Page 1


• Taurons • • • •

Mantas Peixos petits Pops Peixos de riu


• Son grans

• •

depredadors de sang calenta Respiren per 5 o 6 brànquies La majoria són Ovovivipars


Taurons • N’hi han de diferents • • • • •

tipus com per exemple: El tauro martell El tauro blanc El tauro balena El tauro tigre I molts més.


• Es un animal marí • Hi ha de diferents

tipus com per exemple:La manta raya etc. Es reprodueixen similarment als taurons


• És un peix ovovivípar. El període de gestació és llarg (al voltant de 25 mesos) i només té una cria (molt rarament dues). Les cries neixen amb les pectorals enrotllades i fan 180 cm de llargada


• Són diminuts els que s'acosten a la platja, s'arrisquen a nedar quasi sense fons i la transparència els posa en evidència, l'aigua neta els delata... Són els peixos petits que neden entre les roques, la sorra, el sol i les boies.


• Els pops es caracteritzen per tenir vuit

apèndixs que cal anomenar braços i no tentacles. Els braços dels cefalòpodes tenen ventoses en tota la seva extensió mentre que els tentacles són més llargs i tenen ventoses només a la part final. Això es pot observar molt clarament en el calamars, que tenen 8 braços i 2 tentacles.


• Hi han de molts tipus • • • • • •

com per exemple: Rabossa de riu Truita de riu Remol de riu Cranc de riu Barb de riu Salmó de riu


Animals aqüàtics  
Animals aqüàtics  

La vida dels animals del mar

Advertisement