Page 1

MAGASINET FOR EIENDOMSBRANSJEN

N°3 2018

SNE KRE T S EG T I L

MILLIARDVERDIER Eiendomsutvikler Anders Opsahl Full fest i gamle bryggerieiendommer Boligaksjer knuser næringseiendomsaksjene Retter sterk kritikk mot Plan- og bygg Derfor ble Jonsvollskvartalet en suksess Slik skal de skape en aktiv bydel i Bjørvika

VI ØKER! Eiendomsbransjens foretrukne magasin ønsker alle våre 24.000 lesere en riktig god sommer!


accelerating success


Din eiendomsrådgiver i Norge siden 1993 Som eiendomskonsulenter elsker vi hver m² vi kan få bistå med. Næringslokaler og næringseiendom er vår spisskompetanse, det være seg et kontor, en bygård, et lager eller retailvirksomhet. Vi ønsker gårdeiere, leietakere, lokale og profesjonelle investorer velkommen til å ta kontakt med oss på colliers.no, eller besøk oss gjerne på et av våre kontor i enten Oslo eller Stavanger for en uformell eiendomsprat. colliers.no


Vi har funnet tomten til det nye hovedkontoret deres. Utformingen av bygget gjør vi sammen. Vi har samlet noen av de skarpeste hodene i bransjen og sammen med A-Lab, BundeBygg, CLP, IARK og Newsec skaper vi et nytt og moderne bygg i Oslos ”hot spot”- Nydalen. Her får du helt fra start og første spadetak mulighet til å påvirke og skape løsninger som passer akkurat for ditt selskap. Bygget vil bli på 3800 kvm og vi vil legge til rette for både bil- og sykkelparkering. Form din egen arbeidsplass i naturskjønne og urbane omgivelser. Ta kontakt, sammen kan vi skape bærekraftige og fremtidsrettede næringsbygg.

Vi kan kunsten å utvikle eiendom

NEWSEC Gudmund Harlem E: Gudmund.Harlem@newsec.no T: 922 27 103

SELVAAG EIENDOM Mari Lill Gjerde E: mlg@selvaageiendom.no T: 975 47 808


LINKARKITEKTUR.COM LEHMKUHLSTRANDEN-MULIGHETSSTUDIE, BERGEN | DANSK CENTER FOR PARTIKKELTERAPI, AARHUS | ÅLGÅRD KIRKE | FENSFJORDEN VGS, AUSTRHEIM DESTINASJON LAUVVIK- MULIGHETSSTUDIE, SANDNES | HORTEN VGS | BOLIGER I LINDÅSVEGEN, LINDÅS ILLUSTRASJON: LINK ARKITEKTUR AS I SAMARBEID MED MIR, BRICK VISUAL OG K2 VISUAL


BÆREKRAFTIG DESIGN Hva er et bærekraftig bygg? Det første som slår de fleste er at det skal være miljøvennlig. Det innebærer at vi tenker på hvordan bygget fungerer i sine lokale omgivelser og hvilket avtrykk bygget gjør i forhold til det globale miljøet. Men det er ikke bare miljøet vi må ta hensyn til for å kunne skape bærekraftig arkitektur. Vårt ambisiøse mål er at LINKs arkitektur skal dekke vår generasjons behov på en måte som ikke reduserer mulighetene for de neste generasjoner. Dette innebærer at vi søker å finne balansen mellom miljø, økonomisk vekst og sosial bæredyktighet i arkitekturen.


VI SKAL BYGGE BY I SKI Vi har ervervet fem sentrale eiendommer beliggende 200 meters gange fra togstasjonen, med et samlet tomteareal på ca. 11 mål. Stor-Oslo Eiendom ønsker å lage en moderne by, med gode bokvaliteter og servicetilbud. Les mer om utviklingen på www.soeiendom.no

Illustrasjon: Sabine Heine


Vi skaper levende steder som begeistrer! Oslo

Ski

Moss

Byutviklingsprosjekter tilpasset morgendagens mennesker.


Höegh Eiendom er et familieeiet eiendomsselskap som utvikler, eier og forvalter en solid eiendomsportefølje. Les mer om våre prosjekter og ledige lokaler på hoegheiendom.no


KINNARPS GIR DEG PERSONLIG HJELP TIL Å FINNE ERGONOMISKE OG BÆREKRAFTIGE DESIGNLØSNINGER TILPASSET DEG OG DIN BEDRIFT. Se våre løsninger på www.kinnarps.no


N°3 2018

FOTO: CHRIS AADLAND

NYHETER

ANSVARLIG REDAKTØR: Dag-Jørgen Saltnes, Tlf: 970 55 121, dag@estatemedia.no

FRYKTEN FOR PLANOG BYGG

REDAKSJON: Dag-Jørgen Saltnes, Tlf: 970 55 121, dag@estatemedia.no Thor Arne Brun, Tlf: 958 65 656, thor@estatemedia.no Silje Rønne, Tlf: 908 29 393, silje@estatemedia.no Tore Årdal, Tlf: 915 38 544, tore@estatemedia.no Torgeir Hågøy, Tlf: 997 47 171 torgeir@estatemedia.no FOR BESTILLING AV ANNONSER: Jan Erik Pedersen, Tlf: 901 58 211, janerik@estatemedia.no Joakim Nessem, Tlf: 958 35 865, joakim@estatemedia.no Mette Nordtvedt, Tlf: 952 57 015, mette@estatemedia.no Ola Boisen, Tlf: 951 37 283, ola@estatemedia.no Camilla Skouverøe Matheson, Tlf: 995 53 059, camilla@estatemedia.no Heidi Ringlund, Tlf: 905 07 458, heidir@estatemedia.no Michelle B. Csango, Tlf: 901 69 356, michelle@estatemedia.no Ken Arne Lerpold, Tlf: 419 16 983 kal@facilius.no CEO/ PARTNER: Trond Valle, Tlf: 911 23 334, trond@estatemedia.no LAYOUT OG DESIGN: Blake and Friends, Yvonne Rystad Hannu Nevanlinna TRYKK: UnitedPress Poligrafija corporation, Latvia Forsidefoto: Marius Viken Copyright: Estate Media AS Opplag: 5 500 ANSVARLIG UTGIVER: Estate Media AS, Rådhusgata 26, 0151 Oslo, Tlf: (+47) 23 11 56 00, info@estatemedia.no www.estatemedia.no ISSN 1503-559X. Alle rettigheter til formidling av eiendomsartikler tilhører Estate Media AS. Tillatelse av ansvarlig utgiver kreves ved gjengivelse av artikler og illustrasjoner. Magasinet har ikke ansvar for ikke bestilt materiell.

16

E

tter å ha vært redaktør i eiendoms­ publikasjoner i over 11 år, er det én ting som slår meg når jeg ser tilbake på forholdet mellom bransjen og offentlige myndigheter: Blant eiendomsaktørene er det en svært stor frykt for å tråkke Plan- og ­bygningsetaten på tærne. I uformelle samtaler «off record», med særlig eiendomsutviklere i Oslo, kommer det ofte frem stor frustrasjon med hvordan ­etaten jobber. Lang saksbehandlingstid, ­ kronisk frykt for høyder og en stahet som ­grenser til at det går prestisje i saken, er noen av ­karakteristikkene. Men det er ingen som ønsker å målbære kritikken. «Du får grave litt i sakspapirene, så ser du selv. Nå tar det fryktelig lang tid», ­uttalte en sjef hos en eiendomsutvikler, som var svært oppgitt over situasjonen. Men han ville absolutt ikke stå frem med navn. Estate Nyheter har det seneste året hatt flere artikler som tar for seg ulike plansaker og hvordan treghet kan true prosjekter. Men når vi forsøker å følge opp sakene med ­intervjuer med selskapene involvert, så er det så å si ­ingen som våger å si noe offentlig. Uansett om frykten for å tirre Plan- og bygningsetaten er N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

reell eller ikke, det er ikke bra at såpass mange aktører tydeligvis føler at de ikke kan være åpne om sine utfordringer med etaten. Plan- og bygningsetatens ansatte er sann­ synligvis helt uenig i at det er grunn til å fryk­ te konsekvensene av å komme med kritikk mot etaten. Men de bør uansett ta dette på alvor og undersøke hva som gjør at folk ikke våger å komme offentlig på kant med etaten. Eiendoms­bransjen kan ikke leve med at ­deres ansatte og innleide rådgivere går på nåler i så viktige spørsmål. Samtidig må eiendoms­ bransjen kommunisere bedre hva de ser på som problematisk. Det må opprettes en mye bedre dialog mellom de ulike aktørene som er involvert når store og viktig byutviklingsgrep skal tas. Ellers vil frustrasjonene bli enda større, og resultatet trolig bli en dårligere byutvikling.

DAG-JØRGEN SALTNES Ansvarlig redaktør


Flyt

Fast plass i fast bygg til fast tid. Begrensninger vi må forholde oss til, men ikke godta. Nå utfordrer vi rammene. Vi utfordrer tid og rom. Vi introduserer Flyt™. En annen standard.


Sentrumsnære næringslokaler med utsikt over Byfjorden

Næringsbyggene i Byfjordparken blir bygd som passivhus og er BREEAM-sertifiserte med karakteren «excellent», noe som innebærer høy miljøstandard og lavt energiforbruk.

OPAL DIGITAL / 3D-ILLUSTRASJON: ENSIGN

R INN: E T T Y L F DISSE skolen BI y ø h ls e d n • Ha ebaserte m m je h . • Svg. kom iganes E / a t s a T r e tjenest iganes E / a t s a T V • NA

Det er fortsatt ledige lokaler klare for innflytting høsten 2018. Vi kan også tilpasse et helt bygg til en leietakers spesielle behov.

byfjordparken.no

Interessert? Kontakt Lars Stangeland, daglig leder i GMC Eiendom AS. Mobil 913 40 190 | lars.stangeland@gmc.no NB! Bildene er 3D-illustrasjoner. Alle detaljer samsvarer ikke nødvendigvis med endelig leveranse/løsning.

1,7 KM. TIL TORGET

3 minutter

8 minutter

7 minutter

ca. 15 minutter

byfjordparken.no


INNHOLD 30

10 Leder Frykten for Plan- og bygg

NYHE TER 22 Estate satser på tv 24 Klipp fra Boligvåren på Estate Play 26 Store forskjeller i i­ nnflyttingstall 44 Retter sterk kritikk mot Plan- og bygg 48 - Langt over normalen 54 - Lettere å komme i dialog med Bærum enn Oslo

54

60 Skummende s­ uksess med gamle bryggerier 68 Bryggeri­eiendommer på løpende bånd

PORTRE T TE T 30 Snekret seg til ­milliarder Anders Opsahl, Eier av Opsahl Gruppen

60 N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

19


INNHOLD NYHE TER 84 Nå kommer s­ pesialistene på ­spesialeiendom 88 Bolig­­aksjene ­knuser nærings­eiendoms­aksjene

128

100 Oljefondet s­ olgte mer enn det kjøpte 102 Gråbein-Olsen 106 Derfor ble J­ onsvollskvartalet en suksess 112 Dubais nye strand­destinasjon 118 Slik skal de skape en aktiv bydel 128 En slipt diamant i hvit betong 138 Ung profil: ­Ekstrovert a ­ dvokat med teft for t­ eknologi

NY T T OM NAVN 74 Gullhaugen til Oslo Areal 76 Blir ny analyse­sjef i UNION Gruppen

138

76 ­Ny sjef i J.B.Ugland Eiendom 78 Går fra CBRE til NCC 80 Vender hjem til arkitektbransjen 82 Henter R ­ ambøll-topp til rådgiverselskap

MARKEDSKOMMENTAR 96 Derfor frykter alle 3 prosent

20

N °3 201 8 |

estate M AGAS IN


Partner. Finansiering.

Vi har finansiert gode prosjekter i 10 ĂĽr! Dyktige utbyggere trenger ikke bare finansiering, men en bank med praktisk erfaring og lidenskap for gode prosjekter. Ta kontakt med oss om ditt prosjekt. Les mer pĂĽ paretobank.no Eller ring 24028120


Dag-Jørgen Saltnes og Silje Rønne i Estate Media er fornøyd med den nye TV-satsingen.

FOTO: PER MARTIN HAAHEIM

i

E S TAT E S AT S E R PÅ TV Estate Media øker den redaksjonelle satsingen med Estate Play, eiendomsnyheter på tv. Av: Thor Arne Brun

N NYHETER

22

2

018 er året hvor Estate Media har startet sin nye ­redaksjonelle satsing med tv-formatet Estate Play på Estate Nyheter. Det 20. innslaget i konseptet Bolig­våren har nettopp vært på lufta og tilbakemeldingene fra bransjen er så bra at det vil bli satset enda mer i tiden ­frem­over. – Til neste år vil vi øke satsingen betraktelig. Vi tror v­ eldig på tv-formatet, og har lært mye av det vi har gjort så langt. Vi er veldig fornøyd med mottakelsen og antall seere, og merker oss særlig at de som har sett Boligvåren i snitt har fullført 83 prosent av tv-sendingene. Det er et veldig høyt tall, sier ­ansvarlig redaktør for Estate Nyheter, Dag-Jørgen Saltnes. – Med Estate Play ønsker vi å nå ut til enda flere. Vi opplever at det er enklere å skape engasjement gjennom videoinnhold i en hektisk hverdag, særlig blant de ­yngre. Samtidig vet vi at stadig mer av innholdet som deles på ­sosiale medier er video. Vi tror at korte og presise ny­ heter som kan ses eller lyttes til på mobilen er noe flere vil etter­spørre. Samtidig som det gir noe mer visuelt, sier N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

Silje Rønne, ­redaktør for NæringsEiendom, som har ledet denne satsningen. Hun fremhever også at bransjen er svært ­positive til Estate Play, og overraskende få er kameraskye. Estate Media har brukt det første halvåret på å prøve seg frem med to forskjellige konsepter, og det vil også komme et par større konsepter i andre halvår. – Så langt har vi hatt en MIPIM-spesial og denne våren har vi gjennomført Boligvåren, der vi har fokus på bolig­ markedet. Nå i starten vil vi konsentrere oss om noen større temaer, men etter hvert vil det også bli mer tradisjonell ­nyhetsdekning og vi ser for oss å lage dokumentarer om bransjeaktuelle temaer, sier Rønne. – 2018 er et prøveår for Estate Play. Vi vil skalere opp sats­ ingen på videoformat utover høsten i 2018 og i 2019. Det som har holdt oss litt igjen, er at det er vesentlig mer komplisert og mer kostnadskrevende enn tradisjonelle artikler å lage tv med høy kvalitet. Det avgjørende nå blir å få opp et større volum på satsingen, sier daglig leder Trond Valle i Estate Media.


Kunsten å utnytte mulighetene Både eiendomsbransjen og advokatbransjen er midt i en digital omstilling. Hos Wikborg Rein har vi fokus på digitalisering av hverdagen til våre 350 engasjerte medarbeidere – slik sparer vi tid og kan bruke den mer effektivt på våre kunder.

Lars Ulleberg Jensen luj@wr.no Mob +47 916 03 940

Gøran Mjelde Aarvik gla@wr.no Mob +47 908 45 263

Ingrid K. Høstmælingen ikh@wr.no Mob +47 922 43 964


N NYHETER

K L IPP FRA B O LI G VÅREN PÅ E STATE PLAY Se flere videoer fra Boligvåren på Estate Play på play.estatenyheter.no

Av: Dag-Jørgen Saltnes

24

N °3 201 8 |

estate M AGAS IN


FOTO: MARIUS VIKEN

FOTO: MARTE GJÆRDE

B A A R D S C H U M A N N , S E LV A A G B O L I G :

M AT H I S G R I M S TA D , S T O R - O S L O E I E N D O M : «Om to år vil vi ha mellom 500 og 600 boliger i markedet og vi vil være en av de største aktørene».

«Det bygges fremdeles ikke nok i Oslo-regionen.» Om hvorfor Oslo ikke vil flomme over av nye ­boliger: – Hvis du ser på antall boliger som er ­under bygging nå, så er det ca. det samme antallet som vi hadde midt på 2000-tallet og det samme som vi hadde i 2013/2014. Det er det samme som ­absorberes i markedet. Det er ­behov for i hvert fall 5000 boliger i Oslo i året

Om hvorfor Stor-Oslo Eiendom satser på knutepunktene: –I kommuneplanen til Oslo og Akers­hus-kommunene er det en stor dreining mot at man fortetter og lager nye knutepunkt rundt offentlig kommunikasjon. Om Stor-Oslo Eiendom de neste to årene: – Vi har tatt en posisjon i Ski sentrum, ­Kolbotn sentrum, Lillestrøm og ­Jessheim ­sentrum og vi gjør tilsvarende i Oslo ­kommune og Bærum på knutepunktene ved t-­banestasjonene.

FOTO: PER MARTIN HAAHEIM

FOTO: GIRL CRUSH

Om boligprisene i Oslo: – Jeg tror prisveksten i Oslo-markedet ­kommer til å være ­ganske kraftig fremover også, i hvert fall hvis vi ikke får en rask og kraftig renteøkning utover høsten.

N E J R A M A C I C , P R O G N O S E S E N T E R E T:

ANN KRISTIN AURE, BONUM: «Høy etterspørsel etter boliger i byene utenfor Oslo».

«Prisveksten fortsetter, men kun frem til høsten.»

Om utviklingen i boligpriser utenfor Oslo siste 12 måneder: – I Drammensregionen har boligprisene økt med 2,5 prosent, og i Fredrikstad og Sarspsborg har de økt med 3,4 prosent.

Om boligprisene fra høsten til 2020: – En renteøkning, tilbudsøkning og fortsatt avtakende befolknings­ vekst vil gjøre at boligprisene går en dyster tid i møte frem til 2020.

Om unges valg av etableringssted: – Mange førstegangskjøpere og unge i etablerings­fasen ser på boliger utenfor Oslo.

Om resultatene fra en ny undersøkelse: – Den typiske skatteyteren som er enslig har ikke råd til den typiske boligen.

N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

25


Store forskjeller i ­innflyttingstall Det er store forskjeller i tallene for netto innflytting fra ­kommune til kommune. Mens Trondheim, Kristiansand, Skedsmo og Ullensaker har vært blant vinnerne de seneste kvartalene, har Asker og Stavanger vært blant taperne. Av: Dag-Jørgen Saltnes

N NYHETER

H

vert kvartal offentliggjør Statistisk Sentralbyrå (SSB) tall for befolkningsutviklingen. Og mens mediene fokuserer hovedsakelig på de absolutte endringene i befolkningen, er det interessant for eiendoms­ bransjen å se på utviklingen i netto inn- og utflytting til de ulike kommunene. Dette fordi de tallene gir en god peke­ pinn på utviklingen i det kortsiktige boligbehovet. FLYTTER UT AV HOVEDSTADEN Oslo har i mange år vært kommunen som har opplevd størst befolkningsvekst, blant annet som følge av høy inn­ vandring. Men de seneste kvartalene har innvandringen bremset kraftig opp, og første kvartal i år og fjerde kvartal i fjor hadde Oslo en netto innflytting på henholdsvis 125 og 193 personer. Går vi litt dypere inn i tallene, så ser vi at all netto inn­ flytting til Oslo kommer fra utlandet. I første kvartal h ­ adde

26

N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

Oslo en total innflytting på 9273 personer, hvorav 3022 var fra utlandet. Samtidig hadde Oslo en total utflytting på 9148 personer, hvorav 2592 var til utlandet. Det betyr at Oslo hadde en netto flytting til/fra andre deler av Norge på ­minus 305. Vinnerne når det gjelder netto innflytting, har de siste fem kvartalene vært Trondheim (2554 personer netto), Kristiansand (1977 personer netto), Lørenskog (1392 n ­ etto personer), Skedsmo (1121 netto personer) og Ullensaker (1556 personer netto). Taperne har vært Asker og Stavanger. NYE FREMSKRIVNINGER I slutten av juni i år kommer nye befolkningsfremskrivninger fra SSB. Da blir det trolig en nedjustering av prognosene for Oslo. Ifølge SSBs tall fra 2016, tilsier hovedprognosen til SSB at Oslos befolkning vil øke fra 658 390 i 2016 til 853 900 i 2040. Den lave prognosen er på 787 200 mennesker i 2040.


Mens Oslo ­kommune plan­legger for over 850 000 inn­byggere i 2040, viser befolknings­tallene svært lav netto inn­flytting til kommunen.

FOTO: SHUTTERSTIOCK

i

STORBYENE

Q1 2018

Q4 2017

Q3 2017

Q2 2017

Q1 2017

SUM

125

193

1388

-1393

873

1186

14

-266

39

-132

-62

-407

Bergen

197

-404

468

-308

202

155

Trondheim

445

509

1409

-474

665

2554

Q1 2018

Q4 2017

Q3 2017

Q2 2017

Q1 2017

SUM

4

-32

74

103

60

209

Sarspborg

40

112

79

187

-4

414

Fredrikstad

175

102

296

270

101

944

21

98

66

91

85

361

Sandefjord

154

31

108

240

125

658

Porsgrunn

20

-23

-57

14

-1

-47

Skien

50

-4

-25

118

51

190

186

-31

1556

74

192

1977

Sandnes

97

-2

-85

176

93

279

Haugesund

38

-71

-86

-22

67

-74

Molde

23

78

17

-8

-25

85

Ålesund

93

29

56

69

-19

228

Kristiansund

44

-50

-54

-1

-37

-98

Bodø

99

85

253

-72

102

467

Narvik

-10

-27

-65

-41

20

-123

Tromsø

247

135

142

-49

380

855

Oslo Stavanger

MELLOMSTORE BYER UTENFOR STOR-OSLO Moss

Tønsberg

Kristiansand

N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

27

KILDE: STATISTISK SENTRALBYRÅ

NE T TO INNFLY T TING TIL KOMMUNER


KOMMUNER I STOR-OSLO

Q1 2018

Q4 2017

Q3 2017

Q2 2017

Q1 2017

SUM

8

21

46

127

31

233

Ski

-67

64

-29

-24

96

40

Ås

-98

72

363

317

-55

599

12

5

-76

75

2

18

Nesodden

3

56

49

133

133

374

Oppegård

61

41

-13

68

32

189

Bærum

189

351

100

413

142

1195

Asker

-15

-155

-108

139

93

-46

Rælingen

22

5

-67

89

8

57

Lørenskog

295

-29

354

449

323

1392

Skedsmo

390

319

38

193

181

1121

Nittedal

130

-29

86

150

31

368

Gjerdrum

39

29

60

59

-27

160

298

336

356

281

285

1556

Eidsvoll

60

39

-7

69

59

220

Nannestad

71

150

110

144

122

597

104

-84

144

7

73

244

Kongsberg

0

28

63

18

58

167

Ringerike

60

45

76

101

45

327

Øvre Eiker

45

41

158

33

96

373

Nedre Eiker

2

32

10

63

21

128

32

20

59

51

34

196

Q1 2018

Q4 2017

Q3 2017

Q2 2017

Q1 2017

SUM

Horten

-11

12

52

52

26

131

Larvik

136

52

34

68

44

334

58

68

45

70

17

258

-1

13

-102

120

-9

21

-30

-57

44

10

25

-8

Os

17

-1

3

124

109

252

Fjell

50

67

40

169

56

382

Askøy

-1

-49

-13

60

45

42

Førde

-6

-33

39

-6

-18

-24

-22

25

24

72

-2

97

9

77

204

11

74

375

Lillehamar

80

58

217

-139

7

223

Gjøvik

-6

80

279

-35

32

350

Vestby

Frogn

Ullensaker

Drammen

Lier

ØVRIGE KOMMUNER

HOLMESTRAND Arendal Sola

Kongsvinger Hamar

28

N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

KILDE: STATISTISK SENTRALBYRÅ

NE T TO INNFLY T TING TIL KOMMUNER


Et bredere perspektiv Løsningen på dine utfordringer ligger i vår samlede kunnskap og erfaring. Deloitte har et bredere perspektiv som kan utgjøre forskjellen.

Optimalisering og strukturering av eiendomsprosjekter

Revisjon av noen av Norges største eiendomskonserner

Verdsettelser og finansiell rådgivning

Planlegging og gjennomføring av vellykkede transaksjoner

Eiendomsadvokater i mer enn 50 land

% Blant Norges ledende eiendomsadvokater

En av verdens største leverandør av profesjonelle tjenester. 264 000 ansatte i 150 land, med et globalt bransjenettverk for Real Estate.

Deloitte AS and Deloitte Advokatfirma AS are the Norwegian affiliates of Deloitte NWE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.no for a more detailed description of DTTL and its member firms. © 2018 Deloitte Advokatfirma AS


i

30

Anders Opsahl trives best i ­Marka-naturen. N °3 201 8 |

estate M AGAS IN


P ORTRETTET

SNEKRET SEG TIL ­M ILLIARDER Anders Opsahl er ikke så opptatt av at eiendomsporteføljen er verdt 3,5 milliarder. Det er mye viktigere at han bor rett ved Østmarka, og bare har 2 minutter til jobben.

Av: Tore Årdal / Foto: Marius Viken

N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

31


Retriveren Mika er den klokeste investeringen ­Anders Opsahl noen gang har gjort.

P PORTRETTET

D

et er mandag morgen kl. 07.00 ved Skullerud gård. Anders Opsahl har allerede vært oppe i over en time når vi svinger inn på gårdsplassen. Han står opp kl. 05.50 hver dag, og drar normalt rett på treningstur i Østmarka – ofte sammen med tre kamerater. I dag har han kortet ned treningsturen til fordel for fotoopptak med ­Estate Magasin. Mika – en flat coated retriever, som ifølge Opsahl er den klokeste investeringen han noen gang har gjort – kommer løpende mot oss, klar for sin daglige morgentur. NULLSTILLER SYSTEMET - For meg er treningsturene en måte å nullstille systemet på. Hodet kverner jo rundt eiendom hele tiden, sier Opsahl når vi er kommet inn på flyktningeruta til Sverige. Vi gjør så en avstikker, og det går oppsiktsvekkende bratt oppover til Oslomarka å være. I forkant har Opsahl antydet at det vil ta 7-8 minutter å gå opp til en høyde, hvor det skal være fint å ta bilder. Dette er muligens tiden han bruker på å løpe strekningen, men i det aller bratteste partiet forsikrer han oss – fortsatt med normal pust og uanstrengt tale – at det «bare er noen meter igjen nå».

32

N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

BYGGET HYTTER I FLENG Så står vi der på høyden – over de store fjellhallene med ­vannreservene til Oslo, omgitt av massive menger blåbærlyng som til høsten vil bugne av bær, og ser ned mot Skullerud, som bader i morgensola. Der nede ligger ikke bare størstedelen av eiendoms­ imperiet til Anders Opsahl. Der ligger også barndomsriket, der han bygget hytter i fleng, og der han i 6 års alderen satte opp en liten bod og solgte sommerblomster, jordbær, vafler, kaffe og mye mer til folk som skulle på tur i Østmarka. - Jeg har alltid vært glad i kjøp og salg, sier han, mens Mika finner glede i å snuse rundt i lyngen. STOR OPPFINNSOMHET Oppfinnsomheten til gartnersønnen var stor, og ga god avkastning. Da det på 70-tallet ble bygget en blokk med ­leiligheter for sykepleiere på Skullerud, var det en gave­ pakke for ham. Sykepleierne som flyttet inn, stort sett ­single damer fra Nord-Norge, fant seg raskt en mann å flytte ­sammen med. Da de flyttet, var Opsahl kjapt på plass ved containeren utenfor blokka og plukket med seg ­sofaer, stoler, bord, lamper, støvsugere og annet innbo som


– Vi ønsker å legge til rette for en aktiv livsstil.

s­ ykepleieren kvittet seg med på vei inn i sin nye tilværelse. Kort tid etter flyttet det nye, single damer fra Nord-Norge inn i sykepleierblokka, og de trengte nettopp sofaer, stoler, bord, lamper, støvsugere og annet innbo. Da var det selvsagt både praktisk og beleilig at Anders Opsahl hadde et enkelt utsalg på Skullerud gård som tilfeldigvis solgte akkurat det de behøvde. SOLGTE 100.000 JULENEK - Mange av de tingene solgte jeg opptil flere ganger. Dette var også miljøvern i praksis, sier Opsahl. De kreative krumspringene ble etter hvert mer spektakulære, og ga større avkastning. I 14-15 års alderen begynte han å selge julenek i nabolaget. Det gjaldt å binde julenekene selv, for å få best og finest nek. Så, i beste Reodor Felgen-stil, kjøpte han en bokbindermaskin, gjorde noen tilpasninger og hadde med ett ­automatisert bindingene av julenekene. N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

33


Produksjonen skjøt i været, og da han s­ enere fikk lappen og en liten varebil, ble også distribusjonen kraftig forbedret. Når han i tillegg fikk avtaler med transportører, kom ­ grossistavtalene, og i de beste årene solgte han 50-100.000 julenek. Det endte med at han ­solgte virksomheten. SOLID KREMMERÅND For en mann som viste så solid kremmerånd i barne- og ungdomsårene, er det nesten rart at han nærmest er brydd når vi noen dager etter fotoopptaket møter ham på kontoret for blant annet å snakke om tallene. Treningsantrekket er byttet ut med r­utete skjorte og blå bukse, men han er fortsatt langt unna dress og slips. Man kan jo bare ane scenen som utspilte seg i 2013, da Opsahl møtte engelskmennene fra Europa Capital i forbindelse med kjøpet av Olaf Helsets vei 5. - Engelskmennene hadde spisse lakksko og titler som «landlord», mens jeg nok har en litt mer uformell stil, smiler han. IKKE OPPTATT AV VERDIENE Men tilbake til tallene. Opsahl blar i papirene. - Ja, dette er noe jeg har fått fra ­økonomisjefen. Her står det ca. 3,5 m ­ illiarder kroner i eiendoms­ verdi, og en verdijustert egenkapital på 1,8 mil­ liarder. Som du skjønner, bryr jeg meg ikke så mye om dette, sier han, sittende i et møterom hvor det på veggen henger et nattlig bilde av Bjørvika, høyhusene der og Oslo S. Bildet er muligens inspirasjon for å 34

g­ jennomføre visjonen på Skullerud; å bygge en by i byen. Her skal man kunne både bo og leve. EN SPENNENDE BYDEL Av de 120.000 kvadratmeterne næringsarealer som inngår i porteføljen til Opsahl Gruppen, er 80.000 beliggende på Skullerud. - Vi er opptatt av å ivareta det ­eksisterende næringslivet, og bygge videre på det. Vi skal ikke utradere biologien som er tuftet på ­Tandbergs Radiofabrikk og Norsk Data, og som gradvis har utviklet seg. Den lokale ­historien og for­ankringen bidrar sterkt til å gjøre Skullerud til en spennende bydel, sier han. Opsahl ønsker at nye leietakere skal passe inn i konseptet og historien. Et eksempel på dette er Lindberg Lyd, etablert av Morten Lindberg – en av verdens beste lydteknikere. Han har bygget studio i de gamle lokalene til Tandbergs Radiofabrikk, og kan vise til fire Grammy-nominasjoner. GRØNN HERLIGHET Næringsarealene på Skullerud er på plass, og nå er fokuset til Opsahl å utvikle ­området ­videre. Han er opptatt av at den videre ­utviklingen ikke skal gå på bekostning av de kvalitetene Skullerud har i dag. Her er man omringet av Oslomarka – eller «grønn ­herlighet så langt du kan drømme om», som Opsahl uttrykker det – på 2-3 kanter. - Vi har rikholdige tomtereserver i de ­områdene vi satser. Bare på Skullerud er det et potensial på et sted mellom 1.000 og 1.400 N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

boliger de kommende årene. I tillegg har vi tomtereserver både i villa- og transformasjons­ områder på mange hundre boliger, sier han. ØNSKER IKKE Å MAKSE Arkitektene til Opsahl Gruppen måtte gni seg i øynene da de hørte at selskapet ikke ønsker å makse boligutbyggingen på Skullerud. Man må nesten møte Anders Opsahl personlig for å forstå at maksing er uaktuelt. Og for å forstå dette, må vi tilbake til opp­ veksten på Skullerud gård, som b ­estefaren kjøpte og stolt drev, inntil Gerhardsen-­ regjeringen i 1960-årene begynte å e­ kspropriere Aker-gårdene i Oslo for å bygge drabantbyer. Bestefaren, som gikk bort mens han var i 50-årene, tok dette svært tungt. ALLE BIDRAR PÅ GÅRD For Anders Opsahl var oppveksten på S ­ kullerud gård synonym med frihet. Her kunne han ut­ folde seg, samtidig som én eller begge ­foreldrene alltid var hjemme, eller i arbeid på gården eller gartneriene. Det ga en trygg og god oppvekst. I en søskenflokk på seks lærte han seg dessuten at alle måtte bidra med hardt ­arbeid på gården, og at alle var like viktige. - Det er noe med å vokse opp på gård, og forstå at alle er avhengige av hverandre, og alle har et ansvar. På en gård har det alltid vært slik at man spiser alle måltidene sammen, og at alle føler seg verdsatt. Smeden, vogn­ mannen, agronomen og mange flere er alle viktige for å få gården til å gå rundt, sier han.


i

Anders Opsahl er opptatt av de grønne kvalitetene rundt eiendommene sine på Skullerud. N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

35


– Det passer ikke alle å sitte på ­skolebenken i sine mest produktive år.

36

N °3 201 8 |

estate M AGAS IN


- Han her har et lett liv, sier ­Opsahl. «Grisen er genial for å ­unngå matsvinn».

«STATEN FORSYNTE SEG GRÅDIG» Men Anders Opsahl fikk også føle presset på Skullerud gård, som fortsatte også etter at ­faren hadde overtatt. Først kom vannverket. Så T-banen og kraftlinjene. Barndommens idyll var truet. - Også faren min var nok preget av ­ekspropriasjonene, og syntes at det offentlige hadde forsynt seg grådig av gården, forteller han. Da er det ikke det minste rart at Anders Opsahl har funnet glede i å kjøpe tilbake ­ mange av de tomtene som ble ekspropriert fra bestefaren. Og han vil helt sikkert ha seg frabedt at andre skal fortelle ham hvordan tomtene skal utvikles. Han vil heller bygge med respekt for lokalmiljøet. Antageligvis slik bestefaren ville ha tenkt. TERSKELFRITT TIL MARKA I tillegg til boligene skal Opsahl G ­ ruppen ­bygge ca. 10.000 kvadratmeter butikker, ­ kafeer, restauranter og service-tilbud. D ­essuten skal aktivitetstilbudet – som i dag inkluderer klatre­senter, treningssentre og en rekke andre tilbud – utvides. - Vi ønsker å bygge en attraktiv, produktiv, aktiv og grønn by, og legge til rette for en aktiv livsstil. Det trenger ikke å være ekstremt, slik vel kanskje jeg holder på; det kan like gjerne være en rolig spasertur i marka. Poenget er at det er terskelfritt til marka. I verste fall har du 2 minutter til skogen.

BRENNER FOR GODT HÅNDVERK Det er med stor glede han sier de siste ­ordene «2 minutter til skogen». For Anders ­Opsahl betyr denne størrelsen mye mer enn 3,5 ­milliarder kroner i eiendomsverdi og 1,8 ­milliarder i verdijustert egenkapital. Han brenner også for godt håndverk, fag og kvalitet. Det var derfor han kjøpte Sørensen sykkel, som hadde butikk på ­ Helsfyr. Da eieren og driveren nærmet seg pensjons­ ­ alder, og ­ samtidig syntes det var truende med ­stadig større aktører, ville han legge ned ­butikken. «Det får du ikke lov til» sa Opsahl, men fikk til svar at «Da får du overta». Og det gjorde ­Opsahl. Siden har han investert mye i ­ virksomheten, og Sørensen Sport har nå fire butikker. Opsahl er også kommet inn på ­eier­siden i Torshov Sport. N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

KOMPROMISSER IKKE MED KVALITET - Det er synd å se at det ene faget etter det andre drives bort. Tyngdekraften skal ta alt. I sportsbutikkene kan de ansatte nesten ikke være unge nok for å få lavest mulig lønn. Rådene du får i butikken, er heller ikke basert på hva som er best for deg som kunde, men hvilken kampanje butikken kjører akkurat den dagen, sier han. Som tømrermester er han også opptatt av at det skal være høy kvalitet på det Opsahl ­Gruppen leverer. Det er derfor han ikke vil at eiendomsvirksomheten skal vokse for fort. INGEN BØRSPLANER - Noen av de ansatte er kommet inn på eier­ siden, men utover dette eier jeg virksomheten selv. Det er ingen eksterne eiere som puster 37


– Jeg har alltid vært glad i kjøp og salg.

meg i nakken, og vi har ingen børsplaner. Jeg bruker den tiden jeg vil på å utvikle Skullerud og andre prosjekter, for det må være kvalitet i bunn, sier han. Opsahl sammenligner eiendoms­virksomheten med skogbruk: Hvis et tre vokser for raskt, blir det et dårlig emne. Årringene blir store, og treet egner seg dårligere til plank, panel og møbler. NEDTUR PÅ BARNESKOLEN Som mange andre ungdommer fulgte Opsahl foreldrenes råd om å begynne på videregående skole, allmennfag. Han valgte bedrifts­ økonomi, noe som skulle vise seg å være det eneste faget han likte. - Å begynne på barneskolen, var en skikkelig nedtur for meg. Jeg hadde så mye spennende å gjøre, og så skulle jeg plutselig sitte stille og høre på en lærer som fortalte noe jeg allerede hadde lært i skogen, sier han. - Videregående var heller ikke noe for meg, for jeg visste jo at det var snekker jeg ville bli. STORT PRESS PÅ UNGE Opsahl synes generelt det er for mye fokus på høyere utdanning. - Norge trenger høyt utdannede mennesker, og må være langt fremme, men det passer 38

ikke alle å sitte på skolebenken i sine mest ­produktive år. Jeg synes det er et for stort press på at unge skal ta høyere utdanning, og de som ikke klarer det, kan føle seg mislykket, sier Opsahl, som mener vi bør bli flinkere til å heie på dem som tidlig vil begynne å jobbe. - Har du store evner, kan du få ut disse uten høyere utdanning. Man må ikke ta alle valg når man er 17 år. Velg noe du synes er gøy; da blir du som regel god, er rådet hans. SATSET MED OPPSPARTE MIDLER I 1992 startet tømrermester Opsahl eget snekkerfirma. Med oppsparte midler fra den mangslungne virksomheten siden barneårene, kjøpte han to leiligheter på henholdsvis ­Sinsen og Ulsrud av Trygve Brudevold, samt et ­lokale på Torshov etter en butikk som hadde gått konk. Torshov-lokalet bygget han om til ­leilighet og to næringsseksjoner. Neste prosjekt var en slakterbutikk på ­Nordstrand med leiligheter over. Der ble det fire leiligheter, før han kjøpte et hybelhus på Hamar og gikk i gang med ombygging også der. - Det har gått gradvis. Jeg synes det er ­veldig gøy med eiendomsutvikling, og det er vel den egentlige drivkraften min, oppsummerer ­Opsahl. N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

BETYDELIG VIRKSOMHET Nå er eiendomsvirksomheten blitt så stor at han har fått Peter Groth – tidligere a­ dministrerende direktør i Aspelin Ramm – og Jon Erik ­Brøndmo – i en årrekke Petter Stordalens nærmeste og mest sentrale medarbeider – inn i styret i ­ Anders Opsahl Holding AS. For øvrig er ­Brøndmo også styreleder i Estate Media AS. - Groth og Brøndmo har hjulpet meg mye. Jeg har jo ikke all verden av utdannelse, derfor er det mye jeg også må lære meg, sier Opsahl. BARNA ER VIKTIGST Tilbake på Skullerud gård etter fotoopptaket med Estate Magasin. Opsahl er en rask tur ­innom kjøkkenet og henter matrester til ­grisen. - Han her har et lett liv, sier Opsahl, mens grisen eter rester fra vannmelon. - Grisen er genial for å unngå matsvinn. Opsahl har også en hønsegård, slik at han er selvforsynt med egg. Broren driver gården, mens Anders Opsahl har bygget seg et hus på tomten, hvor en rådyrbukk nå har frosset ­bevegelsene og ser mot oss. - Jeg elsker å jobbe, og slutter ikke før jeg går og legger meg om kvelden. Men det er ikke sånn at jeg bare er opptatt av jobb. Barna mine er absolutt viktigst for meg.


ANDERS OPSAHL

— — Født i 1971, vokste opp på ­S kullerud gård i Oslo — — Utdannet tømrermester — — Eier av Opsahl Gruppen, som har 120.000 kvadratmeter nærings­ arealer i porteføljen — — Ca. 80.000 kvadratmeter av næringsarealene er på Skullerud — — I fjor ferdigstilte Opsahl Gruppen det tidligere hovedkontoret til Coop i Kirkegata i Kvadraturen - kjøpt for 65 millioner kroner, og brukt et tilsvarende beløp på å oppgradere bygget til leietakeren, Link Arkitektur — — Skal bygge 1.000-1.400 boliger på Skullerud, i tillegg til hundrevis av boliger andre steder – deriblant på Lambertseter — — Har rigget organisasjonen slik at han, i tillegg til storutbyggingen på Skullerud, har kapasitet til å investere i andre områder — — Eiendomsporteføljen til Opsahl Gruppen har en markedsverdi på 3,5 milliarder kroner — — Gruppens verdijusterte egen­ kapital er på 1,8 milliarder

N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

39


8 RASKE ?

Anders Opsahl Eier av Opsahl Gruppen

Hva var din første jobb? - Jeg hadde tidlig mange spennende jobber på min fars gård. Min første eksterne jobb var hos Kotengs Hagesenter. Koteng var en fantastisk og inspirerende mann, som jeg lærte mye av. Din første eiendom? - En ettroms leilighet i Mikkel Revs vei på Ulsrud. Hva hører du på? - NRK Dagsnytt 18, Ekko og podcaster. Jeg synes NRK har et fantastisk bra tilbud. Hva leser du? - Det blir 3-4 aviser til frokost. For øvrig har jeg trolig norgesrekord i ambisiøst innkjøpte, men uleste bøker. Hva gjør du på fritiden? - Jeg bruker så mye tid på barna som jeg klarer. Utover dette er jeg ikke så god på fritid, bortsett fra at jeg tilbringer litt tid i Østmarka. Hva irriterer deg? - At alle tilsynelatende skal tvinges gjennom skole, med det resultatet at utallige unge personer føler seg mislykket. Med påfølgende inntektstap og kostnader for felleskapet vårt. Hva blir du i godt humør av? - Å begynne med en grønn kickstartrunde i marka, for så å komme på jobb til verdens hyggeligste kolleger. Hva er favoritt-appen din? - Messenger. Der kan jeg snakke med barna mine når som helst.

40

N °3 201 8 |

estate M AGAS IN


Ønsker du dyptgående analyser av det nordiske eiendomsmarkedet? I Pangea Property Partners mener vi at grundige analyser gir det beste grunnlaget for gode beslutninger i transaksjonsprosesser. Vi produserer derfor et bredt spekter av eiendomsrelaterte analyser og rapporter med ambisjon om å være best på analyser i det nordiske eiendomsmarkedet. Ønsker du å motta våre analyser og rapporter direkte i innboksen? Gå inn på pangeapartners.no/analyse


FOOD THAT MAKES YOUR DAY


FAZER

INTRODUSERER

Fremtidens lunsj leveres av en robot, bestilles via en app, er laget kun på norske råvarer av en annen robot, får deg til å stresse ned og består av økologiske produkter og laboratorieprodusert vegankjøtt! Dette er fremtidens mat satt på spissen. Fazer Food & Co er vårt nye kantinekonsept som møter behovene til en arbeidshverdag i endring. Tilbudet omfatter et bredt og variert utvalg av matopplevelser, og kan også tilby flere moduler, som f.eks vegetarmodulen Wicked Rabbit og kaffebarmodulen Hav a Java.

www.fazerfoodservices.no


Retter sterk kritikk mot Plan- og bygg Rådgivningselskapet Civitas er «i sterkt i tvil om Plan- og ­bygningsetatens engasjement for og evne til å skjønne hva som står på spill» i storprosjektet Kabelgata 1-39 på Økern. Av: Tore Årdal

N NYHETER

I

2016 bestilte A-lab oppstartsmøte hos Plan- og ­bygningsetaten (PBE) for Kabelgata 1-39 på Økern i Oslo. Fem arkitektkontorer ble forespurt om å levere skisser for det 55 mål store området, og det var nettopp A-lab som vant arkitektkonkurransen. I bestillingen av oppstartsmøte ble det skissert et totalt bruksareal på ca. 135.000 kvadratmeter bolig og næring, ­inklusive ca. 13.000 kvadratmeter eksisterende bebyggelse. Boligandelen ble estimert til ca. 40 prosent. - MÅ SETTE AV RESSURSER Etter det åttende møtet med PBE, har Civitas sendt et brev til etaten hvor det stilles spørsmålstegn ved PBEs «engasje­ ment for og evne til å skjønne hva som står på spill» i plan­ saken. Civitas er engasjert som plankonsulent sammen med A-lab, Lala Tøyen med flere, og representerer Oxer ­Eiendom, som eier av Kabelgata 1-39.

44

N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

- Vi opplever verken at kommunikasjonen internt ­ ellom PBEs egne avdelinger ser ut til å fungere, ei heller m opp­lever vi at det settes av tilstrekkelige ressurser på saks­ behandlernivå for detaljreguleringen til at den fremdrift vi har blitt enige om, kan overholdes, skriver Civitas. AMBISIØST, RISIKABELT OG KOSTBART Parallelt med denne plansaken har prosessen med ­Strategisk plan for Hovinbyen, Planprogram for Haraldrud og Veiledende Plan for Offentlig Rom (VPOR) Haraldbyen blitt ført av PBE. - Det har i forbindelse med detaljreguleringen blitt enig­ het om en fremdriftsplan for denne, forankret både hos Oxer og PBE, med den hensikt at plangrepet for Kabelgata skal omsette visjonene for den nye Hovinbyen i et ­konkret prosjekt. En slik parallell prosess av overordnet plan og detaljregulering er ambisiøs, risikabel og kostbar, men vår


FOTO: OXER EIENDOM

«En ­rekke sentrale problemstillinger har blitt utsatt, og henger nå i løse luften uten at vi har fått tilfredsstillende oppfølging og/eller svar».

N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

45


FOTO: PLAN- OG BYGNINGSETATEN

Plan- og bygnings­etatens leder Ellen de Vibe sliter med at det stadig byttes saksbehandlere i det viktige Hovinbyen-­ prosjektet Kabelgaten 1-39.

46

oppdragsgiver Oxer Eiendom har vært v­ illige til å ta denne risikoen, skriver Civitas, og ­fortsetter: - Dette har de gjort i den tro at PBE har hatt stor tro på prosjektet, og har ønsket å tilrettelegge for en planprosess som gir muligheter for å påbegynne transformasjonen av Kabelgata, som en sentral og viktig brikke for at byutviklingen i Hovinbyen skal bli en suksess.

arealnormen «som vi fremdeles ikke betrakter som avklart til tross for at det har vært oppe i flere dialogmøter». - Det er ikke tilfredsstillende for Oxer at dette svares ut med at en diskusjon om for­ deling av uteareal på terreng og tak er en skjønnsmessig vurdering som må tas i den videre prosessen. Det er nødvendig med ­forutsigbarhet om hva som er de overordnede rammebetingelser, skriver Civitas.

HENGER I LØSE LUFTEN I brevet skriver Civitas også at «PBE nå av ­ kapasitetshensyn hevdes det, avlyser ­dialogmøter om sentrale tema som ennå ikke har blitt diskutert. Noe vi stiller oss meget kritisk til». I tillegg hevder Civitas at «en ­rekke sentrale problemstillinger har blitt utsatt, og henger nå i løse luften uten at vi har fått til­ fredsstillende oppfølging og/eller svar». Ett av de uavklarte temaene som råd­ givningselskapet viser til, er tolkning av ute­

NULLSTILLER DIALOGEN Civitas oppfatter også at «stadig utskifting av mannskapet nullstiller dialogen og nye ­mennesker må sette seg inn i saken». - Vi aksepterer naturligvis at det i løpet av en prosess av ulike grunner blir bytte av 
saks­ behandler. Imidlertid har vi ingen forståelse for at vi i disse overgangene, og i en sak med en kompleksitet som dette, opplever at enhets­leder er fullstendig fraværende, skriver råd­givningselskapet.

N °3 201 8 |

estate M AGAS IN


Elektroniske congiergetjenester Integrert med VIPPS/EHF Møteromsbooking Bestill møtemat, catering og andre servicetjenester

BANEBRYTENDE TEKNOLOGI - ENKLERE HVERDAG 4Service lanserer banebrytende teknologi, og et nytt økosystem relatert til Facility Services. Gjennom appen vår får gårdeier og leietaker direkte tilgang til tjenestene i ett grensesnitt hvor de selv kan påvirke valg av leverandør. Vi har utviklet en komplett app, slik at du som leietaker og bruker av bygget kun trenger denne i arbeidsdagen.

For mer informasjon: Marius Pedersen Direktør Salg & Marked marius.pedersen@4service.no 40 06 50 67


- LANGT OVER NORMALEN Andreas Vaa Bermann, avdelingsdirektør for områdeutvikling i Plan- og bygningsetaten, mener Civitas tar feil når de hevder etaten ikke setter av tilstrekkelig ressurser i plansaken Kabelgata 1-39. Av: Tore Årdal

- Normalen er at vi har 2-3 dialogmøter før forslagstiller sender inn et planforslag for ferdig­stillelse til offentlig ettersyn. I saken om Kabelgata 1-39 har vi allerede gjennomført 8 møter med forslagsstiller og fagkyndige – bare i avdeling for områdeutvikling, sier Andreas Vaa Bermann i uken før det niende møtet. - TAR FEIL Han påpeker at det i tillegg har vært gjennom­ ført møter med avdeling for byutvikling om de overordnede planene, som er under ut­ arbeidelse for området. - Vi har selvfølgelig både dialog og koordine­ ring internt. Det har vi hatt jevnlig i denne saken også. Det betyr likevel ikke at vi ukritisk videreformidler en privat forslagsstillers syns­ punkter internt. Men Ole Falk Frederiksen i Civitas tar feil når han hevder at vi ikke setter av tilstrekkelig med ressurser i denne saken, vi ligger allerede langt over normalen, sier Vaa Bermann. 48

ANSVARLIG PLANLEGGING Avdelingsdirektøren påpeker også at plan­ arbeidet pågår i et område hvor ikke alle over­ ordnede føringer er ferdig lagt. Den ­strategiske planen for Hovinbyen blir be­ handlet i ­By­utviklingskomiteen 6.6.2018, og deretter i Bystyret. Planprogram for ­Haraldrud er fast­ satt, men den veiledende planen for Haraldrud er ikke politisk behandlet ennå. - Vi har forståelse for at Oxer ønsker å få mest mulig avklart så raskt som mulig, men Oslo kommune er nødt til å sikre en ansvarlig planlegging og avklare kritiske forhold i riktig rekkefølge. Det vil også være tidsbesparende senere i løpet, fordi man reduserer risikoen for å måtte gå nye runder, sier han, og fortsetter: VIKTIG, TIDLIG BRIKKE - Erfaringsmessig tar det noe mer tid i starten av et tidlig planarbeid enn normalt, og krever sitt av både fagkyndige konsulenter og av oss for å gjøre de avklaringene som trengs. Likevel N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

har vi anbefalt å gå videre med planleggingen, fordi vi mener at planen for Kabelgata 1-39 er en veldig viktig, tidlig brikke i utviklingen av Hovinbyen. Men de fagkyndige bør være kjent med en slik reguleringsrisiko allerede før de starter et slikt tidlig planarbeid. Vi redegjorde også for risikoen i oppstartsmøtet for plan­ arbeidet. SIKRE BOKVALITETER Et annet aspekt, er at det er deler ved plan­ forslaget som PBE og forslagsstiller ikke nødvendigvis er enige i. Det blir først endelig avklart når etaten får et komplett planforslag til utleggelse til offentlig ettersyn, «men vi har diskutert en god del når det gjelder be­ varingsverdier, utnyttelse, høyder og tetthet». - Her skal planarbeidet følge opp over­ ordnede planer og føringer, som «Kommune­ plan 2015 – Oslo mot 2030» og «Uteareals­ normen». Hensikten med sistnevnte er å sikre bokvaliteter ved de fremtidige boligene, som


Avdelingsdirektør for områdeutvikling i Planog bygningsetaten, Andreas Vaa Bermann, mener kritikken er uberettiget.

FOTO: PLAN- OG BYGNINGSETATEN

i

N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

49


- Ole Falk Frederiksen i Civitas tar feil når han hevder at vi ikke setter av tilstrekkelig med ressurser i denne saken, vi ligger allerede langt over normalen. ANDREAS VAA BERMANN - avdelingsdirektør for områdeutvikling i Plan- og bygningsetaten

for eksempel at man har nok med uteareal, med sol på, i tillegg til andre bokvaliteter som vi er opptatt av å sikre i en plan, sier han. - MÅ PRIORITERE Når Civitas i brevet skriver at «PBE nå av kapasitets­hensyn hevdes det, avlyser dialog­ møter om sentrale tema som ennå ikke har blitt diskutert», svarer Vaa Bermann at etaten både på grunn av et ønske og behov for frem­ drift, og av kapasitetshensyn, er nødt til å ­prioritere antall møter og tema til det de ser er mest hensiktsmessig for å få klargjort et plan­ forslag for offentlig ettersyn. - Men som nevnt tidligere, vi ligger allerede langt over normalen når det gjelder ressurs­ bruk i denne reguleringssaken. OVERORDNEDE PLANER Når det gjelder renovasjonsanleggene, ­viser han til at etaten har tatt i mot innspillene og tar hensyn til dem i den langsiktige, over­ ordnede planleggingen av området. - Men det er riktig at så store infrastruktur­ spørsmål som avfallssorteringen i denne 50

delen av byen må håndteres i overordnede planer og på andre arenaer. Det kan ikke løses um ­ ­ iddelbart i dette planarbeidet, selv om ­Civitas k­ rever det, sier han. SKJØNNSMESSIGE VURDERINGER Utearealnormen anser han som avklart fra PBE sin side for lenge siden. - Men vi registrerer at fagkyndige ønsker et annet svar enn det vi har gitt. Det stemmer at dette er skjønnsmessige vurderinger, og i dette planforslaget ser vi ingen grunn til at det bør legges til rette for noe dårligere bokvaliteter ved boligene enn det normen anbefaler. Men vi er enige i at akkurat dette forholdet kan oppfattes noe utydelig i forslaget til ute­ arealsnorm fra 2012. Derfor er det tydeliggjort i revidert forslag til norm, som oversendes til politisk behandling i begynnelsen av juni, sier Vaa Bermann. SKAL SØRGE FOR KONTINUITET I brevet til PBE skriver Civitas også at «enhets­ leder er fullstendig fraværende» og at «stadig utskifting av mannskapet nullstiller dialogen N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

og nye mennesker må sette seg inn i saken». - Hvis dette er en korrekt gjengivelse av opp­ levd situasjon, så beklager vi det. Vi skal sørge for den kontinuitet som er mulig å oppnå. Når det gjelder kritikken av mine kolleger, så er den unødvendig krass. Det er viktig å under­ streke at våre dialogmøter er godt forberedt på bakgrunn av avtalt agenda. Når man så kom­ mer til møtet og ønsker å diskutere helt andre tema, så kan vi komme i en situasjon hvor vi ikke kan avklare alt på stående fot. Det må vi, og har vi, vært åpne på, sier han. HØY PRIORITET Vaa Bermann understreker at når Oxer Eiendom velger å sende inn et komplett ­ planforslag for Kabelgata 1-39, «setter vi ­ selvfølgelig av nødvendige ressurser til å behandle saken innenfor lovpålagte saks­ behandlingsfrister». - Vi vet ikke alltid når det skjer, og på grunn av ressursallokeringer og kapasitet må vi noen ganger prioritere, men et planforslag som dette, med mange boliger, blir høyt prioritert, sier han.


VÅR APP FORENKLER DRIFT AV MØTEROM- , RESTAURANT- OG RENHOLDSTJENESTER.

Direkte kommunikasjon mellom bruker, gårdeier og tredjepartsleverandør

Du påvirker selv valg av leverandører

Et komplett økosystem for Facility Services

4Service lanserer banebrytende teknologi, og et nytt økosystem relatert til Facility Services. Gjennom appen vår får gårdeier og leietaker direkte tilgang til tjenestene i ett grensesnitt hvor de selv kan påvirke valg av leverandør. Vi har utviklet en komplett app, slik at du som leietaker og bruker av bygget kun trenger denne i arbeidsdagen. For mer informasjon: Marius Pedersen Direktør Salg & Marked marius.pedersen@4service.no 40 06 50 67


Ny og aktiv bydel under utvikling! Skullerud skal videreutvikles, og er et av våre store satsningsområder i årene fremover. Her utvikler vi en ny bydel med hundrevis av nye boliger, et yrende næringsliv som skal ivaretas, samt et sports- og aktivitetstilbud som skal videreutvikles. Følg med på reisen opsahlgruppen.no


Bolig - NÌringseiendom Sport & Fritid - Miljø

opsahlgruppen.no


- Lettere å komme i dialog med Bærum enn Oslo Av: Dag-Jørgen Saltnes

Mustad Eiendom har store planer for Lilleakerbyen, som ligger i både Oslo og Bærum. Dermed må selskapet gjennomføre plan­ prosesser i begge kommunene.

N NYHETER

I

februar skrev Estate Nyheter at Mustad Eiendom vil bygge en ordentlig by på Lilleaker. Blant virkemidlene er boliger der CC Vest er nå, flytting av senteret, mer servering og et skikkelig kulturtilbud. Området som Mustad Eiendom eier på Lilleaker, er fire ganger så stort som Tjuvholmen og ligger ved Norges tredje største kollektivknutepunkt, Lysaker. GIGANTPROSJEKT Noe av det spesielle med dette gigantprosjektet, er at 40 av planområdets 158 dekar er beliggende i Bærum, mens ­resten er i Oslo. Dermed må det utarbeides planforslag som til sist skal behandles av henholdsvis bystyret i Oslo og kommunestyret i Bærum. Olav Line, administrerende direktør i Mustad Eiendom, tror ikke de vil havne i en situasjon der den ene kommunen sier ja og den andre nei. Målsettingen er å utarbeide en plan som både utbygger og plan- og bygningsetaten i de ­respektive kommunene kan stille seg bak. GODT UTGANGSPUNKT - Oslo og Bærum kommuner har i fellesskap utarbeidet en Veiledende plan for offentlig rom (VPOR) for Lysakerbyen. Det foreslåtte planområdet utgjør nærmere halvparten

54

N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

av planområdet, derfor har begge kommunene et godt utgangs­punkt for vårt planområde, sier Line. - Så er det helt sikkert ting vi kommer til å diskutere; høyder, størrelser på offentlige rom, parkeringsdekning, ­ transport, mobilitet etc. Det er forventet at det blir en ­diskusjon om hva som skal justeres, sier han. BEDRE KAPASITET I BÆRUM Mustad Eiendom og fagkyndig Civitas må likevel ha s­ eparate møter med de to kommunene. - Det er nok sånn at kapasiteten er bedre i Bærum enn i Oslo. Det er lettere å komme i dialog med Bærum, men vi opplever fortsatt positiv tilnærming i Oslo. De ser på dette som en stor plan for hele området, og begge kommunene har også uttalt at de skal jobbe koordinert. STORE SAMFUNNSGEVINSTER Ifølge Line er den største usikkerheten hvor lang tid det tar å få regulert planområdet. Oslo har såpass mange plan­ initiativ, hvorav kommunen lanserer mange selv, at den må prioritere. - Spørsmålet er jo da om Lilleakerbyen er viktig nok til å prioriteres, og det håper og tror vi, sier han, og ­fortsetter:


FOTO: MUSTAD EIENDOM

Mustad ­Eiendom har et stort område som skal utvikles på Lilleaker.

FOTO: MUSTAD EIENDOM

Olav Line håper Plan- og bygningsetaten i Oslo vil ­prioritere planene for Lilleaker­byen.

N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

55


FOTO: MUSTAD EIENDOM

Mustad ­Eiendom har et stort område som skal utvikles på Lilleaker.

- Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i Oslo er fire år. Vi håper det går raskere. Fordelen er jo at dette er én stor plan med én eier, noe som burde gjøre det enklere – selv om det er to kommuner involvert. Dessuten kan plan­ området koordineres med Fornebubanen og store prosjekter i regi av Statens vegvesen, noe som gir store samfunnsgevinster. HAR LIGGET I UTKANTEN Line mener det ikke har skjedd så mye på Lysaker opp gjennom årene, fordi området ­ ­ligger i utkanten av både Oslo og Bærum. - Samtidig er dette Norges tredje største kollektivknutepunkt, derfor tror jeg at tiden for Lysaker og Lilleaker nå er kommet, sier han. Som det heter i presentasjonen for plan­ initiativet: «Lysakerbyens nye hjerte, et større multifunksjonelt og bærekraftig byrom med et mangfold av oppholds- og servicetilbud, plasseres som hovedtyngdepunkt sentralt ved

56

N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

elven og midt i byens nye handlestrøk. Dette byrommet knytter Oslo og Bærum ­sammen på tvers av elven. Byrommet er samtidig lett til­ gjengelig fra både Lysaker og Lilleaker ­stasjon.» HELHETLIG PLANGREP Mustad Eiendom eier de fleste eiendommer innenfor den foreslåtte planavgrensningen, men både på Lilleaker, Lysaker/CC Vest og på Granfos er det inkludert noen eien­dommer som Mustad ikke rår over. Disse vurderes å være viktige for å kunne forme et hel­hetlig plangrep med sikte på transformasjon og byreparasjon av områder «som i dag preges av ensidig arealbruk, lite effektiv plass­utnyttelse, manglende sammenhenger og dårlige ut­ nyttelse av de naturgitte kvalitetene». Foreslått planavgrensning er derfor et utgangs­ punkt for dialog både med grunn­ eierne i området og med Plan- og bygnings­ etaten i de to kommunene.


Alltid i bevegelse. Også i eiendom.

I mer enn 100 år har Bertel O. Steen bygget en sterk og stolt virksomhet knyttet til bil. Bertel O. Steen Eiendom er en sentral del av konsernets virksomhet, og sterk vekst de siste årene har bidratt til at Bertel O. Steen Eiendom nå eier en eiendomsportefølje på ca. 170.000 m2 knyttet til bil- og annen næringsvirksomhet. Bertel O. Steen Eiendom er bedre rustet enn noen gang til å utvikle porteføljen av spennende eiendommer og utviklingsprosjekter; til glede for både eiere, ansatte og leietakere.

Finn ut mer på boseiendom.no


Fanger matlukt, uten å fange oppmerksomhet Stillegående, effektiv og lett å rengjøre. Bora kjøkkenvifter er selve eksempelet på høy standard, både funksjonelt og designmessig. Dette er markedets mest effektive vifte, laget i solide, rustfrie materialer og med et prisvinnende design. Unn deg et sosialt kjøkken med fritt utsyn og åpne samtaler. Hvem ønsker seg egentlig en stor kasse på veggen?

post@engebretsen.no | engebretsen.no


blake.no


SKUMMENDE ­S U K S E S S MED GAMLE BRYGGERIER Industrimannen Leif Frode Onarheim så et stort potensial i ­hovedstadens bryggerieiendommer, og hentet inn «bransjens aller flinkeste» for å fylle glasset. Av: Tore Årdal

60

N °3 201 8 |

estate M AGAS IN


N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

FOTO: RINGNES

i

Ringnes bryggeri fra 1951.

61


FRA VENSTRE: Steinar Manengen og Gunnar Gjørtz.

FOTO: RINGNES

UNDER: Rehabliteringen av Schous Bryggeri var en stor begivenhet.

62

N °3 201 8 |

estate M AGAS IN


- Da bryggeriene i Oslo ble bygget for 150 år siden, lå de som all annen industri i utkanten av byen. Men så er det jo sånn at når byen vokser, blir disse eiendommene mer sentrale STEINAR MANENGEN - tidligere sjef i Nora eiendom

N NYHETER

- Da bryggeriene i Oslo ble bygget for 150 år siden, lå de som all annen industri i utkanten av byen. Men så er det jo sånn at når byen vokser, blir disse eiendommene mer sentrale, sier Steinar Manengen. TOK TAK I EIENDOMSMASSEN Manengen jobbet som administrerende direktør i JMs datter­selskap i Norge da Leif Frode Onarheim hentet ham til Nora Eiendom i 1982. Bakgrunnen var at Nora ­Industrier ble dannet i 1978 ved at Nora fabrikker fusjonerte med Frydenlund Schous bryggeri og Ringnes bryggeri. Onarheim ble konsernsjef i Nora Industrier i 1980, og tok da tak i eiendomsmassen. - Vi fikk inn to av de aller flinkeste i eiendomsbransjen, og da begynte ting å skje, sier Onarheim, og sikter til Steinar Manengen og Gunnar Gjørtz. STOR ARKITEKTKONKURRANSE Da Schous Bryggeri flyttet fra lokalene på nedre ­Grünerløkka, startet selskapet utviklingen av ­eiendommen sammen med daværende Andenæsgruppen. - Dette var eiendomsutvikling light, der vi tok vare på det meste av bygningsmassen, og det ble så som så. Frydenlund bryggeri var noe helt annet; der rev vi alt som ikke var ­fredet og bygget nytt. Vi gjennomførte en stor arkitekt­konkurranse og fikk på plass en ny regulering, sier Manengen. N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

KJØPTE RUNDT FRYDENLUND Nora Industrier kjøpte også Bjølsen Valsemølle, som eide Nora bryggeri på Bislett. Nora Eiendom kjøpte ut eien­ dommen og bygget 70-80 boliger der. Selskapet kjøpte etter hvert flere andre eiendommer – blant annet rundt Frydenlund bryggeri, hvor de også bygget hovedkontoret for NTB i Holbergsgate 1. Her er for øvrig Ivar Tollefsen-selskapet Fredensborg leietaker, før det etter hvert flytter inn i den tidligere amerikanske ambassaden i Henrik Ibsens gate. BLE BØRSNOTERT Verdiene i Nora Eiendom ble etter hvert så betydelige at selskapet ble børsnotert i 1989. Onarheim forteller at ­selskapet klarte seg bra også etter krakket i 1988 fordi det hadde «lange og gode kontrakter». I 1995 ble Nora Eiendom tatt av børs og solgt til KLP, som på dette tidspunktet ikke hadde eiendom i porteføljen. ­Manengen ble med videre i det selskapet som fikk navnet KLP Eiendom. VEKTET SEG OPP - Vi ble med alle sammen. Vi fikk jo mye kapital å ta hånd om, ettersom KLP skulle vekte seg opp i eiendom, forteller Manengen. Etter salget ble han administrerende direktør i KLP ­Eiendom. Da Manengen gikk av i 2011, var det nettopp den 63


Da jeg selv var ansatt i Nora Industrier på slutten av 80-tallet, fulgte det to bonger med månedslønnen. De kunne veksles inn i en kasse øl og en kasse brus. Disse hentet vi fysisk på Frydenlund – det var tider det. GUNNAR GJØRTZ

FOTO: RINGNES

betrodde medarbeideren Gunnar Gjørtz som tok over. I dag er KLP Eiendom en av landets største eiendomsbesittere, med ca. 2,2 millioner kvadratmeter fordelt på kontor-/nærings­ lokaler, kjøpesentre, hoteller og festetomter til en verdi av ca. 62 milliarder kroner. De fleste av eiendommene har sentral beliggenhet i Oslo, Trondheim, Stavanger, Bergen, Stock­ holm og København, i tillegg til et stort hotell i London sentrum. HYGGELIG GJENSYN Schous bryggeri og Frydenlund bryggeri inn­ går fremdeles i porteføljen til KLP Eiendom. Gunnar Gjørtz – som var finansdirektør i henholdsvis Løvenskiold-Vækerø, Netcom og Hafslund før han ble viseadministrerende ­direktør i KLP Eiendom i 2010 – synes det var veldig hyggelig å komme til KLP og møte igjen eiendommene fra Nora-tiden. - Imidlertid er det slik at de nå utgjør bare en mindre del av den samlede eiendoms­massen i KLP Eiendom. Eiendommene i «gamle» Nora Eiendom stammet jo i all vesentlighet fra industri­ virksomheten i Nora-konsernet. Således representerer bryggerieiendommene store utviklingsprosjekter, som har pågått over lang tid og således står våre hjerter nær. Dessuten er driftssjefen på gamle Frydenlunds bryggeri den samme som da jeg sluttet midt på 90-tallet, forteller Gjørtz. FULLT UTLEID Schous bryggeri og Frydenlund bryggeri er begge stort sett fullt utleid på lange k­ ontrakter – mange innenfor offentlig sektor. Ifølge 64

N °3 201 8 |

estate M AGAS IN


FOTO: RINGNES

I gamledager, da Ringnes hadde bryggerihester. Reklame fra Christiania Bryggeri.

Gjørtz er det en stor og krevende eiendoms­ masse som krever betydelig oppmerksomhet hele tiden for at standard skal opprettholdes på et høyt nivå. - Det er også jevnlig mer omfattende rehabiliterings­ arbeider som gjennomføres – nylig en større oppgradering for OsloMet på Frydenlund og tilsvarende for Utdannings­ etaten på Schous, sier han. FØRSTEKLASSES BELIGGENHET - Hva betyr det for profileringen av disse eien­ dommene at de har vært bryggerier? - De gamle bryggeriene lå jo «midt i byen», og således er jo beliggenheten førsteklasses. Vi har bevart mange elementer fra den ­gamle bebyggelsen og profilen dette ­representerer. Dermed spiller vi aktivt på eiendommenes stolte historie, svarer han, og legger til:

- Da jeg selv var ansatt i Nora Industrier på slutten av 80-tallet, fulgte det to bonger med månedslønnen. De kunne veksles inn i en kasse øl og en kasse brus. Disse hentet vi fysisk på Frydenlund – det var tider det, smiler Gjørtz. NYTT BRYGGERIPROSJEKT KLP Eiendom har også et stort prosjekt i til­ knytning til tidligere Nora bryggeri på Bislett – ikke langt unna Frydenlund bryggeri. Der ønsker selskapet å oppføre 180 leiligheter ­ samt næringsarealer og barnehage. Målet med utviklingen er å transformere et lukket sentrumshjørne, slik at det blir «en ny, attraktivt og levende del av byen». Sporveis­ gata forbinder strøksgatene Bogstadveien og Thereses gate. Mens Pilestredet 75 C tidligere lå i utkanten av byen, er det nå en sentral beliggenhet med N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

1-5 minutters gange til buss/trikk på Bislett og i Bogstadveien. Blant de nærmeste naboene er det hippe ølstedet Cafe Laundromat. I planbeskrivelsen for Pilestredet 75 C påpekes det da også at «planområdet har svært gode nabolags­kvaliteter». RINGNES PARK Eiendomsmassen knyttet til Ringnes bryggeri, rett nord for Grünerløkka, ble ikke kjøpt av Nora Eiendom. Det gikk enda mange år før bryggerivirksomheten flyttet derfra til et nytt anlegg på Gjelleråsen. I 1991 fusjonerte Orkla og Nora Industrier. Bryggerieiendommen til Ringnes ble senere utviklet av Orkla Eiendom og Macama Invest (20 prosent). Prosjektet Ringnes Park om­ fattet ca. 675 leiligheter, 12.000 kvadratmeter handelslokaler og 12.000 kvadratmeter med 65


FOTO: RINGNES

De ansatte på Ringes bryggeri.

kontorlokaler i både nybygg og rehabiliterte bygg. Også Ringen kino inngikk i prosjektet. I dag eies Ringnes Park Næring DA – med et areal på 11.187 kvadratmeter – av Edgar ­Haugen-selskapet Ragde Eiendom. BRYGGERIBRØDRE Ringnes bryggeri ble etablert i 1876 av ­brødrene Amund og Ellef Ringnes, som kom fra Ringnes Gård i Krødsherad (Hallingdal). Amund var bryggeren, Ellef administrator og salgsmann, og Axel Heiberg var finansmannen bak bedriften. Ringnes-brødrene var for øvrig blant dem som gjorde Fridtjof Nansens og Otto ­ Sverdrups «Fram»-ferder mulige. Et varig minne om dette er de tre øyene i det nord­ ­ ligste Canada som Sverdrup oppkalte etter bryggeriets s­ ­ tiftere: Axel H ­eiberg 66

N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

I­sland, Amund Ringnes Island og Ellef Ringnes ­Island. KRONEN PÅ VERKET Administrerende direktør Christian Ringnes i Eiendomsspar og Victoria Eiendom er olde­barn av Ellef. I fjor sommer ble det klart at ­nettopp Victoria Eiendom hadde kjøpt ­Thorvald Meyers gate 2A – det gamle hovedkontoret til Ringnes bryggeri – av Pareto Eiendomsinvest Nordic. - Først og fremst handler dette om å være husvert for verdens beste ølmerke i minst 20 år fremover, og forhåpentligvis mye lenger. Ringnes har jo vært der siden 1876, uttalte Christian Ringnes til Estate Nyheter. Ringnes bryggeri skal også åpne et mikro­ bryggeri med servering i eiendommen, noe Christian Ringnes omtalte som «en slags rosin i pølsa, og selve kronen på verket».


OUTSOURCE KONTORPORTEFØLJEN FULLSTENDIG Vårt nettverk med kontor-, coworking- og møtelokaler gjør det mulig for kundene våre å outsource kontorporteføljen – helt eller delvis. Opplev fordelene med én kontrakt, enkel rapportering, egen kundekontakt og kundeservice døgnet rundt. Alt av kontorfasiliteter står klart, med høykvalitets internett og telefoni, resepsjonist, kjøkken og rengjøring inkludert, så med vårt nettverk slipper bedriftene unna eiendomsforvaltningen.

For å finne ut mer, ring oss på +47 22 99 60 90, gå til regus.no eller last ned appen vår

VI UTVIDER NETTVERKET VÅRT Dersom du har ledig plass på eiendommen din, gå til regus.com/landlords

DERSOM DU ER AGENT Ring +47 23 96 51 80 for å få 10 % i provisjon


Bryggeri­ eiendommer på løpende bånd Det er ikke bare bryggeriene Ringnes, Schous og Frydenlund som er konvertert til boliger, kontor og handel. Av: Tore Årdal

N NYHETER

HAMAR BRYGGERI Utstillingsplassen Eiendom kjøpte hele den ­ tidligere bryggeri­ eiendommen av Orkla, men med en spesiell ­modell der Orkla finansierte deler av kjøpet med en selger­ obligasjon – og med rett til å konvertere denne til aksjer. Denne retten benyttet selskapet seg av, kjøpte seg senere opp i Utstillings­plassen Eiendom, men er nå helt ute. Hovedbygningen til Hamer bryggeri er bevart, og brukes i dag til kontorer. Resten av bygningsmassen er revet og erstattet med over 200 boliger, som Utstillingsplassen ­ ­Eiendom har solgt. Selskapets administrerende direktør, Tron Sanderud, opplyser at de kan bygge ytterligere 40-50 boliger på den tidligere bryggeritomten. - Dette har jo sammenheng med endringer i industrien i Hamar. Nå er vi i gang med å gjøre det samme tvers over ­gaten på Nestlés tidligere industrieiendom, forteller Sanderud. HANSA BRYGGERI I 2001 kjøpte Liegruppen det tidligere produksjonsanlegget til Hansa bryggeri i Bergen. Anlegget bestod av ca. 33.000

68

N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

kvadratmeter bygninger og 15.000 kvadratmeter fjellhaller, samt en parkeringsplass på ca. 2.000 kvadratmeter. Fra 2003 var Stor-Bergen Boligbyggelag med på å ut­ vikle boliger og noe næringsareal i Hansagården Eiendom. I 2008 kom EGD Property inn på eiersiden i selskapet, som eier og driver av næringsarealene. Etter omregulering og en ­betydelig investering, består Hansagården Eiendom i dag av 188 ­leiligheter, moderne næringslokaler og ulike servicetilbud. Tidligere i år ble eiendommen solgt til Hemfosa ­Samfunnsbygg. LILLEHAMMER BRYGGERI Bryggerikvartalet ligger sentralt plassert i Lillehammer ­sentrum, og består av flere bygg. Det første bygget ble satt opp i 1847, og det siste i 2009. Flere av byggene er vernet. Alle byggene i ­kvartalet er godt vedlikeholdt både innvendig og utvendig. Totalt utgjør eiendomsmassen i bryggeriet ca. 28.000 kvadratmeter lokaler som i hovedsak består av kontor­ lokaler, parkering, restauranter og mikrobryggeri. Det er i tillegg 84 selveierleiligheter i kvartalet.


FOTO: BERNT-ROSTAD / FLICKR LISENS: CC-BY-2.0

Lillehammer bryggeri.

FOTO: REINHARDHEYDT/WIKIMEDIA

Hansa bryggeri i Kalfaret i Bergen.

N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

69


Aas bryggeri sett fra Drammen jernbanestasjon.

Bryggeriet AS eies 100 prosent av Bryggeri­ kvartalet AS, der Smedvig Eiendom er største aksjonær. Sistnevnte forvalter også eien­ dommen. CHRISTIANIA BRYGGERI Ca. 1/3 av bygningsmassen i Maridalsveien 3 stammer fra Oslos eldste bryggeri, C ­ hristiania bryggeri (1855). Christiania bryggeri var først ute med å produsere pils i Norge, var på et tids­ punkt det største bryggeriet og tappet 45.000 flasker per dag. - Det ble verdenskjente for sitt prisbelønte øl som ble premiert blant annet i København 1872, Wien i 1873, Philadelphia i 1876 og i ­Paris i 1878 og -79. Bryggeriet opprettet fi ­ lialer i London, Australia, Syd-Amerika og «Ost­ ­ indien», heter det i planforslaget for Mari­dals­ veien 3. Det er Oslo kommune, ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten, som eier Maridalsveien 3. Dagens regulering vurderes som utids­ messig, og en omregulering vil være et ledd i for­beredelse av et eventuelt salg av hele eller ­deler av eiendommen. 70

FOTO: HELGE HØIFØDT/WIKIPEDIA LISENS: CC-BY-SA-3.0

i

MACKS ØLBRYGGERI Midt i Tromsø sentrum eier Eiendoms­ spar – sammen med Ludwig Mack AS – en bygnings­masse på ca. 40.000 kvadratmeter. Tidligere produserte Macks Ølbryggeri alle sine ­produkter i disse lokalene. I dag har all ­produksjon unntatt mikrobryggeriet flyttet ut til Nordkjosbotn. Eiendommen i Tromsø består av to kvartaler, hvorav det ene kalles Kultur­ ­ kvartalet og det andre har arbeidsnavn «­Kvartal Øst». Ut fra det som var bryggeriets lagerhaller og utendørsområde, planlegges det et stort handels- og opplevelsessenter med tilhørende parkering. I Kulturkvartalet, som er på ca. 16.500 kvadratmeter, har det blitt tegnet lang­siktige kontrakter med flere kulturinstitusjoner. Universitetet i Tromsø tegnet tidlig kontrakt og flyttet Kunstakademiet og Landskaps­ arkitektur til kvartalet. Videre har DRIV (­ Studentsamskipnaden i Tromsø) fått egne lokaler, hvor det blant annet har blitt bygget en konsertsal. N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

AAS BRYGGERI I årene fremover skal Aass bryggeri utvikle og bygge ut næringsparken som bryggeriet er en del av. Det er en langsiktig plan som er god­ kjent av Drammen kommune, og skal ­realiseres steg for steg. Modellen gir en ­kombinasjon av ­ industri, opplevelse og næringsarealer. Formålet er å skape flere arbeids­plasser og legge til rette for vekst. - Utbyggingen vil i størst mulig grad åpne for at publikum skal kunne se inn i produksjons­ lokalene og at kvartalet skal bli mer åpent og tilgjengelig. De nederste etasjene vil bestå av bryggeri­ relatert virksomhet, mens nærings­ lokaler for utleie ­bygges i etasjene over. Det gir muligheter for bruk av overskuddsvarme fra brygging og p ­ roduksjon til oppvarming av kontor­ lokaler, skriver ­bryggeriet på hjemme­siden. E.C.DAHLS BRYGGERI E. C. Dahls Eiendom AS, som eies av Reitan Eiendom AS, ble etablert i 1986 gjennom en fisjon i E. C. Dahls bryggeri. Selskapet overtok da blant annet det tradisjonsrike bryggeri­ kvartalet på Kalvskinnet. NTNU - Norges


Simonsen Vogt Wiigs eiendomsteam Simonsen Vogt Wiig er et ledende forretningsjuridisk advokatfirma med kontor i de største norske byene samt Singapore. Vårt eiendomsteam har bred geografisk dekning i Norge, med en gruppe bestående av 30 eksperter. Vi bistår parter i eiendomssektoren i hele verdikjeden, med særskilt fokus på transaksjoner, prosjektfinansiering, utviklingsprosjekter og regulatoriske forhold, samt håndtering av spørsmål i tilknytning til selskapsrett, skatt og finansielle forhold. Våre advokater bygger varige relasjoner ved å kombinere inngående forretningsforståelse og juridisk spisskompetanse i rådgivningen, og kundebasen omfatter eiendomsselskaper, tilretteleggere, investorer, syndikater, entreprenørvirksomheter, utviklere og andre parter.

Pål Brudvik

Transaksjoner T: 915 20 180 pbr@svw.no

Bjørn H. Kise Utvikling T: 21 95 55 00 bhk@svw.no

Jørgen Lindboe Transaksjoner T: 918 03 814 jli@svw.no

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS Oslo | Bergen | Kristiansand | Stavanger | Tromsø | Trondheim | Singapore

Peter Simonsen Entreprise T: 934 90 653 psi@svw.no

www.svw.no


«Nye Tou handler således om kunstproduksjon, ­kulturformidling, byutvikling, arbeidsplasser og verdiskapning.»

72

teknisk-naturvitenskapelige universitet leier hele arealet på ca. 14.500 kvadratmeter. Den gamle bygningsmassen er stort sett beholdt, i tillegg til at det er bygget nytt. I bygningsmassen inngår blant annet Sukker­huset, som er datert tilbake til 1752. Dette skal være landets eldste bevarte fabrikk­ bygning. Her var det et sukkerraffineri fra 1754 til midt på 1800-tallet. Generalkonsul Erich Christian Dahl etablerte ølbryggeri i bygget i 1850, og E. C. Dahls bryggeri hadde tilhold der frem til 1984. Bygget pryder for øvrig etikettene på flaskene med Lysholmer-øl.

rette produksjonslokaler for byens ­kunstnere og musikere og videreutvikle Tou Scene som kunstsenter og scene for musikk og scenekunst. - På denne måten skal et gammelt i­ ndustrielt kulturminne, der størsteparten av bygnings­ massen er regulert som spesial­ område ­bevaring, sikres ny bruk. Dette skal også bidra til utviklingen av transformasjonsområdet Urban sjøfront i den østre del av byen. Nye Tou handler således om kunstproduksjon, kulturformidling, byutvikling, arbeidsplasser ­ og verdiskaping, skriver Stavanger kommune på hjemmesiden.

TOU BRYGGERI Etter flere tiårs virke i Stavanger Øst, ble bryggerivirksomheten i Tou gradvis flyttet ­ over til nye og moderne produksjonslokaler på Forus utover på 1970- og 80-tallet. Tou ble etter hvert også en del av Ringnes-konsernet. I 2009 kjøpte Stavanger kommune ­gamle Tou bryggeri for 60 millioner kroner for å utvikle bygningskomplekset til kunstfabrikk, scene og møtested. Kommunen vil legge til

YTTERBORGS BRYGGERI Ytterborgs bryggeri ble grunnlagt i Christiania i 1836 av garvermester og statshauptmann Nils Jensen Ytterborg. Den opprinnelige bryggeri­ eiendommen lå i Hausmanns gate 8-12, hvor Blå Kors i dag har sitt hovedkontor. Bryggeriet flyttet senere til Øvre Foss og ble kjøpt opp av Schous bryggeri. Siden har ­eiendommen vært tørrlagt. Blå Kors kjøpte eien­ dommen i 1920 og har i dag adressen Storgata 38.

N °3 201 8 |

estate M AGAS IN


Vi søker bygårder/boliggårder på Oslo Vest for meget solid og seriøs oppdragsgiver. Transaksjonskostnader dekkes av vår oppdragsgiver.

Daniel Bjørn

926 95 090 / db@sem-johnsen.no

Jan Fredrik Bonde

951 47 957 / bonde@sem-johnsen.no


FOTO: UNION GRUPPEN

NYTT O M NAVN Gullhaugen til Oslo Areal

Oslo Areal forsterker laget med Jo W. Gullhaugen, som begynner som eiendoms– og hospitalitydirektør 1. juni 2018. Av: Thor Arne Brun

Jo W. Gull­haugen er utdannet siviløkonom fra NHH.

J

o Gullhaugen får totalt resultatansvar for storparten av selskapets voksende portefølje og blir en del av leder­gruppen. Han vil lede en avdeling bestående av seks ­personer med ansvar for å forvalte og videre­ utvikle eiendoms­porteføljen. Det er et økende fokus på servicekonsepter og fleksibilitet i markedet, hvilket fører til behov for endringer i både tankegang og til­ bud fra eiendomsbransjens side. Oslo Areal opp­lyser at de ønsker å være i forkant her og ved ansettelsen av Gullhaugen vil selskapet bli styrket både analytisk og strategisk i sin optimalisering av en voksende eiendoms­ ­ portefølje, herunder også videreutvikling av forholdet til kunder og sam­arbeidspartnere. GIKK FRA UNION Jo W. Gullhaugen er 38 år og kommer fra stil–

74

N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

lingen som leder analyse i UNION ­Gruppen. Han er siviløkonom fra NHH og har tid­ ligere hatt forskjellige ledende stillinger i investerings­ enhetene til Storebrand Livs­ forsikring og Storebrand Kapitalforvaltning. – Jeg er svært tilfreds med at en kapa­ sitet som Jo W. Gullhaugen har takket ja til stillingen som eiendoms– og hospitality­ direktør, sier administrerende direktør Mona ­Ingebrigtsen. – Med sin kompetanse og erfaring vil han styrke organisasjonen og bidra til å videre­ utvikle selskapet, både operativt og strategisk, sier hun. – Jeg er veldig glad for å få denne muligheten i Oslo Areal AS og ser frem til å bidra i videreutviklingen av et meget ­spennende eiendomsselskap i vekst, sier Jo W. Gullhaugen.


GODT HÅNDVERK HANDLER OM Å FORSTÅ ULIKE BEHOV. OG AT BYGGET LEVERES SOM AVTALT.

Å utvikle gode næringsbygg krever erfaring og solide kunnskaper. Helt siden 1938 har vi levert og løst komplekse og krevende bygge­ prosjekter. Vi har egne håndverkere som fokuserer spesielt på sikkerhet, gjennomføring og sluttresultat. Derfor er både byggherre og utvikler garantert en god prosess. Vi leverer på tid. Vi leverer på kompetanse. Vi leverer på kvalitet. seltor.no


FOTO: UNION GRUPPEN

Den nye analyse­ sjefen er utdannet siviløkonom og har jobbet i UNION Gruppen siden 2010.

FOTO: J.B UGLAND EIENDOM

NYTT O M NAVN Jill Akselsen har juridisk embeds­ erfaring.

i

Ny sjef i J.B.Ugland Eiendom Blir ny analyse­sjef i UNION Gruppen

Jill Akselsen blir ny administrerende direktør i selskapet.

J

Av: Silje Rønne

D

ill Akselsen er ansatt som administrerende direktør i ­J.B.Ugland Eiendom AS. Hun kommer fra stillingen som region­ direktør/juridisk leder i WSP Norge AS (tidligere FAVEO prosjektledelse AS) hvor hun har vært siden 2008. – JB Ugland Eiendom AS er et veldrevet selskap med spennende potensial. Visjonen «Stolthet i å utvikle» gir en tydelig retning for selskapets ambisjoner. Med min bakgrunn som advokat og leder i et internasjonalt konsulent­selskap som jobber med prosjekt­ utvikling og prosjekt­ledelse innen bygg og eiendom, ser jeg fram til å utvikle JB Ugland Eiendom videre sammen med de dyktige ­menneskene som jobber der, sier hun.

INTERN REKRUTTERING Det er Robert Nystad som tar over stillingen som analysesjef i UNION Gruppen. Han har vært ansatt i UNION siden 2010 og kommer fra still­ ingen som senioranalytiker. Robert Nystad er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. – Jeg er glad for tilliten til å lede analyseavdelingen i UNION og ser frem til å bygge videre på den gode jobben som er gjort de siste årene, sier Robert Nystad. – Vi er glade for at Robert tar over som analysesjef i UNION. Han har vært med på å bygge opp landets ledende analyseavdeling innen ­eiendom, og jeg er sikker på at han vil videreutvikle UNIONs analyse­ produkt og fortsette å skape verdi for våre kunder som analysesjef, sier Øystein A. Landvik, CEO i UNION Gruppen.

BRED STYREERFARING Akselsen har juridisk embetseksamen og advokat­bevilling. Hun har tidligere hatt lederstilling i blant annet PWC DA og advokat­ stilling i Telenor ASA. Hun har videre bred styreerfaring fra flere ledende virksomheter på Sørlandet. – Det er en glede å få med Jill på laget. Hun har en s­ pennende bakgrunn og erfaring som gjør henne veldig ­interessant for vårt konsern. Hun har også egenskapene til å samle folk rundt seg som er viktig for oss og i videreutviklingen av vår eiendomssatsning fremover, sier Johan Martin Ugland, CEO i JB Ugland Holding AS. Akselsen er bosatt i Kristiansand og hun tiltrer stillingen primo september.

Robert Nystad rykker opp og blir ny analysesjef i UNION Gruppen. Av: Dag-Jørgen Saltnes et ble nylig kjent at Jo W. Gull­haugen slutter som analysesjef i UNION Gruppen for å bli eiendoms- og hospitality­direktør i Oslo Areal fra første juni 2018. Nå har UNION Gruppen erstatteren klar.

76

N °3 201 8 |

estate M AGAS IN


Utstyr for profesjonelle kjøkken www.metos.no Kontakt oss på tlf 92428860 metos.norway@metos.no

Inspirasjon fra vår leverandør Ambach og deres leveranse til det vakre Andaz Xintoandi hotel i Shanghai


NYTT O M NAVN FOTO: NCC

Eirik Yttervik går til stillingen som Head of Sales for NCC Property Development Norge.

E

irik arbeider i dag som Senior Director & Head of tenant representation i CBRE, verdens største råd­giver innenfor næringseiendom, og han går til s­ tillingen som Head of Sales for NCC Property ­Development Norge. – Jeg er glad for at Eirik har valgt å begynne hos oss, og jeg er overbevist om at han sammen med salgsteamet vil styrke våre kundetilbud og bidra til at vår virksomhet ­innenfor eiendomsutvikling øker i Norge, sier Manne Aronsson, ­ Head of NCC Property Development Norge.

Går fra CBRE til NCC NCC rekrutterer Eirik Yttervik fra CBRE til å lede utleiearbeidet i forretningsområdet Property Development i Norge. Av: Silje Rønne 78

N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

EN EKSTRA KRAFT – Etter å ha jobbet snart 11 år for brukersiden i eiendoms­ markedet, ser jeg frem til å bruke den innsikten dette har gitt meg, til å være med på å utvikle gode eiendoms­ produkter og lede utleieprosessen av disse eiendommene. Jeg liker nye utfordringer og dette var en mulighet jeg ikke kunne si nei til når den kom, sier Yttervik. Yttervik har lang erfaring fra eiendomsbransjen og har hatt forskjellige ledende stillinger i blant annet CBRE, Cushman & Wakefield Realkapital, Norsk Medisinaldepot og Sanofi. – Jeg kjenner jo NCC PD gjennom flere prosesser, og opplever de som veldig profesjonelle og med tydelige ­ambisjoner – og begge deler passer meg bra, mener ­Yttervik. BEGYNNER I AUGUST Han vil også inngå i ledergruppen for NCC Property ­Development Norge og tiltrer sin nye stilling i august i år. – Som Head of Sales i PD vil min hovedoppgave være å lede utleiearbeidet på de prosjektene som er i, eller nærmer seg, produksjon sammen med det teamet som allerede er på plass. Jeg vil være en del av den norske ledergruppen i NCC Property Development, men jeg vil også arbeide tett med mine kollegaer i de andre nordiske landene. NCC ­satser på utvikling av bærekraft og fremtidsrettede løsninger gjennom blant annet Future Office by NCC, og jeg vil ­gjennom min nye rolle bidra i dette utviklingsarbeidet. Å kunne gjøre dette i samarbeid over landegrensene i et stort ­nordisk ­konsern er jeg sikker på skal gi NCC en ekstra kraft, ­avslutter han.


ILLUSTRASJON: REIULF RAMSTAD ARKITEKTER OG C. F. MØLLER ARCHITECTS

Oslo S klargjøres for fremtiden Bane NOR Eiendom planlegger å videreutvikle Norges viktigste kollektivknutepunkt

UTVIKLER KNUTEPUNKTET

– Vi er opptatt av å utvikle stasjonen tidsnok til å ta imot det økte antallet reisende som InterCityutbyggingen vi gi. Prosjektsjef Ellen Haug i Bane NOR Eiendom

Oslo S er Norges travleste knutepunkt. Prognosene viser at antall togreisende på Oslo S nesten vil dobles innen 2035, og stasjonen må utvikles for å ta imot økningen.

og C.F. Møller Architects vant plan- og designkonkurransen med prosjektet Nordisk lys. Bane NOR Eiendom vil gjennomføre stasjonsutviklingen i samarbeid med andre divisjoner i Bane NOR.

Stasjons- og høyhusprosjektet Nordisk lys. Bane NOR Eiendom arbeider med planer for utvikling av Oslo S, blant annet med et stasjons- og høyhusprosjekt som skal erstatte dagens flytogterminal. Et team ledet av Reiulf Ramstad Arkitekter

Optimal arealutnyttelse. Høyhuset omfatter hotell, konferansefasiliteter, kulturtilbud og kontorarbeidsplasser. Samlet utbyggingsareal blir cirka 40.000 kvadratmeter og prosjektet kan stå ferdig i 2024.

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter eiendommer ved knutepunkter – banenoreiendom.no


FOTO: A-LAB

NYTT O M NAVN VENDER HJEM TIL ARKITEKTBRANSJEN Arkitekt Gunnar Solheim går fra jobben som eiendoms­ utvikler i APT Properties til A-lab. Av: Silje Rønne

Nå vender ­sivilarkitekt Gunnar Solheim hjem til arkitektbransjen.

80

-lab styrker ledelsen og har ansatt Gunnar Solheim i en nyopprettet stilling som COO. Selskapet er i sterk vekst og Solheims viktigste oppgave blir å ­ytterligere forsterke og profesjonalisere kontoret.

A

k­ ontorer som jeg også i ulike sammenhenger har hatt nær kontakt med i mange år. Jeg ønsker å bidra med min kompe­ tanse og erfaring både fra arkitekt- og eiendomsbransjen til å videreutvikle A-lab for fremtiden, sier Solheim.

TILBAKE TIL BRANSJEN – Vi kjenner både Gunnar og hans styrker godt fra A-lab og SJ arkitekters samarbeid om Statoilbygget. Han besitter mye kunnskap, kompetanse og verdifull erfaring. Vi gleder oss over å ha fått ham med på laget, sier Geir Haaversen, daglig leder i A-lab. Etter nesten 19 år som leder i arkitektkontoret han startet i 1997, SJ Arkitekter, begynte Gunnar Solheim som ­eiendomsutvikler i APT Properties i 2016. Nå vender sivil­arkitekten hjem til arkitektbransjen og er blitt en del av A-lab, hvor han vil være leder for mange av arkitekt­ kontorets administrative operasjoner. – Som arkitekt er det fint å være tilbake i bransjen og ­spesielt i et av landets raskt voksende og spennende

VIKTIG KOBLING Solheim blir en viktig brikke i arbeidet med å styrke linken ­mellom prosjekter, prosjektledere, oppdragsgivere og offent­lige myndigheter, samt kontrakter, økonomi, bemanning og ressurs­ planlegging knyttet opp mot A-labs strategi, visjoner og mål. Ansettelsen av Solheim betyr at Geir Haaversen og Odd Klev, som startet A-lab i 2000, i større grad kan ­jobbe skapende i prosjekter sammen med de nå mer enn 80 ­ansatte ved arkitektkontoret og A-labs oppdragsgivere. – Vi ser fram til å jobbe mer kreativt i prosjekter og ­tettere på de ansatte og oppdragsgiverne og skape ­ prosjekter ­sammen. På denne måten får vi gjort mer av det vi er gode til. Når A-lab vokser er det viktig at å ta vare på det A-lab vi har skapt, sier Haaversen.

N °3 201 8 |

estate M AGAS IN


GRUNDIGE OG LANGSIKTIGE, SIDEN 1923 I grensesnittet mellom juridiske og kommersielle muligheter og problemstillinger, finner vi løsninger hvor klientens interesser alltid står i sentrum. Vår kultur er preget av langsiktighet, tålmodighet, korte beslutningsveier og tydelighet. Både internt, og for våre klienter. Vårt fokus er alltid høy juridisk ekspertise og grundig forståelse av klientenes virksomheter.

Kluge er et av Norges ledende og mest fremgangsrike advokatfirmaer og har kontorer i Stavanger, Oslo, Bergen og Hamar. Våre mer enn 100 advokater har tung faglig kompetanse innenfor de sentrale forretningsområdene i næringslivet. Kluges klienter er i første rekke store og mellomstore private næringslivsbedrifter, i tillegg bistår vi offentlige etater på en rekke oppdrag. Stavanger | Oslo | Bergen | Hamar


FOTO: WSP NORGE

NYTT O M NAVN HENTER ­R A M B Ø L L - T O P P T I L RÅDGIVERSELSKAP WSP Norge har ansatt Hilde Nordskogen som ny ­administrerende direktør. Av: Dag-Jørgen Saltnes

Hilde Nordskogen har også erfaring fra Statsbygg, samferdselsetaten i Oslo kommune, Vegdirektoratet og Statens Vegvesen.

82

N

ordskogen kommer fra stillingen som direktør for samferdsel og byutvikling i Rambøll, og har også ti års erfaring som byggherredirektør i Statsbygg. I tillegg har hun jobbet i samferdselsetaten i Oslo ­kommune, Vegdirektoratet og Statens Vegvesen. Hun ­starter i stillingen den første november. WSP er et av verdens ledende tekniske råd­ giverselskap, med 42 000 ansatte fordelt på 500 kontorer i 40 land. WSP Norge AS tilbyr prosjekt­ ledelse og strategisk rådgivning til offent­lige og private aktører innen bygg, infra­struktur og sam­ ferdsel, eiendom, energi og industri, og bygg­ teknisk prosjektering og rådgivning. Nåværende adm. direktør Knut Jonny ­Johansen tar over som styreleder i WSP Norge fra da Nordskogen begynner. N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

VIL LØFTE WSP VIDERE – Det føles veldig riktig å gi stafettpinnen ­videre til Hilde. Hilde bringer med seg masse erfaring og kompetanse, og hun har både evne og vilje til å utvikle og løfte WSP i Norge ­videre. Jeg vil fortsatt være i WSP, men er klar for at nye krefter overtar den operative ledelsen, sier Johansen. – WSP sier at ledernes oppgave er å gjøre medarbeiderne gode. I det ligger å sette mål, opprettholde en god kultur og legge til rette for at medarbeiderne får brukt sin kompetanse og kunnskap. Dette gleder jeg meg å ta fatt på! WSP med Knut Jonny i spissen har kommet meget godt i gang i Norge. Nå gleder jeg meg til å ta stafettpinnen videre - med energi og entusiasme, sier Hilde Nordskogen.


DET ER FOLK SOM

BYGGER SELVTILLIT I BundeGruppen er kulturen bygget rundt FOLK; folkeskikk, orden, lagånd og kundefokus. Å være god i BundeGruppen, er å gjøre andre gode. Hver enkelt medarbeider er viktig, og mennesker som trives på jobben skaper bedre resultater. Gjennom et godt arbeidsmiljø sikrer vi også en god og trygg prosess gjennom hele byggeprosjektet. BundeGruppen er i undersøkelsen ‘Great Place to Work’ kåret til en av Norges beste arbeidsplasser. Les mer på bundegruppen.no

Folkeskikk - Orden - Lagånd - Kundefokus


i

84

LHLs nye sykehus på Gardermoen eies av svenske Hemfosa.

N °3 201 8 |

estate M AGAS IN


FOTO: GARDERMOEN CAMPUS ILLU.: NORDIC- OFFICE OF ARCHITECTURE

Nå kommer ­spesialistene på ­spesialeiendom Stadig flere internasjonale investorer som fokuserer på spesielle eiendommer inntar det norske markedet. Av: Dag-Jørgen Saltnes

N NYHETER

D

et norske eiendomsmarkedet har hatt lite fokus på andre eiendommer enn de tradisjonelle sektorene kontor, ­logistikk, handel, hotell og boliger. Men den seneste tiden, i takt med at yielden på disse eien­dommene har falt stadig lavere, er det blitt mer og mer fokus på alternative eiendoms­ investeringer. Og det er særlig e­iendommer som huser helsevirksomheter og eldre som nå er i ferd med å fange flere ­ investorers ­interesse. KJEMPESALG Scandinavian Property Group (SPG) har i en årrekke gjort en rekke investeringer i ulike spesialeiendommer for både barn og ­ eldre. Helse og omsorg er ett av selskapets tre hoved­områder (de to andre er boligutvikling og prosjektutvikling av kontorbygg), og det er inngått langsiktige leieavtaler med private ­leverandører som Aleris over hele Norge, samt i København i Danmark. SPG solgte nylig en stor portefølje med fire rehabiliteringssentre, 41 omsorgshjem og syv barnehager i Oslo-området. Tilbudene i N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

­ yggene drives av private helsetilbydere som b har avtaler med norske kommuner og ­regionale helseforetak. Estate Nyheter har ­ tidligere antatt en salgssum på rundt 1,1 ­ ­ milliarder ­kroner for sosial infrastruktur-eiendommene. Kjøperen var den nordiske infrastruktur­ investoren Infranode (60 prosent) og den internasjonale infrastrukturforvalteren DIF (40 prosent). Prosjektet er den første investe­ ringen som Infranode gjør innenfor sosial­ infrastruktur. Selskapet har tidligere investert i Akershus Energi Varme og Oslofjord Varme. DIF-partner Willem Jansonius uttalte i forbindelse med kjøpet at selskapet er fornøyd med å komme inn i det voksende p ­rivate helse- og omsorgsmarkedet. Nå skal det ­bygges ­videre på plattformen som ble etablert sammen med Infranode, noe som betyr videre investe­ringer i segmentet. NORDISK GIGANT Den nordiske Private Equity-giganten innen­ for eiendom, NREP, har allerede etablert seg i Norge med kontor. NREP har gjort flere ­eiendomsinvesteringer i det norske ­markedet, 85


Boliger for ­seniorer er en nisje som stadig flere vil satse på.

hovedsakelig innenfor logistikksegmentet, men har også uttrykt ambisjoner om å kjøpe eiendom i andre sektorer. Nå har NREP lansert et nytt eiendomsfond på 900 millioner euro (8,6 milliarder kroner), og jakten på nye investeringer er i full gang. Også i Norge. Blant eiendomssegmentene som er ­aktuelle å investere i, er eldreboliger, aktive sambo­ løsninger for seniorer, studentboliger og fleksible boliger for unge høyt utdannede ­arbeidstakere. CEO Mikkel Bülow Lehnsby uttalte i for­ bindelse med lanseringen av fondet at både investorer og kommuner mener eiendoms­ bransjen ikke leverer gode nok eiendoms­ produkter. Dagens eiendommer adresserer ikke behovene til underprioriterte grupper, og NREP ser derfor en stor mulighet i å skape merverdier i det området. I Danmark driver NREP studentkonseptet UMEUS, som er et såkalt co-living botilbud. Her deler studentene en rekke felles­arealer, men har private soverom og bad. Blant felles­ arealene er treningsstudio, studiesoner, 86

FOTO: SHUTTERSTOCK

i

lounge­ områder, vask osv. Leieprisene skal også være rimelige, og beliggenheten skal være nær bysentrum og utdanningsinstitusjonene. NORSKE AKTØRER En av aktørene som har satset på norske helse­eiendommer i flere år er Tore Borthen og hans selskap Norske Helsehus. Selskapet har bygd omsorgsboliger i flere norske byer og ­kommuner. Det var da Borthens mor ble enke at han fikk ideen om å utvikle et godt tilbud til ­eldre som kunne fortsette å bo hjemme. Han lette etter et tilbud med sosialt fellesskap og hjelp hvis brukerne trengte det, men fant ikke noen gode alternativer. Samtidig hadde da­ værende statsminister Jens Stoltenberg uttalt at alle gode krefter skulle slippe til for å b ­ ygge 12 000 nye heldøgns omsorgsplasser innen 2015. Dermed så Borthen muligheter i et om­ råde hvor det offentlige var omtrent alene. Møller Eiendom jobber med utviklingen av Harbitz Torg på Skøyen. Selskapet har ­beholdt to av blokkene i boligprosjektet de har N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

sammen med Profier, og vil utvikle et bolig­ konsept for seniorer. Målet er å utvikle gode fellesskapsløsninger og ha flere servicetilbud som skal gjøre hverdagen enklere. Aktiviteter som kultur, foredrag, temakvelder og andre ­arrangement skal også bidra til å utvikle et godt naboskap. SVENSKE SATSER I NORGE Det svenske eiendomsselskapet H ­ emfosa har etablert seg i det norske eiendoms­ markedet ved kjøp av flere eiendommer som har offentlige leietakere (eller leie­ takere hvor en stor del av midlene kommer fra det offent­lige). Hemfosa eier blant annet det nye sykehuset til LHL på Gardermoen. ­Gardermoen Campus er et stort utviklings­ område som kan utvikles med en bygnings­ masse på 120 000 kvadratmeter. Det første byggetrinnet (LHL-sykehuset) og det andre (Helsehuset) er ferdigstilt med et samlet volum på 38 000 kvadratmeter. Hemfosa har også kjøpt en portefølje med barnehager av AcadeMedia/EQT.


TYDELIGE RÅD FRA BUDGIVNING TIL CLOSING Vi får eiendomstransaksjonene i mål. Uten omveier. Uten snarveier.

good overall performance, short response time “ Very and broad experience in the field. Chambers Europe 2018

ADVOKATFIRMAET THOMMESSEN AS thommessen.no

OSLO Christian Müller +47 23 11 11 07 cmu@thommessen.no

Even Bratsberg +47 23 11 12 46 ebr@thommessen.no

BERGEN Vidar Havsgård + 47 55 30 61 32 vha@thommessen.no

LONDON Lars Eirik Gåseide Røsås +44 (20) 7920 3008 lgr@thommessen.no


N i

NYHETER

B O L I G­­A K S J E N E ­K N U S E R N Æ R I N G S ­ E I E N D O M S­A K S J E N E Siden nyttår har avkastningen på boligaksjene ligget skyhøyt over næringseiendomsaksjene. Av: Dag-Jørgen Saltnes

N

yhetsbildet for den første halv­delen av 2018 har vist store forskjeller mellom boligmarkedet og markedet for næringseiendom. Mens avisene og andre medier har skrevet side opp og side ned om hvor galt det ser ut til å gå i boligmarkedet, har omtalen av næringseiendom stort sett dreid seg om stigende eiendomspriser, rekordlave yielder og investorer som står i kø for å sikre seg gode objekter. Men investorene som gjør sine eiendomsinvesteringer gjennom børsnoterte aksjer har opplevd en helt annen virkelighet, og det rett på lommeboken. Siden nyttår har nemlig de to børsnoterte boligutviklerne, Solon Eiendom og Selvaag Bolig gitt en avkastning på mellom 30 og 40 prosent. Samtidig har avkastningen på næringseiendomsaksjene Entra, Olav Thon Eiendomsselskap og Norwegian Property vært på mellom 0 og minus 7 prosent.

88

HØY AVKASTNING Utviklingen i boligaksjene har vært knallsterk i 2018. Solon Eiendom-aksjen var 23 kroner da fjoråret ble avsluttet, og siden har aksjen bare steget og steget. I begynnelsen av juni var a­ ksjen oppe i 30,20 kroner. Inkludert et utbytte på 1,15 kroner per aksje, har Solon Eiendom-­aksjen dermed gitt en avkastning så langt i år på 36 prosent. Selvaag Bolig har også levert avkastning til sine eiere i 2018. Da børsen stengte på fjorårets siste handledag, var aksjen 33,90 kroner. I b ­ egynnelsen av juni var aksjen 43,8 kroner. Legger man til utbyttet på 1,80 kroner, får man en avkastning på 34,5 prosent i årets fem første måneder. Olav Thon Eiendomsselskap er taperen blant de børsnoterte eiendomsselskapene. Aksjen har gitt en avkastning på minus 5,4 prosent, selv etter et utbytte på 2,20 kroner per aksje. N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

Med en stor del av eiendoms­ porteføljen i CBD, er Norwegian Property utsatt for en yieldøkning.


FOTO: MARINA J/SHUTTERSTOCK

N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

89


FOTO: SELVAAG BOLIG.

FOTO: SOLON EIENDOM

1

i

BILDE 1 Andreas ­Martinussen Solon ­Eiendom er blant vinnerne på børsen i 2018. BILDE 2 Baard Schumann og hans Selvaag Bolig er blant ­vinnerne på børsen i 2018.

Men heller ikke Entra og Norwegian ­ roperty har gitt noe særlig å skryte av i 2018. P Entra-aksjonærene som satt med ­ aksjen ved årsskiftet har en avkastning på minus 2,4 prosent, mens Norwegian Property har 2 prosent positiv avkastning. Verdiene i NPRO har den seneste tiden fått et løft fordi John Fredriksens Geveran Trading har begynt å kjøpe aksjer igjen. SKEPTISKE ANALYTIKERE I en oppdatering etter at Norwegian Property (NPRO) la frem resultatet for første kvartal, skriver Pareto Securities at meglerhuset har en hold-anbefaling på aksjen, med et kursmål på 11 kroner. I forkant av tallene var Pareto-­ analytikerne ute med en rapport som slo fast at det for NPRO og Entra er en krevende ­prising av aksjen. «Mens Entras 12 måneders dividendeyield for ett år siden var 50 basispunkter høyere enn svenske sammenlignbare selskaper, er de nå på linje, med sine 3,9 prosent. Den sammenlignbare dividendeyielden til NPRO på 3,3 prosent 90

2

har vært mer stabil på rundt 90 basius­punkter under de svenske eiendoms­selskapene. Med en finansieringskostnad i Norge rundt 100 basispunkter høyere enn i Sverige, ­ mener vi yieldprisingen er noe krevende», skriver ­Pareto, som sliter med å se oppside i aksjene. DNB FRYKTER YIELDEN DNB Markets har også vært skeptisk til nærings­ eiendomsaksjene i første halvår. I februar var meglerhuset ute med en opp­ ­ datering på NPRO hvor konklusjonen var at ­selskapets Net A ­ sset Value (NAV) kan falle ved ­stigende renter og yield, samtidig som ­rabatten på aksjekurs mot NAV ikke vil reduseres i tiden fremover. I mars nedgraderte DNB Markets NPRO-aksjen til «selg» som følge av blant annet forventninger om at 5 års swap-­renter skal stige med 80 basispunkter (på toppen av årets stigning på 45 basispunkter) de neste tre årene. DNB-analytiker Simen Mortensen trakk frem at CBD-yield i Oslo i første kvartal, for første gang siden UNION Gruppen ­startet med sin bankundersøkelse, er høyere enn N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

bank­ finansieringskostnadene. Etter at NPRO la frem de seneste kvartals­tallene, opp­graderte DNB Markets aksjen tilbake til «hold» som følge av at aksjen hadde falt til nivåer som er på linje med kursmålet på 10 kroner. Også Entra har fått «hold»-anbefaling fra DNB Markets, med samme yieldbegrunnelse som NPRO. –KJØP OLAV THON Mens Entra og NPRO får en lunken mottakelse av DNB Markets, er det langt mer å hente hos Olav Thons børsnoterte selskap Olav Thon ­Eiendomsselskap. Thon-aksjen handles med det analytiker Simen Mortensen hevder er en rekordhøy rabatt mot Net Asset Value (NAV). På kurs 150 kroner, handles aksjen til 0,55 ganger rapportert EPRA NAV, noe som er langt under den historiske rabatten mot NAV (har normalt vært 30 prosent). Videre anslår DNB Markets at leieinntektene i perioden 2017 til 2020 vil få en vekst på 18 prosent. Meglerhuset har en kjøpsanbefaling på Olav Thon-aksjen med et kursmål på 210 kroner.


BN Bank på offensiven! BN Bank fortsetter satsningen innenfor både prosjekt- og langsiktig finansiering i Oslo-området. Våre medarbeidere har lang erfaring fra eiendomsfinansiering og vi bidrar gjerne med å finne gode løsninger på ditt finansieringsbehov. Med vårt fokus på kompetanse og gode relasjoner, enkle prosesser og forutsigbarhet, velges vi av stadig flere aktører i eiendomsbransjen. Prøv oss du også!

Hils på noen av våre ansatte.

Jørn A le

Kjetil Farup

2 Tel. 928 50 96

o | kfa@bnbank.n

Christine Wille

ksand Tel. 92 ersen 2 36 8 47 | ja l@bnb ank.no

Tel. 412 11 455 | cw i@bnbank.no

Du finner kontaktinfo om alle våre ansatte på bnbank.no/kontakt-bedrift Ta kontakt med en av oss for en prat om ditt prosjekt! Besøksadresse: BN Bank Oslo | Tordenskiolds gate 8 - 10 | Telefon +47 22 82 56 00 | www.bnbank.no


FOTO: NORWEGIAN PROPERTY

i

BILDE 1 Bent Oustads Norwegian Property har ikke gitt noen særlig avkastning i 2018.

FOTO: STIG B. FIKSDAL

BILDE 2 Simen Mortensen i DNB Markets frykter at yielden er på vei oppover.

1

2

AVK AS TNING EIENDOMSAKS JER KURS 31.12

KURS 29.05

UTBYTTE

KURS INKL UTBYTTE

SUM

Olav Thon

163

152

2,2

154,2

-5,40 %

Entra

122

117

2,1

119,1

-2,38 %

NPRO

10,6

10,74

0,07

10,81

1,98 %

Selvaag Bolig

33,9

43,8

1,8

45,6

34,51 %

23

30,2

1,15

31,35

36,30 %

SELSKAP

Solon Eiendom

92

N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

FOR DYRE BOLIGAKSJER Heller ikke boligaksjene er verdt å satse på, skal vi tro DNB Markets. Både Solon Eiendom og Selvaag Bolig får hold-anbefaling av Simen Mortensen. Han tror Oslos boligmarked vil slite i 2018 som følge av et høyt antall ferdig­stillelser, fallende befolkningsvekst og en ­potensiell rente­ økning mot slutten av året. «Vi venter fallende inntekter på lang sikt og tror også at ­marginene vil falle etter hvert som selskapet bruker opp historisk verdistigninger på tomter», skriver ­ DNB Markets om Selvaag Bolig. Om Solon Eiendom skriver DNB Markets at de venter at selskapet inntjeningsmessig går inn i en supersyklus når tidligere økninger av tomte­ verdier slår ut i driftsmarginer de neste årene. Men samtidig tror ikke DNB Markets at det vil slå ut særlig i prisingen av selskapet basert på PE-multippel (PE – Price Earnings - er pris på aksjen dividert på fortjeneste per aksje).


HAR DU EIENDOM SOM SKAL UTVIKLES ELLER TRANSFORMERES?


Føyen Torkildsen er en av landets mest erfarne eiendomsrådgivere

Eiendom handler om kunnskap og langsiktighet. Enten det dreier seg om byutvikling, en variert eiendomsportefølje eller en enkeltstående eiendom, er våre advokater gode rådgivere og verdifulle støttespillere. Vårt juridiske miljø innenfor eiendom er et av landets største og mest erfarne. Vi håndterer eiendom fra A til Å. Vi er med fra prosjektets begynnelse gjennom planlegging, utvikling og entreprise, til prosjektet ferdigstilles. Derfra kan vi bistå med rådgivning, knyttet til drift, utleie og forvaltning.

Vår eiendomsvirksomhet omfatter Plan & Bygg Fast Eiendom Transaksjon Entreprise og Anskaffelser Corporate-rådgivning

Kontakt oss T: +47 21 93 10 00 E: post@foyentorkildsen.no


MARKEDSKOMMENTAR

D A G - J Ø R G E N S A LT N E S O M T I Å R I N G O V E R 3 %

DERFOR FRYKTER ALLE 3 PROSENT Investorene skjelver straks amerikanske statsobligasjoner med ti års løpetid passerer 3 prosent rente. Av: Dag-Jørgen Saltnes

K KOMMENTAR

96

D

et har vært lite uro i kapitalmarkedene de seneste årene, men denne våren ble det plutselig snakket om en potensiell game changer: «Tiåringen over 3 prosent.» Med tiåringen menes amerikanske statsobligasjoner med løpetid på ti år, og fra nyttår til slutten av april steg y­ ielden på disse obligasjonene fra 2,4 prosent til over 3 prosent. Straks yielden nærmet seg 3 prosent, kom finansnettsteder som CNBC med overskrifter som «Alle øyne er rettet mot US tiårige statsobligasjoner». Den 17. mai toppet yielden på tiåringen på 3,12 prosent, siden har den falt tilbake til 2,76 prosent før den nå er på vei mot 3 prosent igjen. Hvorfor er det slik at en rente på over 3 prosent bidrar til at fokus i kapitalmarkedet plutselig skifter fra en r­ elativt stor trygghet (måles ved fryktindeksen VIX) til stor ­usikkerhet? Og hvorfor skal så norske eiendomsinvestorer

N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

bry seg om renten på amerikanske statsobligasjoner med løpetid på ti år? 3 prosent er langt unna en dramatisk høy rente når man ser på de historiske rentene på den amerikanske tiåringen. Men 3 prosent er et psykologisk viktig nivå for investorene. I 1981 toppet yielden (renten) på de amerikanske stats­ obligasjonene med ti års løpetid på nesten 16 prosent. Deretter begynte det som ble tidenes lavrentesyklus, med ­renter som over tid var i en fallende trend, helt til bunnen på 1,3-tallet sommeren 2016. De fallende rentene har vært svært viktig når man skal forklare børsoppgang og verdiøkning på eien­ dommer. ­Aksje­kursene stiger som følge av at investorenes avkastnings­ krav blir lavere med lave renter, og yielden på eiendommene ­faller når renten faller, noe som sender ­verdiene oppover.


«Hvorfor er det slik at en rente på over 3 prosent bidrar til at fokus i k­ apitalmarkedet plutselig skifter fra en ­relativt stor trygghet til stor u­ sikkerhet?»

FOTO: CHRIS AADLAND

DAG-JØRGEN SALTNES

N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

97


FOTO: BART SADOWSKI/SHUTTERSTOCK.COM

MARKEDSKOMMENTAR

På New York-børsen følger man utviklingen i tiårige ­amerikanske statsobligasjoner når den nærmer seg 3 prosent.

98

En av grunnene til at 3 prosent er et viktig psykologisk nivå nå, etter mange års oppgangstider, er at en avkastning på 3 prosent på langsiktige lån til den amerikanske staten står seg svært godt sammenlignet med forventet dividende­yield på amerikanske aksjer (1,85 prosent nå). Og rente­avkastningen blir ekstra interessant for investorer som har sett sine aksje­ verdier stige nesten uavbrutt i ni år. For dem kan en av­ kastning på 3 prosent i «en sikker ­plassering» i påvente av en eventuell korreksjon i markedene være ­fornuftig. Den samme renteavkastningen på 3 prosent står seg også godt sammenlignet med yielden i næringseiendoms­markedet. Mange av de store amerikanske byene har yield på kontor­ eiendommer på mellom 4,5 og 5 prosent, og de ­stigende ­rentene gir mindre å leve av (yieldgap) for eiendoms­investorene. For norske eiendomsinvestorer er utviklingen i de inter­ nasjonale kapitalmiljøene viktige av flere grunner. For det første blir også norske renter påvirket av rentenivået inter­nasjonalt. Det vil si at når renten i USA og EU ­stiger, så ­ følger gjerne de norske etter. For det andre vil ut­

N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

viklingen i internasjonale renter påvirke kapitalstrømmen globalt. Når renteplasseringer blir mer attraktive mot det som kan være slutten av en svært lang oppgangssyklus, så trekkes ofte ­kapital ut av perifere markeder, og da kan fort ut­ lendingenes kapital til norske og nordiske eiendoms­ investeringen forsvinne like raskt som de kom. Videre vil den norske børsen følge utviklingen internasjonalt, det vil si at dersom det amerikanske aksjemarkedet korrigerer med over 10 prosent, så vil også Oslo Børs korrigere. Med de følgende det får for andre markeder (investorer som taper penger i aksjemarkedet har en tendens til å ta ned eksponeringen i andre markeder samtidig). Men den kan­ skje viktigste ­effekten ­stigende renter globalt har på norske eien­dommer, er at også norske renter blir med oppover. Det gir i første omgang lavere yieldgap (forskjellen mellom yielden på e­ iendommen og renten) og til syvende og sist stigende yield og fall i eiendomsverdiene. Derfor vil du høre mer om den amerikanske tiåringen i tiden fremover.


DET FINNES UENDELIG MANGE LØSNINGER Vi finner din

Erfaring. Bransjeforståelse. Tilgjengelighet. Service. Motivasjon. Verdiskapning. Vi sørger for sikker gjennomføring av dine prosjekter.

TOM RUNE LIAN E-mail: trl@wiersholm.no Tel: +47 92 08 19 20

STÅLE O. MELENG E-mail: som@wiersholm.no Tel: +47 92 88 14 17

KIM HELLSTRØM CHRISTENSEN

ANNA FALCK-YTTER

E-mail: khch@wiersholm.no Tel: +47 93 45 42 22

E-mail: afy@wiersholm.no Tel: +47 91 71 57 97


N NYHETER

O ljefondet ­s olgte me r e nn det kjøpte Oljefondet har så langt i år solgt langt mer ­eiendom enn det har kjøpt. Av: Dag-Jørgen Saltnes

D

et viser rapporten for første kvartal og fondets meldinger så langt i år. Selv om Oljefondet skal ha et evighets­ perspektiv og fokus på direkte­ avkastning på ­ eiendomsinvesteringene, ble det ­ solgt eiendom for nesten 4 milliarder k­roner i ­ første kvartal. Det utgjør 1,85 prosent av ­fondets eiendoms­investeringer ved utgangen av k­ vartalet. Til sammenligning kjøpte Olje­ fondet eiendom for bare 243 millioner kroner i første kvartal. CASHER INN PÅ LOGISTIKK Blant eiendommene som Oljefondet har solgt, er 27 logistikkeiendommer i Chicago, Florida og New York. Oljefondet, som har et sam­ arbeid med Prologis innenfor logistikk­ eiedommer, mottok 909 millioner kroner for eiendomssalget. Oljefondets satsing på logistikk og sam­ arbeid med Prologis har vært en svært lønnsom affære. I 2017 var ledigheten i det amerikanske logistikkmarkedet 7 prosent. Leieprisene steg i snitt med 5 prosent. Den sterkeste veksten var i San Fransisco-området (Walnut Creek, Oakland og San Jose), hvor leieprisene steg 10 0

med 10 til 30 prosent. De svakeste markedene var i Texas, hvor blant annet Dallas hadde et leieprisfall på 11 prosent. Ved utgangen av 2017 hadde Oljefondet 318 logistikkeiendommer, noe som utgjorde 12,2 prosent av fondets totale eiendomsportefølje. Avkastningen på de amerikanske logistikk­ eiendommene var på hele 11,6 prosent. De tre største leietakerne var Amazon (13 prosent av leieinntektene innenfor logistikk), C&C Wholesale (2,5 prosent) og UPS (2,4 prosent). De ti største leietakerne sto for 27 prosent av leieinntekter, og gjennomsnittlig gjenværende leietid var 4,4 år. De amerikanske logistikkeiendommene hadde ved årsskiftet en verdi på 26,76 mil­ liarder kroner. SELGER I PARIS OG MUNCHEN I løpet av første kvartal har Oljefondet også solgt eiendommer i Paris og München. I ­februar solgte fondet og partneren AXA France en kontoreiendom i 31-33 rue de ­ Verdun i ­Suresnes vest i Paris. Oljefondet mottar 63,25 millioner euro, tilsvarende 614,5 millioner ­kroner, for sin eierandel. N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

I mars solgte det samme partnerskapet kontor­ eiendommen Meudon Campus i 2-14 rue de la Verrerie i Paris. Fondet mottar 128 millioner euro (rundt 1,2 milliarder kroner) for sine 50 prosent av eiendommen. I Tyskland solgte Oljefondet og Axa France SZ Tower I Hultschiner Strasse 8 i München. Norges Bank Real Estate Management mot­ tar 122,1 millioner euro, tilsvarende rundt 1,2 ­milliarder kroner, for eierandelen på 50 prosent. Eiendommen ble kjøpt i 2013, og ­ifølge Dagens Næringsliv har fondet hatt en verdistigning på drøye 500 millioner kroner på eiendommen.


FOTO: MERETE BRANDT

“One of the things I really appreciate about Ro Sommernes is that they just address the problem and do not create hundreds of pages of opinion, nor do they go into unnecessary details.” Chambers and Partners (2017)

Karsten Kallevig, leder for eiendoms­ delen i Olje­fondet, tok gevinst i a­ merikanske logistikk­eiendommer i første kvartal.

RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 N-0161 Oslo, Norway Tlf. (47) 23 00 34 40 Faks. (47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no


GråbeinOlsen Gråbeingårder er et kjent, men ikke så kjært ­uttrykk for enkelte bygårder i Oslo. Her er ­mannen som er opphavet til begrepet. Av: Thor Arne Brun

N NYHETER

I

1832 blir Ole Olsen født på en husmannsplass ved Gardermoen. Som 18-åring kom han til Kristiania, og livnærte seg som tømrer- og murerarbeider. I 1867 blir Ole Olsen sønn, Ole Anton, født i Drammen. Trolig ­arbeidet Olsen med oppføring av bygninger i byen, da tre store b ­ ranner i 1866 og 1870 hadde lagt deler av byen brakk. Hele 380 eiendommer strøk med i den største brannen i 1866, som igjen skapte et stort behov for bygningsarbeidere. Skolegangen til Ole Olsen var neppe så mye å slå i bordet med. Men han var skarp i hodet, og skal ha vært en kløpper til å regne. I tillegg ble han beskrevet som en gemyttlig og real kar. Samlet hadde han derfor gode forutsetninger for å organisere byggearbeid, og trolig gjorde han nettopp det. I 1874 var gjenoppbyggingen av Drammen over, og kort tid etter etablerte Ole Olsen seg å Rådhusgata 5 i ­Kristiania. Ligningskommisjonen mente han var god for seks tusen daler. Byggeboomen i Drammen hadde gjort Ole Olsen til en holden mann. TAR ET STEG VIDERE Olsens byggevirksomhet fortsatte i hovedstaden, blant prosjektene han var med på var Uranienborg kirke og basarene i Ruseløkkveien. Han fortsatte å tjene godt. Og han begynte å se seg om etter alternative måter å investere

1 02

N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

kapitalen. Han gikk inn i eiendom. Han hadde kapital til å kjøpe tomter, og han hadde kompetanse til å bygge. I løpet av en tiårsperiode, fra 1885 til 1894, gikk Olsen og ­sønnen sammen om å bygge en rekke store leiegårder på ­tomter de hadde kjøpt. Den første gården ble oppført i ­Urtegata 36. Deretter ble det syv til i kvartalet bortenfor. ­Mellom Lakke­ gata og Tøyenparken stod han for hele 13 bygårder. På det meste satt Ole Olsen med syv hundre utleie­ leiligheter. De fleste hadde ett eller to rom og kjøkken, som samlet huset 3568 mennesker. Nesten uten unntak var leie­ takerne småkårsfolk, typisk ufaglærte, håndverksarbeidere og småhandlere. Nå var Ole Olsen gåttt fra å være formuende til være rik. I 1886 blir formuen hans anslått til 30.000 kroner. I 1888 er den 100.000 kroner. Den gode Olsen var nok også en ­smarting når det kom til skatteplanlegging da formuen ­aldri økte ut over dette, selv om han vitterlig økte verdiene betydelig i årene etterpå. Forklaringen ligger i at han førte gårdene over på barna, i tillegg til at han selvfølgelig tok opp større lån. Så til tilnavnet Gråbein- Olsen. Historien sier at han kom over en av sine arbeidere en lørdags morgen, som åpenbart hadde smakt litt for mye av det sterke på lønningsdagen kvelden før.


GRÅBEINGÅRD: I sin tid oppført av en av hovedstadens største utleiebaroner.

DET STORE SPILLET Estate Media har utgitt boken Det store spillet, som tar for seg utviklingen innen eiendom i Norge de siste 200 årene. Forfatter er Thor Arne Brun. Estate Magasin publiserer utdrag fra boken.

FOTO: HELGE HØIFØDT, LISENS/ ICC-BY-SA3,0

i

“Ro Sommernes Advokatfirma DA provides a ‘commercial and responsive service’ on insolvencies, restructurings and distressed transactions.” Sitat fra Legal 500

«Se her skal du få et par kroner og kjøpe deg en ­gråbein-sild for.» FRA BOKEN «DET STORE SPILLET»

RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Fridtjof Nansens pl. 7, 0160 Oslo, Norway Tlf. (47) 23 00 34 40 Faks. (47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no


Faksimile «Det store spillet».

«- Se her, sa Olsen, skal du få et par kroner og kjøpe deg en gråbein-sild for, så tenker jeg du får opp tørsten litt». Episoden slo altså tilbake på Olsen selv, og etter det ble gråbeingårder den alminnelige betegnelsen på Ole Olsens gårder. Om be­ grepet ikke har positiv ladning i dag, så var Olsens gårder den gang topp moderne, og langt bedre enn mange alternativer. Ingen av gårdene hadde leiligheter i kjelleren eller på loftet, som gjerne kunne være tilfelle hos ­andre mer kyniske spekulanter. Oskar Braaten har på godt og vondt skildret livet i Gråbeingårdene i boken «Ulvehiet», som ble utgitt i 1919. GREIDE SEG GJENNOM 1899-KRAKKET Hvordan gikk det så med Olsen da markedet krakket på slutten av 1890-tallet? Igjen var det mye som tydet på at han hadde vært smart­ ere enn mange andre eiendomsspekulanter.

10 4

N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

Han gikk også på store tap i forbindelse med 1899-krakket, ikke minst da mange flyttet fra byen og leiligheter ble stående tomme. Men han hadde lagt seg opp formue. I 1899 er han lignet for en inntekt på 23.000 kroner, mens en normal årsinntekt lå mellom åtte hundre til tusen kroner i året. Formuen var 350.000 kroner. I 1907 er den redusert til 67.000 ­ ­kroner, men den økte raskt da nye oppgangs­ tider førte til behov for utleieleiligheter. Olsen var ikke bare produktiv innen ­eiendom. Han hadde fire barn i sitt første ekte­ skap, før han fikk syv barn i ekteskap nummer to. Hans unge kone døde fire år før han selv gikk bort i 1932. På dette tidspunktet var ­ingen av barna konfirmert. Det ble derfor vergen som tok hånd om midlene ved hans bortgang, og imperiet smuldret sakte men sikkert opp. Ved det endelige arveoppgjøret mellom hans ti barn ble noe aksjeselskap, mens det meste ble solgt.


www.bla ke.no

Modulvegger

– din komplette innredningsleverandør fra A til Å MV-Panorama Alu

Kontakt oss på telefon 23 24 22 00 eller mvo@modulvegger.no

Modulvegger AS er Miljøfyrtårn sertifisert og medlem av NGBC. Våre produkter oppfyller Breeam krav.

MV-Trespiler


Derfor ble ­Jonsvollskvartalet en suksess Jonsvollskvartalet i Bergen har ikke bare vunnet og blitt nominert til en rekke priser: Sparebanken Vest har også lykkes med å skape en møteplass for verdiskapning på Vestlandet. Av: Tore Årdal / Foto: Øystein Klakegg

N NYHETER

10 6

I

Dermed ble byplanføringene viktige i arkitekt­konkurransen, der seks skandinaviske arkitektkontorer konkurrerte, og arkitektgruppen Cubus gikk av med seieren i samarbeid med Brandsberg Dahl arkitekter.

BRA FOR BERGEN - Den viktigste grunnen til at prosjektet ble så vellykket, er nok at konsernledelsen brukte mye tid på å definere bygget inn i en strategisk kontekst, sier Sundland. Grunntanken var at hvis bygget skulle bli bra for ­Sparebanken Vest, måtte det også bli bra for Bergen by.

KREVENDE TOMT I et hefte Sparebanken Vest har utarbeidet om Jonsvolls­ kvartalet, uttaler bankens administrerende direktør Jan Erik Kjerpeseth at «vi aldri tenkte at det berre skulle være enkelt å realisere Jonsvoll. Men eg skal ærleg innrømme at vi heller ikkje hadde sett for oss at det skulle bli så ­krevjande». Det var nemlig en svært krevende tomt å bygge på – ­faktisk den siste ledige i Bergen sentrum, og flere ut­byggere

2007 startet Sparebanken Vest arbeidet med å sam­ lokalisere alle søster- og datterselskaper med 750 med­ arbeidere i Bergen. Siren Sundland, konserndirektør operasjonelle tjenester i Sparebanken Vest, forteller at det tidlig ble tatt en beslutning om at dette ikke bare skulle bli et tradisjonelt flytteprosjekt.

N °3 201 8 |

estate M AGAS IN


i

N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

Tomten til ­Jonsvollskvartalet var den siste ledige iB ­ ergen sentrum. 107


10 8

N °3 201 8 |

estate M AGAS IN


i

Atriet er byggets kjerne og fungerer som møteplass.

hadde aldri klart å realisere sine planer for den. REGULERINGSMARATON Jonsvollskvartalet ligger på Nøstet – både som en del av byens kulturakse og i et transformasjons­ område mellom små trehus på den ene siden, og større modernistisk by­ bebyggelse på den andre siden. - Det ble et reguleringsmaraton, men vi opp­ levde mye positivitet. Velforeningen var ­veldig engasjert og opptatt av gode naboforhold. Nå bruker velforeningen konferanselokalene ­gratis hver mandag, forteller Siren Sundland. KARAKTERISTISK FASADE Byggets utforming er et resultat av et ønske om å tilpasse seg disse ulike bygningsformene og strukturene. Ved hjelp av lysberegninger er det «skåret» i hovedvolumet, slik at de gamle småhusene får sol minst én gang om dagen. Dette har blitt byggets karakteristiske vind­ skjeve skråfasade. For øvrig endrer fasaden uttrykk med det skiftende været på Vestlandet – gjennom hele døgnet og de ulike årstidene. N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

- Det er morsomt at mange stopper opp for å ta bilde – ikke av bygget, men hva de ser i fasaden, sier Sundland. MØTEPLASSER Et indre skulpturelt atrium utgjør byggets kjerne, og er et fellesrom der de ulike leie­ takerne og medarbeiderne møtes. Atriet er et aktivt rom med møteplasser for arbeid og ­diskusjoner, der synergieffekten av å samle de ulike bedriftene
i bygget skal komme til sin rett. Atriet er utformet med sterke ­assosiasjoner til den norske naturen med fjell og bre­ sprekker. Lyset filtreres gjennom tak og «­fyller rommet med et diffust nordisk lys, der ­rommets ­karakter endrer seg etter skiftende værforhold», som det heter i det tidligere nevnte heftet. JOBBET TETT MED DNB Det ble investert tungt i stillerom, slik at det ble gitt rom for å jobbe konsentrert. For øvrig sitter alle – inkludert administrerende direktør, i åpent landskap etter prinsippet ­ «clean desk». Samtidig var det flere stoler og bord enn ansatte, derfor ble det friksjonsfritt. 10 9


i

Brukerinvolveringen var definitivt en suksess­ faktor for prosjektet. Det var flere brukergrupper internt – blant annet i forhold til valg av stoler og bord. - Vi jobbet også tett med DNB, som har mye erfaring med endringsprosesser. DNB tilførte mye viktig kunnskap til prosjektet, sier hun. BRANSJE I EKSTREM ENDRING Sundland påpeker også at det var eksterne arkitekter i juryen for arkitektkonkurransen. - Det ble stilt høye faglige krav i k­ onkurransen. Når vi i tillegg alltid siktet høyere enn et ­vanlig kontorbygg, ble det opp­ nådd ­ arkitektoniske kvaliteter som vi aldri hadde fått uten ­konkurransen, mener ­Sundland. Med «clean desk» er det dessuten mye 110

e­nklere å tilpasse lokalene til den enkelte ­virksomhet. - Vår bransje er jo i ekstrem endring, derfor er det viktig med så fleksible arbeidsplasser som mulig, sier hun. JAGET DETALJER En annen suksessfaktor er at arkitekt­gruppen Cubus og prosjektleder Per Egil Steen – ­ nå prosjekt­ direktør for Munchmuseet og Deichmanske bibliotek i Bjørvika – jobbet tett ­ ­sammen, og hele tiden jaget at detaljene skulle sitte. - Nå har vi fått fantastiske arbeids­plasser til en lavere kostnad enn vi hadde før sam­ lokaliseringen. Når vi blir kontaktet av departementer fordi statsråder vil avholde ­ møter i Jonsvollskvartalet, er det blitt gjort mye riktig i dette prosjektet, sier Sundland. N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

Fasaden endrer uttrykk med det skiftende været.

TROND MOHN PÅ EIERSIDEN Og det har det definitivt. I 2016 ble Spare­ banken Vest tildelt Eiendomsprisen for Jonsvolls­kvartalet. Bygget har i tillegg vunnet og blitt nominert til en rekke priser, deriblant Cityprisen. I 2013 ble det for øvrig inngått avtale om overdragelse av 66 prosent av aksjene i Jonsvolls­kvartalet AS. Oppgjør og overføring av aksjene til de nye eierne «er gjennomført på tidspunkt for ferdigstillelse av bygget», heter det i årsberetningen til Jonsvollskvartalet AS for 2013. Da kom blant annet Trond Mohn-selskapet Metava AS inn på eiersiden. Metava eier i dag 24 prosent av aksjene i Jonsvollskvartalet AS. Metava har også en aksjepost på 4,6 prosent i Sparebanken Vest.


Foto: BERRE

Powerhouse Telemark har fått 12 millioner kroner i støtte fra Enova. – Med den grønne diamanten i Telemark skal vi bevise at slike prosjekter også kan gjennomføres utenfor Oslo-regionen, sier utviklingsdirektør Tommy Thovsland i R8 Property.

Vi trenger flere spydspisser til å tråkke opp løypa Eiendomsbransjen trenger flere innovatører som selskapet R8. Derfor ser vi etter de som vil utvikle og ta i bruk ny teknologi. Er du en av disse? Da kan vi hjelpe deg. Vi vet at fremtidsrettet eiendomsutvikling krever høye ambisjoner og investeringer. Men vi vet også at det er verdt det. De riktige investeringene gir mer energieffektive bygg, reduserte klimagassutslipp og økt konkurransekraft. Enova er en viktig risikoavlaster for fremtidsrettet eiendomsutvikling. Vi kan gi deg økonomisk støtte hvis du vil utvikle eller ta i bruk det nyeste innen energi- og klimateknologi. Se mer om dine muligheter på enova.no eller ring oss på telefon 08049


11 2

N °3 201 8 |

estate M AGAS IN


FOTO: SILJE RØNNE

Dubais nye strand­ destinasjon Utbyggeren Meraas har knekt koden – de skaper liv i ­området før leietakerne flytter inn. Av: Silje Rønne

K KULTUR

L

a Mer, Dubais nyeste strandadresse er fylt opp med restauranter, cafeer, butikker og aktiviteter for b ­ arna. Et nytt nabolag vokser frem langs havet, med en helt tydelig identitet – moderne design, høy standard i en avslappet atmosfære, med et hint av tropisk surfevibe. Her er det rom for lave skuldre, og alt det strandlivet kan tilby. Da jeg var der for første gang i november, hadde et par av restaurantene åpnet. Jeg ble likevel imponert over gate­ løpet og folkelivet. For selv om ikke byggene var ferdigstilt, var selve strukturen satt og området etablert. Fortauene og gatene var beplantet med palmealléer og blomster, lys­ setting, vannspeil, skilting og benker, og flott graffitikunst prydet veggene – alt var gjennomtenkt og hadde et helhetlig designutrykk. Kombinert med et felles musikkanlegg som ga god stemning, gratis wifi, offentlige mobilladere og et stort parkeringshus – var alt tilrettelagt for å benytte seg av området. Stranden var i sin skjønneste orden med ­dusjer, skifte­rom og toaletter kledd i små fargerike hus og med surfebrett som dekorerte sanden, samt flere leke­plasser for barn. Jeg ble særlig fascinert av hvordan utbyggeren, ­Meraas, som er Sheikh Mohammeds private utviklings­selskap har jobbet med landskapsarkitekturen. Det er tydelig at de har arbeidet aktivt for å gjøre det attraktivt for folk å oppholde seg der, selv om området ikke var ferdigstilt, og leietakerne N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

ikke hadde flyttet inn. Utover strandliv og vannsport skal bespisning og handel være hovedelementer i området, og etter hvert kommer det boliger og hotell. Det at en ut­bygger har klart å tiltrekke seg folk ved å lage en interessant plass, er unikt. Særlig i Dubai der det er nok av strender med restauranter, aktiviteter og spektakulær arkitektur. Sammenligner man dette med Norge, der eiendoms­ besitterene lander de store leiekontrakter i starten og retter opp feil i etterkant for å prøve å tiltrekke seg folk, var dette en bemerkelsesverdig måte å etablere et nytt område på – når det er sagt, er det forståelig at det handler om økonomi, men mange har likevel mye å lære fra slike prosjekter. Det er fullt mulig å gjøre mindre kostbare tiltak fra start som kan gjøre et område attraktivt. GATEKUNST I FOKUS Det at stranden allerede var tatt i bruk, og at folk benyttet seg av alle tilbudene hos La Mer som trening, løpebane og vannsport, samt lekestativ for barna gjør det enklere for leie­takerne når de etablerer seg i et helt nytt området. Særlig kunsten gjorde det unikt og har gitt stedet særpreg og en god grunn til å dra dit. Det å vandre fra bygg til bygg for å se på ulik gategraffiti fra kunstnerne fra hele verden var spennende – det opplevdes som et utendørs galleri, som 11 3


LA MER

FOTO: TOMASZ GANCLERZ / SHUTTERSTOCK.COM

— — La Mer Dubai ligger mellom Pearl Jumeira og den kommende Jumeira Bay, og strekker seg fra Jumeirah 1 og inn i havet, med full utsikt over byens skyline og den arabiske gulf. B ­ ygget av Meraas, ut­ viklerne bak noen av Dubais mest populære områder City Walk. Som disse har også La Mer en harmonisk blanding av minimalistisk og moderne design. — — Inspirert av hvordan sjøen vasker opp tømmer og ­r ustet metall, med et tydelig marinetema. Bærekraft har også vært et viktig aspekt under byggingen, og koraller som er unike for området er nøye bevart og noen er gjenplantet.

114

FOTO: SILJE RØNNE

er tilgjengelig for alle. Ikke minst er dette noe som har tatt av helt av på sosiale medier, og blitt et must for besøkende i Dubai og helt klart har bidratt til flere turister. Det som også er interessant er at dette er en del av en større utbygging, bestående av tre områder: La Mer Sør, La Mer Nord og The Wharf. Til sammen består området av 848 e­nheter, som inkluderer 688 leiligheter og ­luksuriøse villaer og 160 hotellrom som skal ferdigstilles desember 2020. I La Mer Sør og La Mer Nord åpner det over 130 butikker, kafeer og restauranter i to f­aser. Jeg antar at det gode arbeidet med å skape et hyggelig og merkverdig byrom vil gjøre de neste fasene ­enklere. Både når det gjelder salg av leiligheter og det å få inn en hotellaktør. La Mer Dubai slutter seg til Meraas om­ ­ fattende utvalg av eksentriske desti­ nasjoner som er designet for å skape ­unike opplevelser for både besøkende og inn­ byggere, og inkluderer City Walk, BoxPark, The Beach, Last Exit og Outlet Village. Alle områdene kjennetegnes ved at de har sær­ preg og en helt tydelig identitet – det er et klart tema, og de har tatt det helt ut. Det er en tydelig destinasjon som tilbyr opplevelser utover bevertning og retail. N °3 201 8 |

estate M AGAS IN


SANDS Sommertreff for UiN hos

30. august 2018

Kjære medlemmer, Vi har gleden av å invitere til sommertreff for UiN hos advokatfirmaet SANDS torsdag 30.august, i Cort Adelers gate 33. Selve invitasjonene blir sendt ut torsdag 9.august kl.12.00 – og vi ber dere holde av datoen allerede i dag! Det vil være en makskapasitet på 200 deltakere denne kvelden - hvor vi i samarbeid med SANDS byr på; spennende foredrag, mingling, mat & drikke, takterrasse med underholdning og cocktails. Senere beveger vi oss ned til «SANDS Club» i samme bygg hvor vi fortsetter festen. Det vil også bli servert pizza fra steinovn som nattmat. Vi ønsker samtidig å benytte anledningen til å ønske samtlige en riktig god sommer!

NB. Dette er et lukket event for UiNs medlemmer. Dersom du oppfyller våre kriterer for medlemskap og ønsker å sende en søknad, kan du gjøre det her: https://www.ungieiendom.no/bli-medlem/


Fortette og bygge ut – der mennesker ønsker å bo

Digitalisering, urbanisering og et markant generasjonsskifte fører til store endringer innen byutvikling. Hvordan imøtekommer vi disse endringene og hva er de langsiktige trendene? Hvilke byrom og konsepter vil fremtidens generasjoner nyte godt av? Delta på en tverrfaglig arena der du kan skape nye businessrelasjoner og få faglig påfyll og inspirasjon!

estatekunnskap.no


30. - 31. august Farris Bad, Larvik

Gianluca Racana

Nejra Macic

Zaha Hadid Architects

Prognosesenteret

Thor Thoeneie

Arthur Buchardt

Anders Buchardt

Alexander Bard

Oslo Airport City

Hotellmagnat

AB Invest

Filosof, debattør, forfatter

Arrangør:

estate

KUNNSKAP

Sponsorer:


118

N °3 201 8 |

estate M AGAS IN


SLIK SKAL DE SKAPE EN AKTIV BYDEL Bispevika blir en miks av suksesskriterier fra verdens mest ­populære byer og steder, kombinert med helt unike ­mikroklimatiske forhold. Av: Silje Rønne / Illustrasjoner: Oslo S Utvikling

N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

119


1

N NYHETER

– Få vedtak i Oslo bystyre har betydd så mye for Oslo som «Fjordbyvedtaket», sier Maria Louise Rognerud, direktør bygulv i Oslo S Utvikling (OSU). – Bystyret bestemte at byens havneområder skulle fri­ gjøres til byutvikling. Halvannet tiår etter vedtaket stråler Bjørvika på Norges og verdens arkitekturscene. Operaen og Barcode har blitt Oslos nye signalbygg. Med Barcode som bakteppe skal vi nå skape byliv i Bispevika, forteller hun. VIL VÆRE DEN MEST ATTRAKTIVE Når den nye bydelen ferdigstilles, skal Bjørvika bli en bolig­ bydel med 1 500 boliger, næringslokaler og blandet tilbud på gateplan. Forretninger, spisesteder, kultur og kommersielle tilbud skal dekke primære behov fra beboere, arbeidstakere og besøkende. Miksen av funksjoner utfyller boligområdet i sør, næringsområdet i nord, rekreasjonsområdet i øst og danner et bymessig bakteppe for store kulturinstitusjoner i vest. – Vår visjon for Bjørvika er å utvikle Norges mest attraktive nærings- og boligområde. Buzzordet i denne ­ ­visjonen er «mest attraktiv». Skal vi skape det mest attrak­ tive by­området, må vi definere hva det betyr: nemlig de mest attraktive produktene, kontorene og boligene, og det beste tilbudet på bygulvet, sier Rolf Thorsen, ­administrerende ­direktør i Oslo S Utvikling (OSU).

120

N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

2

For å måle hvorvidt de har lykkes foretar OSU ulike spørre­undersøkelser hvert halvår, som går bredt til Oslos befolkning. – Vi spør folk hva de synes som Bjørvika. En annen måte er å se på hvilke priser vi oppnår. Da er det bolig- og leie­ priser på kontor og bygulv vi vurderer. En tredje måte er å tracke besøk, hvor mange mennesker som går her og om­setning i butikkene og restaurantene. Samtidig som vi følger magefølelsen og tilbakemeldinger vi får. Alle disse ­måtene be­nytter vi for å måle attraktivitet. Helt spesifikk med ­tanke på bygulvet, tenker jeg at omsetningen er en ­viktig para­meter å måle i forhold til, sier Thorsen og på­ peker at bygulvet i Barcode har en veldig hyggelig utvikling. I løpet av de siste årene har de mangedoblet omsetningen. Samtidig har det vært veldig liten utskiftning av leietakere. Siden start har de kun stengt to dører på ti år, og nå har de 43 leietakere. – I fjor hadde vi en totalomsetning på cirka 330 m ­ illioner og vi hadde en omsetningsvekst på sammenlignbare tall på cirka 15 prosent, sammenlignet med året før. Og da sammen­lignet vi de samme aktørene. Det er langt over det som er det generelle i Oslo og Akershus, som ligger på en to-tre prosent økning. Dette har vært en kjempefin utvikling. Men vi er helt avhengig av at det stadig kommer flere mennesker hit, og at det er attraktivt å komme tilbake,


i

3

BILDE 1 Oslo S Utvikling har vektlagt opplevelsen av gateplan i sitt pågående utviklings­ arbeid i Bispevika. BILDE 2 Bjørvika får ca. 60 000 m2 handelsarealer når hele området er ferdig utviklet. BILDE 3 Det vil bli etablert et ­betydelig antall serverings­ steder i Bispevika. Circa 30 000 m2 skal fylles med ­butikker, restauranter og aktører innen kunst og kultur.

N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

121


122

N °3 201 8 |

estate M AGAS IN


i

Det er hentet inspirasjon og innsikt fra anerkjente fagmiljøer og attraktive og populære byer fra hele verden i det som er norgeshistoriens mest omfattende byutvikling noen sinne.

påpeker ­Thorsen, og fortsetter: – En ting er å måle attraktivitet. En annen ting er hva vi som utviklere gjør for å skape attraktivitet, hva vi satser på når vi skal ivareta den store oppgaven det er å utvikle en by på så kort tid. VERDISKAPNING, LIV OG ATTRAKTIVITET I samarbeid med det internasjonale arkitekt­ selskapet Leonard Design Architects, har OSU gjennomført et omfattende strategi- og analyse­arbeid. Målet er at Bispevika skal ut­ vikles i samsvar med deres visjon. De har ­laget en konkret plan for verdiskapning, liv og ­attraktivitet. – Dette arbeidet har vært veldig viktig og spennende for oss. Vi har mye erfaring fra Barcode, og hadde vi gjort samme grunn­ ­ analyse i Barcode, kunne det blitt enda bedre her også. Vi gjør det annerledes nå, sier han og slår fast at da de satte i gang med Barcode var det mest fokus på kontorlokalene, og det gikk på bekostning av bygulvet. – I ettertid har dette ført til en god del ­justeringer. Det har blitt bra nå, men det koster oss en del penger. Dette er ting vi kunne gjort annerledes fra start dersom vi hadde tenkt oss mer om, påpeker han og presiserer at det var vanskelig å bygge for fremtiden. Han trekker frem kantine som et eksempel. – Om tre til syv år tror vi ikke at de store selskapene ønsker kantine lenger. Da vi ­ etablerte et nytt område måtte vi bygge ­ ­kantiner. Nå ser vi at kontorbrukerne bruker bygulvet mye mer, sier Thorsen. SPENNENDE ANALYSEARBEID I Bispevika har OSU jobbet med formål om å skape en aktiv by, der den nye bydelen evner å skape gode forbindelser til sine omgivelser, samtidig virke tiltrekkende på et mangfold av mennesker. – Det har vært spennende med dette analyse­arbeid, og vi har laget en strategi som vi har kalt «Aktiv By». Den handler om ulike N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

forhold og suksesskriterier som baserer seg på innsikt fra forskjellige miljøer og områder rundt om i verden. Når vi skal utvikle Bjør­vika, så er vi ute og kartlegger hvilke andre byer vi kan lære av, og hvilke andre nabolag vi kan hente ideer fra, sier Rognerud. Thorsen skyter inn at det er interessant å se hvordan forskjellige steder i verden har løst dette med attraktive bydeler. – Vi har sett på forskjellige byer og områder, som på ulike måter er ranket som de beste ­områdene. Ut ifra de analysene som er gjort, har vi kommet frem til noen suksess­kriterier for å skape den mest attraktive byen, sier OSU-sjefen. MENNESKEMIKSEN ER FELLESTREKKET Noen eksempler er Shimokitazawa i Tokyo, West Queen West i Toronto, Södermalm i Stockholm, Toing Bahru i Singapore, og ­Centro i Sao Paulo. Fellestrekk for byer og om­ råder som defineres som «best», «stiligst» og «­hippest» er menneskemiksen. Det bør være en blanding av unge og eldre, lokale, u ­ tlendinger, barnefamilier, beboere og besøkende. By­ livet bør bestå av museer, ­gallerier, utekunst, tradisjonelle og uavhengige butikker, kafeer og nattliv. Pop up-­restauranter, butikker, design­ hoteller, showrooms og gourmet­restauranter bør også være der. Samt en kombinasjon av historie, digitale løsninger, co-working, ­festivaler, mat og musikk. – Når vi konstruerer en bydel i så stor ­skala og på så kort tid, er det viktig å bruke prin­sipper og innsikt fra byområder som har ­fungert og vært attraktive over tid, sier ­Rognerud. – Et godt byområde må være fragmentert og ivareta ulike menneskers behov på en sømløs måte. Det hjelper lite med oppsiktsvekkende design dersom viktige primærbehov som sitte­plasser, toaletter og grøntområder ikke er ivare­tatt, påpeker Maria Louise Rognerud. Bebyggelsen bør være en kombinasjon av spennende arkitektur, historiske bygninger 123


og aktive fasader. Menneskelig skala med små gater, plassdannelser, inkluderende byrom, sitteplasser og lekeplasser, bysykler og god skilting er avgjørende for et vellykket byrom. – Vi har sett på mange ulike suksesskriterier rundt omkring i verden, og vurdert hva vi kan ta med oss hjem, gjøre til vårt og ­implementere her. I tillegg er det noen helt unike faktorer ved Bjørvika som går mer på mikroklimatiske forhold, miljø og landskap som bidrar i p ­ ositiv retning for oss når vi jobber mot vår visjon om å skape det mest attraktive nærings- og boligområdet, forklarer hun. For eksempel er det en stor fordel at solforholdene er så gode i Bjørvika. Dette er blant annet viktig for ­restaurantene som satser mye på uteservering i sommerhalvåret, forklarer hun. ÅPEN OG INKLUDERENDE Noe OSU jobber ut i fra, er at Bispevika skal være åpent og inkluderende, at området og fjorden skal være tilgjengelig og tilrettelagt for rekreativ bruk. Fjorden skal oppleves som en aktiv del av Bispevikas rause nettverk av offentlige rom. Området skal også fremheve, 1 24

synligjøre og forsterke stedets kulturelle og historiske betydning og forankring. Sam­ tidig som Bispevika får en tydelig miljøprofil, som gjenspeiles i bærekraftige løsninger i be­ byggelse, landskap, bygg og transport. Det blir også tilrettelagt for en sunn og aktiv livsstil. – Vi har tatt utgangspunkt i megatrender, og én av dem handler om overvekt. Folk har ­behov for å bevege seg mer i bybildet, og vi skal tilrettelegge slik at det er enkelt å ta sunne valg og være aktiv. Miljø i høyeste grad er også avgjørende for hvordan vi bygger fremtidens by, sier Rognerud, og fremhever at dette vil bli et urbant miljø, hvor man bor, jobber og lever sosialt innen fem minutters gange. Aktiv by rommer et bylivsperspektiv, der bebyggelse og offentlige rom legger til rette for utstrakt aktivitet og interaksjon, og et folkehelseperspektiv, der bydelen med sine ulike tilbud legger til rette for en sunn og bærekraftig livsstil. – I den bærekraftige fremtidsbyen må vi blant annet dele mer på ressursene. Vi må gå, sykle og bruke offentlig transport i større grad og ta mer ansvar for egen mat­produksjon. N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

Maria ­Louise Rognerud, direktør bygulv i Oslo S Utvikling (OSU).


Det har vært spennende med dette analyse­arbeid, og vi har laget en strategi som vi har kalt Aktiv By. Den handler om ulike forhold og suksess­ kriterier som baserer seg på innsikt fra forskjellige miljøer og områder rundt om i verden. MARIA LOUISE ROGNERUD, direktør bygulv i Oslo S Utvikling (OSU)

N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

125


et vannspeil, som kan programmeres med fontenefuksjon og lyssettes med ulike farger. Det kommer store lekestativ og flotte kunst­ installasjoner. Lekestativet er faktisk kåret til en av verdens kuleste lekeinstallasjoner, sier ­Thorsen.

Rolf Thorsen, ­administrerende direktør i Oslo S Utvikling (OSU).

126

Som områdeutviklere er det viktig at vi til­ rettelegger for en slik livsstil. Derfor jobber vi mye med innsikt og konseptualisering når vi utvikler bygulv og boliger i Bispevika, forklarer Rognerud. Havnepromenaden er et viktig offentlige byrom i Bispevika og selve essensen av fjord­ byen og visjonen om å gi fjorden tilbake til byen. På grunn av sin vestvendte b ­ eliggenhet, og nærhet til Bjørvikas destinasjoner, m ­ ener utviklerne at sannsynligheten er høy for at Havnepromenaden blir et svært attraktivt sted å promenere, oppholde seg og drive f­ ysisk aktivitet. Funksjonelt er Havne­ promnaden Bispevikas viktigste rolle å tilføre byen et ­attraktivt møte med fjorden. Gjennom ulike tiltak skal promenaden tilby publikum ulike måter å oppleve vannet på. – Det blir syv områder, allmenninger, som strekker seg gjennom området med park­ områder, og byrom. Her blir det blant annet N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

FOKUS PÅ BEVERTNING OG HANDEL – Mat og drikke vil stå i fokus. Det ligger også i reguleringskravet vårt, at vi skal ha minst 35 prosent bevertning av tilgjengelig areal i førsteetasje, og det blir mer enn det, sier ­Rognerud, som mener det vil bli attraktivt for aktører å etablere seg i Bjørvika, siden så mange jobber og bor i dette området. De s­ atser på et variert bevertningstilbud – fra rimelig og kjapt til eksklusivt og sakte, fra tradisjonelle navn til nystartede konsepter fra alle verdens­ hjørner. Samtidig ønsker de å fokusere på økologisk og kortreist mat. – Denne bydelen er på størrelse med Lille­ hammer by. I dag er det 10 000 mennesker som jobber i Barcode. Nå kommer de store byggene rundt oss, og når alt er ferdigstilt ­regner man med at det blir 20 000 arbeidende i Bjørvika og cirka 10 000 beboere. Med alle tilreisende i tillegg, blir dette et tungt befolket område, sier hun, og mener det skjer store ­endringer innen handel i dagens samfunn. – Forbruksvaner og etterspørselen endrer seg, og da må også vi som eiendomsutviklere henge med i utviklingen av handelsarealer. Vårt ønske er å skape en destinasjon også når det gjelder handel, og vi har stor tro på å kombi­nere det unike og håndverksbaserte med nordiske livsstilsaktører. Vi ønsker jo til­ føre noe nytt og attraktivt til alle brukere av denne nye bydelen, poengterer hun. – Maria har hyret inn de anerkjente Leonard Design Architects som en egen bygulvsarkitekt til Bispevika. Det som er gøy er å se er at de har begynt å bruke våre prosesser som referanser. Når de er ute i verden for å få nye oppdrag, markedsfører de hvordan vi jobber med dette prosjektet, sier Rolf Thorsen og avslutter: – Plan- og Bygningsetaten kontaktet oss da det skulle være nordisk konferanse i Køben­ havn, og ønsket å bruke «Aktiv By» som eksempel på strategi for god byutvikling i ­ Norge. Det er kjempekompliment.


OBOS Kværnerbyen

KAR AKT ER Du kjenner oss på byggene. Med karakter og original utforming skaper vi tilhørighet for alle som skal bo og jobbe i eiendommene vi utvikler.

ARCASA arkitekter


EN SLIPT DIAMANT I HVIT BETONG Casa da Música er akustisk overlegent, der forholdet mellom det hellige interiøret og allmenheten utenfor er omdefinert. Av: Silje Rønne

128

N °3 201 8 |

estate M AGAS IN


FOTO: ©PHILIPPE RUAULT

N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

129


FOTO: ©CHRISTIAN RICGTERS

i

130

N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

Casa da Música står på et nytt torg i den ­historiske ­Rotunda da Boavista, med en karakteristisk fasettert form, laget av hvit betong.


«Når du ankommer bygget, er det som en fasettert krystall i hvit betong – en slags enigmatisk UFO som har landet på den travertinkledte plassen.» GRO BONESMO, ARKITEKT OG GRÜNDEREN BAK SPACEGROUP

A ARKITEKTUR

– I forhold til arkitektonisk perfeksjon, kunne jeg ­valgt meg Pantheon i Roma eller Farnsworth House av Mies van der Rohe utenfor Chicago, som er unike og storslagne opplevelser, sier Gro Bonesmo, arkitekt og gründeren bak SpaceGroup, før hun tenker seg om og fortsetter: – I denne sammenhengen velger jeg allikevel et kontemporært og ­offentlig bygg; Casa da Música i Porto av OMA, som er mer enn et fantastisk bygg; med et magisk interiør, det skapte samtidig en vakker plass som destinasjon og møteplass for en litt sliten by i endring. Casa da Música er hjemmet til det nasjonale orkesteret i Porto, og står på et nytt torg i den historiske Rotunda da Boavista. Med en karakteristisk fasettert form, laget av hvit betong. – Bygget ble initiert som en del av at Porto var utvalgt som Europas Kulturhovedstad i 2001, og ble anlagt i over­ gangen mellom den nye og den intakte gamle delen av byen. Når du ankommer bygget, er det som en fasettert krystall i N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

hvit betong – en slags enigmatisk UFO som har landet på den travertinkledte plassen. Inngangen er tydelig lesbar ved den generøse trappen som henter deg inn. Plassen har sin egen undulerende form som inviterer til liv og bevegelse, dans, musikk, skatere og nedsenkede hvileplasser, forklarer Bonesmo. Casa da Música åpnet dørene for publikum i april 2005, og her finner du alle typer musikk, fra klassisk til fado, jazz og elektronika. EN JUVELBOKS AV OPPLEVELSER – På en nyskapende måte feirer bygget lokale håndverks­ tradisjoner og forankrer en arkitektonisk integritet og stolthet ved det. Betongarbeider, flislegging og tekstiler er virkelig gjennomført og av utsøkt (misunnelsesverdig) kvalitet. Den skulpturelle, monolittiske formen og rene ­materialvalget gjør den elegant og litt skalaløs til tross for et stort volum og komplekst indre. Bygget har ingen bakside 1 31


FOTO: SPACEGROUP

PROFIL — — Navn: Gro Bonesmo — — Aktuell: Arkitekt og gründeren bak SpaceGroup / Professor ved AHO, Arkitekthøgskolen i Oslo — — Utdanning: NTNU/AHO/Sci Arc og Master/MAAD fra Columbia University — — Bosted: Oslo — — Utvalgte prosjekter og priser: — — Houens Pris for V – House, Nesøya. — — Oslo Bys Pris for Nedre Gate Kultur– kvartal, (Signal Mediahus/OCA/Ny York Barnehage) — — Transformasjonen av Aker Brygge Masterplan og Maskinhallen 1. priser i konkurranser som er bygget eller er underveis: — — Brattøra Hotell og Kongress, åpnet i 2013 — — Tromsø Hurtigruteterminal, ferdigstilles i juni. — — Ruten og Havneparken i Sandnes. — — Nye Oslo S Hun har også vært co-kurator og utstillingsarkitekt for den nordiske paviljongen “Forms of Freedom – African Independence and Nordic Models” i Venezia 2014

Gullbelagt plywood­ kledning i Sala Suggia – en hommage til vakre portugisiske kirker. 132

N °3 201 8 |

estate M AGAS IN


FOTO: ©CHRISTIAN RICGTERS

N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

133


FOTO: ©CHRISTIAN RICGTERS

og tåler å eksponeres fra alle sider, samtidig som den holder en sterk frontal verdighet med den korrugerte glass­ fasaden opp mot den h ­ istoriske parken midt i mot, beskriver arkitekten. Konserthuset er på 22.000 kvadrat­ meter, med en stor sal med 1.650 plasser og en ­mindre med plass til 350. Grand ­Auditorium har den klassiske og akustiske optimale skoboks­ formen: men skal være den eneste konsert­ salen i verden med to vegger av glass, som gir utsikt over byen. – Materialitet og detaljering er både renskåren og ­leken og gjør bygget ekstremt rik på opplevelser i bevegelsen gjennom hele ­bygget. Signage er printet inn i betongen, i tak og vegger, tydelig, men likevel diskret. Ingen­ ting er overflødig, fremhever Bonesmo. Arkitekten er særlig fascinert av byggets inngangsparti, for istedenfor en stor klassisk lobby begynner bevegelsen allerede på den travertinkledte plassen utenfor og fort­setter kontinuerlig i storslagne trappeløp og platt­ 134

former gjennom bygget, med glimt inn til konsert­saler og utover byen. – For meg var dette en magisk opplevelse, du blir litt «lost» inne i en juvelboks av opp­ levelser, mens glimtene ut mot byen holder deg på plass, sier hun og legger til at den ­spesielle takterrassen er fantastisk og svimlende! – Kabriolettaket i glass kan skyves til side og trapper og flisearbeidene manipulerer ­perspektivet og forsterker følelsen av å være «on top of the world», fortsetter hun ­entusiastisk. ALT SKREDDERSYDD – Mitt første møte med bygget var ved åpnings­ festen i 2005, da den store OMA familien var invitert. Jeg jobbet ikke ­lenger ved kontoret, men var der mye på den tiden fordi vi jobbet med Vestbaneprosjektet (nye ­ Deichmanske ­Bibliotek) som vi (OMA/SpaceGroup) vant i 2003. En f­antastisk festkveld gjennom natten hvor vi fikk en smakebit på alt bygget kunne by på. Med flere saler og studios, er det et bygg både for produksjon og (consumption) N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

Inngangen er tydelig lesbar ved den generøse trappen som henter deg inn. Håndmalte Delft­blå fliser i VIP ­rommet, ­kombinerer ­nederlandske og ­portugisiske håndverks­tradisjoner.


FOTO: ©CHRISTIAN RICGTERS

N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

135


FOTO: ©OMA

i

Kabriolettaket i glass kan skyves til side man får en fantastisk utsikt over Porto fra byggets fantastiske takterrasse.

utøvelse av musikk, sier Bonesmo, og trekker frem den største konsert­salen, som hun s­ ynes er storslagen. Både fordi den er klassisk i ­formen uten å være tung og pompøs, samtidig som den er utført med en moderne luftighet og den over­ dimensjonerte gull­ belagte tre­ kledningen, bølgende glassfasader og lyse fløyelsseter – alt er skreddersydd. – I hver ende av den store salen er det lys og utsyn over byen og den overdimensjonerte taklampen skaper en egen ro, sier hun og legger til at det var fascinerende hvordan den buede selvbærende glassfasaden opp­ leves myk, mens sceneteppet har en nesten arkitektonisk struktur. Hun nevner også at ­ de hadde med seg småbarn, og gjennom dem 136

opp­levde litt av det inkluderende programmet og lekne interiøret. – Sønnene mine på 5 og 8 år fikk selv lage musikk med avansert teknologi for første gang, sier Bonesmo. – Senere så vi hvordan byens befolkning i alle aldre tok bygget i bruk. Det er et både rått og raffinert bygg, ganske uformelt – med ­rommene for produksjon og lydstudioer i til­ legg til øvelsesrom og de to større konsert­ salene. Et levende hus for musikk er en ­fantastisk fin tanke, synes hun. EN EVIG DRØM – Inspirasjonen fra Casa da Música er mang­ foldig for meg – først og fremst er det en evig N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

drøm å kunne jobbe med et så gjennomført prosjekt med så høy kvalitet på all detaljering og materialitet, mener arkitekten. For henne er det å forene et så komplekst program i en så enkel, logisk og ren form også inspirerende. – Det kontekstuelle grepet, forholdet til ­byrommet, der bygget inviterer inn uten en sterk front/bakside er noe vi ofte søker. En av OMAs styrker er alltid den tredimensjonale bevegelsen gjennom bygget, det frie snittet. Jeg ser også referanser fra den Nederlandske ambassaden i Berlin, der jeg var ansvarlig arkitekt. Jeg tror vi alltid har med oss dette som et avgjørende genererende element i alle våre prosjekter, avslutter hun.


Treff beslutningstakerne. 70% av våre lesere sitter i ledende posisjoner.

ANTALL LESERE

LANG LESETID

YRKESGRUPPER

RETT MÅLGRUPPE

KJØPEKRAFT

24.000 lesere i hver utgave

Våre lesere bruker i snitt 21 minutter

46% Eiendom/utvikler/forvalter 22% Rådgiver/konsulent/megler 8% Advokat, 5% bank, 15% andre

55% av leserne finner relevante annonser som oppleves nyttige

50% av leserne har husstandsinntekt på over 1,5 million

Kilde: IPSOS, Nov. 2017


i

138

Henrik Botten Taubøll, advokat i Advokatfirmaet BAHR og nestleder i Ung i Nærings­ eiendom. N °3 201 8 |

estate M AGAS IN


Han er engasjert, dyktig, hardtarbeidende og rå på nettverks­b ygging. Få under 35 år er mer synlig i ­eiendomsbransjen enn Henrik Botten Taubøll. Av: Silje Rønne / Foto: Per Martin Haaheim

­E K S T R O V E R T ­ A D V O K AT M E D T E F T F O R ­T E K N O L O G I P PROFIL

H

enrik Botten Taubøll, er advokat i Advokatfirmaet BAHR, nestleder i Ung i Næringseiendom, for et par år siden ble han kåret av Estate Media til «Ti på vei opp», og i mars sto han på Kapitals 10 «super­talenter» i næringseiendom. Nylig satt han også i den internasjonale juryen til Real Estate Innovation Network for å kåre de mest spennende PropTech startup-selskapene i verden på vegne av EXPO Real (messe Munchen). Taubøll er en av de mest profilerte i bransjen under 35 år. Enten han står på scenen, holder foredrag eller skriver ­artikler. ­Advokaten har a­ llerede vært seks og halvt år i BAHR, der han jobber i eiendoms­ avdelingen. Stig L. Bech, partner i BAHR, sier følg­ende om Taubøll: – Henrik er en skikkelig fin fyr. Han er flink faglig, og sosial som få. Han har en sjelden evne til å dra med seg sine kolleger, både i saksutøvelse og i markedsføring. Generelt er han en av de mest ekstroverte advokater jeg har jobbet med. Når man legger til at han har en uvanlig god teft hva gjelder fremtidsrettet teknologi – inklusive teknologiens juridiske og kommersielle sider, så blir det en flott helhet. Å diskutere nye temaer, strategiske disposisjoner og nettverksbygging med Henrik – det er rett og slett gøy. Jeg gleder meg, både ­personlig og sett med firmaets øyne, til å følge Henriks ut­ vikling videre – som en sentral del av vårt team. JUSS GA MULIGHETER – Jeg hadde et nært forhold til min mormor som jobbet med næringseiendom til hun var 96 år. Hun var en s­ kikkelig N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

business-dame og var den som vekket min interesse for ­eiendom, sier Taubøll, og fortsetter: – Mormor fikk oss barnebarna til å signere kontrakter når vi lånte penger til godteri og lignende, og nåde oss om vi ikke leste gjennom all teksten før vi signerte. Så etterga hun «gjelden» vår ­senere og vi fikk tilbake den originale kontrakten. Kanskje var det allerede her at jeg lærte at kontraktsrett også kunne være gøy. Taubøll er oppvokst på Smestad i Oslo, og utdannet ­advokat fra UiO, med utveksling i Australia. At det ble juss var tilfeldig, men han har alltid engasjert seg i samfunnet og det som skjer rundt oss. – Jussen er med på å legge premissene for samfunns­ utviklingen og er samtidig et fag som gir mange muligheter. Når det er sagt – skjønte jeg raskt at jeg var kommet på rett hylle – jeg stortrivdes både med det faglige og det sosiale miljøet gjennom hele studieløpet, forteller han. Da han kom inn på jussen holdt han mulighetene åpne. Interessen for forretningsjuss kom spesielt etter hans første trainee-opphold. Og da han først skulle jobbe med forretningsjuss var det eiendom som fanget interessen hans aller mest. Nå har han allerede vært seks og halvt år i BAHR. – Jeg trives godt med varierte og uforutsigbare dager med høyt tempo. Det er spennende at arbeidsdagen alltid blir litt annerledes enn man først hadde tenkt og at man får bryne seg på komplekse problemer sammen med gode kollegaer. Advokatjobben blir mer og mer spennende jo lengre man 1 39


– Jeg har alltid opplevd å få ekstra driv av å være med ­mennesker og har nok en tendens til å bli veldig engasjert i det jeg jobber med. HENRIK BOTTEN TAUBØLL

har jobbet og jo mer kontroll og ansvar man får, synes han. Taubøll har alltid hatt lett for å lære seg nye ting og sies å være veldig intelligent. Som 25 åring tok han den kontrollerte IQ-testen til Mensa for moro skyld. Han fikk full score og oppnådde et (lite utnyttet) medlemskap i Mensa. Før studiene arbeidet han på Meny og hadde flere deltidsjobber, blant annet i barnehage og med å bidra med praktisk arbeid for en doktor­ grad på Rikshospitalet. – Det ga innsikt i andre liv enn det jeg og mine lever, fjernt fra jussen og Aker brygge. Det er også viktig å ha med seg, mener han. – Hva er du mest stolt av i jobb­sammenheng? – I BAHR arbeider vi tett integrert i team, så jeg er nok mest stolt av det vi samlet leverer på aller høyeste nivå og at jeg får ­ ­jobbe med så mange flinke folk hver eneste dag! E ­ tableringen av Ung i Nærings­eiendom har også blitt positivt mottatt og det er moro å se at det har blitt den arenaen jeg selv skulle ø ­ nske fantes da jeg begynte i bransjen. Foreningen har gjort at mange av oss yngre i bransjen har blitt gode venner og har gitt gro­ bunn til nye spennende ideer, som blant annet PropTech, svarer advokaten. FÅR DRIV AV ANDRE MENNESKER For tiden er Taubøll i planleggingsfasen, ­sammen med arkitekter, om å totalrenovere et gammelt hus. – Dette er en superspennende prosess! 14 0

Jeg får her bruk for mye jeg har lært i ­jobben, og i tillegg er det ekstra gøy å se hvordan ­arkitektene jobber og hva de kan. Vi gleder oss veldig til å komme ordentlig i gang, sier han, som i skrivende stund er i pappapermisjon med Johan på snart 11 måneder. Noe Taubøll synes er helt altoppslukende, på en bra måte, og som han stortrives med. – Jeg har alltid opplevd å få ekstra driv av å være med mennesker og har nok en ten­ dens til å bli veldig engasjert i det jeg jobber med. Jeg blir også raskt interessert i nye ting. Denne kombinasjonen resulterer ofte i at jeg får ta del i både interessante emner og mer tilfeldige ­saker, og blir kjent med mange folk i for­skjellige miljøer, forteller han og legger til: – Astri (kona) og jeg har også reist mye og jeg har blitt kjent med utrolig mye folk andre ­steder enn bare i Oslo. Som en følge av dette er han alltid involvert i mange prosjekter. Under studietiden var Taubøll involvert i å arrangere fadderukene, som førte til at han ble med videre til fagstyret, Juristforeningens 100 års-ball på Rådhuset og tilslutt to år som sjef for Justivalen ( jus­ studentenes festival). I arbeidslivet har dette også gjort seg gjeldende ved flere a­ nledninger, og blant annet resultert i etableringen av foreningen Ung i Næringseiendom (UiN) og PropTech Norge. – Med det jeg jobber med i dag, får jeg brukt det jeg kan best, både i faglige spørsmål og i arbeidet med folk og klienter. Taubøll er særlig interessert i mennesker, N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

og grunnholdningen hans er at alle vil deg vel. Han er svært opptatt av å gi alle en sjanse, og ikke dømme folk. Dette har han lærte av sin mor i ung alder og er noe han har tatt med seg i livet. Dette er også trolig en av hoved­grunnene til at han har fått et så stort nettverk. Andre rundt han påpeker at han er venn med de fleste og så godt som aldri krangler eller er i konflikt med folk. Ikke fordi han er konfliktsky, men fordi han ofte finner andre gode løsninger på eventuelle uenigheter. – En viktig del av livet for min del er å si ja til muligheter som dukker opp og å være ­positiv til endringer. En god kamerat som har gjort det skarpt internasjonalt sa til meg at «du må i forretningslivet til enhver tid være villig til å gi opp alt du har for å gjøre noe nytt». Som etablert familiemann er ikke dette noe jeg selv kan leve etter. Men det handler litt om å tenke «hva er det verste som kan skje?», som ofte ikke er særlig ille, og kline til med nye tiltak. Dette var for eksempel tankegangen da vi startet UiN, eller i fjor da vi tok initiativ rundt PropTech. Det starter med at man tar litt risiko på bekostning av eget navn og rykte, men jeg tenker generelt at «ting som regel går bra», så får man bare se, sier han. – Du er særlig interessert i byutvikling og PropTech, hvorfor det? – Eiendomsutvikling er engasjerende. Fagfeltet involverer et bredt spekter av fag­ områder, hvor man har alt fra kompleks juss, politikk, myndighetshåndtering, forhandlinger mellom private parter og med det o ­ ffentlige


PROFIL — — Navn: Henrik Botten Taubøll — — Alder: 33 år — — Utdannelse: Advokat fra UiO — — Arbeidsplass: Advokat i ­A dvokatfirmaet BAHR — — Aktuell: Nestleder i Ung i Næringseiendom — — Status: Gift og har Johan på snart 11 måneder

N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

1 41


og så ­videre. Det har vært ­spennende å være med på å utvikle denne delen av eiendoms­ avdelingen hos BAHR og jeg trives godt med å ­jobbe med dette. Det i­nvolverer også mye tverr­faglig arbeid noe som har medført svært tett ­ jobbing s­ammen med noen av Norges flinkeste ­arkitekter, ­svarer han og påpeker at tverr­faglighet er viktig, og k­ommer med et ­eksempel: – Da vi jobbet med Fornebuporten hadde vi et stramt tids­ skjema. Det viste seg i arbeidet at a­dvokatene og a­rkitektene hadde svært mange delvis overlappende ­ arbeids­ oppgaver, det være seg arbeid med regulerings­ planer, seksjonering, håndtering av kommunen, svar på naboklager, arbeid med dispensasjonssøknader osv. Dette er ofte tungt juridisk regulerte områder, men hvor ­ arkitektens faktiske ­ argumentasjon er det s­ entrale. Vi fikk da svært mye ut av å sette oss ned ­sammen med arkitektene i DARK (nå: Grape) og jobbe sammen. Denne arbeids­ formen har jeg videre­ ført sammen med særlig Maren Bjerkeng i Grape, hvor vi jobber ­sammen mot klienter omtrent hver uke. Gunnar Bøyum, administrerende direktør i Aspelin Ramm, beskriver Taubøll som våkenog fremoverlent. Han opplever han som full av ideer og en mester på nettverksbygging. De har hatt mye kontakt om PropTech, en trend 142

i markedet som Taubøll synes er spennende. Da han ble satt ved siden av Anders Mjåset fra MESH på Citykonferansen i 2017 kom det klart frem at han satt på et stort nettverk med folk som var interessert å investere i nærings­ eiendom, mens Mjåset satt på et stort nettverk med gründere. – Vi bestemte oss da for å koble disse ­aktørene sammen og arrangerte PropTEch #1 i fjor. Dette ble en suksess og for selskaper som Spacemaker og Disruptive Technologies som presenterte for markedet da, gikk det bra. Det ga oss også et godt nettverk inn i det norske start-up-scenen, sier han. – Og som alt annet blir det mer spennende jo mer man lærer om det. Ved å sitte i Prop­ Tech-juryen til EXPO Real har jeg blitt kjent med utrolig mange utenlandske PropTech-­ organisasjoner, investorer og start-ups noe som ytterligere har økt engasjementet for dette, fortsetter han. Kilder opplyser at Taubøll ikke bare har et godt nettverk i Norge, men også har venner i toppen av selskaper som WeWork, store inter­ nasjonale opp­kjøpsfond og i den internasjonale PropTech-scenen. Taubøll tror det er viktig for bransjen å følge med på fremtidens trender. – Disrupsjon skjer i så mange bransjer, og N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

en trend er at det alltid skjer utenfra. Netflix, Uber og AirBnb er alle selskaper som kom fra utsiden og endret sine respektive bransjer. Dette kan skje også innen eiendom. BREDT ENGASJEMENT Taubøll er interessert i mye forskjellig, og han påpeker at folk rundt han synes at han leser veldig variert og kanskje til og med litt sært. – Jeg har en veldig interesse for å lære nye ting. Min far er professor i nevrologi på Riks­ hospitalet og gjennom ham har jeg blitt introdusert til mye spennende innen hjerne­forskning og bevissthetsforskning, sier ­advokaten, og tar opp sist bokkjøp fra en pose – «Syv leksjoner i fysikk». Når det kommer til eiendom synes han det er fascinerende å følge verdenstrenden mot at flere og flere bor i byer og den økte ­urbaniseringen. – Det skjer også veldig mye utvikling in­ nen teknologi. Vi ser nå store selskaper som Google gå inn i eiendomsutvikling. De ser at aktørene som utvikler eiendom har store marginer og sier, «vi har en rå tech-plattform, masse tilgjengelig kapital og de smarteste ­folka i hele verden. Hvor vanskelig kan det være å lære seg eiendom da?». Videre ser man selskaper som WeWork gjøre hele innholds–


RETAILSPESIALISTEN SOM RÅDGIR OG HJELPER DEG Å FINNE RETT LEIETAKER

Kontakt oss på ncmd.no

Vi i NCM Development har spesial­ kompetanse­, og er en unik rådgiver innen: • Utvikling og utleie • Etableringsbistand • Analyse og strategi Unik bredde i tjenester og kompetanse gir et solid utgangspunkt for et godt byliv, spennende kjøpesenterutvikling eller butikketablering.


– Eiendomsutvikling er engasjerende. Fagfeltet involverer et bredt spekter av fag­områder, hvor man har alt fra kompleks juss, politikk, myndighetshåndtering, forhandlinger mellom private parter og med det offentlige og så videre. HENRIK BOTTEN TAUBØLL

leveransen ut mot sluttbruker. I ­London er de for ­eksempel største kontor­leietaker – og her snakker vi et selskap som er under 10 år gammelt. ­Kombiner dette med alt som skjer med AI, blokchain, smartbygg-tekno­logi og så ­videre, så kommer det til å skje store ­endringer. Dette er fascinerer meg, gjentar han. Byutviklingen i Oslo er et annet emne han er opptatt av. – Eiendomsutvikling er å være med på selve byutviklingen i Oslo. Eiendom og særlig eiendoms­ utvikling er jo også samfunns­ utvikling og interessant. Det er spennende å kunne være med på å gjøre Oslo til et godt sted å bo, men også et godt sted å jobbe og drive næringsutvikling, fremhever han. Når det gjelder mangler i egen bransje frem­ hever han blant annet UiNs fokus på å gjen­ speile mangfoldet i samfunnet. – Bransjen var relativt grå og manns­ dominert da jeg begynte, men jeg synes det 144

N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

har forbedret seg vesentlig bare på de årene jeg har vært i arbeidslivet. Interessen for ny teknologi er veldig todelt, en del av b ­ ransjen anerkjenner ikke at noe er på gang og ø ­ nsker ikke å forholde seg til dette. Den andre ­delen er svært opptatt av dette og veldig frem­overlent. Jeg tror nok det i det minste er lurt å anerkjenne at noe er på gang i dag, sier han. På spørsmål om hvilket mål han har ­karrieremessig og hvor han er om 10 år, svarer Taubøll: – Jeg brenner for eiendom og trives særlig godt med å jobbe i grensesnittet mellom ­eiendomsutvikling og ny teknologi. Det er ikke mer enn seks og et halvt år siden jeg begynte i arbeidslivet, så det er vanskelig å vite hvor man er om 10 år. Det er mye spennende som skjer nå, både i Norge og internasjonalt, og ut­ viklingen går raskere enn noensinne, men er nok fortsatt i bransjen ja!


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside

ADVOKAT

ADVOKAT

arntzenlegal

Arntzen Legal

Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS

A: St. Olavs plass, 0130 Oslo

A: C. J. Hambros plass 2 D, 0164 Oslo

P: PB 7051 T: 982 07 111 E: petterdragvold@arntszenlegal.com

P: PB 7086 St. Olavs pl., NO-0130 Oslo T: (+47) 21 93 10 00 E: pch@foyentorkildsen.no

Spesialområdet til Arntzenlegal er skatt og fast eiendom. Vi besitter denden nødvendige byggfagligekompetansen som er en forutsetning for å sikre en optimal og effektiv skatte- og avgiftsmessige behandling.

Spesialisering og forretningsforståelse sikrer det gode sluttresultatet.

W arntzenlegal.com

W foyentorkildsen.no

ADVOKAT

ADVOKAT

W dlapiper.com

DLA Piper

Advokatfirmaet Grette DA

A: Bryggegata 6

A: Filipstad Brygge 2, 0252 Oslo

P: PO Box 1364 Vika, N-0114 Oslo T: 24 13 15 00 E: magnus.lutnas@dlapiper.com

P: PB 1397 Vika, 0114 Oslo T: 22 34 00 00 E: firmapost@grette.no

DLA Pipers eiendomsadvokater har lang erfaring, faglig tyngde og solide referanser fra bistand knyttet til omsetning, utvikling, forvaltning, og leie av eiendom.

Vi bistår både de største eiendomsaktørene, mindre private selskaper og offentlige organer som på ulike måter opptrer i eiendomsmarkedet. Denne bredden gjør oss godt i stand til å tilpasse våre råd til den enkeltes behov.

W www.grette.no

/DLAPiperNorway/

ADVOKAT

146

/AdvokatfirmaetGrette/

ADVOKAT

Advokatfirmaet Hjort DA

Hammervoll Pind

A: Akersgata 51, 0180 Oslo

A: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo

P: PB Box 471 Sentrum 0105 Oslo T: 22 47 18 00 E: advokatfirmaet@hjort.no

P: PB 6613 St. Olavs plass, 0129 Oslo T: 22 94 40 00 E: post@hammervollpind.no

Vi bistår flere av landets største eiendomsutviklere med rådgivning og tvisteløsning i alle faser av eiendomsprosesjekter. vi harlang erfaring og kompetanse, med særskilt styrke innen plan- og bygningsrett og tomtefeste. W hjort.no

/Advokatfirmaet-Føyen-Torkildsen-AS/

Kunnskap. Engasjement. Resultater.

W hammervollpind.no

/AdvokatfirmaetHjort/

N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

Hammervoll Pind er et advokatfirma som er spesialisert mot eiendoms- og entreprisebransjen, og har et sterkt kompetansemiljø innen restrukturering og maritim juss.

/HammervollPind/


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside

ADVOKAT

ANSKAFFELSESBISTAND

SANDS

Confidon AS

A: Cort Adelers gate 33, 0254 Oslo

A: Bogstadveien 6, 0355 Oslo

P: PB 1829 Vika 0123 T: 22 81 45 00 E: lawyers@sands.no

P: Bogstadveien 6, 0355 Oslo T: 959 00 999 E: post@confidon.no Besparende mellomledd

Steenstrup Stordrange er totalleverandør av juridiske tjenester til våre klienter innenfor næringseiendomsfeltet.

W www.sands.no

W www.confidon.no

/steenstrupstordrange/

BANK

/confidonas/

BRANNVERN

Pareto Bank

Firesafe

A: Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo

A: Robsrudskogen 15, 1470 Lørenskog

P: PB 1823 Vika, 0123 Oslo T: 24 02 81 20 E: post@paretobank.no

P: Robsrudskogen 15, 1470 Lørenskog T: 09110 E: firmapost@firesafe.no

Vi kan eiendomsmarkedet i Oslo og Akershus, og hjelper våre kunder med prosjekt- og risikovurderinger. Sammen finner vi den beste finansielle løsningen.

Firesafe er landsdekkende totalleverandør innen brannsikring. Vi leverer branntekniske tjenester til alle typer bygg, i alle faser, samt kurs innen brannvern og brannvernledelse.

W pareto.no

W firesafe.no

CATERINGTJENESTER

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

W fazer.com

Markedsekspertise: Kontormøbler. Confidon gir din bedrift tyngde i møte med møbelforhandler og interiørarkitekt.

/firesafenorge/

Fazer Food Services AS

Anthon B. Nilsen Eiendom

A: Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo

A: Rådhusgata 27, 0158 Oslo

P: PB 1375, Brygge 1, 0252 Oslo T: 23 89 79 00 E: aste.haukvik@fazer.com

P: PB 776, Sentrum 0106 Oslo T: 24 14 54 90 E: kundesenter@abne.no

Nordens ledende leverandør av kantine- og cateringtjenester, og drifter kantiner under merkenavnet Wilberg. Vi er matspesialister med faglærte kokker som lager mat fra bunnen av. Vi tilbyr alt fra enkle til mer eksklusive kantineløsninger, skreddersydd etter dine behov.

Vi utvikler og forvalter næringseiendom. Sammen med oppdragsgiver – eller i egen regi – erverver og utvikler vi tomter og bygninger til arealer som er formålstjenlige for dagens og morgendagens behov. Vi er våre oppdragsgiveres partner i hele utviklingsprosessen. W abne.no

/fazernorge/

N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

/abneno/

147


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

W www.avantor.no

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

Avantor AS

Bane NOR Eiendom AS

A: Nydalsveien 28, 0483 Oslo

A: Schweigaards gate 23, 0048 Oslo

P: PB 4538, 0404 Oslo T: 454 85 400 E: post@avantor.no

P: PB 1800 Sentrum T: 05280 E: eiendom@banenor.no

Forvaltning og drift av over 300.000 kvm eiendom og ledende aktør i Nydalen. Avantor er byutvikler og har bred kompetanse innen forvaltning, drift, utvikling og utleie av næringseiendom.

Norges ledende knutepunktutvikler. Eier, utvikler og forvalter eiendom på og ved knutepunkt.

W banenoreiendom.no

/Avantor/

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

Braathen Eiendom

Bryn Eiendom AS

A: Haakon VIIs gate 2, 0161 Oslo

A: Nils Hansensvei 2 0667 Oslo

P: PB 1915 Vika 0124 Oslo T: 23 12 23 12 E: post@braatheneiendom.no

P: PB 6620 Etterstad 0607 Oslo T: 23 37 98 00 E: firmapost@bryneiendom.no

En annen standard.

Største utleier på Bryn!

W braatheneiendom.no

W bryneiendom.no

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

/Bryn-Eiendom/184817361546962/

DNB Næringseiendom AS

Eiendomsspar

A: Dronning Eufemias gate 30, Bjørvika 0021 Oslo

A: Olav Vs gate 6

P: Dronning Eufemias gate 30, Bjørvika 0021 Oslo T: 815 44 100 E: leiekontor@dnb.no

P: PB 1350 Vika 0113 OSLO T: 22 33 05 50 E: post@eiendomsspar.no

Din suksess er vår suksess.

Solid – Profesjonell – Fremtidsrettet

W leietakerdnb.no

14 8

/banenoreiendom/

W eiendomsspar.no

N °3 201 8 |

estate M AGAS IN


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

W fram.no

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

Fram Eiendom

Fabritius Gruppen AS

A: Karenslyst Alle 2, 0278 Oslo

A: Ruseløkkveien 14, 0251 Oslo

P: PB 515, Skøyen 0214 Oslo T: 22 12 25 50 E: post@fram.no

P: PB 6872, Rodeløkka 0504 Oslo T: 23 17 24 50 E: post@fabritius.no

Områdene er: Oslo Vest, Sentrum, Skøyen, Majorstuen, Ullevål, Lysaker og Økern.

Fabritius Gruppen er en betydelig eiendomsaktør med fokus på utvikling og forvalting av næringseiendom i stor-Oslo.

W www.fabritius.no

/FramEiendom/

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

Ferd Eiendom

FORTIN AS

A: Strandveien 50 1366 Lysaker

A: Sommerrogata 13-15, 0255 Oslo

P: PB 34, 1324 Lysaker T: 67 10 80 00 E: ferdeiendom@ferd.no

P: PB 2500 Solli, 0202 Oslo T: 23 08 41 60 E: jan.kjetil.skaug@fortin.no

Ferd Eiendom er en aktiv eiendomsinvestor med ansvar for all eiendomsvirksomhet i Ferd-konsernet.

FORTIN er et eiendomsselskap som eier, forvalter og drifter attraktive næringseiendommer i Norge og Sverige.

SOSIALE ENTREPENØRER

W ferd.no

W fortin.no

/johan.h.andresen/

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

Karlander Invest AS

KLP Eiendom

A: Nedre Vollgt. 1, 0158 Oslo

A: Dronning Eufemias gate 10, 0191 Oslo

P: PB 1785 Vika, 0122 Oslo T: 22 33 72 80 E: post@kinvest.as

P: PB 400 Sentrum, 0103 Oslo T: 05554

Med et langsiktig perspektiv forvalter og utvikler vi bolig og næringseiendom i sørøst Norge.

KLP Eiendom er et av Nordens største eiendomsselskaper. Vi utvikler og forvalter kontorbygg, kjøpesentre, hoteller, tomter og prosjekter, og skaper møteplasser hvor mennesker trives og kan realisere sitt potensial.

W kinvest.as

W klpeiendom.no

N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

/klpeiendom/

149


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

Loe Utvikling AS

Myren Eiendom AS

A: Sjølyst Plass 2, 0278 Oslo

A: Sandakervn. 24C, Bygg B, 0401 Oslo

P: Sjølyst Plass 2, 0278 Oslo T: 911 91 669 / 991 11 090 E: post@loeutvikling.no

P: PB 4218 Nydalen, 0401 Oslo T: 22 87 19 00 E: post@myreneiendom.no

Skaper nytt ved å utfordre det etablerte! Utvikler av næringseiendom i Oslo-området. Spisskompetanse på tomteutvikling og transformasjon. Loe-gruppen – en ledende bransjeaktør siden 1933.

Myren Eiendom AS ble etablert i 1997 og har som eneste formål å leie ut og utvikle Myrens Verksted.

W loe.no

W myreneiendom.no

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

W mustadeiendom.no/

Mustad Eiendom

NCC Property Development AS

A: Mustads vei 10, 0283 Oslo

A: Østensjøveien 27, 0661 Oslo

P: Mustads vei 10, 0283 Oslo T: 22 73 63 00 E: firmapost@mustadeiendom.no

P: PB 93 Sentrum 0101 T: 22 98 68 00 E: firmapost.pd@ncc.no

Mustad Eiendom er ledende utvikler og forvalter av næringseiendom på Lysaker.

Vi utvikler, leier ut og selger næringseiendommer i vekstmarkeder. Med kvalitetsløsninger som skaper verdi for kunder og samfunnet, skaper vi langsiktige og bærekraftige miljøer som både mennesker og bedrifter trives i. Vi bygger morgendagens samfunn. W ncc.no

/mustadeiendom/

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

W nhp.no

15 0

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

NHP Eiendom

Njord Real Estate AS

A: Kongensgate 16, 7011 Trondheim

A: Dronning Mauds gate 1, N-0250 Oslo

T: 73 89 69 00

P: Dronning Mauds gate 1, N-0250 Oslo T: 23 00 32 50 E: gs@njordrealestate.no

Vi utvikler, bygger og forvalter næringseiendom over hele landet ved de mest sentrale knutepunktene med fokus på lager- og logistikk, industri, handel.

Investor og forvalter av næringseiendom med utviklingspotensial.

W LinkedIn/ NHP Eiendom

W njordrealestate.no

N °3 201 8 |

estate M AGAS IN


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

Oslo Areal

OXER Eiendom

A: Karenslyst allé 8B, 0278 Oslo

A: Drengsrudbekken 12, 1383 Asker

P: PB 533, Skøyen, 0214 Oslo T: 24 11 75 00 E: post@osloareal.no

P: PB 420, 1373 Asker T: 66 98 74 00 E: post@oxer.no

Oslo Areal har som mål å være en miljøbevisst utleier for dagens og morgendagens leietakere.

Vår solide kunnskap og brede erfaring gjør oss godt rustet til å bidra i fremtidsrettede, komplekse prosjekter. Vi eier og forvalter ca. 220.000 kvm eiendom i området Drammen, Asker, Oslo Nord og Enebakk.

W osloareal.no

W oxer.no

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSUTVIKLING

W peab.no

Peab Eiendomsutvikling AS

Ragde Eiendom

A: Strandveien 17, 1366 Lysaker

A: Gladengveien 3b, 0661 Oslo

P: PB 143, 1325 Lysaker T: (+47) 23 30 30 00 E: info@peab.no

P: Gladengveien 3b, 0661 Oslo T: 22 62 62 20 E: post@ragde.no

Peab er et av Nordens ledende bygg- og anleggsselskap med ca. 15.000 ansatte. Peab har gjennom snart 60 år vært et solid selskap og omsetter i dag for ca. SEK 54 mrd. i året. Vi utvikler og selger boliger i egenregi og i samarbeid med andre.

Ragde Eiendom AS er et eiendomsselskap i sterk vekst som driver med utleie, samt kjøp og salg av bolig- og næringseiendom.

W ragde.no

/peabnorge/

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

W sparebank1.no

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

SpareBank1 Forsikring AS

Stor-Oslo Eiendom

A: Hammersborggate 2, 0106 Oslo

A: Kirkegata 17, 0153 Oslo

P: Hammersborggate 2, 0106 Oslo T: 21 02 50 50 E: post.eiendom@sparebank1.no

P: PB 606, Sentrum, 0106 Oslo T: 21 60 52 20 E: post@soeiendom.no

Vi er husverter for nesten 300 leietakere fordelt på 14 bygg. Hovedtyngden av vår eiendomsportefølje ligger sentralt til i Oslo Sentrum og på Skøyen.

Vi er en partnereid utvikler og investeringspartner, med eiendomsutviklingsprosjekter med en realisasjonsverdi på NOK 17 mrd. Primærkompetansen er på bolig, kontor, hotell, logistikk. Vi har erfaring fra transaksjon, finansiering, myndighetsbehandling, utvikling, prosjektledelse. W soeiendom.no

/SpareBank1/

N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

15 1


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

W skullerudpark.no

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

Skullerud Park

SpareBank1 Forsikring AS

A: Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

A: Hammersborggate 2, 0106 Oslo

P: Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo T: 22 62 80 00 E: andrea@aoe.no

P: Hammersborggate 2, 0106 Oslo T: 21 02 50 50 E: post.eiendom@sparebank1.no

I Skullerud Park fokuserer vi på samhandling på tvers av bedriftene i parken for at du som leietaker kan dra nytte av å sitte i et større fellesskap. Sånt skapes det verdier av.

Vi er husverter for nesten 300 leietakere fordelt på 14 bygg. Hovedtyngden av vår eiendomsportefølje ligger sentralt til i Oslo Sentrum og på Skøyen.

W sparebank1.no

/skullerudpark/

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

SKB Eiendom AS

Thon Eiendom

A: Kirkegata 15, 0153 Oslo

A: Stenersgata 2, 0105 Oslo

P: PB 399 Sentrum, 0103 Oslo T: 22 40 57 00 E: post@skb.no

P: PB 489 Sentrum, 0105 Oslo T: 23 08 00 00 E: post@thoneiendom.no

SKB Eiendom AS eier og forvalter, direkte og gjennom datterselskaper, en eiendomsmasse på omkring 150.000 kvadratmeter.

Thon Eiendom er eiendomsdivisjonen i Olav Thon Gruppen, og er ledende innen kjøpesenter og næringseiendom. Vi forvalter ca. 475 eiendommer i Norge og 25 i utlandet. Leieinntektsnivå på kr 5,2 mrd.

SKB Eiendom AS eies av Stiftelsen Kaare Berg.

W skb.no

W thoneiendom.no

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

/thoneiendom/

Telenor Eiendom Holding AS

Varde-Eiendom AS

A: Snarøyveien 30, 1360 Fornebu

T: 932 02 550 E: helge.hellebust@vardeeiendom.no

P: Snarøyveien 30, 1360 Fornebu T: 09011 E: telenor.eiendom@telenor.com Inspiring and sustainable facilities where ideas are created.

W telenoreiendom.no

15 2

/SpareBank1/

Varde-Eiendom AS er et eiendomsutviklingsselskap med boligfokus i Stor-Oslo. Vi søker aktivt etter nye prosjekter. Vi kan raskt gi deg en vurdering av utbyggingsmulighetene og verdien av din eiendom.

W vardeeiendom.no

N °3 201 8 |

estate M AGAS IN


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside

EIENDOMSFORVALTER

EIENDOMSFORVALTER

Aberdeen Asset Management

Avantor AS

A: Henrik Ibsens gate 100, 0230 Oslo

A: Nydalsveien 28, 0483 Oslo

P: Henrik Ibsens gate 100, 0230 Oslo T: 22 01 27 00 E: post.norway@aberdeen-asset.com

P: PB 4538, 0404 Oslo T: 454 85 400 E: post@avantor.no

Et av Europas ledende selskaper innen kapital- og eiendomsforvaltning, med over 2800 ansatte i 25 land. En betydelig eiendomsvirksomhet og forvalter eiendomsverdier for egne fond og oppdragsgivere. Hovedkontor i Oslo.

Forvaltning og drift av over 300.000 kvm eiendom og ledende aktør i Nydalen. Avantor er byutvikler og har bred kompetanse innen forvaltning, drift, utvikling og utleie av næringseiendom.

W aberdeen-asset.no/norway/

W avantor.no

EIENDOMSFORVALTER

EIENDOMSFORVALTER

/avantor/

Braathen Eiendom

Colliers Property Management ARS AS

A: Haakon VIIs gate 2, 0161 Oslo

A: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo

P: PB 1915 Vika 0124 Oslo T: 23 12 23 12 E: post@braatheneiendom.no

P: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo T: 924 61 209 E: jensmarius.andresen@colliers.com

En annen standard.

For Colliers handler eiendomsforvaltning om å bevare og videreutvikle eiendom. Vi er nå over 50 dedikerte og engasjerte forvaltningsmedarbeidere med en solid portefølje på over 100 eiendommer.

W braatheneiendom.no

W colliers.com

EIENDOMSFORVALTER

EIENDOMSFORVALTER

/Colliersglobal/

Fazenda Asset Management AS

Malling & Co Forvaltning

A: Grunningen 2 0250 Oslo

A: Dronning Maudsgt. 15, 0250 Oslo

P: PB 1421 Vika 0115 Oslo T: 23 01 21 21 E: post@fazenda.no

P: PB 1883 Vika, 0124 Oslo T: 24 02 80 00 E: post@malling.no

Vi skaper merverdier gjennom aktiv forvaltning av eiendomsinvesteringer.

Med over 50 års erfaring har Eiendomshuset Malling & Co befestet sin posisjon som en av landets mest erfarne, største og profesjonelle eiendomsforvaltere av næringseiendom. Vi forvalter en eiendomsportefølje på 2,3 mill kvm på vegne av våre kunder.

W fazenda.no

W malling.no

N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

/mallingco/

15 3


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside

EIENDOMSFORVALTER

W mustadeiendom.no/

EIENDOMSFORVALTER

Mustad Eiendom

OXER Eiendom

A: Mustads vei 10, 0283 Oslo

A: Drengsrudbekken 12, 1383 Asker

P: Mustads vei 10, 0283 Oslo T: 22 73 63 00 E: firmapost@mustadeiendom.no

P: PB 420, 1373 Asker T: 66 98 74 00 E: post@oxer.no

Mustad Eiendom er ledende utvikler og forvalter av næringseiendom på Lysaker.

Vår solide kunnskap og brede erfaring gjør oss godt rustet til å bidra i fremtidsrettede, komplekse prosjekter. Vi eier og forvalter ca. 220.000 kvm eiendom i området Drammen, Asker, Oslo Nord og Enebakk.

W oxer.no

/mustadeiendom/

EIENDOMSFORVALTER

W scandinaviegaarden.no

EIENDOMSFORVALTER

Scandinaviegaarden

Totalplan

A: Karl Johans gate 8, 0154 Oslo

A: Sandakerveien 24D, 0473 Oslo

P: Karl Johans gate 8, 0154 Oslo T: (+47) 488 51 990 E: bjorn@scandinaviegaarden.no

P: PB 4218 Nydalen, 0401 Oslo T: 900 24 448 E: info@totalplan.no

Vi legger vekt på tett og nær oppfølging av selskapets leietakere.

Over 25 års erfaring med utleie av lager, kontor og kombinasjonseiendommer i Oslo Nord og Romerike.

W totalplan.no

/scandinaviegaarden/

EIENDOMSRÅDGIVNING

W caverion.no

15 4

EIENDOMSRÅDGIVNING

Caverion Norge

Multiconsult

A: Ole Deviks vei 10, 0666 Oslo

A: Nedre Skøyenvei 2, 0276 Oslo

P: Ole Deviks vei 10, 0666 Oslo T: 22 87 40 00 E: info@caverion.no

P: PB 265 Skøyen 0213 Oslo T: 21 58 50 00 E: oslo@multiconsult.no

Vi er en ledende teknisk totalentreprenør. Vi designer, produserer, drifter og vedlikeholder brukervennlige og energieffektive tekniske løsninger. Vår styrke er kompetanse og tjenester som dekker alle tekniske fagområder gjennom hele livssyklusen til bygg og industrianlegg.

Multiconsult er et av Norges og Nordens ledende miljøer innenfor rådgivning og prosjektering.

W multiconsult.no

/Caveriongroup/

N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

/Multiconsult/


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside

EIENDOMSRÅDGIVNING

W gk.no

EIENDOMSRÅDGIVNING

GK Gruppen AS

NCM Development AS

A: Ryenstubben 12, 0679 Oslo

A: Akersgaten 43, N-0158 Oslo

P: PB 70 Bryn, 0611 Oslo T: 22 97 47 00 E: post@gk.no

P: Akersgaten 43, N-0158 Oslo T: (+47) 23 11 89 00 E: post@ncmd.no

GK installerer og vedlikeholder alt av teknikk i alle typer bygg. Vi har rørleggere, elektrikere, ventilasjonsteknikere og fagfolk innen kuldeteknikk, byggautomasjon, sikkerhet og energiledelse.

Retailspesialisten som rådgir og hjelper deg å finne rett leietaker. Bistår i utvikling og etablering av handelsparker, kjøpesenter, restauranter og alt innen retail.

W ncmd.no

/GKInneklima/

EIENDOMSRÅDGIVNING

EIENDOMSRÅDGIVNING

STEMA Rådgivning

Sweco Norge AS

A: Bryggegata 14, 0250 Oslo

A: Drammensveien 260, 0283 Oslo

P: Bryggegata 14, 0250 Oslo T: 63 99 44 40 E: post@stema-r.no

P: PB 80 Skøyen, NO-0212 Oslo T: (+47) 67 12 80 00 E: post@sweco.no

SR leverer prosjektledelse, byggeledelse, prosjekteringsledelse, taksering og HMS/ SHA- og KS-rådgivning. Dessuten utfører vi prosjektutvikling og eiendomsutvikling, samt uavhengig kontroll.

Europas største rådgiverselskap innen teknikk, miljø og arkitektur. Våre 14 500 ingeniører, miljøeksperter og arkitekter jobber hver dag med å planlegge og utforme fremtidens byer og samfunn. Vi har tverrfaglig kompetanse til å se helhetsbildet.

W stemaradgivning.no

W sweco.no

EIENDOMSSERVICE

EIENDOMSSERVICE

W caverion.no

/SwecoNorge/

Caverion Norge

GK Gruppen AS

A: Ole Deviks vei 10, 0666 Oslo

A: Ryenstubben 12, 0679 Oslo

P: Ole Deviks vei 10, 0666 Oslo T: 22 87 40 00 E: info@caverion.no

P: PB 70 Bryn, 0611 Oslo T: 22 97 47 00 E: post@gk.no

Vi er en ledende teknisk totalentreprenør. Vi designer, produserer, drifter og vedlikeholder brukervennlige og energieffektive tekniske løsninger. Vår styrke er kompetanse og tjenester som dekker alle tekniske fagområder gjennom hele livssyklusen til bygg og industrianlegg.

GK installerer og vedlikeholder alt av teknikk i alle typer bygg. Vi har rørleggere, elektrikere, ventilasjonsteknikere og fagfolk innen kuldeteknikk, byggautomasjon, sikkerhet og energiledelse.

W gk.no

/Caveriongroup/

N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

/GKInneklima/

15 5


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside

EIENDOMSSERVICE

W iss.no

EIENDOMSSERVICE

ISS Eiendom

Oslo Stillas & Fasade AS

A: Smeltedigelen 1 - Kværnerbyen 0195 Oslo

A: Karoline Kristiansens vei 5, 0661 Oslo

P: PB 132 Økern, 0509 Oslo T: 05155

P: Karoline Kristiansens vei 5, 0661 Oslo T: 22 35 35 95 E: post@stillasbygging.no

ISS Eiendom - en komplett leverandør av eiendomstjenester

Din ekspert og samarbeidspartner på stillas i Oslo.

W stillas-fasade.no

/issworld

ELEKTRISKE INSTALLASJONER

W datek-inst.no

ELEKTRISKE INSTALLASJONER

Datek Installasjon AS

Wennevolds Elektro AS

A: Sinsenveien 53A, 0585 Oslo

A: Pottemakerveien 2, 0903 Oslo

P: Sinsenveien 53A, 0585 Oslo T: 22 88 66 00 E: datek@datek-inst.no

P: PB 167, Kalbakken T: 23 06 87 50 E: info@wennevolds.no

Datek Installasjon AS er en av Oslos største el entreprenører. – Prosjektering og levering av elbillading – intelligent kameraovervåking av bygg og områder uten vektere.

Totalleverandør av elektriske installasjoner.

W wennevolds.no

/DatekInstallasjonas/

ENTREPRENØR

W moelven.no

15 6

OSLO STILLAS & FASADE AS

ENTREPRENØR

Moelven Modus

Modulvegger Oslo AS

A: Asfaltveien 1, 2050 Jessheim

A: Gladengveien 14, 0661 Oslo

P: PB 63, 2051 Jessheim T: 06050 E: post.modus@moelven.no

P: PB 6269, 0603 Oslo T: 23 24 22 00 E: mvo@modulvegger.no

Moelven Modus AS er Nordens ledende produsent og leverandør av fleksible romløsninger for næringsbygg.

Glassvegger – kontorskillevegger – himlinger. Se våre produkter på www.modulvegger.no

W modulvegger.no

/Moelven/

N °3 201 8 |

estate M AGAS IN


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside

FORVALTNINGSSYSTEM

FORVALTNINGSSYSTEM

Aareon Norge AS

ON Property AS

A: Karl Johans Gate 5 , 0154 Oslo

A: Bragernes Torg 12, 3017 Drammen

P: Karl Johans Gate 5 , 0154 Oslo T: 915 41 299 E: info@aareon.no

P: Bragernes Torg 12, 3017 Drammen T: 401 68 619 E: post@on.no

Aareon (tidl. Incit AS) hjelper eiendomsaktører å øke kundefokus og lønnsomhet. Vi gjør dette med støtte fra Incit Xpandmarkedets mest effektive eiendoms- og finanssystem.

Forvaltning og regnskap i ett system er tidsbesparende og oversiktlig.

W aareon.no

W on.no

FACILITY SERVICE

FACILITY SERVICE

4Service

Kirkestuen AS

A: Sandviksveien 26, 1363 Høvik

A: Huk Aveny 25, 0287 Oslo

P: Sandviksveien 26, 1363 Høvik T: 400 65 067 E: marius.pedersen@4service.no

P: Huk Aveny 25, 0287 Oslo T: 908 71 480 E: ole@kirkestuenas.no

Norges mest veldrevne og ettertraktede leverandør av Facility Service og forpleiningstjenester til offshore installasjoner, anleggsleirer, private og offentlige bedrifter: BILLIGERE, SMARTERE, SMIDIGERE, BEDRE. Løsninger som passer dine behov.

Kirkestuen AS er en av Oslos ledende håndverksentreprenører innen rehabilitering/ restaurering av alle typer tak, fasade og leietagertilpasninger. Vi har over 30 års erfaring med dyktige fagarbeidere på laget.

W 4service.no

W kirkestuenas.no

GRAFISKE TJENESTER

INTERIØRARKITEKT / INTERIØRTJENESTER

/kirkestuenas/

Merkur Grafiske AS

Ramsøskar Interiørarkitekter AS

A: Stanseveien 9, 0975 Oslo

A: Pilestredet 15A, 0164 Oslo

P: PB 25 Kalbakken N-0901 T: (+47) 41 27 62 08 E: lars.b@merkurtrykk.no

P: Pilestredet 15A, 0164 Oslo T: 459 11 251 E: info@ramsoskar.no

Merkur Grafisk AS ønsker å være din leverandør av grafiske tjenester. Vi er en av Norges ledende, største, og mest solide grafiske leverandører.

Optimal utnyttelse, fremtidsrettede løsninger og attraktive miljøer gir økt verdi. Med helhetsforståelse, erfaring og fagkunnskap tar vi næring, bolig, hotell og restaurant til sitt fulle potensial.

W merkurgrafisk.no

W ramsoskar.no

N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

/ramsoskar.no/

15 7


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside

INTERIØRARKITEKT / INTERIØRTJENESTER

W moelven.no

INTERIØRARKITEKT / INTERIØRTJENESTER

Moelven Modus

Modulvegger Oslo AS

A: Asfaltveien 1, 2050 Jessheim

A: Gladengveien 14, 0661 Oslo

P: PB 63, 2051 Jessheim T: 06050 E: post.modus@moelven.no

P: PB 6269, 0603 Oslo T: 23 24 22 00 E: mvo@modulvegger.no

Moelven Modus AS er Nordens ledende produsent og leverandør av fleksible romløsninger for næringsbygg.

Glassvegger – kontorskillevegger – himlinger.

W modulvegger.no

/Moelven/

IT-LØSNINGER

W norconsult.com

KANTINETJENESTER

Norconsult

Fazer Food Services AS

A: Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika

A: Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo

P: PB 626, 1304 Sandvika T: 67 57 10 00 E: firmapost@norconsult.com

P: PB 1375, Brygge 1, 0252 Oslo T: 23 89 79 00 E: aste.haukvik@fazer.com

Norconsult Informasjonssystemer tilbyr ledende bransjeløsninger for prosjektstyring, forvaltning og utvikling av eiendom.

Nordens ledende leverandør av kantine- og cateringtjenester, og drifter kantiner under merkenavnet Wilberg. Vi er matspesialister med faglærte kokker som lager mat fra bunnen av. Vi tilbyr alt fra enkle til mer eksklusive kantineløsninger, skreddersydd etter dine behov. W fazer.com

/Norconsult/

KANTINETJENESTER: LEVERANDØR

W metos.com/aligroup.com

15 8

Se våre produkter på www.modulvegger.no

/fazernorge/

NÆRINGSMEGLER

Metos AS

Cushman & Wakefield Realkapital

A: Rosenholmveien 4A, 1203 OSLO

A: Kronprinsesse Märthas plass 1, 0160 Oslo

P: P.Boks 184 Oslo T: 924 28 860 E: metos.norway@metos.com

P: PB 1921 Vika T: (+47) 23 11 68 68 E: post@cwrealkapital.com

Metos er leverandør av storkjøkkenutstyr, systemer og tilhørende innredninger. Vi tilbyr nøkkelferdige kjøkkenløsninger til det profesjonelle markedet i hele den nordiske regionen. Vår hovedbase i Norge er i Oslo. Metos er en del av det italienske konsernet AliGroup.

Vi har mer enn 30 års erfaring fra markedet for næringseiendom innen transaksjoner, leietakerrådgivning, retail, verdivurdering og analyse. Hos oss møter du et innovativt og kompetent eiendoms- og finansmiljø som har fokus på gjennomføring. W cwrealkapital.no

/Metos/

N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

/CWRealkapital.no/


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside

NÆRINGSMEGLER

PERSONALRESTAURANT

Malling & Co Markets

De 3 Stuer

A: Dronning Maudsgt. 15, 0250 Oslo

T: 974 00 100 E: de3stuer@de3stuer.no

P: PB 1883 Vika, 0124 Oslo T: 24 02 80 00 E: post@malling.no Vi bidrar til å skape verdier for gårdeier ved utleie av næringseiendom gjennom: lokalkunnskap om næringseiendomsmarkedet i Oslo, Drammen og Stavanger; inngående kunnskap om rådende markedsvilkår, og god oversikt over tilbud- og etterspørsel etter næringslokaler. W malling.no

Vi driver personalrestauranter etter et gjennomarbeidet og kvalitetssikret driftskonsept. Vi har i over 30 år levert kvalitet og matglede til 25 000 daglige bespisende. Med en sterk hjemmelaget matprofil, og med ambisjon at gjestene skal oppleve en sunn og variert meny. W de3stuer.no

/mallingco/

RENHOLD

RENHOLD

Ren Pluss

2clean AS

A: Gladengveien 14, 0661 Oslo

A: Hovfaret 4, 0275 Oslo

P: PB 6489 Etterstad, 0606 Oslo T: 02517 E: post@renpluss.no

P: Hovfaret 4, 0275 Oslo T: 480 80 400 E: post@2clean.no

Ren Pluss skal levere kundetilpassede renholdstjenester til næringslivet og gjennom dette skape et godt innemiljø og verne om materielle verdier for våre kunder. Din trivsel og dine verdier - vi strekker oss lengre. Ren Pluss er en del av 4Service Gruppen.

Vi er en seriøs renholdsentreprenør som ivaretar dine behov på en profesjonell måte. For oss vil du være en høyt prioritert kunde og du vil få personlig oppfølging. Vi er medlem av NHO Service og Grønt Punkt, er miljøsertifisert og har tariffavtale med NAF.

W renpluss.no

W 2clean.no

N °3 201 8 |

estate M AGAS IN

15 9


Returadresse Estate Media Rådhusgata 26 0151 Oslo

B

Advokatfirmaet Ræder

Bygg og vær trygg Vi har lang erfaring som rådgiver i byggeprosesser. Med solid forståelse for juridiske og politiske prosesser, har vi ditt mål i sikte og sikrer effektiv gjennomføring av ditt prosjekt fra A til Å. Det har gjort oss til en verdsatt samarbeidspartner for eiendomsbesittere, byggherrer, arkitekter og entreprenører. Ta kontakt med oss i dag.

raeder.no

Advokatfirmaet Ræder er en fullservice-leverandør av juridiske tjenester med bred kompetanse og solid gjennomføringsevne. Samtidig er vi smidige nok til å snu oss fort og tilby en kundeoppfølging som er mer personlig, mer energisk og mer oppmerksom. Vi har kompetansen du trenger og strekker oss lenger.

KONTAKTPERSONER: Anders Utne, aut@raeder.no Andreas Frislid, afr@raeder.no Audun Ludvig Bollerud, alb@raeder.no Jøran Kallmyr, jka@raeder.no Thomas Smedal, tsm@raeder.no

Estate Magasin 03 2018  
Estate Magasin 03 2018