Page 45

ILLU.: TEGN3

– Det er omtrent samme tid det tar å k ­ omme seg fra Alexander Kiellands plass til Vika, og en som bor og jobber disse to stedene vil vel mene han bor og jobber sentralt, spør han. SNUOPERASJON – I 2017 flyttet to av de største leie­ takerne på Billingstadsletta 19 til Sandvika med ­argumentet at de savnet servicetilbud i om­ rådet, og ville ligge mer sentralt. Vi satte i gang et prosjekt for å gjøre eiendommen mer attraktiv, og ville gjøre Billingstadsletta til et alternativ for bedriftene, ikke en plan B for de som ikke fant lokaler i Asker sentrum eller ­Sandvika, forteller Hereng. Som en del av prosessen vurderte de hva en typisk person i Asker og Bærum bruker tid på i løpet av dagen, for uten de hverdagslige gjøre­ målene med familien. De fant ut at ­ mange ­ønsker å sykle til jobb. – Flere har dyre sykler som de ikke ønsker å ha stående ute. Derfor bygget vi sykkel­garasje og fine garderobefasiliteter. Andre ø ­nsker kanskje å starte dagen med en kaffe latte e ­ ller espresso. Vi så egentlig ingen grunn til at man

45

nødvendigvis må kjøpe den på Espresso House eller Kaffebrenneriet, så vi etablerte en kaffebar på eiendommen, forklarer han og ­forsetter med eksempler som god lunsj i hyggelige o ­ mgivelser. – Vi bestemte oss for å engasjere en interiør­ arkitekt til å innrede en personalrestaurant med mål om å få et lokale som ga mer inntrykk av å være en restaurant, enn en kantine, sier han og legger til at en del av hverdags­utfordringene til en familie er å rekke henting i barnehage, lage middag, få trent, osv. – Take away tilbudet på Billingstad er preget av kebab, pizza og sushi. Vi så en mulighet for at leietakerne hos oss kunne bestille å ta med seg middag fra personalrestauranten på vei hjem, og det har fungert veldig godt, fortsetter Hereng. Trening var viktig for flere av leietakerne, og ettersom de allerede hadde bestemt seg for å bygge garderober var det enkelt å samtidig bygge et treningsrom. – Det var viktig for oss at dette ikke fremstod som et ubrukelig areal, der vi hadde plassert noe treningsutstyr, men at det var synlig, kult og i bruk. Treningsrommet ble plassert vegg i vegg med personalrestauranten, i forbindelse

med inngangspartiet. For å sikre at det blir brukt tilbyr vi som gårdeier to gruppetimer i uken for våre leietakere, samt at bedriftene har mulighet til å leie inn kvalifisert trener til sine ansatte, forklarer han. FRA HALVTOMT TIL FULLT – Vi hadde cirka 50 % ledig da vi begynte plan­ leggingen av dette prosjektet i 2017, og har nå rundt 8 % ledighet igjen. Leietakerne som har kommet inn har enten kommet fra Sandvika eller Asker sentrum, eller har hatt disse områdene som sitt primære søkeområde da de startet prosessen med å finne lokaler. De nye leietakerne er aktive brukere av tilbudene vi har på Billingstadsletta 19 som vi tolker som en bekreftelse på at det fantes et behov for dette, sier han fornøyd. Samtidig opplever han at leietakere treffer hverandre oftere nå enn før. – Dette skaper en helt annet dynamikk og liv i bygget. Vi tror sosiale områder der man kan ha en mer uformell atmosfære er en del av fremtiden, og at dagens arbeidstakere er mer opptatt av å kunne sitte utenfor tradisjonelle kontorarbeidsplasser å jobbe, avslutter han.

Profile for Estate Media

NE0319  

NE0319