Page 66

ANDREAS JUL RØSJØ Administrerende ­direktør i Møller Eiendom.

– Hvor viktig er kontorbygget i kampen om de dyktigste med­ arbeiderne? – I et terreng med stadig større kamp om talent er min oppfatning at for mange bedrifter er sentrale, moderne og effektive kontorlokaler en «right to play», mens inspire­ rende, oppgavetilpassede, sosiale og multitilbuds kontor­ lokaler er en differensiator. Store internasjonale teknologi­ virksomheter investerer tungt i ansattetilbud og oppgraderte kontorlokaler og er blitt en referanse også i Norge. Unge arbeidstakere ønsker en arbeidsplass som ikke ser ut som den tradisjonelle arbeidsplassen, men som er et sted som gir energi og arbeidslyst. Så lenge A/S Norge fortsetter å gjøre det så bra som i dag så tror jeg norske virksomheter må til­ passe seg til dette idealet for å tiltrekke de beste hodene! – Hvor i Oslo er leiemarkedet mest vibrerende for tiden? – Sentrumsmarkedet oppleves veldig sterkt om dagen. Med stadige sterkere begrensninger på bilbruk i Oslo, blir områdene med god kollektivdekning foretrukket av de ­fleste bransjer og virksomheter. For våre eiendommer i Møller­gata har vi opplevd veldig god interesse fra leie­ markedet og vi ser en særlig etterspørsel fra teknologi- og kreative virksomheter for disse adressene. Langs kransen av byen er vi i Møller Eiendom mest opptatt av hva Skøyen er i ferd med å bli og ser at mange leietakere i denne by­ delen ønsker å bli værende etter leieutløp. I tillegg vil vi slå

03/2 01 9 | N æring sE ie n dom | UTLEI ER HAR ORDET

et slag for de mer tilbaketrukne områdene opp fra Vika via Solli til deler av Frogner – selv sitter vi i en gammel kontor­ villa i dette området og trives veldig godt med det – Hva er fremtidens kontor – og hvordan jobber dere med dette? – WeWork har satt en referanse for hva fremtidens kontor vil være, i hvert fall i det korte bildet. Coworking med svært lav arealbruk pr. hode vil nok ikke passe for alle, men sensorikk som måler og bidrar til å forbedre alle prosesser i kontorlandskapet i kombinasjon med farge­ rike, kreative oppholdsarealer og møteplasser, ansatte­ tilbud som s­ penner utover det vanlige, arealmessig fleksi­ bilitet og kontor­landskap som gjør det interessant å jobbe ­flere steder i bygget gjennom dagen tror jeg vil appellere til de fleste. Som de fleste andre i eiendomsbransjen har betydningen av cowork-trenden blitt heftig diskutert på ­kontoret vårt. Vi er nysgjerrige og følger nøye med gjen­ nom vår investering i The Creators Community og vurde­ ringer rundt etablering av office-as-a-service konsepter i våre egne bygg. God beliggenhet vil nok ikke gå av moten, men nye mobilitets­ løsninger vil trolig flytte på det tradisjonelle lokaliseringsmønsteret. Alt dette er momenter vi tar med oss når vi vurderer nye investeringer, utbyggingsprosjekt og tilpasning av eksisterende bygg for nye leietakere.

66

Profile for Estate Media

NE0319  

NE0319