Page 24

FRANK Hele konseptet er ­basert på mafiabossen Frank.

og en grafikkvegg av Frank som vekker både begeistring fra kontorbrukerne og forbi­ passerende. Som en del av konseptet er kaffe­ baren «Where’s Frank». Denne kaffebaren er for eksterne brukere, og alle ønskes vel­ kommen inn i bygget. – Vi startet på konseptarbeidet i 2013 og den gangen var dette konseptet veldig fremover­ lent og annerledes – det fremstår fortsatt som superrelevant og vil ha en lang levetid. Dette var vårt hovedfokus, det skulle være tidløst, helt unikt og kunne leve lenge som relevant. Dette har vi fått til sier hun. – Etter signeringer med nye leietakere var det behov for større kantinearealer og da vi fikk bestillingen om utvidelse av kantine­ restauranten. Da fant vi ut at Frank ikke l­ enger var en vanlig gangster, han hadde avansert til mafiaboss – der det tidligere var tomme bygg og gater var det nå full aktivitet. Bestil­ lingen var å lage egen avdeling med chambre séparée – vi leverte Franks hovedkvarter, sier ­interiørarkitekten. Hovedkvarteret hans består av chambre

03/2 01 9 | N æring sE ie n dom | LYSAKER TORG

séparée, forværelset, Gentlemans Club og Ladies Club. Dette er arealer leietakerne i ­ ­byggene kan booke også etter arbeidstid, og Krohn forteller at mange har droppet ­julebord ute på byen og benyttet hovedkvarteret ­isteden. Prosjektet har løsninger litt utenom det ­vanlige. Bak et bilde i forværelse finner du blant annet et hemmelig rosa rom, Ladies Club. Her er interiøret feminint, og utsmykkingen bærer preg av overraskende elementer, tekstilvegger, tapet og tepper er spesialdesignet. – Dette møterommet er ikke til for sladring, men viktige møter og sammenkomster for de som finner frem, sier hun med et smil, og ­understreker at de har levert mer enn det som er forventet av fellesarealer. – Det viser en raushet, Storebrand ved ­Halden var tydelige på at de ønsket å vise at de setter pris på sine leietakere. IDENTITET ER ALFA OG OMEGA – Det utvikles tusenvis av prosjekter hvert år, bare noen få skiller seg ut – hvorfor det? Hva

er det som differensierer et middelmådig ­prosjekt fra et virkelig godt prosjekt? Det er de som ­klarer å levere mer enn det som er forventet som vil klare seg best fremover, sier hun energisk, og fortsetter: – Når vi i dag ut­ vikler prosjekter må vi tenke langsiktig og lage ­konsepter som er bære­kraftige og langt­ levende – ved å ­skape noe helt unikt unngår man å bli utdatert. Det er en klar trend at vi må reuse/upcycle og ­resirkulere nå fremover – vi forbruker for mye. Krohn gjentar at trender kommer og går. På mange prosjekter kan hun på bakgrunn av f­ argeog materialvalg enkelt se når de er utført. – Dette er helt klart en god investering for gårdeiere. God interiørarkitektur øker ­byggets verdi. Interiørarkitekturen er ikke det som er kostnads­ drivende i et prosjekt – det vil jeg gjerne understreke sier hun. – Som gårdeier må man «bjuda på», hus­ gjestene er tross alt det viktigste for en gård­ eier, man må pleie og ta godt vare på sine inn­ byggere, avslutter Krohn.

24

Profile for Estate Media

NE0319  

NE0319