REAL Nytt Nr. 04 2018

Page 1

Realnytt

Nr.04.2018

Eiendommer for salg og lokaler for utleie på Romerike og i Oslo Nord.

Oversiktsbilde Lillestrøm / Foto: Erik Burås


Innhold Det fortsetter….

Til salgs Skedsmo kommune

Nittedal kommune

Depotgata 20

s. 4

Stillverksveien 6

s. 4

Voldgata 29

s. 4

Nittedalsveien 493-495

s. 5

Ullensaker kommune Dyrskuevegen 18

s. 5

Lørenskog kommune Entréen

s. 5

Nes kommune Vesttunvegen 5

s. 6

Til leie Skedsmo kommune Roseveien 1

s. 6

Solheimveien 62 A

s. 12

Industriveien 1

s. 6

Solheimveien 62 A

s. 13

Industriveien 1

s. 7

Skårersletta 60

s. 13

Messeveien 8

s. 7

Lørdagsrudveien 2

s. 13

Vestvollveien 32-34

s. 7

Haneborgveien 93

s. 14

Strømsveien 47

s. 8

Industriveien 12

s. 14

Torvet 5

s. 8

Stillverksveien 1

s. 8

Ullensaker kommune

Depotgata 20

s. 9

Skovly Vest

s. 14

Kirkegata 3

s. 9

Brannmannsvegen 2

s. 15

Industriveien 25

s. 9

Tunvegen 17

s. 15

Industriveien 25

s. 10

Gardermovegen 6

s. 15

Trondheimsveien 197-199 s. 10 s. 11

Sørum kommune

Trondheimsveien 62

s. 11

Duevegen 13

Husebyveien 8

s. 11

Skjærvaveien 36

s. 12

Rælingen kommune

Strømsveien 55

s. 12

Øvre Rælingsveg 176

Fasiten er at av de 6 næringseiendommene vi markedsførte i juni-utgaven så er 3 av disse solgt i løpet av sommeren, og vi er i forhandlinger på 2 av de siste 3. Her venter vi å være i mål i løpet av kort tid. Det siste objektet ble leid ut i stedet for å bli solgt. Transaksjonsmarkedet er med andre ord fortsatt hett, og vi ser at vi går en svært spennende høst i møte.

Lørenskog kommune

Fetveien 23

I forrige utgave av REAL-NYTT skrev vi om at temperaturen var høy i transaksjonsmarkedet.

s. 16

s. 16

I denne utgaven legger vi ut 5 stk. nye investeringsobjekter, som vi forventer god respons på. Ytterligere 2 eiendommer er det også signert salgsoppdrag på. Disse lanserer vi i neste utgave av bladet. For søkere etter lokaler til leie har vi et rikt utvalg i hele vår region. Dette enten man ser etter lager, kontor eller forretningslokaler. For utleiere kan det være verdt å vite at det er godt med henvendelser fra leietakere. Vår database med potensielle leietakere teller p.t ca. 220 stk. Hittil i år har vi fått signert flere leiekontrakter enn på samme tid i fjor. Mange av disse til den typiske «Romerike-leietakeren», som ofte søker etter kombinasjonslokaler. Har du en næringseiendom som vurderes solgt, eller et lokale det ønskes bistand på å få leid ut så kontakt oss gjerne. Våre meglere har fortsatt kapasitet til flere oppdrag. Eivind K. Aursøy Næringsmegler MNEF SN Daglig leder og Fagansvarlig


REAL NYTT    NR. 04 2018

Markedsbetraktninger september 2018

Utbygger: Hva gjør du med næringsarealene i dine boligprosjekter? Byggetakten er høy hos boligutviklerne. Markedet absorberer de fleste boligprosjekter på Romerike og Oslo Nord. Men, næringsarealene i 1. og 2. etasje, hva skjer med disse? Ofte møter vi utbyggere som lurer på hva de skal gjøre med arealene i 1. og 2. etasje, som har blitt «påtvunget» disse i forbindelse med sentrumsregulering. Arealene er ofte ikke store nok til å få inn de største leietakerne. Helst skulle utbyggerne gjerne ha bygget kun boliger. Mindre leietakere søker gjerne ikke etter lokaler som blir ferdige 2-3 år frem i tid. Byggingen av prosjektet starter og arealene blir derfor prosjektert som rå-lokaler for næring. Ofte uten nærmere konkretisering av bruken. Forespørsler om salg kommer ofte tidlig i prosessen direkte til utbygger. I mange tilfeller ønsker de ikke å selge da de har lovet boligkjøperne i prosjektet at det skal komme «gode» leietakere i lokalene. De ønsker å bruke tid på prosessen for å finne de riktige brukerne. Noen utbyggere sier ja til salg uten først å prøve selge næringsseksjonene i markedet. Kjøperen gjør som regel et godt kjøp på denne måten. Vi opplever en økende gruppe med investorer som har oppkjøp av mindre næringslokaler som sin «nisje». De har tidligere kanskje vært boliginvestorer, men har tatt steget videre for å investere i næringseiendom. Disse har ofte gode kontakter og relasjoner mot små- og mellomstore aktører som utbyggerne og vi næringsmeglere ikke alltid når frem til. Det kan f.eks. være et regnskapsbyrå med kunder innenfor dette segment som bistår med investeringer i næringseiendom for disse. Vår anbefaling til deg som utbygger er å involvere næringsmegler tidlig i prosessen mht. salg av næringsarealene, allerede når byggestart er vedtatt. Vi vil finne riktig kjøper til en markedsmessig pris på lokalene, gjerne etter budrunde. Som utbygger har du en god dialog med kjøper og kan ta påslag for eventuelle endringer og tilpasninger i lokalene, akkurat som man gjør det på leiligheter. Tidlig kontakt med bruker av næringsseksjonene vil lette hele prosessen for både utbygger og investor. Prosjektet kan planlegges bedre og enklere tilpasses brukers behov. Vinn, vinn for begge parter.

Eirik W. Frøytlog Næringsmegler MNEF

3


Skedsmo

Lillestrøm

Tilnærmet fullt utleid kombinasjonsbygg

Depotgata 20

Bygg: Ca. 3.078 kvm Velholdt nyere bygg, rikelig med p-plasser  Salg av AS Jonas Lies gate 40  Eiendommen ligger i uregulert område  Avsatt til fremtidig sentrumsformål i kommuneplan  Leieinntekt pr. 01.01.2018 ca. kr 4 mill.  Festet tomt 

Til salgs

Kjedet kontor-/ undervisningsbygg v/ Lillestrøm stasjon

Lillestrøm Stillverksveien 6 Kontorbygg: 2.182 kvm BTA 

Fullt utleid til NAV

Årlig leie kr 4,1 mill

Utløp leiekontrakt 31.12.2019

Megler Eirik Werner Frøytlog 913 17 155 eirik@real.no

Fleksible lokaler med kontorlandskap, auditorier, storkjøkken mm.

12 parkeringsplasser

Meget sentralt beliggende

Lokalene er også for utleie

Til salgs / til leie

Megler Gunhild Smestad 908 76 367 gunhild@real.no

Næringseiendom (ca. 83 % utleid) med antatt utvilkingspotensial

Lillestrøm Voldgata 29

Bygg: Ca. 550 kvm BTA Tomt: Ca. 591 kvm 

 

Meget god beliggenhet i Lillestrøm sentrum Antatt utviklingspotensial Eiendommen grenser inntil Kvartal 6 Årlig leieinntekt ca. kr 742 500,inkl. FK og strøm Estimert potensial i ledige lokaler ca. kr 120-150 000,Gode parkeringsmuligheter

Til salgs

Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no


Lørenskog / Nittedal / Ullensaker

REAL NYTT    NR. 04 2018

Forretningslokaler i nytt boligområde på Skårer Syd

Lørenskog Entrèen

6 stk. næringsseksjoner

Fra ca. 75 – 150 kvm pr. seksjon Beliggende i nytt og urbant boligområde under oppføring  Nærhet til både Lørenskog sentrum og Østmarka  Lokalene er under prosjektering-/ bygging m/ første byggestart 2019  Seksjonene selges samlet eller hver for seg  Parkeringsplasser i garasjeanlegg kan kjøpes 

Til salgs

Megler Eirik Werner Frøytlog 913 17 155 eirik@real.no

Kjul

Oslo

Nittedalsveien 493-495 Tomt: Ca. 17.514 kvm Gnr. 11, bnr. 287 og 294 i Nittedal kommune  Nærhet til RV4 – kun ca. 25 min. til Oslo sentrum  Meget gode profileringsmuligheter  Grenser inntil etablert boligbebyggelse  Eiendommen er uregulert  Avsatt til næringsbebyggelse i komm. plan

Næringstomt med stort utviklingspotensial

RV4

Nittedal sentrum

Kommer for salg

E6

Kløfta

Dyrskuevegen 18 Bygg: 1.022 kvm Tomt: 3.810 kvm 

Utleid kombinasjonseiendom nær E6 i Ullensaker Næringspark

Arealeffektiv eiendom m/ lager, kontor og utearealer Mindre utbyggingspotensial iht. dagens regulering

Årlig leie ca. kr 1 073 000,-

Utløp leiekontrakt 01.01.2021

Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

Salg av AS, som eier av gnr. 30, bnr. 22 i Ullensaker

Til salgs

Megler Gunhild Smestad 908 76 367 gunhild@real.no

5


Nes / Skedsmo

Kombinasjonseiendom m/antatt utviklingspotensial

Årnes

Vesttunvegen 5 Bygg: Ca. 2.930 kvm Tomt: Ca. 13.271 kvm  

Salg av Myklestad Holding AS Eiendommen overtas ledig for ny bruker

Beliggende på Bodding industrifelt

Høytlager med 17,6 m takhøyde

Meget gode parkeringsforhold

Takst NOK 18 000 000,(grunnlag eiendomsverdi)

Til salgs

Meget moderne og representative kontorlokaler

Kjeller

Roseveien 1 Kontor: 116 + 140 kvm 

Sentral beliggenhet rett ved Åråsen Stadion Felles kantine, møterom og auditorium

Gode profileringsmuligheter

Kort vei til buss, tog i Lillestrøm

Leie av p-plasser etter avtale

Til leie

Industriveien 1

Lager/produksjon: Ca. 210 kvm Kontor: Ca. 50 kvm 

Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

Lager/produksjonslokale med fryse- og kjøledel

Skedsmokorset

Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

Meget enkel tilgang til/fra E6 Lokalene er godkjent av Mattilsynet

God og moderne standard

Mulighet for utvidelse av lager

Felles kjøkken, dusj og wc

Godt med p-plasser

Til leie

Megler Eivind K. Aursøy 900 39 300 eivind@real.no


Skedsmo

REAL NYTT    NR. 04 2018

Fine kontorlokaler sentralt på Skedsmokorset

Skedsmokorset Industriveien 1

Kontor: Fra 45 – 200 kvm BTA 

 

Beliggende i et etablert industriområde Mulighet for lager Lokalene kan deles på 2-3 leietakere

Tilpasning for leietaker etter avtale

Godt med p-plasser

Bedriftskantine i bygget

Til leie

Planert og gruset uteareal like ved Norges Varemesse

Lillestrøm Messeveien 8

Uteareal: Ca. 16.000 kvm 

Sentral beliggenhet i Lillestrøm

Kan deles på flere leietakere

Velegnet til f.eks. containere, maskiner, parkering, utelagring mm. Leieperiode på inntil ca. 2 år, 12 mnd. oppsigelsestid

Til leie

Vestvollveien 32-34

Kontor: Fra 261 – 1.314 kvm

 

Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

Kontorlokaler med representativ og moderne standard

Skedsmokorset

Megler Eivind K. Aursøy 900 39 300 eivind@real.no

Arealene kan deles på 2 leietakere Egen kantine og takterrasse Meget gode eksponeringsmuligheter

Sentral beliggenhet langs E6

Gunstige felleskostnader

Kort vei til bussforbindelse

Til leie

Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

7


Skedsmo

Strømsveien 47 Kontor: Ca. 200 kvm 

Meget god beliggenhet i Strømmen sentrum

Representativ standard

Beliggende i 1. etasje

Gode profileringsmuligheter

Gateparkering rett utenfor

Kort vei til buss og tog

Hjelpemiddelsentralen Akershus

en

Peppes Pizza

ien

erive

Støp

ien

sve

øm Str

Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

Kontorlokaler vis-à-vis Lillestrøm Torv

Arealet leies ut samlet Heisadkomst rett utenfor lokalet Tilpasses leietaker etter avtale

Kort vei til Lillestrøm togstasjon

Til leie

Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

Kontorlokaler rett ved Lillestrøm togstasjon

Lillestrøm Stillverksveien 1 Kontor: 225 kvm

øm Str

Beliggende i 3. etasje med utsikt mot Solheimsgata

ien

sve

Kontor: 347 kvm BTA

Strømmen Sparebank

ei iv

er

øp St

Torvet 5

Strømmen Storsenter

Strømmen Storsenter

Lillestrøm

Sagbruksveien

Sagbruksveien

Til leie

Kun 5 min. gange til Strømmen togstasjon - parkering

Strømmen stasjon

Stasj onsve ien

Strømmen

Beliggende ved «inngangen til Lillestrøm» God og moderne standard Ca. 225 kvm BTA beliggende i 2. etasje

Felles kjøkken og wc

Tilpasninger etter avtale

Ledig senest 1. juni 2018

Til leie

Megler Eivind K. Aursøy 900 39 300 eivind@real.no


Skedsmo

REAL NYTT    NR. 04 2018

Kontorlokaler med gangavstand til Lillestrøm togstasjon

Lillestrøm Depotgata 20

Kontor: Fra ca. 50 - 212 kvm 

Mye helserelatert virksomhet i bygget forøvrig Godt vedlikeholdt eiendom med god standard Ventilasjonsanlegg med kjøling

Heis direkte til alle etasjer

God parkeringsdekning

Til leie

Megler Eirik Werner Frøytlog 913 17 155 eirik@real.no

Kontorlokaler kun 2 min. fra Lillestrøm togstasjon

Lillestrøm Kirkegata 3 Kontor:

Fra 10 – 1.500 kvm

Meget god beliggenhet i Lillestrøm sentrum

Lyse lokaler med god standard

Beliggende i 2., 3. og 4. etasje

Lokalene kan deles på flere leietakere Tilpasning for leietaker etter avtale Mulighet til felles kantineløsning

Til leie

Høytlager og kontor sentralt på Skedsmokorset

Skedsmokorset Industriveien 25

Høytlager: 2.286 kvm Kontor: 316 kvm 

 

 

Megler Eirik Werner Frøytlog 913 17 155 eirik@real.no

Beliggende i etablert industriområde med kort vei til E6 Lyse lokaler med god standard Leies fortrinnsvis ut samlet til 1 leietaker 9 meter takhøyde i lager Adgang via 3 stk. kjøreporter med lasteramper

Overtakelse fra ca. 1. juni 2018

God parkeringsdekning (gratis)

Til leie

Megler Eirik Werner Frøytlog 913 17 155 eirik@real.no

9


0200 910

Skedsmo

Skedsmokorset

Lager- og kontorlokaler i veletablert industriområde

Industriveien 25

Lager: Fra ca. 600 – 2.023 kvm Kontor: Fra ca. 150 – 700 kvm

Beliggende få minutter fra E6 Godt vedlikeholdt eiendom med god standard Ventilasjonsanlegg med kjøling og varme

Snitt C A-23-SN00-001

Fri bruk av eiendommens p-plasser

Tilgang til felles kantine

Solid og seriøs utleier

C+ 200

Snitt B -

A-23-SN00-001

Til leie

Snitt F A-23-SN00-002

Megler Eirik Werner Frøytlog 913 17 155 eirik@real.no

C+ 201

C+ 202

15

20

00 0

58/487

SK JE RM VE GG

C+ 203

C+ 205

60 0

rio mr

Snitt D A-23-SN00-002

96

åd e

Snitt A -

Lager-/ logistikkbygg under prosjektering

77 00

00 0

40 18

Snitt E A-23-SN00-002

9p -pl.

Of fen tlig f

5p -pl.

C+ 207

20 0

BT 1 15 A Pl 3 5 an 8m 1 ²

65

15 60 00

C+ 207

By gg

A-23-SN00-001

-

14 0p -pl.

00 0

By gg

BU SS

.C +1 7 ca

24 00 0

36 00 0

BU SS

30

Snitt B A-23-SN00-001

ca. C+168

12 00 0

Byggegrense Formålsgrense

C+ 207

00 150 8

2017-01-26 - BergerGrop Anleggsdata

B P TA 4 1 la n 77 1 m²

24 00 0 59 54

Y= 6655107130 X= 614548490

2

BYGG 2 77 00

Ut vid B el s P TA e 3 4 l an 24 1 m²

20

00 0

39

Snitt F A-23-SN00-002 00 0

Park, turvei,anlegg for lek, sport, idret, leirplass ca. C+167

Teiggrense/Tomtegrense A-23-SN00-001

Snitt C -

Skedsmokorset

Snitt E A-23-SN00-002

Naturvernområde

Snitt A A-23-SN00-001

-

Bygg 2

Trondheimsveien 197-199

Snitt D Sentral beliggenhet på Berger industriområde A-23-SN00-002

Mulighet for å bygge ekstra kontormesanin

Logistikk-/lager: Grunnflate ca. 4.200 kvm

For seriøs leietaker som vil være med å tilpasse bygg til eget bruk

Godt med uteareal for parkering

Ferdigstillelse ca. 1 år etter inngått kontrakt

Til leie

Megler Eirik Werner Frøytlog 913 17 155 eirik@real.no

-


Skedsmo

REAL NYTT    NR. 04 2018

Hel kombinasjons-/ logistikkeiendom kort vei til E6

Kjeller/Hvam Fetveien 23

Bygg Ca. 4.908 kvm 

 

3-4 minutter fra av-/påkjøring E6 (Hvam), ca. 5 min. til Lillestrøm Godt vedlikeholdt eiendom med god standard Leies fortrinnsvis ut samlet til 1 leietaker Ca. 1/3 kontor/showrom-ca. 2/3 lager Høytlager med fri takhøyde ca. 5,5 meter Gode adkomst- /profilerings- og parkeringsmuligheter

Til leie

Trondheimsveien 62 Kontor Ca. 201 kvm 

Kontorlokale med god standard

Godt med p-plasser

 

Mulighet for noe utelagring (container) Kort vei til buss Hovedbussterminal på Olavsgaard/Hvam Lokalet er ledig for overtakelse

Til leie

Husebyveien 8

Forretning: Ca. 1.070 kvm BTA

Megler Eivind K. Aursøy 900 39 300 eivind@real.no

Forr. lokale med god adkomst (tidl. Kiwi) sentralt på Skedsmokorset

Skedsmokorset

Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

Sentral beliggenhet langs E6 på Skedsmokorset

Skedsmokorset

11

Sentral beliggenhet få minutter fra E6 Forretningslokale, kontorer, møterom, kjøkken og wc Fleksibelt lokale med god planløsning Flere aktører er etablert i eiendommen

Gratis parkering rett utenfor

Leies ut samlet til en leietaker

Til leie

Megler Eirik Werner Frøytlog 913 17 155 eirik@real.no


Skedsmo / Lørenskog

Kombinasjonslokale beliggende midt mellom Strømmen og Lillestrøm

Strømmen Skjærvaveien 36 Lager og kontor:

142 kvm 

Består av lager, kontor, kjøkken/spiseplass og bad/wc Fleksibel planløsning og generell god standard Meget gode lys- og arbeidsforhold Mulighet for leie av ekstra kontor Felles dame- og herregarderober med dusj og wc

Til leie

Megler Eirik Werner Frøytlog 913 17 155 eirik@real.no

Fleksibelt næringslokale på ca. 120 kvm i Strømmen sentrum

Strømmen Strømsveien 55 Forretning: 120 kvm 

Sentral beliggenhet i Strømmen sentrum Felles inngang med naboleietaker, Kiwi Tidligere brukt som søndagsåpen butikk Mulighet for tilpasning av lokale etter avtale

Gode profileringsmuligheter

Profesjonell utleier

Mulighet for å etablere egen inngang

Til leie

Solheimveien 62 A

Kontor: 130 + 142 kvm Lager/kontor: 491 kvm

 

Megler Eirik Werner Frøytlog 913 17 155 eirik@real.no

Sentral beliggenhet nær avkjøring RV 159/E6

Lørenskog

Felles inngang med naboleietaker

I samme bygg som Mercedes forhandler Star Autoco Gode profileringsmuligheter Lager/kontor kan deles flere leietakere Lokalene vil langt på vei tilpasses leietaker

Mulighet for leie av p-plasser

Kort vei til buss

Til leie

Megler Eivind K. Aursøy 900 39 300 eivind@real.no


Lørenskog

REAL NYTT    NR. 04 2018

13

Kontorlokaler i bygg sentralt ved motorvei og bussterminal

Lørenskog Solheimveien 62 A Kontor: 208 kvm Sentral beliggenhet langs RV 159 Attraktiv eiendom med god adkomst  Lyse lokaler med god standard i byggets toppetasje  

  

Heis. Kjøkken med spiseplass. Meget gode profileringsmuligheter Til leieforholdet følger 5 stk. p-plasser

Til leie

Megler Eivind K. Aursøy 900 39 300 eivind@real.no

Beliggende i populært område med stor vekst

Lørenskog Skårersletta 60

Forretning: 310 kvm

Kontor: 214 kvm Lager: 276 kvm  

 

Kan deles på flere leietakere Mulighet for leie av enkeltkontorer Meget gode profileringsmuligheter Flere kjente aktører etablert i eiendommen Kun ca. 12 min med bil til Oslo sentrum Parkering rett utenfor

Til leie

Representative kontorlokaler nær Fjellhamar togstasjon

Lørenskog Lørdagsrudveien 2

Kontor Fra ca. 120 – 262 kvm BTA  

Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

Mulighet for korttidsleie Beliggende i 2. etg m/utgang til terrasse og hage Mye helserelatert virksomhet i bygget Kort vei til Strømmen, avkjøring RV 159 mm. 6 stk. p-plasser

Til leie

Megler Gunhild Smestad 908 76 367 gunhild@real.no


Lørenskog / Ullensaker

Lørenskog

Næringslokaler under oppføring sentralt på Fjellhamar

Haneborgveien 93 Forretning:

Fra ca. 230 – 1.854 kvm 

 

1. etasje: ca. 1 374 kvm m/ egen inngang 1. etasje: ca. 250 kvm (kan deles), gjerne café o.l Bakkeplan: ca. 230 kvm m/ egen inngang Begge etasjer har inngang fra parkeringsplass Dagligvareforretning i bygget Rett ved siden av Fjellhamar togstasjon

1. etasje

Gjennomgang fra Fjellhamar stasjon

Bakkeplan

Til leie

Haneborgveien

Megler Eirik Werner Frøytlog 913 17 155 eirik@real.no

Lager og kontor rett ved avkjøring til E6/Karihaugen

Lørenskog Industriveien 12

Lager: Ca. 300 kvm Kontor: Fra ca. 20 – 100 kvm 

Beliggende i veletablert industriområde Enkel adkomst fra E6 / RV159 på Karihaugen Lager leies ut samlet til en leietaker

Takhøyde ca. 5m+ i lageret

Gode parkeringsmuligheter

Kan deles på flere brukere

Til leie

Jessheim Skovly Vest

Megler Eirik Werner Frøytlog 913 17 155 eirik@real.no

Nye og moderne kontorlokaler i Jessheim sentrum

Byggetrinn 3 Hotell

Kontor: Fra 125 – 1.904 kvm BTA 

Kontor 4., 5. og 6. etg.

Representative lokaler i bygg under oppføring

Byggetrinn 1

Lokalene tilpasses leietaker etter avtale

Kontor, 3. etg.

Re sta u

ran

Unik beliggenhet i et urbant område nær Oslo Lufthavn

Gangavstand til tog, buss og Taxi

Parkering i innendørs p-anlegg

Meget solid og profesjonell utleier

t Kontor, 1. etg.

Jessheim Storsenter

Til leie

Gangbru

Byggetrinn 2 Kino / Kultur

Megler Gunhild Smestad 908 76 367 gunhild@real.no


Ullensaker

REAL NYTT    NR. 04 2018

Lokaler for storhandel/ verksted/lager - store utearealer

Jessheim

Brannmannsvegen 2 Bygg: Ca. 2.316 kvm Tomt: Ca. 9.800 kvm  

 

15

Sentralt i Jessheim næringspark Meget synlig langs hovedfartsåren RV174 Kort vei til sentrum, E6 og Oslo Lufthavn Fleksible lokaler som kan tilpasses Leies ut fortrinnsvis samlet til 1 leietaker Ledig fra 01.03.2019

Til leie

Megler Gunhild Smestad 908 76 367 gunhild@real.no

Kontorlokaler i Gardermoen kulturpark - rett bak “the qube”

Gardermoen Tunvegen 17

Cellekontor: Fra ca. 11 - 50 kvm 

Kort vei til Oslo Lufthavn, avkjøring E6 og E16

Lyse kontorlokaler i historisk bevaringsverdig bygg

Veldrevet kulturpark m/flere etablerte aktører

Tilgang til felles toaletter, møterom/ spiserom, kjøkken m.m.

God parkeringsdekning

Til leie

Megler Eirik Werner Frøytlog 913 17 155 eirik@real.no

«Sundbytunet» – med fokus på kvalitet og tradisjoner

Jessheim Gardermovegen 6

Restaurant: 224 kvm Kontor/overnatting: Fra ca. 34 – 378 kvm 

Jessheim Storsenter

Storga ta

Sentralt beliggende i Jessheim sentrum! Kontor/overnattingsrom kan leies enkeltvis eller samlet

Kort vei til buss og tog

God parkeringsdekning (gratis)

Ledig for overtakelse

«Sundbytunet»

Til leie

Megler Eirik Werner Frøytlog 913 17 155 eirik@real.no


Sørum / Rælingen

Frogner

Meget sentralt i Frogner sentrum

Duevegen 13

Forretningslokale: Ca. 132 kvm 

Nybygg i Frogner sentrum

Gode profileringsmuligheter

Mulighet for skreddersøm etter avtale Passer godt for handelskonsepter

Parkering rett utenfor

Rett ved togstasjon

Til leie

Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

Varmtlager sentralt langs øvre Rælingsveg, 10 min. fra Lillestrøm

Fjerdingby

Øvre Rælingsveg 176 Lager: Ca. 700 + 800 kvm Kontor: Ca. 200 kvm 

Sentral og god beliggenhet i attraktivt område Kort vei til Lillestrøm og Strømmen

Kjøreport til lager

Adkomst via egen kjøreport rett inn i lokalene Arealene kan leies hver for seg, men deles ikke opp i mindre enheter God parkeringsdekning

Til leie

Megler Eirik Werner Frøytlog 913 17 155 eirik@real.no

REAL Næringsmegling AS  |  Hvamstubben 17  |  2013 Skjetten Tlf: 67 91 76 50   |  E-post: firmapost@real.no  | Real.no