Page 86

LOGISTIKK­BRUKERNE SER UT AV BYEN AV: DAG-JØRGEN SALTNES

Plassmangel har bidratt til at de store logistikkbrukerne trekker nordover og sørover.

D

et var i DNBs brukerundersøkelse innenfor logistikk (se side 80) at det kom frem at de store lagerbrukerne i Oslo og Akershus sliter med plassmangel. De­ res største utfordring er at det ikke er nok plass på tomten deres (eller nabotomtene) til å ­vokse. Det har ført til at stadig flere virksomheter flyt­ ter sine lagerlokaler ut av byen, både nordover mot Gardermoen og sydover mot Vestby. HAR BYGD UTENFOR OSLO Peder Nærbø i Bulk Infrastructure er blant tilbyderne av logistikkareal som har ­hjulpet logistikkselskapene med lokaler utenfor Oslo. Bulk Infrastructure har bygd en rekke logistkkbygg i området som Ski og på ­Berger i Skedsmo kommune. Han mener det er en ­ naturlig utvikling av logistikkbrukerne ­trekker ut «på landet».

03/2 01 9 | N æring sE ie n dom | MARKED

– De store logistikkbrukerne er alltid av­ hengig av å ha tilstrekkelig areal sånn at de kan utvide. Når man må begrense arealene sine for å kunne ligge tett på Oslo, da går det sannsynligvis så mye ut over planene for frem­ tiden at de vil sikre seg plass andre steder. Vi ser at tomteprisene mellom Oslo og Garder­ moen har tatt helt av. Det er også svært høye priser fra Oslo og ned mot Vinterbro, sam­tidig som Vestby fortsatt har relativt fornuftige tomtepriser, sier Nærbø til ­NæringsEiendom og ­ legger til at utviklerne også må betale ­vesentlige bidrag til infrastruktur. KORT VEI TIL OSLO De høye kostnadene bidrar til at logistikk­ byggene nå settes opp stadig lenger fra hoved­ staden. Men det betyr ikke altfor mye, ifølge Nærbø, da de likevel vil ha en

­ eliggenhet tett på Oslo. De siste årene er b det blitt utviklet store logistikkbygg i Vestby og videre nedover mot Moss og helt opp til Eidsvoll nord for Ullensaker og Gardermoen. Bulk Infrastructure bygde et lagerbygg på 20 000 kvadratmeter for stål­ leverandøren ­Tibor i Eidsvoll ved Nebbenes, et ­område hvor det ikke var noen større lagerbygg da byggingen startet. I januar i år ble eiendommen solgt til Pareto Eiendoms­ ­ fellesskap II AS. – Hva gjør dere nå fremover? – Vi ser etter tomter som kan utvikles langs hovedaksene ved Oslo. Men vi følger med kundene ut. Vi kjøper ikke tomter uten at vi har et klart prosjekt med en leietaker, sier Nærbø.

86

Profile for Estate Media

NE0319  

NE0319