Page 88

«Det er få ledige tomter for lagerog ­logistikk i nord aksen fra Oslo og vi ser en økende interesse for Gardermoen, som vi ­anser som et viktig lagerog logistikkområde i årene fremover.» ERIK STENSLI, daglig leder i FFV Gardermoen

Han forteller at utviklingen i Norge har vært litt annerledes enn i andre land. I ­Storbritannia og USA har netthandel bidratt til at logistikksentrene trekkes mer inn mot sentrum igjen, men i Norge har ikke det gjort seg gjeldende ennå. – Internetthandelen handler mye om omlastingsterminaler som ikke må være i ­ sentrum, sier Nærbø. STORSATSING PÅ GARDERMOEN Tidligere har Fabritius Gruppens admini­ strerende direktør Asgeir Solheim uttalt til NæringsEiendom at lagerbrukerne ­ presses ut av byen. Etterspørselen etter mindre ­lokaler i byen er stor, noe som også er grun­ nen til at Fabritius Gruppen i fjor kjøpte en kombi­nasjonseiendom med store utearealer i ­Industriveien 14. Fabritius Gruppen, Ferd Eiendom og Veidekke Eiendom har store planer for ­ Gardermoen-området. De tre selskapene ­ gikk høsten 2017 sammen for å utvikle en logistikk- og næringseiendom på ca. 360 mål ved Gardermoen. Siden har de tre ­partnerne kjøpt ytterligere 660 mål i om­ rådet, og de ­sitter nå på rundt 1 million kvadratmeter tomt gjennom selskapet FFV Gardermoen. – Det er få ledige tomter for lager- og ­logistikk i nord aksen fra Oslo og vi ser en

03/2 01 9 | N æring sE ie n dom | MARKED

økende interesse for Gardermoen, som vi ­anser som et viktig lager- og logistikkområde i årene fremover. Det er også et stort behov fra nærings­livet lokalt som ønsker å etablere seg på Gardemoen Næringspark etterhvert som sentrum i Jessheim utvides raskt, uttalte Erik Stensli, daglig leder i FFV Gardermoen da kjøpet ble kjent i mars i år. COOP UTVIDER STORT Et eksempel på en logistikkbruker som har vært avhengig av utvidelsesmuligheter, er Coop. Nå går Coop i gang med å utvide det enorme lager- og logistikksenteret i Garder­ moen Næringspark. Investeringen blir på over 1 milliard kroner, noe som vil sørge for en utvidelse av anlegget med 32 000 kvadrat­ meter. Anlegget, som kalles Clog, er i dag 52 000 kvadratmeter stort med en takhøy­ de på 28 meter. Da det ble åpnet sommeren 2014 ble det trukket frem som Europas mest ­moderne logistikksenter for dagligvarer. – Nysgjerrige besøkende fra hele verden har tatt turen for å se på hvordan det hel­ automatiserte logistikksenteret fungerer. I 2021 står versjon 2.0 klart – og det blir enda mer avansert enn i dag. Clog rigges for frem­ tiden i tråd med Coop Norges strategiske ambisjoner om vekst, og vi er nå i gang med å ­bygge, sier logistikkdirektør Roger Nyeng i Coop.

88

Profile for Estate Media

NE0319  

NE0319