Page 1

MAGASINET FOR EIENDOMSBRANSJEN

N°5 2017

Point of no return Eiendomsbesitter ­C amilla Wahl Krefting satser tungt på turisme Vil ha mindre boligfokus på Skøyen Disse eiendommene skal sikre pensjonen vår PBE-prosjekt skal sette fart i boligprosjekter Optimistiske prosjektmeglere Hotell og leiligheter flyter sammen Tenk strategisk i eiendomsutvikling Sikrer reguleringstapte verdier


ETT SELSKAP ALLE TJENESTER NEWSEC ER NORD-EUROPAS STØRSTE FULLSERVICE EIENDOMSSELSKAP MED OVER 2000 MEDARBEIDERE OG CA. 370 MILLIARDER NOK TIL FORVALTNING. VI SIGNERER ÅRLIG LEIEKONTRAKTER PÅ RUNDT 760 000 M2, GJENNOMFØRER TRANSAKSJONER TIL EN VERDI AV CA. 30 MILLIARDER NOK, OG UTFØRER VERDIVURDERINGER AV NÆRINGSEIENDOM TIL EN VERDI AV CA 1600 MILLIARDER NOK.


www.newsec.no


www.soeiendom.no

post@soeiendom.no


GRENSESPRENGENDE EIENDOMSUTVIKLING Vi er ikke som andre eiendomsutviklere. Der andre ser begrensninger i et prosjekt, slipper vi kreativiteten løs. Vi har lidenskap for eiendom og liker å sprenge grenser. Stor-Oslo Eiendom tar mål av seg å utvikle bedre og mer miljøvennlige prosjekter. Vi er genuint opptatt av å redusere miljøbelastningen i vår bransje, og vi er opptatt av å bygge gode og sunne bygg. Vi er klar over hvilket ansvar vi har for langsiktig bærekraft. For oss er dette grensesprengende eiendomsutvikling. For våre boligkjøpere og leietakere vil dette bety renere bygg og bedre nærmiljø.


NÆR ARKI

TEK T

UR

L AN

DSK

AP TRIV

SEL

BOL

OM UTER

BÆR

EKRA

IG

FT

A I N FR

NORGE: OSLO - BERGEN - STAVANGER - TRONDHEIM - FREDRIKSTAD - STORD SVERIGE: STOCKHOLM - MALMÖ - UMEÅ - SKELLEFTEÅ - FALKÖPING - LIDKÖPING - TROLLHÄTTAN DANMARK: KØBENHAVN - AARHUS

STRU

K TUR

ING


INTE

RIØR

HELS

URBA

NISM

E

E

ARKITEKTUR LANDSKAP INTERIØR PLAN URBANISME LINKARKITEKTUR.COM

N

Lehmkuhlstranden Illustrasjon: MIR og LINK arkitektur AS

PL A


VI FORTSETTER Ã… VOKSE!


Colliers International AS har siden 1993 vært en av de ledende aktørene innenfor næringseiendom i Norge, med hovedkontor i Oslo. Selskapet har hatt en rivende utvikling og har i dag mer enn 90 dedikerte og engasjerte medarbeidere med bred erfaring innen næringseiendom- og forvaltning. Fra og med den 1. november finner du oss nå også lokalisert i Stavanger. For Colliers er en etablering i Stavanger-regionen et naturlig valg for å kunne tilby enda bedre tjenester til våre kunder - både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi ønsker deg velkommen inn til en hyggelig eiendomsprat i våre nye lokaler i Nordbøgaten 4 sentralt i Stavanger, eller besøk vår nettside for mer informasjon.

www.colliers.no

Transaksjon, utleie, leietakerrådgivning, prosjektfinansiering, analyse/verdivurdering & eiendomsforvaltning.


TOTALENTREPRENØR FASADERENOVERING REHABILITERING MUR & BETONG PROSJEKTERING

TLF: 22 65 65 85 / 40 06 16 04 WWW.ALFA-ENTREPRENOR.NO POST@ALFA-ENTREPRENOR.NO


Møtesenter

Renhold

Vaktmester

Møtemat og kaffeløsninger

Resepsjon • Personal­ restaurant • Food Court • Kaffebar


Alltid på bølgelengde Arbeidsmiljøet er i konstant forandring. Atferdsmønstre endres. Mennesker samarbeider og omgås på nye måter. Vi i 4SERVICE er med på å forme morgen­ dagens arbeidsplass. Med spennende matkonsepter og ulike servicetjenester tilpasser vi oss dine leietakeres rytme og ønske. 4service har løsninger som passer dine nåværende og fremtidige behov. 4service.no

FACILITY SERVICES


N°5 2017

ANSVARLIG REDAKTØR: Dag-Jørgen Saltnes, Tlf: 970 55 121, dag@estatemedia.no

FOTO: CHRIS AADLAND

NYHETER

REDAKSJON: Dag-Jørgen Saltnes, Tlf: 970 55 121, dag@estatemedia.no Thor Arne Brun, Tlf: 958 65 656, thor@estatemedia.no Silje Rønne, Tlf: 908 29 393, silje@estatemedia.no Tore Årdal, Tlf: 915 38 544, tore@estatemedia.no Torgeir Hågøy, Tlf 997 47 171 torgeir@estatemedia.no FOR BESTILLING AV ANNONSER: Jan Erik Pedersen, Tlf: 901 58 211, janerik@estatemedia.no Joakim Nessem, Tlf: 958 35 865, joakim@estatemedia.no Mette Nordtvedt, Tlf: 952 57 015, mette@estatemedia.no Ola Boisen, Tlf: 951 37 283, ola@estatemedia.no Camilla Skouverøe Matheson, Tlf: 995 53 059, camilla@estatemedia.no Heidi Ringlund, Tlf: 905 07 458, heidir@estatemedia.no Michelle B. Csango, Tlf: 901 69 356, michelle@estatemedia.no

PÅ TIDE Å ­T E N K E N Y T T

CEO/ PARTNER: Trond Valle, Tlf: 911 23 334, trond@estatemedia.no LAYOUT OG DESIGN: Blake and Friends, Ole Horn Lavik Yvonne Rystad TRYKK: UnitedPress Poligrafija corporation, Latvia Forsidefoto: Marius Viken Copyright: Estate Media AS Opplag: 6000 ANSVARLIG UTGIVER: Estate Media AS, Rådhusgata 26, 0151 Oslo, Tlf: 21 95 10 00, faks: 21 95 10 01, info@estatemedia.no www.estatemedia.no ISSN 1503-559X. Alle rettigheter til formidling av eiendomsartikler tilhører Estate Media AS. Tillatelse av ansvarlig utgiver kreves ved gjengivelse av artikler og illustrasjoner. Magasinet har ikke ansvar for ikke bestilt materiell.

14

E

tter noen år med et brennhett boligmarked, drevet til stadig nye høyder av lave renter og høy lønns­ u tvikling, har det nå stoppet litt opp i markedet. Lønnsveksten er ikke l enger like høy som før, myndighetene ­ har strammet inn på lånemulighetene i Oslo og det er for tiden et stort tilbud av nye boliger. De som vil selge sine nye boligprosjekter må enten ha objektene i et område med liten konkurranse, eller de må ha noe ­ekstra bra å tilby. Ellers kan det ta tid å få solgt unna boligene. Historisk har den sterke etter­ ­ spørselen etter boliger bidratt til at boligene selges nesten uansett. Det har dermed vært dårlig med differensiering av boligproduktet. Det som skiller er som regel beliggenheten og antall kvadratmeter. Og i mange av bolig­ prosjektene kan noen få leiligheter skilte med ekstra fin utsikt. Kjedelige greier. Når man vet hvor opptatt den gjennom­ snittlige nordmann er av for eksempel å ha et spesielt kjøkken, er det nesten utrolig at N °5 201 7 |

estate M AGAS IN

det ikke jobbes mer med boligene som unike prosjekter. Markedstankegangen har vært for dårlig blant boligbyggerne, og salget for enkelt. Vi tror det er på tide å tenke nytt. Ikke for nytenkningens skyld, men for å skape et bolig­ produkt som kundene får virkelig lyst på. Mer differensiering av ulike bolig­produkter, flere ekstra tjenester (se artikkel om sammen­ koblingen mellom hotell og leiligheter på side 90) og fokus på deling av ressurser kan være veien å gå for å vinne frem i kampen om boligsalgene. Også når markedet snur og etter­ spørselen tar seg opp. Det bør bli slutt på tiden hvor alt en bolig­ kjøper var interessert i var antall kvadratmeter og hvor mange rom man fikk i arealet.

DAG-JØRGEN SALTNES Ansvarlig redaktør


Fabritius Gruppen har et høyt aktivitetsnivå og søker derfor

P R O S J E K T S J E F/ EIENDOMSUTVIKLER Fabritius Gruppen er en betydelig eiendomsaktør i Norge. I dag eier Fabritius ca. 200.000 kvm. eiendom, med en årlig leieinntekt på ca. NOK 190 mill. og en bruttoverdi på ca. NOK 3,5 mrd. Fabritius er hel- eller deleier i eiendommer med tomtearealer på 2,6 mill. kvm. med et utviklingspotensial på ca. 400.000 kvm. Fokusområder er lager-, logistikk- og kontorlokaler i Stor-Oslo. Fabritius Gruppen er 100% eiet av Gjelsten Holding AS. Selskapet har 9 ansatte, solid økonomi og holder til i moderne kontorer i Oslo sentrum.

Kandidaten vil få en sentral rolle i organisasjonen og skal bidra til å nå selskapets mål gjennom å identifisere, realisere og være ansvarlig for gjennomføring av nye og pågående utviklingsprosjekter. PROSJEKTSJEF/EIENDOMSUTVIKLER VIL FÅ FØLGENDE HOVEDOPPGAVER: – Identifisere utviklingspotensial i våre eiendommer – Analyse av eiendomsporteføljen – Kontakt med reguleringsmyndigheter – Lede og samordne prosjektering – Prosjektbudsjettering – Prosjektorganisering, herunder engasjere rådgivere, prosjektledere, entreprenører, m.m. – Drive utviklingsprosjektene innenfor budsjett – Bygge nettverk og relasjoner, internt og eksternt Stillingen rapporterer til Prosjektdirektør. Aktuelle kandidater har universitetsutdanning på masternivå, gjerne sivil­ ingeniør eller tilsvarende innen bygg­ eller anleggsfag. Andre fagretninger kan også komme i betraktning, forutsatt relevant erfaring.

Vi ser etter kandidater med minimum 5 års erfaring fra utvikling, organisering og gjennomføring av eiendomsprosjekter. Erfaring fra eiendomsselskap, entreprenørbransjen eller rådgivermiljøer er en fordel. Det forutsettes at kandidaten har god forståelse for offentlige prosesser og rammevilkår ift. eiendomsutvikling. Kandidaten bør være interessert i, og ha høy kompetanse på, ny teknologi/dataverktøy, herunder spesielt Excel og PowerPoint, og kunne være en ressursperson ift. dette. Kandidaten må være selvstendig og på eget initiativ bidra til å nå selskapets mål. Kandidaten vil være en del av et team, og bør ha et ønske om å bidra til å gjøre teamet og selskapet som helhet bedre. Vi ser etter en representativ og positiv person med godt humør, stort engasjement og gode samarbeidsegenskaper. I Fabritius er det «vi» og ikke «jeg»! FABRITIUS TILBYR: – En sentral og spennende stilling med utviklingsmuligheter – Et selskap med langsiktig perspektiv og finansielle muskler til å gjennomføre spennende prosjekter – Et godt og trivelig arbeidsmiljø – Konkurransedyktige betingelser

KONTAKT:

SØKNADSFRIST:

For mer informasjon, se www.fabritius.no eller ta kontakt med våre rådgivere i Hartmark Executive Search AS, Philippe Caillé (tlf. 900 71 965) eller Anne Cathrine Ringnes (930 85 543).

22. oktober 2017


På. Bygg. Pareto Bank finansierer gode eiendomsprosjekter.

Vi bygger alt arbeid på kompetanse og kjennskap til markedet, men i hvert enkelt prosjekt er vi først og fremst praktikere. Vi bruker kunnskapen vår til å skreddersy finansieringsløsninger, slik at du kommer raskt i gang. Les mer om effektiv eiendomsfinansiering på paretobank.no eller ring 24028120

Prosjektbanken


INNHOLD 14

36

Leder På tide å tenke nytt

NYHE TER 20 Pensjonseiendommene 26 Norsk Eiendom: Hjelper eiendoms­bransjen med ­omdømmebygging 32 Nyheter fra Estate Danmark 46 Nusfjord: Krefting satser tung på turisme 96 Ung profil: Egil Andre Mortensen 102 Arkitektur: Tidsreisen 110 Masterstudenter: Økt gap mellom natur og kultur

96

PORTRE T TE T 36 Point of No Return Styreleder i Wahl Eiendom Camilla Wahl

102 N °5 201 7 |

estate M AGAS IN

17


INNHOLD BOLIG 56 Strategisk tenking i eiendomsutvikling 62 Prosjektmeglerne tror på opptur i bolig 72 Klart for 9500 nye ­boliger i Vestby

62

76 Vestby og Ås ­vekstvinnere 78 ­Posisjonerer seg i Ski og O ­ ppegård 80 Vil sette fart på store boligprosjekter 84 Vil ha mindre boligfokus i Skøyen-plan 88 Hotell og ­leiligheter flyter sammen 92 Radisson Blu-hotell med leiligheter 94 Sikrer regulerings­tapte verdier

NY T T OM NAVN 116 AF eiendom utvider

94 18

118 Fra NPRO til Wahl Eiendom 120 Blir eiendomsutvikler i Neptune Properties 122 Jon T ­ allberg til Tress ­Asset M ­ anagement

N °5 201 7 |

estate M AGAS IN


Vi vet at fuglene ikke faller ned helt av seg selv

Kunnskap og erfaring opparbeidet gjennom over femti ür gir oss i Malling & Co hver gang vi vi fforbereder oss for nye utfordringer. r. fortrinn hv er gang orb I 1964 startet Peter T. Malling opp en helt ny nÌring i Norge – profesjonell megling og forvaltning av nÌringseiendom. I dag teller Malling & Co over 170 ansatte og tilbyr markedets bredeste tilbud av eiendomstjenester. www.malling.no

Historien forplikter


N NYHETER

DISSE ­E I E N D O M M E N E SKAL SIKRE ­P E N S J O N E N VÅR De norske livselskapene har eiendom verdt nesten 130 milliarder kroner. Porteføljene omfatter alt fra trafostasjoner, flyhangarer og nedlagte bryggerier til hoteller, kjøpesentre og kontoreiendommer. Av: Tore Årdal / Foto: Per Martin Haaheim

20

N °5 201 7 |

estate M AGAS IN


– Ettersom de fleste eiendommene er kjøpt de siste 10 årene, har vi i mange tilfeller vært nødt til å se litt utenfor boksen. RICHARD GROVEN - EIENDOMSSJEF I OSLO PENSJONSFORSIKRING

E

state Magasin har gått gjennom porte­ føljene til de norske liv­ selskapene. Gjennomgangen ­ viser at KLP, ­Storebrand Livsforsikring, DNB L ­ ivsforsikring, Oslo Pensjonsforsikring, Nordea Liv og ­Sparebank 1 Liv har en eiendomsmasse med en samlet markedsverdi på 128,7 milliarder kroner. KLP STØRST Med eiendom verdt 61 milliarder kroner, har KLP den klart største porteføljen. Det er imidlertid Oslo Pensjonsforsikring som har ­ den høyeste eksponeringen mot eiendom (18 prosent av forvaltningskapitalen). – Med 18 prosent er vi der vi skal være, sier eiendomssjef Richard Groven i Oslo Pensjons­ forsikring. Dette livselskapet sitter alene på eien­ domsverdier for 15 milliarder kroner. UNG PORTEFØLJE Oslo Pensjonsforsikring er eid av Oslo kom­ mune. Selskapet har en forholdsvis ung eien­ domsportefølje, der hoveddelen av porteføljen er investert fra 2007/2008 og frem til nå. – Ettersom de fleste eiendommene er kjøpt de siste 10 årene, har vi i mange tilfeller vært nødt til å se litt utenfor boksen. Derfor eier vi blant annet eiendommer for produksjon, fly­ hangarer og 43.000 kvadratmeter med trafo­ stasjoner. Fellesnevneren for flere av eien­ dommene er at de har lange leieavtaler som gir stabile inntekter, sier Groven.

MEGLERE RINGER STADIG Eierhorisonten er i prinsippet inn i evigheten. I Oslo Pensjonsforsikring er det ikke slik at alt er til salgs til riktig pris. – Nei, egentlig ikke. Skal vi selge, må vi ent­ en kjøpe noe annet enn eiendom, eller kjøpe en annen eiendom i det samme markedet. Det ønsker vi ikke så lenge eiendommen er innen­ for investeringsstrategien. Men det er stadig meglere som ringer oss for å fortelle hvor mye vi kan tjene på å selge ulike eiendommer, smil­ er han. SOLGTE PÅ FORNEBU KLP Eiendom solgte nylig et tomteområde på ca. 40.000 kvadratmeter på Fornebu for 490 millioner kroner. Det betyr imidlertid ikke at selskapet er på selgeren. – Det er veldig sjelden at vi selger. Tomten på Fornebu var et stort utviklingsprosjekt for boliger, og det er utenfor vår kjernevirksom­ het. Vi valgte derfor å selge siden prisen var akseptabel, sier administrerende direktør Gunnar Gjørtz i KLP Eiendom. SKAL ØKE Eiendomsporteføljen til KLP utgjør drøyt 12 prosent av forvaltningskapitalen. Gjørtz sier at prosentandelen skal opp i 13 prosent. En økning på ett prosentpoeng tilsvarer en verdiøkning på over 4 milliarder kroner. I tillegg er forvaltningskapitalen i vekst, noe som krever ytterligere eiendomsinves­ N °5 201 7 |

estate M AGAS IN

teringer for å sikre prosentandelen. – Hva ser dere etter når dere skal gjøre nye kjøp? – Vi har både kontoreiendommer, kjøpe­ sentre og hoteller i Norge, samt et hotell i London. Det er innenfor de samme kate­ goriene vi ser etter nye eiendommer, svarer Gjørtz. NY ORDNING UTEN EIENDOM Nordea Liv har også planer om å øke eksponeringen mot eiendom. Dette liv­ ­ selskapet har nemlig bare eiendom i den g­ amle pensjonsordningen, hvor eiendom ut­gjør ca. 10 prosent -eller 5 milliarder kroner- av den totale forvaltningskapitalen. – Vi har ambisjoner om å få eiendom også inn i den nye ordningen, men det krever en del tilpasninger ettersom eiendom verdi­vurderes kvartalsvis, sier Nils Arne G ­undersen, ­investeringsdirektør eiendom i Nordea Liv. KUNDENE BESTEMMER Håpet er å komme i gang med eiendoms­ investeringene om ikke så altfor lenge. Forvaltningskapitalen i den nye ordningen ­ er omtrent like stor som i den gamle. Hvis ­eiendom vektes likt i begge ordninger, snakker vi altså om nye eien­domsinvesteringer på 5 mil­ liarder kroner. I den nye ordning er det imidlertid kundene selv som velger risikoprofil, og da spørs det hvor mange som velger eiendom. 21


1

130 MRD

DE NORSKE LIVSELSKAPENE HAR EIENDOM VERDT NESTEN 130 MILLIARDER KRONER.

KLP Markedsverdi eiendomsportefølje: 61 milliarder Andel eiendom: Drøyt 12 prosent av forvaltningskapitalen 5 største eiendommer (kvm): - Frydenlund, Pilestredet 40-52 (82.320 kvm) - Teglholmsgade 1-3, København (82.231 kvm) - Drammensveien 288 (54.000 kvm) - Trondheimsveien 2, Schous Bryggeri (54.000) - Byporten, Jernbanetorget 6 (45.113 kvm)

DNB LIVSFORSIKRING Markedsverdi eiendomsportefølje: 20 milliarder Andel eiendom: 10 prosent av forvaltningskapitalen 5 største eiendommer (kvm): - Sørlandssenteret, 50 prosent andel (165.000 kvm) - Trondheim Torg (34.500 kvm) - Radisson Blu Bryggen Bergen (25.100 kvm) - Beddingen 16, Trondheim (24.900 kvm) - Leif Tronstad Plass, Trondheim (24.200 kvm)

NORDEA LIV Markedsverdi eiendomsportefølje: 5,2 milliarder Andel eiendom: 4,6 prosent av forvaltningskapitalen 5 største eiendommer (kvm): - Folke Bernadottes vei 38: (26.167 kvm) - Strømsveien 102 (23.445 kvm) - Nykirkebakken 2 (10.807 kvm) - Rådhuspassasjen (10.125 kvm) - Krinkelkroken 1 (9.964 kvm)

22

N °5 201 7 |

estate M AGAS IN


FOTO: HELGEHØIFØDT LISENS: CC-BY-SA-3.0

2

i

1: Nordea Livs ­Rådhuspassasjen. 2:Byporten 3: KLP eier flere prestisjeeiendommer som ikke er blant de største i areal. Her er BA-HR-bygget på Tjuvholmen.

3

N °5 201 7 |

estate M AGAS IN

23


i

ØVERST: Filipstad Brygge NEDERST: Økern Portal vil bli den største eiendommen i Oslo ­Pensjonsforsikrings portefølje.

STOREBRAND LIVSFORSIKRING Markedsverdi eiendomsportefølje: 23 milliarder Andel eiendom: 10 prosent av forvaltningskapitalen 5 største eiendommer (kvm): - Kvadrat Kjøpesenter (60.000 kvm) - Filipstad Brygge (54.000 kvm) - Ruseløkkveien 26 (54.000 kvm) - Lysaker Park (44.000 kvm) - Tiller Torget (28.000 kvm)

OSLO PENSJONSFORSIKRING Markedsverdi eiendomsportefølje: 15 milliarder Andel eiendom: 18 prosent av forvaltningskapitalen

ILL: DARK ARKITEKTER

5 største direkteeide eiendommer (kvm): - Økern Portal, utviklingsprosjekt (75.000 kvm) - Gardermoen Technical Base (60.663 kvm) - Ullevål Stadion (57.776 kvm) - Media City Bergen, 50 prosent andel (45.000 kvm) - Hatros, trafo-stasjoner (42.742 kvm)

SPAREBANK 1 LIV Markedsverdi eiendomsportefølje: 4,5 milliarder Andel eiendom: 17 prosent av forvaltningskapitalen 5 største eiendommer (kvm): - Sjølyst plass 1-3 (29.820 kvm) - Hammersborggata 2 (28.000 kvm) - Skabos vei 4 (14.700 kvm) - Storgaten 33 (17.800 kvm) - Karenslyst alle 20 (10.000 kvm)

24

N °5 201 7 |

estate M AGAS IN


BN Bank på offensiven! BN Bank er tilbake og satser offensivt både innenfor prosjekt- og langsiktig finansiering i Oslo-området. Våre medarbeidere har lang erfaring fra eiendomsfinansiering og er klar til å bidra til å finne gode løsninger på ditt finansieringsbehov. Med vårt fokus på kompetanse og gode relasjoner, enkle prosesser og forutsigbarhet, velges vi av stadig flere aktører i eiendomsbransjen.

Hils på våre sist ansatte!

Du finner kontaktinfo om alle våre ansatte på bnbank.no/kontakt-bedrift Ta kontakt med en av oss for en prat om ditt prosjekt!

| ETTE RISTINE WILLE AN KJETIL FARUP | CH

BOMANN LARSEN

Besøksadresse: BN Bank Oslo | Tordenskiolds gate 8 - 10 | Telefon +47 22 82 56 00 | www.bnbank.no


i

26

N °5 201 7 |

estate M AGAS IN

Carl Henrik Borchsenius og Norsk Eiendom har laget en verktøykasse for omdømmebygging i eiendomsbransjen. Det setter adm. direktør Matilde Vinje i AF Eiendom pris på.


Hjelper eiendoms­bransjen med ­omdømmebygging Norsk Eiendom har laget en verktøykasse for omdømmebygging i eiendomsbransjen. Av: Dag-Jørgen Saltnes / Foto: Marte Gjærde

N NYHETER

Det er bransjeforeningens medlemmer som skal få tilgang på verktøykassen, som består av syv moduler. – Henning Kvitnes hevder i en av sine viser at «Evig eies kun et dårlig rykte». Vi vet i alle fall at det tar tid å endre det ryktet vi har fått – uavhengig av om et eventuelt dårlig rykte er berettiget eller ikke, sier Norsk Eiendoms adm. direktør Thor Olaf Askjer. Han har ambisjoner om at verktøykassen for omdømme­ bygging skal hjelpe eiendomsaktørene som ikke har e­ rfaring med pr og omdømmebygging. Norsk Eiendom mener eiendoms­bransjen er altfor stor og viktig til at den skal ­neglisjere omdømmet. – Samfunnet vårt står overfor store utfordringer, med høy befolkningsvekst, klima, knutepunktsfortetting, sikker­het og godt bomiljø. For alle disse utfordringene har eiendoms­ bransjen en helt sentral rolle og et veldig stort ­ansvar. Det er vår bransje, med våre medlemmer i spissen, som ­utvikler, bygger og drifter den byen og de tettstedene som vi alle er en del av og som skal stå her i hundre år, sier nærings­ politisk rådgiver Carl Henrik Borchsenius i Norsk Eiendom til Estate Magasin. Han mener at bransjen er helt avhengig av et godt om­ dømme for å lykkes med disse utfordringene. N °5 201 7 |

estate M AGAS IN

MANGE KONTAKTPUNKTER – Har du et godt omdømme, vil du lykkes med alle kontakt­ punktene som du har i ditt virke. Det handler om å tiltrek­ ke seg de gode medarbeiderne, det handler om å lykkes i kontraktene, det handler om å ha gode regulerings­prosesser med dialog med ulike parter og naboer, kommunen og ­politikere. Har du et godt omdømme, så får du et stort og godt handlingsrom og det er lagt til rette for at du skal ­lykkes med jobben. Har du ikke et godt omdømme, er det en tilsvarende negativt, sier Borchsenius. Han forteller at Norsk Eiendom fikk en aha-opplevelse for noen år siden da de gjorde en omdømmeundersøkelse. – Vi trodde bransjen hadde et godt omdømme, men det viste seg at det stemte ikke. Omverdenen, med ­politikere, kommuner og andre, hadde ikke den gode oppfatningen av bransjen. Det var nedslående for oss å lese den under­søkelsen. Skal bransjen lykkes med ut­ fordringene, må vi bidra til at hvert selskap kan bygge sitt omdømme. På sikt vil det bidra til at bransjens om­ dømme øker, sier ­B orchsenius. Han mener det er helt avgjørende at politikere og ­andre viktige premissgivere har en positiv oppfatning av ­bransjen. Særlig når Norsk Eiendom skal på Stortinget 27


og snakke om merverdiavgift eller plan- og bygningslov og andre ting som viktig for ­ bransjen – Da må politikerne oppfatte bransjen ­positivt. Det blir tungt å få gjennom sakene bransjen er opptatt av hvis de oppfatter oss som noen som ikke tar ansvar VIL TA SAMFUNNSANSVAR Direktør i AF Eiendom, Matilda Vinje, er svært positiv til Norsk Eiendoms nye verktøykasse for omdømmebygging. – For oss som eiendomsaktør er om­ dømmet viktig på flere nivåer. Vi i AF E ­ iendom er opptatt av å være en av de seriøse og profesjonelle aktører som bidrar til større ­ samfunnsansvar og til at bransjen får et b ­ edre omdømme. Det er derfor veldig velkomment at Norsk Eiendom tar det initiativet for bran­ sjen. For oss var dette en viktig grunn til å slutte oss til Norsk Eiendom. Vi kan ta del i beste praksis i bransjen og bidra med våre er­ 28

faringer, sier Vinje. Hun mener det er viktig for selskapet at bransjen tar samfunnsansvar. – Vi ser at det er helt sentralt for oss at både bransjen har et godt omdømme, men også at vårt selskaps relasjoner er helt avgjørende for at vi klarer å lykkes. Eiendom er en bransje hvor man må mestre mange fagfelt. De aller færreste klarer å være like gode på alt sam­ tidig, og derfor blir relasjonene så viktige. Vi må trekke på ekspertisen til andre fagmiljøer i bransjen og knytte sterke relasjoner til med­ investorer i bransjen og andre profesjonelle partnere, sier Vinje. Matilda Vinje mener det er viktig at offentlige myndigheter ser at selskapet er ­ opptatt av å bidra til en positiv by­utvikling og at sam­ arbeidet med kommunen er ­konstruktivt. En verktøykasse kan bidra til å utvikle bran­ sjen, noe som vil være positivt for alle aktører sier Vinje. N °5 201 7 |

estate M AGAS IN

Carl Henrik Borchsenius ­mener eiendoms­ bransjen er avhengig av et godt omdømme.


HOVEDKONTOR I NYDALEN 365 - 2500 KVM LEDIG I DET GAMLE SPINNERIET

Med sin karakteristiske teglsteinsfasade og Akerselva slyngende sjarmerende forbi vinduene, er det en idyllisk og historisk atmosfære som møter deg i Gjerdrums vei 10 A. Det gamle spinneriet i Nydalen kan bli et unikt og sjelfullt hovedkontor for en større bedrift, men kan også deles opp til å passe for mindre aktører. Bygget har gjennomgått en totalrenovering og har fått lyse og luftige lokaler med særpreg. Lokalenes størrelser er fra 365 til 2500 kvm, og ligger i umiddelbar nærhet til Nydalen sentrum med T-banestasjon, butikker og serveringssteder. For mer info, se www.gjerdrumsvei10a.no

Kontakt for visning: Janne Herstad Tlf 481 07 278 jhe@avantor.no


Våre moduler kan bidra til at hvert selskap bygger sitt omdømme sten på sten ved å følge dette her og er bedre rustet neste gang de skal ha nabomøte i forbindelse med en reguleringssak eller opplever en uheldig hendelse eller brande seg i et tyngre salgsfremstøt. Carl Henrik Borchsenius - Næringspolitisk rådgiver Norsk Eiendom

i

30

N °5 201 7 |

Matilda Vinje i AF Eiendom er opptatt av at bedriften tar ­samfunnsansvar

estate M AGAS IN

Et område hvor et dårlig omdømme kan få negative konsekvenser er innenfor utbyggeres infrastrukturbidrag. Det er lettere å få en god dialog om infrastrukturbidraget dersom ­bransjen vurderes som seriøs. – Det er ikke alltid våre medlemmer opplever en god dialog med kommunen, ­ ­skyter Borchsenius inn. Han har fått hjelp av en ekstern rådgiver og noen av Norsk Eiendoms medlemmer til å lage verktøykassen. De syv modulene som Norsk Eiendoms ­medlemmer får tilgang på: • Merkevare • Omdømmet • Intern kommunikasjon • Kundedialog • Dialog med kommunen • Dialog med interessenter • Mediekontakt – Hver modul er en liten kokebok med ­hvordan man skal jobbe med dette. Noen er veldig konkrete, for eksempel hvordan man skriver pressemeldinger. Andre er litt mer overordnet og en guide til hvordan man gjør prosessen, sier Borchsenius. – Verktøykassen kan som alle andre verktøy­ kasser tilpasses den enkeltes behov. For de ­selskapene som ikke har en tydelig uttrykt strategi, vil verktøykassen være til uvurderlig hjelp. Noen har kanskje en mangelfull s­ trategi, eller det kan være på tide å revidere en ut­ datert strategi. For slike bedrifter vil verktøy­ kassen både bli en inspirasjon til å foreta en revisjon, samtidig som man vil bli bragt inn i gode spor, sier Askjer.


GODT HÅNDVERK HANDLER OM Å FORSTÅ ULIKE BEHOV. OG AT BYGGET LEVERES SOM AVTALT.

Å utvikle gode næringsbygg krever erfaring og solide kunnskaper. Helt siden 1938 har vi levert og løst komplekse og krevende bygge­ prosjekter. Vi har egne håndverkere som fokuserer spesielt på sikkerhet, gjennomføring og sluttresultat. Derfor er både byggherre og utvikler garantert en god prosess. Vi leverer på tid. Vi leverer på kompetanse. Vi leverer på kvalitet. seltor.no


N Y H E T E R F R A E S TAT E D A N M A R K LES FLERE NYHETER PÅ: WWW.ESTATEMEDIA.DK

Kjøper 500 000 kvm

TUSENVIS AV BOLIGER PÅ VEI Økte boligpriser i Nordsjælland har bidratt til store utbyggingsplaner.

Fredericia Havn, PFA og ADP kjøper 500 000 kvadratmeter i Taulov ved ­Fredericia.

D

Bare i Helsingør planlegges det nå 1740 nye boliger. – Det har skjedd en markant utvikling i Helsingør kommune i løpet av de seneste årene. I dag er vi 62 667 innbyggere, og flere er på vei. Vi har et økende grunnlag av skatteinntekter og antall nystartede virk­ somheter er opp med118 prosent fra 148 i 2013 til 322 i 2016, sa borger­mester Benedikte Kiær på Estate Medias ­konferanse torsdag om investeringer i Nordsjælland. Hun melder at stigende priser på boliger i København har bidratt til at flere investorer har fått opp øynene for Helsingør. – Det er planlagt privat og offentlig boligutvikling for opp mot 13 milliarder kroner de neste årene, sa Kiær videre.

et er Fredericia kommune som selger tomten som skal bli et gigantisk logistikksentrum. Fredrericia Havn, ADP og PFA kjøper knappe 500 000 kvadrat­ meter, og vil sette fart på utviklingen av Danmarks Multi­ modale Transport- og Logistikcenter i Taulov, som nå får navnet Taulov Dryport. PFA er Danmarks største pensjons­ selskap, mens ADP eier og driver havnene i Nyborg, ­M iddelfart og Fredericia. – Vi har kun jobbet med prosjektet i tre år, og derfor er det ikke modnet ennå. For å få ytterligere volum og hastighet inn i transport- og logistikksenteret, har vi gjennom lengre tid søkt en ­finansiell partner og medinvestor, sier CEO Nils Skeby i ADP. Han forteller at det er behov for store investeringer i bygninger for å få etablert Taulov Dryport. – Dette er den første investeringen av denne type for PFA og den understøtter vår strategi om å komme raskt inn i større ­prosjekter, så vi kan være med å prege utviklingen i enda sterkere grad, sier Michael Bruhn, eiendomsdirektør i PFA.

32

N °5 201 7 |

estate M AGAS IN


På jakt etter nye og rimelige lokaler?

2020park har kontorlokaler med høy kvalitet, lave priser og topp beliggenhet. Lokalisert på Forus øst med unik kollektivdekning, og bygg som er BREEAM Excellent sertifisert. 2020park scorer meget høyt på kundetilfredshet og jobber hele tiden for at leietakere skal trives i våre lokaler.

EFFEKTIVE LOKALER => LAVE KOSTNADER Kontakt oss i dag for en uforpliktende visning og lunsj! 99 73 77 58 / jee@ruinvest.no 2020park.no


Full fart på Verket:

Moss transformeres. Byen åpner seg. Blir urban og transparent. Industri erstattes med service og kontor. Igjen flytter folk til byen. Midt i transformasjonen finner du Verket. – Vi er bare så vidt i gang, og store planer for nye områder er igangsatt, og vi satser på salgsstart høsten 2018 for boligene. Vi jobber også med nytt konferansehotell, målet er åpning i 2020. Da vil også en ny bypark stå ferdig, her legger vi til rette for store plasser og grønne drag. De første, store leietakerne når det gjelder næring på ­Verket er på plass. Skatteetaten og BDO Revisjon flytter inn i ­Ankers Hus, et kontorbygg som er ferdig i 2018. Bygget er planlagt som passivhus i energiklasse A, og miljøklassifisert Breeam Nor Very Good. Rehabiliteringen av M6 er også i full gang. Her flytter coworkingselskapet CWi inn. Østfolds nye storstue innen innovasjon satser på å være i gang til våren, og forventningene er høye.

Stedet fo drømme

Det startet med middelalderen. Allerede d katedral her. Så fulgte et halvt tusen år m primære. Så startet et nytt og spennende

– Det er virkelig et sted å vokse, dette her, s

direktør for forretningsområde Ski i Höegh Ei Ski Næringspark. – Vi er klar over at dette

spennende historie, det er en av grunnene t

hele området og næringsparken skal bli et

dem som griper muligheten. Dette er ste ønsker å gjøre alvor av, fortsetter han.

Endringene i arbeidslivet blir store fremove

har ambisjoner om å bidra når gamle konto fleksible og kreative løsninger.


– Lett å vokse med Höegh Differ og Airthings. Begge har holdt til i bygget til Höegh Eiendom i Parkveien 53 i flere år. ­Begge har hatt en ­parallell reise i sin utvikling. Nå ­flytter begge til nye lokaler i Wergelandsveien 7.

or er

Differ og Airthings. Selskaper det lukter fremtid av. Det ene selskapet utvikler radonmålere, Airthings er verdens­ledende på elektronisk overvåkning av innendørs l­ uftkvalitet. Det andre selskapet – management consulting-selskapet ­Differ – leverer en spennende kombinasjon av industriell ­erfaring og digitale løsninger, og er helt rå på effektivisering, strategiutvikling og strukturelle prosesser. Begge ser nå frem til å komme inn i større, spesial­tilpassede ­lokaler i Wergelandsveien 7.

da var det hospital og med det jordnære, det eventyr.

sier Karl Erik N ­ avestad,

iendom, om ­Drømtorp, er et område med en

til at vi er opptatt av at

t miljø som begeistrer

edet for drømmer du

er, og Höegh ­Eiendom

orceller byttes ut med

Les mer om eiendommene i magasinet Ö, fra 25. oktober.

Nytt liv for vinslottet på Hasle:

Sterke saker

Fødsel er sterke saker. Men gjenopplivning kan være enda sterkere. Nå får det gamle vinslottet på toppen av Hasle et nytt liv. Det handler mye om samspill og motstand. Å løfte frem det opprinnelige. Å transformere til en ny tid. Og så legge til noe. En signatur for en ny tid. Når Vinslottet nå transformeres til et sted for mennesker døgnet rundt, handler det om å lage plass til å leve. Et miljø der lufta er for alle og livet i balanse. Hele 223 boliger og 10 000 kvadrat­ meter med næring og handel vil stå ferdig sommeren 2020. Höegh Eiendom ser nå etter spennende og unike konsepter til Bygg01 som kan berike området.


36

N °5 201 7 |

estate M AGAS IN


PORTRETTET

Point of No Return Camilla Wahl blir minnet på familiehistorien hver gang hun åpner en bok og kjenner lukten av trykksverte. Med kjøpet av det siste bygget i ­Barcode-rekken, forbereder hun seg på å skrive flere nye kapitler.

Av: Tore Årdal / Foto: Marius Viken

N °5 201 7 |

estate M AGAS IN

37


– Vi er alltid på jakt etter fundament­eiendommer ­sentralt i Oslo

P PORTRETTET

D

et har vært tradisjon i Wahl Eiendom at styrelederen har fast plass ved enden av b ­ ordet under styremøtene. Når Sigurd Wahl og datteren Camilla reiser seg samtidig i et styremøte i det ­herskapelige kontorbygget Oscars gate 55 i 2014, er det en symbolsterk handling for dem begge. Camilla Wahl har vært styremedlem i selskapet siden hun fylte 18 år i 1988, men nå bytter hun bokstavelig talt plass med faren. – Det var ikke gitt at jeg skulle gå inn i virksomheten, men min far har alltid ønsket at min bror og jeg skulle involvere oss i selskapet, og han ble veldig glad for at jeg ønsket å bli styreleder, sier Camilla Wahl. RINGTE VERDENSMESTER I 2007 ble hun foreslått som styremedlem i Rom ­Eiendom, som blant annet eier en tredjedel av Oslo S Utvikling – selskapet bak Barcode-rekken i Bjørvika. Styremøtene i ­ Rom Eiendom var i Schweigaards gate, hvor Camilla Wahl etter hvert kunne følge med på det som skjedde på den ­andre siden av jernbanesporene. Hun ble styremedlem før byggene begynte å reise seg og den massive protestormen raste mot de planlagte høyhusene. Da Oslo S Utvikling skulle sette utropstegnet i Barcode-rekken med bygget som hadde prosjektnavnet DEG 42 (Dronning Eufemias gate 42), ringte hun til den tidligere verdensmester i roing, Rolf Thorsen, som nå var administrerende direktør i Bjørvika-selskapet. Hun kjente ham litt fra før. BEGYNTE Å MASE – For meg representerte dette bygget noe helt nytt. Det ble bygget på en resttomt, som det opprinnelig var usikkert hva kunne brukes til. Boksene og trappen på utsiden av bygget kan se ut som bare noen artige New York-aktige grep, men faktum er at dette er en veldig gjennomtenkt arkitektur der trappene er rømningsvei, mens boksene er møterom for å skaffe mer areal til det lille bygget, sier hun.

38

N °5 201 7 |

estate M AGAS IN

I telefonsamtalen med Rolf Thorsen sa Camilla Wahl rett ut at hun ville kjøpe bygget, men selv om Thorsen var åpen for en prat, var han også tydelig på at det ikke var til salgs på det tidspunktet. – Fra da av begynte jeg å mase på ham, ler hun. LANGSIKTIG VERDIUTVIKLING I mars i fjor sprakk nyheten om at Wahl Eiendom hadde kjøpt bygget for 250 millioner kroner, og det helt uten leie­ takere. Nå er imidlertid nesten hele bygget leid ut – de tre øverste etasjene til Vipps. I dagens eiendomsmarked, med knallhard kamp om få objekter i Oslos Central Business District, er det naturlig nok ikke direkteavkastningen som har trigget dette kjøpet. – Vi er alltid på jakt etter fundamenteiendommer sentralt i Oslo som kan gi en god langsiktig verdiutvikling. Det er alt fra Majorstuen og ned til Bjørvika, sier Wahl. STOR TRYKKERIBEDRIFT Selv om alt i utgangspunktet kan være til salgs, kan lang­ siktig for Wahl Eiendom også bety inn i evigheten. ­Selskapet har tross alt røtter tilbake til 1905 – året som markerte ­slutten på unionen mellom Norge og Sverige. Dette var nemlig etableringsåret for Det Mallingske Boktrykkeri, som i 1917 ble kjøpt av Julius Aas og Sigurd A. Wahl. Sistnevnte var oldefaren til Camilla Wahl. Aas & Wahl og Det Mallingske Boktrykkeri ble en av landets største trykkeribedrifter, og hadde i 1950-årene nærmere 500 ansatte. Etter hvert som lokalene i Øvre ­Vollgate ble for små, kjøpte selskapet en tomt i ­Sørkedalsveien. Der ble det oppført et industribygg på ca. 30.000 kvadratmeter som i tillegg til trykkeriet huset Bladcentralen og Ernst G. Mortensens Forlag. HØYT STØYNIVÅ Det var i Sørkedalsveien Camilla Wahl så ofte ble med sin far på jobb. Han hadde overtatt virksomhet etter sin far, og


i

Camilla Wahl var tidlig interessert i å kjøpe DEG42 i Bjørvika.

N °5 201 7 |

estate M AGAS IN

39


ble dermed tredje generasjon driver av trykkeriet. I dag kan duftmolekylene fra en bok være nok til å aktivisere barndomsminnene hun har fra trykkeriet – blant annet de store papirrullene faren tok med hjem, slik at hun kunne rulle dem ut og tegne på. – Lukten av trykksverte var markant, og støynivået i trykkerisalen høyt. Jeg husker spesielt godt lunsjen for alle de ansatte, som ble arrangert lille julaften hvert år. Da satt jeg ved siden av min far, og var helt sikker på at jeg en dag skulle overta, smiler hun. SOLGTE TIL FABRITIUS Trykkerivirksomheten ble solgt til Fabritius i 1984. Sørkedalsveien 10 var imidlertid ikke en del av denne handelen. Denne eien­dommen ble i stedet overført til det nyopprettede selskapet Wahl Eiendom AS sammen med ­ kontorbygget Øvre Vollgate 13. Wahl Eiendom er i dag eier av eiendommens kontordel, mens senterdelen – også kjent som Colosseum ­senter – tilhører en annen gren av familien. Gevinsten fra salget av trykkerivirksomheten ble brukt til nye eiendomskjøp, og på 40

90-tallet begynte selskapet også satse på handels­eiendommer i samarbeid med ­Profier. I tillegg fikk Wahl Eiendom ansvaret for å ­forvalte en del av eiendommene til Hakongruppen, som blant annet huset dagligvare­ butikkene til Stein Erik Hagen. FYLTE OPP PENGEBINGEN På slutten av 90-tallet gikk Wahl Eiendom i kompaniskap med NorgesGruppen, Brødrene Lorentzen og noen mindre aksjonærer for å etablere Kjøpesenter Holding – en satsing for å utvikle eksisterende kjøpesentre. Etter at dette selskapet hadde bygget opp 12 nærsentre i Oslo og Bærum, kjøpte NorgesGruppen ut de andre aksjonærene i 2004. Dermed hadde Wahl Eiendom en velfylt pengebinge for å gjøre enda flere eiendoms­ kjøp. EIENDOM FOR 3 MILLIARDER I dag har selskapet en eiendomsportefølje med en markedsverdi på over 3 milliarder kroner. Samtidig er belåningen så lav som 30 prosent, slik at det ligger et betydelig N °5 201 7 |

estate M AGAS IN

­potensial i å øke porteføljen. Den videre veien for Wahl Eiendom skal nå legges gjennom en strategiprosess ledet av styreleder Camilla Wahl. Samtidig er Eivind Bøe Johannessen hentet fra stillingen som investerings­ direktør i Norwegian ­ Property for å bli administrerende direktør i Wahl ­Eiendom. Han skal utfordre selskapets eiere på nye investeringer. – Strategiprosessen har høy prioritet hos oss, og vi skal involvere alle de ansatte, sier hun. IKKE HANDLESTOPP Men det betyr ikke at det er handlestopp i Wahl Eiendom inntil strategien er lagt. – Nei, tiden går fort, og vi må henge med, påpeker Wahl. Hun synes i all hovedsak det er ­ veldig hyggelig og positivt å være arbeidende ­ styreleder i en familiebedrift. Men det har noen sider, og det må tas noen hensyn. – Det er viktig med en klar rollefordeling, slik at vi ikke tråkker på føttene til h ­ verandre. Dessuten må de ansatte vite hvilke roller vi har, og det må vi være enige om, sier Wahl, som i


Wahl Eiendoms Dronning Eufemias gate 42 har en karakteristisk arkitektur.

Camilla Wahl ser det store bildet.

tillegg til å være styreleder i Wahl E ­ iendom er aksjonær sammen med sin far og yngre bror. ULIKE STYRKER – Min far sier at vi har ulike styrker; at han er veldig opptatt av det driftsmessige, og drar rundt og sjekker eiendommene, mens jeg er god på det store bildet. Vi har et godt sam­ arbeid, men det er viktig for meg å få plass til å være en reell styreleder, og sånn er det blitt. Samtidig skjønner jeg at det er med noe ­blandede følelser han overlater det han har bygget opp til meg og min bror, sier hun, ­sittende i det samme rommet i Oscars gate hvor hun byttet stol med sin far i 2014. NORGES FØRSTE KJØPESENTER I bunn av selskapets portefølje ligger fundamenteiendommene med blant annet den tidligere trykkerieiendommen Sørkedalsveien 10, Oscars gate 53-55, Frogner Atrium, Grensen 13 og nå altså Dronning Eufemias gate 42. Wahl Eiendom er også majoritetsaksjonær (71 prosent) i Nærsenter Utvikling AS, som i dag eier syv små og mellomstore nærsenter. Blant disse er Veitvet senter i Groruddalen som mange regner for å være Norges første kjøpesenter. SATSER VED KNUTEPUNKTER – Vi satser på nærsenter i Oslo og ved knutepunkter rundt de store byene. Disse er mindre konjunkturavhengige enn andre kjøpesentre, mener hun. Nærsentrene skal bestå av en handelsdel bygget rundt en dagligvareaktør. I tillegg er det ønskelig med helserelatert, kommunal eller bydelsvirksomhet. Sentrene skal også være en møteplass hvor man kan treffe folk fra nærmiljøet. NÆRSENTER MED BOLIG Selskapet satser dessuten på bolig gjennom eier­ andelen på 60 prosent i N °5 201 7 |

estate M AGAS IN

41


42

N °5 201 7 |

estate M AGAS IN


– Det var ikke gitt at jeg skulle gå inn i virksomheten.

CAMILLA WAHL

— — Født i 1970, oppvokst i Oslo — — Arbeidende styreleder i Wahl Eiendom — — Er også styremedlem i Pareto Bank, og har tidligere vært styremedlem i Rom Eiendom — — Egen advokatvirksomhet, 2011— — Partner i Legalteam advokatfirma, 2007-2011 — — Egen advokatvirksomhet, 2006-2007 — — Daglig leder i Wahl Eiendom, 2002-2006 — — Advokatfullmektig i Wikborg Rein, ­S ingapore, 2000-2001 — — Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Selmer, 1998-1999 — — Konsulent i Rettsavdelingen ­U tenriksdepartementet 1997-1998 — — Intership, Office of Legal Affairs, FN, New York, 1996 — — Juridisk embetseksamen, U ­ niversitetet i Oslo, 1996 — — Er også bedriftsøkonom, og har g ­ runnfag i sosialøkonomi

Webu AS. ­Sistnevnte har nå 571 boenheter under ­utvikling – alle i Bergen. Noen av nærsentrene i Wahl-systemet er dessuten ervervet med omkringliggende ­tomter for boligutvikling. Dette gjelder blant annet Gjettum senter, hvor et stort antall ­boliger skal bygges i samarbeid med Kruse Smith Gruppen. – Dette er et stort og flott prosjekt. Det kan bli flere nærsentre med boliger i vår regi frem­ over, sier Wahl. UTFORDRER SEG SELV I 2015 ble hun forespurt om å bli styremedlem i Pareto Bank, og er nå inne i sin andre periode. – Pareto Bank ønsket et styremedlem med eiendoms­kompetanse, og jeg syntes det hørtes interessant ut. Jeg har ikke jobbet med bank annet enn fra kundesiden tidligere, men det er viktig å utfordre seg selv i blant – og også øke sin kompetanse, sier Wahl, som har brukt mye tid på å sette seg inn i det rent bankhåndverksmessige. Banken tilbyr prosjektfinansiering innenfor blant annet eiendom, men er også en stor aktør innen shipping. Noen av sakene havner også på bordet til styret for kreditt­ behandling. RYDDEJOBB I MARERITTFOND I perioden 2013-2016 var hun også styremedlem i DNB Eiendomsinvest I ASA, som i mediene ble omtalt som et marerittfond. Årsaken er alle småsparere som investerte i fondet for å få en eksponering mot næringseiendom, men så kom altså finanskrisen og gjorde utsiktene for fondet beksvarte. Det endte med at datter­ selskapene Fortin og SveaReal solgte mesteN °5 201 7 |

estate M AGAS IN

parten av kjempeporteføljen til Starwood Capital. Transaksjonen ble priset til ca. 11 ­milliarder kroner. – Jeg kom inn i styret på et tidspunkt der selskapet hadde store utfordringer. Det er selvsagt hyggeligere å være med på å ­bygge opp noe, enn å komme inn en negativ ­kontekst. Samtidig var det viktig å finne den beste løsningen for aksjonærene, noe jeg ­mener vi gjorde, sier hun. INVOLVERT I AMNESTY Interessen for eiendom har kommet ­gradvis for Camilla Wahl. Hun begynte å ­studere juss fordi hun hadde vært involvert i ­Amnesty i mange år, og planen var å jobbe inter­ nasjonalt rettet som jurist. Det gjorde hun da også i kort tid, først som konsulent i rett­ savdelingen i Utenriksdepartementet og ­etterpå i FN i New York. Etter hvert endret ting seg, og hun j­obbet både i Advokatfirmaet Selmer og hos ­Wikborg Rein før hun ble daglig leder i Wahl Eiendom i 2006. INVOLVERER BARNA Fire år senere startet hun imidlertid egen advokat­virksomhet, og var deretter med på oppbyggingen av Legalteam advokatfirma. – Jeg måtte finne ut av om det var Wahl ­Eiendom jeg ville bruke tiden og utdannelsen min på. Nå er jeg selv kommet dit at jeg har familievirksomheten i hodet det meste av døgnet, og involverer mine egne barn, sier Camilla Wahl, og legger til: – Det er genuint viktig at vi tar vare på det som er bygget opp i selskapet, samtidig som vi evner å tenke nytt og se fremover. 43


8 RASKE ?

Camilla Wahl Styreleder i Wahl Eiendom

Hva var din første jobb? - Jeg jobbet ved samlebåndet på familiens trykkeri, og pakket blader i kasser. Jeg jobbet også på sentralbordet. Din første eiendom? - En leilighet i Josefines gate på midten av 90-tallet. Hva hører du på? - Radio, podcast, spillelister og mye på lydbok. Hva leser du? - Aviser både på nett og papir. Jeg leser også mye bøker, og er mest glad i romaner. Akkurat nå holder jeg på med «De urolige» av Linn Ullmann. Hva gjør du på fritiden? - Jeg er sammen med familien min, trener litt og er veldig glad i å være sammen med venner. Jeg går også litt på jakt – både storvilt og rype. Hva irriterer deg? - Vanskelige og unødvendig sure mennesker. Og radioreklame. Hva blir du i godt humør av? - God stemning og fellesskapsfølelse, enten det er på jobb eller hjemme med barna eller venner. Jeg blir også veldig glad når noe jeg har jobbet lenge med, faller på plass. Det får jeg mye energi av. Hva er favoritt-appen din? - Jeg bruker daglig WhatsApp, Facebook, Snapchat, Twitter og Instagram.

44

N °5 201 7 |

estate M AGAS IN


DET ER FOLK SOM

BYGGER KUNNSKAP I BundeGruppen er kulturen bygget rundt FOLK; folkeskikk, orden, lagånd og kundefokus. Verdier som bidrar til vi bygger selskapet sammen. Byggebransjen er en næring man skal være stolt av å være en del av. Vi skal kunne ta kundene våre i hånden, se dem i øynene og vite at vi har stilt høye, faglige krav til oss selv i møte med dem. Når yrkesstolthet er standard blir også høy trivselsfaktor på arbeidsplassen en selvfølge. BundeGruppen er kåret til en av Norges beste arbeidsplasser i 2017. Les mer på bundegruppen.no

Folkeskikk - Orden - Lagånd - Kundefokus


FOTO: DAVID CARRERA

­K R E F T I N G S AT S E R T U N G T PÅ TURISME Carucel Eiendom har kjøpt fiskeværet Nusfjord i Lofoten, og oppgradering av rorbuene står for tur. Av: Silje Rønne

46

N °5 201 7 |

estate M AGAS IN


N °5 201 7 |

estate M AGAS IN

47


– Vi har lenge sett at Lofoten ville bli en populær destinasjon, og da særlig ­Nusfjord, siden dette er et av de mest ­autentiske fiske­værene. Caroline Krefting

I

starten av 2017 kjøpte Carl Erik ­Kreftings private selskap, Carucel E ­iendom, 70 prosent av aksjene i fiskeværet Nusfjord. Bestående av 14.000 dekar med urørt natur, originale rorbuer, og annen bygningsmasse som Trandamperiet, Karoline Restaurant, ­Oriana kro – Nusfjords egen pub, røykeri, smie og Landhandleriet som virkelig setter deg tilbake i tid. Landhandleriet er fra 1907, og har den originale innredningen med hyller, skap, benker og skuffer intakt. – Nusfjord er ett av Norges eldste og best bevarte fiskevær med lange tradisjoner fra Lofotfisket. Nusfjord var uten veifor­bindelse til sent på sekstitallet, før denne tiden var sjøveien den eneste forbindelse til stede. Dette har vært en av mange årsaker til at har stedet har blitt værende som det er. De ­tidligere eierne har også gjort en god jobb med å bevare stedet. Dette, sammen med de unike naturopplevelsene, er mye av grunnen for at vi valgte Nusfjord, sier ­Caroline Krefting, i Carucel Eiendom. Hun har ansvaret for oppgraderingene og utviklingen av fiskeværet, hvor de så langt har besluttet å investere 30 millioner kroner for å høyne kvaliteten. Oppussing av rorbuene er da noe av det første som står for tur.

48

URØRT MARK Nusfjord har en sammensatt bebyggelse som vesentlig stammer fra sent 1800- og tidlig 1900-tallet. Derfor er det mye å se på når du spaserer rundt i fiskeværet, og du kan ta del i historien gjennom en fredet kraftstasjon, sagbruket, smia, forskjellige naust, et stort og stemningsfylt trandamperi. Tettstedet har vært skånet for store ødeleggende branner og bygningsmassen fremstår som homogen uten innslag av nyere stilretninger. Dette gir N ­ usfjord sin unike karakter. I ­UNESCOs arkitekturvernår (1975) ble Nusfjord utpekt som et av tre pilotprosjekter i Norge, for b ­ evaring og synliggjøring av unike trehus­miljøer. – Vi har lenge sett at Lofoten ville bli en populær destinasjon, og da særlig Nusfjord, siden dette er et av de mest autentiske fiske­ værene. Da det dukket opp en mulighet her, grep vi den. I tillegg mener vi at Nusfjord er et av de mest genuine fiskeværene med tilgang til alt innen kort avstand, sier hun. Beliggenheten mellom Å og Henningsvær/ Svolvær, gjør Nusfjord unik. Ifølge Krefting gjør lokasjonen og komforten at turistene vil ønske å bo der under hele oppholdet, og heller foreta mindre dagsturer til resten av Lofoten. – Nå er det direkte fly fra Oslo til Leknes, N °5 201 7 |

estate M AGAS IN

i

Caroline Krefting.


i

N °5 201 7 |

I Nusfjord kan du gjøre alt fra å fiske, stående padling, surfing, kajakk, dykking, randonee, fotosafari, fotturer til å oppleve nordlys.

estate M AGAS IN

49


FOTO: SHUTTERSTOCK

og Widerøe har bestilt jetfly fra neste år. Det gjør at «timingen» er veldig god, og flyreisen fra Oslo er på rundt to timer, det vil si at turen til Nusfjord ikke tar lenger tid for folk fra Oslo enn å reise på hytta, understreker hun. ØKT STRØM AV TURISTER Allerede i år har Krefting opplevd at det har eksplodert der oppe. Derfor ønsker de å være tidlig ute med å tilby noe ekstra, og høyere komfort. – Vi ser at opplevelser er den nye trenden, og ønsker å imøtekomme det med et økt tilbud i Lofoten. Det er mye å oppleve i selve fiskeværet med eldre bygningsmasser, originale fiskefartøy i Havna og unike natur-, fiske- og dyreopplevelser. Her kan du dra på fisketur og deretter nyte god mat og vin i badstueog stampanlegget. Vi ser også at fotosafari 50

er en ettertraktet aktivitet, og i Nusfjord kan man nyte vakker natur, og fotografere alt fra havørn til nordlys, det er dette som er unikt med N ­ usfjord, forteller hun. – Vi går etter et mer «high end» marked, og vil gi Nusfjord et løft. Det vil si historiske opplevelser med moderne komfort. Gjestene forventer gode madrasser og flott innredning, men de vil allikevel oppleve det historiske fiskeværet, og de norske tradisjonene, fort­ setter hun, og nettopp det er den røde tråden i prosjektet. HELÅRS DESTINASJON Carucel Eiendom eier 23 rorbuer, men har tilgang på 46 stykker, med totalt 215 senge­ plasser i høysesong. Etter hvert ønsker de å utvide med flere rorbuer. Kombinasjonen med to restauranter og flere møterom har N °5 201 7 |

estate M AGAS IN

Nusfjord er et av Norges eldste og best bevarte fiskevær, med lange tradisjoner fra Lofotfisket. En gang var Nusfjord det viktigste fiskeværet i hele Lofoten.


Et bredere perspektiv Løsningen på dine utfordringer ligger i vår samlede kunnskap og erfaring. Deloitte har et bredere perspektiv som kan utgjøre forskjellen.

Optimalisering og strukturering av eiendomsprosjekter

Revisjon av noen av Norges største eiendomskonserner

Verdsettelser og finansiell rådgivning

Planlegging og gjennomføring av vellykkede transaksjoner

Eiendomsadvokater i mer enn 50 land

% Blant Norges ledende eiendomsadvokater

En av verdens største leverandør av profesjonelle tjenester. 264 000 ansatte i 150 land, med et globalt bransjenettverk for Real Estate.

Deloitte AS and Deloitte Advokatfirma AS are the Norwegian affiliates of Deloitte NWE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.no for a more detailed description of DTTL and its member firms. © 2017 Deloitte Advokatfirma AS


Det er også mye å oppleve i selve fiskeværet med eldre bygnings­ masser, originale fiskefartøy i Havna og unike natur-, fiske- og dyreopplevelser.

gjort ­Nusfjord til et reisemål for sportsfiskere, ­turister og møtedeltakere året rundt. – Lofoten blir mer og mer en helårs ­destinasjon. På høsten, vinteren og tidlig vår, kan man gjøre alt fra stående padling, surfing, kajakk, dykking, randonee, fotosafari, fotturer og oppleve nordlys. Det arrangeres også fisketurer ut fra Nusfjord i de gamle og originale fiskefartøyene Eltor og Havdur. Etter noen timer utpå havet får du servert Lofotens beste fiskesuppe og Bacalao, sier Krefting fornøyd. Det siste året har fiskeværet hatt en økning i antall hotellgjester, ikke kun utenlandske. Flere nordmenn velger også å feriere i eget land. – Vi ser at flere bedrifter reiser hit. E ­ nten på personaltur, mindre seminarer eller at de tar med kunder hit. Nusfjord har blitt en ­destinasjon hvor man kan oppleve noe sammen og skape gode relasjoner, i en spennende atmosfære, forklarer hun, og legger til at ­etter oppgraderingene vil Nusfjord også ha ­Lofotens beste komfort og service. – Dette skal være et sted for alle. Både for idrettsinteresserte som ønsker å klatre den høyeste toppen, til turister som liker kort­ turer, og småbarnsfamilier. Nå jobber vi også med å sette opp midtnattsol- og nordlyssafari, slik at vi kan tilrettelegg for at turister kan få disse opplevelsene, avslutter Krefting. 52

N °5 201 7 |

estate M AGAS IN


TEMA:

BOLIG­ UTVIKLING Side 56 – 95

N °5 201 7 |

estate M AGAS IN

55


Strategisk tenkning i eiendomsutvikling Å drive med eiendomsutvikling, er litt som å spille sjakk: Flytter du på brikker på den ene siden av brettet, kan det få store konsekvenser på den andre siden. Av: Tore Årdal

B BOLIG

D

a Estate Nyheter i september meldte at V ­ ictoria Eiendom sonderte mulighetene for å bygge ­boliger på en 12,3 mål stor tomt mellom Voksentoppen skole og Voksenåsen Kultur- og konferansehotell, tok det ikke lang tid før en vennlig og lattermild stemme ­responderte på telefon. LA PLAN FOR ANNENS EIENDOM Ikke bare er Marianne Reusch medeier av den ­o mtalte tomten. Hun er også jurist med doktorgrad fra ­ ­universitetet i Oslo, og har de siste seks årene ­d revet egen virksomhet, primært undervisning, etterut­ danning og workshops innen­f or fast eiendom, plan- og ­b ygningsrett og friluftsjuss. Hun har også skrevet flere bøker og en rekke fagartikler innen­for disse temaene. For tiden er hun dessuten engasjert av Gyldendal for å skrive boken «Plan- og bygningsretten i et nøtteskall». Victoria Eiendom kunne med andre ord ha fått en langt enklere start på partiet, da selskapet forsøkte å legge en plan for en eiendom de ikke selv eier.

56

N °5 201 7 |

estate M AGAS IN

STOR VERKTØYKASSE Men det kunne ha vært verre. Marianne Reusch er nemlig ikke av typen som setter kaffen i halsen, selv om hun på grunn av jobbreise var oppe allerede ved fem-tiden den morgenen hun leste artikkelen på Estate Nyheter. Her sitter hun foran oss på Frognerseteren og drikker te. Reusch har endog selvironi og kaller seg fagnerd. Hun digger å rote rundt i verktøykassen som står på feltet ved siden av plan- og bygningsloven. – Verktøykassen er stor, og mye større enn de fleste er klar over. Men nå skal jeg ikke snakke ned leserne av ­Estate Magasin, for jeg vet jo at kunnskapsnivået blant disse er veldig høyt, smiler hun. GODT FORARBEID ER VIKTIG Reusch er i fanklubben til alle som står på og prøver å få til noe, men påpeker samtidig at det er lurt å gjøre et godt forarbeid. – Hvis Victoria Eiendom ønsker å bygge boliger på denne tomten, har de valgt en klønete fremgangsmåte. Utover


i

Kreativitet er ­viktig, både innen­ for eiendoms­ utvikling og sjakk.

NOEN SMARTE TREKK •

• • •

FOTO: SHUTTERSTIOCK

N °5 201 7 |

estate M AGAS IN

Det er alltid skummelt når en sak kommer galt ut på et tidlig tids­ punkt. Hvis for eksempel et område er regulert for grønt­ ­ struktur, er det ikke lurt å gå rett på et forslag om høyhus. Har du forholdt deg til gjeldende arealplaner? Disse kan du ikke løpe fra. Har du undersøkt hvilke planer som foreligger for naboeiendommene? Er det mulig å få til et sam­ arbeid? Har du muligheten for å søke om dispensasjon fra gjeldende regulerings­plan? Kan du løse en nøtt ved å k­ ombinere flere elementer i planen? Kan du sukre pillen ved å møte et samfunnsbehov? Å starte et planarbeid for nabo­ eiendommen som du ikke eier, kan vise ditt eget prosjekt i et større perspektiv. Men du ­risikerer selvsagt at eieren av nabotomten blir sur. Hvis du er misfornøyd med planene for en naboeiendom, kan du vurdere å lansere en motplan. Husk at Plan- og bygningsetaten sitter med de avgjørende brikkene. Når alt kommer til alt, er det Mark Twain som sier det best: «Buy land, they´re not making it ­anymore».

57


FOTO: SHUTTERSTIOCK

- Ofte er det små ­tilpasninger som skal til for å oppnå en b­ etydelig endring. Marianne Reusch - jurist, foreleser og forfatter

i

dette ønsker jeg ikke å kommentere denne eiendommen, bortsett fra at det har vært veldig mange friere – på tross av at den ikke har vært annonsert, sier hun. MULIGHETSROMMET Det er ingenting i veien for å sette i gang et planarbeid for en eiendom man selv ikke eier. I de typiske tilfellene gjelder dette nabo­ eiendommen, som man gjerne vil implementere i sin egen plan. Men noen ­ ­kontakter også Plan- og bygningsetaten (PBE) for å få en vurdering av en isolert eiendom. Ved å involvere etaten på denne måten, kan man få klargjort mulighetsrommet for eiendommen. Denne informasjonen kan selvsagt være gull verdt hvis man ønsker å gå i dialog med eieren om en mulig handel. LURT Å SPØRRE EIEREN Reusch mener imidlertid at det i de fleste 58

tilfeller er lurt å spørre eieren før ideen tas ­videre til Plan- og bygningsetaten. Hvis eieren ikke er interessert, vet du hvor vedkommende står. Da kan du likevel gå videre til etaten. – Eiendom handler mye om strategi. Hvis det for eksempel iverksettes et reguleringsarbeid for naboeiendommen som går imot dine interesser, kan du enten klage med utestemme eller komme med en alternativ plan. En slik «motplan» kan være et effektivt virkemiddel for å påvirke utformingen av den endelige areal­planen, forteller hun. UNNGÅ STILLINGSKRIG Det beste er selvsagt å unngå et en slik stillings­krig oppstår. Kanskje er det bedre å inn­gå et samarbeid på strategisk nivå med eierne av nabotomtene. – De som velger en slik fremgangsmåte, opp­når ofte mer enn andre, fordi de tar utgangspunkt i noe som er større enn dem selv, sier hun. N °5 201 7 |

estate M AGAS IN

Marianne Reusch er jurist med doktorgrad fra universitetet i Oslo.

I tillegg er kreativitet – i eiendomsutvikling så vel som i sjakk – en viktig egenskap. Er det mulig å finne en annen inngang til p ­ rosjektet, eller rett og slett sukre det, slik at det blir spiselig for myndighetene? FIKK BYGGE I STRANDSONEN – Det er sikkert mange som vil gi meg kjeft for dette eksempelet, men se på Farris Bad. ­Hvordan er det mulig at de fikk bygge i strandsonen i et område hvor det hadde vært byggeforbud i 50 år? spør hun. – Selv om det ble mye bråk, løste de ut­ fordringene ved å heve hotellet over stranden. Dermed forble stranden åpen, ­ samtidig som publikum nå fikk garde­ rober og toaletter i tillegg. Kombinasjonen av fagkunnskap og kreativitet kan bringe ­prosjektet langt. Ofte er det små til­pasninger som skal til for å oppnå en betydelig endring, sier Marianne Reusch.


Boligprosjekter handler om mye mer enn 4 vegger & tak. Vi skal i like stor grad realisere boligdrømmer så vel som å selge det markedet ikke vet at det ønsker seg. Nordvik & Partners Prosjekt følger deg som boligutvikler gjennom hele prosjektet & er en sterk sparringspartner for at du skal få best mulig pris & de mest fornøyde boligkjøperne. Vi kan love deg at vi er både engasjerte & nytenkende. Vi leverer kvalitet fra a til å & vi skal vise deg at boligmegling handler om både engasjement, kunnskap & gjennomføringsevne. Nordvik & Partners Prosjekt Parkveien 33b 0258 Oslo T. 22 12 90 00

Besøk oss på partners.no/prosjekt


TO P P E N AV O S L O

Det ettertraktede «Observatorietomten», som Marianne Reusch er medeier av, er beliggende 501 meter over havet. Dette er ved Oslos høyest punktet utenfor markagrensen.

T

omten, som er på 12,3 mål, tilhørte tidligere universitetets astronomiske observatorium. – Universitetets observatorium lå opp­ rinnelig ved Solli plass i Oslo. Etter hvert som byen vokste, ble det vanskelig å drive vitenskapelige undersøkelser. I 1897 besluttet derfor Stortinget å kjøpe en tomt på toppen av Voksenkollen til nytt observatorium, forteller Marianne Reusch, som altså har en mindre eier­andel i tomten. BLE IKKE OBSERVATORIUM Planene om et observatorium på Voksen­ kollen ble aldri realisert. I stedet ble tomten i 1951 solgt til Forsvarsdepartementet, og salgs­ summen ble brukt til å bygge Solobservatoriet på Harestua. I 1964 ble tomten solgt til Simonsen ­Radio AS (Simrad) med sikte på bruk til radio­ tekniske undersøkelser. Fri sikt fra toppen av

60

Voksenkollen til fabrikken på Ensjø var ideelt for testing av radioutstyr og senere elektrooptiske produkter. RETT UTENFOR MARKA Eiendommen ble i 1986 overtatt av Erik Mustad, tidligere administrerende ­ ­ direktør i Simrad. Et initiativ for boligbygging på 1990-tallet ble senere skrinlagt på grunn av begrensninger i arealplanen. Etter gjeldende arealplan er området nå avsatt til grønnstruktur, men ligger rett ­ utenfor marka og omfattes ikke av marka­ ­ lovens restriksjoner. I den senere tid har de fleste omkring­ liggende tomtene blitt omregulert og be­bygget, og flere utviklingsprosjekter i området er på gang. Nærmeste naboer er Voksenåsen hotell (i syd), Forsvaret (i vest), Oslo ­kommune/ utviklingsprosjekter og friarealer (i nord) og Skiklubben Ull’s hytte (i øst). N °5 201 7 |

estate M AGAS IN

Flere eiendoms­ utviklere har vært interessert i Observatorie­tomten.


SNAKK MED OSS OM EIENDOM

Eiendomsutvikling handler først og fremst om helheten – alt fra dialogen med kommunen, til markedsanalyser, reguleringer og planprosesser. Det handler også om entrepriseforhold og forhandlinger rundt avtaler, drift, husleie, og transaksjoner.

DU HAR UTFORDRINGENE, SAMMEN LØSER VI DEM

Føyen Torkildsen kjenner utfordringene i eiendomsmarkedet. Vi har lang erfaring og bred kompetanse innenfor eiendomsjuss. Vi bistår gjennom hele prosessen fra idé og visjon til ferdig bygg. Vår spesialisering og forretningsforståelse sikrer deg best mulig sluttresultat. Vi har alltid fokus på samspillet med våre oppdragsgivere. Les mer på foyentorkildsen.no


ILL: OSLO S UTVIKLING

62

N °5 201 7 |

estate M AGAS IN


i

Eufemias Plass Syd.

B BOLIG

P R O S J E K T­ MEGLERNE TROR PÅ OPPTUR I BOLIG De store prosjektmeglerne er ikke bekymret for boligmarkedet fremover, selv om medisinen fra Siv Jensen kanskje har vært i sterkeste laget. Av: Tore Årdal

N °5 201 7 |

estate M AGAS IN

63


– Vi er ganske rolige på markedet. Det vi ser nå, er en naturlig korreksjon etter en periode med sterk prisvekst. Vi så allerede inn mot jul 2016 tendenser til at markedet roet seg og spesielt investorene ble mer tilbakeholdne. Så kom innstrammingene i forhold til sekundærbolig og krav til fem ganger inntekt som rammet unge førstegangskjøpere hardt, sier ­Mikkel Røisland i Røisland & Co. RYDDER I VARELAGERET Han føler seg trygg på at markedet vil hente seg inn igjen. 65 prosent av leilighetene i nye boligprosjekter er solgt, og det er god tid til å selge de resterende før ferdigstillelse. – Når salgshastigheten bremser, skal bolig­markedet gjennom en periode hvor det ryddes i varelageret, det er det vi ser nå. E ­ nkelte ­tester et salg for å se om de får med seg en ­akseptabel gevinst, andre vil selge før de kjøper nytt. Disse vil selge eller trekke ­objektet fra ­markedet, og volumet vil deretter ned på et normalnivå. Men jeg tror ikke at denne perioden med rydding i varelagrene kommer til å vare ­ lenge, sier han. Røisland forteller at nyboligmarkedet i Oslo er veldig diversifisert. Han mener det er fare for en overdekning av boligprosjekter i Oslo nord, mens det er for få prosjekter i øvrige ­deler av hovedstaden. BELIGGENHET AVGJØR – Det har veldig mye å si hvor prosjektet er b ­ eliggende. Aspelin Ramm sitt prosjekt i ­Pilestredet ble nylig lagt ut og har solgt over 50 prosent ved salgsstart. Det samme gjelder prosjektet til Solon Eiendom i Askeveien på Skøyen. Hvis det er lavt tilbud, går det unna i slike områder. Folk som kjøper for å bo, er verken redde for å miste jobben sin eller at renten skal bli skyhøy. Men det er klart; vi forventer totalt sett et lavere volum enn vi så i 2016, som var et unormalt år med et volum jeg aldri har opplevd før, sier han. I fjor solgte Røisland & Co 242 leiligheter bare i Bjørvika. ET NORMALT MARKED Lene Helland Markegård, daglig leder i Sem & Johnsen Prosjektmegling, tror også at markedet vil normalisere seg. Vi har vært inne i en periode som vi mener at har vært unormal. Markedet går opp og ned. Det er ikke spesielt 64

N °5 201 7 |

estate M AGAS IN


ILL: OSLO S UTVIKLING

TIL VENSTRE: Bjørvika. UNDER: Vannkunsten.

ILL: OSLO S UTVIKLING

i

N °5 201 7 |

estate M AGAS IN

65


FRA VENSTRE: Johan Baade Mathisen, avdelings­ leder i Eiendomsmegler 1 Prosjekt og nybygg. Eirik Frøytlog. daglig leder i DNB Oslo Nybygg.

dårlig nå, det er helt normalt. Vi kan ikke sammenligne markedet nå med markedet i fjor, som var et toppår. Hvis du sammenligner med 2014 for eksempel, så er det helt normalt, sier Markegård. Nå satser Sem & Johnsen Prosjektmegling også på salg av omsorgsboliger – Vi hadde en knallstart på Rykkinntoppen i september. Der ble 32 av 47 leiligheter solgt etter kun én uke i markedet, forteller hun. BARE EN DUPP Johan Baade-Mathiesen, avdelingsleder Eiendomsmegler 1 Prosjekt og Nybygg, er fornøyd med at markedet har roet seg som følge av ­reglene for å begrense finansiering av boligkjøp. En så kraftig prisøkning som vi opplevde i fjor, er vi ikke tjent med, mener han. Baade-Mathiesen påpeker at «vi som har vært med noen år, vet jo hvordan det fungerer.» – Med unntak av 1992, har disse duppene i 66

markedet bare vart i et halvt år, og så har det flatet ut igjen, sier han. UNDERTRYKKER BOLIGBEHOV Baade-Mathiesen mener det må skje noe fundamentalt for at boligprisene fortsetter å falle. Det må i så fall være at folk mister jobbene sine, at renten skyter i været eller at flyttemønsteret endrer seg dramatisk. Han tror ikke at noe av dette kommer til å skje. – Vi ser allerede at det er mer liv i markedet nå. Jeg tror vi vil se oppgang igjen fra første kvartal neste år. Folk kan undertrykke bolig­ behovet i et halvt år, men når de skjønner at usikkerheten er overdrevet, kommer de i kjøpsmodus igjen, sier han. GOD INTERESSE DNB er også blant de store prosjektmeglerne, og har flere avdelinger rund om i landet. Eirik Frøytlog, daglig leder i Oslo Nybygg, sier at det N °5 201 7 |

estate M AGAS IN

fortsatt er stor interesse for Krydderhagen, som er det eneste prosjektet i Oslo de jobber med for tiden. – Krydderhagen er stort prosjekt vi har hatt i mange år, og som tikker og går. I tillegg jobber vi med flere som skal ut i markedet ­innen rimelig tid, deriblant Mills-kvartalet på Grünerløkka, hvor vi opplever god interesse, sier han MER DIFFERENSIERING Frøytlog tror vi kommer til å se mer ­differensiering på beliggenhet og pris frem­ over. – Rundt om i landet ser vi at ­prosjekter selger bra hvis beliggenheten er god og ­ ­prisingen grei. Markedet i randsonen rundt Oslo -­ Asker, Bærum, Romerike og Ski- er ­veldig godt. I Lørenskog har vi et prosjekt med en kvadratmeterpris på 60.000 kroner, og det selger som bare det, sier han.


I Arntzen de Besche blir du utfordret. Vi satser på deg som vil lære mer. Sammen vil vi gjøre deg best. www.adeb.no


RAKETTVEKST F O R ­R Ø I S L A N D & CO I 2008 omsatte Røisland & Co for 2,3 millioner kroner. De to siste årene har omsetningen vært over 40 millioner kroner. Av: Tore Årdal Mikkel Røisland, gründer og partner i Røisland & Co.

B BOLIG

– Det har vært en fantastisk reise, sier gründer og partner Mikkel Røisland. Virksomheten er delt i to selskaper, hvorav to personer jobber med rådgivning og 15 i eiendomsmeglerskapet. Samlet omsatte disse selskapene for 41,1 millioner kroner i fjor, mens resultat før skatt endte på 14,1 millioner. STARTET SOM TØMRER Mikkel Røisland startet sin karriere i tømrerlæren, men fant etter hvert ut at han var «flinkere til å prate enn å snekre», som han humoristisk sier. – Det ble etter hvert åpenbart at eiendomsmegling var tingen for meg, og jeg har hatt veldig stor nytte av bakgrunnen som tømrer. Det gjør at jeg lettere forstår utbyggerens utfordringer og prosesser, og at våre råd om hvordan sluttproduktet skal bli, er tilpasset dette, sier han. I perioden 1990-1999 var Røisland daglig leder og eier av en rendyrket nyboligmegler med Oslo som marked. Eiendomsmeglerbransjen gikk da fra enkeltbedrifter til kjedesammenslutninger i perioden 1994-2000. I 1999 ble selskapet solgt til Krogsveen for å videreutvikle nybyggspesialiteten i et større marked.

68

N °5 201 7 |

estate M AGAS IN

FIKK BARCODE-OPPDRAG Etter dette bygget han opp Krogsveens Nybyggavdeling fra 100 til 1.000 årlige omsetninger. Da denne virksomheten hadde vokst seg stor, og Røisland syntes det ble for mye administrasjon, startet han for seg selv igjen. – Da ringte Paul E. Lødøen i Oslo S Utvikling meg i forbindelse med det forestående boligsalget i Barcode. Dette er ett av de mest prestisjefulle boligoppdragene man kan få, og det har betydd veldig mye for oss, sier han. EGEN DATABASE Oslo S Utvikling er fortsatt en stor kunde for Røisland & Co. Grefsen Stasjon for JM Norge / Bane NOR er et annet gigantprosjekt selskapet jobber med. – Vår logo settes bare på kvalitetsprosjekter, og vi er med på å utvikle boligene helt fra planleggingsstadiet, sier han. Siden 2010 har Røisland & Co også utviklet en egen database, der informasjon om alle nyboligsalg blir lagt inn. Denne informasjonen brukes til å dokumentere målgrupper, leilighetstyper osv i nye prosjekter.


Fenistras skybaserte løsning distribuerer og innhenter mva-erklæringen elektronisk, avstemmer svarene automatisk mot kontrakt og oppbevarer besvarelsen digitalt. Løsningen er enkel å ta i bruk og like aktuell for små- som store eiendomsforvaltere.

Forvaltning utleie retter seg mot deg som eier eller forvalter eiendom. Løsningen er skalerbar og inneholder alt du trenger for å kunne administrere utleiekontraktene på en enkel og tidsbesparende måte. Varsler og håndterer alle forvaltningsmessige aktiviteter i leieperioden. For mer informasjon om Fenistra Eiendom, se www.fenistra.no


SEM & JOHNSEN STØRST «Vårt fokusområde og kjernevirksomhet er prosjektmegling, og det tror vi er årsaken til at vi har blitt den største aktøren.» Av: Tore Årdal

Lene Helland Markegård i Sem & Johnsen ­Prosjektmegling.

B BOLIG

D

et sier daglig leder Lene Helland Markegård i Sem & Johnsen Prosjektmegling.

ERFARNE MEGLERE Nyeboliger AS ble etablert i 2012 av erfarne prosjektmeglere med allerede lang erfaring fra bransjen. – Etter 5 år som franchise-taker i Privatmegleren, gikk vi til Sem & Johnsen i januar og fikk Pareto Bank inn på eiersiden for å trygge en fortsatt god drift fremover, forteller Markegård. Selskapet er et rendyrket prosjektmeglingskontor som har profesjonalisert tjenestene innenfor dette området. Sem & Johnsen jobber med de største utbyggerne i Stor-­Oslo – De er lojale, forhåpentligvis fordi vi gjør en god jobb og leverer gode resultater, sier hun. SOLGTE 1 356 BOLIGER I fjor solgte selskapet 1 356 boliger. 70

N °5 201 7 |

estate M AGAS IN

– Vi jobber knallhardt for å lage gode boliger, og å klare å selge de. Vi er involvert på et veldig tidlig stadie, gjerne før tomten blir kjøpt. Vi tilpasser prosjektet på best mulig måte med å tegne boliger som markedet etterspør, i riktige størrelser og til riktig pris i det aktuelle området, sier hun. Dette er selskapets fokusområde, og det tror hun ­markedet har oppdaget og sett. HAR SAMARBEIDSPARTNERE – Vi leier inn og samarbeider med de beste leverandører, blant annet reklamebyråer. Kunder som trenger finansiering, verdivurdering eller skal selge sin egen bolig, får hjelp til det av andre vi samarbeider med. Vi konsentrerer oss om det vi kan best – å tilpasse prosjektet på best mulig måte, og så å selge, sier hun. Blant de store prosjektene Sem & Johnsen jobber med nå, er Sandakerveien 56, det gamle hovedkontoret til ­Orkla, Treschows gate 16, Munch Brygge, Operagata 20, ­Byutviklingen på Jessheim med flere store prosjekter, Ski Magasinleir og Tårnåsen senter.


VELGER DU ET TAK FRA PROTAN, TAR DU ET VALG FOR FREMTIDEN Vi leverer miljøvennlige og brannsikre takløsninger som varer lenge og beskytter de verdiene som betyr noe for deg – og alle oss andre. Derfor gir vi deg 20 års garanti på utvalgte eksponerte takbelegg.

Nyhet

20 ÅRS TAKGARANTI E T TA K F O R M I L J Ø E T

Les mer om garantiordningen på protan.no

INNOVATIVE ROOFING SOLUTIONS SINCE 1939


KLART FOR 9500 NYE ­B OLIGER I VESTBY Innbyggertallet i Vestby kommune skal dobles. Det er det ­tverrpolitisk enighet om i kommunestyret. Av: Tore Årdal

B BOLIG

– Jeg må innrømme at vi smiler litt i Vestby. Det tar 25 minutter med toget fra stasjonen vår til Oslo S. Når ­ ­Follo­banen er ferdig, forkortes reisetiden med ytterligere 5 minutter. Det er mindre tid enn for mange som reiser med T-bane innad i Oslo, sier ordfører Tom Anders Ludvigsen (Ap) i Vestby kommune, og legger til: – Og så har vi eneboliger. Det er noen som vil ha det også.

Vedtaket av områdereguleringsplanen for Vestby s­ entrum markerer avslutningen på nesten fire års planarbeid. – Med planen har kommunen tatt styringen med utviklingen av fremtidens Vestby sentrum. Planen til­ rettelegger for en helhetlig utvikling av Vestby tettsted, som vil skape sammenheng og forutsigbarhet for framtiden, ­heter det på kommunens hjemmeside.

550 MÅL Den største beslutningen ble tatt i desember i fjor, da et enstemmig kommunestyre vedtok områdereguleringen av Vestby sentrum. Planen omfatter hele den sentrale delen av Vestby tettsted, herunder blant annet stasjonsområdet og dagens sentrumskjerne omkring rådhuset. Planområdet er på hele 550 mål. Formålet med planen er å legge til rette for en betydelig bolig-, kontor-, nærings- og forretningsutvikling i umiddelbar nærhet til kommunens viktigste kollektivknutepunkt. Planen åpner for inntil 680 000 kvadratmeter ny be­ byggelse, herav ca. 6500 nye boliger.

FORBEREDT PÅ DOBLING I tillegg til de 6500 boligene som kan bygges med bakgrunn i vedtaket i kommunestyret i desember, anslår ­ordføreren at det ligger en reserve på ca. 3000 boenheter i andre ­prosjekter. – Hvordan forbereder kommunen seg på at innbygger­ tallet skal dobles? – Vi har to nye barneskoler under bygging, og har k­ apasitet på barnehager. Vi jobber også med eldresiden, for vi vet at det blir en utfordring, svarer ordføreren.

BYMESSIG FORTETTING Den nye bebyggelsen skal skape en bymessig fortetting av høy kvalitet, og i planen legges det til rette for en funksjonsblanding «som gir rom for næringsutvikling, gode bomiljøer samt attraktive fellesfunksjoner og møteplasser». 72

N °5 201 7 |

estate M AGAS IN

FREMOVERLENT KOMMUNE Ullensaker har, mye på grunn av den tidligere FrP-­ ordføreren Harald Espelund, ofte blitt trukket frem som en fremoverlent kommune med høye vekstambisjoner både når det gjelder boliger og næringsliv. Nå ønsker åpenbart Vestby kommune å spille i samme divisjon. – Vi har over 2000 mål for lager, industri og logistikk, og


ILL: SR21 ARKITEKTER AS FOTO: KENNETH SETNSRUD

Thorsnes Eiendom har store planer i Vestby.

Vestbys ordfører Tom Anders Ludvigsen har ambisjoner om å øke innbyggertallet kraftig.

N °5 201 7 |

estate M AGAS IN

73


– Salget går veldig bra. Vestby har vekst i ­arbeidsplasser, og blir en ny forstad til Oslo. Hvis man ønsker grønne lunger, og ikke ­betong-betong, så er Vestby stedet. Olav Breivik - Eier, Såner Invest AS

vi legger inn 800 nye mål ved rulleringen av kommuneplanen, sier ordfører Anders Ludvigsen, vel vitende om at Ikea planlegger lager i nettopp Vestby. – Hvis papirene er i orden, skal det skal ta kortere tid å få godkjent et logistikkbygg på 40.000 kvadratmeter enn en garasje. Vi skal være ordentlig næringsvennlige, sier han. LER AV OSLO Optimismen og den fremoverlente holdningen i Vestby kommune er på topp på et tidspunkt hvor periodeplanprosessene på Smestad, Nedre Grefsen, Manglerud/Ryen, Karlsrud, ­ Lindberg og Oppsal i Oslo skal settes på vent. Det skal gjennomføres en områderegulering og full konsekvensutredning, noe som vil ta lang tid. Flere store boligprosjekter i de nevnte områdene må derfor legges på is. – Vi hører jo en del fra Oslo, ler Ludvigsen. TØR Å SATSE STORT Johannes Thorsnes, administrerende direktør i Oslo-selskapet Thorsnes Eiendom, er full av lov­ ord om Vestby kommune. Selskapet har p ­ laner om å bygge 40 000 kvadratmeter boliger ved togstasjonen, noe som tilsvarer 350-400 boliger. – Jeg må være ubeskjeden nok til å si at vi har den mest attraktive beliggenheten i 74

­ estby. Samtidig er Vestby en eksemplarisk V kommune med tverrpolitisk enighet om vekst­ ambisjonene, i tillegg til at den holder fremdrift og inkluderer grunneierne, beboerne og næringslivet. Sist men ikke minst tør de å ­tenke stort, sier Thorsnes. EXIT I BOLIG Thorsnes Eiendom eier Støttumveien 7 – en kombinasjonseiendom med kontor, ­produksjon og lager. Eiendommen er på ca. 10 000 kvadratmeter med Upnor AS som største leietaker. Den ble kjøpt i 2014 og gir god cashflow. Men oppsiden er selvsagt mye større som et boligutviklingsprosjekt. – Vi liker kontantstrømeiendommer ved knutepunkt og med utviklingspotensial, gjerne med exit-muligheter i bolig, i randsonen av Oslo, sier han. Prosjektet til Thorsnes Eiendom i ­Vestby består av punkthus med leiligheter. 2-3 av disse punkthusene kan bygges ved siden av den eksisterende kombinasjonseiendommen, slik at selskapet kan komme raskt i gang. HETT BOLIGMARKED Veksten i Vestby har allerede startet, for det siste året har innbyggertallet økt med 2,5 prosent til 17 318 personer. N °5 201 7 |

estate M AGAS IN

Også boligmarkedet holder seg bra i k­ommunen, ifølge Patrick Pinto i DNB Eiendom. Han har jobbet som eiendoms­ megler i Vestby i 6 år, og mener at markedet der aldri har vært så bra som nå. – Det snakkes mye om lavere priser i Oslo, men det merker ikke vi i det hele tatt. Det meste blir solgt over prisantydning etter første visning. Tidligere lå boligprisene i Vestby litt etter Ås, Ski og Drøbak, men nå har dette ­endret seg. Vestby er blitt et attraktivt område å bo, sier Pinto. MELLOM Block Watne er blant aktørene som ­allerede er i gang med boligprosjekter i Vestby. På ­Pepperstadkollen skal det OBOS-eide selskapet bygge totalt 225 enheter fordelt på eneboliger, rekkehus og leiligheter. På Sole er Såner Invest AS, som eies av Olav Breivik og Thorleif Hersleth, i gang med å ­bygge så mye som 1400 nye boliger. Så langt har selskapet overlevert drøyt 300 enheter. – Salget går veldig bra. Vestby har vekst i arbeidsplasser, og blir en ny forstad til Oslo. Hvis man ønsker grønne lunger, og ikke ­betong-betong, så er Vestby stedet. I tillegg er det veldig bra infrastruktur og gangavstand til alt, sier Breivik.


F책 et unikt innblikk i en lukket bransje. Det store spillet er historien om eiendomsutvikling i Norge gjennom 200 책r. Bok i forh책ndssalg n책! www.detstorespillet.no


B BOLIG

VESTBY OG ÅS ­V EKSTVINNERE Vestby og Ås kommune har hatt rundt dobbelt så høy vekst i befolkningen siden 2010 som Oppegård og Ski.

Av: Dag-Jørgen Saltnes

Det er befolkningstall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) som viser at den store veksten i Follo-regionen kommer fra de mindre ytterkantkommunene Vestby og Ås. Mens befolkningen i Oppegård økte med 8,5 prosent til 26 988 personer i perioden fra 2010 til 2017, var befolkningsveksten på 9,5 prosent til 30 698 i Ski i samme ­periode. I Ås økte befolkningen med 17,7 prosent til 19 288 personer. Høyest vekst var det i Vestby, som kunne skilte med en økning i befolkningen på 19,6 prosent fra 2010 til 2017. I Vestby bor det nå 17 188 personer.

76

N °5 201 7 |

estate M AGAS IN


Høyest vekst var det i Vestby, som kunne skilte med en økning i befolkningen på 19,6 prosent fra 2010 til 2017.

ÅR

ANTALL

BEFOLKNING ÅS ÅR

ANTALL

BEFOLKNING SKI ÅR

ANTALL

2010

14 373

2010

16 386

2010

28 023

2011

14 708

2011

16 733

2011

28 587

2012

15 143

2012

17 284

2012

28 970

2013

15 605

2013

17 568

2013

29 307

2014

15 944

2014

17 969

2014

29 542

2015

16 310

2015

18 503

2015

29 775

2016

13 732

2016

18 992

2016

30 261

2017

17 188

2017

19 288

2017

30 698

VEKST FRA 2010–2017: 19,6%

VEKST FRA 2010–2017: 17,7%

VEKST FRA 2010–2017: 9,5%

BEFOLKNING NESODDEN

BEFOLKNING OPPEGÅRD

BEFOLKNING FROGN

ÅR

ANTALL

ÅR

ANTALL

ÅR

ANTALL

2010

17 348

2010

24 882

2010

14 622

2011

17 515

2011

25 072

2011

14 814

2012

17 809

2012

25 520

2012

15 154

2013

17 998

2013

25 963

2013

15 469

2014

18 297

2014

26 255

2014

15 671

2015

18 372

2015

26 580

2015

15 656

2016

18 623

2016

26 792

2016

15 695

2017

18 869

2017

26 988

2017

15 743

VEKST FRA 2010–2017: 8,8%

VEKST FRA 2010–2017: 8,5% N °5 201 7 |

estate M AGAS IN

VEKST FRA 2010–2017: 7,7%

KILDE: SSB

BEFOLKNING VESTBY

77


­ osisjonerer seg i Ski P og ­Oppegård Mens den store befolkningsveksten i Follo har kommet i de små kommunene Vestby og Ås, har flere eiendomsutviklere posisjonert seg i Ski og Oppegård.

B BOLIG

– Vi ønsker å bli en aktør i området. Ski er en av de viktigste kommunene for oss i øyeblikket på nysatsing. Vi strakk oss langt prismessig nå fordi det er en attraktiv tomt med beliggen­ het nær offentlig kommunikasjon, som er viktig for oss. Det sa adm. direktør Baard Schumann i Selvaag Bolig ­etter at han hadde slått kloa i en 33 mål stor tomt i Ski. Ski ­kommune solgte den såkalte Vevelstadsaga-tomten til ­Selvaag Bolig for 141 millioner kroner etter en budrunde. Vevelstadsaga-tomten, som ligger på Langhus, er en del av det største utviklingsprosjektet i Ski kommune utenfor sentrum. Kommunen ser for seg at det kan utvikles mellom 800 og 1000 boliger i området. På tomten som Selvaag Bolig har kjøpt kan det bygges rundt 200 boliger. OPPEGÅRD I Kolbotn sentrum er det flere utviklere som nå jobber med ulike boligprosjekter. Solon Eiendom er i full gang med flere prosjekter i Oppegård. Kolbotn Hage er et prosjekt på til sammen 121 leiligheter i Ormerudveien i Kolbotn sentrum. Det er planlagt at boligene står ferdig i tredje kvartal 2018. De to første salgstrinnene er utsolgt, og det gjenstår bare fire boliger i det tredje salgstrinnet og åtte boliger i fjerde salgstrinn. Boligene som nå er ute for salg har priser på fra 5,4 millioner kroner for en treroms leilighet på 87 kvadratmeter til 7,1 millioner for en fireroms på 101 kvadratmeter. Prosjektet Skaret sentralt i Kolbotn består av 61 selveierleiligheter fordelt på to bygg, mens Sofienmyr Park skal få 54 leiligheter.

78

N °5 201 7 |

estate M AGAS IN

Stor-Oslo Eiendom har i år kjøpt den såkalte Banktomta i Kolbotnveien 6 i sentrum og Ormerudveien 1A og B, samt skolebakken 2. Målet er å bygge rundt 100 millioner leilig­ heter på tomtene som har et samlet areal på 4500 kvadratmeter. Reguleringen ventes i løpet av 2018, og planlagt salgs­start er i løpet av 2019. – Dette vårt første prosjekt i Oppegård Kommune. ­Kolbotn er et spennende område. Det er mange aktører i dette ­området, og den utfordringen tar vi, sa Stor-Oslo Eiendoms adm. direktør Mathis Grimstad da Banktomta ble kjøpt. – Også i Ås kommune er det store utviklingsplaner. I ­sommer kjøpte Block Watne og Urbanium en tomt på 88,3 mål i Ås. Tomten på Solberg Øst ligger i Ås kommune på grensen til Ski og er omfattet av en områderegulering med formål konsentrert småhusbebyggelse, blokkbebyggelse og en mindre del til annen offentlig eller privat tjenesteyting. ADVARTE OSLO Vestbys ordfører Tom Anders Ludvigsen sier i denne utgavens Estate Magasin (se side 74-76) at han opplever pågang fra Oslo-utviklere etter at planprosesser på S ­ mestad, Nedre Grefsen, Manglerud/Ryen, Karlsrud, Lindberg og Oppsal er blitt satt på vent. Mathis Grimstad i Stor-Oslo Eiendom har uttalt at det nå er enda viktigere for selskapet å tenke prosjekter i randsonen utenfor Oslo i kommuner som nettopp Oppegård og Ski. – Der vet vi hva vi har å forholde oss til, uttalte Grimstad nylig til Estate Nyheter.


FOTO: MARIUS VIKEN FOTO: UNA OKSAVIK OLTEDAL

i

Mathis Grimstad mener det er lett å vite hva man som utvikler skal forholde seg til i Ski og Oppegård. Baard Schumann er blant de som satser på Ski og Oppegård. Her sammen med Skis ordfører Tuva Moflag etter ­kjøpet av Vevelstadsaga-tomten.

N °5 201 7 |

estate M AGAS IN

79


i

80

A-lab vant arkitektkonkurransen for utviklingsprosjektet pĂĽ Hasle i Oslo, men det skal ogsĂĽ hensynta elementer fra forslaget til Lund-Hagem Arkitekter.

N °5 201 7 |

estate M AGAS IN


ILLU: A-LAB

B BOLIG

VI L S ETTE FA RT PÅ STORE BO LIG­P ROSJEKT E R I gjennomsnitt tar det nesten tre år å gjennomføre en planprosess for et større boligprosjekt i Oslo. Plan- og bygningsetaten erkjenner at dette er for mye, og inviterer nå til et samarbeid for å få fart på prosessene. Av: Tore Årdal

D

et er selvsagt interessant for oss å takke ja til et møte med Plan- og bygningsetaten om dette. Vi er positive til alt som gir smidighet og mer fart på regulerings­ prosessene, sier prosjektdirektør Bjørn ­Glemmestad i Møller Eiendom. FIRE PILOTPROSJEKTER Selskapet har flere store utviklingsprosjekter på gang, deriblant på Hasle, hvor Møller Eiendom sammen med Haslevollen ­Eiendom ønsker å bygge 90.000 kvadratmeter bolig og næring ved T-banestasjonen. Dette er ett av fire prosjekter som Plan- og bygnings­ etaten i Oslo har valgt ut med målsetting om å redusere den totale tidsbruken på behandling av innsendte planer. N °5 201 7 |

estate M AGAS IN

GJENSIDIG LÆRING – Vi opplever at reguleringsprosesser tar forferdelig lang tid. Alt har jo sine årsaker, men vi synes prosessen er ­ganske omstendelig. Vi er forberedt på, og har kapasitet til å ta møter på kort varsel, men så er det et kapasitetsspørsmål hos Plan- og bygningsetaten, sier Glemmestad. Han er positiv til at etaten tenker nytt, og håper ­prosessene kan bli mer effektive. – Vi ønsker å få ting oppklart underveis, slik at det ikke blir omkamper, understreker Glemmestad, som håper ­initiativet fra PBE kan bidra til gjensidig læring. – Samtidig som det må være effektive prosesser hos PBE, kan det være at vi også kan gjøre ting på en annen måte, sier han. 81


ILLU: A-LAB

i

Haslevollen.

FAST-TRACK UTEN BETALING I tillegg til Møller Eiendom-prosjektet på Hasle har PBE også sendt brev til Neptune Properties (Poppelstien 2), OBOS (Stenbråtveien 13-63) og Veidekke (Nedre Skøyen vei 24-26). Tidligere i år lanserte PBE og byutviklingsråd Hanna E. Marcussen (MDG) den nye «fast-track»-enheten, men denne ordbruken er nå blitt kraftig nedtonet. Enheten har nå fått det langt mindre offensive navnet ­Utviklingsenheten. –Det ble feil for oss å bruke engelsk, sier Karen Marie Glad Visnes, avdelings­direktør for Utvikling- og infrastruktur­ avdelingen i Plan- og bygningsetaten (PBE). – Men fast-track betyr vel at man kan betale for å få en raskere behandling? – Nei, det var aldri intensjonen. Ingen kan 82

betale seg frem til raskere saksbehandling hos oss. Gebyrene reguleres av gebyrregulativet og er det samme som for andre saker, svarer Glad Visnes. FORPLIKTENDE SAMARBEID Målet med utviklingsarbeidet er å sikre økt fremdrift og redusert bruk av kalender- og innsatstid hos berørte parter, samtidig som god fysisk kvalitet sikres i prosjektene. Utviklings­ enheten skal behandle et mindre utvalg større innsendte boligplaner og i disse teste ut ­alternative måter å arbeide på. – Hvis det viser seg at disse arbeidsformene er bedre, vil vi implementere de i all plan­ behandling, sier hun. PBE forutsetter at de som forplikter seg til samarbeid i denne ordningen, samt deres rådgivere, forplikte seg til å prøve ut nye arbeidsformer, levere nødvendig dokumentasjon og N °5 201 7 |

estate M AGAS IN

prioritere fremdrift i plansaken i henhold til inngåtte avtaler. MINST 50 BOLIGER For at den nye enheten skal kunne behandle plansaken, er det er forutsetning at minst 80 prosent av regulert utnyttelse er boligformål. Prosjektet må også omfatte mer enn 50 nye boenheter, samtidig som enhetens saker skal ha geografisk spredning. – Sakene som behandles av Utviklings­ enheten skal også være i tråd med overordnet plangrunnlag. I tillegg skal det være antatt håndterbar grad av motstridende sektor­interesser hos sektormyndighetene, sier Glad Visnes. TOTAL TIDSBRUK SKAL NED Organisasjonsjusteringen i PBE kommer


FOTO: MØLLER EIENDOM FOTO: PLAN- OG BYGNINGSETATEN

RAS KT ­LEVE RT Det tok bare 8 uker for Cura Eiendom å få rammetillatelse for en blokk med 36 boliger.

Over: Prosjekt­ direktør Bjørn ­Glemmestad i Møller Eiendom.

V

Under: Karen Marie Glad Visnes, avdelingsdirektør for Utvikling- og infrastrukturavdelingen i Planog bygningsetaten.

som følge av forventet økt takt i boligbygg­ ingen og raskere planprosesser. Utviklings­ enhetens skal gjennom saksbehandling av noen større innsendte boligplaner prøve ut nye arbeidsmetoder, arbeidsprosesser og dokumentasjons­krav som kan redusere den totale tids- og ressursbruken i prosjektene. PBE har mye erfaringstall på hvor lange planprosessene er. Etaten har hentet ut tall for boligplaner med mer enn 50 boliger i perioden 2013-2017. Gjennomsnittlig har prosessene fra bestilling av oppstartsmøte til PBE sender saken til politisk behandling, inkludert PBE og forslagsstillers tidsbruk, tatt ca. 142 uker, det vil si nærmere 3 år. Det er den totale tidsbruken som skal reduseres; fra bestilling av oppstartsmøte ­ eller planforhåndskonferanse til politisk be­ handling. Videre skal den totale lengden på

prosessen kortes ned, i tillegg til timebruken per fase, både internt og eksternt. Dette skal skje samtidig som kvaliteten i planene skal opp­rettholdes eller forbedres. SKAL REGISTRERE TIMER Det er ikke bare kalendertid etaten har en målsetning om å redusere. Den har et mål om å bli mer effektiv, og da må også den totale ressursbruken på plansaksbehandlingen reduseres. - Det forutsettes at vi registrerer timer både på saksbehandling av de konkrete sakene, men også på tiden vi bruker på innovasjons- og utviklingsarbeidet for øvrig i denne enheten. Det vil være en målsetning for Utviklings­ enheten å registrere all tidsbruk slik at vi kan se i h ­ vilken grad de nye arbeidsmetodene er med på å redusere timebruken i sakene, forteller Glad Visnes. N °5 201 7 |

estate M AGAS IN

_i synes dette var veldig bra levert av Plan- og bygningsetaten, sier prosjekt­leder Martin Bremnæs i Cura Eiendom. Han har bakgrunn fra Stor-Oslo Eiendom og etablerte Cura sammen med Lars Håvi (­tidligere Höegh Eiendom). De har begge lang erfaring med plansaker, men nå driver de altså på egen bok. Selskapet har fokus på bolig­ prosjekter i stor-Oslo-regionen. Ett av disse prosjektene er Lavrans vei 1B ved Tveita, hvor selskapet ønsker å rive eksisterende bygningsmasse og oppføre en ­ boligblokk med 36 enheter. – Vi ønsker å legge intensjonene i kommune­ planen til grunn, gå rett på byggesak og søke dispensasjon fra formålet i regulerings­ planen. Tiltaket skal være innenfor kravene satt i kommune­planen, utearealsnormen og parkerings­normen, skrev selskapet til PBE i anmodningen av forhåndskonferansen. Bremnæs synes det er veldig bra at e­ taten tok utgangs­ punkt i den nye kommune­ planen, ­ hadde ett godt arbeids­ møte/ forhånds­konferanse og bare brukte 8 uker på ­behandlingen. – Det er klart vi «hang» på arkitektene for å holde rammene avklart med PBE, men vi var et godt team. På bakgrunn av spørsmålene våre, stilte PBE godt forberedt i møte og vi ­fulgte deres ramme. Vi oppfatter PBE for­ skjellig, men i denne saken syntes jeg de gjorde en god jobb, sier han. 83


Vil ha mindre boligfokus i Skøyen-plan Områdereguleringsplanen for Skøyen har for mye fokus på bolig­ utbygging, mener Multiconsult, som har hatt hovedkontor i dette ­området i nesten 20 år. Selskapet anbefaler næringsbygg med høy ­arealutnyttelse rundt Skøyen stasjon. Av: Tore Årdal

B BOLIG

– Vårt utgangspunkt er at investeringer i infrastruktur skal gi størst mulig gevinst tilbake til samfunnet, sier ­Bernt Sverre Mehammer, markedssjef By og samfunn i Multi­ consult. HØYEST MULIG VERDI Selskapet har hatt hovedkontor på Skøyen siden 1998, og har dermed stor kjennskap til området. Multiconsult har også et stort fagmiljø innenfor byutvikling, derfor ­synes ­Mehammer det var naturlig å komme med en hørings­ uttalelse til Område­reguleringsplanen for Skøyen. – Skøyen blir et veldig verdifullt område, men vi mener at denne verdien blir høyest hvis arealene nærmest stasjonen benyttes til arbeidsplassintensiv næringsvirksomhet, sier Mehammer. UTNYTTE AREALENE – Gjennom økonomisk forskning har man funnet en klar sammenheng mellom tetthet av økonomisk aktivitet og produktivitet. Jo flere sysselsatte det er i et område, jo høyere er gjennomsnittlig verdiskaping per arbeidstime, skriver Multiconsult i høringsuttalelsen. Fra et verdiskapingsperspektiv på samfunnsnivå er

84

N °5 201 7 |

estate M AGAS IN

det derfor av stor betydning at slike arealer utnyttes best mulig, det vil si at så mange arbeidsplasser som mulig kan plasseres her. Hensynet til miljø og framkommelighet trekker også i retning av at det er fornuftig med svært høy utnyttelse av arealene nær Skøyen stasjon, fordi det bidrar til at flere ­arbeidsreiser kan gjennomføres med kollektivtransport. Ifølge Multiconsult bør utnyttelsen rundt Skøyen stasjon være høyere enn det PBE foreslår. ATTRAKTIVT TILBUD I høringsuttalelsen påpekes det at arbeidsplasser primært bør lokaliseres innenfor maksimalt 300-500 meter fra sentralt kollektivknutepunkt for at kollektivtransport skal kunne oppfattes som et attraktivt tilbud. – For reiser fra hjemmet til høyverdig kollektivtilbud (tog, metro/bybane) for videre reise til jobb eller lignende, regnes gjerne opp mot drøyt 1 km som akseptabel gang­ avstand (10-15 min gangtid), og opp mot 2-3 km som ­akseptabel sykkel­avstand (10-15 min sykkeltid). I motsatt ende av reisen, fra kollektivholdeplass til arbeidsplass, er villigheten til å gå/sykle vesentlig lavere, skriver Multi­ consult til PBE.


FOTO: MULTICONSULT

Boligandelen kan være like høy som det PBE legger opp til i områderegulerings­planen, altså 20 prosent, men boligene bør bygges i randsonen av Skøyen – ikke nær Skøyen stasjon. Bernt Sverre Mehammer - Markedssjef by og samfunn, Multiconsult

85

N °5 201 7 |

estate M AGAS IN

85


BOLIGER LENGRE UT Fortetting ved kollektivknutepunkt bør således legge til rette for arealeffektive arbeids­plasser rett ved kollektivtilbudet, og med større vekt på boliger litt lengre ut. – Føringene fra regional plan for Oslo og Akershus tilsier at nærområdet rundt Skøyen stasjon skal utvikles med høy arealutnyttelse, lokalisering av arbeidsplassintensive virk­ somheter nærmest mulig kollektivknutepunkt og lav parkeringsdekning for bil. Boligandelen bør derfor være lav, argumenterer selskapet. LITT FOR MYE AV DET GODE – Dere mener at boligutbygging har fått for stor oppmerksomhet i områderegulerings­ planen for Skøyen? – Ja, vi ser vel her resultatet av at p ­ olitikerne skuer til de høye boligprisene og hvor det skal bli plass til nye boliger. Det blir vel litt mye av det gode her. Boligandelen kan være like høy som det PBE legger opp til i 86

områderegulerings­ planen, altså 20 prosent, men boligene bør bygges i randsonen av Skøyen – ikke nær Skøyen stasjon, svarer ­Mehammer. STØY OG LUFTFORURENSING Multiconsult mener også at flere av de foreslåtte feltene er uegnet for boliger på grunn av støy og luftforurensing. – Selv med de foreslåtte trafikk­løsningene vil Hoffsveien/Drammensveien fortsatt være en svært viktig kollektivgate med mange t­rikker og busser. Jernbanen vil frem­deles ligge som en betydelig støykilde. Det vil være svært krevende å etablere boliger med tilfreds­stillende støyforhold på innendørs og utendørs oppholds­ arealer. Etter vår v­ urdering er det svært viktig at boliger får tilfreds­stillende kvaliteter, heter det i hørings­uttalelsen. FREMTIDENS ARBEIDSPLASSER Det er ikke bare boliger som kan bidra til å N °5 201 7 |

estate M AGAS IN

skape byliv på Skøyen. Ifølge M ­ ulticonsult trenger området i stor grad funksjoner som kan bidra med opplevelser, som kultur, b ­ evertning etc. I forslaget til område­ regulering er det ­imidlertid i liten grad definert hva «sentrumsformål» skal være utover boliger. – Det er viktig å tenke gjennom hvordan Skøyen skal gjøres attraktivt for bedrifter. Vi må skape de gode møteplassene, hvor man kan utveksle ideer og skape fremtidens arbeids­plasser, sier Mehammer. NEI TIL FELLES PLANLEGGING I høringsuttalelsen er Multiconsult også kritisk til felles planlegging på Skøyen. Områdereguleringsforslaget forutsetter nemlig, med få unntak, at det skal utarbeides f­elles detaljregulering innenfor de ulike bygge­ ­ feltene. – Dette kravet kan medføre uheldige konse­ kvenser for gjennomføringen av den ønskede utviklingen på Skøyen, fastslår selskapet.


FOTO: KILDE?

FOTO: NORCONSULT

DETTE ER PLANFORSLAGET Forslag til områderegulering for Skøyen med ­konse­kvensutredning er utarbeidet på bakgrunn av «Fornebubanen Lysaker - Majorstuen. Planprogram for T-bane med tilhørende anlegg, byutvikling på Major­stuen samt regulering av E18 med tilliggende arealer for by­utvikling Lysaker - Skøyen» fastsatt 10. juli 2014. Hensikten med planforslaget er å sikre en helhetlig utvikling av Skøyen gjennom en juridisk bindende arealplan. Planarbeidet har vært ledet av Plan- og bygnings­ etaten i samarbeid med andre kommunale og statlige etater og virksomheter, bydel Ullern og bydel ­Frogner. Konsulenter fra Norconsult har sammen med Rodeo arkitekter bistått i ulike faser. Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn, og vil etter høringsperioden eventuelt bli revidert ut fra innkomne høringsuttalelser. Deretter sendes planforslaget til politisk behandling.

i

Slik ser PBE for seg Skøyen-­ området.

176 MERKNADER Bakgrunnen er at bebyggelsen i dag er ­sammensatt av eldre næringsbebyggelse, bevaringsverdig bebyggelse og bebyggelse av nyere dato. De sentrale kvartalene består i hovedsak av flere mindre eiendommer med ulike eiere.

Totalt har Plan- og bygningsetaten (PBE) registrert 176 merknader til den foreslåtte områderegulerings­ planen for Skøyen.

HINDRER UTVIKLING – Kravet om felles planlegging for de enkelte felt i ­reguleringsplanen vil kunne bidra til å hindre utvikling, da det eksempelvis vil være lite aktuelt for eier av en del av et felt med ny bebyggelse å delta i utarbeidelse av en detaljregulering for resten av kvartalet. Kravet om felles planlegging bør derfor mykes opp, slik at en ønsket utvikling på en del av feltet ikke hindres av at det finnes nyere og fullt funksjonell bebyggelse på en annen del av feltet, skriver Multiconsult i høringsuttalelsen. Selskapet mener de potensielt ­ uheldige virkningene av kravet om felles plan­ ­ legging ­forsterkes av at område­reguleringens foreslåtte utnyttelse på enkelte tomter ikke inne­bærer vesentlig økning fra ­dagens ­situa­sjon. Grunn­eier gis da i liten grad ­insentiver for å delta i felles planlegging.

- Vi er godt i gang med å bearbeide og justere planforslaget før det sendes over til politisk behandling i løpet av desember 2017, sier avdelingsdirektør for byutvikling i PBE, Morten Wasstøl, og fortsetter: - Det er kommet inn tre innsigelser fra de statlige virksomhetene BaneNor, Riksantikvaren og Statens vegvesen. Dialogen med disse er allerede startet, sier han. PBE kan ikke kommentere direkte på hørings­ uttalelsen fra Multiconsult, ettersom etaten er midt i saksbehandlingen.

N °5 201 7 |

estate M AGAS IN

87


Hotell og l­eiligheter flyter sammen Det kommer nå flere konsepter med leiligheter i hotellbygg, og hvor de som bor i leilighetene kan ta i bruk hotellets service. Av: Dag-Jørgen Saltnes

B BOLIG

M

ens boligutviklerne har vært sørgelig lite opptatt av å differensiere sine boligprodukter, er det i ferd med å komme flere nye bolig­konsepter. I Oslo er det flere leilighetsbygg som kan skilte med hotell­ service for leietakere, og nå b ­ egynner utviklere rundt omkring i Norge å se på en felles utvikling av hoteller og leilig­ heter. STORPROSJEKT I ARENDAL I Arendal jobber Sudrheimgruppen med en større utvikling av det gamle Arendal Maritime Hotell. Hotellet ble kjøpt i 2006, og nå skal det river for å gjøre plass til et nytt ­kombinert ­hotell- og leilighetsbygg. Totale investeringer er anslått til rundt 200 millioner kroner. Det nye konseptet, som har fått navnet B ­ ytage, vil bestå av 81 hotellrom og 41 selveierleiligheter. Både hotellgjester og leilighets­beboerne får en felles hovedinngang. Målet er at de som bor i leilighetene kan bruke hotellets

88

N °5 201 7 |

estate M AGAS IN

servicetilbud, får tilgang på døgn­ bemannet resepsjon og ­ otellets ­concergie-service. Leilighetsbeboerne kan også kjøpe h renholds­ tjenester og tilgang på treningssenter, vaktmester, gjeste­rom, ­catering og frokost. – Ønsker man renhold, bespisning eller trening, er tilbudet tilgjengelig. Gjester og fastboende er med på å skape et spennende pulserende miljø. Det legges også opp til ulike felles aktiviteter. Her trenger man ikke være alene dersom man ikke ønsker det, sa eiendomsog driftsdirektør Oddgeir Frette i Sudrheimgruppen da Estate Nyheter ­omtalte planene. Hotellet vil være i de nederste etasjene av bygget, mens det blir leiligheter fra syvende til trettende etasje. Frette forteller at de allerede har solgt over 60 prosent av leilig­hetene i prosjektet. Leilighetseierne på Bytage Arendal får også tilgang på en femstjerners leilighet på Radisson Blu Resort Arguineguin på Gran Canaria en uke i året. Da må man betale


ILL: SSUNDRHEIMGRUPPEN

– Gjester og fastboende er med på å skape et ­spennende pulserende miljø.

Fra syvende til 13. etasje i Bytage blir det leiligheter. N °5 201 7 |

estate M AGAS IN

89


ILL: SSUNDRHEIMGRUPPEN

Bytage i fremtiden.

felles­kostnader som nå anslås til 750 kroner i uken. STORM I BODØ Også Corponor arbeider med et kombinert ­hotell- og leilighetskonsept. I Bodø skal byggingen av The Storm & Living Plus starte i ­andre kvartal 2018. Planen er et 16 etasjer høyt bygg med 160 hotellrom i de ni første etasjene og 50 leilig­heter i de øverste etasjene. ­Corponor omtaler leilighetene som det som blir noen av Bodøs råeste leiligheter. De fleste leilighetene er planlagt fra 40 til 90 kvadratmeter, men det blir også noen på 120 til 140 kvadratmeter. 90

– Leilighetene blir veldig spesielle, og vil få den servicen som man får på hotell. ­Ønsker man vask og stell av leilighetene, blir det muligheter for det, sa Roy Nilssen i Corponor til Rana Blad da prosjektet ble kjent. Etter at planene om The Storm ble kjent, har Corponor også kjøpt to naboeiendommer til det kombinerte hotell- og leilighets­prosjektet. Det er Norrøna Hotell, som i dag driver med langtidsutleie av 100 rom, og Saltens Damp Eiendom, som leier ut lokaler til utestedene Kaptein Larsen og Styrhuset. Nå skal byggingen av The Storm samkjøres med Norrøna-hotellet. N °5 201 7 |

estate M AGAS IN

FERIESTEDER Samkjøringen av hotell og leiligheter har vært mer vanlig innenfor segmentet fritids­ eiendommer. Blant annet på Norefjell og Kragerø har hotellutviklere solgt en del av leilig­ hetene permanent til feriegjester. Men både på Norefjell og i Kragerø har prosjektene gått dårlig. Utenfor Norges grenser er det mer v­ anlig med kombinasjonen hotell og boliger i ett bygg. Flere av Donald Trumps hoteller i ­Miami og New York har solgt unna leiligheter i ­hotellbyggene.


Øyvind Meyer Kristiansen er prosjektleder i Höegh Eiendom, og bare en av mange eiendomsutviklere som har benyttet seg av våre støtteprogram med stor suksess.

Vi trenger deg som vil investere i grønn eiendomsutvikling Skap varige verdier gjennom lavere energikostnader og styrket miljøprofil. Enten det gjelder utvikling av eksisterende eiendom eller nybygg – vi har støtteprogrammene som øker din konkurransekraft.

Ta kontakt med våre rådgivere på 08049, eller les mer på enova.no


Radisson Blu-hotell med leiligheter Et kombinert hotell- og leilighetskonsept i Haugesund skal gi h­ otellet store kostnadsbesparelser og økte inntekter fra leilighetene. Av: Dag-Jørgen Saltnes

B BOLIG

D

et er Radisson Blu Hotel i Haugesund som nå kan bli et kombinert hotell- og leilighetskonsept. Under merkevaren Touring Park Terrasse vil eier av franchise-hotellet, Knut Henderson, både rehabilitere og utvide hotellet og utvikle «et fremtidsrettet leilighetskonsept». SYNERGIER Planen er å tilrettelegge for fortsatt hotelldrift ved Radisson Blu Hotel, samtidig som det skal utvikles boliger. Marginene innenfor hotellnæringen er små, og det er store kostnader ved fellesarealene. En samkjøring av hotellet og leilighetene vil dermed gi store synergier med både kostnads­deling, ­effektivisering og økte inntekter fra servicetjenester fra ­leilighetene. Totalt ser man for seg at det skal bygges og selges ca 70 leiligheter. Hotellet øker fra dahens 110 til 150 rom og ­konferansekapasiteten øker fra 120 til 300 personer. Leilighetsbeboerne skal ha tilgang til alle fasilitetene i spa- og konferanse­ hotellet til Radisson Blue-hotellet, som er i samme bygg. De samlede investeringene er anslått til 300 millioner kroner.

92

N °5 201 7 |

estate M AGAS IN

GODKJENT I KOMMUNEN Touring Park Terrasse har vært oppe til andregangs ­behandling i Plan&Miljø og fått godkjenning i Haugesund kommune. Nå jobbes det med forprosjekt og valg av entreprenør. Katrine Vikingstad i Viking Consulting forteller at ­prosjektet er blitt godt mottatt ute i markedet. – Vi føler at vi har et unikt konsept, noe også responsen vi har fått fra interessenter, samarbeidspartnere og offentlige instanser viser. Dette er «future living», og det som gjør Touring Park Terrasse ekstra unikt, er at alt er samlet på én tomt. Vi har tenkt på tvers av bransjer og funnet en løsning som er bygget på samhandling og delingsøkonomi-­ tankegangen, sier Vikingstad. Hun har arbeidet med strategi og konseptutvikling for prosjektet. Målgruppen er ifølge Vikingstad folk i ­aldersgruppen 50 pluss som vil ha tilleggsverdier og et enklere liv bygd på trygghet, sosiale og kulturelle opplevelser og ulike tilleggstjenester.


Huseiernes Landsforbund har gitt gårdeiere nødvendige råd og hjelp til drift og forvaltning av sine utleiebygg i over 120 år.

Den juridiske staben i HL har solid erfaring med problemstillinger knyttet til fast eiendom. Vi gir våre gårdeiermedlemmer profesjonell juridisk bistand. Les mer og meld deg inn på huseierne.no.

Einar Frigland Advokat Tlf. 22 47 75 27 e.frigland@huseierne.no

Anders Leisner Advokat Tlf. 22 47 75 28 a.leisner@huseierne.no

Copyright Finn Robert Jensen

Gjennom sammenhengende drift i mer enn 120 år, fra vi het «Gaardeierforeningen av 1894», har Huseiernes Landsforbund (HL) gitt juridisk bistand til våre medlemmer som eier næringseiendom.

Annita Magnussen Advokat Tlf. 22 47 75 10 a.magnussen@huseierne.no

Yana Beate Totland Advokat Tlf. 22 47 86 47 y.totland@huseierne.no

Karianne Listerud Lund Advokat Tlf. 22 47 75 17 k.listerud@huseierne.no

Huseiernes Landsforbund Fred Olsens gate 5 0152 Oslo Tlf: 22 47 75 00 Per Christian Nordal Advokat Tlf. 22 47 86 46 p.nordal@huseierne.no

Morten Fæste Advokat Tlf. 22 47 75 18 m.faeste@huseierne.no

Øistein Olsen Krokmoen Advokat Tlf. 22 47 79 43 ook@huseierne.no

Espen Kheradmandi Advokatfullmektig Tlf. 22 47 75 29 e.kheradmandi@huseierne.no

huseierne.no


J JUSS

Sikrer regulerings­ skapte verdier Jordskifteloven sikrer at også en utvikler som kan fremstå som t­ aperen i en regulering, får sin andel av de planskapte verdiene. Av: Dag-Jørgen Saltnes

D

et er en forholdsvis ny lovgivning som nå sørger for at alle grunneierne som omfattes av en regulering skal nyte godt av verdiene som reguleringen skaper. – Det er ikke lenger gitt at man blir sitt­ ende i en tapsposisjon når man blir en del av en regule­ring, hvor alle naboene får bygge ­boliger med tett utnyttelse og man selv må avstå grunn til barnehage eller en lekeplass uten salgs­verdi. Eieren av eiendommen som reguleres som barnehage skal ikke bli sittende uten de ­verdiene som skapes i området ved en ­regulering, sier advokat og partner Erling Høyte i Arntzen de Besche. Han viser til jordskifteloven som sier at den planskapte verdien skal fordeles likt mellom alle tomteeierne som er en del av regule­ringen. Sakene behandles av jordskifteretten (se fakta). – Hvis man har syv eiere, og seks får b ­ ygge etter en regulering, fremkommer det av jordskifteloven at de planskapte verdiene som et utgangspunkt skal fordeles ­ mellom alle tomteeierne, sier Høyte. FORDELER VERDIER Ifølge jordskiftelovens § 2 H kan jordskifte­ retten kan fordele arealverdier og kostnader ved ulike felles tiltak innenfor byggeområdet. – Etter § 28 fjerde ledd skal skiftegrunnlaget etter § 2 H fastsettes ut fra de egenskaper eiendommen har til utbyggingsformål. Ved verd94

settelsen skal det ses bort fra arealdisponering som er fastlagt i den plan som danner grunnlaget for jordskiftekravet, sier Høyte. Han legger til at all eiendom som inn­ går i jordskiftesaken skal verdsettes ut fra egenskapene eiendommene ville hatt til utbyggingsformål uavhengig av den aktuelle planen. – Det skal ved verdsettingen tas hensyn til eiendommens naturlige beskaffenhet. En eiendom som er svært attraktiv som boligformål, vil følgelig verdsettes høyere enn en eiendom som ligger slik til at den er mindre attraktiv. Også hvis eiendommen for e­ ksempel av historiske årsaker har forurensning, skal den verdsettes lavere, sier Høyte. Dette fordi det er nettopp planskapte verdier som skal fordeles. KAN FORANDRE TOMTEGRENSER Grunneierne skal få sin ideelle andel av netto verdiøkning i skiftefeltet så langt det er mulig. – Det er en omstendelig og innfløkt vurde­ ring som jordskifteretten skal gjøre. Det kan bli behov for å forandre på grensene til ­tomtene, sier Høyte. Det legges opp til at grunneierne får utbyggings­retter, som legges ut på eller inntil egen eiendom. Dersom utbyggingsrettene ikke kan fordeles til alle, vil partene som ikke opp­ når selvstendige utbyggingsretter få dekning i N °5 201 7 |

estate M AGAS IN

form av en ideell andel i utbyggingsrett ved at det etableres et sameie. – Jordskifteretten kan i stedet for å etablere slikt sameie, fastsette et vederlag i penger hvis de berørte parter/sameiere under jordskifte­ saken blir enige om det, sier Høyte. NYTTIG VERKTØY Erling Høyte i Arntzen de Besche mener såkalt urbant jordskifte er et svært nyttig verktøy for eiendomsutviklere og eiendomsbesittere som vil utvikle større arealer til enten bolig, næring eller kombinasjonsbygg. – Det er et ubyråkratisk system hvor avklaringene ikke krever langvarige rettstvister ­mellom de forskjellige aktørene. Jordskifte­ retten har stor handlefrihet innenfor lovens rammer og kan skjære igjennom og treffe avgjørelser for å oppnå ønsket resultat, sier Høyte. – Antagelig vil dette systemet også i større grad fremover bli innarbeidet av kommunen gjennom selve reguleringsplanen. Plan og bygningsloven åpner opp for dette. Denne mulighet stiller krav til kommunen ved at en konkret vurdering må konkludere med at slikt jordskifte er fornuftig. Er de aktuelle eiendommer allende bebygget er det neppe hensiktsmessig med et urbant jordskifte. Da vil nok en ordinær ekspropriasjonssak være å foretrekke for de eiendommer dette måtte gjelde, føyer Høyte til.


FOTO: MARTE GJÆRDE

i

Advokat og partner Erling Høyte i Arntzen de Besche.

H VA E R J O R D S K I F T E R E T T E N ? — — Jordskifteretten er en særdomstol som arbeider med saker etter jordskifteloven. — — Arbeidsoppgavene er omforming av eiendommer, tilrettelegging for samarbeid på tvers av eiendomsgrenser, klarlegging av rettsforhold til fast eiendom, fastlegging av eiendomsgrenser og ulike skjønn. — — Oppgavene har gradvis endret seg fra å omfatte oppløsing av realsameier og landbrukseiendommer, til å kunne løse problem for alle som disponerer eiendom i Norge. Alle virkemidlene kan også brukes i byer og tettsteder. — — Jordskifteretten er første instans og lagmannsretten er ankeinstans.

N °5 201 7 |

estate M AGAS IN

95


96

N °5 201 7 |

estate M AGAS IN


Egil Andre Mortensen setter seg klare mål, og han når dem. Nå skal han være en sterk bidragsyter til J.B Ugland Eiendoms videre posisjonering og utvikling i eiendomsmarkedet på Sørlandet og i Oslo. Av: Silje Rønne / Foto: Per Martin Haaheim

– D U M Å U T AV KOMFORTSONEN P PROFIL

E

gil Andre Mortensen, har siden mars 2013 jobbet med eiendomsutvikling i J.B Ugland Eiendom, men interessen for eiendom fikk han lenge før det. – Jeg har alltid vært kommersielt anlagt av natur, og den konkrete eiendomsinteressen kom mer og mer utover i tjueårene, sier han. Mortensen prøvde å kjøpe en bygård under studiene, da han tok en master i økonomisk geografi, regional utvikling og planlegging fra Universitetet i Bergen. En utdannelse som ifølge han selv er en litt a­­typisk bakgrunn for en eiendomsutvikler, men har vist seg å være en faglig bakgrunn som treffer by, -og eiendoms­utviklingsfaget godt. – Jeg husker at mens jeg studerte, så fikk jeg idéen om å kjøpe en liten bygård, for å konvertere til leiligheter. Dette var tilbake i 2005-2006. Jeg fikk med meg en investor fra Bergen og vi hadde finansiering på 8 millioner kroner. Dessverre, eller kanskje heldigvis, kom vi til kort i bud­ runden, sier han og ler. Parallelt med studiene var han også medeier i en kles­ butikk, som han var med på å drive. Butikken gav en beskjeden avkastning, men han fikk etter hvert tilbake ­ ­investeringen. – Ikke minst var det mye god læring å ta med seg fra en slik erfaring. I tillegg var det et godt tilskudd til student­ økonomien, smiler han. N °5 201 7 |

estate M AGAS IN

ET KOMPLEKST PUSLESPILL Etter studiene fikk Mortensen jobb i Grimstad kommune. Der jobbet han i fem år med arealplaner, byutviklings­ prosjekter, utbyggingsavtaler og strategi for utvikling av kommunens arealer. – Jeg fikk relativt raskt mer ansvar og ble etter hvert en sentral person i kommunens plan- og utviklingsarbeid. Dette ga meg innsikt og erfaring i offentlige prosesser, noe som utvilsomt er til stor nytte i min nåværende jobb, sier han og understreker at stort sett all utvikling av fast eiendom er underlagt offentlig regulering. – Det har opplagt en verdi å ha sittet «på begge sider av ­bordet» og å ha erfart de offentlige systemene og prosessene fra innsiden, fortsetter han. Dette ga også økt interesse for eiendomsfaget. – Jo mer jeg jobbet med spørsmål rundt byutvikling, jo mer bevisst ble jeg på at eiendom faktisk er selve basisen i all byutvikling og urbanisering, enten det dreier seg om utvikling av ubebygde tomter eller transformasjon og re­ habilitering av områder som tidligere har vært i bruk til andre formål, sier han og legger til: «Dette ser jeg i det jeg holder på med fra dag til dag, den gode byutviklingen er et komplekst puslespill og ikke minst samspill, men den er i stor grad betinget av utviklingsorienterte utbyggere som 97


– Jo mer jeg jobbet med spørsmål rundt byutvikling, jo mer bevisst ble jeg på at eiendom faktisk er selve basisen i all byutvikling og urbanisering EGIL ANDRE MORTENSEN

har visjoner og gjennomføringskraft.» På et tidspunkt erkjente han at han ikke fikk utløp for sin eiendomsinteresse og ønske om å jobbe mer kommersielt, innenfor kommunen.  – Jeg kom dit jeg er nå fordi jeg på et tids­ punkt satte meg et helt konkret karrieremål, om at jeg ville jobbe med eiendomsutvikling, men fra utbyggersiden. Jeg skrev ned målet, og jobbet systematisk mot det; opp­søkte fag­ litteratur på området, leste meg opp, snakket med kunnskapsrike mennesker og ble kjent med bransjen, forklarer han. Mortensen fikk flere tilbud fra konsulent­ bransjen, men takket pent nei, og da muligheten bød seg hos J.B Ugland Eiendom, var det en god match for begge parter.  J.B Ugland Eiendom er et selskap med r­ elativt få faste ansatte, og Mortensen har en sentral rolle i satsning på eiendomsutvikling både på Sørlandet og i Oslo. Hverdagen hans består i å identifisere og vurdere nye p ­rosjekter, og muligheter. Han er med på å utvikle k­ onsepter og utviklingsstrategier for de p ­ rosjektene ­selskapet er engasjert i, samt å sørge for ­reg­uleringer og byggemodnet grunn/eiendom. – Jeg følger også opp eierinteresser i prosjekter som er under produksjon, gjør salg- og markedsarbeid; enten av prosjekter, bygge­ klare tomter eller salg til sluttkunde, for­ klarer han og legger til at han representerer 98

J.B U ­ gland Eiendom i ulike sammenhenger ­oppimot næringsliv, og samfunnsliv. NOE UTOVER DET VANLIGE Det er to prosjekter eiendomsutvikleren ­ønsker å trekke frem, som han har jobbet mye med og er særlig stolt av. Det ene er Kanalbyen på Silokaia i Kristiansand og helselabben I4helse på Campus Grimstad. I Kanalbyen har Mortensen vært med fra start, da J.B Ugland Eiendom gikk inn i ­prosjektet 2013. Prosjektet er et partnerskap med Kristiansand Havn og Vedal Utvikling. – Da vi kom inn på eiersiden forelå det en reguleringsplan for området. Vi var klar over at planen hadde en del svakheter ved seg og at det var nødvendig med en omregulering. ­Prosjektet hadde allerede navnet Kanalbyen, men det manglet en skikkelig kanal! Derfor ­valgte vi å innarbeide en kanal på cirka 325 meter, som gikk langs gjennom hele tomten på cirka 58 dekar. Slik at samtlige boliger i ­prosjektet fikk kontakt med vannet. I tillegg droppet vi kostbar infrastruktur som løsninger med ­kulvert og la heller investeringene inn i synlige kvaliteter som gir merverdi for be­boere og bomiljø, forteller han og understreker at på denne måten har de klart å presentere et b­y­ utviklingsprosjekt som skiller seg litt fra det som er levert i Kristiansand tidligere. N °5 201 7 |

estate M AGAS IN

Videre trekker han frem et prosjekt som på mange måter er et resultat av at J.B Ugland Eiendoms engasjement, utover det å være en utvikler og leverandør av bygg. – Vi utvikler nye konsepter og innhold i bygg i samarbeid med andre aktører rundt oss. Vi har over flere år hatt et godt samarbeid med Universitetet i Agder. Da samhandlingsformen for helsesektoren kom, så vi muligheter for at kommunen i sin kommende omstilling kunne samarbeide med, og utnytte kompetansen som universitetet sitter på innenfor fagfeltet helse og IKT. Vi samlet derfor aktørene rundt bordet og vi så fort at her fantes det noen gjensidige muligheter for både UIA, kom­ munen og næringsliv, forklarer han. I løpet av prosessen oppdaget de at det manglet en felles møteplass for innovasjon og uttesting av nye løsninger, et sted der offen­ tlige aktører, universitet, brukere og nærings­liv kunne samarbeide om å utvikle nye løsninger. Dette ga grobunn for idéen om å etablere en helselab på Campus ­Grimstad. Lang historie kort, de er nå i ferd med å planlegge byggestart av en ny og toppmoderne innovasjons- og testlab for helse på Campus Grimstad på cirka 4.000 kvadratmeter. – Denne bygger vi på oppdrag for UIA, vi har rollen som utvikler, entreprenør og gårdeier, og leier dette ut til UIA. Ved å ta en rolle som


Mortensens hovedmål er å være en sterk bidragsyter til J.B Ugland Eiendoms videre posisjonering og utvikling i eiendomsmarkedet på ­Sørlandet og i Oslo.

Mechatronics Innovation Lab (MIL). Formålet med MIL er å styrke industriens innovasjonsevne ved å tilby en rekke testtjenester som i dag ikke finnes i Norge.

N °5 201 7 |

estate M AGAS IN

99


PROFIL — — Navn: Egil Andre Mortensen — — Alder: 33 — — Utdannelse: Master i ­ø konomisk geografi, regional utvikling og planlegging fra Universitetet i Bergen — — Stilling: Eiendomsutvikler

strekker seg utover det man normalt forbinder med eiendomsutvikling, ser vi at vi på denne måten er med på å skape vår egen leietaker, sier han. Tilsvarende samarbeid gjorde de også med Mechatronics Innovation Lab (MIL). Formålet med MIL er å styrke industriens innovasjons­evne ved å tilby en rekke testtjenester som i dag ikke finnes i Norge. Bygget ble åpnet av næringsminister Monica Mæland under ­Arendalsuka i år. Å TØRRE Å VÆRE LITT GÆREN Det er mye ved eiendom som fascinerer Mortensen, særlig at faget har mange fasetter å spille på. – Spillet har helt ulike karakter alt etter hvor mye risiko man ønsker å ta. Fra trygge «yield-eiendommer» til ekspansive transfor10 0

masjons- og byutviklingsprosjekter. Jeg ­synes nok det siste er mest spennende, sier han med et smil, og påpeker at det er viktig å ha en ­visjonær og ambisiøs tilnærming til prosjekter man går inn i. – Det du etterlater deg skal kunne stå seg over tid, og man skal være stolt av det. ­Ansvaret til utbygger slutter ikke ved inngangsdøren til bygget, man må ha en bevisst holdning til ­hvordan prosjektet utfyller og supplerer eksisterende tilbud og strukturer i sentrum, sier han. – Det er ikke alltid slik at ditt prosjekt er hoveddestinasjonen i byen, men ofte blir ­prosjektene bedre om man tar innover seg at det er en del av en helhet, og finner det riktige ambisjonsnivået ut ifra det, forsetter han. Det viktigste Mortensen har lært på det personlige planet, er å være ydmyk. Han opplever å komme langt med et smil, og en grunn­ N °5 201 7 |

estate M AGAS IN

leggende positiv holdning. På spørsmål om personlige karrieremål, og hvor han er om ti år, svarer han at hans hovedmål er å være en sterk bidragsyter til J.B Ugland Eiendoms videre posisjonering og utvikling i eiendoms­markedet på Sørlandet og i Oslo. – JBU skal vokse i årene fremover, og det skal jeg også. Jeg er heldig som jobber i et team bestående av mennesker som er ekstremt dyktige innenfor sine fagfelt. For eksempel ­ Bjørn Vedal, administrerende direktør hos oss, er en særdeles engasjert og energisk leder, sier han stolt av sin sjef, og avslutter: «Jeg har alltid ment at man må utenfor komfortsonen for å utvikle seg. Derfor er det viktig å utfordre seg selv innimellom, være uredd og å tørre å være litt gæren. Med dette som utgangspunkt er jeg overbevist om at veien videre blir ­vanvittig spennende.»


RETAILSPESIALISTEN SOM RÅDGIR OG HJELPER DEG Å FINNE RETT LEIETAKER

Kontakt oss på ncmd.no

Vi i NCM Development har spesial­ kompetanse­, og er en unik rådgiver innen: • Utvikling og utleie • Etableringsbistand • Analyse og strategi Unik bredde i tjenester og kompetanse gir et solid utgangspunkt for et godt byliv, spennende kjøpesenterutvikling eller butikketablering.


FOTO: UTE ZSCHARNT

1 02

N °5 201 7 |

estate M AGAS IN


A ARKITEKTUR

FOTO: UTE ZSCHARNT

TIDSREISEN

– Verdens vakreste bygg, uansett sjanger er en krevende kategori, men jeg kan by på en som absolutt ligger blant ­toppene hos meg. Av: Silje Rønne

N °5 201 7 |

estate M AGAS IN

10 3


FOTO: UTE ZSCHARNT

N

eues Museum i Berlin etter opp­ ussingen fremstår som en frem­ ragende demonstrasjon av en hel rekke av arkitekturens viktigste disipliner. Den opprinnelige delen har den utrolige håndverksmessigheten fra sin tid, en avklart vakker form og en fantastisk proporsjonering av sitt for perioden meget sobre fasade­ uttrykk, beskriver Gaute Grønmo, arkitekt og ledergruppemedlem i NielsTORP+ arkitekter. Neues Museum er museet for forhistorisk og tidlig historie. Det sto stengt i mange år, etter bombingen under andre verdenskrig. I 2009 åpnet det igjen med en fantastisk ­samling av egyptisk kunst. Hovedattraksjonen er en liten, men svært fascinerende byste av den egyptiske dronningen Nefertiti. I tillegg er det en samling av papyrus, kunstverk, mumier og krukker. – Dens plassering på Museumsinsel i ­Berlin, som jo er et utrolig bygningsmiljø i seg selv, med enorme praktbygninger i trengsel, ­minner oss på den kulturelle supermakten Tyskland en gang var, sier arkitekten. Bygget ble tegnet av arkitekt Friedrich 10 4

­ugust Stüler, og bygget fra 1843–1855, og A ­senere restaurert av den britiske arkitekten David Chipperfield. – Rehabiliteringen til Chipperfield ­Architects fra 2009 viste for meg en helt ny tilnærming til rehabilitering og restaurering, et tema som blir stadig viktigere i arkitekturen. Detalje­ ringen, som på samme tid er spektakulær og svært diskret, lar historien være avlesbar på en ­fantastisk uforstyrret måte, forklarer han. Grønmo opplevde bygget for første gang på studietur i 2010, da det var meget nytt, og han hørte om det første gang bare kort tid før dette. På det tidspunktet var han nyutdannet og ganske uforberedt på hva som skulle møte han der inne. – Det gjorde et voldsomt inntrykk, både å være i et slikt praktbygg fra det gamle Europa, og det å se den fantastiske rehabiliteringen, som på et vis forsterket følelsen av en tidsreise, beskriver han. Nyfortolkning Utvendig ligger bygget omringet av både Altes Museum, Alte Nationalgalerie og det enorme Pergamonmuseet. Grønmo for­klarer at når man nærmer seg Museumsinsel er det N °5 201 7 |

estate M AGAS IN

Neues Museum er et ­museum på Museum­sinsel i Berlin, som hører til verdens­kulturarven. Det ble åpnet i 1855 som det andre museet på Museumsinsel, ­etter at Altes Museum var blitt for lite for de ­eksisterende samlingene.

Utkastet til museet ble ut­ arbeidet av Friedrich August Stüler, og grunnsteins­ nedleggelsen fulgte i 1841. Den senklassisistiske ­bygningen regnes som Stülers hovedverk og som en av de viktigste bygninger i det 19. århundres museumsbygning.


FOTO: UTE ZSCHARNT

N °5 201 7 |

estate M AGAS IN

10 5


PROFIL — — Navn: Gaute Grønnmo — — Alder:36 — — Stilling: Arkitekt og ledergruppemedlem i NielsTORP+ arkitekter.  — — Utdanning: Ma.Arch fra Kunstakademiet i København.  — — Bosted: Skøyen, Oslo.    — — Utvalgte prosjekter: I løpet av 2018 ferdigstilles en idrettshall i Stokke på vel 44.000 kvm BRA som jeg er prosjektleder for, hvor jeg synes vi har fått til et veldig bra bygg med et trangt budsjett, i en kategori bygg som svært ofte neglisjeres og blir svært dårlig i Norge. Ellers er jeg glad i å holde på med småhus også, og er fortsatt svært fornøyd med mitt første hus – et hus til en venn av meg som ble oppført i 2010. Det er gledelig å merke seg at innsatsen fra da man var helt fersk holder mål.

Grønmo opplever inngangs­hallen som ekstremt ­monumental, med en grandios og svært skulpturell trapp som sentermotiv. 10 6

N °5 201 7 |

estate M AGAS IN


FOTO: JOERG VON BRUCHHAUSEN

N °5 201 7 |

estate M AGAS IN

107


Museet ble alvorlig skadet i 1943 og 1945 og har vært en ruin i mange år. Fra 1999 ble en stor­ skala rekonstruksjon utført av den britiske arkitekten David Chipperfield, som i 2011 ble tildelt den prestisjetunge Mies van der Rohe-prisen.

FOTO: UTE ZSCHARNT

FOTO: UTE ZSCHARNT

Den sparsomme ytre utsmykningen står i ­kontrast til den rike indre utsmykningen. Hvert rom er med arkitektoniske ­detaljer og rik ornamental bemaling utsmykket slik at det står i forbindelse med samlingene.

ikke det første man legger merke til. Derimot når man kommer inn i forgården, om­kranset av en stram søylegang, åpenbarer det seg en streng og sober fasade, som står i ­kontrast til den mer utbroderte fasaden til Alte ­Nationalgalerie. – Den er et skoleeksempel på nyklassisisme, med sin renhet og vekt på proporsjonering. Når man kommer innenfor står de forskjellige hallene i kontrast til fasaden, med sin rike opp­ rinnelige utsmykning, beskriver arkitekten.   Grønmo opplever inngangshallen som ­ekstremt monumental, med en grandios og svært skulpturell trapp som sentermotiv. – Det er en nyfortolkning av den opp­ 10 8

rin­ nelige trappen, og den står i fantastisk ­kontrast til de gamle mursteinsveggene hvor tyngden og historien kommer så tydelig fram. Derfra vandrer man videre fra den ene store hallen til en andre, sier han og fortsetter: «Det er store, fantastiske rom hvor utstillings­ objektene har fått et veldig fint fokus, men hvor man så i tur og orden kan glede seg først over de opp­rinnelige utsmykningene, dernest over restaureringens avklarte og raffinerte forhold til disse, og enkeltløsninger som er helt nye men også fantastiske å se for en arkitekt.» De glassoverdekkede gårdsrommene som rommer henholdsvis den greske og egyptiske samlingen er høydepunkter ifølge arkitekten. N °5 201 7 |

estate M AGAS IN

– De permanente utstillingene som i s­ ærdeleshet er verdt å nevne er den egyptiske samling, den prehistoriske samling og den ­tidlighistoriske samling. Ambisiøst er ordet. Det huser blant annet den verdensberømte bysten av dronning Nefertiti.  Bygget har inspirert arkitekten i flere ­prosjekter, og han mener Neues Museum er ett av de byggene som viser hva man virkelig kan få til med arkitektur, og er en helt grunn­ leggende inspirasjon han alltid har med seg. – Dette mener jeg burde gjelde alle bygg man forsøker å plassere i kategorien «verdens vakreste», avslutter Grønmo. 


BOLIGER med særpreg og tydelig design skaper tilhørighet Vi liker utfordringen i prosjektene og har lang erfaring med komplekse og krevende prosesser.

Snakk med oss om: • • • • • •

Konkurranser Reguleringsplaner Næringseiendom Boliger Design og Interiør Visualisering i 3D

Vi bidrar gjerne i dine prosjekter også!

ARCASA

arkitekter as

Arcasa arkitekter AS. Sagveien 23c III, 0459 Oslo. Telefon 22 71 70 70. arcasa@arcasa.no www.arcasa.no.

Sofienberggata 21-23, Scandinavian Development


FOTO: FINN STÅLE FELBERG

PROFIL — — Navn: Cecilie Espedokken Vik — — Alder: 25 — — Utdannelse: Master i landskapsarkitektur ved fakultet for landskap og samfunn ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). — — Aktuell: Vant årets «Master Pitch» – en konkurranse for alle masterstudenter innen urbanisme og byplanlegging, som Aspelin Ramm har i samarbeid med Oslo Urban Arena (OUA) . — — Stilling: Landskapsarkitekt MNLA i tegn_3

110

N °5 201 7 |

estate M AGAS IN


Økt gap mellom natur og kultur Hvilke utfordringer står urbane naturområder ovenfor, og ­hvordan kan tilrettelegging for menneskelig aktivitet brukes for å styrke ­befolkningens tilknytning til naturen? Av: Silje Rønne

P PROFIL

C

ecilie Espedokken Vik vant årets Aspelin Rammpris. Dette er en konkurranse for alle master­ studenter innen urbanisme og byplanlegging. Viks oppgave tar for seg urbane naturområder, definert som natur med en liten grad av opparbeiding som ligger i en by eller et tettsted. Hun stiller spørsmål om h ­ vordan et ­ urbant naturområde kan forvaltes til det beste for både det biologiske mangfoldet og for menneskets behov. For å ­belyse denne problemstillingen har hun anvendt avansert teori til å utvikle 15 prinsipper som undersøker hvordan minimale inngrep kan finne en balanse mellom bruk og vern. Disse prinsippene er så lagt til grunn for en nærlesning av Mærradalen i Oslo, og et forslag til tiltak i dette ­urbane naturområdet. Prinsippene er fordelt på tre kategorier: T ­ilrettelegging for biologisk mangfold, ­re­kreasjon og ­transport. – Urbane naturområder har en sentral beliggenhet som gjør at de kan gi mange muligheter til å oppleve natur i nærområdet, også de som ikke vanligvis oppsøker natur­ områder. Denne sentrale beliggenheten fører samtidig til at de er spesielt utsatte for friksjonen mellom naturen og mennesket, både geografisk, politisk og sosialt sett. I en verden med store miljøutfordringer, der over halvparten bor i urbane områder og har begrenset kontakt med n ­ aturen, kan urbane naturområder være avgjørende for å formidle N °5 201 7 |

estate M AGAS IN

betydningen og verdien av natur, sier Cecilie Espedokken Vik, landskapsarkitekt MNLA i tegn_3. TETTERE PÅ NATUREN Det var på utveksling i New Zealand at Cecilie Espedokken Vik innså viktigheten av naturvern. – De har en veldig spesiell flora og fauna der, og mye av det er vernet i større naturområder. Det er enkelt å ­komme seg til disse områdene, og de er godt tilrettelagt, men dette påvirker også naturopplevelsen. Når du har en bred grus­ sti som går som en motorvei innover i landskapet, opp­lever man naturen på en annerledes måte. Derfor ble jeg ble ­veldig interessert i kontrasten mellom Norge og New Zealand i tilrettelegging av naturområder. Dette fikk meg til å tenke på naturområdene i byer, og hvor tilgjengelige disse føles, for­ klarer hun og påpeker at de fleste vernede natur­områdene i New Zealand ligger et stykke utenfor tett­bebygde strøk, siden de har bevart svært lite natur i byene. Resultatet, ifølge Vik, er at mange reiser til naturvern­områdene for å oppleve naturen, men at dette gir et d ­ istansert forhold til naturen. – Bor du i en by i Norge og vokser opp der, lærer du at ­natur er noe du reiser til når du skal gå tur. Dersom du ikke har skog like i nærheten av der du bor, som du går igjennom på vei til skolen eller leker i på ettermiddagene, får 111


– Hva skal man fylle veien med, hvis man ikke skal ha biler? Med klimaendringene må vi få mer grønt inn i byene, spesielt med ­tanke på overvannshåndtering og ekstremvær, så hvorfor ikke få inn mer natur? Cecilie Espedokken Vik

du ikke en tilknytning til naturen. For at folk skal forstå at det er viktig med natur, må de ha et forhold til den. Dette gjelder også for våre nye landsmenn sier hun, og fortsetter: – I byer bør man tilrettelegge annerledes enn det man gjør på for eksempel fjellet. I byen må det tilrettelegges og opparbeides slik at det blir en lav terskel for å bruke naturområdene. NATUROPPLEVELSEN Prinsippene i masteroppgaven er basert på litteratur, politiske føringer og empiriske erfaringer, som viser at et urbant naturområde best kan forvaltes ved å minimere og s­amle de menneskelige inngrepene. Ved å gjøre dette, ­bevares mest mulig av naturverdiene ifølge Vik, som er selve grunnlaget for natur­ opplevelser. – I tillegg må det vises at naturområdet blir tatt vare på. Dette kan gjøres gjennom synliggjøring, markering, tilrettelegging, skjøtsel og informasjon, sier hun. Fremgangsmåtene blir vist i Mærradalen i Oslo, som er oppgavens caseområde. Dette er en to kilometer lang bekkekløft, re­gulert til naturvernområde, som er mye brukt til rekreasjon og som transportåre. Her blir balanse­prinsippene brukt gjennom 11 forslag til forvaltningstiltak, hvor hvert tiltak tar for seg ulike sammensetninger innenfor de tre kategoriene. Tiltakene vil samlet sett gi en helhetlig forvaltning av området, som tar hensyn til det biologiske mangfoldet, samtidig som det tilrettelegges for menneskelig aktivitet 11 2

– Et viktig tiltak er en godt opparbeidet hovedsti som er tilgjengelig for alle, med tilnærmet universal utforming. Dette vil gjøre det til en grønn transportåre, hvor man også kan sykle, og slik bli en del av transportnettverket i området. De mindre stiene og snarveiene må også tilrettelegges, men med et tydelig skille mellom hovedvei og snarvei. Vik beskriver en snarvei som en smal sti, gjerne med røtter og steiner, der man kommer tett på naturen. – Med en gang du får en bredere turvei, kommer du også lenger unna omgivelsene på sidene av veien. På en smalere sti får du ­naturen tettere innpå deg, sier hun, og under­ streker at det kunne vært spennende å videre­ utvikle typiske parkområder, der noe av plenen kunne blitt gjort om til «villere» natur. ENKLE GREP Vik er mest overrasket over hvor lite som skal til for at et naturområde virker som at det blir tatt vare på. – Caseområdet mitt er et veldig fint s­ tykke natur, men det oppleves mørkt og rotete. Det jeg erfarte var at det ikke var behov for å gjøre så mye for at det skulle gi et helt annet inntrykk, sier hun, og kommer med eksempler som å opparbeide stiene, tilrettelegge for opp­ hold, innføre belysning og gi informasjon. – Jeg tror dette med informasjon er spesielt viktig. Det er vanlig å sette opp store skilt som du må stoppe opp for å lese, personlig gjør jeg aldri det – jeg vil gå når jeg først er ute på tur. N °5 201 7 |

estate M AGAS IN

Et av mine foreslåtte tiltak er å lage små skilt med rask informasjon som du kan lese i forbi­ farten. Informasjon det tar et par sekunder å lese, men som får deg til å se omgivelsene med nye øyne, forklarer hun og kommer med et eksempel fra de råtne trestammene i caseområdet. – Da faren min var med og gikk der for første gang, kommenterte han hvor rotete det var med alle trestammene som ligger i dalen – «kan man ikke rydde opp». Da jeg svarte at det lever 6.000 arter i Norge som livnærer seg på død ved, fikk han med en gang et annet syn på det. Dette er et eksempel på enkel og kort ­informasjon, som folk vil få utbytte av, påpeker hun. Samtidig understreker Vik viktigheten av å markere inngangene til naturområder, slik at alle føler seg velkomne til å gå inn, og ikke trenger å stoppe opp mellom to hus og ­vurdere hvorvidt stien er privat eller ikke. BEHOLD DEN «VILLE» NATUREN At eiendomsutviklere ofte fjerner ­eksisterende vegetasjon, overrasker Vik. – Først og fremst syntes jeg det er v­ iktig å ha noe natur på eiendommen. Å fjerne ­stedegen natur for å erstatte den med et f­risert ute­ område har lite for seg. Tap av urbane økosystem kan gi store økonomiske utgift­ er over lengre tid, samtidig som det på­virker ­sosiale og kulturelle forhold. Jeg tror også folk synes det er vel så vakkert med naturlige omgivelser, spesielt siden norsk kultur er veldig


BIOSENTRISK PERSPEKTIV 1

2

Truet 1235

2000

1235

879

1500

734

1000 114

500

Datamangel (DD)

Nært truet (NT)

Sårbar (VU)

Sterkt Truet (EN)

Kritisk Truet (CR)

Figur 1: Arealendringer er den klart største påvirkningsfaktoren for biologisk mangfold i Norge. (Basert på Artsdatabanken, u.å.)

Regionalt utdødd (RE)

Annet/ukjent

Høsting

Fremmede arter

Klimaendringer

Forurensing

Arealendringer

0

241

Figur 2: Fordelingen av 4438 rødlistearter i de ulike kategoriene. (Basert på Viken i ­Henriksen & Hilmo, 2015:16)

3 LUFTKVALITET

FYSISK KVALITET NATUR

HELSE SOSIALE FORHOLD STRESSREDUKSJON

Figur 3: Forholdet mellom natur og helse. ­Heltrukne linjer markerer etablerte forhold, mens stiplede linjer viser et mer varierende forhold. (Basert på De Vries, 2010 i van den Berg m.fl. 2013:53)

N °5 201 7 |

estate M AGAS IN

11 3


I masteroppgaven ønsker Cecilie Espedokken Vik å øke bevisstheten om verdiene urbane naturområdet har. Hun har forsøkt å finnnne ut hvilke utfordringer urbane naturområder står ovenfor, og hvordan tilrettelegging for menneskelig aktivitet kan brukes for å styrke ­befolkningens tilknytning til natur.

knyttet til naturen. Det vil gi en spennende kontrast til for eksempel et næringsbygg som ofte er litt sjelløst, sier hun og påpeker at en kontrast gjennom uteområdene vil gjøre det m­er interessant. Samtidig som det også vil tiltrekke seg flere insekter og dyr som lever i naturområder. – Dette vil skape mer levende uteområder som også har noe annet enn en estetisk ­funksjon. Samtidig vil det være mye ­rimeligere enn et parkområde, som krever mye ­skjøtsel med gressklipping, planting og klipping. Naturlige områder klarer seg selv, de trenger minimalt med skjøtsel, påpeker hun. Det må ikke nødvendigvis være kun norske arter, men dersom man får inn en aksept om at det ikke må se så veldig frisert ut hele tiden, og at naturen kan endre seg med årstidene, tror hun det blir et mer spennende utemiljø. 114

– Dette er omgivelser folk trives i. Samtidig vil det gi mer identitet til bygget, ettersom de fleste steder har gressplen og blomsterbed, men hvis du plutselig kommer til et område som har furutrær og blåbærlyng blir du overrasket. Det gir også en veldig grønn profil, ­konstaterer landskapsarkitekten. – Du kan jo leke litt, skape kontraster – skog i et område og gresslette i et annet. Da vil du fortsatt ha gressplenen der man kan sole seg, og skogen man kan gå igjennom til og fra jobb, sier hun og gjentar hvor viktig naturen er: – Vi tenker kanskje ikke på det, men vi mennesker har utviklet oss i en naturlig verden, så det har mange helsebringende effekter å oppholde seg i natur, blant annet minsker det stress og forsterker akademiske prestasjoner. Derfor tror hun både det vil være et godt alternativ for ansatte i arbeidstiden og et ­ N °5 201 7 |

estate M AGAS IN

­viktig bidrag i boligfelt og i byen. – Få inn de små flekkene med grønt, ikke undervurder det grønne, det har så mye å si, understreker hun. VILL NATUR I SENTRUM – Grunnen til at bytrær ikke lever så lenge, er at de står alene. I skogen er de derimot en del av et økosystem. Der vokser de opp i skyggen av andre trær, noe som gjør at de vokser sakte. Dette gjør imidlertid at de blir mer motstandsdyktige mot sopp og sykdommer, siden sakte vekst gir celler med lite luft i. Bytrær vokser mye fortere ettersom de har tilgang til mye sollys fra dag èn, men dette gir veldig mye luft i cellene, og da kommer soppen lettere til. Når de først er inne i stammen har treet allerede tapt, forklarer hun. Selv om hun i masteroppgaven konsentrerte


FOTO: SHUTTERSTOCK

Vi drives fremover av høye forventninger Tverrfaglig rådgivning til eiendomsbransjen

seg om eksisterende naturområder, synes hun naturgater hadde vært et spennende konsept. Særlig med et bilfritt sentrum. – Vi skulle hatt et nettverk av natur, med naturkorridorer som forbindelser mellom de større grøntområdene. Disse ville fungert både som grønne transportårer for ­mennesker og som spredningskorridorer for arter. Historisk sett hadde Oslo en god overordnet grøntplan, men mange av disse grønne områdene og årene har blitt bygget ned. Dersom vi skulle innført det igjen, selv om det er vanskelig med all infrastrukturen på plass, kunne det blitt veldig bra, sier hun entusiastisk. – Hva skal man fylle veien med, hvis man ikke skal ha biler? Med klimaendringene må vi få mer grønt inn i byene, spesielt med ­tanke på overvannshåndtering og ekstremvær, så hvorfor ikke få inn mer natur? Det må være en viss mengde for at den vil trives og skal klare seg, men det ville gitt byen en veldig sterk identitet, sier hun og avslutter med at de fleste storbyer har ganske like grønt­ områder i dag. – Med skogkorridorer i gatene ville Oslo skilt seg ut som en anner­ledes og unik by.

opak.no


FOTO: AF EIENDOM

NYTT O M NAVN

AF EIENDOM UTVIDER Som et ledd i AF Eiendoms vekststrategi er to nye sentrale stillinger opprettet. Av: Silje Rønne

AF Eiendom utvider med investerings­ analytiker og forbedrings­ leder. Fra venstre Solveig Nielsen, Matilda Vinje og Marlene Aulie.

M

arlene Aulie er ansatt som investerings­analytiker, og vil få a­ nsvaret for å utarbeide markeds­analyser og beslutningsunderlag for investerings­strategi og tomtekjøps­prosesser. Hun vil også ha ansvaret for å lede DD-­prosesser der AF E ­ iendom er i kjøpsprosess. Marlene er utdannet siviløkonom fra NHH og har flere års erfaring fra oppkjøpsanalyser, investeringsbeslutninger og DD-­ prosesser i konsulentselskapet PWC der hun kommer fra stillingen som Manager i Deals Strategy. – AF er et selskap med spennende vekstambisjoner, ­dyktige ledere og et veldig godt rykte når det kommer til det å satse på og utvikle unge medarbeidere. Det tror jeg vil bidra til å gi meg gode muligheter videre, sier investerings­ analytiker Marlene Aulie. NY FORBEDRINGSLEDER Solveig Nielsen er AF Eiendoms nye forbedrings­ leder og skal jobbe med innovasjon og kontinuerlig for­b edring av sentrale arbeidsprosesser som under­

116

N °5 201 7 |

estate M AGAS IN

støtter selskapets verdiskaping og vekstambisjoner. Hun vil også ha ansvar for å støtte HMS- og kvalitets­ arbeid i AF Eiendoms prosjekter. Solveig er utdannet siviløkonom fra Copenhagen Business School og har flere års erfaring fra forbedrings- og endringsarbeid i konsulentselskapet EY der hun kommer fra stillingen som Manager innen Performance Improvement. – AF Gruppen er et selskap med mange flinke folk og en unik bedriftskultur. Her er jeg sikker på at jeg vil få mange morsomme utfordringer og gode muligheter til videre karriere­ utvikling, sier forbedringsleder Solveig Nielsen. – Med nyansettelsene styrker vi vår evne til å utvikle virksomheten videre både innenfor nye ­investeringer og eksisterende prosjekter. Solveig og Marlene har veldig god kompetanse innen sine respektive fagfelt og vi ser ­allerede konturene av utviklingen de vil kunne bidra til i AF E ­ iendom fremover, sier direktør i AF Eiendom, Matilda Vinje.


NYTT O M NAVN CBRE HENTER L­ EDER TIL ­ ASSET ­S ERVICES CBRE har hentet inn Glenn Haglund til å lede ­A sset ­Services-virksomheten. Av: Dag-Jørgen Saltnes

– GLITRENDE KOMPETANSE – Glenn har lang ledererfaring både lokalt og globalt. Han er en meget trivelig type som ­tidligere utviklet komplementære team

og sikret god gjennomføringskraft i leveranse av produkter og tjenester til fornøyde kunder. Jeg vet at Haglund vil berike vårt miljø med sin glitrende kompetanse fra bank- og finans­sektoren, sier adm. direktør John Olof Solberg. CBRE har det seneste året hentet inn flere ansatte fra andre typer bransjer enn den rene næringsmeglingbransjen, og er opptatt av å være en fullskala rådgiver for eiendoms­ bransjen. INGEN MEGLERBRANSJE – Tiden da dette var en meglerbransje er ­forbi. Det vi trenger er kompetente forretningsfolk med erfaring fra ulike bransjer som kan for­bedre våre råd til kundene. Vi bygger team som kan fornye en tradisjonell og snever ­bransje. Glenn blir en viktig brikke i denne prosessen. I tillegg har selskapet en større satsning på kompetanse og løsninger innen teknologi og digitalisering. Summen blir svært interessant. CBRE skal nå bygges til å bli det beste og ledende rådgivnings- og «­deal­orienterte» ­miljøet innenfor nærings­ eiendom, sier ­Solberg. N °5 201 6 |

estate M AGAS IN

FOTO: CF-WESENBERG / KOLONIHAVEN.NO

G

lenn Haglund kommer fra ­Swedbank Norge, hvor han de seneste syv årene har vært ledet Asset ­ Management og Wealth Management i Norge. Han har også fem års erfaring fra Asset Management og har vært general manager i DnBNOR ­Luxembourg. Glenn Haglund har vært med på finansiering av næringseiendom i banken, og kjenner dermed eiendomsbransjen godt. – Jeg ser frem til å lede Asset Services frem­ over i CBRE. Investormarkedet oppfatter at markedet er underutviklet når det gjelder innhold og kvalitet i forvaltningstjenester i Norge, og derav mener vi potensialet er stort for å ta markedsandeler. Vi skal «importere» og videre­ utvikle CBRE sin markedsledende leveranseplattform. Kombinert med et tydelig kunde-fokus og dyp innsikt i leietakernes etterspørsel etter arealer og løsninger, skal ­ vi utvikle en sterk posisjon for CBRE i Norge, sier Glenn Haglund.

i

Glenn Haglund mener markedet er underutviklet når det gjelder innhold og kvalitet i for­ valtningstjenester i Norge.

117


NYTT O M NAVN FRA NPRO TIL WAHL ­E IENDOM Eivind Bøe Johannessen blir ny adm. direktør i Wahl Eiendom og ­f orlater jobben som investeringsdirektør i Norwegian Property.

i

Av: Dag-Jørgen Saltnes

E

ivind Bøe Johannessen er blitt ansatt som ny adm. direktør i Wahl Eiendom. Han har vært investeringsdirektør i ett år i Norwegian Property, som også står uten adm. direktør når Svein Hov Skjelle går til B ­ etonmastHæhre. Før det har han vært tre år i Pareto, hvor han ledet Corporate Finance i e­iendom, og ti år i DNB Markets. Styre­ leder Camilla Wahl i Wahl Eiendom er veldig fornøyd med ansettelsen. FØRSTEVALGET – Vi er kjempefornøyd. Det har vært en lang prosess med mange gode kandidater. Eivind var førstevalget vårt, og vi er veldig glade for 118

at han valgte å takke ja til tilbudet. Han har en bakgrunn som er noe mer finansielt orientert, og det er noe vi har vært ute etter. Nå skal vi inn i en strategiprosess som han skal være med på, sier Camilla Wahl til Estate Nyheter. – Med tanke på Bøe Johannessens bakgrunn, er det grunn til å tro at dere vil bli mer asset play-orientert? – Det kan ligge i kortene at det blir mer av det, men vi vil ikke gå bort fra eiendomsdrift, som er kjernen i vår virksomhet. Dette vil vi komme mer tilbake til, sier Wahl. – WAHL HAR AMBISJONER – Det er en veldig spennende mulighet. Wahl N °5 201 7 |

estate M AGAS IN

Eivind Bøe ­Johannessen gleder seg til å begynne i ny stilling som sjef i Wahl Eiendom.

Eiendom har en solid balanse og har ambisjoner om å lene seg mer fremover og være mer synlige. De vil være mer aktive i eiendommene, og jeg føler at vi traff hverandre godt da vi pratet om mulighetene, sier Eivind Bøe Johannessen til Estate Nyheter. Han vil jobbe sammen med styret i selskapet om å meisle ut strategien for eiendomsselskapet. – Om vi skal gjøre mer asset play eller åpne for samarbeidskonstellasjoner, må vi analysere og diskutere med eierne. Jeg er blitt smigret av at de ønsker å se på strategien på nytt og tenke nytt, men det er for tidlig å flagge noe, sier Bøe Johannessen.


Som din ansvarsfulle samarbeidspartner sørger vi for Som din ansvarsfulle samarbeidspartner sikrevitak fasader. sørger forog sikre fasader.

Stolt håndverksentreprenør. Kunnskap og kvalitet levert i 50 år.

Stolt håndverksentreprenør. Kunnskap og kvalitet levert i 50 år. kirkestuenas.no

www.kirkestuenas.no


NYTT O M NAVN Blir eiendomsutvikler i Neptune Properties Neptune Properties AS har ansatt Geir Inge Juriks som eiendomsutvikler. Av: Thor Arne Brun

G

eir Inge Juriks kommer fra HAV ­Eiendom AS, hvor han har vært ansatt som utviklings- og prosjekt­ direktør siden september 2014. HAV Eiendom har ansvaret for utvikling, tilrettelegging og salg av de frigitte havneområdene i Bjørvika, herunder områdene knyttet til Sørengautbyggingen, nye Deichmanske Hovedbibliotek, nytt Munchmuseum, boligprosjektet Munch Brygge og andre profilerte prosjekter i Bjørvika. De siste årene har HAV Eiendom også engasjert seg som byggherre i egne prosjekter, og hvor Juriks har hatt en sentral rolle i realiseringen av kontor- og studentboligprosjektet Diagonale. Videre har Juriks ledet utviklingsarbeidet og oppstarten av hotell- og boligprosjektet Tomtebrygga, som er under oppføring mellom Operaen og Barcode. Juriks har også ledet utviklings- og planarbeidet med Fiskebrygga. BRED BAKGRUNN Før tiden i HAV Eiendom har Juriks blant annet vært ansatt i selskaper i Norske Shell, BackeGruppen, Veidekke og Höegh Eiendom. I Höegh Eiendom var Juriks blant annet ansvarlig for utviklingen av Hasle Linje – det omfattende transformasjonsprosjektet på den tidligere Vinmonopol-/Arcustomta på Hasle. En periode var han også ansvarlig for 120

selskapets utviklingsprosjekt i Moss – Verket – som ligger på området etter papirfabrikken ­Peterson Paper som gikk konkurs i 2012. Neptune-sjefen Tore Økseter er strålende fornøyd med nyansettelsen. – Geir Inge er dyktig og engasjert med en genuin interessere for eiendom og eiendoms­ utvikling. Han vil tilføre Neptune Properties verdifull erfaring og spisskompetanse, noe som er viktig om vi skal utvikle oss videre og nå de målene vi har satt oss. UTVIKLING I TIDLIG FASE I Neptune Properties skal Juriks primært arbeide med prosjektutvikling i tidlig fase og tomteakkvisisjon. – Det skal bli spennende og moro å på nytt få jobbe med hele spekteret for mitt eiendomsengasjement, med fokus på blant annet større boligprosjekter, tomtesøk og mulighetsstudier. Mye av dette har i varierende grad vært skjøvet i bakgrunnen i de siste par jobbene mine. I tillegg har HAV Eiendom også hatt en aktiv holdning mot å engasjere seg som boligutvikler. Dette, i tillegg til anledningen til å få jobbe i et så engasjert og kompetent eiendomsmiljø som det jeg har funnet hos Neptune, gjør at jeg gleder meg til å ta fatt, sier Geir Inge Juriks. Juriks tiltrådte stillingen 21. august. N °5 201 7 |

estate M AGAS IN

i

Geir Inge Juriks skal ­jobbe med prosjekt­ utvikling i tidlig fase og kjøpt av utviklingstomter.


EIENDOMSDAGENE 2018 VELKOMMEN! 18.—19. januar 2018 Norefjell Ski & Spa

NYTT I ÅR! Få med deg kåringen av Årets Navn i eiendomsbransjen

Samarbeidspartnere for Eiendomsdagene 2018

Eiendomsdagene blir fulltegnet fort - meld deg på i dag! Program og påmelding på estatekunnskap.no


FOTO: THOMAS BJØRNFLATEN/NYEBILDER.NO

NYTT O M NAVN JON ­TALLBERG TIL TRESS ­A SSET ­M ANAGEMENT – Jeg er glad for å ha fått Jon T ­ allberg på laget, sier Tress sjef Jarle Villumstad. Av: Dag-Jørgen Saltnes

T

ress Asset Management AS, ledet av tidligere Union-topp Jarle ­Villumstad, har ansatt Jon Tallberg som eiendoms­ direktør i selskapet. Tress Asset Management er et eiendomsselskap som forvalter og utvikler eiendom. Ifølge en melding fra selskapet er både forvaltnings- og utviklingsporteføljen i sterk vekst, og selskapet har et klart definert behov for å øke kapasiteten på forvaltnings- og utviklings­ kompetanse. RETT INN I PORTEFØLJEN – Jeg fokuserte denne gangen på høy kompetanse og erfaring hos en medarbeider som kan gå rett inn i porteføljen og være med og skape litt verdier hver dag! Det er det vi lever av. Vi er derfor svært stolte over at Tallberg 122

har valgt å slutte seg til laget, sier Villumstad, og legger til at det er plass til flere motiverte og ambisiøse eiendomsforvaltere på laget. Jon Tallberg kommer fra stillingen som sjef for Newsec Asset Management, hvor han var i 3 år. Før det var han 10 år i Entra Eiendom der han jobbet som regiondirektør i Oslo, og var med på å utvikle selskapets eiendommer der. GLEDER SEG – Jeg ser frem til å fortsette som eiendoms­ utvikler i et mindre selskap med grunderånd og skaperkraft. Det er mange spennende prosjekter i selskapet. Mitt bidrag vil være å løfte frem potensialet i de eiendommene som vi til enhver tid har under forvaltning, slik at eierne får en langsiktig god avkastning på sine investeringer, sier Tallberg N °5 201 7 |

estate M AGAS IN

i

Jon Tallberg har bakgrunn fra E ­ ntra og Newsec Asset ­Management.


VI VARSLER DEG NÅR ET NYTT SØK KOMMER INN Vi vet til enhver tid om 500 bedrifter som skal flytte. Vi vet når kontrakten deres løper ut, og vi vet hvor store lokaler de trenger. Nå får du også varsel fra oss når nye bedrifter legges inn i Real Inform som matcher dine søk.

REALINFORM www.realinform.no


Oversikt over e­ iendomsaktører Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen ­bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å ­orientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside.

N °5 201 7 |

estate M AGAS IN

125


­E IENDOMSAKTØRER ADVOKAT ARNTZEN LEGAL P.O. Box 7051 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf: 982 07 111 www.arntzenlegal.com

ADVOKAT

arntzenlegal

ADVOKATFIRMAET FØYEN TORKILDSEN AS C. J. Hambros plass 2 D, 0164 Oslo, Postboks 7086 St. Olavs plass, NO-0130 Oslo Tlf: +47 21 93 10 00, Faks: +47 21 93 10 01 E-post: pch@foyentorkildsen.no www.foyentorkildsen.no

Et av spesialområdene til Arntzenlegal er skatt og fast eiendom, hvor vi er en sentral a ­ ktør i markedet. Vi besitter for øvrig den nødvendige byggfaglige ­kompetansen som er en f­ orutsetning for å sikre en o ­ ptimal og effektiv skatte- og avgiftsmessig behandling.

Spesialisering og forretningsforståelse sikrer det gode sluttresultatet.

ADVOKAT

ADVOKAT

EY AS

HAMMERVOLL PIND

Dronning Eufemias gate 6 Oslo Atrium, 0051 Oslo Tlf: 24 00 24 00 www.ey.no

Besøksadresse Wergelandsveien 7 0167 Oslo

Ernst & Young er en ledende global aktør innen revisjon, skatt og avgift, transaksjoner og rådgivning. Vår bransjegruppe Eiendom, bygg og anlegg har spisskompetanse på ­utfordringene bransjen står overfor og har lang erfaring fra arbeid med sentrale aktører. Link til våre nyttige nyhetsbrev for bransjen finnes på vår infoside.

E-post: post@hammervollpind.no www.hammervollpind.no

ADVOKAT

ADVOKAT

ADVOKATFIRMAET GRETTE DA

ADVOKATFIRMAET HJORT DA

Besøksadresse: Filipstad Brygge 2, 0252 Oslo Postboks 1397 Vika, 0114 Oslo Tlf: 22 34 00 00 E-post: firmapost@grette.no www.grette.no

Besøksadresse: Akersgata 51, 0180 Oslo Post: Postboks 471 Sentrum 0105 Oslo Tlf: 22 47 18 00 E-post: advokatfirmaet@hjort.no hjort.no

Fast eiendom er et stort og viktig område for Grette. Vi har bevisst bygget et miljø der høyeste faglige nivå ligger til grunn for all rådgivning, alltid tilpasset den kommersielle rammen i den enkelte sak. Grette bistår både de største eiendomsaktørene, mindre private selskaper og offentlige organer som på ulike måter opptrer i eiendomsmarkedet. Denne bredden gjør oss godt i stand til å tilpasse våre råd til den enkeltes behov.

Advokatfirmaet Hjort tar oppdrag fra de fleste aktører innenfor eiendomssektoren, og bistår flere av landets største eiendomsutviklere med rådgivning og tvisteløsning i alle faser av eiendomsprosjekter. Våre advokater har lang bransjeerfaring og kompetanse, med særskilt styrke innenfor planog bygningsrett og tomtefeste, hvor vårt fagmiljø er av Norges sterkeste og best ansette.

Postadresse Postboks 6613, St. Olavs Plass 0129 Oslo

ADVOKAT

BANK

Dyktige utbyggere kommer til oss for å få finansiering.

STEENSTRUP STORDRANGE Haakon VIIS gate 5, 0161 Oslo Tlf: 22 81 45 00 E-post: post@steenstrup.no www.steenstrup.no

De får mye mer enn det.

Steenstrup Stordrange er totalleverandør av juridiske tjenester til våre klienter innenfor ­næringseiendomsfeltet.

126

Kunnskap. Engasjement. Resultater.

N °5 201 7 |

estate M AGAS IN

Vi kan eiendomsmarkedet i Oslo og Akershus, og hjelper våre kunder med prosjekt- og risikovurderinger. Sammen finner vi den beste finansielle løsningen.

Tlf: 24 02 81 20 • post@paretobank.no

Prosjektbanken


­E IENDOMSAKTØRER EIENDOMSSELSKAP/UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP/UTVIKLER

AVANTOR AS

EIENDOMSSPAR

Besøksadresse: Nydalsveien 28, 0483 Oslo Postadresse: PB 4538 0404 Oslo www.avantor.no

Med forvaltning og drift av godt over 300 000 kvm eiendom, er Avantor AS ledende aktør i Nydalen. I tillegg til å være en bydelsutvikler, har Avantor AS bred kompetanse innen f­ orvaltning, drift, utvikling og utleie av næringseiendom. Avantor AS setter mennesket og brukeren i fokus, og selskapets forretningsidé er å være det mest fremtidsrettede og profesjonelle eiendomsselskapet, og å ha bransjens største verdi­skapning gjennom kjøp, utvikling, forvaltning og salg av eiendom.

Fridtjof Nansens plass 4 Postboks 1350 Vika 0113 OSLO Tlf: 22 33 05 50 E-post: utleie@eiendomsspar.no www.eiendomsspar.no

Solid – Profesjonell – Fremtidsrettet

EIENDOMSSELSKAP/UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP/UTVIKLER

BRAATHEN EIENDOM

FABRITIUS GRUPPEN AS

Haakon VIIs gt. 2 Vika Oslo 24/7 + 47 23 12 23 12 E-post: post@braatheneiendom.no www.braatheneiendom.no

Ruseløkkveien 14, 0251 Oslo Tlf: 23 17 24 50 E-post: post@fabritius.no www.fabritius.no

En annen standard

Fabritius Gruppen er en betydelig eiendomsaktør med fokus på utvikling og forvalting av næringseiendom i stor Oslo.

EIENDOMSSELSKAP/UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP/UTVIKLER

BRYN EIENDOM AS

FERD EIENDOM

Nils Hansensvei 2 0667 Oslo Tlf: 23 37 98 00 E-post: firmapost@bryneiendom.no www.bryneiendom.no

Strandveien 50 1366 Lysaker Tlf: 67 10 80 00 E-post: ferdeiendom@ferd.no www.ferd.no

Største utleier på Bryn!

Ferd Eiendom er en aktiv eiendomsinvestor med ansvar for all eiendomsvirksomhet i Ferd-konsernet. SOSIALE ENTREPENØRER

EIENDOMSSELSKAP/UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP/UTVIKLER

DNB NÆRINGSEIENDOM AS

FORTIN AS

Dronning Eufemias gate 30, Bjørvika 0021 Oslo Tlf: 815 44 100 E-post: leiekontor@dnb.no www.leietakerdnb.no

Sommerrogata 13-15 Pb. 2500 Solli, 0202 Oslo Tlf: 23 08 41 60 E-post: jan.kjetil.skaug@fortin.no www.fortin.no

Din suksess er vår suksess

FORTIN er et eiendomsselskap som eier, forvalter og drifter attraktive næringseiendommer i Norge og Sverige.

N °5 201 7 |

estate M AGAS IN

127


­E IENDOMSAKTØRER EIENDOMSSELSKAP/UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP/UTVIKLER

FRAM EIENDOM

JOTNE EIENDOM

Karenslyst Alle 2, 0278 Oslo Tlf: 22 12 25 50 E-post: post@fram.no www.fram.no

Grenseveien 107, 0663 Oslo Tlf: 23 17 15 19 E-post: eiendom@jotne.com www.jotneeiendom.no

Områdene er: Oslo Vest, Sentrum, Skøyen, Majorstuen, Ullevål, Lysaker og Økern.

Kompetent bolig- og næringsutvikler i Oslo og Østfold

EIENDOMSSELSKAP/UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP/UTVIKLER

HÖEGH EIENDOM

MYREN EIENDOM AS

Parkveien 55 0256 Oslo Tlf: 22 22 10 00 www.hoegheiendom.no

Sandakervn. 24C, Bygg B, 0401 Oslo Tlf: 22 87 19 00 E-post: post@myreneiendom.no www.myreneiendom.no

Vi er et norsk, familieeid konsern som tror på langsiktig engasjement. Konsernet teller 35 a ­ nsatte og har hovedkontor i Parkveien 55. Selskapet utvikler og forvalter en stor eiendomsmasse, hele tiden med et langsiktig engasjement i tankene.

Myren Eiendom AS ble etablert i 1997 og har som eneste formål å leie ut og utvikle Myrens Verksted.

EIENDOMSSELSKAP/UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP/UTVIKLER

KLP EIENDOM

MUSTAD EIENDOM

Dronning Eufemias gate 10 0191 Oslo Tlf: 05554 www.klpeiendom.no

Mustads vei 10, 0283 Oslo Tlf: 22 73 63 00 E-post:firmapost@mustadeiendom.no Postadresse: Mustads vei 10 Besøksadresse: Mustads vei 10 www.mustadeiendom.no

En av Norges største eiendomsbesitter og utleier av næringseiendom. Vertskap for bevisste leietakere

Mustad Eiendom er ledende utvikler og forvalter av næringseiendom på Lysaker.

EIENDOMSSELSKAP/UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP/UTVIKLER

LOE UTVIKLING AS

OSLO AREAL

Sjølyst Plass 4, 0278 Oslo Tlf: 911 91 669 eller 991 11 090 E-post: post@loeutvikling.no www.loe.no

osloareal.no

-skaper nytt ved å utfordre det etablerte! Utvikler av næringseiendom i Oslo-området. Spisskompetanse på ­tomteutvikling og ­transformasjon. Loe-gruppen – en ledende bransjeaktør siden 1933.

Oslo Areal har som mål å være en ­miljøbevisst utleier for dagens og ­morgendagens leietakere

128

N °5 201 7 |

estate M AGAS IN


­E IENDOMSAKTØRER EIENDOMSSELSKAP/UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP/UTVIKLER

OXER EIENDOM

BANE NOR EIENDOM AS

Asker Panorama Drengsrudbekken 12, 1383 Asker Postboks 420, 1373 Asker www.oxer.no

Schweigaards gate 23 0048 Oslo Tlf: 05280

Utleie, Forvaltning og Utvikling av fast eiendom i Oslo, Asker og Drammen.

Bane NOR Eiendom er Norges ledende knutepunktutvikler

EIENDOMSSELSKAP/UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP/UTVIKLER

SCANDINAVIAN DEVELOPMENT AS

STOR-OSLO EIENDOM

Parkveien 33 0258 Oslo Tlf: 2411 5656 E-post: info@scd.no www.scd.no

Kirkegata 17, 0153 Oslo Pb: Postboks 606, Sentrum, 0106 Oslo Tlf: 21 60 52 20 - Faks: 21 60 52 21 E-post: post@soeiendom.no

E-post: eiendom@banenor.no

Scandinavian Development er et av Norges ledende Eiendomsutviklingsselskaper

Stor-Oslo Eiendom er en uavhengig og partnereid eiendomsutvikler og investeringspartner. Selskapet har gjennom 16 år utviklet og gjennomført mer enn 600.000 kvm kontor og 2.000 boliger. Selskapet forvalter og utvikler i dag 25 eiendomsutviklingsprosjekter med en samlet realisasjonsverdi på NOK 16,3 milliarder. Stor-Oslo Eiendom har sin primærkompetanse på bolig, kontor, samt hotell og logistikk i Stor-Oslo regionen. Selskapet har i dag 27 ansatte med erfaring fra transaksjon, finansiering, myndighetsbehandling, utvikling, prosjektledelse og entreprenør.

EIENDOMSSELSKAP/UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP/UTVIKLER

SKULLERUD PARK

TELENOR EIENDOM HOLDING AS

Olaf Helsets vei 5 0694 Oslo

Snarøyveien 30 1360 Fornebu Tlf: 09011 www.telenoreiendom.no

Tlf: 22 62 80 00 www.skullerudpark.no

I Skullerud Park fokuserer vi på samhandling på tvers av bedriftene i parken for at du som leietaker kan dra nytte av å sitte i et større fellesskap. Sånt skapes det verdier av.

Inspiring and sustainable facilities where ideas are created

EIENDOMSSELSKAP/UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP/UTVIKLER

SPAREBANK1 FORSIKRING AS KAPITALFORVALTNING - EIENDOM

THON EIENDOM Stenersgata 2 0105 Oslo Tlf: 23 08 00 00 E-post: post@thoneiendom.no www.thoneiendom.no

Hammersborggate 2 0106 Oslo Tlf: 21 02 50 50 E-post: post.eiendom@sparebank1.no

Vi er husverter for nesten 300 leietakere fordelt på 14 bygg. Hovedtyngden av vår eiendomsportefølje ligger sentralt til i Oslo Sentrum og på Skøyen.

N °5 201 7 |

Thon Eiendom er eiendomsdivisjonen i Olav Thon Gruppen. Thon Eiendom er ledende innen kjøpesenter og næringseiendom samt en betydelig aktør innenfor boligprosjekter salg og utleie. Thon Eiendom forvalter ca. 475 eiendommer i Norge og 25 i utlandet. Leieinntektsnivå 2016 var på 5,2 milliarder kroner.

estate M AGAS IN

129


­E IENDOMSAKTØRER EIENDOMSSELSKAP/UTVIKLER

EIENDOMSFORVALTER

UNION EIENDOMSKAPITAL AS

ABERDEEN ASSET MANAGEMENT

UNION Eiendomskapital er en ledende og uavhengig forvalter av eiendomsinvesteringer i det norske næringseiendomsmarkedet. På vegne av investorer forvalter vi næringseiendom for 11 milliarder kroner.

Aberdeen Asset Management Henrik Ibsensgate 100, 0230 Oslo Tlf: 22 01 27 00 E-post: post.norway@aberdeen-asset.com

Vi skaper verdier av eiendom

Aberdeen Asset Management er et Europas ledende selskaper innen kapital- og eiendomsforvaltning med over 2800 ansatte i 25 land. Vi har en betydelig eiendomsvirksomhet og forvalter eiendomsverdier på oppdrag fra Aberdeens egne fond og eksterne oppdrags­givere. Vårt hovedkontor er plassert i Oslo. Vi har i tillegg distriktskontorer i Bergen og Trondheim.

EIENDOMSFORVALTER

EIENDOMSFORVALTER

NEWSEC BASALE AS

AVANTOR AS

Tlf 06760 www.newsecbasale.no

Besøksadresse: Nydalsveien 28, 0483 Oslo Postadresse: PB 4538 0404 Oslo www.avantor.no

Newsec er Nord-Europas ledende selskap innen eiendomsforvaltning og er en komplett ­tjenesteleverandør innen rådgivning og forvaltning av eiendom, med ca. 1000 medarbeidere og ca. 260 mrd. NOK under forvaltning.

Med forvaltning og drift av godt over 300 000 kvm eiendom, er Avantor AS ledende aktør i Nydalen. I tillegg til å være en bydelsutvikler, har Avantor AS bred kompetanse innen forvaltning, drift, utvikling og utleie av næringseiendom. Avantor AS setter mennesket og brukeren i fokus, og selskapets forretningsidé er å være det mest fremtidsrettede og profesjonelle eiendomsselskapet, og å ha bransjens største verdiskapning gjennom kjøp, utvikling, forvaltning og salg av eiendom.

EIENDOMSFORVALTER

EIENDOMSFORVALTER

BRAATHEN EIENDOM

MALLING & CO FORVALTNING

Haakon VIIs gt. 2 Vika Oslo 24/7 + 47 23 12 23 12 E-post: post@braatheneiendom.no www.braatheneiendom.no

En annen standard

Med over 50-års erfaring har vi i Eiendomshuset Malling & Co befestet vår posisjon som en av landets mest erfarne, største og profesjonelle eiendomsforvaltere av næringseiendom og nærings­lokaler. Selskapet forvalter en eiendoms­portefølje på 2,3 mill. kvm. på vegne av våre kunder.

EIENDOMSFORVALTER

EIENDOMSSELSKAP/UTVIKLER

COLLIERS PROPERTY MANAGEMENT ARS AS

MUSTAD EIENDOM

Adr til: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Mail til: jorn.larsen@colliers.com Tlf til: 90217161 Web: colliers.com

Mustads vei 10, 0283 Oslo Tlf: 22 73 63 00 E-post: firmapost@mustadeiendom.no Postadresse: Mustads vei 10 Besøksadresse : Mustads vei 10 www.mustadeiendom.no

Mustad Eiendom er ledende utvikler og forvalter av næringseiendom på Lysaker.

Colliers Property Management ARS AS har som fremste oppgave å sikre og videreutvikle kundenes verdier innen næring.

130

N °5 201 7 |

estate M AGAS IN


­E IENDOMSAKTØRER EIENDOMSFORVALTER

NÆRINGSMEGLER

ON PROPERTY AS

MALLING & CO MARKETS

Bragernes Torg 12, 3017 Drammen Tlf: 401 68 619 E-post: post@on.no www.on.no

Forvaltning og regnskap i ett system er tidsbesparende og oversiktlig

Eiendomshuset Malling & Co er blant landets ledende rådgivere innen næringseiendom. Vår kunnskap og erfaring er bygget opp gjennom mer enn 50 år i bransjen. Våre selskaper i Malling & Co Markets, samt søsterselskaper, tilbyr kjøpsrådgivning og salgsrådgivning, utleie, leietakerrådgivning og analyse knyttet til alle typer næringseiendom.

EIENDOMSFORVALTER

NÆRINGSMEGLER

FAZENDA ASSET MANAGEMENT AS

NEWSEC AS

Stranden 3A, 0250 Oslo E-post: post@fazenda.no Tlf: 23012121 www.fazenda.no

Tlf: 23 00 31 00 www.newsec.no

Newsec er Nord Europas ledende rådgiver innen næringseiendom med 1000 ansatte, og over 32 kontor i 7 land. Newsec har gjennom over 45 års virksomhet i det norske eiendomsmarkedet dokumentert en betydelig gjennomføringsevne i alle typer eiendomstransaksjoner, både ved salg, kjøp og utleie. Newsec er i dag Norges største verdivurderer av næringseiendom med de fleste av de større markedsaktørene som kunder.

Vi skaper merverdier gjennom aktiv forvaltning av eiendomsinvesteringer.

EIENDOMSSELSKAP/UTVIKLER

EIENDOMSFORVALTER

OXER EIENDOM

TOTALPLAN

Asker Panorama Drengsrudbekken 12, 1383 Asker Postboks 420, 1373 Asker www.oxer.no

Sandakerveien 24D 0473 Oslo Tlf: 900 24 448 E-post: info@totalplan.no www.totalplan.no

Utleie, Forvaltning og Utvikling av fast eiendom i Oslo, Asker og Drammen.

Over 25 års erfaring med utleie av lager, kontor og kombinasjonseiendommer i Oslo Nord og Romerike

NÆRINGSMEGLER

EIENDOMSFORVALTER

AKERSHUS EIENDOM

SCANDINAVIEGAARDEN

Haakon VIIS gate 5, 0161 Oslo Tlf: 22 41 48 00 E-post: post@akershuseiendom.no akershuseiendom.no

Karl Johans gate 8 0154, Oslo Tlf: (+47) 488 51 990 E-post: bjorn@scandinaviegaarden.no www.scandinaviegaarden.no

Norges ledende næringsmelger

Vi legger vekt på tett og nær oppfølging av selskapets leietagere.

N °5 201 7 |

estate M AGAS IN

1 31


HVEM LEVERER HVA NÆRINGSMEGLER

EIENDOMSRÅDGIVERE

UNION EIENDOMSKAPITAL AS

HJELLNES CONSULT AS

UNION Eiendomskapital er en ledende og uavhengig forvalter av eiendomsinvesteringer i det norske næringseiendomsmarkedet. På vegne av investorer forvalter vi nærings­ eiendom for 11 milliarder kroner.

Plogveien 1, 0679 Oslo Tlf: 22 57 48 00 www.hjellnesconsult.no E-post: post@hjellnesconsult.no

Vi skaper verdier av eiendom

Hjellnes Consult as er et ledende tverrfaglig rådgivende ingeniørfirma som arbeider innen markedsområdene bygg og eiendom, anlegg, industri, infrastruktur, energi, miljø, areal og landskap. Vi arbeider målrettet for å være faglig i tet innenfor alle våre satsningsområder. Vår visjon lyder; sammen designer vi fremtiden.

ANSKAFFELSESBISTAND

EIENDOMSSERVICE

CONFIDON AS

GK GRUPPEN AS

Besøksadresse: Bogstadveien 6, 0355 Oslo Tlf. +47 47 35 48 45 E-post: post@confidon.no www.confidon.no

Ryenstubben 12 Pb. 70 Bryn, 0611 Oslo. Tlf: +47 22 97 47 00 E-post: post@gk.no www.gk.no

Besparende mellomledd

GK installerer og vedlikeholder alt av teknikk i alle typer bygg. Vi har rørleggere, elektrikere, ventilasjonsteknikere og fagfolk innen kuldeteknikk, byggautomasjon og energiledelse. Med ca. 50 avdelingskontorer fra Alta til Kristiansand dekker vi hele Norge.

Markedsekspertise: Kontormøbler Confidon gir din bedrift tyngde i møte med møbelforhandler og interiørarkitekt

BRANNVERN

EIENDOMSSERVICE

FIRESAFE AS

CAVERION NORGE

Robsrudskogen 15, 1470 Lørenskog Tlf: 09110 E-post: firmapost@firesafe.no www.firesafe.no

Ole Deviks vei 10, 0666 Oslo Tlf: 22 87 40 00 E-post: info@caverion.no www.caverion.no Caverion er en ledende europeisk tekniske totalentreprenør, med tilstedeværelse på over 50 lokasjoner i Norge. Vi ivaretar dine verdier gjennom hele livssyklusen. Caverion designer, produserer, drifter og vedlikeholder brukervennlige og energieffektive tekniske løsninger for alle typer bygg og industri. Våre tjenester brukes blant annet i kontorbygg, butikker, boliger, offentlige lokaler, industrianlegg og infrastruktur. Vår styrke er bred kompetanse og ­omfattende tjenester som dekker alle tekniske fagområder gjennom hele livssyklusen til bygg og industrianlegg.

Firesafe er landsdekkende totalleverandør innen brannsikring. Vi leverer branntekniske tjenester til alle typer bygg, i alle faser, samt kurs innen brannvern og brannvernledelse.

CATERINGTJENESTER

EIENDOMSSERVICE

FAZER FOOD SERVICES AS

GÅRDPASS AS

Filipstad Brygge 1 0252 Oslo E-post: kine.kolgrov.fossen@fazer.com www.fazer.com

Verkseier Furulundsv. 12 0668 Oslo Tlf: 23 17 85 00 Faks: 23 17 85 10 E-post: firmapost@gaardpass.no www.gaardpass.no

EIENDOMS SERVICE

• SNØRYDDING - STRØING • FEIING - SPYLING SNØRYDDING - STRØING ENTREPRENØRTJENESTER • GRESS - GRØNTANLEGG • CONTAINERUTLEIE FEIING - SPYLING CONTAINERUTLEIE Snørydding, Strøing • Feiing, Spyling • Vedlikehold av grøntanlegg • Gressklipping VAKTMESTERTJENESTER • ­Containerutleie • Vaktmestertjenester • I trygge hender året•rundt...

«Fazer Food Services er Nordens ledende leverandør av kantine- og cateringtjenester, og ­drifter kantiner under merkenavnet Wilberg. Vi er matspesialister med en høy andel faglærte kokker som lager mat fra bunnen av. Fazer Food Services kan tilby alt fra enkle til mer ­eksklusive kantineløsninger, skreddersydd etter dine behov. Vi tilbyr blant annet lunsj, frokost, møte- og overtidsmat.»

GRESS - GRØNTANLEGG 23 17 85 00

Tlf. 982 83 605 132

N °5 201 7 |

estate M AGAS IN

VAKTMESTERTJENESTER

www.gaardpass.no

www.gaardpass.no


HVEM LEVERER HVA EIENDOMSSERVICE

ENERGIRÅDGIVNING

ISS

HJELLNES CONSULT AS

Kundesenter: 05155 Sentralbord: 815 55 155 www.isst.no

Plogveien 1, 0679 Oslo Tlf: 22 57 48 00 www.hjellnesconsult.no E-post: post@hjellnesconsult.no

ISS Eiendom er en av norges største forvaltere av eiendom. Vi har over 3.500.000 kvm i vår portefølje, fordelt på mer enn 6.500 bygg.

Hjellnes Consult as er et ledende tverrfaglig rådgivende ingeniørfirma som arbeider innen markedsområdene bygg og eiendom, anlegg, industri, infrastruktur, energi, miljø, areal og landskap. Vi arbeider målrettet for å være faglig i tet innenfor alle våre satsningsområder. Vår visjon lyder; sammen designer vi fremtiden.

EIENDOMSSERVICE

ELEKTRISKE INSTALLASJONER

OSLO STILLAS & FASADE AS

DATEK INSTALLASJON AS

Smalvolveien 44 0677 Oslo Tlf: 22 35 35 95 E-post: post@stillasbygging.no www.stillas-fasade.no

Sinsenveien 53A E-post: datek@datek-inst.no Telefon: 22886600 www.datek-inst.no

Datek Installasjon AS er en av Oslos største el entreprenører. Din ekspert og samarbeidspartner på stillas i Oslo

OSLO STILLAS & FASADE AS

- Prosjektering og levering av Elbillading - Intelligent kameraovervåking av bygg og områder uten vektere

ENERGIRÅDGIVNING

ELEKTRISKE INSTALLASJONER

GK GRUPPEN AS

WENNEVOLDS ELEKTRO AS

Ryenstubben 12 Pb. 70 Bryn, 0611 Oslo. Tlf: +47 22 97 47 00 E-post: post@gk.no www.gk.no

Pottemakerveien 2 0903 OSLO Postboks: 167/Kalbakken Tlf: 23 06 87 50 E-post: info@wennevolds.no

GK installerer og vedlikeholder alt av teknikk i alle typer bygg. Vi har rørleggere, elektrikere, ventilasjonsteknikere og fagfolk innen kuldeteknikk, byggautomasjon og energiledelse. Med ca. 50 avdelingskontorer fra Alta til Kristiansand dekker vi hele Norge.

TOTALLEVERANDØR AV ELEKTRISKE INSTALLASJONER

ENERGIRÅDGIVNING

ENTREPRENØR MOELVEN MODUS

CAVERION NORGE Ole Deviks vei 10, 0666 Oslo Tlf: 22 87 40 00 E-post: info@caverion.no www.caverion.no Caverion er en ledende europeisk tekniske totalentreprenør, med tilstedeværelse på over 50 ­lokasjoner i Norge. Vi ivaretar dine verdier gjennom hele livssyklusen. Caverion designer, produserer, drifter og vedlikeholder brukervennlige og energieffektive tekniske løsninger for alle typer bygg og industri. Våre tjenester brukes blant annet i kontorbygg, butikker, boliger, offentlige lokaler, ­industrianlegg og infrastruktur. Vår styrke er bred kompetanse og ­omfattende tjenester som dekker alle tekniske fagområder gjennom hele livssyklusen til bygg og industrianlegg.

N °5 201 7 |

Asfaltveien 1, Jessheim Sentralbord: 06050 Postadresse: Postboks 63. 2051 JESSHEIM E-post: post.modus@moelven.no www.moelven.no

Moelven Modus AS er Nordens ledende produsent og leverandør av fleksible romløsninger for næringsbygg.

estate M AGAS IN

133


HVEM LEVERER HVA FACILITY SERVICE

INTERIØRARKITEKT

4SERVICE

RAMSØSKAR INTERIØRARKITEKTER AS

Sandviksveien 26 1363 Høvik

Pilestredet 15A, 0164 Oslo Tlf: 459 11 251 E-post: info@ramsoskar.no www.ramsoskar.no

E-post: marius.pedersen@4service.no www.4service.no

Ramsøskar Interiørarkitekter AS designer funksjonelle lokaler som skiller seg ut og blir lagt merke til. Vi designer og innreder kontor, restaurant, hotell og bolig. Noen av våre næringskunder: Thon Eiendom, Thon Hotels, Norges Vel, Røde kors, Ranstad, Suburbia, Fremskrittspartiet, Norges Varemesse, The Scotsman og Brasserie Paleo.

Vi skal være kjent som Norges mest veldrevne og ettertraktede leverandør av Facility ­Service og forpleiningstjenester til offshore installasjoner, anleggsleirer, private og offentlige ­bedrifter: BILLIGERE, SMARTERE, SMIDIGERE, BEDRE. 4Service har løsninger som passer dine ­nåværende og fremtidens behov. Smarte løsninger aktiverer fremtidens tjenester.

HÅNDVERKSTJENESTER

MILJØTILTAK

KIRKESTUEN AS Huk aveny 25 0287 Oslo Telefon: 02678 E-post: ole@kirkestuenas.no

www.radontiltak.org E-post: post@radonlab.no Tlf: 21 96 03 50 Adr: Gaustadalléen 23 D, 0373 Oslo

www.kirkestuenas.no Kirkestuen AS er en av Oslos ledende håndverks­entreprenører innen rehabilitering/restaurering av alle typer tak, fasade og leietagertilpasninger. Vi har over 30 års erfaring med dyktige fagarbeidere på laget.

Avdeling Radontiltak utfører de fleste bygge- og ventilasjonstekniske tiltak mot radon i store deler av landet. Tiltak utføres i eksisterende bygg, nybygg og rehabiliteringsprosjekter. Dersom det foreligger en tiltaksplan for et bygg, kan avdeling Radontiltak utføre tiltakene. Vi tilbyr også ulike produkter og service. Ta kontakt for befaring og pristilbud.

HÅNDVERKSTJENESTER

IT-LØSNINGER

KR. STENSRUD & SØN VEDLIKEHOLD AS

NORCONSULT

Adr: Marstrandgata 9 A, 0566 Oslo Tlf. 22 80 74 70 E-post: post@ssv.no www.ssv.no

Kjørboveien 29, 1337 Sandvika Tlf: 67 57 15 00 E-post: post@nois.no www.isy.no

Vi ønsker å være din foretrukne entreprenør og tilbyr alt av tjenester innen fornying av ­kontorlokaler, rehabilitering og vedlikehold av næringsbygg. Vi er opptatt av å skape en enklere hverdag for våre kunder og vi har fokus på langsiktige kunderelasjoner. Vi sørger for profesjonell prosjektledelse og koordinerer fagkunnskapen til alle håndverksdisipliner. I tillegg til å ha en stab av dyktige arbeidsledere har selskapet egne tømrere og vi har tatt på oss ansvaret som opplæringsbedrift.Ta gjerne kontakt om dere har behov for servicetjenester, vi har flere dyktige servicesnekkere med fullt utstyrt bil.

Norconsult Informasjonssystemer tilbyr ledende bransjeløsninger for prosjektstyring, forvaltning og utvikling av eiendom

KANTINETJENESTER

KANTINETJENESTER

KAFFEKNAPPEN

FAZER FOOD SERVICES AS

Hoffsveien 1A 0275 Oslo Tlf: 22 51 10 10 E-post: kaffeknappen@ne.nestle.no www.kaffeknappen.no

Filipstad Brygge 1 0252 Oslo E-post: kine.kolgrov.fossen@fazer.com www.fazer.com

«Fazer Food Services er Nordens ledende leverandør av kantine- og cateringtjenester, og ­drifter kantiner under merkenavnet Wilberg. Vi er matspesialister med en høy andel faglærte kokker som lager mat fra bunnen av. Fazer Food Services kan tilby alt fra enkle til mer ­eksklusive kantineløsninger, skreddersydd etter dine behov. Vi tilbyr blant annet lunsj, frokost, møte- og overtidsmat.»

Gi et godt førsteinntrykk! Din bedrift smaker som den kaffen du byr på. Har du et behov har vi maskinen

134

avd. Radontiltak

N °5 201 7 |

estate M AGAS IN


KONTORMØBLER, INTERIØR OG BELYSNING

RENHOLD REN PLUSS

MOELVEN MODUS

Gladengveien 14 0661 Oslo

Asfaltveien 1, Jessheim Sentralbord: 06050 Postadresse: Postboks 63. 2051 JESSHEIM E-post: post.modus@moelven.no www.moelven.no

Telefon: 02517 E-post: post@renpluss.no www.renpluss.no Ren Pluss skal levere kundetilpassede renholdstjenester til næringslivet og gjennom dette skape et godt innemiljø og verne om materielle verdier for våre kunder. Din trivsel og dine verdier - vi strekker oss lengre

Moelven Modus AS er Nordens ledende produsent og leverandør av fleksible romløsninger for næringsbygg.

Ren Pluss er en del av 4Service Gruppen

KONTORMØBLER, INTERIØR OG BELYSNING

RENHOLD

AMBIUS En del av Rentokil Initial Norge AS

2CLEAN AS Oslo | Bergen Telefon: 480 80 400 www.2clean.no

Frysjaveien 40 0884 Oslo Postboks 24 Økern/0508 Oslo Tlf: 23 00 66 00 E-post: kontakt-no@ambius.com www.ambius.no

Profesjonelt renhold for næringslivet Våre 250 profesjonelle medarbeidere ønsker seg flere nye oppdragssteder. Ønsker du at dine kollegaer skal få et rent innemiljø? Da er 2clean løsningen for deg! Vi er en seriøs renhold­ sentreprenør som ivaretar dine behov på en profesjonell måte. For oss vil du være en høyt prioritert kunde og du vil få personlig oppfølging. Vi ønsker deg velkommen som kunde!

Interiørbeplanting stimulerer sansene - Ambius skaper inspirerende ute og inne miljøer

2clean er etablert i 1985, medlem av NHO Service, miljøsertifisert etter ISO 14001, medlem av Grønt Punkt og har tariffavtale med NAF.

KONTORMØBLER, INTERIØR OG BELYSNING

PERSONALRESTAURANT DE 3 STUER

MODULVEGGER OSLO AS

E-post: de3stuer@de3stuer.no www.de3stuer.no

Gladengveien 14 Tlf. 23 24 22 00 E-post: mvo@modulvegger.no www.modulvegger.no

Vi driver personalrestauranter i privat og offentlig sektor etter et gjennomarbeidet og kvalitetssikret driftskonsept. De 3 Stuer AS har i over 30 år levert kvalitet og matglede til sine 25 000 daglige bespisende. Vi har en sterk hjemmelaget matprofil, og har som ambisjon at gjestene skal oppleve en sunn og variert meny. Vi bidrar til en energiboost i hverdagen!

Glassvegger – kontorskillevegger – himlinger Se våre produkter på www.modulvegger.no

De 3 Stuer er en del av 4Service Gruppen.

KONTORMØBLER, INTERIØR OG BELYSNING

TAKSERING

MK ILLUMINATION

NITO TAKST SERVICE AS

Grenseveien 91 0662 Oslo Tlf: 48 09 02 70 E-post: info@mk-illumination.no www.mk-illumination.no

Servicesenter: 22 05 35 00 E-post: post@nito.no Nettside: www.nitotakst.no

NITO Takst er en organisasjon for takstingeniører. NITO Takst Service AS drifter denne og er en selvstendig del av NITO – Norges ingeniør- og teknologorganisasjon. NITO Takst utdanner takstingeniører og er aktiv innen taksering av alle typer fast eiendom.

Vi er Norges ledende leverandør av lys og dekorkonsept for det offentlige rom. Se referanseprosjekter på hjemmeside

N °5 201 7 |

estate M AGAS IN

135


B

Returadresse Estate Media Rådhusgata 26 0151 Oslo

Advokatfirmaet Ræder

Bygg og vær trygg Vi har lang erfaring som rådgiver i byggeprosesser. Med solid forståelse for juridiske og politiske prosesser, har vi ditt mål i sikte og sikrer effektiv gjennomføring av ditt prosjekt fra A til Å. Det har gjort oss til en verdsatt samarbeidspartner for eiendomsbesittere, byggherrer, arkitekter og entreprenører. Ta kontakt med oss i dag. ™

KONTAKTPERSONER: Anders Utne, aut@raeder.no Andreas Frislid, afr@raeder.no Audun Ludvig Bollerud, alb@raeder.no Jøran Kallmyr, jka@raeder.no Thomas Smedal, tsm@raeder.no

Flyt

Fast plass i fast bygg til fast tid. Begrensninger vi må forholde oss til, men ikke godta. Nå utfordrer vi rammene. Vi utfordrer tid og rom. Vi introduserer Flyt™. En annen standard.

raeder.no

Advokatfirmaet Ræder er en fullservice-leverandør av juridiske tjenester med bred kompetanse og solid gjennomføringsevne. Samtidig er vi smidige nok til å snu oss fort og tilby en kundeoppfølging som er mer personlig, mer energisk og mer oppmerksom. Vi har kompetansen du trenger og strekker oss lenger.

Estate Magasin 05 2017  
Estate Magasin 05 2017