REAL Nytt Nr. 05 2018

Page 1

Realnytt

Illustrasjonen viser Kruse Smith Eiendom og REMA etablering midtre Østland sitt prosjekt Skårersletta Kvartal

Nr.05.2018

Eiendommer for salg og lokaler for utleie på Romerike og i Oslo Nord.


Innhold

Off marked salg og konfidensielle bud

Til salgs Skedsmo kommune

Lørenskog kommune

Depotgata 20

s. 4

Entréen

s. 5

Nittedalsgata 16

s. 4

Skårersletta 78

s. 6

Voldgata 29

s. 5

Frydenlundsgata 2B

s. 5

Nes kommune Vesttunvegen 5

s. 6

Til leie Skedsmo kommune

Eidsvoll kommune

Roseveien 1

s. 7

Industriveien 1

s. 7

Skinnstudumpa 4

s. 13

Industriveien 1

s. 7

Ullensaker kommune

Messeveien 8

s. 8

Brannmannsvegen 2

s. 14

Vestvollveien 32-34

s. 8

Tunvegen 17

s. 14

Torvet 5

s. 8

Gardermovegen 6

s. 14

Stillverksveien 1

s. 9

Depotgata 20

s. 9

Sørum kommune

Industriveien 25

s. 9

Duevegen 13

Industriveien 25

s. 10

Skjærvaveien 36

s. 10

Rælingen kommune

Strømsveien 55

s. 10

Øvre Rælingsveg 176

Fetveien 23

s. 11

s. 15

s. 15

Aurskog-Høland kommune Lørenskog kommune

Senterveien 9

Solheimveien 62 A

s. 11

Solheimveien 62 A

s. 11

Skårersletta 60

s. 12

Lørdagsrudveien 2

s. 12

Haneborgveien 93

s. 12

Industriveien 12

s. 13

Solheimveien 36

s. 13

s. 15

Det blir stadig vanskeligere for investorer å finne gode objekter. Det er mange om beinet på de mest attraktive og de mest sentralt beliggende eiendommene. Dette har medført økt fokus mot eiendommer som tidligere ble ansett å ligge i randsonen. Fokuset har også endret seg i enda større grad i retning mot kombinasjonseiendommer, bestående av lager-, industri- og kontorlokaler. I flere av de geografiske områdene vi opererer i får vi tilbakemeldinger fra våre oppdragsgivere på at de får bud på sine eiendommer direkte fra investorer. Budene er stort sett gode, og kan være vanskelige å si nei til dersom man har gått med tanker om at man kanskje ønsker selge. Men selv ved et godt bud utelukker ikke det muligheten for å få en enda bedre pris. Best pris får man stort sett alltid ved å gå bredt ut i markedet! En ny trend, som vi meglere ikke er spesielt glade for, er at det i stadig større grad kommer konfidensielle bud. Disse budene gir sterke føringer for hva, om i det hele tatt noe, som kan opplyses til andre potensielle kjøpere. Slike bud gjør det vanskelig for selger å ta beslutning, og setter samtidig også megler i en dårlig posisjon i forhold til andre interessenter, om de blir akseptert. Vår anbefaling er at selgere bør si klart nei til konfidensielle bud, samtidig som vi oppfordrer budgivere til og ikke legge inn bud konfidensielt. Dette er det mest ryddige og gir trygghet for at man får en riktig markedspris for eiendommen, enten man er selger eller kjøper. Eivind K. Aursøy Næringsmegler MNEF SN Daglig leder og Fagansvarlig


REAL NYTT    NR. 05 2018

3

Markedsbetraktninger oktober 2018

Lørenskog – et område i sterk utvikling Denne utgavens forside er et illustrasjonsbilde fra Skårersletta og det som skal bli Lørenskogs nye «paradegate», en lokal «ryggrad» som skal binde sammen Lørenskog Sentrum og Skårer. I prosjektet Skårersletta Kvartal var REAL Næringsmegling AS engasjert som megler. Her solgte vi 4 forretningslokaler på vegne av Kruse Smith Eiendom AS m.fl. For JM Norge AS har vi et pågående oppdrag med å selge 4 forretningslokaler i prosjektet «Entreén», som ligger helt i enden av Skårersletta. Se side 5. Vis à vis Lørenskog Storsenter, best kjent som Triaden, presenterer vi for salg i denne utgaven eiendommen Skårersletta 78, som er fullt utleid på lang kontrakt. Eiendommen har et stort fremtidig potensial ved konvertering av eiendommen iht. kommuneplanen for området, og har en meget god strategisk beliggenhet i den nye «paradegaten». Se side 6. For de som ferdes i Lørenskog er det ikke til å unngå å legge merke til at det pågår en rivende utvikling i kommunen. Ved Lørenskog togstasjon er det full fremdrift med Lørenskog vinterpark, bedre kjent som Skihallen, som er forventet å være ferdig i 2020. Tilknyttet denne blir det hotell, restauranter, skiservice, forretningslokaler og kontorer. I det samme området foregår nå også en omfattende boligbygging. På Fjellhamar arbeides det med ny regulering, og her kommer det etter hvert både blokkleiligheter og rekkehus, samt skole og svømmehall. Sentrumsområdet skal utvikles med en høy utnyttelse og blandet bebyggelse bestående av leiligheter og næringsarealer. Kommunens mål er at utbyggingen skal gjenspeile Lørenskog sentrums status som kommunesenter og Skårers status som lokalsenter. Spesielt på Skårersletta er det store planer og høy aktivitet om dagen. Skårersletta skal bli en bygate med spesielt god framkommelighet for syklende og gående. Etter hvert skal Skårersletta også opparbeides med allébeplantning og innslag av trær. Bebyggelsen vil få stor variasjon hva gjelder utforming, fasadeliv og funksjoner. I kommunens planer er det lagt opp til at sentrumsområdet skal ha en høy grad av kollektivbetjening, samt at sykkel og gange skal benyttes som transportform lokalt. Spesielt er det lagt stor vekt på god tilgang til bussterminalen og fremtidige T-banestopp. Vi ser frem til og gleder oss til den videre utviklingen i Lørenskog. Eivind K. Aursøy


Skedsmo

Tilnærmet fullt utleid kombinasjonsbygg

Lillestrøm

Depotgata 20

Bygg: Ca. 3.078 kvm Festet tomt: Ca. 2.354 kvm

Til salgs

Megler Eirik Werner Frøytlog 913 17 155 eirik@real.no

Attraktiv næringsseksjon på gateplan i Lillestrøm sentrum

Lillestrøm Nittedalsgata 16

Næringsseksjon: Ca. 170 kvm 

Gnr. 81, bnr. 144, snr 39 i Skedsmo kommune

Seksjonen er inndelt i 2 separate lokaler

Gangavstand til Lillestrøm togstasjon

Utløp leiekontrakter 2020/2021

Årlig leieinntekt kr 406 000,- eks. FK og mva

Ikke mulighet for tillaging av mat/ servering eller dagligvare

Beliggende rett utenfor sentrumskjernen i Lillestrøm Velholdt nyere bygg, rikelig med p-plasser  Salg av AS Jonas Lies gate 40  Leieinntekt pr. 01.01.2018: Ca. kr 3 762 533, Estimert leie fullt utleid: Ca. kr 4 104 533, Eiendommen ligger i uregulert område  Avsatt til fremtidig sentrumsformål i kommuneplan  Prisantydning: Kr 50 000 000,- (grunnlag eiendomsverdi) 

Til salgs

Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no


Skedsmo / Lørenskog

REAL NYTT    NR. 05 2018

Næringseiendom (ca. 83 % utleid) med antatt utvilkingspotensial

Lillestrøm Voldgata 29

Bygg: Ca. 550 kvm BTA Tomt: Ca. 591 kvm 

 

Meget god beliggenhet i Lillestrøm sentrum Antatt utviklingspotensial Eiendommen grenser inntil Kvartal 6 Årlig leieinntekt ca. kr 742 500,inkl. FK og strøm Estimert potensial i ledige lokaler ca. kr 120-150 000,Gode parkeringsmuligheter

Til salgs

Nyoppført næringsseksjon i Strømmen sentrum

Strømmen

Frydenlundsgata 2 B Næringsseksjon: Ca. 478 kvm BTA 

Salg av Banktorget Næring 2 AS

Seksjonen er inndelt i to separate lokaler

Megler jobber parallelt med utleie av lokalene

Mulighet for kjøp/leie av 7 stk. p-plasser i sameiet

Representative lokaler med bad, kjøkken m.m.

Rett ved siden av Strømmen Storsenter

Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

Til salgs

Megler Eirik Werner Frøytlog 913 17 155 eirik@real.no

Forretningslokaler i nytt boligområde på Skårer Syd

Lørenskog Entrèen

4 stk. næringsseksjoner

Fra ca. 76 – 109 kvm pr. seksjon Beliggende i nytt og urbant boligområde under oppføring  Nærhet til både Lørenskog sentrum og Østmarka  Lokalene er under prosjektering-/ bygging m/ første byggestart 2019  Seksjonene selges samlet eller hver for seg  Parkeringsplasser i garasjeanlegg kan kjøpes 

Til salgs

Megler Eirik Werner Frøytlog 913 17 155 eirik@real.no

5


Lørenskog / Nes

Fullt utleid næringseiendom i område m/ sterk vekst og utvikling

Lørenskog Skårersletta 78

Bygg: Ca. 2.694 kvm Eiet tomt: Ca. 5.078 kvm

Salg av Skårer Boligutvikling AS

Gnr. 101, bnr. 93 i Lørenskog kommune

Ca. 30 p-plasser på egen tomt

Leieinntekt pr. 01.01.2018: Kr 2 258 748,-

Stort utviklingspotensial

Til salgs

Kombinasjonseiendom m/antatt utviklingspotensial

Vesttunvegen 5 Bygg: Ca. 2.930 kvm Tomt: Ca. 13.271 kvm 

Salg av Myklestad Holding AS Eiendommen overtas ledig for ny bruker

Beliggende på Bodding industrifelt

Høytlager med 17,6 m takhøyde

Meget gode parkeringsforhold

Takst: Kr 35 000 000,- (grunnlag eiendomsverdi)

Megler Eivind Aursøy 900 39 300 eivind@real.no

Årnes

Avsatt til sentrumsformål og boligbebyggelse/ tjenesteyting i kommuneplan

Takst NOK 18 000 000,(grunnlag eiendomsverdi)

Til salgs

Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no


Skedsmo

REAL NYTT    NR. 05 2018

Meget moderne og representative kontorlokaler

Kjeller

Roseveien 1 Kontor: 116 + 140 kvm 

Sentral beliggenhet rett ved Åråsen Stadion Felles kantine, møterom og auditorium

Gode profileringsmuligheter

Kort vei til buss, tog i Lillestrøm

Leie av p-plasser etter avtale

Til leie

Lager/produksjonslokale med fryse- og kjøledel

Skedsmokorset Industriveien 1

Lager/produksjon: Ca. 210 kvm Kontor: Ca. 50 kvm  

Meget enkel tilgang til/fra E6 Lokalene er godkjent av Mattilsynet

God og moderne standard

Mulighet for utvidelse av lager

Felles kjøkken, dusj og wc

Godt med p-plasser

Til leie

Industriveien 1

Kontor: Fra 45 – 200 kvm BTA

 

Megler Eivind K. Aursøy 900 39 300 eivind@real.no

Fine kontorlokaler sentralt på Skedsmokorset

Skedsmokorset

Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

Beliggende i et etablert industriområde Mulighet for lager Lokalene kan deles på 2-3 leietakere

Tilpasning for leietaker etter avtale

Godt med p-plasser

Bedriftskantine i bygget

Til leie

Megler Eivind K. Aursøy 900 39 300 eivind@real.no

7


Skedsmo

Planert og gruset uteareal like ved Norges Varemesse

Lillestrøm Messeveien 8

Uteareal: Ca. 16.000 kvm 

Sentral beliggenhet i Lillestrøm

Kan deles på flere leietakere

Velegnet til f.eks. containere, maskiner, parkering, utelagring mm. Leieperiode på inntil ca. 2 år, 12 mnd. oppsigelsestid

Til leie

Kontorlokaler med representativ og moderne standard

Skedsmokorset Vestvollveien 32-34

Kontor: Fra 261 – 1.314 kvm 

 

Arealene kan deles på 2 leietakere Egen kantine og takterrasse Meget gode eksponeringsmuligheter

Sentral beliggenhet langs E6

Gunstige felleskostnader

Kort vei til bussforbindelse

Til leie

Torvet 5

Kontor: 347 kvm BTA

 

Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

Kontorlokaler vis-à-vis Lillestrøm Torv

Lillestrøm

Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

Beliggende i 3. etasje med utsikt mot Solheimsgata Arealet leies ut samlet Heisadkomst rett utenfor lokalet

Tilpasses leietaker etter avtale

Kort vei til Lillestrøm togstasjon

Til leie

Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no


Skedsmo

REAL NYTT    NR. 05 2018

Kontorlokaler rett ved Lillestrøm togstasjon

Lillestrøm Stillverksveien 1 Kontor: 225 kvm 

 

Beliggende ved «inngangen til Lillestrøm» God og moderne standard Ca. 225 kvm BTA beliggende i 2. etasje

Felles kjøkken og wc

Tilpasninger etter avtale

Ledig senest 1. juni 2018

Til leie

Kontorlokaler med gangavstand til Lillestrøm togstasjon

Lillestrøm Depotgata 20

Kontor: Fra ca. 50 - 212 kvm 

Megler Eivind K. Aursøy 900 39 300 eivind@real.no

Mye helserelatert virksomhet i bygget forøvrig Godt vedlikeholdt eiendom med god standard Ventilasjonsanlegg med kjøling

Heis direkte til alle etasjer

God parkeringsdekning

Til leie

Skedsmokorset

Megler Eirik Werner Frøytlog 913 17 155 eirik@real.no

Høytlager sentralt på Skedsmokorset

Industriveien 25

Høytlager: 2.286 kvm 

 

 

Beliggende i etablert industriområde med kort vei til E6 Lyse lokaler med god standard Leies fortrinnsvis ut samlet til 1 leietaker 9 meter takhøyde i lager Adgang via 3 stk. kjøreporter med lasteramper

Lokalet står ledig for overtakelse

God parkeringsdekning (gratis)

Til leie

Megler Eirik Werner Frøytlog 913 17 155 eirik@real.no

9


Skedsmo

Skedsmokorset

Lager- og kontorlokaler i veletablert industriområde

Industriveien 25

Lager: Fra ca. 600 – 2.023 kvm Kontor: Fra ca. 150 – 700 kvm  

Beliggende få minutter fra E6 Godt vedlikeholdt eiendom med god standard Ventilasjonsanlegg med kjøling og varme Fri bruk av eiendommens p-plasser

Tilgang til felles kantine

Solid og seriøs utleier

Til leie

Megler Eirik Werner Frøytlog 913 17 155 eirik@real.no

Kombinasjonslokale beliggende midt mellom Strømmen og Lillestrøm

Strømmen Skjærvaveien 36 Lager og kontor:

142 kvm 

Består av lager, kontor, kjøkken/spiseplass og bad/wc Fleksibel planløsning og generell god standard Meget gode lys- og arbeidsforhold Mulighet for leie av ekstra kontor Felles dame- og herregarderober med dusj og wc

Til leie

Megler Eirik Werner Frøytlog 913 17 155 eirik@real.no

Fleksibelt næringslokale på ca. 120 kvm i Strømmen sentrum

Strømmen Strømsveien 55 Forretning: 120 kvm 

Sentral beliggenhet i Strømmen sentrum Felles inngang med naboleietaker, Kiwi Tidligere brukt som søndagsåpen butikk Mulighet for tilpasning av lokale etter avtale

Gode profileringsmuligheter

Profesjonell utleier

Mulighet for å etablere egen inngang

Til leie

Felles inngang med naboleietaker

Megler Eirik Werner Frøytlog 913 17 155 eirik@real.no


Skedsmo / Lørenskog

REAL NYTT    NR. 05 2018

Hel kombinasjons-/ logistikkeiendom kort vei til E6

Kjeller/Hvam Fetveien 23

Bygg Ca. 4.908 kvm 

 

3-4 minutter fra av-/påkjøring E6 (Hvam), ca. 5 min. til Lillestrøm Godt vedlikeholdt eiendom med god standard Leies fortrinnsvis ut samlet til 1 leietaker Ca. 1/3 kontor/showrom-ca. 2/3 lager Høytlager med fri takhøyde ca. 5,5 meter Gode adkomst- /profilerings- og parkeringsmuligheter

Til leie

Solheimveien 62 A

Kontor: 130 + 142 kvm Lager/kontor: 491 kvm

 

Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

Sentral beliggenhet nær avkjøring RV 159/E6

Lørenskog

11

I samme bygg som Mercedes forhandler Star Autoco Gode profileringsmuligheter Lager/kontor kan deles flere leietakere Lokalene vil langt på vei tilpasses leietaker

Mulighet for leie av p-plasser

Kort vei til buss

Til leie

Megler Eivind K. Aursøy 900 39 300 eivind@real.no

Kontorlokaler i bygg sentralt ved motorvei og bussterminal

Lørenskog Solheimveien 62 A Kontor: 208 kvm Sentral beliggenhet langs RV 159 Attraktiv eiendom med god adkomst  Lyse lokaler med god standard i byggets toppetasje  

  

Heis. Kjøkken med spiseplass. Meget gode profileringsmuligheter Til leieforholdet følger 5 stk. p-plasser

Til leie

Megler Eivind K. Aursøy 900 39 300 eivind@real.no


Lørenskog

Beliggende i populært område med stor vekst

Lørenskog Skårersletta 60

Forretning: 310 kvm

Kontor: 214 kvm Lager: 276 kvm  

 

Kan deles på flere leietakere Mulighet for leie av enkeltkontorer Meget gode profileringsmuligheter Flere kjente aktører etablert i eiendommen Kun ca. 12 min med bil til Oslo sentrum

Til leie

Parkering rett utenfor

Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

Representative kontorlokaler nær Fjellhamar togstasjon

Lørenskog Lørdagsrudveien 2

Kontor Fra ca. 120 – 262 kvm BTA  

Mulighet for korttidsleie Beliggende i 2. etg m/utgang til terrasse og hage Mye helserelatert virksomhet i bygget Kort vei til Strømmen, avkjøring RV 159 mm. 6 stk. p-plasser

Til leie

Megler Gunhild Smestad 908 76 367 gunhild@real.no

Lørenskog

Haneborgveien 93

Næringslokaler under oppføring sentralt på Fjellhamar

Forretning:

Fra ca. 230 – 1.854 kvm 

 

1. etasje: ca. 1 374 kvm m/ egen inngang 1. etasje: ca. 250 kvm (kan deles), gjerne café o.l Bakkeplan: ca. 230 kvm m/ egen inngang Begge etasjer har inngang fra parkeringsplass Dagligvareforretning i bygget Rett ved siden av Fjellhamar togstasjon

Til leie

Megler Eirik Werner Frøytlog 913 17 155 eirik@real.no


Lørenskog / Eidsvoll

REAL NYTT    NR. 05 2018

Enkeltkontorer rett ved avkjøring til E6/Karihaugen

Lørenskog Industriveien 12

Cellekontor: Fra ca. 18–35 kvm pr. kontor 

 

Beliggende i veletablert industriområde Enkel adkomst fra E6 / RV159 på Karihaugen Tilgang til felles kjøkken og wc Lokalene står ledig for overtakelse

Gode parkeringsmuligheter

Kan deles på flere brukere

Til leie

Solheimveien 36 Lager: 360 kvm

Megler Eirik Werner Frøytlog 913 17 155 eirik@real.no

Lagerlokale sentralt langs RV 159 rett ved Karihaugen/E6

Lørenskog

13

Adkomst via felles kjøreport Takhøyde på ca. 4 meter - 3,6 m under søyler Umiddelbar nærhet til Jula, Elkjøp og Power

Gode adkomstmuligheter

Ledig fra 1. Januar 2019

Til leie

Fleksibelt næringslokale sentralt ved innkjøringen til Dal/Råholt

Dal

Skinnstudumpa 4 A og B Næringslokale: Ca. 1.250 kvm Uteareal u/tak: Ca. 350 kvm Tomt: Ca. 2.000 kvm 

Kan brukes som forretning-/ verksted eller lagerlokale

Rålokale som tilpasses leietaker etter avtale

Kan deles på flere leietakere

Beliggende i samme bygg som Kiwi

Montèr er etablert på naboeiendommen

Utbygger er NorgesGruppen AS

Megler Eivind Aursøy 900 39 300 eivind@real.no

Til leie

Megler Eirik Werner Frøytlog 913 17 155 eirik@real.no


Ullensaker

Lokaler for storhandel/ verksted/lager - store utearealer

Jessheim

Brannmannsvegen 2 Bygg: Ca. 2.316 kvm Tomt: Ca. 9.800 kvm  

 

Sentralt i Jessheim næringspark Meget synlig langs hovedfartsåren RV174 Kort vei til sentrum, E6 og Oslo Lufthavn Fleksible lokaler som kan tilpasses Leies ut fortrinnsvis samlet til 1 leietaker Ledig fra 01.03.2019

Til leie

Megler Gunhild Smestad 908 76 367 gunhild@real.no

Kontorlokaler i Gardermoen kulturpark - rett bak “the qube”

Gardermoen Tunvegen 17

Cellekontor: Fra ca. 11 - 50 kvm 

Kort vei til Oslo Lufthavn, avkjøring E6 og E16

Lyse kontorlokaler i historisk bevaringsverdig bygg

Veldrevet kulturpark m/flere etablerte aktører

Tilgang til felles toaletter, møterom/ spiserom, kjøkken m.m.

God parkeringsdekning

Til leie

Megler Eirik Werner Frøytlog 913 17 155 eirik@real.no

«Sundbytunet» – med fokus på kvalitet og tradisjoner

Jessheim Gardermovegen 6

Restaurant: 224 kvm Kontor/overnatting: Fra ca. 34 – 378 kvm 

Jessheim Storsenter

Storga ta

Sentralt beliggende i Jessheim sentrum! Kontor/overnattingsrom kan leies enkeltvis eller samlet

Kort vei til buss og tog

God parkeringsdekning (gratis)

Ledig for overtakelse

«Sundbytunet»

Til leie

Megler Eirik Werner Frøytlog 913 17 155 eirik@real.no


Sørum / Rælingen / Aurskog-Høland

REAL NYTT    NR. 05 2018

Frogner

15

Meget sentralt i Frogner sentrum

Duevegen 13

Forretningslokale: Ca. 132 kvm 

Nybygg i Frogner sentrum

Gode profileringsmuligheter

Mulighet for skreddersøm etter avtale Passer godt for handelskonsepter

Parkering rett utenfor

Rett ved togstasjon

Til leie

Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

Varmtlager sentralt langs øvre Rælingsveg, 10 min. fra Lillestrøm

Fjerdingby

Øvre Rælingsveg 176 Lager: Ca. 700 + 935 kvm Kontor: Ca. 360 kvm 

Sentral og god beliggenhet i attraktivt område Kort vei til Lillestrøm og Strømmen

Kjøreport til lager

Adkomst via egen kjøreport rett inn i lokalene Arealene kan leies hver for seg, men deles ikke opp i mindre enheter God parkeringsdekning

Til leie

Megler Eirik Werner Frøytlog 913 17 155 eirik@real.no

4 stk. forretningslokaler beliggende inne på Aurskog senter

Aurskog Senterveien 9 Forretning:

Fra 80 - 100 kvm pr. lokale 

Sentral beliggenhet i “hjertet” av Aurskog sentrum Veldrevet senter med god kundetilfredshet Lokalene er etablert i senterets 1. etasje

God standard, adgang til felles wc

Gode profileringsmuligheter

Fri parkering for kunder

Til leie

Megler Eirik Werner Frøytlog 913 17 155 eirik@real.no


Minnesund

Eidsvoll

Eidsvoll verk

Råholt

Nannestad

Dal/Ørn Gardermoen Oslo Lufthavn

Harestua

Vormsund Sand Neskollen Jessheim E 16 E6

Årnes

Gjerdrum Ask

Sørum

E6

Skytta

Skedsmokorset

Kløfta

Frogner Leirsund

Sørumsand

Kjeller flyplass Grorud

OSLO

Alna

Lillestrøm Norges Varemesse Strømmen Fetsund Lørenskog

170

Heia

Aursmoen 170

Bjørkelangen

REAL Næringsmegling AS  |  Hvamstubben 17  |  2013 Skjetten Tlf: 67 91 76 50   |  E-post: firmapost@real.no  | Real.no