Page 122

HELLANDS SVANEMERKEDE MØBLER OG INNREDNINGER TILFREDSSTILLER STRENGE KRAV TIL: Bruk av sertifisert tre-råvare hvor minst 70% av trevirket skal komme fra sertifisert skogsbruk. Bruk av resirkulert plast og metall Redusert bruk av miljø- og helseskadelige stoffer bl.a til overflatebehandling, flammehemming med mer Holdbarhet og slitestyrke Mulighet for gjenvinning ved endt brukstid Produsentens avfalls­ håndtering

Stordalsbedriften har de senere årene hatt stor suksess med sine produkter i det svenske markedet. Både nybygg ved Karolinska syke­ huset og en rekke andre helse­institusjoner og offentlige bygg i grannelandet har investert i møbler fra Helland de siste årene. Bedriften er en spesialisert leverandør av funksjonelle ­møbler til helse og omsorgs­området. – Vi blir valgt ut på bakgrunn av våre for­ utsetninger for å tilby møbler som møter krav til god sittekomfort kombinert med de funk­ sjonelle kravene som er særegne for syke­ hus. Pasientmiljøer har særlige hygienekrav.

03/2 01 9 | N æring sE ie n dom | BÆREKRAFT

­ øbler eller installasjoner skal ikke bidra til M å spre smitte og må kunne være gjenstand for særlig grundig renhold. Miljøsertifiseringen er også et viktig argument for å velge våre møbler nettopp i den type institusjoner som utgjør vårt hovedmarked, forteller Helland. –Det er stort fokus på 60- og 70-tallseste­ tikk for tiden. Dessuten på naturlige materi­ aler og en funksjonell minimalisme med lavt material­forbruk. Dette henger godt sammen med ­tidens krav til ansvarlig miljøpolitikk, og det vi selv har valgt å vektlegge i utviklingen av våre nyheter, sier Geir Østrem i Helland.

LØSNINGSORIENTERT Stiftelsens markedsrådgiver Bjørn Olav Aarø Strandli (t.v.) og daglig leder Joakim Helland. -Helland er blant bedriftene som ser etter industrielle løsninger på miljøutfordringene

122

Profile for Estate Media

NE0319  

NE0319