Page 26

I hver utgave av NæringsEiendom presenterer vi unge menneskers syn på arbeidsplassen og hvordan de ­ønsker å jobbe. Denne gangen har vi snakket med Sara Møller. Hun er 25 år og studerer juss på universitetet i Oslo. AV: SILJE RØNNE | FOTO: PER MARTIN HAAHEIM

MORGENDAGENS MEDARBEIDERE – hva ønsker de?

03/2 01 9 | N æring sE ie n dom | MORGENDAGENS MEDARBEI DERE

26

Profile for Estate Media

NE0319  

NE0319