Realnytt 2018 01

Page 1

Realnytt

Nr.01.2018

Eiendommer for salg og lokaler for utleie på Romerike og i Oslo Nord.

Lillestrøm / Foto: Erik Burås


Innhold

Nytt år – nye muligheter

Til salgs Skedsmo kommune

Nes kommune

Stillverksveien 6

s. 4

Gamle Kongeveg

s. 5

Industriveien 14

s. 4

Runnivegen 27

s. 5 Da har vi lagt 2017 bak oss og ser frem mot en aktiv vår her i REAL Næringsmegling AS.

Ullensaker kommune Slettavegen 1

s. 5

Skal vi ta utgangspunkt i antall registrerte søkere i vår database, som p.t teller 223 søkere etter lokaler til leie, og et nylig oppdatert ­investorregister med over 600 søkere etter gode investeringsobjekter, tyder alt på det.

Til leie Skedsmo kommune

Solheimsveien 62A

s. 12

Industriveien 12

s. 12

Roseveien 1

s. 6

Industriveien 1

s. 6

Industriveien 11 B

s. 6

Gjerdrum kommune

Hvamsvingen 7

s. 7

Hellenvegen 14

Hvamsvingen 9

s. 7

Hvamsvingen 24

s. 7

Nittedal kommune

Strømsveien 47

s. 8

Stamveien 1

s. 13

Messeveien 8

s. 8

Destilleriveien 11

s. 13

Vestvollveien 32-34

s. 8

Vestvollveien 32-34

s. 9

Ullensaker kommune

Stillverksveien 1

s. 9

Brannmannsvegen 2

s. 13

Torvet 5

s. 9

Skovly Vest

s. 14

Torvet 6

s. 10

Brages vei 8

s. 14

Kirkegata 3

s. 10

Trondheimsvegen 65 A

s. 14

Gjerdrumsvegen 5

s. 15

s. 12

Lørenskog kommune Haneborgveien 93

s. 10

Sørum kommune

Lørdagsrudveien 2

s. 11

Duevegen 7

s. 15

Lørdagsrudveien 2

s. 11

Duevegen 13

s. 15

Skårersletta 60

s. 11

Transaksjonsmarkedet for nærings­eiendommer er godt, men det er for få eiendommer å velge mellom. Det er liten tilgang på nye nærings­ eiendommer. Eierne har jevnt over god av­ kastning på eiendommene sine, samtidig som det er vanskelig å finne nye gode investerings­ objekter. Dette holder prisene oppe og budrundene i gang. Yieldnivåene er hardt presset, og det begynner å komme signaler om at en forsiktig rente­ oppgang trolig kan ventes mot slutten av året. Dette er noe tidligere enn hva Norges Bank varslet i rentemøtet før jul. Det kan likevel se ut som at det fortsatt er litt å gå på, så vi venter at prisene fortsatt vil holde seg. Kanskje til og med svak en økning, som en konsekvens av at leienivået viser en økende tendens i vårt område. I denne utvidede utgaven av REAL-Nytt presenteres et utvalg av de eiendommer vi pr. i dag arbeider med, og også en listing av et lite utvalg av de søk som vi har registrert den siste tiden i vår søkerdatabase. I tillegg følger en kort presentasjon av vår nyansatte Næringsmegler, Eirik Werner ­Frøytlog, som besitter meget gode kunnskaper om markedet på Romerike. Eivind K. Aursøy Næringsmegler MNEF SN Daglig leder og Fagansvarlig


REAL NYTT    NR. 01 2018

Eirik W. Frøytlog er ansatt som ny Nærings­megler MNEF i REAL Næringsmegling AS fra 01.01.2018.

Eirik har over 20 års erfaring fra eiendomsbransjen på ­Romerike og i Oslo Nord. De siste årene har Eirik ledet flere av DNB Eiendom AS sine kontorer på Romerike og DNB Eiendom AS sin ­Ny­boligavdeling i «Stor Oslo». Med Eirik på laget får vi og våre kunder en løsnings­ orientert og gjennomføringssterk megler med godt humør!

Vi registrer stadig nye søkere i vår søkerdatabase, og under følger et utvalg av søk vi har registrert hittil i år: Kontor

Lager/verksted

Forretning

Tomt/uteareal

2.000

1.400

1.000

1.000-5.000

900

1.000

300

8.000

700

900

100

3.000

500

800

250

450

200

400

1.000

3


Skedsmo

SØKEBREV SØKEBREV SØKEBREV SØKEBREV

På vegne av Somfy AS søker vi etter lokaler ca. 400 kvm på Nedre Romerike På avPå Somfy vegne AS avAS søker Somfy vi AS etter lokaler vilokaler etter ca. 400 lokaler kvm ca. påkvm 400 Nedre kvm på Nedre Romerike Påvegne vegne av Somfy søker visøker etter ca. 400 påRomerike Nedre Romerike

Somfy ble grunnlagtSomfy i 1969ble og grunnlagt er et fransk i 1969 konsern og ermed et fransk opprinnelse konsern i den medfranske opprinnelse regionen i den Haute franske Savoie regionen i hjertet Haute av Arve-dalen Savoie i hjertet i Cluses, av Arve-dalen et viktig område i Cluses, foretmekanisk viktig område industri. for mekanisk industri.

SomfySomfy ble grunnlagt i 1969 og er etmot fransk konsern med opprinnelse den franske regionen Haute Savoie i hjertet avboligArve­dalen i Cluses, et viktig område for mekanisk Somfy alltid Somfy tro har sine alltidverdier, vært trohar mot ekspandert sine verdier, til over har ekspandert 60 iland, er tili nå over verdensledende 60regionen land, og er nå på verdensledende dør ogSavoie vindusautomatisering dør og vindusautomatisering boligog næringsmarkedet. til og næringsmarkedet. selger selskapet Årlig selskapet ble grunnlagt i har 1969 ogvært et fransk konsern med opprinnelse denogfranske Haute i på hjertet avtilArve-dalen i Cluses, etÅrlig viktig område for selger mekanisk industri. over 110 millioner motorer over verdier, 110på millioner verdensbasis. motorer Somfy på verdensbasis. Gruppen omsetter Somfy Gruppen for og nesten omsetter 11 milliarder årlig for nesten NOK, har milliarder 8.000 NOK, oghar ingeniørene 8.000 ansatte i Somfy og ingeniørene 400 patenter. utvikler årlig 400 patenter. Somfy har alltid tro mot sine har ekspandert over 60årlig land, er nå verdensledende påansatte dør og vindusautomatisering tili Somfy boligog næringsmarkedet. Årlig selgerog selskapet industri. Somfy harvært alltid vært tro mot sine verdier, hartilekspandert til over 60 land, og11 er nå verdensledende påutvikler dør årlig og vindusautomatisering til bolig­ nærings­ over 110 millioner motorer på verdensbasis. Somfy Gruppen omsetter årlig for nesten 11 milliarder NOK, har 8.000 ansatte og ingeniørene i Somfy utvikler årlig 400 patenter. markedet. Årlig selgerDeres selskapet 110 millioner motorer på verdensbasis. Somfy Gruppen behov erover Deres som følger: behov er som følger: Annet: omsetter Annet:årlig for nesten 11 milliarder NOK, har 8.000 ansatte og  Gode profileringsmuligheter  Gode profileringsmuligheter ingeniørene i Somfy utvikler årlig 400 patenter. Område Deres behovOmråde er som følger:

Nedre Romerike.Nedre Romerike.

Område: Nedre Romerike. Område

Areal

Areal

Annet:

Ca.kontorlokaler. 300-400 kvmCa. kontorlokaler. 300-400 kvm kontorlokaler. Areal: Ca. 300­400 kvm Nedre Romerike.

Gode

 Enkel tilgang for  Enkel publikum tilgang for publikum Annet:  Gode kollektivforbindelser  Gode kollektivforbindelser  Gode profileringsmuligheter  God-/høy standard  God-/høy standardTa kontakt eller

 Enkel tilgang for publikum til:

send prospekt/informasjon om

lokasjoner Parkering Parkering  Gode kollektivforbindelser Min. 10 plasser +Min. gjesteparkering. 10 plasser + gjesteparkering. profileringsmuligheter

 God-/høy standard Spesifikasjoner:Spesifikasjoner:  Enkel tilgang for publikum Næringsmegler MNEF Eirik W. Frøytlog Det søkes moderne, Det søkes fleksible, moderne, lyse og fleksible, dynamiske lyse lokaler og dynamiske som lokaler som Leiestart Leiestart Areal Spesifikasjoner: Det inneholder; søkes moderne, minimum inneholder; 10fleksible, cellekontorer, minimumlyse 10 stort cellekontorer, møterom, demostort møterom, demoDagens leieavtale Dagens utløperleieavtale mars 2019, utløper men leietaker men fleksibel leietaker er fleksibel  Gode kollektivforbindelser Tlf:mars 9132019, 17er155 Ca. 300-400 kvm kontorlokaler. Parkering /opplæringsrom, rom/plass for minilager(ikke rom/plass minilager(ikke service), på overtakelsestidspunkt. på overtakelsestidspunkt. og dynamiske lokaler/opplæringsrom, som inneholder; minimum 10 forservice), salg God­/høy Min. 10 plasser + gjesteparkering. e-post: eirik@real.no spiserom/kjøkken. spiserom/kjøkken. Lokalene skal nyttes Lokalene til kontor skalog nyttes til mot kontor ogstandard salg mot Ta kontakt eller send Ta kontakt prospekt/informasjon eller send prospekt/informasjon om lokasjoner til:om lokasjoner til: cellekontorer, stort møterom, privatkunder demo­/opplærings­ og bedrifter, privatkunder samtogopplæring-/demonstrasjon bedrifter, samt opplæring-/demonstrasjon av av Spesifikasjoner: Næringsmegler MNEF Næringsmegler Eirik W. Frøytlog MNEF Eirik W. Frøytlog produktene. produktene. rom, rom/plass formoderne, minilager(ikke service), Det søkes fleksible, lyse ogspise­ dynamiske lokaler som Leiestart Tlf: 913 17 155, e-post: Tlf: 913 eirik@real.no 17 155, e-post: eirik@real.no Det bemerkes at oppdragsgiver dekker Parkering inneholder; minimum 10 er cellekontorer, stort møterom, demoDagens leieavtale utløper mars 2019, men leietaker er fleksibel rom/kjøkken. Lokalene skal nyttes til kontor salg Felles kantine Felles ønskelig. kantine erog ønskelig. meglers honorar. Min. 10 plasser + gjesteparkering. Det bemerkes at Det oppdragsgiver bemerkes at dekker oppdragsgiver meglers honorar. /opplæringsrom, rom/plass foropplæring­/ minilager(ikke service), på overtakelsestidspunkt. dekker meglers honorar. mot privatkunder og bedrift er, samt spiserom/kjøkken. Lokalene skal nyttes til kontor og salg mot demonstrasjon av produktene. Ta kontakt eller send prospekt/informasjon om lokasjoner til: Leiestart privatkunder og bedrifter, samt opplæring-/demonstrasjon av Næringsmegler MNEF Eirik W. Frøytlog Felles kantine er ønskelig. produktene. Leietaker er fleksibel på overtakelsestidspunkt. Tlf: 913 17 155, e-post: eirik@real.no Felles kantine er ønskelig.

Lillestrøm Stillverksveien 6

Det bemerkes at oppdragsgiver dekker meglers honorar. Lillestrøm stasjon

Portalen

Kontorbygg: 2.182 kvm BTA 

Leietaker NAV Akershus

Årlig leie kr 4,1 mill

 

Fleksible lokaler m/ca. 90 kontorplasser, auditorier, stor kantine mm. Potensial for utvidelse Seksjon o/2 plan + p.plasser i kjeller Salg av Tærudparken Eiendom KS

Til salgs

Industriveien 14

Bygg: Ca. 4.592 kvm Tomt: Ca. 17.826 kvm

Megler Gunhild Smestad 908 76 367 gunhild@real.no

Fullt utleid kombinasjonseiendom store utearealer

Skedsmokorset

Fullt utleid kjedet kontorbygg v/Lillestrøm togstasjon

KOMMER FOR SALG! God beliggenhet i etablert næringsområde Enkel adkomst og godt med parkering Regulering: byggeområde for industri Antatt videre utviklings­ muligheter

Til salgs

Megler Eivind K. Aursøy 900 39 300 eivind@real.no


Ullensaker / Nes

REAL NYTT    NR. 01 2018

Fullt utleid næringseiendom til salgs

Jessheim Slettavegen 1

Bygg: Ca. 1.476 kvm Tomt: Ca. 2.211 kvm  

Frittstående kombinasjonsbygg Store asfalterte parkerings­ arealer Fullt utleid til: Posten Norge AS og Tekoda El.Materialer AS

Årlig leie ca. kr 1,5 mill

Utløp leiekontrakter 2022

Kort vei til Jessheim sentrum og Oslo Lufthavn

Til salgs

Tomteområde regulert til bolig– og småhusbebyggelse

Oppaker

Gamle Kongeveg Boligtomt: Ca. 30.858 kvm 

 

 

Megler Gunhild Smestad 908 76 367 gunhild@real.no

Sentral beliggenhet inntil etablert boligområde Salg av Kongeveien Utvikling AS Gnr. 136, bnr. 31, 47, 184 og 330 i Nes kommune Detaljregulering er gjennomført Antatt utbyggingsareal på inntil ca. 7 000 kvm Prisantydning: Kr 13 500 000,­ (som grunnlag eiendomsverdi)

Til salgs

Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

Delvis utleid kombinasjonseiendom kun 3 min fra Årnes sentrum

Nes

Runnivegen 27 Ledig areal: Ca. 1.922 kvm SALG/UTLEIE  

Store lager­ og produksjonslokaler Meget gode adkomst og parkeringsforhold Ca. 1.922 kvm lager med noe kontor står ledig for ny leietaker Megler jobber parallelt med salg av eiendommen Verditakst: Kr 20 800 000,­

Til salgs / til leie

Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

5


Skedsmo

Meget moderne og representative kontorlokaler

Kjeller

Roseveien 1 Kontor: 116 – 780 kvm 

 

Sentral beliggenhet rett ved Åråsen Stadion Kan deles i arealer fra ca. 116 kvm Felles kantine, møterom og auditorium

Gode profileringsmuligheter

Kort vei til buss, tog i Lillestrøm

Leie av p­plasser etter avtale

Til leie

Fine kontorlokaler sentralt på Skedsmokorset

Skedsmokorset Industriveien 1

Kontor: Fra 45 – 200 kvm BTA 

 

Beliggende i et etablert industriområde Mulighet for lager Lokalene kan deles på 2­3 leietakere

Tilpasning for leietaker etter avtale

Godt med p­plasser

Bedriftskantine i bygget

Til leie

Industriveien 11 B

Kontor: Ca. 145 kvm Utelagring u/tak: Ca. 200 kvm Sentral beliggenhet på Skedsmokorset

Lyse kontorer med eget kjøkken

Lokalet er ledig nå

Få minutter til av­/påkjøring E6

Megler Eivind K. Aursøy 900 39 300 eivind@real.no

Kontorlokaler og utelagring under tak

Skedsmokorset

Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

Meget god kollektivforbindelse med buss God parkeringsdekning

Til leie

Megler Eivind K. Aursøy 900 39 300 eivind@real.no


Skedsmo

REAL NYTT    NR. 01 2018

Flott showrom med lager og kontor rett ved E6 på Hvam

Skjetten/Hvam Hvamsvingen 7

Lager: Ca. 423 kvm Kontor: Ca. 220 kvm Showrom: Ca. 600 kvm 

Lokalene har god fleksibilitet og arealdisponering

Gode profileringsmuligheter

Lager leies ikke ut separat

Kort vei til bussterminalen på Hvam

Til leie

Kontorlokaler sentralt på Hvam v/ Olavsgaard

Skjetten/Hvam Hvamsvingen 9 Kontor: 755 kvm 

 

 

Sentral beliggenhet rett ved «Hvam­krysset» Lyse lokaler med god standard Lokalet leies ut samlet til 1 leietaker Beliggende i 2. etasje Mulighet for leie av inntil 12 stk. p­plasser Gode profileringsmuligheter

Til leie

Hvamsvingen 24 Kontor: 545 kvm

Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

Kontorlokaler med god standard sentralt ved E6

Skjetten/Hvam

Megler Eivind K. Aursøy 900 39 300 eivind@real.no

Lyse lokaler med god standard Tilpasses leietaker og kan deles ytterligere Meget sentral beliggenhet v/ bussterminalen på Hvam God adkomst og godt med p­plasser Lokalene kan overtas etter avtale

Til leie

Megler Eivind K. Aursøy 900 39 300 eivind@real.no

7


Skedsmo

Strømsveien 47 Kontor: Ca. 200 kvm 

Meget god beliggenhet i Strømmen sentrum

Representativ standard

Beliggende i 1. etasje

Gode profileringsmuligheter

Gateparkering rett utenfor

Kort vei til buss og tog

Hjelpemiddelsentralen Akershus

en

Kan deles på flere leietakere

ien

erive

Støp

ien

sve

øm Str

Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

Leieperiode på inntil ca. 2 år, 12 mnd. oppsigelsestid Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

Kontorlokaler med representativ og moderne standard

Vestvollveien 32-34

Kontor: Fra 261 – 1.314 kvm

Peppes Pizza

Velegnet til f.eks. containere, maskiner, parkering, utelagring mm.

Skedsmokorset

øm Str

Planert og gruset uteareal like ved Norges Varemesse

Til leie

ien

sve

Uteareal: Ca. 16.000 kvm

Strømmen Sparebank

ei iv

er

øp St

Messeveien 8

Strømmen Storsenter

Strømmen Storsenter

Lillestrøm

Sentral beliggenhet i Lillestrøm

Sagbruksveien

Sagbruksveien

Til leie

Kun 5 min. gange til Strømmen togstasjon - parkering

Strømmen stasjon

Stasj onsve ien

Strømmen

Arealene kan deles på 2 leie­ takere Egen kantine og takterrasse Meget gode eksponerings­ muligheter

Sentral beliggenhet langs E6

Gunstige felleskostnader

Kort vei til bussforbindelse

Til leie

Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no


Skedsmo

REAL NYTT    NR. 01 2018

Lagerlokale med god standard langs E6

Skedsmokorset Vestvollveien 32-34 Lager m/kontor: Ca. 714 kvm 

Gode profileringsmuligheter ut mot motorvei Direkte innkjøring via 2 stk. kjøreporter

Takhøyde ca. 3,65 meter

Kan ikke brukes til bilverksted

Rikelig med p­plasser

Kort vei til bussforbindelse

Til leie

Kontorlokaler rett ved Lillestrøm togstasjon

Lillestrøm Stillverksveien 1 Kontor: 225 kvm 

 

Beliggende ved «inngangen til Lillestrøm» God og moderne standard Ca. 225 kvm BTA beliggende i 2. etasje

Felles kjøkken og wc

Tilpasninger etter avtale

Ledig senest 1. juni 2018

Til leie

Torvet 5

Kontor: 322 kvm

 

Megler Eivind K. Aursøy 900 39 300 eivind@real.no

Kontorlokaler vis-à-vis Lillestrøm Torv

Lillestrøm

Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

Beliggende i 3. etasje med utsikt mot Solheimsgata Arealet leies ut samlet Heisadkomst rett utenfor lokalet

Tilpasses leietaker etter avtale

Kort vei til Lillestrøm togstasjon

Til leie

Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

9


Skedsmo / Lørenskog

Lyse kontorlokaler med god standard på Lillestrøm Torv

Lillestrøm Torvet 6

Kontor: 1.020 kvm 

Ca. 259 kvm i 3. etasje

Ca. 761 kvm i 4. etasje

Lokalene kan leies hver for seg

Tilpasning av lokaler etter nærmere avtale Adgang via heis rett utenfor lokalene Gangavstand til Lillestrøm togstasjon

Til leie

Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

Kontorlokaler kun 2 min. fra Lillestrøm togstasjon

Lillestrøm Kirkegata 3 Kontor:

Fra 53 – ca. 1.000 kvm 

Meget god beliggenhet i Lillestrøm sentrum

Lyse lokaler med god standard

Beliggende i 1., 2. og 3. etasje

Lokalene kan deles på flere leietakere Tilpasning for leietaker etter avtale Mulighet til felles kantineløsning

Til leie

Megler Eirik Werner Frøytlog 913 17 155 eirik@real.no

Næringslokaler under oppføring sentralt på Fjellhamar

Lørenskog Haneborgveien 93 Forretning:

Fra ca. 230 – 1.854 kvm 

 

1. etasje: ca. 1 374 kvm m/ egen inngang 1. etasje: ca. 250 kvm (kan deles), gjerne café o.l Bakkeplan: ca. 230 kvm m/ egen inngang Begge etasjer har inngang fra parkeringsplass Dagligvareforretning i bygget Rett ved siden av Fjellhamar togstasjon

1. etasje

Gjennomgang fra Fjellhamar stasjon

Til leie

Bakkeplan

Haneborgveien

Megler Eirik Werner Frøytlog 913 17 155 eirik@real.no


Lørenskog

REAL NYTT    NR. 01 2018

11

Nyoppussede lokaler nær Fjellhamar togstasjon

Lørenskog Lørdagsrudveien 2 Kontor: 248 kvm 

Lyse lokaler med god standard

Hjørnelokale beliggende i 2. etasje

Kort vei til Strømmen, avkjøring RV 159 m.m. 7 p­plasser medfølger leie­ forholdet Andre leietakere i bygget: frisør, fysioterapeut, tannlege, osteopat, legesenter m.m

Til leie

Representative kontorlokaler nær Fjellhamar togstasjon

Lørenskog Lørdagsrudveien 2 Kontor Ca. 262 kvm BTA 

Megler Eirik Werner Frøytlog 913 17 155 eirik@real.no

Praktiske og lyse lokaler med god standard Beliggende i 2. etg m/utgang til terrasse og hage Arkitektonisk særegent bygg m/ næringsarealer og leiligheter Kort vei til Strømmen, avkjøring RV 159 mm. 6 stk. p­plasser

Til leie

Megler Gunhild Smestad 908 76 367 gunhild@real.no

Beliggende i populært område med stor vekst

Lørenskog Skårersletta 60

Forretning: 310 kvm

Kontor: 214 kvm Lager: 276 kvm  

 

Kan deles på flere leietakere Mulighet for leie av enkelt­ kontorer Meget gode profileringsmuligheter Flere kjente aktører etablert i eiendommen Kun ca. 12 min med bil til Oslo sentrum Parkering rett utenfor

Til leie

Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no


Lørenskog / Gjerdrum

Sentral beliggenhet nær avkjøring RV 159/E6

Lørenskog Solheimveien 62 A

Kontor: Ca. 100 – 400 kvm Lager: Ca. 80 – 491 kvm 

 

I samme bygg som Mercedes forhandler Star Autoco Gode profileringsmuligheter Lokalene vil langt på vei tilpasses leietaker

Mulighet for leie av p­plasser

Kort vei til buss

Til leie

Lager og kontor rett ved avkjøring til E6/Karihaugen

Lørenskog Industriveien 12

Lager: Ca. 625 kvm Kontor: Ca. 309 kvm 

Megler Eivind K. Aursøy 900 39 300 eivind@real.no

Beliggende i veletablert industriområde Enkel adkomst fra E6 / RV159 på Karihaugen Kan deles på inntil 2 leie­ takere (felles kjøreport) Halve lageret har ca. 5m + takhøyde

Lager leies ikke ut separat

Gode parkeringsmuligheter

Til leie

Megler Eirik Werner Frøytlog 913 17 155 eirik@real.no

Tomt/uteareal regulert til industri på Hellen Industriområde

Gjerdrum Hellenvegen14 Tomt: 3.385 kvm 

Beliggende rett ved riksvei 120

Relativt flat tomt

 

Ikke opparbeidet, men fremstår med naturlig vegetasjon Tilpasninger av tomt etter avtale Kr 50,­ pr. kvm/år for tomt/ uteareal «as is»

Til leie

Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no


Nittedal / Ullensaker

REAL NYTT    NR. 01 2018

13

Kontorlokale med høy standard i Gjelleråsen Næringspark

Holum Skog Stamveien 1

Kontor: Ca. 333 kvm Lager: Inntil ca. 1.120 kvm 

Meget god standard

Kun ca. 5 min til av­/påkjøring E6

Mulig å leie kun kontor

Adgang til felles kantine, trenings­ rom, resepsjon m.m. God parkeringsdekning (inkl. uttak for el­bil) Andre leietakere: Bladcentralen, Power og Alere

Til leie

Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

Representative kontorer i samme bygg som Arcusgruppen

Hagan

Destilleriveien 11 Kontor: 129 + 500 kvm BTA  

 

Nærhet til både RV4, FV22 og E6 Sentralt, men i landlige omgivelser God og moderne standard Felles kantine, resepsjon/sentral­ bord, treningsrom m.m

Høy sikkerhet i bygget

God og gratis parkeringsdekning

Til leie

Lokaler for storhandel/ verksted/lager - store utearealer

Jessheim

Brannmannsvegen 2 Bygg: Ca. 2.316 kvm Tomt: Ca. 9.800 kvm  

 

 

Megler Eivind K. Aursøy 900 39 300 eivind@real.no

Sentralt i Jessheim næringspark Meget synlig langs hovedfarts­ åren RV174 Kort vei til sentrum, E6 og Oslo Lufthavn Fleksible lokaler som kan tilpasses Leies ut fortrinnsvis samlet til 1 leietaker Ledig fra 1. januar 2019

Til leie

Megler Gunhild Smestad 908 76 367 gunhild@real.no


Ullensaker

Jessheim Skovly Vest

Nye og moderne kontorlokaler i Jessheim sentrum

Byggetrinn 3 Hotell

Kontor: Fra 125 – 1.904 kvm BTA 

Kontor 4., 5. og 6. etg.

Representative lokaler i bygg under oppføring

Byggetrinn 1

Lokalene tilpasses leietaker etter avtale

Kontor, 3. etg.

Re sta u

ran

Unik beliggenhet i et urbant område nær Oslo Lufthavn

Gangavstand til tog, buss og Taxi

Parkering i innendørs p­anlegg

Meget solid og profesjonell utleier

Kontor, 1. etg.

Jessheim Storsenter

Til leie

Brages vei 8 Kontor: 362 kvm

 

Veldrevet kontorbygg m/god standard God parkeringsdekning Kort vei til Oslo Lufthavn, avkjøring E6 og E16

Til leie

Megler Gunhild Smestad 908 76 367 gunhild@real.no

Fleksibelt kontor/ forretningsbygg i Kløfta sentrum

Næringsbygg: 450 kvm

Megler Gunhild Smestad 908 76 367 gunhild@real.no

Beliggende i byggets toppetasje (4. etasje)

Trondheimsvegen 65 A

Byggetrinn 2 Kino / Kultur

Lyse og representative kontor­ lokaler

Kløfta sentrum

Gangbru

Moderne kontorlokaler beliggende i Gardermoen Business park

Gardermoen

t

Egner seg til: Helserelatert virksomhet, kontor, forretning mm. Ca. 25 parkeringsplasser Gangavstand til tog, buss, butikker og kjøpesenter Kløfta Legesenter flytter fra eiendommen høsten 2018

Til leie

Megler Gunhild Smestad 908 76 367 gunhild@real.no


Ullensaker / Sørum

REAL NYTT    NR. 01 2018

Kløfta

Romerikssenteret Kløfta stasjon

Gjerdrumsvegen 5

15

Fleksible lokaler like ved Kløfta stasjon

Kontor: Fra 76–256 kvm Butikk: 165 kvm Lager: 148 kvm

 

Velegnet til helserelatert virk­ somhet, kontor, forretning mm. Legesenter, apotek og trenings­ senter i bygget

Gj er dr um sv eg en

Ett areal: tilpasset tannlegesenter Gode parkerings­ og profilerings­ muligheter Kort vei til tog, buss og kjøpe­ senter

Til leie

Flotte kontorlokaler sentralt i Frogner sentrum

Frogner Duevegen 7

Kontor: 204 kvm Lager: 131 kvm 

Lokalene kan leies hver for seg

God og moderne standard

Rågiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

Sentral beliggenhet i Frogner sentrum Gangavstand til Frogner togstasjon Kundeparkering på senteret (tidsbegrenset) Mulighet for å leie ansatt­ parkering etter avtale

Til leie

Frogner

Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

Meget sentralt i Frogner sentrum

Duevegen 13

Forretningslokale: Ca. 132 kvm 

Nybygg i Frogner sentrum

Gode profileringsmuligheter

Mulighet for skreddersøm etter avtale Passer godt for handels­ konsepter

Parkering rett utenfor

Rett ved togstasjon

Til leie

Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no


Minnesund

Eidsvoll

Eidsvoll verk

Råholt

Nannestad

Dal/Ørn Gardermoen Oslo Lufthavn

Harestua

Vormsund Sand Neskollen Jessheim E 16 E6

Årnes

Gjerdrum Ask

Sørum

E6

Skytta

Skedsmokorset

Kløfta

Frogner Leirsund

Sørumsand

Kjeller flyplass Grorud

OSLO

Alna

Lillestrøm Norges Varemesse Strømmen Fetsund Lørenskog

170

Heia

Aursmoen 170

Bjørkelangen

REAL Næringsmegling AS  |  Hvamstubben 17  |  2013 Skjetten Tlf: 67 91 76 50   |  E-post: firmapost@real.no  | Real.no