REAL Nytt Nr. 03 2018

Page 1

Real­ nytt

Nr.03.2018

Eiendommer for salg og lokaler for utleie på Romerike og i Oslo Nord.

Strømmen sentrum / Foto: Erik Burås


Innhold Temperaturen er høy!

Til salgs Skedsmo kommune

Nes kommune

Støperiveien 26

s. 3

Vesttunvegen 5

s. 5

Sagdalsveien 7 A - D

s. 4

Gamle Kongeveg

s. 5

Stillverksveien 6

s. 4

Runnivegen 27

s. 6

Ullensaker kommune Trondheimsvegen 70

s. 5

Til leie Skedsmo kommune

Nittedal kommune

Trondheimsveien 197-199 s. 6

Stamveien 1

s. 13

Roseveien 1

s. 7

Brennavegen 4

s. 13

Industriveien 1

s. 7

Industriveien 1

s. 7

Ullensaker kommune

Messeveien 8

s. 8

Skovly Vest

s. 14

Vestvollveien 32-34

s. 8

Brannmannsvegen 2

s. 14

Vestvollveien 32-34

s. 8

Brages vei 8

s. 14

Strømsveien 47

s. 9

Trondheimsvegen 65 A

s. 15

Torvet 5

s. 9

Tunvegen 17

s. 15

Stillverksveien 1

s. 9

Gardermovegen 6

s. 15

Hvamsvingen 7

s. 10

Kirkegata 3

s. 10

Sørum kommune

Industriveien 25

s. 10

Duevegen 13

Fetveien 23

s. 11

Trondheimsveien 62

s. 11

Lørenskog kommune Lørdagsrudveien 2

s. 11

Haneborgveien 93

s. 12

Industriveien 12

s. 12

Solheimsveien 62A

s. 12

Skårersletta 60

s. 13

Vi har virkelig fått sommeren på forskudd i år, og temperaturen er høy. Ikke bare merkes det på gradestokken, men også i markedet for nærings­ eiendom her på Romerike. Etter utgivelsen av forrige utgave av REAL-NYTT har vi gjennomført flere transaksjoner. Her kan vi bl.a nevne Industriveien 14 på Skedsmokorset, der Norasondegruppen AS var selger og Fabritius Gruppen AS ble kjøper. For Coop Romerike AS har vi solgt Folkeparken på Dal. Solheimveien 36 i Lørenskog ble solgt til en gruppering av dagens leietakere og Lensmann Haaversens vei 209 er solgt til investor med sikte på videre utvikling. I Sagdalsveien 7 A-D på Strømmen legger vi nå ut for salg et aksjeselskap med 16 seksjonerte leiligheter, som vi forventer stor respons på. Det samme forventer vi med kontoreiendommen Trondheimsvegen 70 som skal selges i Jessheim sentrum. Begge disse eiendommene er annonsert i denne utgaven av bladet. Blant nye utleieoppdrag kan nevnes at Bertel O. Steen Eiendom AS har engasjert oss i utleie­oppdrag av nybygg med grunnflate på ca. 4 200 kvm på Berger. Det er p.t. mange søk i ­markedet, og vi har tro på at det er mange ­potensielle leietakere til dette bygget.

s. 16

Det ser derfor ut til å bli noen travle dager mot sommeren – noe vi kan like svært godt!

Stallbakken 5

s. 16

Øvre Rælingsveg 176

s. 16

Med denne siste utgave av REAL-NYTT på denne siden av sommeren, ønsker vi å benytte ­anledningen til å ønske alle våre lesere og opp­ dragsgivere en riktig god sommer.

Rælingen kommune

Eivind K. Aursøy Næringsmegler MNEF SN Daglig leder og Fagansvarlig


Skedsmo

REAL NYTT    NR. 03 2018

Markedsbetraktninger juni 2018

Strømmen – et område i sterk utvikling Strømmen er i dag mest kjent for «Strømmen Storsenter», beliggende midt mellom Lørenskog og ­Lillestrøm. Strømmen har de siste årene hatt en meget sterk sentrumsvekst med bygging av nye ­boliger og flere nye forretninger på gateplan. Store deler av Strømmen sentrum er bestående av eldre forretningsbygg som forventes å bli konvertert til en kombinasjon av nye bolig-/næringsbygg i årene fremover. Strømmen har togstasjon som knutepunkt for transport Oslo, Lillestrøm og Gardermoen, samt rask adkomst E6. Strømmen er en del av Skedsmo kommune sin plan for utvikling av aksen Strømmen – Lillestrøm – Kjeller. Kjeller flyplass skal som kjent legges ned for vesentlig videre utvikling, og Lillestrøm vil bli den nye stor­ kommunen på Nedre Romerike etter sammenslåing. I forlengelsen av Strømmen mot Lillestrøm finner vi Sagdalen. Store deler av Sagdalen har tidligere vært industriområde, og reguleringer er også her godt i gang. Vi forventer etter hvert samme konvertering her som i Strømmen sentrum. Særskilt ved Nitelva, hvor RA2 tidligere hadde sin hovedvirksomhet, foreligger det store planer. Strømmen og Lillestrøm, vil sammen med Kjeller, vokse tettere sammen fremover og etter hvert fremstå som en samlet by.

Eirik W. Frøytlog Næringsmegler MNEF

Investeringsobjekt i Strømmen sentrum - vis á vis Strømmen Storsenter

Strømmen Støperiveien 26

Kontor-/forretningsseksjon: Ca. 656 kvm BTA n

Fullt utleid næringsseksjon

Salg av Støperiveien 26 Eiendom AS

 

eie sv

m rø

St

Strømmen Storsenter

Bygg oppført 2005, lyse og fleksible lokaler Utleid til revisjonsfirma, utløp 2028

Inngang seksjon

Leieinntekt brutto ca. kr 1 420 000,Takst/prisant.: Kr 22 600 000,(grunnlag eiendomsverdi)

Til salgs

Megler Eirik Werner Frøytlog 913 17 155 eirik@real.no

3


Skedsmo Strømmen Storsenter

Investeringsobjekt: Aksjeselskap med 16 selveierleiligheter

Coop Prix

Sagbr lestrøm

ksveien

uksve

Mot Lil

Sagbru

ien

Fv3 8

0 Mot Skje tten

lén

dal

ste

k Ver

n

Sagdalsveie

Kun 3 min gange til Strømmen togstasjon

n

eie lev øl

M

Strømmen

Salg av Synnax AS, org.nr: 956 631 769

Sagdalsveien 7 A-D

Gnr. 78, bnr. 9, snr. 1-16 i Skedsmo kommune

16 stk. seksjonerte leiligheter fordelt på 4 bygg

Bygg: Ca. 1.464 kvm BTA Tomt: Ca. 2.658 kvm

Godt vedlikeholdt eiendom både inn- og utvendig

Over 30 p-plasser

Årlig leie ca. kr 2 432 340,-

Til salgs

Megler Eirik Werner Frøytlog 913 17 155 eirik@real.no

Kjedet kontor-/ undervisningsbygg v/ Lillestrøm stasjon

Lillestrøm Stillverksveien 6 Kontorbygg: 2.182 kvm BTA 

Fullt utleid til NAV

Årlig leie kr 4,1 mill

Utløp leiekontrakt 31.12.2019

Fleksible lokaler med kontorlandskap, auditorier, storkjøkken mm.

12 parkeringsplasser

Meget sentralt beliggende

Lokalene er også for utleie

Til salgs / til leie

Megler Gunhild Smestad 908 76 367 gunhild@real.no


Ullensaker / Nes

REAL NYTT    NR. 03 2018 Skovly Vest

Jessheim

Jessheim Storsenter

Trondheimsvegen 70

Salg av Solli Eiendom AS

Fullt utleid til legesenter

Årlig leie kr 606 194,-

Tro nd

hei

Takst: Kr 10 600 000,- (grunnlag eiendomsverdi)

Til salgs

Kombinasjonseiendom m/antatt utviklingspotensial

Eiendommen overtas ledig for ny bruker Beliggende på Bodding industrifelt

Høytlager med 17,6 m takhøyde

Meget gode parkeringsforhold Takst NOK 18 000 000,(grunnlag eiendomsverdi)

Til salgs

Gamle Kongeveg Boligtomt: Ca. 30.858 kvm

 

Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

Tomteområde regulert til bolig– og småhusbebyggelse

Oppaker

Megler Gunhild Smestad 908 76 367 gunhild@real.no

Salg av Myklestad Holding AS

veg en

Eiendommen er i byplanen avsatt til sentrumsområde bolig/næring

Bygg: Ca. 2.930 kvm Tomt: Ca. 13.271 kvm

ms

Leietaker flytter trolig fra eiendommen okt/nov 2019

Vesttunvegen 5

Sentrumseiendom m/potensial

Helsestasjonen

Årnes

Jessheim Storsenter

Storgata

Bygg: Ca. 330 kvm BTA Tomt: Ca. 1.066 kvm 

Jessheim Næringspark Jessheim Rådhus

Sentral beliggenhet inntil etablert boligområde Salg av Kongeveien Utvikling AS Gnr. 136, bnr. 31, 47, 184 og 330 i Nes kommune Detaljregulering er gjennomført Antatt utbyggingsareal på inntil ca. 7 000 kvm Prisantydning: Kr 13 500 000,(som grunnlag eiendomsverdi)

Til salgs

Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

5


0200 910

Nes / Skedsmo

Delvis utleid kombinasjonseiendom kun 3 min fra Årnes sentrum

Nes

Runnivegen 27 Ledig areal: Ca. 1.922 kvm SALG/UTLEIE 

Store lager- og produksjonslokaler Meget gode adkomst og parkeringsforhold

Snitt C A-23-SN00-001

Ca. 1.922 kvm lager med noe kontor står ledig for ny leietaker Megler jobber parallelt med salg av eiendommen

C+ 200

Snitt B -

A-23-SN00-001

Til salgs / til leie

Verditakst: Kr 20 800 000,Snitt F A-23-SN00-002

Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

C+ 201

C+ 202

15

20

00 0

58/487

SK JE RM VE GG

C+ 203

C+ 205

60 0

rio mr

Snitt D A-23-SN00-002

96

åd e

Snitt A -

Lager-/ logistikkbygg under prosjektering

77 00

00 0

40 18

Snitt E A-23-SN00-002

9p -pl.

Of fen tlig f

5p -pl.

C+ 207

20 0

BT 1 15 A Pl 3 5 an 8m 1 ²

65 15 60 00

C+ 207

By gg

A-23-SN00-001

-

14 0p -pl.

00 0

By gg

BU SS

.C +1 7 ca

24 00 0

36 00 0

BU SS

30

Snitt B A-23-SN00-001

ca. C+168

12 00 0

Byggegrense Formålsgrense

C+ 207

00 150 8

2017-01-26 - BergerGrop Anleggsdata

B P TA 4 1 la n 77 1 m²

24 00 0 59 54

Y= 6655107130 X= 614548490

2

BYGG 2 77 00

Ut vid B el s P TA e 3 4 l an 24 1 m²

20

00 0

39

Snitt F A-23-SN00-002 00 0

Park, turvei,anlegg for lek, sport, idret, leirplass ca. C+167

Teiggrense/Tomtegrense A-23-SN00-001

Snitt C -

Skedsmokorset

Snitt E A-23-SN00-002

Naturvernområde

Snitt A A-23-SN00-001

-

Bygg 2

Trondheimsveien 197-199

Snitt D Sentral beliggenhet på Berger industriområde A-23-SN00-002

Mulighet for å bygge ekstra kontormesanin

Logistikk-/lager: Grunnflate ca. 4.200 kvm

For seriøs leietaker som vil være med å tilpasse bygg til eget bruk

Godt med uteareal for parkering

Ferdigstillelse ca. 1 år etter inngått kontrakt

Til leie

Megler Eirik Werner Frøytlog 913 17 155 eirik@real.no

-


Skedsmo

REAL NYTT    NR. 03 2018

Meget moderne og representative kontorlokaler

Kjeller

Roseveien 1 Kontor: 116 + 140 kvm 

Sentral beliggenhet rett ved Åråsen Stadion Felles kantine, møterom og auditorium

Gode profileringsmuligheter

Kort vei til buss, tog i Lillestrøm

Leie av p-plasser etter avtale

Til leie

Lager/produksjonslokale med fryse- og kjøledel

Skedsmokorset Industriveien 1

Lager/produksjon: Ca. 210 kvm Kontor: Ca. 50 kvm  

Meget enkel tilgang til/fra E6 Lokalene er godkjent av Mattilsynet

God og moderne standard

Mulighet for utvidelse av lager

Felles kjøkken, dusj og wc

Godt med p-plasser

Til leie

Industriveien 1

Kontor: Fra 45 – 200 kvm BTA

 

Megler Eivind K. Aursøy 900 39 300 eivind@real.no

Fine kontorlokaler sentralt på Skedsmokorset

Skedsmokorset

Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

Beliggende i et etablert industriområde Mulighet for lager Lokalene kan deles på 2-3 leietakere

Tilpasning for leietaker etter avtale

Godt med p-plasser

Bedriftskantine i bygget

Til leie

Megler Eivind K. Aursøy 900 39 300 eivind@real.no

7


Skedsmo

Planert og gruset uteareal like ved Norges Varemesse

Lillestrøm Messeveien 8

Uteareal: Ca. 16.000 kvm 

Sentral beliggenhet i Lillestrøm

Kan deles på flere leietakere

Velegnet til f.eks. containere, maskiner, parkering, utelagring mm. Leieperiode på inntil ca. 2 år, 12 mnd. oppsigelsestid

Til leie

Kontorlokaler med representativ og moderne standard

Skedsmokorset Vestvollveien 32-34

Kontor: Fra 261 – 1.314 kvm 

 

Arealene kan deles på 2 leietakere Egen kantine og takterrasse Meget gode eksponeringsmuligheter

Sentral beliggenhet langs E6

Gunstige felleskostnader

Kort vei til bussforbindelse

Til leie

Vestvollveien 32-34 Lager m/kontor: Ca. 714 kvm

Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

Lagerlokale med god standard langs E6

Skedsmokorset

Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

Gode profileringsmuligheter ut mot motorvei Direkte innkjøring via 2 stk. kjøreporter

Takhøyde ca. 3,65 meter

Kan ikke brukes til bilverksted

Rikelig med p-plasser

Kort vei til bussforbindelse

Til leie

Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no


Skedsmo

Strømsveien 47 Kontor: Ca. 200 kvm 

Meget god beliggenhet i Strømmen sentrum

Representativ standard

Beliggende i 1. etasje

Gode profileringsmuligheter

Gateparkering rett utenfor

Kort vei til buss og tog

Hjelpemiddelsentralen Akershus

en

Peppes Pizza

ien

erive

Støp

ien

sve

øm Str

Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

Kontorlokaler vis-à-vis Lillestrøm Torv

Arealet leies ut samlet Heisadkomst rett utenfor lokalet Tilpasses leietaker etter avtale

Kort vei til Lillestrøm togstasjon

Til leie

Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

Kontorlokaler rett ved Lillestrøm togstasjon

Lillestrøm Stillverksveien 1 Kontor: 225 kvm

øm Str

Beliggende i 3. etasje med utsikt mot Solheimsgata

ien

sve

Kontor: 347 kvm BTA

Strømmen Sparebank

ei iv

er

øp St

Torvet 5

Strømmen Storsenter

Strømmen Storsenter

Lillestrøm

Sagbruksveien

Sagbruksveien

Til leie

Kun 5 min. gange til Strømmen togstasjon - parkering

Strømmen stasjon

Stasj onsve ien

Strømmen

9

REAL NYTT    NR. 03 2018

Beliggende ved «inngangen til Lillestrøm» God og moderne standard Ca. 225 kvm BTA beliggende i 2. etasje

Felles kjøkken og wc

Tilpasninger etter avtale

Ledig senest 1. juni 2018

Til leie

Megler Eivind K. Aursøy 900 39 300 eivind@real.no


Skedsmo

Skjetten/Hvam

Meget representativt showrom med lager og kontor rett ved E6 på Hvam

Hvamsvingen 7

Showrom: Ca. 423 kvm Kontor: Ca. 220 kvm Lager: Ca. 600 kvm 

Lokalene har god fleksibilitet og arealdisponering

Gode profileringsmuligheter

Lager leies ikke ut uten kontor/showrom

Kontor/showrom kan leies uten lager

Flere bruksmuligheter som f.eks. lager/kontor, lager/butikk m.m

Kort vei til bussterminalen på Hvam

Til leie

Megler Eivind K. Aursøy 900 39 300 eivind@real.no

Kontorlokaler kun 2 min. fra Lillestrøm togstasjon

Lillestrøm Kirkegata 3 Kontor:

Fra 10 – 1.500 kvm

Meget god beliggenhet i Lillestrøm sentrum

Lyse lokaler med god standard

Beliggende i 2., 3. og 4. etasje

Lokalene kan deles på flere leietakere Tilpasning for leietaker etter avtale Mulighet til felles kantineløsning

Til leie

Høytlager og kontor sentralt på Skedsmokorset

Skedsmokorset Industriveien 25

Høytlager: 2.286 kvm Kontor: 316 kvm 

 

 

Megler Eirik Werner Frøytlog 913 17 155 eirik@real.no

Beliggende i etablert industriområde med kort vei til E6 Lyse lokaler med god standard Leies fortrinnsvis ut samlet til 1 leietaker 9 meter takhøyde i lager Adgang via 3 stk. kjøreporter med lasteramper

Overtakelse fra ca. 1. juni 2018

God parkeringsdekning (gratis)

Til leie

Megler Eirik Werner Frøytlog 913 17 155 eirik@real.no


Skedsmo / Lørenskog

REAL NYTT    NR. 03 2018

Hel kombinasjons-/ logistikkeiendom kort vei til E6

Kjeller/Hvam Fetveien 23

Bygg Ca. 4.908 kvm 

 

3-4 minutter fra av-/påkjøring E6 (Hvam), ca. 5 min. til Lillestrøm Godt vedlikeholdt eiendom med god standard Leies fortrinnsvis ut samlet til 1 leietaker Ca. 1/3 kontor/showrom-ca. 2/3 lager Høytlager med fri takhøyde ca. 5,5 meter Gode adkomst- /profilerings- og parkeringsmuligheter

Til leie

Trondheimsveien 62 Kontor Ca. 201 kvm 

Kontorlokale med god standard

Godt med p-plasser

 

Mulighet for noe utelagring (container) Kort vei til buss Hovedbussterminal på Olavsgaard/Hvam Lokalet er ledig for overtakelse

Til leie

Lørdagsrudveien 2

Kontor Fra ca. 120 – 262 kvm BTA

Megler Eivind K. Aursøy 900 39 300 eivind@real.no

Representative kontorlokaler nær Fjellhamar togstasjon

Lørenskog

Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

Sentral beliggenhet langs E6 på Skedsmokorset

Skedsmokorset

11

Mulighet for korttidsleie Beliggende i 2. etg m/utgang til terrasse og hage Mye helserelatert virksomhet i bygget Kort vei til Strømmen, avkjøring RV 159 mm. 6 stk. p-plasser

Til leie

Megler Gunhild Smestad 908 76 367 gunhild@real.no


Lørenskog

Lørenskog

Næringslokaler under oppføring sentralt på Fjellhamar

Haneborgveien 93

Forretning: Fra ca. 230 – 1.854 kvm 

 

1. etasje: ca. 1 374 kvm m/ egen inngang 1. etasje: ca. 250 kvm (kan deles), gjerne café o.l Bakkeplan: ca. 230 kvm m/ egen inngang Begge etasjer har inngang fra parkeringsplass Dagligvareforretning i bygget Rett ved siden av Fjellhamar togstasjon

1. etasje

Gjennomgang fra Fjellhamar stasjon

Til leie

Bakkeplan

Haneborgveien

Megler Eirik Werner Frøytlog 913 17 155 eirik@real.no

Lager og kontor rett ved avkjøring til E6/Karihaugen

Lørenskog Industriveien 12

Lager: Ca. 625 kvm Kontor: Ca. 80 kvm Beliggende i veletablert industriområde  Enkel adkomst fra E6 / RV159 på Karihaugen  Lager kan deles på inntil 2 leietakere (felles kjøreport)  Halve lageret har ca. 5m + takhøyde  Gode parkeringsmuligheter  Kan deles på flere brukere 

Til leie

Sentral beliggenhet nær avkjøring RV 159/E6

Lørenskog Solheimveien 62 A

Kontor: 130 + 142 kvm Lager/kontor: 491 kvm 

 

Megler Eirik Werner Frøytlog 913 17 155 eirik@real.no

I samme bygg som Mercedes forhandler Star Autoco Gode profileringsmuligheter Lager/kontor kan deles flere leietakere Lokalene vil langt på vei tilpasses leietaker

Mulighet for leie av p-plasser

Kort vei til buss

Til leie

Megler Eivind K. Aursøy 900 39 300 eivind@real.no


Lørenskog / Nittedal

REAL NYTT    NR. 03 2018

13

Beliggende i populært område med stor vekst

Lørenskog Skårersletta 60

Forretning: 310 kvm

Kontor: 214 kvm Lager: 276 kvm  

 

Kan deles på flere leietakere Mulighet for leie av enkeltkontorer Meget gode profileringsmuligheter Flere kjente aktører etablert i eiendommen Kun ca. 12 min med bil til Oslo sentrum Parkering rett utenfor

Til leie

Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

Kontorlokale med høy standard i Gjelleråsen Næringspark

Holum Skog Stamveien 1

Kontor: Ca. 333 kvm Lager: Inntil ca. 1.120 kvm 

Meget god standard

Kun ca. 5 min til av-/påkjøring E6

Mulig å leie kun kontor

Adgang til felles kantine, treningsrom, resepsjon m.m. God parkeringsdekning (inkl. uttak for el-bil) Andre leietakere: Bladcentralen, Power og Alere

Til leie

Kombinasjonslokaler sentralt beliggende på Skytta

Skytta

Brennaveien 4 Kombinasjonslokaler: 916 kvm BTA 

 

Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

Umiddelbar nærhet til Gjelleråsen og RV4 Kun ca. 5-6 min til av-/ påkjøring E6 ved Hvam 1. etg.: Showrom, høytlager, garderober m.m Takhøyde lager fra 5,7 – 6 meter 3. etg.: Inndelt med kontorer, møterom, kjøkken m.m God parkeringsdekning

Til leie

Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no


Ullensaker

Jessheim Skovly Vest

Nye og moderne kontorlokaler i Jessheim sentrum

Byggetrinn 3 Hotell

Kontor: Fra 125 – 1.904 kvm BTA 

Kontor 4., 5. og 6. etg.

Representative lokaler i bygg under oppføring

Byggetrinn 1

Lokalene tilpasses leietaker etter avtale

Kontor, 3. etg.

Re sta u

ran

Unik beliggenhet i et urbant område nær Oslo Lufthavn

Gangavstand til tog, buss og Taxi

Parkering i innendørs p-anlegg

Meget solid og profesjonell utleier

Kontor, 1. etg.

Jessheim Storsenter

Til leie

Brannmannsvegen 2 Bygg: Ca. 2.316 kvm Tomt: Ca. 9.800 kvm

 

Gangbru

Byggetrinn 2 Kino / Kultur

Megler Gunhild Smestad 908 76 367 gunhild@real.no

Lokaler for storhandel/ verksted/lager - store utearealer

Jessheim

t

Sentralt i Jessheim næringspark Meget synlig langs hovedfartsåren RV174 Kort vei til sentrum, E6 og Oslo Lufthavn Fleksible lokaler som kan tilpasses Leies ut fortrinnsvis samlet til 1 leietaker Ledig fra 01.03.2019

Til leie

Megler Gunhild Smestad 908 76 367 gunhild@real.no

Moderne kontorlokaler beliggende i Gardermoen Business park

Gardermoen Brages vei 8

Kontor: 362 - 807 kvm 

 

Lyse og representative kontorlokaler Beliggende i byggets toppetasje (4. etasje) Veldrevet kontorbygg m/god standard God parkeringsdekning Kort vei til Oslo Lufthavn, avkjøring E6 og E16

Til leie

Megler Gunhild Smestad 908 76 367 gunhild@real.no


Ullensaker

REAL NYTT    NR. 03 2018

Fleksibelt kontor/ forretningsbygg i Kløfta sentrum

Kløfta sentrum Trondheimsvegen 65 A Næringsbygg: 450 kvm 

 

15

Egner seg til: Helserelatert virksomhet, kontor, forretning mm. Ca. 25 parkeringsplasser Gangavstand til tog, buss, butikker og kjøpesenter Kløfta Legesenter flytter fra eiendommen høsten 2018

Til leie

Megler Gunhild Smestad 908 76 367 gunhild@real.no

Kontorlokaler i Gardermoen kulturpark - rett bak “the qube”

Gardermoen Tunvegen 17

Kontor: Fra ca. 11 - 483 kvm 

Kort vei til Oslo Lufthavn, avkjøring E6 og E16

Lyse kontorlokaler i historisk bevaringsverdig bygg

Veldrevet kulturpark m/flere etablerte aktører

Tilgang til felles toaletter, møterom/ spiserom, kjøkken m.m.

God parkeringsdekning

Til leie

Megler Eirik Werner Frøytlog 913 17 155 eirik@real.no

«Sundbytunet» – med fokus på kvalitet og tradisjoner

Jessheim Gardermovegen 6

Restaurant: 224 kvm Kontor/overnatting: 378 kvm Butikk/forretning: 37 kvm 

Jessheim Storsenter

Storga ta

Sentralt beliggende i Jessheim sentrum!

Gode profileringsmuligheter

Kort vei til buss og tog

God parkeringsdekning (gratis)

Ledig for overtakelse

«Sundbytunet»

Til leie

Megler Eirik Werner Frøytlog 913 17 155 eirik@real.no


Sørum / Rælingen

Frogner

Meget sentralt i Frogner sentrum

Duevegen 13

Forretningslokale: Ca. 132 kvm 

Nybygg i Frogner sentrum

Gode profileringsmuligheter

Mulighet for skreddersøm etter avtale Passer godt for handelskonsepter

Parkering rett utenfor

Rett ved togstasjon

Til leie

Rælingen

Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

Lillestrøm stasjon

Portalen

Sentral beliggenhet på grensen til Lillestrøm (Skedsmo)

Norges varemesse

Stallbakken 5

Kontor: Ca. 126 kvm Lager: Ca. 129 kvm 

Leies ut samlet til 1 leietaker

lingsveg

Adkomst til lager via egen kjøreport

e Ræ Ø vr

Lyse lokaler med god standard

Stallbak ke

n5

Gangavstand til både buss og tog God parkeringsdekning på eiendommen Ledig fra 1. juli 2018

Til leie

Megler Eirik Werner Frøytlog 913 17 155 eirik@real.no

Varmtlager sentralt langs øvre Rælingsveg, 10 min fra Lillestrøm

Fjerdingby

Øvre Rælingsveg 176 Lager: Ca. 800 kvm 

 

Sentral og god beliggenhet i attraktivt område Kort vei til Lillestrøm og Strømmen Kjøreport til lager

Adkomst via kjøreport rett inn i lokalet Leies ut samlet til 1 leietaker Søylefritt lager m/ takhøyde ca. 5 meter God parkeringsdekning

Til leie

Megler Eirik Werner Frøytlog 913 17 155 eirik@real.no

REAL Næringsmegling AS  |  Hvamstubben 17  |  2013 Skjetten Tlf: 67 91 76 50   |  E-post: firmapost@real.no  | Real.no