Page 1

2010 - 2011

Geïntegreerde Proef Handel

Sint-Jozefsinstituut • Zilverstraat 26 • 8000 BRUGGE

Handel en Toerisme

Estée de Meester Klas: 6 Handel 2 Nummer: 8 Handel en Toerisme Tot het behalen van het diploma Secundair Onderwijs Mentor: Meneer H. Decock


2010 - 2011

Geïntegreerde Proef Handel

Sint-Jozefsinstituut • Zilverstraat 26 • 8000 BRUGGE

Handel en Toerisme

Estée de Meester Klas: 6 Handel 2 Nummer: 8 Handel en Toerisme Tot het behalen van het diploma Secundair Onderwijs Mentor: Meneer H. Decock


In het zesde jaar Handel van het Sint-Jozefsinstituut kregen wij de opdracht om een geïntegreerde proef te maken om ons diploma van het secundair onderwijs te behalen. Deze geïntegreerde proef draait volledig rond onze minionderneming ‘Coffee Break’. Onze slogan ‘Notawake? Take a coffee break’ hebben we gevonden aan de hand van koffie. Mensen die net opstaan drinken vaak een koffie om wakker te worden, zo zijn wij op deze slogan gekomen. De minionderneming hoort bij deelopdrachten voor Economie maar we hebben ook nog andere vakken nl. Nederlands, Engels, Frans en Informatica waar we GIP-opdrachten voor gerealiseerd hebben. In het vijfde jaar zijn wij begonnen met de eerste voorbereidingen om deze minionderneming waar te maken. Dankzij de geïntegreerde proef werden we klaargestoomd voor het echte bedrijfsleven. Wij hebben een minionderneming opgestart omdat wij in de richting Handel veel in contact komen met de bedrijfswereld, dit is een doe-leer formule. Door het effectief te doen zullen we leren dat we veel verantwoordelijkheid nodig zullen hebben. Om een eigen mini-bedrijf op te richten moeten we zelf een ondernemer zijn. Met inzet van personeel en startkapitaal konden wij ons gekozen product commercialiseren. De bedoeling is dat we door het te doen er effectief meer zullen van leren. Door deze minionderneming heb ik veel geleerd hoe de bedrijfswereld echt in elkaar zit en dat het niet zo gemakkelijk is dan dat veel mensen denken. Het heeft mij leren organiseren, verantwoordelijkheid opnemen en delegeren binnenin mijn departement. Hierbij wil ik graag Vlajo bedanken die ons de kans heeft gegeven om een minionderneming op te starten. Ook onze leercoaches (Mevrouw De Meyer en Meneer Decock) en Meneer Punie (Nederlands), Mevrouw De Meulder (Engels) en Meneer Van Den Eynde (Informatica) die ons geholpen hebben om dit tot een goed einde te kunnen brengen. Graag zou ik ook de directie bedanken die ons de toestemming heeft gegeven voor veel verkoopmomenten op de speelplaats. Mijn ouders hebben mij ook gesteund in de minionderneming wanneer het iets minder goed ging, hiervoor dank.

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

3


Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

4


Het belangrijkste van onze GIP was de minionderneming, hiermee zijn we in het vijfde jaar van start gegaan. We zijn begonnen met het kiezen van een product, dit hebben we gekozen aan de hand van enquêtes die we op straat hebben afgenomen. Dankzij deze enquêtes zijn we tot een beslissing gekomen. We zullen koffieproducten verkopen. Hieronder verstaan we koffie (verschillende soorten en merken), filters, koeken, pralines, etc. In het zesde jaar zijn we effectief van start gegaan met het opstarten van de minionderneming ‘Coffee break’ en de verdeling van de functies. Mijn functie was boekhoudster. Mijn taken bestonden erin aankoop- en verkoopfacturen inboeken, opstellen van de BTW-aangifte, klanten en leveranciers in het programma in voeren en financiële beslissingen nemen. In deze functie werkte ik niet alleen. Ik had een collega, Apri Davtjan. We hebben veel tijd gespendeerd aan deze taken. In het tweede semester was mijn functie Technisch directrice, ik werd bijgestaan door de magazijniers (Tuba Emini en Kelly Deseintebein) en de aankoper (Pieter De Bruyne). Mijn taken zijn de inventaris opstellen samen met de magazijniers, aangekochte producten naar het magazijn brengen, ervoor zorgen dat het magazijn op orde staat en kijken of ze hun werk zorgvuldig beëindigen. Alleen de magazijniers en ik mogen in het magazijn. Doorheen het jaar kregen we verschillende GIP-opdrachten. We leerden onder andere hoe we brieven moesten opstellen, een marktonderzoek opstellen en de marketingmix bestuderen, een curriculum vitae opmaken en de analyse van een jaarrekening . Door een logboek bij te houden waren we verplicht ons werk zorgvuldig te verdelen en de taken juist te plannen. We hadden ook een uitwisselingsproject met Zweden. We hebben bedrijven bezocht en daarvan verslagen gemaakt die u verder in deze bundel kunt terugvinden. We hebben in het Engels een powerpoint presentatie moeten voorbrengen over België aan de Zweedse studenten. Bepaalde onderwerpen in de powerpoint presentaties gingen niet over Coffee Break, anderen weer wel. Ook in Zweden hebben we verkocht, dit was een leerrijke ervaring omdat ik een andere cultuur heb leren kennen en omdat we moesten verkopen in een andere taal. Ik heb een chronologische structuur aangenomen behalve bij gemeenschappelijke opdrachten zoals Nederlands en Frans. Deze heb ik bij elkaar gevoegd omdat het overzichtelijker zou zijn.

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

5


Deelopdrachten ................................................................................................................................... 8 1

Organogram ............................................................................................................................... 8

1.1

Organogram 1ste semester .......................................................................................................... 8

1.2

Organogram 2de semester........................................................................................................... 9

2

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering ................................................................................ 10

3

Verslagen ................................................................................................................................. 12

3.1

Aandeelhoudersvergadering ..................................................................................................... 12

3.2

Verslag bestuursvergadering .................................................................................................... 14

3.3

Tibrokök .................................................................................................................................... 16

3.4

Verslag IreMöbler ..................................................................................................................... 18

4

Marketingmix ........................................................................................................................... 19

4.1

Product: ..................................................................................................................................... 19

4.2

Plaats: ....................................................................................................................................... 20

4.3

Prijs: .......................................................................................................................................... 21

4.4

Promotie: .................................................................................................................................. 21

5

Marktonderzoek ...................................................................................................................... 22

5.1

Enquête ..................................................................................................................................... 22

5.2

Enquête in grafieken ................................................................................................................. 24

5.3

Enquête slot .............................................................................................................................. 29

6

Briefhoofd met userform ......................................................................................................... 30

7

Uitwisseling Zweden ................................................................................................................ 31

7.1

Email contact Sweden ............................................................................................................... 31

7.2

Powerpointprestentation: politics powerpoint ......................................................................... 34

7.3

SME Project ............................................................................................................................... 36

8

Sollicitatiebrief en CV ............................................................................................................... 38

8.1

Sollicitatiebrief Nederlands ....................................................................................................... 38

8.2

CV .............................................................................................................................................. 39

8.3

Sollicitatiebrief Frans ................................................................................................................ 41

8.4

CV Frans .................................................................................................................................... 42

9

Telefoongesprek Frans: Une demande de prix ........................................................................ 44

9.1

Une demande de prix ................................................................................................................ 44

9.2

Une offre ................................................................................................................................... 45

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

6


10

Publiciteitscampagne ............................................................................................................... 46

10.1 Publiciteitscampagne Nederlands ............................................................................................ 46 10.2 Publiciteitscampagne Frans ...................................................................................................... 47 11

Catalogus.................................................................................................................................. 48

11.1 Catalogus Nederlands ............................................................................................................... 48 11.2 Catalogus Frans ........................................................................................................................ 49 12

Verkoopfacturen ...................................................................................................................... 50

13

Boekhoudkundige verwerking ................................................................................................. 55

14

Analyse jaarrekening................................................................................................................ 56

14.1 Liquiditeit .................................................................................................................................. 56 14.2 Solvabiliteit ............................................................................................................................... 58 14.3 Rendabiliteit .............................................................................................................................. 59 14.4 EBIT ........................................................................................................................................... 59 14.5 Verticale analyse van balans .................................................................................................... 60 14.6 Horizontale analyse van balans ................................................................................................ 62 15

Eindverslag minionderneming ................................................................................................. 64

16

Conclusie .................................................................................................................................. 65

17

Bibliografie ............................................................................................................................... 66

17.1 Literatuur .................................................................................................................................. 66 17.2 Internetadressen ....................................................................................................................... 66 Doorlopende opdrachten................................................................................................................... 67 18

Logboek .................................................................................................................................... 67

19

Bijlagen..................................................................................................................................... 72

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

7


Deelopdrachten 1 Organogram 1.1

Organogram 1ste semester

Afgevaardigd Bestuurder Mikaël De Smet

Human Resourse Manager Carlos Yu

Technisch Directeur Domien Beckers

Commercieel Directeur Abër Dauti

Financieel Directeur Ann De Meester

Administratief Directeur Thomas Defoor

Aankoper Kelly Deseintebein

Verantwoordelijke Reclame & Advertisement Joeran Goegebeur

Boekhouders Estée de Meester & Arpi Davtjan

Administratief Bediende Pieter Beyne

Magazijniers Laurens Lamiroy & Pieter De Bruyne

Verantwoordelijke Order Entry Pieterjan Devos

Kas & Bank Tuba Emini

Webmaster Benjamin Verhaegen

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

8


1.2

Organogram 2de semester

Afgevaardigd bestuurder Arbër Dauti

Human Resource Manager Ann De Meester

Technisch Directeur Estée de Meester

Commercieel Directeur Domien Beckers

Financieel Directeur Thomas Defoor

Aankoper Pieter De Bruyne

Verantwoordelijke Reclame & Advertisement Pieterjan Devos & Benjamin Verhaegen

Boekhouders Carlos Yu & Mikaël De Smet

Magazijniers Tuba Emini & Kelly Deseintebein

Verantwoordelijke Order Entry Laurens Lamiroy

Kas & Bank Pieter Beyne

Administratief Directeur Arpi Davtjan

Administratief Medewerker Joeran Goegebeur

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

9


2 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering

Not awake, take a Coffee Break 5 oktober 2010 Coffee break Zilverstraat 26 8000 BRUGGE Tel. 050 33 19 43

Heer …. …. …. Uitnodiging aandeelhoudersvergadering Geachte heer … Eerst en vooral hartelijk dank voor uw vertrouwen in “Coffee Break”. De leerlingen van het zesde Handel van het Sint-Jozefsinstituut hebben twee miniondernemingen opgestart. 6 Handel 1 start “Savon Noir” op, zij verkopen zeep en wellness producten. Wij, 6 Handel 2 verkopen koffie en ontbijtproducten. De vergadering gaat door op dinsdag 19 oktober 2010 om 19.30 u. Deze zal plaatsvinden in de Schilderskapel, Zilverstraat 26, 8000 Brugge. De kapel kunt u bereiken via de Giststraat. Het programma van deze avond omvat: Verwelkoming door de CEO’s van beide miniondernemingen; Speech van de directeur Dhr. Vandorpe; Voorstelling “Savon Noir”; Bijkomende toelichting door een gastspreker; Voorstelling “Coffee Break”; Dankwoord ; Na het programma kunt u uiteraard uitgebreid kennismaken met onze producten. U bent eveneens van harte welkom op de receptie die doorgaat na het programma. Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen op de volgende link www.artephp.be/mini6HA/lijst.phpof het antwoordstrookje in te vullen en terug te bezorgen. Met vriendelijke groeten

Estée de Meester Boekhoudster

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

10


Antwoordstrookje Naam en Voornaam Adres (straat+nr) Postcode en gemeente Zal aanwezig zijn op de aandeelhoudersvergadering van 19 oktober 2010 met: .... personen Zal helaas niet aanwezig zijn op de aandeelhoudersvergadering Graag dit antwoordstrookje vóór 15 oktober terugsturen naar Sint-Jozefsinstituut, meneer Hans Decock, Zilverstraat 26, 8000 Brugge of afgeven aan één van de leerlingen van 6 Handel.

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

11


3 Verslagen 3.1

Aandeelhoudersvergadering

Coffee Break Zilverstraat 26 BE-8000 BRUGGE Tel. 050 33 19 43 Fax. 050 34 30 51

www.coffeebreak.moonfruit.com www.coffeebreak@live.be

Verslag aandeelhoudersvergadering

Datum en uur Plaats Aanwezig Verontschuldigd Aantal pagina’s Notulist

SJZ/../..

2010-10-19, 19.30-23 u. Sint-Jozefsinstituut, Zilverstraat 26, 8000 BRUGGE, Schilderskapel Alle leerlingen van 6 Handel / 2 Estée de Meester, Ann De Meester

Astrid Demeulenare en Mikaël De Smet hebben elk hun eigen minionderneming kort voorgesteld. Hierbij hebben ze de agendapunten overlopen voor de avond. Mijnheer Vandorpe heeft ook een toespraak gehouden. Hij heeft iedereen bedankt die op de aandeelhoudersvergadering aanwezig was. Hij heeft uitgelegd waarom we in de richting Handel een minionderneming opstarten, je leert over hoe men een onderneming start en uitbaadt. Zo leren wij de basis van het opstarten van een onderneming. Zo weten wij ook hoe het is om een onderneming te hebben. Mijnheer Vandorpe heeft eveneens uitleg gegeven over het feit dat Handel meer is dan kopen en verkopen. Ze hadden ons meegedeeld dat de naam “Handel” misschien zou veranderen in “Marketing”. Savon Noir werd voorgesteld door Astrid Demeulenare. Zij is de CEO van de minionderneming Savon Noir die welness producten verkoopt. Ze hebben zich voorgesteld aan de hand van een filmpje, hierna gaven de vier directeurs een speech over hun departement en stelden kort hun teamleden voor met hun functie. Er werd ook uitgelegd wat de boodschap achter hun campagne is. Dit was goed gevonden, een baby in een bad in de weide, het heeft als betekenis dat je op je gemak een bad kan nemen met hun wellness producten. De baby in het bad staat voor de producten die ze hebben voor kinderen. Xavier Vanneste , CEO van brouwerij de Halve Maan, heeft een korte inlichting gegeven over zijn carrière en gaf tips in verband met het ondernemen. Hij zei als je 90% goede reacties krijgt dat je die kritisch moet opnemen maar die 10% slechte reacties die je krijgt moet je onthouden en uit

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

12


leren voor de volgende keer. Je moet jezelf altijd willen overtreffen en vooral altijd positief ingesteld blijven. Hij heeft ons veel succes gewenst met onze minionderneming. MikaĂŤl De Smet heeft onze minionderneming voorgesteld. Hij heeft uitgelegd wie de directeurs waren en wat hun functie is. Elke directeur van elk departement heeft zijn functie uitgelegd en de personen die onder hen staan met daarbij hun functie en wat deze inhoudt. In onze powerpoint hebben we voor ieder een grappige slogan gevonden, dit maakte de powerpoint interessanter. We hebben onze hoofdproducten aan de aanwezigen voorgesteld aan de hand van onze presentatie. MikaĂŤl en Astrid hebben het dankwoord gegeven. Ze hebbende aanwezigen op het einde van de presentaties vriendelijk uitgenodigd voor een hapje en een drankje. Ze werden aangespoord om de stand van de twee miniondernemingen eens te bezoeken en eventueel iets te kopen. De hoogtepunten in deze vergadering waren dat we onszelf hebben kunnen voorstellen, alle aandeelhouders persoonlijk hebben kunnen zien en dat deze vergadering een verkoopmoment was. De enige minpunten waren dat de aandeelhouders van beide miniondernemingen er waren. Ze kochten zowel iets bij ons als bij de andere minionderneming en omgekeerd. Het viel op een dinsdag waardoor er waarschijnlijk verschillende aandeelhouders niet aanwezig waren. Onze conclusie is dat dit een geslaagde avond was. We hebben veel kunnen verkopen en hebben onze aandeelhouders kunnen ontmoeten. Velen steunden ons en vertrouwden in onze producten die wij verkopen, dit voelde als een duwtje in de rug. De leerlingen die een speech hebben moeten voorbrengen deden dit uitstekend.

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

13


3.2

Verslag bestuursvergadering

COFFEE BREAK Zilverstraat 26 8000 BRUGGE Tel. 050 33 19 43

www.coffeebreak.moonfruit.com coffeebreak@live.be www.coffeebreak.moonfruit.com

Verslag Bestuursvergadering

SJZ/PB/07

Bestuursvergadering

Datum en uur Plaats Aanwezig

Verontschuldigd Aantal pagina’s Notulist

10

2010-12-06, 8.20-10 u Sint-Jozefsinstituut, Zilverstraat 26, 8000 BRUGGE, Gistje Domien Beckers, Pieter Beyne, ArberDauti, ArpiDavtjan, Thomas Defoor, Pieter De Bruyne, An De Meester, Mikaël De Smet, Kelly Deseintebein, Pieterjan Devos, Carlos Yu, Laurens Lamiroy, Joeran Goegebeur, Benjamin Verhaegen, Tuba Emini / 2 Estée de Meester

Agenda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Verkoop leerlingen en leerkrachten Verkoopdag Shoppingcenter te Kuurne Boekhouding Bijbestellen, betaling facturen Magazijn Webmaster Oudercontact

1. Verkoop leerlingen en leerkrachten Er zijn bepaalde aspecten die niet in orde waren waar ze onze klas hebben op toegewezen zoals opruimen van de stand na school, dit moeten we na school doen niet na de laatste speeltijd van 15 u omdat we dan een deel van de les missen. We zullen de volgende keren een beurtrol aanschaffen omdat niemand zich aan hun afspraken wil houden. Soms komen de leerlingen niet opdagen of zeggen ze dat er al genoeg mensen zijn om te verkopen. Thomas en Pieter hebben een brief naar de directeur geschreven waarin ze onze omzet vermelden en met de vraag of we niet vaker mogen verkopen omdat dit een groot succes was.

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

14


2. Verkoop Shoppingcenter te Kuurne We moeten nog 10 euro overschrijven zodat we ingeschreven zijn om 5 februari 2011 te kunnen verkopen in het Shoppingcenter te Kuurne. We hebben besproken wat we zullen verkopen en we hebben beslist dat we maar ĂŠĂŠn leverancier zullen gebruiken om producten te verkopen omdat we anders drie verschillende leveranciers hun producten zullen verkopen en dit is nogal onlogisch. 3. Boekhouding In de boekhouding moeten Apri en ik de maand oktober afwerken en doorsturen naar Vlajo, de boekhouding voor de maand november is nog niet afgewerkt. Als we onze btw-aangifte te laat doorsturen kunnen we hiervoor een boete krijgen. 4. Bijbestellen en betaling facturen Er moet veel goederen bijbesteld worden want met de verkoop van de leerkrachten en de leerlingen hebben we veel verkocht en voor het oudercontact 23 december 2011 moeten we terug een hele voorraad hebben. Hiervoor is onze aankoopster Kelly Deseintebein verantwoordelijk. 5. Magazijn De magazijniers moeten de goederen sorteren en juist zetten in het magazijn. Met de verkoop van de leerlingen hebben Pieter en Laurens het magazijn niet opgeruimd. Hierna moesten ze ook het magazijn opruimen en kuisen. Alle producten zaten in de verkeerde dozen dus moesten ze ook alles terug in de juiste dozen steken zodat we geen verkeerde goederen zullen leveren aan onze klanten. Hiervoor hadden ze een week tijd. 6. Webmaster Benjamin Verhaegen heeft nooit iets te doen in de les omdat hij het programma dat hij gebruikt voor zijn website te maken en aan te passen niet op school heeft. En zelf zegt hij dat hij thuis geen tijd heeft om aan de website te werken. Hieruit besluiten we dat we een andere webmaster zullen aanschaffen bij de nieuwe functieverdeling die plaats vindt 18 januari 2011. 7. Oudercontact We zullen een tent tegen de ingang aan de school zetten in de lengte zodat de mensen moeten passeren. We zullen waarschijnlijk rechts staan omdat het wetenschappelijk bewezen is dat mensen sneller rechts zullen kijken dan links. Er moet ook kerstsfeer zijn zoals achtergrondmuziek, kerstbomen, kerstversiering, lichten. We moeten in de voormiddag alles klaarzetten zodat we heel vroeg kunnen verkopen. Deze keer zullen we geen warme chocolademelk mogen verkopen omdat het basisonderwijs dit zal doen

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

15


3.3

Tibrokök

We hebben met de twee handelsklassen een bedrijf bezocht, dat Tibrokök is genaamd. Eerst hebben we uitleg gekregen over wat het bedrijf produceert en daarna een rondleiding dan de productie en kunnen zien hoe alles gemaakt wordt. Tibrokök is een bedrijf dat keukens maakt en verkoopt. Ze hebben 65 werknemers waarvan 45 in de fabriek en 20 in het kantoor. De productie gaat over 30 000 kasten per jaar en hierbij produceren ze 1200 keukens. Tibrokök is ontstaan in 1947. Hun omzet is 85 miljoen SEK of 8 500 000 EUR. Ze vervaardigen verschillende stijlen voor keukens; Beschilderd bord Massief hout Fineer ( dun houten vellen) Deze zorgen voor verschillende stijlen zoals de romantische, de moderne, de Scandinavische en de oude moderne stijl. De romantische stijl is niet zo modern maar ook niet te klassiek, het ligt er net tussen en dat maakt deze keukens zo mooi. De moderne stijl is heel vernieuwend. Alles is modern en je zult niets klassieks terug vinden. De Scandinavische stijl is iets dat ik persoonlijk niet mooi vind. Het ook niets moderns en als laatste de oude mode stijl, dit is heel klassiek maar is heel mooi. Het zijn niet de oude keukens maar het zijn nieuwe keuken die een oude stijl krijgen. De leveringstijd ligt tussen de 6 à 8 weken vanaf u uw bestelling plaatst. Tibrokök produceert geen witgoed zoals koelkasten en ovens. De verkoopprocessen gebeuren in winkels in 40 verschillende steden. Hun grote markt is gelegen in Zweden, Noorwegen en Finland. 70% van de verkoopprocessen op de markt is voor particuliere klanten en 30% is voor nieuwgebouwde huizen. Het bedrijf heeft een heleboel marketing stragedies zoals: Website: www.tibrokok.se Brochure Advertenties in magasines van meubelwinkels Toonzaal Beurzen (Meubelbeurs in februari te Stockholm) Hoe zijn de verkoopprocessen in de winkels? Eerst neem de klant contact op met de winkel daarna stelt de verkoper een offerte op met bijhorend keukenplan opgemaakt in een CAD programma. De verkoper biedt de klant ook een prijs voor witgoed en montage aan door hun timmerman. Als klanten voor een renovatie van hun keuken kost dit ongeveer 25 000 EUR.

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

16


Het orderproces doet men in zes verschillende stappen. De verkoper in de winkel zendt een order naar TibrokĂśk en het kantoor bereidt het keukenplan voor en kijkt of alles in orde is met de vervaardiging. Vervolgens wordt er een ontvangstbevestiging verstuurd naar de winkel om de volgorde en levertijd te bevestigen. Na de aanvaarding van de winkel begint het fabricageproces in de fabriek. De levering gebeurd per vrachtwagen. Ze hebben ook een “Dienst na verkoopâ€? indien er klachten zouden zijn.

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

17


3.4

Verslag IreMöbler

Op dinsdag 25 januari 2011 heeft elk groepje een bedrijf bezocht. Ons groepje (Kelly Deseintebein, Louise Lindkvist, Estée de Meester, Mathilda Freed en Ann De Meester) kreeg de kans om Ire Möbler te bezoeken in Tibro, Zweden. Ire Möbler is opgericht in 1939. De onderneming in Tibro vervaardigt meubels. Ondertussen is de onderneming al actief in Zweden, Denemarken, Noorwegen en Duitsland. De firma heeft wel kleinhandelaars in België, deze vinden ze op de jaarlijkse beurs in Brussel. Het bedrijf heeft altijd de naam “Ire Möbler” gekregen, maar heeft wel veel verschillende eigenaars gehad. De firma is dus geen familieonderneming. In 2008 heeft het bedrijf een prijs gewonnen voor beste leverancier van het jaar. Eerst en vooral kregen we uitleg over het bedrijf. Deze werd gegeven door de verantwoordelijke van reclame en marketing. Er was dan ook de mogelijkheid om vragen te stellen, deze vragen werden met plezier geantwoord. Na het woordje uitleg kregen we een rondleiding door het bedrijf. In deze rondleiding hebben we het productieproces van het bedrijf kunnen volgen. Dit was heel interessant om te zien. Ire Möbler kiest voor kwaliteit daarmee dat de meubels zich in een hogere prijsklasse bevinden.

Na de rondleiding hebben we hun vriendelijk bedankt om dit bezoek te mogen meemaken. Na een korte autorit kwamen we terug op school aan.

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

18


4 Marketingmix 4.1 Product: Wij verkopen voornamelijk koffie en zullen later uitbreiden met ontbijt. Nu zullen we het voornamelijk over koffie hebben. Koffie is een niet-duurzaam goed omdat het product op is na één of enkele keren te gebruiken. Een synoniem voor niet-duurzame goederen is verbruiksgoederen. Omdat koffie regelmatig wordt aangekocht en zonder veel na te denken is dit een convenience good.Maar omdat wij koffie als hoofdproduct hebben is deze een preferencegood. De klant stelt bij ons hoge eisen en merken kunnen een doorslaggevende rol zijn. De breedte van ons assortiment is ingedeeld in vijf: koffie, thee, koeken, pralines en chocomelk. De diepte van deze producten zijn bij koffie: gemalen koffie, decafeïne, pads, mokka, Santos mild, filters, … Bij thee is de diepte: zen assorti, pure entea-bio. Bij koeken hebben we Parijse wafels, Original, julietta, natuurboterwafels en amandelbrood. We hebben cantabile, noble’scollection, virtuose, mini rice crisp crunch van pralines. Van chocomelk hebben we choc-o-lait puur en choc-olait melk. Wij hebben besloten dat we de productlevenscyclus(PLC) zullen bespreken van: koffie, thee en pralines.

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

19


Koffie hebben we in de verzadigingsfase gezet omdat koffie altijd goed blijft verkopen, het is een product dat bekend is en dat mensen dagelijks gebruiken en aankopen. Thee zit ook in de verzadigingsfase omdat thee een alternatief is voor koffie en dus wordt het ook dagelijks gebruikt door niet koffie drinkers. Dit product is ook al bekend bij de klant. Pralines zitten in de aftakelingsfase omdat het niet veel verkocht wordt door de hoge prijs omdat het een luxe product is. Het wordt met gelegenheden aangekocht bijvoorbeeld op feestdagen.

Service: Als klanten onze stand komen bezoeken en ze kijken naar een bepaald product, staan wij altijd garant voor een beetje uitleg aan de klant. Bijvoorbeeld bij koffie geven wij de klant meer uitleg over het merk, de prijs, de soort, de kwaliteit en wat de mensen vooral interesseert de smaak! Voor de functie van de verpakking hanteren wij bescherming en informatie. Bescherming zorgt ervoor het product optimaal beschermd blijft zonder enige beschadigingen. Op de verpakking staat er veel informatie over het product, de ingrediënten, houdbaarheidsdatum.

4.2 Plaats: Wij zullen vooral verkopen op school tijdens de speeltijden, aandeelhoudersvergaderingen, oudercontacten en occasionele moment zoals kerstmis, Sinterklaas, Pasen, … Tijdens de speeltijd zullen we koffie en ontbijtpakketten verkopen omdat jongeren vaak geen ontbijt nemen omdat ze anders te laat zullen zijn voor school, het ontbijt is immers één van de belangrijkste maaltijden van de dag. Aandeelhoudersvergaderingen zijn goede verkoopsmomenten omdat dit met alle aandeelhouders zijn die vertrouwen hebben in onze minionderneming. Dit zijn meestal leerkrachten, familie en goede vrienden. Oudercontacten zijn minder goede verkoopsmomenten dan de aandeelhoudersvergaderingen omdat de ouders van leerlingen onze minionderneming niet genoeg kent en dus niet vertrouwt zijn met ons product. Sporadisch zullen wij verkopen op de markt, bij deze zullen we een taakverdeling opmaken wie waar en wanneer moet verkopen. Er is ook een verkoopmoment in Zweden, dit is een uitwisselingsproject voor het zesde jaar handel.

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

20


4.3 Prijs: Ons marketingdoelstelling is productkwaliteit omdat wij voor kwaliteit kiezen zijn er dus ook hogere prijzen. Binnen deze visie staat het product centraal. De klant is immers bereid om voor die kwaliteit te betalen. Bij een kostengerichte prijszetting is de bepaling van de juiste kostprijs van groot belang. Wij doen aan Cost Plus Pricing (kosten-plusmethode), dit betekent dat wij bij de aankoopprijs inclusief btw de vaste winstmarge optellen (bij ons is dit 30% op alle producten). Voor de imagoprijszetting kiezen we voor een hoge prijs want deze staat gelijk met een kwalitatief degelijk product, terwijl een lage prijs soms het mindere imago en de mindere kwaliteit van het product weerspiegelt. We doen aan psychologische prijszetting omdat het wetenschappelijk bewezen is dat klanten meer producten kopen die eindigen op een 5 of 9 bv. 9,85 EUR en 9,95 EUR maakt het verschil tussen wel of niet té duur. Prijzen die eindigen op een 1,2,3,4,6,7 en 8 zijn minder aantrekkelijk. Psychologische prijzen lijken goedkoper dan ze zijn bv 9,99 EUR is veel goedkoper dan 10,00.

4.4 Promotie: Onze doelgroep is vooral de aandeelhouders, leerlingen op school, leerkrachten, familie en vrienden. Onze slogan “Notawake? Take a coffee break” is als volgt tot stand gekomen: we zochten naar een woord dat rijmde op break en zo vonden we awake. Omdat koffie je in principe wakker maakt dachten we eraan om een vraag te stellen of u wel wakker was, zo niet neem dan een koffie van Coffee Break en u wordt meteen wakker. Op dit moment zijn we bezig aan de folder en de catalogus, hierin zouden al onze producten komen te staan met de prijzen en de uitleg. In de folder is er ook een plaats voorzien voor onze sponsors, zonder hen was het financieel allemaal moeilijker haalbaar. In de folder en de catalogus zullen onze gegevens staan waar u ons kunt bereiken voor eventuele bestellingen via de website, de gegevens van de school zijn ook vermeld. De website is www.coffeebreak.moonfruit.com op deze site vindt u alle informatie over onze minionderneming zoals wie we zijn, wat we verkopen, onze sponsors, evenementen, foto’s van verkoopmomenten en bedrijfsbezoeken, onze contactgegevens, online bestelformulier. De stand bij het oudercontact was voorzien van zeteltjes waar u op uw gemak uw koffietje kon opdrinken, een koffiebar en een verkoopsstand waar u enkel onze producten kon aankopen. Bij de aandeelhoudersvergadering hadden we aan de ingang een koffiebar waar u een gratis degustatie kreeg van onze verschillende soorten koffies.

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

21


5 Marktonderzoek 5.1

Enquête

Mevrouw, mijnheer Coffee Break is een minionderneming van het Sint-Jozefsinstituut. Wij hebben dit jaar gekozen om koffie en ontbijt te verkopen. Graag hadden wij u mening hierover geweten. 1 o o

Drinkt u graag koffie? (indien nee, ga over naar vraag 4) Ja Nee

2 o o o o o

Welk koffiemerk verkiest u? Douwe Egberts ’t Molentje Koffie kan Nespresso …

3 o o o o o o

Hoeveel kopjes koffie drinkt u gemiddeld per dag? 1 2 3 4 5 …

4 o o o o o o

Mocht u geen koffie lusten, wat is uw alternatief? Thee Chocomelk Fruitsap Frisdrank Alcohol Melk

5 o o o o

Hoeveel zou u betalen voor een kopje koffie? € 1,50 €2 € 2,50 ….

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

22


6 o o o o o

Wat verkiest u? Gemalen koffie Koffie pads Koffiebonen Oploskoffie …

7 o o o o o

Wat drinkt u het liefst? Zwarte koffie Koffie met melk Koffie met suiker Koffie met melk en suiker …

8 o o

Heeft u graag een koekje bij koffie? Ja Nee

9 o o

Drinkt u ’s avonds décafeïne of gewone koffie? Décafeïne Gewone koffie

10 o o o

Waaruit drinkt u uw koffie? Kopje Mok Bekertje

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

23


5.2 EnquĂŞte in grafieken De conclusie vindt u op pagina 30. 1 Drinkt u graag koffie? o Ja o Nee

41 8

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 ja

2 Welk koffiemerk verkiest u? o Douwe Egberts o ’t Molentje o Koffie Kan o Nespresso o Grootmoederskoffie o Zwarte kat

nee

16 10 9 5 1 1

20 15 10 5 0

3 Hoeveel kopjes koffie drinkt u gemiddeld per dag?

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

24


o o o o o

1 kopje 2 kopjes 3 kopjes 4 kopjes 5 kopjes

5 15 12 7 3

16 14 12 10 8 6 4 2 0 1 kopje

2 kopjes

3 kopjes

4 kopjes

5 kopjes

4 Mocht u geen koffie lusten, wat is uw alternatief? o Thee 13 o Fruitsap 12 o Chocomelk 10 o Frisdrank 6 o Alcohol 5 o Melk 3

14 12 10 8 6 4 2 0 thee

fruitsap

chocomelk frisdrank

alcohol

melk

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

25


5 Hoeveel zou u betalen voor een kopje koffie? o 1,50 euro o 2,00 euro o 2,50 euro

12 27 4

30 25 20 15 10 5 0 1,50 euro

2,00 euro

6 Wat verkiest u? o Gemalen koffie o Koffie pads o Koffie bonen o Oploskoffie

2,50 euro

12 12 3 1

12 10 8 6 4 2 0 gemalen koffie

koffiepads

koffiebonen

oploskoffie

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

26


7 Wat drinkt u het liefst? o Zwarte koffie o Koffie met melk o Koffie met suiker o Koffie met melk en suiker

7 9 3 1

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 zwarte koffie

koffie met melk

koffie met suiker

8 Heeft u graag een koekje bij uw koffie? o Ja o Nee

koffie met melk en suiker

14 6

14 12 10 8 6 4 2 0 ja

nee

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

27


9 Drinkt u ’s avonds décafeïne of gewone koffie? o Décafeïne 6 o Gewone koffie 13

14 12 10 8 6 4 2 0 Décafeïne

Gewone koffie

10 Waaruit drinkt u uw koffie? Kopje Mok Beker

9 10 3

10 8 6 4 2 0 Kopje

Mok

Beker

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

28


5.3

Enquête slot Conclusie marktonderzoek

1 De meerderheid van de mensen die we ondervraagd hebben drinkt koffie. 2 Douwe Egberts wordt het meest gedronken, Koffie Kan en ’t Molentje liggen zeer dicht bij elkaar op een tweede plaats. 3 De meeste mensen drinken 2 à 3 kopjes koffie per dag. 4 Degene die geen koffie lusten kiezen het meest voor thee en fruitsap. 5 De meerderheid van de mensen wil 2 euro betalen voor een kopje koffie. 6 De meeste mensen die wij ondervraagd hebben kiezen toch voor gemalen koffie en koffiepads. Sinds Senseo bestaat, kopen meer en meer mensen koffiepads. 7 Koffie met melk wordt het meest gedronken en daarna zwarte koffie. 8 De meeste mensen houden van een koekje bij hun koffie. 9 Er zijn veel mensen die gewone koffie drinken ’s avonds. 10 Mensen houden blijkbaar niet van koffie uit een beker drinken, ze kiezen liever voor een mokje of een kopje.

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

29


6 Briefhoofd met userform

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

30


7 Uitwisseling Zweden 7.1

Email contact Sweden

Emails From: esteedemeester@hotmail.be To: vicktoria_hansson@hotmail.com Subject: RE: from belgium Date: Sun, 5 Nov 2010 17:59:03 +0200

whaaaaah... of course I want to live there with you !! :D And who's the other person? I look really forward to seeing you ;) A horse is a sweet animal, but if you're afraid of them then they're afraid and they do things that are dangerous but it's not meant to hurt you. A horse needs confidence and then they do everything for you. A long time ago when I was 12 years old or something, I went to a competition. my niece lost my horse because she was afraid of horses. I went quietly to my horse, I talked to her because when you talk to your horse, she recognize your voice and calms. she came to me because she recognized my voice and knew that I wasn't afraid Bye Bye x

From: esteedemeester@hotmail.be To: vicktoria_hansson@hotmail.com Subject: RE: from belgium Date: Sun, 24 Oct 2010 16:03:02 +0200 Now I've got 2 mails in 1 from you.. And in my mailbox I don't have your first mail and now I've got 2 mails in 1 message.. No, it's my first time I'm going to Sweden :D I look forward to go to Sweden with my class. Oooh, skating. I can't skate. I tried but I fall all the time. For my back, I go to a back school in a hospital. I go twice a week and it's a half hour at a time. ByeBye x

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

31


From: esteedemeester@hotmail.be To: vicktoria_hansson@hotmail.com Subject: RE: from belgium Date: Sun, 3 Oct 2010 15:37:07 +0200 Hey there :D My apartment is in Denia between Valencia and Alicante. It's very nice there. It's a long time ago i went to Spain. I'm also not so good in English, We've got something in common. In De Haan (where I live) we don't have so many shops but we can travel with the tram/bus to other cities nearby. It's 30 minutes to drive with the bus to Bruges. When you come here in Belguim maybe we can shop together if you want? I'm also studying Economics, I've got 10 hours Economics. Last year I've heard that the winters are cold over there in Tibro. How cold can it be over there? I specialy bought uggs to resist the cold over there in Sweden. Do you have hobbies? I don't have anymore hobbies because I've got a fracture in my back. The cause of fracture is horseback riding. I did competitions and on one I quitte and my muscles are wasted. Now I have to go to a special clinic for exercising my back. It hurts a lot but I have to learn live with it. In my spare time I work for school, I go out with friends, I relax, I go to my horse,... Now my brother left home to live alone with his girlfriend, my home is also empty. I miss him a lot :) I accepted you on facebook ;) And yes, i've got pictures of me. Bye bye x From: esteedemeester@hotmail.be To: vicktoria_hansson@hotmail.com Subject: RE: from belgium Date: Wed, 29 Sep 2010 18:00:10 +0200 Hello, Spain is a beautiful country. When I was young I went with my parents to Spain. A few years ago, I had there a boat. But it's sold :( Now we have a apartment :D When have you your flight? Because I want to talk with you about nice stuff and how Sweden is. Enjoy your vacation and I hope to hear from you soon. Bye!

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

32


From: esteedemeester@hotmail.be To: vicktoria_hansson@hotmail.com Subject: from belgium Date: Mon, 27 Sep 2010 13:54:45 +0200 Hello Vicktoria I'm Estée de Meester, I'm a student from Belgium and I didn't get a mail from you. I'm almost 17 years old and I live by the sea, it's very beautiful to see the sea every day it's 2 minutes from my home. I have one brother and he's almost 26 years old, he lives in Bruges there's our school situated. He lives with his girlfriend and now I miss my brother a lot. But I know if I have problems,my brother will help me and that's why I love my brother so much! Can you tell about your family? In Belgium the weather isn’t beautiful, now it’s raining and sometimes the sun is shining. The temperature is not high nor low. How is the weather there? When you come to Belgium I'll let you see everything. Bruges is an old city from the Middle ages. There're a lot of old buildings and the center is located around water, it has to do with the history of Bruges. It's a very beautiful city with fine shopping. Maybe we can go shopping if you want. I live in De Haan it is about 15 minutes from Bruges. I saw you on a picture in the class, you're blond aren't you? you're with a lot of girls in class, our class has 11 boys and 5 girls. The most of the girls in your class are pretty. Your class looks really nice I hope to see you soon! You look like a friendly girl. I look forward to coming to Sweden, all the things I heard from Sweden are really nice just the cold weather I heard it previous year. How cold is it there now? I don't speak English well but I do my best. I hope to hear from you soon. Estee x

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

33


7.2

Powerpointprestentation: politics powerpoint

 

Constitutional, popular monarchy Parliamentary democracy Federal parliament › Senate

› Chamber of Representatives

 

The king (Albert II) Major parties › Right-wing Liberals › Socially conservative Christian Democrats › Socialists forming the left wing

President of Europe Belgian politician  Ex-premier of Belgium 

Four language areas › Dutch

› Bilingual › French › German

Three levels › Federal government › Three language communities  Flemish Community  French Community  German-speaking Community

› Three regions  Flemish Region  Walloon Region  Brussels-Capital Region

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

34


Flemish Parties

Walloon Parties

• Vlaams Belang

• UF

• NVA

• PVDA

• CD&V

• LSP

• sp.a

• Belg.Alliantie

• Groen

• LDD • Open VLD

2008 - …  Fortis 

› BNP Paribas Fortis

Stabilizing  Even improving  People 

Dexia  Several problems

› Trust the banks  Giving more out

Government › Recover  Takes years

Tack för att lyssna

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

35


7.3

SME Project

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

36


Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

37


8 Sollicitatiebrief en CV 8.1

Sollicitatiebrief Nederlands

Estée de Meester Maria-Hendrikalaan 9 8420 DE HAAN

Brugge, 10 januari 2011

Coffee Break t.a.v. KristofPunie Zilverstraat 26 8000 BRUGGE Sollicitatie Technisch Directeur Geachte heer Punie Bij deze wil ik mijn interesse uitdrukken voor de functie van technisch directeur. Mijn motivatie en gedrevenheid zullen zeker bijdragen om een geschikte kandidaat te zijn voor deze vacature. In mijn voormalige functie als boekhouder heb ik veel ervaring opgedaan op financieel gebied. Hoewel ik inmiddels een ander parcours heb afgelegd, spreken de taken van technisch directeur mij enorm aan. Op dit moment ben ik op zoek naar een nieuwe uitdaging. De coördinatie en het samenwerken met het personeel lijkt me een uitdaging. Ik ben niet bang om de handen uit de mouwen te steken. Ik ben ordelijk, punctueel, flexibel en stressbestendig. Met strakke deadlines kan ik goed overweg. Daarnaast ben ik ook erg sociaal ingesteld, wat in deze functie een meerwaarde kan zijn. Ik ben ervan overtuigd dat ik als technisch directeur een waardevolle bijdrage kan leveren. Voor mijn volledige loopbaan verwijs ik naar mijn CV. Graag kom ik langs voor een persoonlijk gesprek om mij voor te stellen. Met vriendelijke groeten

Estée de Meester Bijlage: curriculum vitae

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

38


8.2

CV

EstĂŠe de Meester

Curriculum Vitae

0497 53 06 55

Persoonlijke gegevens: Naam Adres

EstĂŠe de Meester Maria-Hendrikalaan 9 8420 De Haan 0497 53 06 55 esteedemeester@hotmail.be 1993-10-27 Brugge Ongehuwd

Telefoonnummer E-mailadres Geboortedatum Geboorteplaats Burgerlijke Staat

Opleiding: 2009-2011 2006-2009

Handel, Sint-Jozefsinstituut Brugge Handel, Sint-Pieterscollege Blankenberge Moderne Wetenschappen SintPieterscollege Blankenberge Vrije Basisschool De Haan Dactylo

2005-2005 1995-2005 Avondschool

Werkervaring: 2010-2011 2009-2010 2008-2009

Functie van boekhouder in minionderneming Coffee Break DeMano (Tea-room) De Torre (Tea-room)

Talenkennis: Nederlands Frans Engels Duits

Moedertaal Basis kennis Matige kennis Matige kennis

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

39


Computerkennis: Word Excel Powerpoint Internet

Uitgebreid Goed Beperkt Zeer goed

Interesses: Paardrijden Dansen Reizen

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

40


8.3

Sollicitatiebrief Frans

Estée de Meester 2010 Maria-Hendrikalaan 9 8420 DE HAAN

Le 29 Novembre

Coffee Break Zilverstraat 26 8000 BRUGGE Concerne : sollicitation pour la fonction de directeur commercial.

Monsieur Dès le début de mes études de commerce, j’ai découvert mes aptitudes commerciales. En excercant ma fontion ‘Coffee Break’ j’ai réussi à trouver des revenus de sponsor. Pour réaliser cela j’ai établi beaucoup de contacts auprès de nombreuses grandes et petites sociétés. Dans la plupart des cas j’ai réussi avec succès. J’aimerais encore plus développer mes qualités commerciales. Je suis quelqu’un qui sait ce qu’elle veut et je suis prête à travailler dur pour cela. Je suis capable de résister au stress, je suis ambitieuse, sociable et motivée. Je suis persuadée que mon aptitude commerciale et mon vif intérêt dans ce secteur pourraient faire de moi le candidat idéal. En général je manque de patience, mais pour cette fonction, cette qualité moindre, pourra être utilisée de manière positive. Pour de plus amples détails personnels, je réfère au Curriculum Vitae ci-joint. C’est avec plaisir que je viendrai vous persuader personnellement de mon enthousiasme et j’espère avoir l’occasion de faire connaissance. En vous remerciant d’avance, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

Estée de Meester

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

41


8.4

CV Frans

Estée de Meester

CurriculumVitae

0497 53 06 55

Données personnelles: Nom Adresse

Estée de Meester Maria-Hendrikalaan 9 8420 De Haan 0497 53 06 55 esteedemeester@hotmail.be 1993-10-27 Bruges Célibataire

Téléphone Adresse e-mail Date de naissance Lieu de naissance Etat civil

Etudes: 2009-2011 2006-2009

Commerce, St-Joseph Institute Bruges Commerce, Sint-Pieterscollege Blankenberge La science moderneSint-Pieterscollege Blankenberge Free l’école primaire De Haan Typage

2005-2006 1995-2005 Les cours du soir

Expérience de travail: 2010-2011 2009-2010 2008-2009

Fonction de mini-entreprise comptable Coffee Break De Mano (Tea-room) De Torre (Tea-room)

Connaissance de language: Néerlandais Français Anglais Allemand

Langue maternelle Bases Moyen Moyen

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

42


initiation à l'informatique: Word Excel Powerpoint Internet

Étendu Bon Limitée Très bon

Intérêts: Équitation Danse Voyage

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

43


9 Telefoongesprek Frans: Une demande de prix 9.1

Une demande de prix

E : Je suis Estée de Meester de la mini-entreprise ‘Coffee Break’. T : Bonjour, je m’appelle Thomas Defoor de la firme Dell. E : J’ai vu un article sur votre site web et je voudrais quelques informations concernant les ordinateurs. T : Je vous mets en ligne avec le représentant du service des ventes, monsieur Dubois. E : Je voudrais des informations pour un ordinateur ‘Dell’ que j’ai vu sur votre site. T : Qu’est-ce que vous voulez savoir? E : Je voudrais connaître le prix pour une commande de 100 ordinateurs. T : Je noterai votre demande. E : Quelle est le délai de livraison? T : Les commandes sont expédiées dans les deux semaines. E : Voulez-vous m’envoyer une offre ? T : Bientôt elle recevra de nos nouvelles. E : Merci, au revoir T : Au revoir

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

44


9.2

Une offre

T : Je suis Thomas Defoor du service des ventes chez l’entreprise Dell. E : Bonjour, Estée de Meester a l’appareil de l’entreprise Coffee Break. T : Avez-vous déjà eu le temps pour regarder notre offre ? E : Oui, je l’ai déjà lue. T : Êtes-vous encore intéressé dans nos articles ? E : Oui nous sommes très intéressés, pourriez vous envoyer un représentant ? Et est-ce qu’il y a une réduction prévue si nous commandons des grandes quantités ? T : Je peux vous donne pour fixer un rendez-vous une réduction de 9%. Notre représentant Dubois vous contactera le plus vite possible. E : Merci monsieur Defoor, c’est très gentil de vous. Mon numéro de GSM est le 0149 38 59 04. T : Alors le 0149 38 59 04. C’est noté. E : Merci T : Au revoir E : Au revoir

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

45


10 Publiciteitscampagne 10.1 Publiciteitscampagne Nederlands Zie logboek bijlagen

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

46


10.2 Publiciteitscampagne Frans Zie logboek bijlagen

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

47


11 Catalogus 11.1 Catalogus Nederlands Zie logboek bijlagen

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

48


11.2 Catalogus Frans

Zie logboek bijlagen

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

49


12 Verkoopfacturen

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

50


Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

51


Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

52


Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

53


Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

54


13 Boekhoudkundige verwerking APKO 1 A O O P O 2

3

4

5

+/+ + + +

Rek. nr. 40000 70800 70400 45110 70000

Omschrijving Handelsdebiteuren Toegestane korting @ Doorgerekende kost Verschuldigde btw VK handelsgoederen

D 224,84 10,84

A O P O

+ + + +

40000 70400 45110 70000

Handelsdebiteuren @ Doorgerekende kost Verschuldigde btw VK handelsgoederen

33,70

A P O

+ + +

40000 45110 70000

Handelsdebiteuren Verschuldigde btw VK handelsgoederen

182,71

A O O P O

+ + + +

40000 70800 70400 45110 70000

Handelsdebiteuren Toegestane korting @ Doorgerekende kost Verschuldigde btw VK handelsgoederen

238,02 13,86

A O O P O

+ + + +

40000 70800 70400 45110 70000

Handelsdebiteuren Toegestane korting @ Doorgerekende kost Verschuldigde btw VK handelsgoederen

204,59 7,84 5,00

C

5,00 13,83 216,84

5,00 5,15 23,55

11,15 171,56

6,00 14,89 230,98

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

11,36 196,08

55


14 Analyse jaarrekening 14.1 Liquiditeit1

Boekjaar

Vorig boekjaar

VLOTTENDE ACTIVA Boekjaar 1 Voorraden en bestellingen in uitvoering Vorderingen op ten hoogste één jaar Geldbeleggingen Liquide middelen Overlopende rekeningen TOTAAL

117.604

166.207

91.161 0 88.995 13.986 311.746

39.734 0 59.545 23.270 288.756

Vreemd vermogen op KT Schulden op ten hoogste één jaar TOTAAL

195.403 195.403

191.107 191.107

1,60

1,51

Liquiditeit in ruime zin2

Boekjaar 2

De vlottende activa in het huidig boekjaar en in het vorig boekjaar zijn voldoende om het vreemd vermogen op korte termijn terug te betalen omdat het > 1, dit wil zeggen dat het een liquide onderneming is. In vergelijking met vorig boekjaar is het huidig boekjaar gestegen

1

Liquiditeit: De liquiditeit is de mate waarin een onderneming in staat is om haar schulden op korte termijn terug te betalen. 2 Liquiditeit in ruime zin: het kan betekenen dat de onderneming te veel investeert in activa in omloop of dat ze verhoudingsgewijs te veel langlopende schulden heeft.

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

56


Boekjaar

Vorige boekjaar

Vorderingen op ten hoogste één jaar Geldbeleggingen Liquide middelen Overlopende rekeningen TOTAAL

91.161 0 88.995 13.986 194.142

39.734 0 59.545 23.270 122.549

Schulden op ten hoogste één jaar TOTAAL

195.403 195.403

191.107 191.107

0,99

0,64

Liquiditeit in enge zin3

Er is voldoende vlottende activa als we rekening houden met de voorraad in het huidige boekjaar om het vreemd vermogen op korte termijn terug te betalen. De liquiditeit is dit jaar beter of vorig boekjaar want dit jaar is het hoger dan vorig jaar.

3

Liquiditeit in enge zin: Daarmee kan de mate worden bepaald waarin de onderneming snel kan voldoen aan de verplichtingen op zeer korte termijn.

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

57


14.2 Solvabiliteit4

Boekjaar Eigen vermogen Vreemd vermogen

Solvabiliteit

Vorig boekjaar 267.227 562.630

300.797 591.904

47,50%

50,82%

Koffie KĂ n beschikt over voldoende eigen vermogen om een gezond bedrijf te zijn. Men beschikt over 1/3 eigen vermogen. In beide boekjaren. Dit jaar is de solvabiliteit wat gedaald, dit wil zeggen dat het bedrijf niet in staat is om hun schulden op korte of lange termijn te vereffenen.

4

Solvabiliteit: Hiermee gaan we na of een onderneming in staat is haar schulden op korte en op lange termijn af te lossen.

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

58


14.3 Rendabiliteit5

Boekjaar Winst van het boekjaar Eigen vermogen

REV

Vorig boekjaar 91.431 267.227

108.269 300.797

34,21%

35,99%

Het bedrijf is rendabel. Het huidig boekjaar is een beetje gedaald met vorig jaar.

14.4 EBIT6

Bedrijfsopbrengsten Bedrijfskosten

Boekjaar

Vorig boekjaar

/ /

/ /

Het is een verkort schema.

5

Rendabiliteit of winstgevendheid: Via het rendement op eigen vermogen kan de aandeelhouder zien welk rendement zijn investering oplevert. 6 EBIT: winst voor interesten en belastingen, ook wel het courant resultaat op het operationeel resultaat genoemd.

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

59


14.5 Verticale analyse van balans7

VERTICALE ANALYSE Boekjaar Vorig boekjaar ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten Overige materiële vaste activa Activa in aanbouw en vooruitbetalingen Financiële vaste activa VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen op meer dan één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen Voorraden en bestellingen in uitvoering Voorraden Bestellingen in uitvoering Vorderingen op ten hoogste één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen Geldbeleggingen Liquide middelen Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE ACTIVA

44,59% 0,00% 0,00% 44,59% 9,88% 32,65% 2,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 55,41% 0,00% 0,00% 0,00% 20,90% 20,90% 0,00% 16,20% 15,57% 0,63% 0,00% 15,82% 2,49%

51,22% 0,00% 0,00% 51,21% 10,47% 37,53% 3,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 48,78% 0,00% 0,00% 0,00% 28,08% 28,08% 0,00% 6,71% 5,39% 1,32% 0,00% 10,06% 3,93%

100,00%

100,00%

47,50% 3,38% 3,38% 0,00% 0,00% 0,00% 3,20% 0,34% 0,00%

50,82% 3,21% 3,21% 0,00% 0,00% 0,00% 3,04% 0,32% 0,00%

PASSIVA EIGEN VERMOGEN Kapitaal Geplaatst kapitaal Niet-opgevraagd kapitaal Uitgiftepremies Herwaarderingsmeerwaarden Reserves Wettelijke reserve Onbeschikbare reserves 7

Verticale analyse van de balans: Op deze manier verwerft men inzicht in de procentuele samenstelling van de werkmiddelen en financieringsbronnen van een onderneming.

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

60


Voor eigen aandelen Andere Belastingvrije reserves Beschikbare reserves Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) Kapitaalsubsidies Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN Voorzieningen voor risico's en kosten Uitgestelde belastingen SCHULDEN Schulden op meer dan één jaar Financiële schulden Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden Overige leningen Handelsschulden Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden Schulden op ten hoogste één jaar Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Financiële schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Belastingen Bezoldigingen en sociale lasten Overige schulden Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE PASSIVA

0,00% 0,00% 0,00% 2,86% 40,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 52,50% 17,77% 17,77% 0,00% 17,77% 0,00% 0,00% 0,00% 34,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,58% 9,58% 0,00% 0,00% 2,93% 1,78% 1,15% 22,22% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 2,72% 44,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 49,18% 16,89% 16,89% 0,00% 16,89% 0,00% 0,00% 0,00% 32,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,00% 12,00% 0,00% 0,00% 3,39% 2,30% 1,10% 16,89% 0,00%

100,00%

100,00%

Dit betekent dat de totale bedrijfsopbrengsten 51,22% uitmaken van de omzet

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

61


14.6 Horizontale analyse van balans8

HORIZONTALE ANALYSE Boekjaar Vorig boekjaar ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten Overige materiële vaste activa Activa in aanbouw en vooruitbetalingen Financiële vaste activa VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen op meer dan één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen Voorraden en bestellingen in uitvoering Voorraden Bestellingen in uitvoering Vorderingen op ten hoogste één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen Geldbeleggingen Liquide middelen Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE ACTIVA

82,76% 0,00% 0,00% 82,76% 89,63% 82,70% 61,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 107,96% 0,00% 0,00% 0,00% 70,76% 70,76% 0,00% 229,43% 274,60% 45,39% 0,00% 149,46% 60,10%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

95,05%

100,00%

88,84% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

PASSIVA EIGEN VERMOGEN Kapitaal Geplaatst kapitaal Niet-opgevraagd kapitaal Uitgiftepremies Herwaarderingsmeerwaarden Reserves Wettelijke reserve Onbeschikbare reserves 8

Horizontale analyse van de balans: Hiermee kunnen we de evolutie in de tijd bestuderen van de verschillende rubrieken van de balans en de resultatenrekening.

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

62


Voor eigen aandelen Andere Belastingvrije reserves Beschikbare reserves Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) Kapitaalsubsidies Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN Voorzieningen voor risico's en kosten Uitgestelde belastingen SCHULDEN Schulden op meer dan één jaar Financiële schulden Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden Overige leningen Handelsschulden Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden Schulden op ten hoogste één jaar Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Financiële schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Belastingen Bezoldigingen en sociale lasten Overige schulden Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE PASSIVA

0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 87,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 101,48% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 102,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 75,92% 75,92% 0,00% 0,00% 82,08% 73,53% 100,00% 125,00% 0,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

95,05%

100,00%

In boekjaar 1 is de waarde gestegen van de vaste activa met 82,76 % vergeleken met boekjaar 2

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

63


15 Eindverslag minionderneming De minionderneming was het belangrijkste punt doorheen het schooljaar. Dankzij Vlajo hebben wij onze minionderneming kunnen oprichten. Sinds het vijfde jaar zijn we al bezig met onze minionderneming ‘Coffee Break’. We zijn begonnen met de productkeuze. We hebben enquêtes afgenomen van personen op straat en zo zijn we tot een unanieme beslissing gekomen voor ons product. Wij gaan doorheen het jaar koffie, koeken, thee, enzovoort verkopen. De geïntegreerde proef ging van start in het begin van het zesde jaar, we hebben de naam en functies besproken en het opmaken van ons eerste organogram. Mijn functie in het eerste semester was boekhoudster. Mijn taken bestonden erin de aankopen en verkopen in te boeken, klanten en leveranciers in te voeren en de financiële toestand bepalen. ArpiDavtjan was mijn medewerkster bij het uitvoeren van deze functie. Een taak waar we veel moeite mee hadden, was in het begin alles begrijpen wat en hoe we dit moesten uitvoeren. Het was geen eenvoudige taak omdat we met twee waren waardoor we soms niet wisten wie wat gedaan had. Uiteindelijk is het allemaal vlot verlopen. In het begin van het tweede semester werden er sollicitatiegesprekken gehouden door onze leercoach de heer H. Decock en mijn leerkracht Nederlands de heer K. Punie. Toen kreeg ik de functie van Technisch directeur met aan mijn rechterhand deaankoper Pieter De Bruyne en mijn twee magazijniers Tuba Emini en Kelly Deseintebein. In deze functie was ik verantwoordelijk voor de orde in het magazijn, helpen bij de inventaris, de goederen tellen, vaak de goederen naar het magazijn brengen of uit het magazijn halen voor verkoopmomenten. Doorheen het jaar ben ik verkoopster geweest en zoveel mogelijk goederen verkocht. Dit deden we op oudercontacten, vergaderingen voor aandeelhouders en sympathisanten, infodagen, markten en in Zweden. Het uitoefenen van mijn functie verliep vlot omdat de taken in de functies mij enorm aanspraken. Het toontje hoe de echte bedrijfswereld in elkaar zit en hoe moeilijk het kan zijn om alles vlot te laten verlopen. Je leert hoe je moet samenwerken met je medeleerlingen en je verantwoordelijkheid op te nemen voor je eigen departement zodat er niets of zo weinig mogelijk verkeerd kan lopen. Dit was een leerrijke ervaring.

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

64


16 Conclusie In het begin van het zesde jaar zijn we gestart met een ge誰ntegreerde proef, deze heeft veel positieve en enkele negatieve ervaringen veroorzaakt. De taken die we moesten maken voor de GIP verliepen vlot. Het heeft mij veel bijgeleerd op het vlak van hoe we dit plannen en er op tijd aan beginnen. Het logboek verplichtte me ook om er geregeld tijd in te steken om deze tot een mooi en goed einde te brengen. Dit vond ik een positieve ervaring omdat ik nu geleerd heb als je er op tijd aan begint je niet moet stressen of te weinig tijd hebt om dit af te werken. Alle taken hadden met de minionderneming te maken dus dit was zeer interessant, we hadden ook veel praktijk in ons vak Economie. Met oog op onze verdere studies is dit weer een positieve ervaring omdat we nu hebben moeten leren plannen op voorhand en de taken op tijd klaar krijgen. Dit heeft mij leren organiseren en dat is voor mij het hoogtepunt. Wat ik eerder een negatieve ervaring vond, was dat de GIP-taken niet altijd grondig werden uitgelegd zodat we uitleg moesten vragen aan onze medeleerlingen. Ook de planning van onze GIP-taken klopte niet volledig, soms hadden we een GIP-taak waar we nog geen les over gehad hadden maar deze werden meestal uitgesteld. Het was niet gemakkelijk om alle taken te kunnen bijhouden omdat deze verplaatst werden in de GIP-bundel. Daardoor vond ik persoonlijk dat het plannen van deze taken iets moeizamer verliep. De ge誰ntegreerde proef is iets dat ik noodzakelijk vind om te geven aan een zesde jaar. Het leert je bepaalde zaken die je kunt gebruiken als je gaat verder studeren. Je ziet er in principe tegen op om te werken aan je GIP maar achteraf gezien is dit werkelijk een goed project. Dit heeft mij veranderd op alle gebieden. Het vraagt veel tijd en hopelijk wordt dit beloond.

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

65


17 Bibliografie 17.1 Literatuur o ABELING, A. (2008). Prisma woordenboek, Nederlands Frans. Utrecht: Het Spectrum. o ABELING, A. (2008). Prisma woordenboek, Nederlands Engels. Utrecht: Het Spectrum. o ABELING, A. De grote Prisma Nederlands, 8ste druk, Het Spectrum B.V., Utrecht, 2005. o DEVRIENDT, D., Word 2007, 1 Basis, Voor wie echt met Word wil werken. WWW-Soft GVD, Oostkamp, 2007. o DEVRIENDT, D., Word 2007, 2 Gevorderd, Voor wie echt met Word wil werken. WWW-Soft GVD, Oostkamp, 2007. o VAN HAESENDONCK, J. (2007). Br@nché ateliers X-tra 6-TSO. Wommelgem: Van In. o VAN HAESENDONCK, J. (2007). Br@nché contacts 6-TSO. Wommelgem: Van In. o VAN DE CRUYS, V. e.a., Handelzes module 8, de boekhouding als beleidsinstrument, investeringsbeleid, financieel beleid. Antwerpen: De Boeck NV.

17.2 Internetadressen o COFFEE BREAK, site van de minionderneming, internet. (www.coffeebreak.moonfruit.com) o NATIONALE BANK VAN BELGIE, voor het gebruik van de balans en resultatenrekening van een bedrijf, internet (www.nbb.be) o WIKIPEDIA, online encyclopedie, internet (www.wikipedia.org) o GOOGLE, wereldwijde zoekmachine, internet. (www.google.be) o GOOGLE, opzoeken van foto’s en andere documentatie voor GIP-opdrachten, internet (www.google.be) o GOOGLE VERTALEN, vertaalsite voor universele talen (translate.google.com) o IreMöbler, of Sweden, voor het gebruik van het SME-project, internet (www.iremobel.se)

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

66


Doorlopende opdrachten 18 Logboek Week 28

Datum 06-09-10

Tijd 8.30 u tot 10 u

29

07-09-10 13-09-10

13.05 u tot 14.45 u 8.30 u tot 10 u

14-09-10

13.05 u tot 14.45 u

18-09-10 20-09-10

15 u tot 15.35 u 8.30 u tot 10 u

21-09-10

13.05 u tot 14.45 u

23-09-10 25-09-10 26-09-10 27-09-10 28-09-10

18 u tot 18.15 u 14.15 u tot 15.30 u 16 u tot 16.30 u 8.30 u tot 10 u 13.05 u tot 14.45 u

32

4-10-10

8.30 u tot 10 u

33

5-10-10 6-10-10 7-10-10 11-10-10

13.05 u tot 14.45u 17 u tot 18.15 u 11 u tot 12 u 8.20 u tot 10 u

30

31

Omschrijving Definitief product en naam. Functieverdeling Uitleg Zweden Functieverdeling staat vast. Ik ben boekhoudster Uitleg Vlajo. Bespreking minionderneming Organogram minionderneming. Kevin De Waele is onze droomcoach. Leveranciers opgezocht. Ik heb gebeld naar mogelijke leveranciers. Koffie Kàn stuurt catalogus op en ’t Molentje stuurt een vertegenwoordigster. Nagedacht over polo’s met bedrukking. Ik heb voor de bedrukking gekeken. De brief voor onze GIP helemaal gemaakt. De brief afgewerkt volgens de bin normen. Uitleg gekregen over hoe het programma bob voor de boekhouding werkt. Vertegenwoordigster van ’t Molentje heb ik voorgesteld aan de klas. Ze heeft alle producten getoond. Bespreking welke producten we nemen. 3 verschillende soorten koffie gemaakt om te proeven. Bespreking met directeur wanneer we mogen verkopen. Producten besteld bij ’t Molentje. Briefhoofd en strookje gemaakt voor de minionderneming. Briefhoofd en strookje afgewerkt. Verdeling aandeelhoudersvergadering. Ik zorg voor de polo’s

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

67

Bijlage

1


34

35

37

38

39

40

12-10-10 13-10-10 15-10-10

13.05 u tot 14.45 u 14 u tot 14.45 u 13.55 u tot 16.50 u

17-10-10 18-10-10

20 u tot 20.45 u 8.20 u tot 10 u

19-10-10

13.05 u tot 16.40 u

19-10-10

19.15 u tot 23 u

24-10-10 25-10-10 26-10-10 28-10-10 29-10-10 8-11-10 8-11-10 9-11-10 10-11-10 13-11-10 14-11-10 16-11-10 20-11-10 20-11-10

15 u tot 18.30 u 8.20 u tot 10 u 13.05 u tot 14.45 u 19 u tot 20 u 15 u tot 17 u 8.20 u tot 10 u 20 u tot 21 u 13.05 u tot 14.45 u 13 u tot 16.30 u 14 u tot 18 u 13 u tot 15 u 13.05 u tot 14.45 u 14 u tot 14.55 u 16 u tot 18 u

23-11-10 26-11-10

13.05 u tot 14.45 u 12.30 u tot 13 u en van 19 u tot 20 u 12 u tot 15.20 u 12 u tot 13.05 u 13.05 u tot 14.45 u 13.30 u tot 18 u

28-11-10 29-11-10 30-11-10 1-12-10

Prijzen berekend voor producten. Polo’s binnengebracht voor de bedrukking. Voorbereiding voor de aandeelhoudersvergadering. Prijzen berekenen, bespreking over de zaal, … Achter de polo’s geweest voor de vergadering. De prijzen verder berekent en prijskaartjes gemaakt. De boekhouding werd ons uitgelegd en we hebben één factuur geboekt. De kleine boekjes geniet voor de gasten, de kapel ingericht, ons standje met onze producten helemaal opgemaakt, prijskaartjes afgewerkt. De gasten ontvangen, na de presentatie meer of een uur producten verkocht. Met mensen gesproken over ons product. Aan de publiciteitscampagne gewerkt samen met Ann. Vergadering aandeelhoudersvergadering en boeking Koffie Kàn. Lege factuur maken en alle bestelbonnen factureren. Enquêtes in grafieken verwerken. Voorbereiding oudercontact en opstellen van onze stand. Factuur proberen te maken in een Excel bestand. Mijn tekst gemaakt voor de publiciteitscampagne voor Frans. Onze dreamcoach is langsgekomen en nieuwe bestelbonnen geboekt. Marketingmix gemaakt samen met Thomas. Userform gemaakt. Userform afgewerkt. Alle verkopen en twee aankoopfacturen gefactureerd. Emails van de leerlingen uit Zweden samengevoegd. Informatie opgezocht over Zweden voor de GIP taak Engels: First impression of Sweden. De overige bestelbonnen en een aankoopfactuur gefactureerd. Aan de GIP opdracht voor Zweden gewerkt. Tekst over onze politiek opgezocht. Sollicitatiebrief Frans gemaakt. Stand opgezet en heel de middag verkocht op de speelplaats. Presentatie Powerpoint Zweden. Naar Thomas voor GIP-taak catalogus

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

68

2 5

3 en 4

6

7


41 2

3 4 5

7

8

9

11

12

2-12-10 6-12-10 7-12-10 10-01-11 10-01-11 11-01-11 12-01-11 14-01-11 17-01-11 18-01-11 26-01-11 31-01-11 31-01-11 01-02-11 02-02-11 13-02-11 14-02-11 15-02-11

18 u tot 20.30 u 8.20 u tot 10 u 13.05 u tot 14.45 u 8.20 u tot 10 u 13.55 u tot 14.45 u 13.05 u tot 14.45 u 09.10 u tot 10 u 11.05 u 11.55 u 8.20 u tot 10 u 13.05 u tot 14.45 u 13 u tot 15 u 8.20 u tot 10 u 13.05 tot 13.55 u 13.05 u tot 14.45 u 14 u tot 16 u 15 u tot 16 u 8.20 u tot 10 u 13.05 u tot 14.45 u

21-02-11

8.20 u tot 10 u

21-02-11 22-02-11 28-02-11 1-03-11 5-03-11 14-03-11 14-03-11 15-03-11 21-03-11

16.40 u tot 17.15 u 13.05 u tot 14.45 u 8.20 u tot 10 u 13.05 u tot 14.45 u 15 u tot 15.50 8.20 u tot 10 u 13.55 u tot 14.45 u 13.05 u tot 14.45 8.20 u tot 10 u

21-03-11

13.55 u tot 14.45 u

Gewerkt aan UK Portefolio Engels. Omzet verkoop speelplaats. Boekhouding in orde brengen. Ppt Zweden voorstellen. Vergadering oudercontact. Verkoop Kuurne. Functiewisseling. Werken aan sollicitatie. Bespreking Zweden en boekhouding. GIP sollicitatie en cv. Voorbereiding sollicitatiegesprek. Bespreking Zweden, Kuurne, Markt Brugge en boekhouding. Sollicitatiegesprek. Verkopen in Zweden in Tibro. Bespreking Zweden en Kuurne. Producten bestellen. GIP-taak Feedback on the Swedish trip Powerpoint presentatie Tuba, Arpi en Ann-Sophie en invullen enquĂŞte Zweden Verslag Feedback Swedish trip en TibrokĂśk gemaakt. Gewerkt aan cv voor informatica. Bespreking verkoop speelplaats en 1 maart aandeelhoudersvergadering. Vergadering over het geld. Blad gemaakt voor goederen die uit het magazijn gaan. Goederen naar beneden, stand opmaken, goederen gekozen, affiches ophangen Verkocht in de middag op de speelplaats. Goederen geteld in het magazijn na verkoop. Magazijn op orde gezet, goederen dubbel geteld, inventaris gemaakt. Goederen naar stand gebracht en inventaris nagekeken met Tuba. Goederen geteld en geholpen met Tuba aan inventaris. Woord vooraf gemaakt. Inventaris bijgewerkt met Tuba. Woord vooraf afgewerkt in les Nederlands. Word document gemaakt met alle benodigdheden en goederen voor 29/03. Goederen in magazijn geplaatst. Bespreking speech 29/03 voor de directeurs. Inleiding gemaakt.

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

69

8 8 8 8 9


21-03-11 22-03-11 22-03-11 28-03-11 28-03-11 29-03-11 29-03-11

13.05 u tot 13.55 u 13.05 u tot 14.45 9.10 u tot 10 u 8.20 u tot 10 u 13.05 u tot 13.55 u 13.05 u tot 14.45 u 15 u tot 21.30 u

17

4-04-11 5-04-11 12-04-11 14-04-11 18-04-11 21-04-11 26-04-11

8.20 u tot 10 u 13.05 u tot 14.45 u 13.10 u tot 14.25 u 17 u tot 18 u 11 u tot 12 u 15 u tot 15.30 u 13.05 u tot 14.45 u

18

5-05-11

8.20 u tot 10 u

6-05-11 9-05-11

11.05 u tot 11.55 u 8.20 u tot 10 u 8.20 u tot 10 u

10-05-11

13.55 u tot 14.45 u 13.05 u tot 14.45 u

13

14 15 16

19

20

12-05-11 13-05-11 14-05-11 16-05-11 17-05-11

15 u tot 15.50 u 11.05 u tot 11.55 u 14 u tot 15 u 8.20 u tot 10 u 13.05 u tot 14.45 u 15 u tot 15.50 u 18.30 u tot 21.45 u

Gewerkt aan SME & Media project. Geholpen met etiketten. SME project voorbereiding. Speech maken en gerepeteerd voor infodag. SME project voorbereiding. Hof van watervliet, stand opmaken, glazen halen uit keuken. Stand opgemaakt, gerepeteerd show, verkocht, tombola bonnetjes verkocht, afwas, goederen naar school gebracht. Afwezig. Afwezig. Gewerkt aan de GIP (opbouw). Gewerkt aan de GIP (opbouw). Gewerkt aan de GIP (opbouw). Gewerkt aan de GIP (opbouw) Bespreking Zweden en gastgezinnen Goederen verdeeld onder de leerlingen voor te verkopen. Magazijn op orde gezet. Goederen geteld. Gewerkt aan SME-project. SME-project voorgesteld. Inventaris gemaakt. Goederen geteld Goederen naar het magazijn gebracht. Aan de GIP gewerkt. Goederen overal in ‘t school verkocht (leraarskamer). Posters opgehangen. Gewerkt aan GIP (inhoudsopgave). Gewerkt aan GIP (inhoudsopgave). Goederen verkocht die we meegekregen hebben om te verkopen. Geholpen met de voorbereiding receptie slotvergadering. Kapel in orde gezet voor de slotvergadering. Hapjes gemaakt.

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

70

10


Gasten ontvangen. Mr. Decock zijn bloemen en wijn afgegeven tijdens de vergadering. Cava opdienen. Afgewassen en afgedroogd. Opgeruimd.

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

71


19 Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Brief Publiciteitscampagne Tekst publiciteitscampagne Dialoog publiciteitscampagne Lege factuur Coffee Break Verkoopfactuur voorbeelden Catalogus Inventarissen Lijst met de benodigdheden voor de aandeelhoudersvergadering 29/03 Eindresultaten Coffee Break

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

72


Bijlage 1: Brief

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

73


Bijlage 2: Affiche Nederlands

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

74


Bijlage 3: Affiche Frans

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

75


Bijlage 3: Tekst publiciteitscampagne Nederlands en Frans

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

76


Bijlage 4: Dialoog publiciteitscampagne Nederlands en Frans

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

77


Bijlage 5: Lege factuur Coffee Break

Ons gegevens Naam: Coffee Break Adres: Zilverstraat 26 8000 BRUGGE Tel: 050 33 19 43 Email: coffeebreak@live.be Website: www.coffeebreak.moonfruit.com Fortis: BE60 0014 8406 8270 Facturatie adres Naam: Adres: Tel: Email :

Artikelnr.

Btwnr.klant : Datum: Vervaldatum: Factuurnummer:

Omschrijving

Aantal

6%

Prijs

Btw

Totaal

21 %

Totaal -HK + Kosten = Bedrag exclusief btw = MvH + Btw Totaal

Te betalen

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

78


Bijlage 6: Verkoopfactuur voorbeeld 1

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

79


Verkoopfactuur voorbeeld 2

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

80


Bijlage 7: Catalogus Nederlands

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

81


Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

82


Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

83


Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

84


Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

85


Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

86


Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

87


Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

88


Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

89


Catalogus Frans

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

90


Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

91


Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

92


Bijlage 8: Inventaris 21 Februari

VERKOOP Speelplaats : 21 Februarie 2011 Product

Aant voor

code

verkoopprijs waarde voor

Aant. NA

waarde Na

t'Molentje Butter Crumble/ Parijse wafels 100gr 15 Butter Crisps/ natuurboterwafels 75 gr 1 100 gr 12 Mini rice crisp crunch 100gr 12 Almand things/ amandelbrood 75 gr 16 100gr 9 Choc cin Bescuits/ virtuoso 75 gr 14 Choc cin Bescuits/ virtuoso 100 gr 12 Zen assorti 3 Super dessert (gemalen) 27 Decafeïne (gemalen) 25 T’molentje Pads super dessert 31 Tassen (21% Btw) 8 Original 4 Julietta 6 Cantabile 5 noble's collection 4 Tin Box Blue 2 Tin Box Yellox 4 Tin box houses 6 TOTAAL 't Molentje

Js001 Js006 js009 Js004 Km112 km 117 Js105 Js005 Km113 Km115 Km114 Km111 Km116 Js002 Js003 js007 js008 TBB TBY TBH

€ 2,45 € 1,95 € 2,45 € 2,25 € 1,95 € 2,45 € 1,95 € 2,55 € 11,95 € 4,65 € 4,65 € 3,75 € 3,45 € 2,10 € 2,10 € 2,10 € 2,10 € 8,90 € 9,90 € 10,90 VOOR

€ 36,75 € 1,95 € 29,40 € 27,00 € 31,20 € 22,05 € 27,30 € 30,60 € 35,85 € 125,55 € 116,25 € 116,25 € 27,60 € 8,40 € 12,60 € 10,50 € 8,40 € 17,80 € 39,60 € 65,40 € 790,45

0 0 0 3 0 0 0 0 3 27 25 31 8 4 6 4 1 2 4 6 NA

€ 31,00

4

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 35,85 € 125,55 € 116,25 € 116,25 € 27,60 € 8,40 € 12,60 € 8,40 € 2,10 € 17,80 € 39,60 € 65,40 € 582,55

Grootmoeder's Koffie Pure Tea-Bio Display koffietas-3kg GMK Extra dessert koffiebonen GMK Extra Dessert gemalen 250g GMK special gemalen Mokka 250g GMK decafé gemalen 250g Filters extra dessert blauw Filters decafé Choc-o-lait melk Choc-o-lait puur Pads cups of excellence Annaburg-espressobordje 18cl (21%) Annaburg-espressokopje 18cl (21 % btw) Kartonnen bekers 180ml Roma (21%) Lepel licht plastiek (21%) Nutroma Suikerklontjes GMK 1000x5g TOTAAL GRM

4 / 8 14 18 20 16 8 0 / 20 3 3 / / / /

gk001 gk002 gk111 gk003 gk004 gk005 gk006 gk007 gk008 gk009 gk010 gk011 gk012 gk013 gk014 gk015 gk016

€ 7,75 / € 7,20 € 3,65 € 3,55 € 3,99 € 2,50 € 2,50 € 1,00 € 1,00 € 3,99 € € 7,80 € 0,07 € 0,01 € 0,08 € 0,17 VOOR

/

€ 31,00 /

€ 57,60 € 51,10 € 63,90 € 79,80 € 40,00 € 20,00 € 0,00

8 14 17 20 16 8 0

€ 79,80

19 3 3

€ 423,20

NA

€ 415,66

€ 40,26 € 20,40 € 26,00 € 53,90 € 32,45 € 22,75 € 195,76

11 5 7 13 11 7 NA

€ 40,26 € 17,00 € 22,75 € 50,05 € 32,45 € 22,75 € 185,26

/ / / / / / /

€ 57,60 € 51,10 € 60,35 € 79,80 € 40,00 € 20,00 € 0,00 € 0,00 € 75,81

Koffie kàn maragogype Santos Mild Gemalen mokka Decaf Gemalen Crema Gourmet Crema Decaf

11 6 8 14 11 7 TOTAAL Koffie Kan

Voorraad aank. Prijs inc. Btw

kk001 kk002 kk003 kk004 kk005 kk006

€ 3,66 € 3,40 € 3,25 € 3,85 € 2,95 € 3,25 VOOR

€ 910,36

Verkocht Product Parijse wafels 100gr natuurboterwafels 75 gr natuurboterwafels 100 gr Mini rice crisp crunch 100gr amandelbrood 75 gr amandelbrood 100 gr Choc cin Bescuits/ virtuoso 75 gr Choc cin Bescuits/ virtuoso 100 gr Cantabille noble's collection GMK special gemalen Mokka 250g Pads cups of excellence

Leveranciers t Molentje t Molentje t Molentje t Molentje t Molentje t Molentje t Molentje t Molentje t Molentje t Molentje GRM koffie GRM koffie

code Js001 Js006 Js009 js004 Km112 Km117 Js105 Js005 js007 Js008 gk004 gk010

Stuks 15 1 12 9 16 9 14 12 1 3 1 1

verk.prijs € 2,45 € 1,95 € 2,45 € 2,25 € 1,95 € 2,45 € 1,95 € 2,55 € 2,10 € 2,10 € 3,55 € 3,99

Totaal Voorraad € 36,75 0 € 1,95 0 € 29,40 0 € 20,25 3 € 31,20 0 € 22,05 0 93 € 27,30 0 € 30,60 0 € 2,10 4 € 6,30 1 € 3,55 17 € 3,99 19

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge


TOTAAL Koffie Kan

VOOR

€ 195,76

NA

€ 185,26

Voorraad aank. Prijs inc. Btw € 910,36 Verkocht Product Parijse wafels 100gr natuurboterwafels 75 gr natuurboterwafels 100 gr Mini rice crisp crunch 100gr amandelbrood 75 gr amandelbrood 100 gr Choc cin Bescuits/ virtuoso 75 gr Choc cin Bescuits/ virtuoso 100 gr Cantabille noble's collection GMK special gemalen Mokka 250g Pads cups of excellence Santos Mild Gemalen mokka Decaf Gemalen

Leveranciers t Molentje t Molentje t Molentje t Molentje t Molentje t Molentje t Molentje t Molentje t Molentje t Molentje GRM koffie GRM koffie Koffie Kan Koffie Kan Koffie Kan

code Stuks Js001 15 Js006 1 Js009 12 js004 9 Km112 16 Km117 9 Js105 14 Js005 12 js007 1 Js008 3 gk004 1 gk010 1 kk002 1 kk003 1 kk004 1

TOTAAL

verk.prijs Totaal Voorraad € 2,45 € 36,75 0 € 1,95 € 1,95 0 € 2,45 € 29,40 0 € 2,25 € 20,25 3 € 1,95 € 31,20 0 € 2,45 € 22,05 0 € 1,95 € 27,30 0 € 2,55 € 30,60 0 € 2,10 € 2,10 4 € 2,10 € 6,30 1 € 3,55 € 3,55 17 € 3,99 € 3,99 19 € 3,40 € 3,40 5 € 3,25 € 3,25 7 € 3,85 € 3,85 13

€ 225,94

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

94


Inventaris Kuurne

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

95


Inventaris 9 Mei

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

96


Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

97


Bijlage 9: Lijst met de benodigdheden 29/03

Verkoopmoment 29 maart: Aandeelhoudersvergadering ’t Molentje

Benodigdheden

Zen assorti Super dessert (gemalen) Decafeïne (gemalen) T’molentje Pads super dessert Tassen (21% Btw) Original Julietta Cantabile noble'scollection Tin Box Blue Tin Box Yellow Tin box houses Koekjes Jules Destrooper

(Estée, Pieter Dbr. , Ann)

Grootmoeders koffie Pure Tea-Bio GMK Extra dessert koffiebonen GMK Extra Dessert gemalen 250g GMK special gemalen Mokka 250g GMK decafé gemalen 250g Filters extra dessert blauw Filters decafé Choc-o-lait melk Pads cups of excellence

Melkjes(Thomas) Suiker(Thomas) Bekers(thomas) Lepels(Thomas) Bar (Benjamin en Arber) 3 Thermossen(Carlos) Versiering(Thomas) Tafelkleed(Thomas) Verlengkabel (Carlos) Perculator(Joeran) Koffiezetapparaat(Joeran) Servetten(Joeran) uithangbord(Pieterjan) krijtbord(Pieterjan) prijskaartjes polo’s en witte broek(iedereen) naamkaartjes

(Domien, Mikael, Laurens, Arpi)

Koffie kan maragogype Santos Mild Gemalen mokka Decaf Gemalen Crema Gourmet CremaDecaf

(Tuba, Kelly, Pieter Beyne)

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

98


Bijlage 10: Eindresultaten Coffee Break

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

99


Resultatenrekening Verkopen

• 3834,12

Aankopen handelsgoederen

• 3034,86

Diensten en diverse goederen

• 356,12

Winst vóór belasting

• 443,14

Vennootschapsbelasting

• 150,62

Winst na belasting

• 292,52

Coffee Break | Sint-Jozefsinstituut Brugge

100

Estée GIP  

Geïntegreerde proef

Advertisement