Page 54

Flere vil til Drammen Nå girer Drammen opp og tilbyr flere ­unike p ­ rosjekter med høy standard rundt ­kollektivknutepunktet. AV: SILJE RØNNE

– Det pågår veldig mye spennende i Drammens­regionen om dagen, og vi opplever generelt økt aktivitet i både til­ buds- og etterspørselssiden i leiemarkedet for kontor­ eiendom. Med tanke på store offentlige investeringer i infra­strukturen og økte byggehøyder gir dette mulighets­ rom for regningssvarende utvikling og fortetning rundt ­kollektive knutepunkt i byen, sier Sverre B. Lund, nærings­ megler i Malling & Co Drammen. På prosjektnivå nevner han blant annet en storstilt ­områdeutvikling nær jernbanestasjonen på Strømsø, med byggingen av DBC – Drammen stasjon Business ­Center og Quality River Station i regi av BaneNOR ­Eiendom i samarbeid med arkitektfirmaet NSW. DBC skal stå f­erdig 1. februar 2020, og skal Breeam-NOR sertifiseres Very Good samt holde en passivhus-standard. De totalt 13.000 kvadrat­ meterne er nøye planlagt med sosiale soner, kaffe­ bar, r­esepsjon med servicedesk, bedriftsrestaurant, ­treningsrom i toppetasjen og en stor felles takterrasse i 9. etasje med mer. – Det er våren 2019 inngått flere større leieavtaler med både offentlige og private kontorbrukere i Drammen. Her kan vi blant annet nevne signering av Fylkesmannen i Oslo og Viken, samt KPMG Norge på til sammen cirka 3.600 kvadrat­meter i DBC, sier han.

03/2 01 9 | N æring sE ie n dom | DRAMMEN

Som nabo til DBC kommer Quality River Station Hotel med cirka 250 rom og konferansekapasitet med kapasitet til cirka 500 – 600 personer. Det legges opp til at leietakere i DBC vil få mulighet til å kunne inngå avtaler ved behov for større kurs-, konferanse- og møteromsarealer i hotellet. FLERE STORE UTLØP – Det er kartlagt flere større utløp i tiden fremover, men også en økende tilbudsside av nybygg og rehabiliterings­ prosjekter på Strømsøsiden. Herunder kan vi blant annet nevne C.O. Lundsgate 56 til Ticon Eiendom, Portalen til Union Eiendomsutvikling, TV5 til Christensen Eiendom og T-2 til Obligo Real Estate. Konkurransen skjerpes, og utviklerne utfordres derfor på å skape de beste kontor­ prosjektene i kampen om de større og attraktive leie­takerne i Drammen, forklarer han. Lund trekker frem Portalen, et helt nytt kontorbygg på 7.000 kvadratmeter fordelt på syv etasjer, planlagt inn­ flytting 1. kvartal 2021. Prosjektet er et smarthus og er ut­formet med tanke på å skape et nytt urbant plassrom på Union i Drammen, som skal romme rundt 400-475 ­arbeidsplasser. Prosjektet er utformet som en portal, med

54

DBC vil bli oppført i 11. etasjer ved jernbanestasjonen på Strømsø.

Profile for Estate Media

NE0319  

NE0319