor kiderült, hogy az egzisztenciális szegénység mellé (amikor komoly gondot jelent a ruházkodás vagy a hónap utolsó Adásidő 16

alakult mentális sérülések miatt több gyermek áll rendszeres pszichológiai gondozás, sőt gyógyszeres kezelés alatt. A karitász munkatársai természetesen a táborzárás után is igyekeznek minden felmerült problémában segítséget nyújtani, például: tárgyi adományokkal, lelki gondozásban, ügyintézésben, iskolakezdési támogatásban, egészségügyi problémában, díjhátralék rendezésében, hasonló szervezetekkel, intézményekkel vagy az illetékes

gyermekvédelmi hatósággal történő kapcsolatfelvétellel. A Karitász Központ nemcsak e 350 gyermek számára nyújtott lehetőséget nyaralásra, hanem további 150 főegyházmegyei plébánia hittanos táborát, illetve gondozott családjait is támogatta tartós élelmiszerek megvásárlásával. Kovács Gyöngyi


Átalakult és megújult

Egyházmegyék Győr

a Győri Egyházmegyei Karitász A Győri Egyházmegyei Karitász ügyeinek intézésére Pápai Lajos megyéspüspök úr Tóth András győri görög katolikus pap személyében februártól új referenst állított. A győri karitász a többi egyházmegyei karitászhoz hasonlóan közcélú humanitárius szervezet, amely korra, nemre, felekezeti hovatartozásra való tekintett nélkül segíti a rászorulókat különböző segélyprogramok és akciók útján. A Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezeteként legfontosabb feladatunknak azt tekintjük, hogy a bajbajutott embereknek ne csupán anyagi segítséget nyújtsunk, hanem a karitász hálózatban dolgozó önkéntes és hivatásos munkatársak személyes szeretete is jusson el a támogatottakhoz. Idén új karitász élelmiszer raktárt alakítottunk ki, ahol egy felszerelt fogadóhelyiséget, irodát is berendeztünk a Káptalandomb 13-ban, amelyet a Püspök atya rendelkezésünkre bocsátott. Az önkéntesek mellett két karitász alkalmazottunk van, Pappné Marietta és Molnár Rudolfné Gyöngyvér. Bekapcsolódtunk az országos központ munkájába, részt veszünk országos segítő akcióikban. Fel kellett

mérnünk, hogy hol működnek egyházközségi karitászcsoportok, feladatunk ezek munkáját koordinálni, összefogni, eljuttatni hozzájuk az információkat. Napi szolgálatunk a beérkező adományok raktározása, feldolgozása, szétosztása a szegények és rászorulók részére. Idén is volt például nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtés, amelyben részt vettünk. Jó alkalom ez az önkénteseknek és a lelkipásztornak is a Család évében különösen, hogy nagycsaládosokat látogassanak meg és adomány átadásával segítsék őket. A nagyböjti élelmiszergyűjtési akció során megmutatkozott híveink áldozatkészsége és szeretete, a Jóisten áldja meg a jószívű adakozókat! Már több éves hagyomány Egyházmegyénkben a „Szeretetnapok”, amelyen az összegyűlt adományokkal a dévai árvákat segítjük. A családok segítése elsődleges küldetésünk. Munkánk során felvettük a kapcsolatot a Családsegítő Szolgálat vezetőjével, aki készségesen együttműködik velünk. Ez év augusztus első hetében az Katolikus Karitász szervezésében, Szeged mellett önkéntesek továbbképző

tábora volt. Tőlünk is részt vett ezen két önkéntes. Egyik nap feleségemmel tartottunk előadást a táborban „Család, szolgálat, önkéntesség” témában szem előtt tartva, hogy idén a Család éve van. Új kezdeményezés folytán a Nemzeti Tankönyvkiadó adományának segítségével, lehetőségünk nyílt arra, hogy önkénteseink bevonásával rászoruló gyermekek számára meleg étkezést nyújtsunk. Tóth András Győri Egyházmegyei Karitász referens

Tóth András, görög katolikus pap, a Győri Görög Katolikus Egyházközség parókusa Elérhetőségeink: Telefonszám: 96/ 513-177, 96/550-740/116 mell. +36-20-32-00-790, Email: gyorkaritasz@gyor.egyhazmegye.hu atoth@gyor.egyhazmegye.hu 1968. 05. 25-én született Csengerben (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.) nős, kilenc gyermeke van. A Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban érettségizett, a Pázmány Péter Római Katolikus Hittudományi Egyetemen szerzett Teológus végzettséget (1992), majd a Római Lateráni Egyetem Győri kihelyezett tagozatán Teológus Bakkalaureátus fokozatot (2008), majd a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet Lelkigondozó Szakirányú Továbbképzési Szak, Szociális- és Családsegítő Szakágán szerzett diplomát. Már teológusként találkozott a szociális munkával (állami gondozottak, hajléktalanok) lelkipásztori munkája és hittanári feladatai mellett pedig Borsod megyében cigánypasztorációval foglalkozott, óvodát, iskolát szervezett részükre. A Győri Egyházmegye Családpasztorációs Bizottságának elnöke, Ifjúsági referens és az Egyházmegyei Karitász referense. Adásidő 17


Egyházmegyék Kaposvár

Kézen fogva Istennel másokért 2007-ben újra megszerveztük a karitászt Nagykanizsán, dr. Barbalics Józsefné vezetésével. Tizenegyen kezdték meg a munkát, ma már 17 önkéntesünk van. Nagykanizsán három plébánián működik a karitászcsoportunk. Kezdetben voltak

nehézségeink, de ma már szervezetten, gördülékenyen végezzük a mindennapi feladatokat. Közel háromszáz ember támogatásáról gondoskodunk. Fontos feladatunknak tartjuk az idős, beteg, egyedül élő embertársaink rendszeres látogatását és segítését, melyet négy munkatársunk végez. Raktárunkból minden hétfőn osztunk a rászorulóknak adományokból összegyűjtött élelmiszert, ruhaneműt, háztartási eszközöket, bútorokat. Az elmúlt évben egy kamion élelmiszert, bútort és ruhaneműt szállítottunk el az árvízkárosultaknak, valamint Somlóvásárhelyre, a vörösiszap károsultjainak. Ezen kívül 21 ónodi iskolás gyermek étkeztetését fizettük ki. Minden évben húsvétra, anyák napjára, karácsonyra

– több mint száz családnak – élelmiszer csomaggal kedveskedünk. Az EU élelmiszer segélyprogram keretében többször osztottunk élelmiszert. A havonkénti összejöveteleken – melyet imával kezdünk – beszámolunk az elvégzett munkáról. A tapasztalatokat elemezzük, megbeszéljük a következő feladatokat. A sok-sok program, a közösen végzett munka igazi közösséggé kovácsolta a csoportot, valódi barátságok alakultak ki. Minden nap hálát adunk a Jó Istennek azért a kegyelemért, hogy a szolgáló szeretettel eljuthatunk minden rászoruló emberhez, és apró dolgokat tehetünk értük. Dr. Barbalics Józsefné

A Ferences Szegénygondozó Nővérek siófoki szolgálata

Karizmánk és célkitűzésünk abban áll, hogy a mindenkori társadalmi és egyházi körülmények figyelembe vételével minden lehetőséget – mint Istentől nekünk ajándékozott eszközt – felismerjünk, és a legszegényebbek szolgálatára hűségesen használjuk. A Ferences Szegénygondozó Nővérek 1992 óta vannak Siófokon. Jelenleg három nővér teljesít szolgálatot: M. Jácinta, M. Lúcia és M. Rita nőAdásidő 18

vérek. Szolgálataink a következők: beteg, idős embereket gondozunk saját otthonaikban, kórházi beteglátogatást végzünk, nehéz helyzetbe került családokat segítünk, segítünk a hozzánk jövő hajléktalanoknak is. Folyamatosan fogadunk és osztunk ruha és egyéb adományokat. Gyakran együtt dolgozunk a helyi karitász csoporttal: élelmiszergyűjtés, csomagolás és osztás, a krízishelyzetbe ke-

rült családoknak a közüzemi díjtartozásokban, gyógyszer kiváltásban és sok egyéb esetben, amikor együtt kell tennünk valamit a rászorulókért. Együttműködünk a helyi szociális intézményekkel és egyesületekkel: a családsegítő szolgálattal, a gyermekjóléti szolgálattal, a vöröskereszttel, a gondozási központtal, a siófoki cigány kisebbségi önkormányzattal, védőnőkkel, szociális gondozókkal. Különböző csoportoknak biztosítunk helyet a rendházban, hogy ös�szejöveteleiket megtarthassák, ilyenek az Anonim Alkoholisták, a házas közösségek, a családosok. Igyekszünk a legjobb tudásunk szerint az Istentől kapott hivatásunknak megfelelően segíteni mindazoknak, akik a látókörünkbe kerülnek, vagy konkrétan hozzánk fordulnak. M. Rita nővér


Egyházmegyék Kalocsa-Kecskemét

Börtönpasztoráció

II. János Pál pápa – a világ összes börtönébe írt – szentévi üzenetében hangsúlyozza, hogy az idő ura az Isten. (II. rész) Az időt mindenütt, a szabad életben és a börtönben is, lehet jól és rosszul felhasználni. A Szentatya azzal a buzdítással fordul a büntetésvégrehajtási intézmények vezetőihez és a fogvatartottakhoz egyaránt, hogy minden börtönben biztosítsák az időt a munkára, az imára, a tanulásra, sportra, művelődésre, családi és társas kapcsolatok ápolására és jó tettek gyakorlására. Ezek a hasznos és jó időtöltések segítik elő a fogvatartottak személyiségének jó irányba történő megváltozását, és azt, hogy a szabadulás után hasznos, építő tagjai legyenek a társadalomnak. Ezeken a pontokon szorosan ös�szekapcsolódik a Szentatya buzdítása a magyarországi büntetésvégrehajtás célkitűzéseivel.

A börtönpasztoráció, a karitász és más szervezetek által végzett börtönmis�sziós szolgálatok minden foglalkozása hasznos és személyiséget fejlesztő időtöltéseket biztosít a fogvatartottaknak. A Kalocsai Fegyház és Börtönben hetente 18 közösségi vallási foglalkozás van, emellett számtalan egyéni lelki gondozás is történik.

A karitász által tartott foglalkozások és segítő tevékenységek négy fő témája: (1) a felszültségek oldása és a lelki béke megteremtése, (2) a családi kap-

A Kalocsai Fegyház és Börtönben hetente 18 közösségi vallási foglalkozás van, emellett számtalan egyéni lelki gondozás is történik. csolatok ápolása, ha kell a helyrehozása, (3) felkészítés a szabadulásra, (4) szabadulás utáni segítő és tanácsadói kísérés. A karitász egyik legjelentősebb és minden évben megtartott foglalkozása a zárkajáró betlehemes. A karitásztól kapott naptárból és édességből a fogvatartottak a börtön minden lakójának ajándékcsomagot készítenek. Karácsony vigíliáján a fogvatartottak betlehemes csoportja minden zárkába elviszi ezt az ajándékot és karácsonyi versekkel, énekekkel hirdetik mindenütt Jézus születésének az örömhírét. Azok, akik ebben a zárkajáró betlehemes csoportban szerepeltek, kivétel nélkül azt mondták, ez volt életük legszebb és legnagyobb élménye. Nyáron történt egy másik emlékezetes esemény. Ellátogatott Kalocsára Kuklai Antal körömi plébános atya, és a cigányok között végzett több évtizedes lelkipásztori munkájáról és élményeiről tartott előadásokat. A Cseli Erzsébet karitász önkéntes által vezetett Zakeus csoport tagjai 400 db ajándék szívet készítettek. Mindegyikre egy szép üzenetet is írtak, és átadták az atyának, hogy vigye el a fogvatartott nők ajándékát a hittanosainak. A karitatív szervezetekhez is eljut időnkét egy-egy segélykérő levél a fogvatartottaktól. Ezekben a levelekben általában a következőket kérik: kávé,

cigaretta vagy dohány, tisztálkodó szerek, fehérnemű, vitamin stb. és még gyakran Bibliát is kérnek. Tudnunk kell azt, hogy a fogvatartottaknak a teljes ruházatukat, a napi háromszori étkezést, vizet, világítást, fűtést és saját ágyat biztosítják, és minden börtönt évente ellátnak a Gedeon Társaság új Bibliáival. A szabad életben lévő emberek közül sokan nélkülöznek, éheznek, fáznak és nincs megfelelő ruházatuk, otthonuk és gyógyszerük. Akik ilyen segélykérő levelet kaptak, vegyék fel a kapcsolatot az adott börtön lelkészével, és kérjenek információt a segélykérőről, hogy valóban önhibáján kívül rászoruló-e? Jézus tanítása alapján karitász munkánkhoz tartozik a börtönben lévők segítése. Ezt akkor tudjuk jól és hatékonyan végezni, ha felkeressük őket a börtönben. Hazánkban tizennyolc börtönben működik katolikus pap alkalmazottként, a többibe pedig rendszeresen járnak lelkészek. A börtönök közelében működő karitász csoportok keressék fel a börtönlelkészeket és ajánlják fel a segítő szolgálataikat. Új kihívásokat és új gondokat vállalnak s egyben új örömöket és áldásokat kapnak. Ne feledjük, hogy Jézus majd számon kéri tőlünk: mikor börtönben voltam, felkerestetek-e? Szántó Ambrus Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyei Karitász igazgató Adásidő 19


Egyházmegyék Pécs Székesfehérvár Gyalogos zarándoklat

Egyházmegyei szervezésben gyalogos zarándoklaton vett részt a karitász 2011. július 9-én. Az immár hagyományos programra mintegy ötven fő vállalkozott. A lelkes csoportot hét órakor dr. Udvardy György megyéspüspök indította útnak a bátaszéki templomból, s vezette végig, a 12 km-es gyalogúton. Célállomás a bátai templom volt. A falu és annak temploma különös egyháztörténeti jelentőséggel bír: ,,A középkori bátai apátságot Szent Vér ereklyéje tette országszerte híressé. Zsigmond király nagy tisztelője volt a Szent Vér ereklyének, kétszer is járt Bátán, először 1395 húsvétján, majd 1409-ben Ő fordult IV. Jenő pápához 1434-ben, hogy a bátai templomnak az ereklye miatt búcsúkiváltságot kérjen. 1441-ben Hunyadi János a bátai apátság közelében veri szét a fellázadt bárók csapatát. Ettől kezdve a Hunyadi család is nagy tisztelője a Szent Vérnek. Hunyadi Mátyás is hosszabb időt töltött a monostorban, s innen irányította a török elleni hadserege szervezését. Az 1500-as évek elején a Dunán lefelé hajózva a legjelentősebb kikötő Báta lehetett, amit az is látszik bizonyítani, hogy Nándorfehérvár felmentésére küldött hajóhad itt kötött ki. A révátkelés és a vásárai is országos hírűek voltak. 1526. augusztusában

II. Lajos király a csatába indulás előtt az apátságban gyónt és áldozott. A végzetes mohácsi csata után a török sereg Bátát érintve vonult a hadiúton Buda irányába az apátságot és a mezővárost is felgyújtotta. 1529-ben ismét felégette, majd 1535ben egy portyázó török csapat véglegesen elpusztította az apátságot. Többé a bencések nem tértek vissza.” Az apátság helyén és maradványaiból épült, zsúfolásig megtelt templomban püspöki szentmisével ért véget a zarándoklat.

Élelmiszerosztás

A karitász által végzett élelmiszerosztás idei első fordulója június 1-jén kezdődött és július 11-én fejeződött be. Összesen 7300 családnak, több mint 90 tonna tartós élelmiszert juttattunk.

Önkéntes képzés

Két alkalommal is biztosít idén lehetőséget a karitász önkéntesei képzésére. Az elsőre augusztusban, Domaszéken került sor, melyet az országos karitász szervezett. Ezen összesen 6 fővel vettünk részt. A másik képzés az egyházmegyei karitász központban, október 8-án és 22-én lesz. Témák: idősgondozás és katasztrófa elhárítás.

Államalapítás ünnepe és Szent Jobb körmenet

Idén első alkalommal együtt ünnepeltünk vidéki és budapesti karitászosok augusztus 20-án. Pécsről egy mikrobusszal történő utazással szerveztük meg az ünnepi szentmisén és körmeneten való részvételt. Felemelő élmény volt valamennyiünk számára.

Elismerés

Komló, az egykori bányászváros, ma jelentős számú munkanélküli roma lakossággal rendelkezik (10 %-ra becsülik az összlakossághoz viszonyítva). Tamásné Gyuláné által vezetett karitászcsoport tevékenysége kiterjed az egész város területére, de ellátottaiknak 70%-a a roma lakosság köréből kerül ki. Szinte minden család Anikó személyes ismerőse. Pontosan tudja, hogy kinek, mikor és mit kell segítenie. 2000-től valóra vált az álma: Komlón felzárkóztató cigány óvodát működtet a karitász. A 40 főt befogadó intézményben ingyenes ellátásban részesül valamennyi gyermek. Csoportvezetőnk 2011. szeptember 2-án magas elismerésben részesült. Karitatív munkájáért megkapta a várostól a „Pro Civitate” kitüntetést. Szívből gratulálunk! Forray Ferencné igazgató

Fehérvár nem enged a drognak A Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász idén nyáron is megszervezte a veszélyeztetett gyerekek számára speciális táborát. A szabadidős és egészségfejlesztő – drogprevenciós program egyrészt szervesen illeszkedik a szoros értelemben vett „elsődleges prevenció hoz”, a kábítószerekkel kapcsolatos problémák kialakulásának megelőzésére irányuló szemlélethez. Másrészt ezen túlmenően, az adott célcsoport szükségleteihez alkalmazkodva, az úgynevezett „célzott prevenció” módszereit is alkalmazzuk, amely kimondottan azt a csoportot szólítja meg, amely bizoAdásidő 20

nyos sajátosságok okán a szerhasználat szempontjából különösképpen veszélyeztetettnek tekinthető. Célunk egy olyan hatékonyan működtethető programterv megvalósítása volt, amely során a programban résztvevőknek a drogprevenció területén biztosítja az egészségfejlesztési- és egészségnevelési tevékenység kialakítását és kiterjesztését, összhangban a nemzeti stratégiában meghatározottakkal. Az általunk megcélzott korosztály, olyan fiatalok közössége, akik a kábítószerek kipróbálása szempontjából a magas rizikófaktorú csoportba tar-

toznak. Ebből fakadóan a program kialakítása során különös hangsúlyt fektetünk a kábítószerrel kapcsolatos preventív szemlélet kialakítására. Fontosnak tartjuk, hogy a már meglévő készségekre alapozva, készségfejlesztés által kialakuljon a kábítószerek használatához egy olyan hozzáállás, amely képessé teszi az adott támogatottjainkat arra, hogy a csábítási helyzetekben nemet mondjanak a pszichoaktív szerek használatára. Nagy Lajosné


Karitász a nagyvilágban

Éhínség Kelet-Afrikában Az elmúlt hatvan év legsúlyosabb aszálya pusztít Kelet-Afrikában. A szárazság közel 13 millió embert érint, legrosszabb a helyzet Szomáliában, Kenyában és Etiópiában. A rászorulók mintegy fele gyermek. Szomáliában az ENSZ hivatalosan éhínséget hirdetett a nyáron. Ez azt jelenti, hogy a lakosság legalább harminc százaléka alultáplált, tízezer lakosból pedig naponta legalább két felnőtt vagy négy gyerek éhen hal. Szomália hat régiójában hónapok óta ez a helyzet és az októberi esős időszak beköszöntéig tovább súlyosbodhat a helyzet. Szomáliában tragikus a humanitárius helyzet és a szárazságot csak súlyosbítja a kormány tehetetlensége, valamint a 20 éve tartó konfliktus helyzet. Ha el akarjuk kerülni a ka-

tasztrófát, sürgősen, de a kritikus helyzet miatt körültekintően kell cselekednünk – nyilatkozta Giorgio Bertin, a Caritas Somalia elnöke. Tízezrek hagyják el nap mint nap otthonaikat és menekülnek át Etiópiába és Kenyába. A menekült gyermekek majdnem fele alultáplált. (Ez a szám Januárban fele ekkora volt.) A Caritas Somalia 7000 embert ér el hálózatán keresztül élelemmel, közülük

A Caritas Etiópia több mint 80 000 embernek nyújt jelen pillanatban élelmiszer segélyt. 1400 gyermek és idős. További 4000 embernek – főként fiatal anyáknak, gyermekeknek és időseknek – nyújtanak kiegészítő táplálékot. A Caritas Kenya jelentése szerint

az országban kritikus a gyermekek alultápláltsági aránya. Számos helyen okoznak nehézséget a vízhiány miatti elhullt állatok és néhány településen már kitört a kolera. Több mint 3,6 millióan szorulnak orvosi ellátásra, és ez a szám várhatóan eléri majd az 5 milliót A Caritas 14 kenyai egyházmegyében több mint harmincezer háztartásnak nyújt segítséget egy nyolc hónapig tartó segély programban. Ennek keretében számos család kap naponta kétszer élelmet és 7,5 liter ivóvizet személyenként, valamint a betegek orvosi segítséget. A későbbiekben szárazság-tűrő magok osztanak majd a farmereknek az október-novemberi esős időszakban. A szervezet szeretné előmozdítani víztározók építését a térségben. A Caritas Etiópia több mint 80 000 embernek nyújt jelen pillanatban élelmiszer segélyt. A térségben a közelgő október-novemberi esős időszakban szárazságtűrő magokat is osztanak majd a farmereknek és a szervezet szeretné előmozdítani víztározók építését a térségben. A Caritas Internationalis az alábbi bankszámlaszámon várja az adományokat Kelet-Afrika számára: CARITAS INTERNATIONALIS Bank: Unicredit S.p.A. számlaszám (IBAN): IT10C 02008

05008 000400406198 BIC/SWIFT: UNCRITM1B88

Áradások Bangladesben A júliusi monszun olyan heves esőzéseket hozott Bangladesbe, hogy a folyók kiléptek medrükből elöntve mintegy 200 falut. Súlyosbította a helyzetet a térség nem megfelelő csatornarendszere is. Az árvizek miatt több tízezer embert kellett kimenekíteni a térségből. A menekülteket magasabban fekvő iskolaépületekben szállásolták el. Az özönvíz tönkretette a garnélarák-farmokat és a rizsföldeket is. Az embereknek szárított ételeket és ivóvizet osztogatnak. A nemzetközi karitász több mint 400 000 euróval segíti a bangladesi áradások károsultjait. A térségben élelmiszert, ivóvizet és fóliákat osztottak a házak, sátrak befedésére, valamint nyilvános wc-ket állítottak fel a fertőzések megelőzésére. A kormánnyal együttműködve a helyi karitász anyagi támogatást is fog nyújtani az újjáépítésekhez. Adásidő 21


Gyereksarok Rejtvény

A magyar hajnalcsillag

Árpád-házi Szent Erzsébet (III. rész) Írta: Dyekiss Virág Erzsébet és Lajos annyira jól tudtak együtt játszani, hogy nemsokára már el sem tudták képzelni, hogy mit is játszottak ők addig, amíg még nem ismerték egymást. Ahogy nőttek, növekedtek, egyre többet beszélgettek, és így egyre több mindent megtudtak egymásról. Nagyon jó barátok lettek. Erzsébet gyakran hálát adott Istennek, hogy ilyen jó barátot adott neki, mint Lajos. Lajos pedig egyre jobban csodálta Erzsébet mély hitét, kedvességét, és boldog volt, hogy ismerheti. Igen ám, de Lajos édesanyja korántsem volt ilyen boldog. Hiába került Erzsébet egész kiskorában a wartburgi várba, mégsem tanulta meg a szokásokat, a helyes viselkedést. Nem volt jalandó engedelmeskedni az udvarhölgyeknek sem. Nagyon elszomorodott ezen Lajos édesanyja. Ő abban reménykedett, hogy mindenki irigyelni fogja, és majd nagyon büszkén meséli az összes ismerősének,

hogy az ő fia egy királylányt vesz feleségül. Ehelyett azonban egészen másféle beszélgetések zajlottak le. − Grófnő kérem, én kétségbe vagyok esve! - érkezett egyik nap teljesen feldúlva a főudvarhölgy. − Mi történt, kedves Amália kisasszony? Mondja csak el nyugodtan. - kérdezte valóban békés hangon a grófnő, de közben összeszorult a szíve, mert már előre attól tartott, hogy megint Erzsébettel van valami gond. − Grófnő! Asszonyom! Az a kislány már megint... − Mi történt már megint? Mondja csak, ne kíméljen! − Képzelje csak el! Ma volt a nagy születésnapi vendégség a szomszéd bárókisasszonynál, amire már olyan régen készült az egész környék. Ahogy hozzák a finomabbnál finomabb étkeket, Erzsébet egyszerűen kijelenti, hogy ő nem kér semmit! Gondolhatja, kedves grófnő, mennyire elcsodálkozott mindenki. A bárónő maga ment oda Erzsébethez, hogy megkérdezze, mi nem ízlik neki az ünnepi lakomában. Ő pedig mosolyogva csak annyit mondott, hogy biztos minden nagyon finom, de ő Nagyböjt péntekjén nem kér semmiféle húst. A bárónő megsimogatta →

Rejtvény

Vízszintes: 1. Jákob második felesége 7. lángol 9. Ádám felesége 10. Mózes bátyja 11. antilop féle 12. a periódusos rendszerben I a vegyjele 19. papírra vetés 20. nem ezt 21. nem gyöngeség 22. MUYN 23. New-... (Amerika egyik legnagyobb városa) 27. földet műveltet 29. Ószövetségi próféta 30. Ráchel nővére

1

2

3

9

4

5

15

16

17

19

29

12

13

8

18 20

21 23

7

10

11 14

5

24

22 25

26

27

28 30

Az Adásidő 2. számának rejtvényme gfejtői közül egy-egy karitász pólót nyertek: Fehér Csilla (Nyíregyháza), Nagy Bog lárka (Szegvár), Krizsánné Földi Hajnalka (Békéscsaba) , Kupás-Deák Margit (Budapest), Ákli Pálné (Nyíregyháza-O ros) Gratulálunk! A nyereményüket post ázzuk!

Adásidő 22

Megfejtés: (Függőleges 12. és vízszintes 14.) Keresztény ember feladata: ................................................. .................................................

Függőleges: 1. Krisztus keresztjének előképe 2. í gy kezdődik az „Üdvözlégy Mária” latinul 3. arc betűi keverve 4. magyar autójelzés 5. a paprikának van 6. háziállat 7. nem te 8. az Úr az ő közvetítésével verte le a midiánitákat (Bírák könyve) 10. Gally 13. K  risztus testének jelképe a szentmisében 15. svéd váltópénz 16. erődítmény 17. nyári csapadék, 18. apostol, másik neve Didimusz 24. …, a nagy varázsló 25. –ra párja 26. kicsinyítő képző (ékezettel) 28. Tata első fele!

A megfejtéseket 2011. november 21-ig az adasido@caritas.org.hu e-mail címre várjuk!


Egyházmegyei címlista

a fejét, és utasította a szakácsot, hogy szolgálja fel a tortákat, abban nincs hús. Erre viszont mit mond ez a neveletlen kislány? Közölte, hogy ő tortát sem kér, mert egész Nagyböjtben nem eszik édességet. Most hallott már ilyet valaha? Aztán megkezdődött a tánc. Lajos megtáncoltatta a házigazda kisasszonyt illendő módon, aztán felkérte Erzsébetet. Ő azonban fejét rázva így szólt: De kedves Lajos, Nagyböjtben nem szoktnuk táncolni! Na, ettől kezdve Lajos sem volt hajlandó táncolni, szegény ünnepelt kisasszonyka pedig sírva ment a szobájába. Most mit szól! Micsoda szörnyűség! Így megbántani valakit a születésnapján! Hát tehet arról, hogy pont Nagyböjtben született az istenadta? − Ilyet még sohasem hallottam! Azonnal el kell küldenem valakit egy bocsánatkéréssel a kisasszonyhoz! Azt pedig, hogy mi legyen ezzel a lehetetlen királylánnyal, majd eldöntöm. Pedig már nem is olyan kicsi. Lassan eladósorba kerül. Távozhat, Amália kisassony! − Köszönöm a figyelmét, grófnő. A grófnő gondolataiba merülten rótta a folyosókat. Most mit csináljon? Semmiképpen sem hagyhatja ennyiben a dolgot. Elhatározta, hogy hónap végén hazaküldi Erzsébetet. Addig lesz ideje a fiának is elmagyarázni, hogy miért nem maradhat is többé ez a nevelhetetlen leány. Ebben a pillanatban feltűnt a folyosó végén Lajos. Már messziről üdvözölte anyját, és mintha csak a gondolataira válaszolna, így szólt: − Anyám, megkértem Erzsébet kezét, és ő igent mondott! Mikorra tűzzük ki az esküvő időpontját? (folytatjuk)

Fizessen elő az kiadványaira!

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 10. Tel./Fax: (42) 418-851 Vezető: Gégény Béla igazgató e-mail: keletcaritas@t-online.hu honlap: www.keletkaritasz.hu Egri Főegyházmegyei Karitász 3300 Eger, Szaicz Leó út 7. Tel./Fax: (36) 518-602 Vezető: Ft. Árvai Ferenc igazgató e-mail: eger.caritas@gmail.com Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei Karitász Szent Erzsébet Karitász Központ 1067 Budapest, Hunyadi tér 3. Tel.: (1) 351-1977, Fax: (1) 478-0896 Vezető: Ft. Écsy Gábor igazgató e-mail: szenterzsebet.karitasz@t-online.hu honlap: www.esztergomi-ersekseg.hu/karitasz Győri Egyházmegyei Karitász 9025 Győr Kossuth L. u. 11. Tel.: 96/513-177, 96/550-740/ 116 mellék Vezető: Ft. Tóth András igazgató e-mail: atoth@gyor.egyhazmegye.hu Hajdúdorogi Egyházmegyei Karitász 4551 Nyíregyháza - Oros, Vezér u. 19. Tel./Fax: (42) 480-066 Vezető: Ft. Szokira János igazgató e-mail: szokirajanos@freemail.hu Kalocsa Főegyházmegyei Katolikus Karitász 6300 Kalocsa, Szentháromság tér 1. Tel.: (78) 462-166 Vezető: Szántó Ambrus igazgató e-mail: caritas.kalocsa@drotposta.hu Kaposvári Egyházmegyei Karitász 8700 Marcali, Hősök tere 5. Tel.: (85)510-233 Vezető: Jáki Zoltánné igazgató e-mail: kaposvarikaritasz@gmail.com Miskolci Apostoli Exarchatus Egyházmegyei Karitász 3600 Ózd, Lomb u. 2., 3601 Ózd, Pf. 88 Tel.: (48) 569-305 Vezető: Ft. Pál Miklós igazgató e-mail: pal11miklos@t-online.hu Pannonhalma Egyházmegyei Karitász 9090 Pannonhalma, Vár u. 1. Tel./Fax: (96) 348-70-48 e-mail: karitasz@osb.hu Pécsi Egyházmegyei Karitász 7621 Pécs, Janus Pannonius u. 4. Tel./Fax: (72) 532-207 Vezető: Forray Ferencné igazgató e-mail: caritasp@dravanet.hu honlap: www.pecsi-caritas.hu Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász 6722 Szeged, Jósika u. 34/b. Tel./Fax: (62) 425-548 Vezető: Megyeri Márta igazgató e-mail: szkaritasz@invitel.hu honlap: www.szegedikaritasz.extra.hu Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász 8000 Székesfehérvár, Lövölde út 28/a Tel.: (22) 506-828, Fax: (22) 506-829 Vezető: Nagy Lajosné Krisztina igazgató e-mail: albacaritas@gmail.com honlap: www.albacaritas.communio.hu Szombathelyi Egyházmegyei Karitász 9700 Szombathely, Hollán E. u. 2. Tel./Fax: (94) 318-560 Vezető: Tuczainé Régvári Marietta igazgató e-mail: caritas.szombathely@ax.hu honlap: www.karitaszszombathely.hu

ElérhEtőségEink: 1364 Budapest, pf. 111; tel.: 317-3933/175; e-mail cím: terjesztes@ujember.hu

Váci Egyházmegyei Karitász 2600 Vác, Migazzi tér 6. Tel./Fax: (27) 814-174 Vezető: Martos György igazgató e-mail: caritas@vaciegyhazmegye.hu honlap: http://caritas-vaciegyhazmegye.hu Veszprémi Főegyházmegyei Karitász 8200 Veszprém, Vár u 25. Tel.: (88) 428-638, Fax: (88) 428-638 Vezető: Zagyva Richárd igazgató e-mail: veszpremkaritasz@yahoo.com honlap: www.karitaszveszprem.hu

Adásidő 23


Szent Erzsébet ünnepe 2011. november 19.

Közös hálaadásra hívjuk az egyházmegyék karitász munkatársait és önkénteseit a budapesti Szent István-bazilika altemplomába.

11 órától közös program előadások | beszélgetések | agapé

16 órakor ünnepi hálaadó szentmise a közös szolgálatért a bazilikában a püspöki konferencia tagjaival

Helyszín:

Budapest, Szent István-bazilika altemplom (Szent István tér 1.)

További információk: www.karitasz.hu

Adásidő 2011/03  

A Katolikus Karitász hivatalos lapja.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you