Page 132

SOSIALT TORG MED HØY WOWFAKTOR – Vi kunne ha innredet på en enklere måte, men ved å vektlegge trivsel og funksjonalitet ­signaliserer vi at det fysiske arbeidsmiljøet er viktig. AV: SILJE RØNNE | FOTO: RAMSØSKAR INTERIØRARKITEKTER

0 6/2 01 7 | N æring sE ie n dom | I NTERI ØR

132

NæringsEiendom #6 2017  
NæringsEiendom #6 2017