Page 8

Lager- og logistikkeiendommer til leie

Snipetjernvn. 4 LaNGhus 4 000 - 9 000 kvm Snipetjernveien 4, Flerbruker bygg

Skisseprosjekt

DyrSkueveien 13 kLøfta, uLLeNsaker 6 000 - 10 000 kvm

Ta kontakt for en prat:

Kan ferdigstilles 2. halvår 2020. Én flate med 9 000 kvm. Opptil 12 meter fri takhøyde, 12 lasteramper Illustrasjon - Oversikt mot sørvest

Opptil 10.000 kvm lager med 9 m takhøyde. Ledig fra januar 2020. Stort uteområde og god parkeringsdekning.

Snipetjernvn. 3 og 9 LaNGhus 3 000 -25 000 kvm

17 400 kvm lager med 6 m takhøyde. 7 050 kvm frys/kjøl med 7,5 m takhøyde. Mange porter og mye parkering.

22.11.17

Frogn næringSpark froGN/Drøbak 10 000 - 48 000 kvm

Ketil Ervik 920 54 411 | ketil.ervik@dnb.no Jørn Skovly 900 33 874 | jorn.skovly@dnb.no

4 min til E6, helt inntil Oslofjordforbindelsen. Område på 95 mål regulert for lager/industri. Kan ferdigstilles 2020

Profile for Estate Media

NE0319  

NE0319