Page 48

«Sentrumshandel har alltid hatt tradisjon for å ta utgangspunkt i hva kunder virkelig har behov for, ikke volumbasert shopping.»

eneste kunde møtes og behandles. Små sentrums­ butikker kan ikke konkurrere med kjedebutikkene eller de rene nettbutikkene på pris, men på kvalitet, service og kompetanse. Det personlige møtet med hver kunde blir alfa og omega, og erfaringen med de som lykkes er nettopp å ha dette fokuset. Og, det første og viktigste steget for å lykkes med god kunde­ service er å sørge for at de ansatte trives og har det gøy på jobb. Da kommer smilet lettere til overflaten, som gjør det enklere å kunne starte en god kundedialog. For å sitere sikhene som arrangerer Turbandagen i Oslo hvert år: «Du kommer langt med et smil, men du kommer ennå lenger med en turban og et smil!» 4. IKKE GI BORT LØNNSOMHETEN DIN Kundene dine er avhengig av at du driver lønnsomt. Enkeltstående faghandels- e ­ller spesialbutikker i sentrum vil aldri ­ kunne konkurrere med de store kjedene eller netthandels­aktørene på deres premisser. Når de satser på Black Friday, Single’s Day, ­Cyber Monday, hyppige salg, osv. er det fordi de har en annen forretningsmodell og baserer

03/2 01 9 | N æring sE ie n dom | HANDEL

­riften på volumdrevne tilbudskampanjer. d Sentrumshandel har alltid hatt tradisjon for å ta utgangspunkt i hva kunder virkelig har be­ hov for, ikke volumbasert shopping. I en tid da bære­kraftig handel også blir stadig viktigere bør sentrums-butikkene derfor også i s­tørre grad tenke smartere, annerledes og heller skape aktiviteter og kampanjer som bygger på egne fordeler og særegenheter. 5. VIS PRISEN! I verktøykassa for god markedsføring er det første og viktigste verktøyet pris. Det betyr i første omgang at en god butikkdriver v ­iser tydelig kundene hva ting koster. Kvalitet ­ ­koster, sies det, men mest av alt handler det også om at tydelighet og åpenhet om pris også viser selvtillit og tro på verdien av tilbudet. I all enkelhet kan følgende formel legges til grunn: Verdi = Opplevelse / Pris. Denne formelen kan brukes på de fleste bransjer og kategorier, og har til hensikt å bevisstgjøre en butikkdriver på at det er kundenes opplevelse som i større grad skal avgjøre enn prisen. Spesielt er dette viktig for fagbutikker.

6. SAMVIRKE ER DET NYE KONKURRANSE­ FORTRINNET Ordet «samvirke» gir i Norge assosiasjoner til de gamle kooperasjonene og landbruks­ samvirkene. I denne sammenhengen hand­ ler det derimot mer om samarbeid, samspill og samhandling mellom butikker. Kjøpe­ sentrene er tuftet på tvunget samarbeid, der alle leie­t akere på et senter er for­p liktet økonomisk og gjennom leiekontraktene å samarbeide. ­ Butikkene konkurrerer ikke med hverandre, men samarbeider. Dette samarbeidet – eller «samvirket» - må også få en viktigere rolle fremover i norske byer. Butikker kan likevel få til mye selv. ­Begynn i det små, snakk med noen av nabo­ butikkene, og finn noen enkle ting dere kan gjøre sammen, som kan skape god aktivitet og løfte dere frem. Så vil jeg samtidig opp­ fordre alle gårdeierne til å ha i alle nye leie­ kontrakter at leietakeren plikter å delta, også økonomisk, i det lokale samarbeidet som foregår i området.

48

Profile for Estate Media

NE0319  

NE0319