__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 64

64

NYHETER

ESTATE 02/20

– Vi vet fra 140 års erfaring at det oppstår muligheter etter krisetider GC Rieber Eiendom er parat til å hjelpe både bedrifter som skal vokse og de som må nedskalere i en omstillingsfase. Selskapet utvikler tre store områder i Bergen.

Av: Tore Årdal

S

iden starten i 1879 har gruppen GC Rieber blitt utviklet gjennom fire generasjoner, både gjennom egen vekst og oppkjøp. Selskapet bærer navnet til sin gründer, Gottlieb Christian Rieber, som startet den første forretningen i Schrøder-gården i Bergen. Det som begynte med grossisthandel for huder og skinn, er i dag en gruppe med nærmere 600 medarbeidere over hele verden – både på sjø og på land. INDUSTRI, SHIPPING OG EIENDOM GC Rieber opererer i dag innenfor de tre hovedsegmentene industri, shipping og eiendom. Den sistnevnte virksomheten har sitt utgangspunkt i tidligere industrieiendommer og lukkede havneområder i Bergen, hvor det ble bygget skip. – Å utvikle slike byområder er en reise i hvordan Norge som industri- og teknologinasjon har utviklet seg til nå, men ikke minst hvordan vi legger til rette for fremtidens arbeidsplasser. Den arbeidsintensive delen av å bygge skip ble flyttet til andre land på 1980- og 1990-tallet. Da kunne disse store områdene brukes til nye og mer kunnskapsintensive arbeidsplasser, hvor det er mennesker og ideer som skal møtes, og ikke hammer, stål og nagle, sier administrerende direktør Tor Instanes i GC Rieber Eiendom.

URBANT INNOVASJONSDISTRIKT – Det handler om transformasjon. Fra verft hvor folk arbeidet for å overleve til et sted de nye jobbskaperne og talentene ønsker å arbeide, bo og leve. GC Rieber arbeider for å skape et urbant innovasjonsdistrikt rundt Damsgårdssundet, hvor flere av Bergens kunnskapsklynger og store ankerinstitusjoner holder til. Det er en interessant byutviklingsreise, som mange byer har gjort på ulike måter. Vi er veldig opptatt av at disse sentrale verftsområdene må bli åpne og inkluderende og fremtidsrettet, og føler et stort ansvar for å gjøre dette riktig, sier han. INVITERENDE FØRSTEETASJER I Solheimsviken er det tidligere området til Bergen Mekaniske Verksteder transformert til en næringspark med hovedvekt på leietakere innen finans- og teknologirelatert virksomhet. – Solheimsviken har i dag ca. 4 000 arbeidsplasser og videreutvikles nå med visjonen Sol/play, Heim/stay og Vik/work. Bygningsmassen endres, og det jobbes med flere konkrete tiltak for å få menneskene til å møtes på dag, kveld og helg. Nøkkelen ligger i å gjøre førsteetasjene åpne og inviterende, sier Instanes.

Profile for Estate Media

Estate Magasin 02/2020  

Estate Magasin 02/2020  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded