Page 46

10 TIPS FOR GOD BUTIKK I 2019 Å drive lønnsom butikk er krevende, men det går hvis du har rett fokus. Her er ti råd du kan ta med deg inn i driften. AV: ØYSTEIN AURLIEN

Jeg har alltid vært veldig glad i å gå rundt i ­gatene, se og snakke med folk som driver ­butikk. Det gir et veldig godt innblikk i hva som rører seg, hvordan de gode driverne ­tenker, og også hva som gjør at det kanskje ikke går så godt med alle. Det er på bakkeplanet, by­ gulvet, i førsteetasjene der byliv og aktivitet skapes. Det er menneskene som skaper trans­ aksjoner som skaper bylivet, de som j­ obber for å få folk til å passere utenfor og helst gå inn. Å snakke med drivere gir verdifull innsikt, og i en ­verden stadig mer styrt av kvantitative data må vi ikke miste den kvalitative siden. Handel i 2019 er veldig annerledes enn den var for ti år siden. Og den vil ganske sikkert være veldig annerledes også om ti år. Samtidig er det de samme grunnprinsippene som all­ tid gjelder, men som vi har lett for å ­glemme i hverdagen. Har frykten for ny teknologi ­fjernet fokus fra hva kundene er opptatt av? Eller, er det slik at når Retail de senere år har vært drevet av vekstfokus og stordrift, så ser vi nå en gryende æra også for de som har et ­bedre og mer kvalitativt bærekraftig fokus? Er det på grunn av teknologi og endrede handle­vaner at det presses frem konsepter og handels­

03/2 01 9 | N æring sE ie n dom | HANDEL

løsninger som i langt større grad har et fokus på hva kundene egentlig ønsker? Det er fullt mulig, også som en liten sentrums­butikk, å kunne drive godt og lønn­ somt i 2019 og fremover. Det finnes mange eksempler på det, samtidig som det ikke skal underslås at det er krevende. De ti rådene jeg har samlet starter der kundereisen starter i 2019; på nettet. 1. DU ER NØDT TIL Å VÆRE PÅ NETT! Endringene i handlevaner har skjedd raskt. Selvsagt er netthandel en trussel for mange retailere, men fortsatt foregår 85-90% av all handel i fysiske butikker. Samtidig er frykten for showrooming (kikke i butikk og handle på nett) overdreven. Nyere undersøkelser ­viser at webrooming (kikke på nett og handle i ­butikk) øker i styrke. Litt avhengig av b ­ ransje viser under­søkelser også at 70-90% av alle kunde­ reiser starter på nettet. Det er ikke mange butikker som fortsatt holder fast ved at de ­ ikke behøver å være på nett. Heldigvis. Ut­ fordringen blir derimot hvordan de skal være på nett. Det handler om å fange interessen tid­ lig nok, inspirere, og sørge for at målgruppen

får lyst til å besøke butikken. Nettet er ikke en trussel i 2019, men en integrert del av hvordan du markedsfører butikken. Og: «You never get a second chance to make a first impression». 2. VÆR ÅPEN FOR KUNDENE DINE Det høres kanskje banalt ut for dere som l­ eser dette, men det er faktisk slik at en butikk bør og må ha et minimum av åpningstider for å kunne være lønnsom. Det er i 2019 fortsatt butikker som stenger klokka 14 på en lørdag, i Oslo sentrum. Samtidig gjør mange sentrums­ butikker det vanskelig for seg selv med m ­ ange ulike åpningstider. Selv om de fleste har oppdatert åpningstidene sine på Google, så ­kunne butikker sammen gjort sentrum mer til­ gjengelig for handel ved å ha felles kjernetid, for eksempel ved å enes om kjernetid på 10 til 18 på hverdager og lørdager. 3. KUNDESERVICE, KUNDESERVICE, ­KUNDESERVICE! Noe av det mest grunnleggende for enhver ­butikk – i sentrum eller ikke – er hvordan hver

46

Profile for Estate Media

NE0319  

NE0319