Page 64

Møller Eiendoms kontorbygg har en årlig ­gjennomsnittlig energibruk som ligger 40% lavere enn landsgjennomsnittet. ANDREAS JUL RØSJØ

– Hvordan er det å være leietaker hos dere? Hvordan skiller Møller Eiendom seg fra andre gårdeiere? – Vi har vår egen service- og løsningsorienterte drifts­ organisasjon med daglig tilstedeværelse i byggene, som ­fungerer som våre gode ambassadører. Selv om mye i dag kan løses via en app, ønsker vi at våre leietakere skal møte en stolt vaktmester med Møller Eiendom på ryggen som spyler ­fortauet om morgenen. I utleiearbeidet strekker vi oss langt for å finne de gode løsningene som møter den enkelte leietakers behov. Vi ­ ­fungerer gjerne som sparringspartnere med våre leietakere ift. hva som kreves for å skape gode arbeidsmiljøer. Gjennom søstervirksomheten Møller Mobility Group kan vi proaktivt tilby mobilitetsløsninger som sykkeldeling, ­bildeling gjennom HYRE og etter hvert andre løsninger for mikromobilitet. Med vårt kunstinteresserte eierskap er vi også opptatt av å finne gode visuelle og estetiske uttrykk i ­lokalene våre, og tidvis utsmykker vi utleieobjektene våre med fantastiske fotografier fra Møllersamlingen. I våre utviklingsprosjekter har vi fokus på å levere bygg med gode materialer med lang levetid, som lever opp til de høyeste standardene for både bygg- og miljøkvalitet. – Hva er ditt beste råd til leietakere på flyttefot? – Utleiemarkedet er et forholdsvis transparent marked, med mange tilbydere. Jeg vil råde leietakere til å orientere seg litt på egenhånd før de involverer for mange råd­givere i prosessen. Stol på egen vurdering ift. hva som er viktig for deg og din bedrift, fremfor å motta lange generelle smørbrødlister på vurderingskriterier som gjør at utvalget ­begrenses og potensialet øker for å ende opp med et leie­ objekt som ikke stemmer for dere. Prøv å tenke litt frem i tid og involver gjerne de ansatte i å vurdere hva man tror vil være viktig for bedriften om 5 til 10 år.

03/2 01 9 | N æring sE ie n dom | UTLEI ER HAR ORDET

– Energimerking av bygg er påbudt, hvilket krav bør leie­ taker stille til utleier på miljøsertifisering? – Jeg håper de fleste virksomheter anno 2019 har et be­ visst forhold til FNs bærekraftsmål og hvilke innsats­områder de kan prioritere og påvirke som del av sitt samfunns­ ansvar. Bærekraftige kontorfasiliteter utgjør et synlig tiltak for å innfri deler av dette, og etter mitt skjønn har det også ­potensial til å skape stolthet og engasjement for de ansatte i ­virksomheten. Møller Eiendoms kontorbygg har en årlig gjennom­ snittlig energibruk som ligger 40% lavere enn landsgjennom­ snittet. Vårt nyeste kontorbygg under oppføring, Harbitz Torg på Skøyen, bygges for å nå både energiklasse A og den strenge bransjestandarden BREEAM-NOR Excellent. Å ­ bygge e ­ tter det som er minimumsstandarder for miljø og energi­effektivitet i dag, betyr at byggene vil ligge langt bak ­standardene som vil gjelde om noen tiår. Derfor setter vi høye ambisjoner innen miljø og energieffektivitet og har i år for første gang oppsummert porteføljens prestasjoner og våre målsetninger fremover i en egen bærekraftsrapport som kan lastes ned fra hjemmesiden vår. Gjennom kunnskaps­ innhenting og læring skal vi videreutvikle virksom­heten og sikre stadig bedre og mer bærekraftige utleieobjekter til våre kunder. – Hva er den største fallgruven for leietakere? – Ved inngåelse av en leiekontrakt binder man seg til en samarbeidspartner for lang tid og det kan derfor være smart å forhøre seg med folk som kjenner eiendoms­ bransjen om hva slags renomme den potensielle utleieren har. Det ­finnes dessverre useriøse utleiere, og spesielt når det g­ jelder k ­ ontraktuelle forhold vil jeg anbefale å i­ nvolvere profesjonell bistand.

64

Profile for Estate Media

NE0319  

NE0319