Page 1

UN TIEMPO LIBRE AISIALDI BAT UN TEMPO LIBRE UN TEMPS LLIURE

IMAXE: DAVID TIJERO

VENRES, 3 DE FEBREIRO DE 2012 20 HORAS NO CENTRO CULTURAL

RÚA TERCIO DE FÓRA 11 (Ó CARÓN DA PRAZA FERNANDO O CATÓLICO –PERTO DE VÍA NORTE–)

VIGO PRESENTACIÓN DO POEMARIO:

UN TIEMPO LIBRE / AISIALDI BAT / UN TEMPO LIBRE / UN TEMPS LLIURE INTERVIRÁN NO ACTO:: DAVID TIJERO (TRADUTOR E POETA), LUCÍA

NOVAS (TRADUTORA E POETA) E

ESTEL JULIÀ (POETA E TRADUTORA, EDITORA E COORDINADORA DO PROXECTO)

PRESENTA: XOÁN MONTERO (PROFESOR DA FACULTADE DE FILOLOXÍA E TRADUCIÓN DA

UNIVERSIDADE DE VIGO E VICEDECANO DE ORGANIZACIÓN ACADÉMICA)

MÚSICA: BILAL TRAORÉ


IMAXE: DAVID TIJERO

Co título de Un tiempo libre / Aisialdi bat / Un tempo libre / Un temps lliure, preséntase a tradución ó galego, éuscaro e catalán do primeiro poemario de Juan Marqués (Zaragoza, 1980). Trátase de versos da poesía da experiencia, en aparencia sinxelos, pero cunha grande fondura lírica.

Con el título de Un tiempo libre / Aisialdi bat / Un tempo libre / Un temps lliure, se presenta la traducción gallego, euskera y catalán del primer poemario de Juan Marqués. Son versos de poesía de la experiencia, en apariencia sencillos, aunque con gran hondura lírica.

ENLACES DE INTERESE: WEB: http://untiempolibre.blogspot.com/ CENTRO CULTURAL BOU EVA: http://acboueva.blogaliza.org/ MÚSICA: BILAL TRAORÉ: http://www.bilaltraore.com/ PEDIDOS: pedidos@editorial.upv.es

Presentación UTL Vigo  

Presentación UTL Vigo, viernes 3 de febrero de 2012