Page 114

ARBEIDSPLASSEN MÅ FØLES SOM HJEMME Er det ett menneske som går hjemmefra om morgenen og et annet som stiller på jobb litt senere? Selvfølgelig ikke, men når vi sammen­ ligner måtene vi skaper trivsel på i boliger og på arbeidsplasser, skulle vi nesten tro at det var slik. AV: TROND RAMSØSKAR, INTERIØRARKITEKT MNIL

02 /2 01 8 | N æring sE ie n dom | I NTERI ØR

114

Profile for Estate Media

NE0218  

NE0218