Page 78

FOTO: JERAMEY LENDE/SHUTTERSTOCK.COM

Samtidig kan leietakerne spare andre kost­ nader ved å være nærmere leietakerne. MÅ VÆRE TETT PÅ KUNDEN Ifølge den internasjonale eiendoms­­­råd­giveren Jones Lang LaSalle er å bygge i ­høyden det eneste alternativet for lager­aktører som skal vokse i mange amerikanske byer. – Historisk har amerikanske byer spredt distribusjonssentrene langt fra byene. Men dette endres på grunn av etterspørselen e ­ tter rask levering og behovet for å være tettere på kunden, sier Robert C. Kossar, leder av ­Northeast Industrial Market team i JLL. Han viser til at netthandlerne stiller krav om lynrask levering av varene, og trekker frem en undersøkelse foretatt av UPS Pulse of the Online Shopper. Den slår fast at 46 prosent av konsumentene forventet levering neste dag og 20 prosent forventet levering samme dag. Netthandlerne er også villige til å betale for rask levering. Ifølge under­søkelsen vil 25 prosent av konsumentene og 30 ­prosent av såkalte millenials betale b ­ etydelig

03/2 01 9 | N æring sE ie n dom | MARKED

mer for levering samme dag. Disse pris­ økningene rettferdiggjør de høye leieprisene i by­områdene hvor det bor flest mennesker. – Det handler ikke om kostnader, det handler om å komme ut til kunden innen en viss tid, sier Kossar fra JLL.

RASK LEVERING: Krav til rask leveranse fra aktører som Amazon har gitt behov for mer lagervirksomhet i områder med skyhøye tomtepriser.

TOMTEMANGEL I Frankrike og Tyskland har Segro åpnet logistikkbygg med flere etasjer, og i fjor ­begynte Gazeley med sine planer om å ut­ vikle Storbritannias første lagerbygg på tre etasjer i Londons Docklands. Gazeley har uttalt at med lite tilgjengelig tomtearealer i London og økt fokus på rask distribusjon til ­kundene, må logistikkaktørene finne nye måter å h ­ åndtere økte leveransevolumer som skal ­leveres innenfor kortere tidsintervall. I Oslo har utviklingen de seneste årene vært at mindre lagerbrukere presses ut av byen. Gamle lagerbygg rives for å gjøre plass til boliger og annen næring, og tomteprisene blir for høye til at det kan forsvares å fortsette med lagerlokaler.

78

Profile for Estate Media

NE0319  

NE0319