Page 96

FOTO: DMITRY NAUMOV/SHUTTERSTOCK.COM

MEST STIGNING Kvadraturen er ett av områdene hvor leieprisene stiger mest.

DET TAR AV I KVADRATUREN Ett av sentrumsområdene som har opp­ levd sterkest leieprisvekst det siste året, er ­Kvadraturen. Der har rehabilitering av bygg som Kongens gate 21 og Rådhusgata 5 bidratt til at det er tegnet leiekontrakter med priser på på nivåer som var nesten «uhørt» for et par år siden. Næringsmeglerne snakker nå om leiepriser i de beste byggene i Kvadra­ turen på over 3000 kroner per kvadratmeter. I Kongens gate 21 samler Aller Media fire av sine kreative selskaper på 3500 kvadrat­

03/2 01 9 | N æring sE ie n dom | MARKED

meter. I samme bygg skal også Nordic – ­Office of Architecture leie 4800 kvadratmeter og Bane NOR leie 4400 kvadratmeter. I Rådhusgata 5 flytter Estate Media inn i de totalrehabiliterte lokalene nå i juni. Der får vi følge av Consignor, EnTur og Dossier Solutions. På andre siden av sentrum, ved Pile­stredet i Stensberggata 25 har Fylkes­mannen i Oslo og Viken signert en leieavtale på 7000 kvadrat­ meter. I samme bygg skal også M ­ attilsynet leie 3000 kvadratmeter.

TULLINKVARTALET Entra er nå i full gang med å oppgradere og bygge nytt i og rundt ­Tullin­kvartalet. Det børsnoterte eiendomsselskapet skal blant annet sette opp et bygg på 27 000 k ­vadratmeter i Universitetsga­ ta 2. Sammen med The Rebel skal det dannes et ­ t eknologihus med flesksible ­kontorløsninger teknologiselskapene. Blant virksomheter som skal flytte inn i The Rebel er Link Mobility Group og ­Teknologihuset.

96

Profile for Estate Media

NE0319  

NE0319