Page 60

– Computerworld passer perfekt som leie­ taker i Rebel-fellesskapet. Vårt mål er å bruke ­delingskultur til å gjøre Norge verdens­ledende på IT-kompetanse. Vi trenger rebeller som tenker nytt for å løse fremtidens ut­fordringer. IT-folket er vår tids rebeller. Computer­ world har som landets eneste reinspikka IT-­ magasin i årevis vært fremsynte og sektorens ­viktigste medium. De har stått for hundrevis av ­konferanser og fagtreff der deling har stått i ­fokus. Det er nettopp deling av kunnskap som er kjernen i Rebel, sier Carl J. Onstad, ­administrerende direktør i Rebel, i en presse­ melding. DIGITAL DELINGSKULTUR Hos Computerworld er de begeistrede og ­forventningsfulle om valget av Rebel. – Vi gleder oss til å bli en del av teknologi­ miljøet på Rebel. Digitalisering og delings­

03/2 01 9 | N æring sE ie n dom | COMPUTERWORLD

kultur er fremtiden, og vi lever av å i­ nformere om og for IT-bransjen. Her vil vi sitte midt i smørøyet. Computerworld arrangerer også mange konferanser, og vi ser en spesielt stor verdi av at disse kan holdes i et miljø som ­ allerede a ­ssosieres med teknologi, sier ­Mickael ­Carlson, administrerende direktør i Computerworld, i en pressemelding. Ansvarlig redaktør Henning Meese sier ­videre: – Rebel representerer rett og slett en unik mulig for Computerworld til å y ­tterligere styrke vår posisjon som informasjons­ ­ leverandør i det profesjonelle IT-markedet. Vi mener at det helt åpenbart vil oppstå m ­ ange nye forretningsmuligheter i et så kreativt og fremtidsrettet miljø som Rebel kommer til å bli. Hele IT-sektoren i Norge kommer til å få glede av dette, sier Computerworlds ­ansvarlige redaktør Henning Meese.

KRAFTSENTER Rebel blir Norges nye kraftsenter for deling av IT-kompetanse i Universitetsgata 2 i Oslo sentrum.

60

Profile for Estate Media

NE0319  

NE0319