Page 28

«Jeg tror arbeidslivet er og vil fortsatt være preget av at man stadig forsøker å finne løsninger som kan spare tid.» SARA MØLLER

– Hvilken arbeidsgiver drømmer du om å jobbe for og h ­ vorfor? – Jeg har ingen konkret arbeidsgiver som jeg ønsker å ­jobbe for, men jeg kan tenke meg å jobbe for et firma som driver med forskjellige rettsområder. Retten er kompleks, og ved å se på de ulike rettsområdet i sammenheng kan man virkelig få en god forståelse. Jeg ønsker derfor å jobbe i et firma hvor jeg kan få varierte arbeidsoppgaver og jobbe med ulike rettsområder. Det vil også være viktig med en arbeidsgiver som ikke bare har resultater i fokus, men også utvikling. Det kan være lett å glemme i en hektisk hverdag, men man kan all­ tid lære noe nytt.

rom for å feile, samtidig som man skal kunne sette krav til hverandre. Dette vil være lettere på en arbeidsplass med et godt samhold.

– Hvordan ønsker du å ha det på arbeidsplassen? – Det vil være viktig med kollegaer som er dyktige på sine områder. Jeg ønsker å være i et arbeidsmiljø hvor man ­deler kunnskap. Jeg tror det vil være en betydelig faktor for å kunne utvikle seg selv. Jeg tror at et godt samhold er kilden til suksess. Det er derfor viktig at også sosiale aktiviteter settes i fokus. Et lag med et godt samhold, presterer alltid best. Det skal være

– Hvordan tror du arbeidslivet vil se ut om 20 år? – Arbeidslivet vil nok i stor grad være automatisert og digitalisert. Flere av dagens yrker vil trolig ikke eksistere. Vi lever i en verden hvor tiden står i fokus. Hensynet til effektivitet står alltid på den ene enden av en eller annen interesseavveining. Jeg tror arbeidslivet er og vil fortsatt være preget av at man stadig forsøker å finne løsninger som kan spare tid.

03/2 01 9 | N æring sE ie n dom | MORGENDAGENS MEDARBEI DERE

– Hva er den optimale arbeidsformen for deg? – Jeg liker å være i aktivitet, men har nok valgt et yrke hvor man sitter mye i ro. Derfor tror jeg en arbeidsform der man arbeider i team hvor man samarbeider, gjerne på tvers av ulike fagområder, vil passe meg. Dette vil også skape rom for å kunne utvikle seg. Samtidig liker jeg å sitte for meg selv, hvor jeg kan gå inn i mine egne tanker for å finne ­løsninger.

28

Profile for Estate Media

NE0319  

NE0319