Bryn Eiendom - Nyhetsbrev - Nr. 01 2021

Page 1

Største utleier av næringseiendom på Bryn Nyhetsbrev for leietakere

Nr. 1

2021

Side 1

Bryn grunneiersamarbeidet – «Nye Bryn» De fem store grunneiere på Bryn; Entra, JM, Pecunia, CEMA og Bryn Eiendom, har inngått et forpliktende samarbeid for en helhetlig utvikling av området. Grunneierne jobber med ulike reguleringsplaner, men alle har stilt seg bak en felles visjon om at Bryn skal bli et grønnere, varmere og mer skapende sted. I fremtiden vil Bryn fremstå som en flerfunksjonell bydel med blanding av boliger, næring, handel og service, men arbeidet vil ta tid. Det er etablert «Storstua» i Østensjøveien 39 hvor

det blir mulighet for servering både inne og ute, når omstendighetene tillater det. Etter hvert vil stedet også bli fylt opp med informasjon om den planlagte utviklingen på Bryn. Hjemmesiden www.nyebryn.no er etablert for å promotere nyheter om nærområdet og kommende aktiviteter samt spennende reportasjer. Vi i Bryn Eiendom vil også holde våre leietakere løpende orientert gjennom våre nyhetsbrev og vår Instagram profil bryneiendom.

Vi er stolte av å ha Oslo Håndverksdestilleri som leietaker Oslo Håndverksdestilleri holder til i Nils Hansensvei 12 og produserer brennevin i verdensklasse med hjelp av norske vekster. Deres Vidda Tørr gin ble i fjor kåret til verdens beste. Det samme år gikk ­deres Akevitt Blank til topps i den prestisjetunge konkurransen The Spirit Masters som først akevitt noensinne.

I tillegg produserer de en rekke fatlagrete akevitter, vodka og bitter. Fra mars i fjor startet de også opp produksjon av hånd- og overflate sprit som kan handles av de direkte. I til­ knytning til produksjonen har de også en egen bar og et flott eventlokale. Se mer på www.oslohd.no Kontakt: info@oslohd.no

Påskehilsen fra Bryn Eiendom Vi smører oss igjen med tålmodighet og vi har fortsatt et håp om at ting snart blir bedre. Det vi kan glede oss over er at det er vår, vi kan kjenne at solen varmer og vi kan endelig ta frem Bryn Eiendoms el-sykler. Den nye sykkelveien i Nils Hansens vei, som er en kobling til den planlagte sykkel­ veien i Tvetenveien (2022), kommer godt med og viser riktig vei i utviklingen på Bryn. Det blir spennende å følge med på våre naboer og ikke minst den

Meld deg på vårt nyhetsbrev her.

planlagte oppgraderingen av både togstasjonen og t-banen samt bussterminalen som er planlagt vis a vis t-banen. Selv om dette er langt frem i tid viser det at Bryn som område er i utvikling i riktig retning. Vår oppgave er å holde dere orienterte, og det skal vi. Til tross for strenge restriksjoner i påsken og begrenset sosial kontakt ønsker Bryn Eiendom dere en riktig god påske, og en velfortjent pause. PS: Se opp for påskeharen i uke 12


Største utleier av næringseiendom på Bryn Nyhetsbrev for leietakere

Nr. 1

2021

Side 2

Visste du at… Sverre Bjertnæs (født 1976), er en av Norges fremste figurative malere, med en lang karriere som kunstner. Bjertnæs er en «fortellende» kunstner – gjennom sine bilder formidler han sine tanker om samfunnsaktuelle temaer, og universelle temaer som lengsel, kjærlighet og tap.

Bryn Eiendom har flere verk av Bjertnæs, både maleri og skulptur i våre lokaler. I personalrestauranten i Østensjøveien 14 har vi tre malerier fra 2016. I disse bildene uttrykker Bjertnæs noe om identitet; Hvem er vi – er vi synlige, eller usynlige for oss selv og andre?

Vi ønsker alle våre leietakere en riktig God Påske!

Meld deg på vårt nyhetsbrev her.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.