Page 113

LOGISTIKK-KLYNGER I STOR-OSLO

Gardermoen

NORTH

Kløfta/Ullensaker

E6

E6

Berger/Hvam

Gjelleråsen/Skytta

CENTRAL

Groruddalen/Alnabru Lørenskog

E6

Oslo

Rud Billingstad

SOUTH

E6 E6

E18 E18

E1 8 E18

Kolbotn/Mastemyr

Lier

WEST Regnbuen/berghagan Drammen Vinterbro Frogn E6

urg

nb

the

Go

E18

Vestby

I N D I KAT I VE LE IE NIVÅER FO R IND USTRI/LOGI STI KK (KR / M 2 /Å R ) Leienivå

Takhøyde 4-6 meter (romtemperert, høy standard)

Takhøyde > 6 meter (romtemperert, høy standard)

900 - 1000

1150 - 1250

700 - 900

800 - 1150

700 - 900

750 - 1000

500 - 700

650 - 850

Tallene inkluderer ikke spesialtilpasninger som ikke allerede er dekket i standard-bygningen. Dette kommer i tillegg basert på en annuitetsberegning, oftest med en rente mellom 6-8 %. Leien blir satt basert på leietakers soliditet og i hvor stor grad bygget kan brukes av andre leietakere. Eksempler på spesialtilpasninger er blant annet: Bærekapasitet på gulv, automatiseringssystemer, luft og klima-spesifikasjoner (f.eks. for fruktlager og frys), kraner og andre maskiner, osv. Eiendommer med mulighet for cross-docking gir generelt høyere leie. Avhengig av tomtens verdi og markedsmessig yield, gir disse eiendommene generelt ca. 30-40 % høyere leie sammenlignet med andre eiendommer.

113

Profile for Estate Media

NE0319  

NE0319