Page 124

BIOFILISK DESIGN – Natur og arkitektur

Såkalt biofilisk design er på vei inn i arkitekturen og ­interiørarkitekturen. Biofili betyr kjærlighet til ­naturen og det som lever, og trenden har som utgangspunkt at ­mennesker har en indre dragning mot naturpregede ­omgivelser. Naturelementer har derfor en selvskreven plass i bygningsmassen og interiørene. AV: SILJE RØNNE | FOTO: IDA WILSTRUP

03/2 01 9 | N æring sE ie n dom | I NTERI ØR

124

Profile for Estate Media

NE0319  

NE0319