Page 1


• Taurons • • • •

Mantas Peixos petits Pops Peixos de riu


• Son grans

• •

depredadors de sang calenta Respiren per 5 o 6 brànquies La majoria són Ovovivipars


Taurons • N’hi han de diferents • • • • •

tipus com per exemple: El tauro martell El tauro blanc El tauro balena El tauro tigre I molts més.


• Es un animal marí • Hi ha de diferents

tipus com per exemple:La manta raya etc. Es reprodueixen similarment als taurons


• És un peix ovovivípar. El període de gestació és llarg (al voltant de 25 mesos) i només té una cria (molt rarament dues). Les cries neixen amb les pectorals enrotllades i fan 180 cm de llargada


• Són diminuts els que s'acosten a la platja, s'arrisquen a nedar quasi sense fons i la transparència els posa en evidència, l'aigua neta els delata... Són els peixos petits que neden entre les roques, la sorra, el sol i les boies.


• Els pops es caracteritzen per tenir vuit

apèndixs que cal anomenar braços i no tentacles. Els braços dels cefalòpodes tenen ventoses en tota la seva extensió mentre que els tentacles són més llargs i tenen ventoses només a la part final. Això es pot observar molt clarament en el calamars, que tenen 8 braços i 2 tentacles.


• Hi han de molts tipus • • • • • •

com per exemple: Rabossa de riu Truita de riu Remol de riu Cranc de riu Barb de riu Salmó de riu


Animals aqüàtics  

La vida dels animals del mar

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you