Page 1

MAGASINET FOR EIENDOMSBRANSJEN

N°2 2018

Store steg Eiendomsinvestor Alfred Ydstebø Finansprofiler kjøper eiendomsaksjer Ung profil: Anders Bakken Eriksen Akershus med syv ganger så høy ­b efolkningsvekst som Oslo Seks storprosjekter på en veistrekning på 600 meter Det lugger i obligasjonsmarkedet 10 på vei opp Møller Eiendom tenker nytt


Vi har funnet tomten til det nye hovedkontoret deres. Utformingen av bygget gjør vi sammen. Vi har samlet noen av de skarpeste hodene i bransjen og sammen med A-Lab, BundeBygg, CLP, IARK og Newsec skaper vi et nytt og moderne bygg i Oslos ”hot spot”- Nydalen. Her får du helt fra start og første spadetak mulighet til å påvirke og skape løsninger som passer akkurat for ditt selskap. Bygget vil bli på 3800 kvm og vi vil legge til rette for både bil- og sykkelparkering. Form din egen arbeidsplass i naturskjønne og urbane omgivelser. Ta kontakt, sammen kan vi skape bærekraftige og fremtidsrettede næringsbygg.

Vi kan kunsten å utvikle eiendom

NEWSEC Gudmund Harlem E: Gudmund.Harlem@newsec.no T: 922 27 103

SELVAAG EIENDOM Mari Lill Gjerde E: mlg@selvaageiendom.no T: 975 47 808


LINKARKITEKTUR.COM ØVRE TOMTEGATE, FREDRIKSTAD | ØVREVOLLKOLLEN, OSLO | HAREVEGEN, BERGEN | NORDRE TYRESØ SENTRUM, SVERIGE OS SJØFRONT | EIKELANDSOSEN - MULIGHETSSTUDIE | KV FREGATTEN - RÅÅ, HELSINGBORG FOTO: HUNDVEN-CLEMENTS PHOTOGRAPHY | ILLUSTRASJON: MIR OG LINK ARKITEKTUR AS


VI SKAPER ROM FOR BEDRE LIV Hva er god boligarkitektur? Hvordan ser det ut der menneskene skal leve? Helst skal en bolig tåle forandringer i familiesituasjonen og fungere både for voksne, barn og eldre. Hjemmet skal være et sted som aller helst både er nøytral grunn og personlig. Den skal stå seg over tid – være bærekraftig og holdbar, både miljømessig, estetisk og sosialt. Samtidig skal en ny bolig være moderne og attraktiv for markedet. Et avtrykk av vår tid. Med andre ord: Det stilles store krav! Vår visjon: ”VI SKAPER ROM FOR BEDRE LIV” er spesielt viktig for et boligprosjekt, her er brukeren ingen homogen gruppe men et tverrsnitt av befolkningen. Kan en skape et område som er attraktivt og godt for alle fra små barn til eldre så har man et vellykket prosjekt! Mennesket – den som skal bo i huset – vil alltid være den viktigste premissgiveren.


VI SKAL BYGGE BY I SKI Vi har ervervet fem sentrale eiendommer beliggende 200 meters gange fra togstasjonen, med et samlet tomteareal på ca. 11 mål. Stor-Oslo Eiendom ønsker å lage en moderne by, med gode bokvaliteter og servicetilbud. Les mer om utviklingen på www.soeiendom.no

Illustrasjon: Sabine Heine


Fanger matlukt, uten å fange oppmerksomhet Stillegående, effektiv og lett å rengjøre. Bora kjøkkenvifter er selve eksempelet på høy standard, både funksjonelt og designmessig. Dette er markedets mest effektive vifte, laget i solide, rustfrie materialer og med et prisvinnende design. Unn deg et sosialt kjøkken med fritt utsyn og åpne samtaler. Hvem ønsker seg egentlig en stor kasse på veggen?

post@engebretsen.no | engebretsen.no


blake.no


N°2 2018

FOTO: CHRIS AADLAND

NYHETER

ANSVARLIG REDAKTØR: Dag-Jørgen Saltnes, Tlf: 970 55 121, dag@estatemedia.no

VINNERNE UTENFOR DE STØRSTE BYENE

REDAKSJON: Dag-Jørgen Saltnes, Tlf: 970 55 121, dag@estatemedia.no Thor Arne Brun, Tlf: 958 65 656, thor@estatemedia.no Silje Rønne, Tlf: 908 29 393, silje@estatemedia.no Tore Årdal, Tlf: 915 38 544, tore@estatemedia.no Torgeir Hågøy, Tlf: 997 47 171 torgeir@estatemedia.no FOR BESTILLING AV ANNONSER: Jan Erik Pedersen, Tlf: 901 58 211, janerik@estatemedia.no Joakim Nessem, Tlf: 958 35 865, joakim@estatemedia.no Mette Nordtvedt, Tlf: 952 57 015, mette@estatemedia.no Ola Boisen, Tlf: 951 37 283, ola@estatemedia.no Camilla Skouverøe Matheson, Tlf: 995 53 059, camilla@estatemedia.no Heidi Ringlund, Tlf: 905 07 458, heidir@estatemedia.no Michelle B. Csango, Tlf: 901 69 356, michelle@estatemedia.no CEO/ PARTNER: Trond Valle, Tlf: 911 23 334, trond@estatemedia.no LAYOUT OG DESIGN: Blake and Friends, Yvonne Rystad Hannu Nevanlinna TRYKK: UnitedPress Poligrafija corporation, Latvia Forsidefoto: Marius Viken Copyright: Estate Media AS Opplag: 5 500 ANSVARLIG UTGIVER: Estate Media AS, Rådhusgata 26, 0151 Oslo, Tlf: 21 95 10 00, faks: 21 95 10 01, info@estatemedia.no www.estatemedia.no ISSN 1503-559X. Alle rettigheter til formidling av eiendomsartikler tilhører Estate Media AS. Tillatelse av ansvarlig utgiver kreves ved gjengivelse av artikler og illustrasjoner. Magasinet har ikke ansvar for ikke bestilt materiell.

10

D

et er fortsatt stor etterspørsel etter eiendom fra investorene, og 2018 blir trolig nok et godt transaksjonsår. Men nå begynner forskjellen på yield (direkte­ avkastning) på de mest sentrale eiendommene og eiendommer som ligger mindre sentralt å bli svært lav. Investorene ­differensierer ikke like mye som før på prisingen av ­eien­dommene. Det kan skape utfordringer når markedet etter hvert snur og yieldene stiger igjen. Det er for tidlig å komme med noen ­bastante konklusjoner om hvor transaksjons­ markedet går i resten av 2018. Det er fortsatt store summer som skal inn i næringseiendom, samtidig som husleiene er på vei opp mange steder. Men det er mye som tyder på at yielden skal opp. Bare renteelementet bidrar til noen titalls punkter i yielden, alt annet likt. Den ­seneste tiden har nemlig lange renter steget noe. Samtidig er det blitt vanskeligere for syndikatene å få obligasjonsfinansiering som følge av Solvens II. Mye tyder derfor på at det blir dyrere å finansiere næringseiendom i tiden fremover. Dette er særlig verdt å merke seg for de som har kjøpt eiendom utenfor de største N °2 201 8 |

estate M AGAS IN

byene den seneste tiden. Yieldoppgang vil raskt spise av egenkapitalen til eien­dommen, og plutselig kan det være at byer som i dag opp­ lever stor etterspørsel etter eiendom (Tønsberg, Sandefjord, Kristiansand osv) ikke har så mange kjøpere som i dag. Da kan det bli ubehagelig å sitte på en eiendom med en stor leietaker som har tre-fire år igjen av leie­ kontrakten. Vinnerne i dette markedet blir de som har hatt en forsiktig profil når de kjøper eien­ dommer, og som har prioritert lav gjeldsandel. De kan utnytte muligheter dersom de med høy gjeld må selge sine eiendommer. Det kan legge grunnlaget for store verdier for de som ikke har forspist seg på lån.

DAG-JØRGEN SALTNES Ansvarlig redaktør


SALG, UTLEIE OG FREMLEIE AV NÆRINGSEIENDOM

OSLO

DRAMMEN

JOAKIM HEJNA

JOHAN GAUPÅS

JOACHIM MOLTKE-HANSEN

ROBERT ANDERSEN

LINE TORGERSEN

JAN GURRIK

PÅL GURRIK

OLA WANG

Rådgiver

Rådgiver

Rådgiver

Rådgiver

Rådgiver

Partner

Partner

Rådgiver

LANG ERFARING, ET OMFATTENDE NETTVERK OG HØY KOMPETANSE

REALIST.NO


GODT HÅNDVERK HANDLER OM Å FORSTÅ ULIKE BEHOV. OG AT BYGGET LEVERES SOM AVTALT.

Å utvikle gode næringsbygg krever erfaring og solide kunnskaper. Helt siden 1938 har vi levert og løst komplekse og krevende bygge­ prosjekter. Vi har egne håndverkere som fokuserer spesielt på sikkerhet, gjennomføring og sluttresultat. Derfor er både byggherre og utvikler garantert en god prosess. Vi leverer på tid. Vi leverer på kompetanse. Vi leverer på kvalitet. seltor.no


INNHOLD 30

10 Leder Vinnerne utenfor de største byene

NYHE TER 16

Det lugger i obligasjonsmarkedet

22 Oslos nye hovedgate 40 10 på vei opp 2018 48 Akershus med syv ganger så høy inn­flytting som Oslo 50 Tror på høy boligprisvekst i Drammen 54 Seks storprosjekter langs en veistrekning på 600 meter

62

62 Glasshuset ­svever over ­bakken 68 Ung profil: Anders Bakken E ­ riksen

PORTRE T TE T 30 Store steg Alfred Ydstebø, eier og daglig leder i Base Gruppen

68 N °2 201 8 |

estate M AGAS IN

13


INNHOLD NYHE TER 74 Finanskjendisene ­satser på eiendoms­aksjer 78 Fart i big box, tregt i kjøpesentre

82

82 Møller tenker nytt 92 – Ta sjansen! 98 Streng dom om megleransvar

NY T T OM NAVN 100 Malling ­ansetter 101 Ny utviklings­direktør i HAV E ­ iendom 101 ­Fra Ragde til NCM D ­ evelopment 102 Går fra UNION til Norne 104 Höegh Eiendom ­ansetter miljørådgiver

92 14

105 ­Traaseth til Carlyle Group

N °2 201 8 |

estate M AGAS IN


Prosjekt. Bank.

Vi har finansiert gode prosjekter i 10 ĂĽr! Dyktige utbyggere trenger ikke bare finansiering, men en bank med praktisk erfaring og lidenskap for gode prosjekter. Ta kontakt med oss om ditt prosjekt. Les mer pĂĽ paretobank.no Eller ring 24028120


DET LUGGER I OBLIGASJONSMARKEDET Syndikater sliter med obligasjonsfinansieringen av de største ­eiendommene. Av: Dag-Jørgen Saltnes

N NYHETER

D

et er Solvens II som nå slår svært negativt ut for syndikeringsselskaper som jobber med noen av de største transaksjonene. Syndikeringsak­ tørene tilrettelegger eiendomskjøp gjennom såkalte ­single purpose-selskaper (SPV), hvis eneste eiendel er eien­ ­ dommen. Dersom det er materiell positiv korrelasjon ­mellom lånetaker og eiendommens verdi (noe det er når en eiendom plasseres i et SPV som finansieres), må liv­ selskapene stille mer kapital bak en obligasjons­finansiering enn tidligere. Dermed har livselskapenes interesse for ob­ ligasjonslån falt dramatisk. Dette har særlig rammet de største eiendommene, som tidligere kunne tiltrekke seg obligasjonskapital fra en til tre store livselskaper. DYRERE FINANSIERING – Når livselskapene må legge mer egenkapital bak hver ­obligasjon, så må de ha bedre betalt for obligasjonen, sier leder for næringseiendom i DNB, Olav T. Løvstad til Estate Magasin.

16

N °2 201 8 |

estate M AGAS IN

Det betyr økte marginer på lånene. Løvstad tror samtidig at bankene kan oppleve økt etterspørsel etter lån som følge av Solvens II. – Bankene har ikke noen endringer i rammebetingelser, så våre lån blir ikke påvirket av dette, sier Løvstad. De seneste årene har bankene blitt stadig mer opptatt av eierskapet bak selskapene som kjøper eiendom og kvaliteten på investorene. Etablerte eiendomsselskaper foretrekkes fremfor flere av de finansielle aktørene. – De brede syndikatene vil nok få det enda vanskeligere med å få lånt penger til eiendomskjøp, sier Løvstad. SNUDDE TVERT OM Det norske obligasjonsmarkedet tok av innenfor nærings­ eiendom da livselskapene måtte stille mer egenkapital bak sine direkte eiendomsinvesteringer. Mens l­ivselskapene måtte ha 24 kroner egenkapital bak hver eiendoms­ investering, holdt det å stille 12 prosent bak investeringer i ­eiendomsobligasjoner, gitt første prioritets pant og loan


Olav Løvstad i DNB forteller at livselskapene vil kreve bedre betalt når de nå må legge mer egenkapital bak hver krone plassert i obliga­ sjoner til single purpose vehicles-selskaper.

FOTO: MELLINGSATER/LARSEN. LISENS: CREATIVE COMMONS 4.0

i

N °2 201 8 |

estate M AGAS IN

17


FOTO: ENTRA

Eiendoms­selskaper som Entra, som eier Sundt­kvartalet, rammes ikke av Solvens II-reglene og opplever et godt obligasjonsmarked.

to value under 75 prosent (det er også en del selvpålagte LTV-begrensninger helt ned mot 65 prosent). Men de nye Solvens II-reglene, som ble avklart nå ved påsketider fra EU, slår fast at livselskapene må stille 22 prosent egen­ kapital bak obligasjonslån som går til eien­ dommer hvor det er en materiell korrelasjon mellom lånetaker og eiendommens verdi. – Nå må livselskapene ta noen strategiske beslutninger på om de vil eie eiendommene direkte eller stille lån til disse selskapene via obligasjoner, sier Løvstad. Etter det Estate Nyheter kjenner til har flere syndikater hatt trøbbel med gjelds­ finansieringen som følge av de nye Solvens II-reglene, samt på grunn av at lange renter har steget den seneste tiden. FULL FART I SELSKAPSOBLIGASJONER Samtidig som single purpose-selskaper sliter med finansieringen, er det gode tider for ­ eiendomsselskapenes finansiering i obligasjons­ markedet. Selskaper som Entra, Steen & Strøm, Norwegian Property, Olav Thon Eiendoms­ selskap og Eiendomsspar har h ­ entet inn store beløp til historisk svært ­gunstige betingelser. Eiendomsspar utvidet nylig volumet i et obligasjonslån med 700 millioner kroner. ­ Lånet løper med en kupong tilsvarende 3

18

N °2 201 8 |

estate M AGAS IN

måneders NIBOR pluss en margin på 0,79 prosentpoeng. Olav Løvstad i DNB forteller at markedet for obligasjoner til større eiendomsselskaper ikke påvirkes av Solvens II, og at det er bra etter­spørsel etter den type lån. I 2017 ble det utstedt eiendoms­obligasjoner på 36 milliarder kroner. Det er ifølge UNION Gruppen en økning fra 24 milliarder i 2016. ­ Totalt utestående volum i eiendoms­ obligasjoner er i dag ca. 100 milliarder ­kroner, noe som er seks ganger høyere enn for fem år siden. Rundt 15 prosent av utlånene til næringseiendom er nå hentet inn i obligasjons­ markedet. Det er forskjeller på de noterte og unoterte eiendomsobligasjonene. Markedet for unoterte obligasjoner domineres i­ følge UNION Gruppen av en håndfull liv- og pensjons­ selskaper. «Margin­ utviklingen på lånene blir derfor sårbar for utviklingen i deres appetitt for slike aktive», skriver UNION Gruppen i markedsrapporten for våren 2018, og legger til at endringer i regulatoriske rammebetingelser (som Solvens II) vil kunne ha stor betydning. «Flere ledende tilretteleggere hevder at kredittpåslaget har kommet noe opp for unoterte eiendomsobligasjoner de siste ­ månedene, og de indikerer at risikoen nå ­ligger på oppsiden for kredittmarginen», skriver UNION Gruppen.


DET ER FOLK SOM

BYGGER KUNNSKAP I BundeGruppen er kulturen bygget rundt FOLK; folkeskikk, orden, lagånd og kundefokus. Verdier som bidrar til vi bygger selskapet sammen. Byggebransjen er en næring man skal være stolt av å være en del av. Vi skal kunne ta kundene våre i hånden, se dem i øynene og vite at vi har stilt høye, faglige krav til oss selv i møte med dem. Når yrkesstolthet er standard blir også høy trivselsfaktor på arbeidsplassen en selvfølge. BundeGruppen er kåret til en av Norges beste arbeidsplasser i 2017. Les mer på bundegruppen.no

Folkeskikk - Orden - Lagånd - Kundefokus


Vi skaper levende steder som begeistrer! Oslo

Ski

Moss

Byutviklingsprosjekter tilpasset morgendagens mennesker.


Höegh Eiendom er et familieeiet eiendomsselskap som utvikler, eier og forvalter en solid eiendomsportefølje. Les mer om våre prosjekter og ledige lokaler på hoegheiendom.no


22

N °2 201 8 |

estate M AGAS IN


FOTO: PER MARTIN HAAHEIM

OSLOS NYE H O V E D G AT E Med et pennestrøk vil Prinsens gate få tilbake statusen som Oslos hovedgate. Det er der turiststrømmen finner veien når Munch­ museet er ferdig bygget. Av: Tore Årdal

N NYHETER

F

asadene er flottere her enn i Karl J­ ohans gate. For det var her det s­ kjedde før Karl Johan på ett eller annet tidspunkt klarte å erobre tittelen som Oslos ­hovedgate. Det var i Prinsens gate at bankene og forsikringsselskapene hadde kontor. Der Post­ huset og Telegrafbygningen ruvet som viktige samfunnsinstitusjoner. Der hovedinngangen til selveste Steen & Strøm Magasin lå. HOVEDSTADENS TJUAGUTTER Det var også i Prinsens gate at Jan-Erik ­Knutsen i 1957 satte seg på en grønn moped med 3 hjul og brett foran. Lastet opp med Bergans ryggsekker, kjørte han nedover ­gaten med retning mot Amerikalinjen, der hvor­ ­danskebåten legger til i dag. At han var ett år for ung til å kjøre moped, brydde verken han, politiet eller noen andre seg om. Det han ­hadde i hodet, var de 250 kronene han fikk i lønn for det fartsfylte arbeidet. N °2 201 8 |

estate M AGAS IN

Og så måtte han vokte seg for trikkeskinnene, for dekkene på mopeden var smale. Utover dette var det tut og kjør for både Knutsen og alle de andre jyplingene i området som var hovedstadens svar på tjuagutta. SYVENDE FAR I HUSET Nå står navnet hans på en lapp som henger i et vindu i Prinsens gate, selv om adressen er Øvre Slottsgate 7. Hjørnelokalet står tomt ­etter at Bagel and Juice har flyttet ut. Lokalet er til leie, og Knutsen er mannen å telefonere. - Det er veldig stor interesse, blant annet fra store klesbutikker. Vi prøver å leie ut lokalet ved siden av samtidig, for før andre verdens­ krig var dette ett lokale, sier Knutsen, Han fikk et nært forhold til familien ­Savabini – eierne av gården i Prinsens gate – etter at han hadde sommerjobb som viser­ gutt på ­Bergans ryggsekkfabrikk på slutten av 1950-tallet. 23


I den øvre delen av Prinsens gate er det flere high­ street shopping-­ butikker.

Nå er han en slags syvende far i huset og daglig leder i AS Øvre Slottsgate 7, for snart er fjerde generasjon av familien i ferd med å over­ ta gården, som den kjøpte rundt 1900-­tallet. HALVORSENS CONDITORI Prinsens gate ble opprinnelig anlagt som den nordligste gaten i Kvadraturen – den nye byen som Christian IV grunnla etter by­brannen i 1624. Fra Bjørvika strekker den seg slakt opp­ over mot Stortinget, og stopper der hvor myte­ omspunnede Halvorsens Conditori t­idligere lå. Der var visstnok der eldre og betalings­ villige damer kunne snu koppen opp-ned for å ­signalisere at de var klare for mer enn å drikke kaffe med unge menn som hadde f­ unnet veien inn i lokalet. Vel. Halvorsens Conditori stengte dørene i 2014, og er overtatt av Stortinget, som trengte mer plass. Men ved det høye vindusbordet på Kaffebrenneriet som vender ut mot Prinsens gate, sitter en dame med langt gråspraglete hår og speiler seg i vinduet mens hun legger på et tykt lag lilla leppestift. Koppen, skjønt på Kaffebrenneriet ser de mest ut som suppe­ skåler, står med bunnen ned. LUKSUSVAREHANDEL Carl Erik Krefting, administrerende d ­ irektør og aksjonær i både Søylen Eiendom og ­Carucel Eiendom, bekrefter at det er i øvre del av ­Prinsens gate det skjer. 24

- Det siste året har det kommet en rekke nye butikker der, for nå finnes det ikke flere ledige lokaler for luksusbutikker i Nedre Slottsgate og Karl Johans gate. Dette har nok sammen­ heng med det vi har gjort i Søylen Eiendom, sier Krefting, som var sentral i utviklingen av blant annet luksusvarehuset Eger på Karl ­Johan. Gjennom Carucel Eiendom eier han flere eiendommer i Prinsens gate, deriblant det ­tidligere hovedpostkontoret – i dag bedre kjent som Posthallen med butikker, ­ restauranter, kontorer, treningssenter og korttids utleie­ leiligheter. LANDER VED STEEN & STRØM Krefting har lenge vært overbevist om at ­Prinsens gate blir Oslos nye hovedgate. - Nå er bussene borte, slik at gaten kun er for trikken. Dermed er det mye hyggeligere å handle der, sier Krefting. Men først og fremst er det turiststrømmen som vil endre gatebildet. - Turistene vil finne veien fra Munchmuseet og Operaen til Prinsensgate, som nå henger sammen med Dronning Eufemias gate. Lenger oppe i gaten vil de lande ved Steen & Strøm. STAMPEN MÅ VIKE Hva så med Karl Johans gate? Ifølge Krefting har leieprisene der falt en del. Men det «vil ­alltid være plass til butikker for massene der». N °2 201 8 |

estate M AGAS IN


ILLU.: HANNU NEVANLINNA/BLAKE

N °2 201 8 |

estate M AGAS IN

25


– Turistene vil finne veien fra Munchmuseet og Operaen til Prinsens gate. CARL ERIK KREFTING

En virksomhet som det fortsatt skal være plass til i Prinsens gate, men som må vike fra det attraktive hjørnelokalet til Kreftings ­Carucel Eiendom, er Lånekontoret – t­ idligere kjent som «Stampen». Pantelåneren ble til ved en kongelig resolusjon i 1888, da ­Kristiania Folkebank fikk konsesjon til å drive sin låne­ virksomhet delvis på sosialt grunnlag, altså uten særlig overskudd, men heller ikke med under­ skudd. Praksisen var likevel at overskudd ved auksjoner, uavhengig av drifts­resultat, skulle gå til humanitære formål. KONSESJONSBELAGT Siden er naturlig nok praksisen endret en smule, og den eies i dag av Nordea Finans Norge AS. Mens Stampen tidligere holdt til i Thereses gate, Brugata og Herslebs gate, er det nå bare ett kontor igjen: I Oslos nye hoved­gate, der turistene altså skal boltre seg i luksus­shopping. - Kanskje det blir bra for oss. Vi har ikke markedsført oss så mye, men jeg tror det er flere som kan benytte seg av tjeneste våre, sier Lånekontorets daglige leder, Helle Biseth Markussen. 26

INGEN KAMERAMENN For dem som har sett «Pantelånerne i Las ­Vegas» eller «American Jewlery and Lone» fra Detroit på en eller flere TV-kanaler, er Låne­ kontoret en langt mer lavmælt versjon. Innen­ for inngangsdøren er det verken kameramenn eller varer til salgs. Kun en liten hall med luker man kan henvende seg til. - Før var denne type lånevirksomhet som oftest lokalisert i en portal til en bakgård, hvor det lå flere andre virksomheter, blant annet frisører. Dermed kunne ikke andre vite hvor du hadde vært når du kom ut igjen, forteller hun. ET SNITT AV SAMFUNNET Fremdeles er det sånn at folk ikke synes det er så gøy å komme innom Stampen, selv om dette ifølge Biseth Markussen er «en grei måte å låne på». Hvem som kommer hit? Hun ­karakteriserer det som et snitt av samfunnet, og egentlig hvem som helst. Også kjente personer. Med seg har de i hovedsak gull, som er lett om­ settelig. Lånekontoret tar også i mot sølvtøy, bunader og noe kunst. N °2 201 8 |

estate M AGAS IN

NASJONAL SAMLING Det har vært ymse leietakere i Prinsens gate opp gjennom årene. Pengelotteriet holdt til i Bragegården. I nr. 10 var det arbeidsanstalt for fattige. Henrik Ibsen var blant personlighetene som vanket på L´Orsas kafé i nr. 14, mens Knut Hamsun muligens var innom nr. 7 – det var i alle fall der Nasjonal Samling hadde kontor i 1930-årene. Nr. 5 var kontoret til forsikringsselskapet Andvake, stiftet som et lutlag i 1907 av vest­ lendinger hovedsakelig bosatt i hoved­staden. Ifølge Den norske Forsikringsforening var disse «besjelet av mål- og avholdssak og ispedd litt nasjonalisme og kristelighet i ulike fasetter». VESTLENDINGER MED STRIDSLUR Forsikringsselskapet var oppkalt etter kong Sverres stridslur, og de tre unge damene som nå sitter ved et lite bord i de ­tidligere forsikringslokalene, og drikker musser­ ­ ende mens de ser sin venninne prøve en brudekjole i butikken med det selvsagte navnet Brudekjolen, skal ikke bare prise seg


Elektroniske congiergetjenester Integrert med VIPPS/EHF Møteromsbooking Bestill møtemat, catering og andre servicetjenester

BANEBRYTENDE TEKNOLOGI - ENKLERE HVERDAG 4Service lanserer banebrytende teknologi, og et nytt økosystem relatert til Facility Services. Gjennom appen vår får gårdeier og leietaker direkte tilgang til tjenestene i ett grensesnitt hvor de selv kan påvirke valg av leverandør. Vi har utviklet en komplett app, slik at du som leietaker og bruker av bygget kun trenger denne i arbeidsdagen.

For mer informasjon: Marius Pedersen Direktør Salg & Marked marius.pedersen@4service.no 40 06 50 67


FOTO: PER MARTIN HAAHEIM

Bussene er nå fjernet fra ­Prinsens gate.

lykkelige for den vordende bruden, men også for at Andvake ble slukt av Sparebanken Nor på slutten av 1980-tallet. I stedet for lyden av vestlendingenes strids­ lur, er det det trikken som buldrer oppover Prinsens gate i retning Majorstuen. GRØNN UNGDOM I vinduet i andre etasje til en hjørnegård i krysset Prinsens gate/Skippergata henger ­ det ikke bare en grønn plakat med teksten ­Miljø­partiet De Grønne (MDG). I et annet ­vindu et MDG-flagg sammen med et norsk flagg. I et tredje et flagg med teksten grønn ungdom – for et par tiår siden en betegnelse som ville ha stigmatisert en stor gruppe ung­ 28

dommer som likegyldige og uvitende om det meste, men som i dag er en hedersbetegnelse for unge med sylskarpe holdninger til miljø­ spørsmål. En telefon til Brønnøysundregistrene ­av­dekker at partiet aldri har hatt offisielt til­ hold her. MDG-FLAGG Riktignok har MDG flyttet mye og ofte, ja i en periode var partiet endog lokalisert i den etter sigende falmende Karl Johans gate, men aldri på den nevnte adressen. Hva er så greia med flaggene og ­lokalet? Snakker vi om konspirasjons­ kontoret? Der hvor MDG bak lukkede gardiner og i sene N °2 201 8 |

estate M AGAS IN

nattetimer ikke bare meisler ut til­ tak som skal strupe næringslivet i byen gjennom parkerings­ forbud, men også vil påtvinge hoved­ stadens innbyggere kildesortering av sykkelventiler og refleksvester? LIVET UTEN BIL Så viser det seg at det bare var en ganske ­vanlig leilighet, nei ikke engang en skarve dekk­ leilighet. – Det er rett og slett en fan av Miljø­partiet De Grønne som bor i denne leiligheten, sier Martin Hesle hos gårdeieren Fortuna Estate, og legger til: – Men det er klart: De som vil fjerne bilene fra sentrum, kan jo bo her nede.


VÅR APP FORENKLER DRIFT AV MØTEROM- , RESTAURANT- OG RENHOLDSTJENESTER.

Direkte kommunikasjon mellom bruker, gårdeier og tredjepartsleverandør

Du påvirker selv valg av leverandører

Et komplett økosystem for Facility Services

4Service lanserer banebrytende teknologi, og et nytt økosystem relatert til Facility Services. Gjennom appen vår får gårdeier og leietaker direkte tilgang til tjenestene i ett grensesnitt hvor de selv kan påvirke valg av leverandør. Vi har utviklet en komplett app, slik at du som leietaker og bruker av bygget kun trenger denne i arbeidsdagen. For mer informasjon: Marius Pedersen Direktør Salg & Marked marius.pedersen@4service.no 40 06 50 67


30

N °2 201 8 |

estate M AGAS IN


Store steg I nesten 10 år pendlet han mellom oljebyen Stavanger og ­finansmiljøet på Wall Street. Nå driver han skytteltrafikk ­mellom eiendomsutvikling i Norge og hjelpearbeid på den libanesiske grensen til Syria. Av: Tore Årdal / Foto: Marius Viken

P PORTRETTET

«Kan ikke snakke her. Er langs Syria-grensen nå, hjemme torsdag kveld.» Alfred Ydstebø er tilbake i Norge siden han sendte denne SMSen til Estate Magasin, og der kommer han småløpende ned trappen til lobbybaren til Thon Hotel Opera i B ­ jørvika. Flyet fra Stavanger er nesten halvannen time ­forsinket, selv om det bare ligger et tynt snølag over flyplassen på Sola. Han gir litt ekstra gass de siste trinnene for å holde ­effektiviteten oppe. Farten er såpass høy at selv Olav Thon, sittende som en statue på en benk utenfor resepsjonen, virker en smule statisk. STORPROSJEKT I KIRUNA Når Ydstebø takker nei til mat, er det med en eim av hvitløk, og kanskje litt chili. Han nøyer seg med en kaffe, ja etter noen sekunders tenkepause faktisk en caffe latte. Ydstebø gjentar at han snart må dra videre til Skøyen i møte med Choice Hotels, og bretter ut en medbrakt p ­ resentasjon av Base Property innbundet med stålspiral på kortsiden. - Jeg vet ikke om vi kommer i mål med dette, for det er veldig dyrt å bygge i Kiruna. Det er få entreprenører og liten konkurranse der. Vi har i alle fall opsjon på å kjøpe et helt kvartal og å bygge 23 000 kvadratmeter kontor, hotell og handel, sier Ydstebø og peker på Kvartal 6 i presentasjonen. N °2 201 8 |

estate M AGAS IN

BYEN MÅ FLYTTES Kiruna, med sine 18 000 innbyggere i Nord-Sverige, er nemlig i ferd med å flyttes 3 kilometer østover, fordi grunnen under dagens sentrum er blitt så porøs av gruveganger, at den er i ferd med å sykne sammen. For den svenske staten, som gjennom årtier har gjort gull av jernmalm i det heleide gruveselskapet LKAB, er det nå payback time. Den blar opp milliarder for flyttingen. Hvis prosjektet til Base Property blir en realitet, skal det bygges et Choice-hotell der. Målet er at resepsjonen og restauranten/puben skal bli en av Kirunas nye kreative møteplasser. Det er dette prosjektet Ydstebø skal videre til Skøyen for å diskutere. HOTELL MED STORDALEN På 50/50-basis eier han og Petter Stordalen allerede et hotell­prosjekt i Stavanger, nærmere bestemt i Bjergsted nær konserthuset. Der er planen å bygget et hotell i sjø­ kanten med 280 rom og svømmebasseng på taket, men heller ikke dette prosjektet er uten usikkerhet. - Hvis Havnevesenet gjør alvor av å bygge en kjempekai der for cruise-skip, er vi neppe interessert. Men vi har brukt mye tid og penger på dette prosjektet, så vi får se hva som skjer, sier han. 31


i

TUNNEL TIL HAVGAPET Litt sikrere virker Ydstebø på Kvitsøy, som ligger et godt stykke ute i havgapet utenfor Stavanger. Det var der han fikk bli med farfar og far på makrellfiske i ung alder. Selv om faren etter hvert søkte et mer forutsigbar levebrød med fast jobb, og familien flyttet til Stavanger, tilbrakte de alle somrene på Kvitsøy. I dag har Ydstebø sommerhus der. Når Kvitsøy får tunnelforbindelse til fastlandet i 2025, åpner det seg muligheter for et hotell som kan ta imot både turister og k­ onferansegjester. Ydstebø har engasjert Snøhetta, og ønsker å ­bygget et hotell som skal passe inn i terrenget. Her skal de besøkende oppleve naturkreftene som dundrer inn fra storhavet. 15 GODE OG 5 DÅRLIGE ÅR I 1992 ble det meldt om sterk turistøkning på Kvitsøy, eiendomsprisene i Norge var på bunn, mens Alfred Ydstebø følte seg topp. Han h ­ adde fått sitt første barn, en MBA fra Handels­ høyskolen BI og en henvendelse fra sin venn Fred Anton Ingebrigtsen fra ­Randaberg. Sistnevnte ville ha med Ydstebø i et lands­dekkende kapitalforvaltningsselskap, noe han svarte ja til. - Det ble 15 gode og 5 dårlige år, sier Ydstebø, som ikke vil ha noen som helst problemer med 32

å møte bedrageridømte Ingebrigtsen igjen når han har sonet fengselsstraffen på 9 år for innsidehandel. FINANSKRISEN GA KJEMPESMELL - Den som tapte mest på ham, er meg. Men han ba om unnskyldning i lagmannsretten, og jeg har lagt det bak meg, sier han. Fallet ble stort. I 2007 var Acta-duoen ­Ydstebø og Ingebrigtsen høyt oppe på ­Kapitals liste over 400 rikeste personer med en e­stimert reell ­formue på 1,5 milliarder kroner hver. Året etter kom finanskrisen som en kastebølge, og Ydstebø hadde plutselig et underskudd på 700 millioner kroner i sitt holdingselskap, Coil Holding. - Verdiene kom heldigvis tilbake, men nedturene farger meg nok litt i dag. Det er derfor jeg har satset mer på eiendom, sier han. FØLGER LEIETAKERNE Selv om han som administrerende direktør og styreleder ikke var direkte involvert i kapitalforvaltningen, kjøpte og solgte Acta eiendom for flere titall milliarder. På det meste hadde fondene eiendom verdt 80 milliarder kroner. - Jeg lærte jo mye i Acta-tiden, og så at ting kunne gjøres annerledes. Da jeg startet Base Property i 2007, tok vi utgangspunkt i leietakerne, og så fant vi bygg til disse – ikke N °2 201 8 |

estate M AGAS IN

Alfred Ydstebø vil bygge hotell på Kvitsøy, stedet han tilbragte sommerene som barn.

omvendt. Nå følger vi ofte leietakerne når de flytter, forteller han. 1 000 BOLIGER Base Property har frem til nå utviklet nærmere 100 000 kvadratmeter eiendom. I tillegg ­kommer 125 000 meter under utvikling i ulike prosjektfaser, samt 15 000 under prosjektering og bygging – deriblant nærmere 1 000 boliger. Blant de gjennomførte prosjektene er Herme­tikken, som vant Cityprisen Rogaland 2017. Hermetikklaboratoriet på Eiganes ble tatt i bruk i 1931, og hadde viktige oppgaver for hermetikkindustrien, som Stavanger var i spissen for. Ifølge juryen er prosjektet «et forbilledlig eksempel på hvordan man kan beholde byggets historie uten å gå på akkord med byggets funksjonalitet». Det falleferdige bygget er i stedet blitt «en levende og etterlengtet møteplass, spisested og arbeidsplasser på Vestre Platå». HØYHUS I STAVANGER Like unison har ikke begeistringen vært for selskapets planlagte høyhus like ved ­Stavanger togstasjon. Riktignok var et flertall på seks mot fem i kommunalstyret for byutvikling positive til et høyhus på 26 etasjer, men det tør ikke Ydstebø å gamble på.


«Verdiene kom heldigvis tilbake, men nedturene farger meg nok litt i dag. Det er derfor jeg har satset mer på eiendom.»

- Dette er jo et bygg på 15 000 kvadratmeter, som er stort i Stavanger, og vi ønsker et bredt politisk flertall i bystyret for dette flagg­skipet. Halvparten av bygget skal fylles før sommeren gjennom intensjonsavtaler. Mer ønsker jeg ikke å låse. Så fort denne verden går med ­coworking et cetera, er det viktig å ha fleksi­ bilitet, sier han. HADDE FIRE FLYKTNINGMOTTAK I den mangslungne porteføljen til Base ­Property ligger også Sandnes Rådhus, som skal bli regionens største helsepark. Tidligere hadde gruppen også fire flyktning­ mottak, blant annet i det tidligere Telenorbygget på Forus. Ydstebø sa ja til dette på forespørsel fra kommunen og UDI under flyktning­krisen, men oppdaget fort at dette skulle bli et leieforhold langt utenom det ­vanlige. - På det meste var det 983 flyktninger i ­bygningen. Det var mange alvorlige hendelser, og jeg måtte selv rykke ut flere ganger. De fikk respekt når de visste hvem som var sjefen, og det var jo meg da, smiler han svakt. LOVET Å DRA TIL SYRIA-GRENSEN I forbindelse med flyktningmottakene ­ansatte Ydstebø også Sandra Cederholm fra ­kommunens beredskapsavdeling. Første arbeidsdag var hun nettopp kommet tilbake fra L ­ ibanon, og viste bilder av flyktninger ved grensen til Syria. Tårene rant fra ansiktet hennes. - Hun var satt helt ut, og det ble veldig sterk. Jeg sa at jeg blir med ned, forteller Ydstebø. HAR HJULPET 120 BARN Bare noen dager senere satt han på flyet til ­Libanon. Det var andre juledag 2016 og ingen vei tilbake. N °2 201 8 |

estate M AGAS IN

33


«Det er ikke alle vi kan hjelpe, og de vi sier nei til, besøker meg ofte de første nettene.»

- Det er heftige saker og jeg var nok mer e­ mosjonell i begynnelsen. Det er ikke alle vi kan hjelpe, og de vi sier nei til, besøker meg ofte de første nettene, sier Ydstebø. I begynnelsen sendte han telt, ovner og klær til flyktningene, men skjønte raskt at det ikke var nok. Han begynte å hjelpe barn som trengte medisinsk behandling. Og dem er det mange av. Ydstebø har så langt hjulpet 120 barn. Han har også involvert sine egne barn i hjelpearbeidet. BOMBESKADER Ydstebø fisker opp den bærbare PCen fra skuldervesken, og åpner en mappe med bilder. En jente som har fått nytt øye etter en bombeskade. En gutt, som veide 6 kilo da han var 6 år, men som fikk medisinsk ernæring inntil han flere måneder senere ble 9,5 kilo og var sterk nok til operasjon i både mage og hode. - Hun der klarer vi ikke å redde, sier han om en annen jente. - Hun er dessverre i ferd med å dø. Vi fikk scannet hjertet, og sendte bildene til Riks­ 34

hospitalet i Norge, men det var ingenting mer å gjøre. UOFFISIELLE FLYKTNINGER I Libanon er det ca. 2 millioner flyktninger fra Syria. De offisielle tallene er riktignok 1,3 millioner, men det for fordi de ­ libanesiske myndighetene ikke ønsker flere. ­ ­ Ydstebø jobber primært opp mot de uoffisielle ­ ­flyktningene, som på grunn av sin status må til FN for å få hjelp. - FN sier nei til mye, blant annet kreft. Vi sorterer de mest kritisk syke, for eksempel de som har cyste i hodet eller hjerteproblemer. En del av dem vi har hjulpet, hadde aldri vært i live i dag uten vår hjelp. Mange har også fått det mye bedre, for eksempel de som slipper å bruke rullestol etter at bena er rettet ut. PÅTVINGER EFFEKTIVITET Ydstebø bruker 8-9 sykehus, og han prøver å påtvinge dem effektivitet. - Det er mye som er håpløst der, men nå ­ jobber vi med det libanesiske helse­ departementet og vet hvordan vi skal N °2 201 8 |

estate M AGAS IN

­ rioritere. I tillegg stoler klinikkene på meg, p for de vet at jeg betaler, sier han og fortsetter: - Vi er ganske alene om dette, og kan ikke stoppe heller. Hvis ikke vi dukker opp, blir det ingen operasjon. Etter operasjonen må ­pasientene også ha oppfølging med medisiner og kanskje trening. Det koster også penger. VILLE SATSE I UTLANDET Det er store steg Ydstebø tar gjennom livet sitt. Selv sier han at det er kontrastene som setter perspektiv på ting. Han kjente også på kontrastene da han gjennom en 10 års periode pendlet ­ mellom ­Stavanger/Kvitsøy og New York. Acta-­gründerne skilte i lag i 2007, fordi Ingebrigtsen ønsket å fortsette satsingen i Norge, mens Ydstebø ville utvikle business i utlandet. - Vi hadde fundamental ulik innstilling, derfor dro jeg på roadshow i USA, forteller han. DEN AMERIKANSKE DRØMMEN I løpet av det halve året roadshowet varte, ble han presentert for mange prospekter gjennom Morgan Stanley. Ett av disse var det


FOTO: PRIVAT

i

N °2 201 8 |

Alfred Ydstebø med hyppige besøk til flyktningsleiren som huser syriske flyktninger.

estate M AGAS IN

35


Rett før finans­ krisen kjøpte Alfred Ydstebø seg opp i det ­amerikanske megler­ huset ­Wunderlich ­Securities.

­emphis-baserte meglerhuset Wunderlich M Securities, som hadde sin hovedvirksomhet i New York. Ydstebø likte det han så og hørte, kjøpte seg opp til å bli største aksjonær og ble senere styreleder i selskapet. Timingen kunne ikke ha vært stort verre, for investeringen ble gjort like før finans­krisen skyllet over landet. I ettertid mener han at den amerikanske drømmen kan komme ut ­omtrent i null. FIKK BALLEN TIL Å RULLE I VIKING. Hver tredje uke i de nesten 10 årene dro han fra Stavanger til New York. Etter to arbeidsdager i metropolen, var det å sette seg på flyet tilbake til Norge. - Det ble ren rutine. Som Libanon. Fokuset er på å være effektiv, sier han. Effektiviteten var også høy de årene han satt i styret i Viking Fotball. Ydstebø ble 36

valgt inn for å bidra med kompetanse til ­byggingen av Viking stadion. Ballen begynte å rulle i ­sel­skapet, og omsetning økte fra 25 til 125 ­millioner kroner. I noen år tjente Viking ­Fotball også penger. I ettertid sier Ydstebø at han var heldig som fikk være med i de gode årene. Men nå er han ferdig med fotball, selv om han fremdeles er aksjonær. - Alt har sin tid. Det er ulike faser i livet, sier han. SAKSØKTE EIENDOMSTRIO. Ydstebø forsvinner like raskt som han kom. To dager senere er han i Stavanger tingrett etter å ha saksøkt en eiendomstrio for 130 millioner kroner. Påstanden er at de har snytt ham for kjøpet av Hotel Alstor-tomten. En ny snøtung dag er han tilbake til Oslo, hvor fotografen er lovet 30 minutter. Ydstebø ankommer Tjuvholmen for sent, og må gå før tiden. Fotografen får mellom 7 og 8 minutter. - Det gjelder å være effektiv, sier Ydstebø. N °2 201 8 |

estate M AGAS IN


ALFRED YDSTEBØ

— — Født i 1969, oppvokst på Kvitsøy og i Stavanger — — Eier og daglig leder i Base Gruppen, som han etablerte i 2007 — — Én av grunnleggerne av Acta Holding ASA i 1992, og var administrerende ­d irektør i selskapet fra 1993 til 2005 — — Ydstebø var også partner og styremedlem i ABG Sundal Collier Holding ASA i perioden 1998-2000, samt styremedlem i ABG Sundal Collier ASA fra 2000 til 2002 — — Utdannet ingeniør fra NKI (Norge) og har en MBA fra Handelshøyskolen BI

N °2 201 8 |

estate M AGAS IN

37


8 RASKE ?

Alfred Ydstebø, eier og daglig leder i Base Gruppen

Hva var din første jobb? - Jeg begynte å jobbe på fiskebåt som 7-8-åring på Kvitsøy. Dette var før tiden med redningsvester. Din første eiendom? - Hus i Stavanger i 1993 for 640 000 kroner. Hva hører du på? - Ikke mye musikk, for jeg har ikke mye tid til overs. Hører litt på P4. Hva leser du? - Fagmagasiner, aviser og litt fagbiografier for å lære. Hva gjør du på fritiden? - Libanon og Kvitsøy. Det siste er avkobling. Hva irriterer deg? - Etterpåklokskap av personer som aldri tar beslutninger. Dem er det mange av. Hva blir du i godt humør av? - Når jeg er i en flyktningleir i Libanon og ser at barn, som jeg har møtt to-tre ganger tidligere, er i bedring etter den medisinske behandlingen. Hva er favoritt-appen din? - SAS og YR. Jeg reiser mye.

38

N °2 201 8 |

estate M AGAS IN


10 PÅ V E I O P P Av: Tore Årdal

Her er 10 unge personer i eiendomsbransjen som du helt sikkert kommer til å høre mye om i fremtiden.

N NYHETER

40

E

iendomsbransjen har endret seg mye siden Estate Magasin presenterte den første «10 på vei opp»-­ listen i 2012. I begynnelsen bestod listen av «relativt unge personer», som vel var en hyggelig omskrivning for at den øvre alders­ grensen var 50 år. Tidligere var det nemlig ikke så mange personer under 40 år som gjorde seg så b ­ e­merket i bransjen for næringseiendom. Dette har endret seg betydelig, og nå er Ung i Nærings­ eiendom blitt en viktig aktør i b ­ ransjen. Det er også blant medlemmene i denne foreningen vi finner mange av frem­ tidens beslutningstakere. Foreningen er godt representert N °2 201 8 |

estate M AGAS IN

på årets liste, hvor øvre aldersgrense er kuttet til 40 år. Det er vel også et tegn på at Estate ­Magasin treffer godt med navnene, når Martin ­Valentin Traaseth på årets liste akkurat har startet i ny jobb mens artikkelen skrives ut. Han var ­allerede selvskreven på listen etter ha markert seg sterkt i Madison International ­Realty. Nå har han altså begynt i The Carlyle Group sitt europeiske team innen eiendoms­ investeringer, som også omhandler Norden. Men som kjent er de gamle fortsatt eldst, derfor gjengir vi også de tidligere listene med profiler som Runar Vatne (Søylen ­Eiendom), Edgar Haugen (Ragde Eiendom), Lasse Røsnes (Neptune Properties) og Simen Thorsen (­Solon Eiendom).


2018 Dette er årets liste: NE JR A MACIC Makroøkonom i Prognosesenteret

E G IL A N DR E M O R T E N S E N Eiendomsutvikler i JB Ugland Eiendom

KRISTINE HOLEN Norgessjef CBRE Global Investors

J A N H E N R IK G E T Z i Arctic Securities

TOMMY THOVSL AND Konsernsjef og medeier i R8 Group

HÅKON ST YRVOLD Transaksjonssjef i Newsec

L A R S U L L E BE R G J E N S E N Partner i Wikborg Rein

A N DE R S B A K K E N E R IK S E N Co-founder og akkvisisjonssjef i Bonum

E I V I N D H JU L S TA D Daglig leder i Citybox AS

M A R T I N VA L E N T I N T R A A S E T H The Carlyle Group

N °2 201 8 |

estate M AGAS IN

41


E G IL A N DR E M O R T E N S E N

42

FOTO: PER MARTIN HAAHEIM

NE JR A MACIC FOTO: PER MARTIN HAAHEIM

10 PÅ V E I O P P

MAKROØKONOM I PROGNOSESENTERE T

EIENDOMSUT VIKLER, JB UGL AND EIENDOM

F Ø D T I 19 9 0

F Ø D T I 19 8 3

- Hun er smart som et knivsegg og et friskt pust i et nokså stivbent analytiker­miljø. Hun er også ufordervet av ­konservatisme og gamle holdninger, og gir totalt blaffen i om folk liker å høre det hun sier. I dialoger kan hun sable ned andre med research og tallserier. Macic er rett og slett en kompetanse­ bombe, sier en sentralt plassert kilde i eiendomsbransjen. For to år siden tok hun telefonen da en journalist ringte til Prognose­ senteret for å få kommentarer til bolig­ markedet. Da ingen av de sedvanlige kildene var til stede, svarte hun like godt selv. Og svarene var så gode, at hun raskt ble et yndet intervjuobjekt i pressen. Hun er også en ettertraktet foredragsholder. Macic er samfunnsøkonom fra ­Universitetet i Oslo, og var ferdig med masteren som 23-åring. Som ferdig­ utdannet gikk hun rett inn i en ­sentral analysestilling i Prognosesenteret. Blant hennes fremste egenskaper som fremheves, er det å ha oversikt over et vell av informasjon, og presentere ­komplekse sammenhenger på en enkel og forståelig måte.

Mortensen blir beskrevet som prag­ matisk og veldig flink til å kommunisere – særlig med offentlige myndigheter, noe som helt sikkert har sammenheng med bakgrunnen fra Plan- og bygg. Han skal være vanskelig å sette på plass, men samtidig svært vennlig. Han får mye ut av prosjektene han håndterer, og har også magemål. - Dette er en person alle vil ansatte hvis de får muligheten, sier en kilde. Mortensen er sentral i utviklingen av blant annet Kanalbyen i Kristiansand, Helselaben for Universitetet i Agder og Campus Grimstad. - I alle prosjektene har han sett sammen­ hengen mellom behov som kommunen, universitetet, idretten og næringslivet har. I tillegg har han fått alle parter til å utnytte sin beste kompe­tanse. Med en egen metode for samhandling har han koordinert alle disse interessene på best mulig måte, sier en annen kilde. Mortensen var også sentral i ­arbeidet med å få en ny friidrettshall på drøyt 6 500 kvadratmeter i Grimstad – en hall som ble bygget med blant a­ nnet tippemidler og midler fra Kultur­departementet.

N °2 201 8 |

estate M AGAS IN


TOMMY THOVSL AND FOTO: HANS OLAV FORSANG

FOTO: PRIVAT

J A N H E N R IK G E T Z FOTO: KAI MYHRE

KRISTINE HOLEN

NORGESSJEF CBRE GLOBAL INVESTORS

ARCTIC SECURITIES

KONSERNSJEF OG MEDEIER I R8 GROUP

F Ø D T I 19 8 7

F Ø D T I 19 8 5

F Ø D T I 19 8 3

- Ufattelig effektiv og strukturert. Hun er flink til å absorbere og trans­ formere i­nformasjon, og gir samtidig ­imponerende presise tilbake­meldinger over møtebordet, sier en kilde om ­Kristine Holen. Hun er Bachelor fra Handelshøy­ skolen BI og Master of Science (Real Estate) fra Cass Business School i London. Holen hadde bakgrunn fra ­ eiendomsselskapet Pecunia og GE ­ Capital Real Estate i den britiske ­ ­hoved­staden da hun begynte i CBRE Global Investors i Stockholm i 2014. Hun ble norgessjef i september i fjor. - Vår forretningsmodell bygger på lokal kunnskap og tilstedeværelse, ­ og det er også slik vi skaper verdi for våre investorer. Vi har en flott porte­ følje i Oslo nå, og den krever at vi er i markedet og gjennomfører vår business­plan. Kristine er norsk, og en meget ­ kompetent medarbeider som kjenner eiendommene godt, da hun har hatt ­ansvar for transaksjonene av både Karl Johans gate 12, Kirkegata 32 og ­Hieronymus Heyerdahls gate 1, uttalte Andreas Nordberg, Head of ­Investment Operations for Global Investors i ­Norden, til Estate Nyheter i fjor.

Getz arbeider med obligasjons­­finansiering eiendom i Arctic ­Securities, og har gått i lære hos nestoren Kristian Berg i A ­ rctic Securities, og kan dermed det som er verdt å vite om obligasjonsfinansiering. - Han er utadvendt, hardtarbeidende og har et stort nettverk. Han er rett og slett veldig god med tall og mennesker, sier en kilde. Obligasjonsfinansiering har tatt seg betraktelig opp de siste årene. For alle som finansierer cashflow-eiendommer, er obligasjoner blitt et reelt a­ lternativ til bankfinansiering. Her er Arctic ­Securities i førersetet. Getz begynte å jobbe i selskapet i ­januar 2015. Han kom da fra Orkla, hvor han arbeidet med fusjoner og opp­kjøp. Han har også jobbet som a­nalytiker i den Asia-baserte finansgruppen ­Nomura International i London. Getz har utdanningen sin fra ­Norges teknisk-naturvitenskapelige ­universitet, hvor han tok mastergrad innenfor ­industriell økonomi og teknologi­ledelse. Som en del av utdannelsen studerte han også ved Boston ­University.

Thovsland var med å starte opp R8 Group sammen med Emil Eriksrød. Nå har sistnevnte trådt til side for å fokusere på rollen som eier og styre­ leder i R8-selskapene. Etterfølgeren ble Tommy Thovsland, som inntil da hadde vært utviklingsdirektør i gruppen. - Han er fremoverlent, har en sterk arbeidsmoral og er genuint opptatt av verdiskaping. Sammen med Emil ­Eriksrød har han satt Skien på eiendoms­ kartet, sier en kilde. Thovsland er spesialisert innen for­ retningsutvikling, og har jobbet mye med bedrifter i omstilling. - Hans unike sans for forretnings­ strategi og systemutvikling, gjør ­Tommy svært sentral i R8-konsernets større transaksjoner og portefølje­ rapportering. Tommy har en praktisk og analytisk tilnærming til problem­ stillinger, noe som også gjør han attraktiv i styrearbeid, heter det på ­ hjemmesiden til R8 Property. Én av hans sterkeste sider skal være evnen til å sette seg raskt inn i ­ bedriftens virksomhetsområde og utfordringer. Kreative utviklerevner ­ gjør at han evner å skape varig endring og resultat.

N °2 201 8 |

estate M AGAS IN

43


HÅKON ST YRVOLD

L A R S U L L E BE R G J E N S E N

44

FOTO: ERIK BRUÅS / STUDIO B13

FOTO: STURLASON

10 PÅ V E I O P P

TR ANSAKSJONSSJEF I NEWSEC

PARTNER I WIKBORG REIN

F Ø D T I 19 8 5

F Ø D T I 19 8 3

Styrvold var bare 29 år da han i 2015 ble leder for transaksjonsavdelingen i Newsec. Dermed er han også landets yngste transaksjonssjef. En kilde sier Styrvold har løftet selskapet til et nytt plan med sine analyser. Han blir beskrevet som ambisiøs og utadvendt. Styrvold har markert seg i eiendomsbransjen fra starten av, og har senere steget i gradene. Styrvold begynte som analytiker i Newsec i september 2011, og ble senior­ analytiker i selskapet i 2014. Før det var han analytiker i DNB Næringsmegling og megler i ForvaltningsCompagniet. Da Styrvold begynte å jobbe som transaksjonssjef i Newsec, hadde han verdivurdert nesten 2 000 eien­dommer og jobbet med tilnærmet samtlige av både store og små aktører i bransjen. Styrvold er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI, og kom tilbake dit i 2015 for å holde et foredrag under Eiendomsdagen. Det første Styrvold gjorde i foredraget, var å verdivurdere BI-bygget i Nydalen, og konkluderte med at stiftelsen hadde gjort en god deal da den kjøpte eiendommen.

Ulleberg Jensen ble partner i Wikborg Rein i en alder av 33 år, og er dermed blant de yngste partnerne i landets fire store advokatfirmaer. Sammen med I­ngrid Høstmælingen var han nominert til Cityglød-prisen 2018. I ­ både år og i fjor ble han også kåret som «Next ­Generation ­Lawyer» i den inter­ nasjonale advokatkåringen Legal500. - Ulleberg Jensen er opptatt av nye trender, og er kjent for å være tidlig ute med det nye. I tillegg har han et godt overblikk. Han er utvilsomt en av Norges beste transaksjonsadvokater, ­ sier en kilde. Han tok jusstudiet ved Universitetet i Oslo, og jobbet deretter som jurist og senere senioradvokat i Advokat­ firmaet Thommessen. Han har også vært sekretær for utredningen av norsk internasjonal insolvensrett på opp­ drag fra Justisdepartementet. I tillegg under­ viser han i dynamisk tingsrett (eiendoms­ overgang, konkurs, pant) ved Universitetet i Oslo, og holder ­jevnlig foredrag for eiendomsbransjen. Ulleberg Jensen begynte i Wikborg Rein i 2017 og arbeider der særlig med transaksjoner, leiekontrakter, eiendoms­utvikling og løpende bistand til eiendomsbesittere.

N °2 201 8 |

estate M AGAS IN


M A R T I N VA L E N T I N T R A A S E T H FOTO: PRIVAT

FOTO: SIV K. BERG

E I V I N D H JU L S TA D FOTO: GIRL CRUSH

A N DE R S B A K K E N E R IK S E N

CO-FOUNDER OG AKKVISISJONSSJEF I BONUM

DAGLIG LEDER I CIT YBOX AS

THE CARLYLE GROUP

F Ø D T I 19 8 5

F Ø D T I 19 8 2

F Ø D T I 19 8 9

- Bakken Eriksen har vært en svært ­viktig bidragsyter for å løfte Bonum til et selskap med en omsetning på 600 mil­ lioner kroner. Han er hard­t­arbeidende, pålitelig, ydmyk og har et stort nett­verk. I tillegg er han lett å bli kjent med og godt likt av alle, sier en kilde. Bakken Eriksen er utdannet sivil­ økonom fra Handelshøyskolen BI, og har siden jobbet i Bonum. Han eta­ blerte selskapet sammen med fem barndomsvenner med bakgrunn fra blant annet jus, økonomi og markeds­ føring. I begynnelsen rehabiliterte de våtrom og kjøkken for privat­personer. De fikk med seg byggmestere som var ansvarlige for prosjektene, sam­ tidig som de begynte å ansette andre håndverkere. Etter hvert ble det større entre­ prenøroppdrag, men virksomheten ­skjøt for alvor fart da de sommeren 2013 kjøpte råloftene til borettslaget Rosenhoff Kvartal i Oslo. Siden har de satset stort på boligutvikling. Bonum er i dag en eiendomsutvikler og kompe­ tansepartner for bolig- og nærings­ prosjekter i alle størrelser. Bakken Eriksen er også styremedlem i selskapet.

Hjulstad våger å tenke annerledes. Han synes hotellbransjen er sid­rumpet, og leder nå et selskap med store ­ambisjoner. Selv om Citybox foreløpig bare har tre hoteller, er ambisjonen ti hoteller innen seks år og 20 hoteller innen ti år. Selskapet skal også vokse ut av landet hvor de har konkrete prosjekter på gang. Målet er å etablere lønn­somme hoteller i de største byene i Europa. Hjulstad blir beskrevet som d ­ edikert og en meget dyktig leder. Han har ­studert ved Universitetet i Stavanger (bachelor) og EAE Business School i Barcelona (MIB - Master of Inter­ national Business). Siden har han blant annet vært leder for Finnegaarden Restauranter og direktør for Det ­Hanseatiske Hotell i Bergen. Hjulstad begynte i Citybox i samme by i 2010, og siden har selskapets ­ambisjoner og resultater vokst. Fokuset er på lave priser, sentral beliggenhet, enkelhet og komfort. Som det heter på hjemmesiden til Citybox Oslo: «Oslo er full av barer. Hva skal du med en på rommet?» Hjulstad er også blitt medeier i ­Citybox AS.

Traaseth ble nylig ansatt i The Carlyle Group, hvor han er en del av deres europeiske team innen eiendoms­ investeringer, som også omhandler Norden. Han jobber ut fra gruppens London-kontor. Som sønn av Edd Martin Traaseth (tidligere Eiendomsspar), har han eiendom i blodet, men har samtidig ­ gått sine egne veier. Etter studiene begynte han som analytiker i Madison International ­ ­Realty i New York. 3 år senere, i 2016, ble han en del av investerings-teamet til Madison i London. Martin Valentin Traaseth har ­mastergrad - Master of Science, Real Estate (Finance and Investments) - fra New York University i 2014. Han har også studert ved Regent´s University London – Global Management, Global Financial Management. The Carlyle Group ble grunnlagt i Washington DC i 1987, og har siden vokst til å bli ett av verdens største investerings­ selskaper med over 1 600 ­ansatte fordelt på 31 kontorer i Nord-Amerika, Sør-Amerika, Europa, Midtøsten, Afrika, Asia og Australia. Gruppen har en forvaltnings­kapital på ca. 195 milliarder dollar.

N °2 201 8 |

estate M AGAS IN

45


FOTO: ANDRÉ CLEMETSEN

FOTO: CUSHMAN & WAKEFIELD REALKAPITAL

T I D L I G E R E L I S T E R 10 PÅ V E I O P P

FOTO: THOMAS BJØRNFLATEN/NYEBILDER

1

2

i

1. Lisa F. Wold. 2. Simen Thorsen

3

3. Ragnar Eggen

2017 M A R E H E N R I K R U D E N E TA U B Ø L L , BA-HR // M AT I L D A V I N J E , AF-gruppen // P E D E R S TAV N E S K A R L S E N , Miliarium Bolig // A N N E M A R I T K I E L L A N D J U E L , Statsbygg // K J E L L K R I S T I A N O L S TA D , Bonum Utvikling // A N N E F L Ø Y S TA D E L L I N G S G Å R D , BA-HR // A N D E R S M J Å S E T O G K A R L K R I S T I A N W I C K S T R Ø M , Mesh Norway // E M I L E R I K S R Ø D , R8 Gruppen // J O A C H I M S A N D V O L D , Frognerbygg

2016

2015

J O N A S M Y H R E , Akershus Eiendom // L A R S K R I S T I A N S A N D E , BA-HR // K J E R S T I F O LV I K , Norwegian Green Building Council // G E I R N Y L A N D , Arctic Securities // A G N E T E ­H A U G E R U D , Ernst & Young // J O H A N H A M R E , Union Gruppen // H E N R I K W O L F M E E D O M , Malling & Co // B J Ø R N E R I K N I L S E N , Pareto // L I N E S O F I E S T E N E , BA-HR // A N D E R S O P S A H L , Anders Opsahl Eiendom

M A R E N B J E R K E N G , Dark Arkitekter // E I V I N D J O H A N N E S E N , Pareto Project Finance // I N G R I D H Ø S T M Æ L I N G E N , BA-HR // S A L M A N S A E E D , Linstow // M A R I T E L I S A B E T H J E N S E N , Store­ brand Eiendom // M A G N U S R Ø Y S E M H A U G , Schjødt // A N N E - H I L D E B R ÅT E B Æ K , Aspelin Ramm Eiendom // L A R S R Å M U N D D A L , BA-HR // E I R I K H Ø V I K , Pangea Property Partners // C H R I S T I A N G E E L M U Y D E N , Höegh Eiendom *Arbeidsgiver er den som var arbeidsgiver ved omtalen.

46

N °2 201 8 |

estate M AGAS IN


FOTO: ANDRÉ CLEMETSEN

4. Svein Hov Skjelle

i

5. Øystein Thorup

FOTO: PER MARTIN HAAHEIM

6. Marit Jensen

FOTO: AVANTOR

4

5

6

2014

2013

2012

R A G N A R E G G E N , Akershus Eiendom // G U N N A R O V E L A N D , Aspelin Ramm Eiendom // C A M I L L A K R I S T I A N S E N L U N N E , Schjødt // F R I T H J O F F O S S , Union Norsk Næringsmegling // P E R S V E R R E R A K N E S , BA-HR // L E I F A R N E R Ø S N E S , Braathen Eiendom // E D G A R H A U G E N , Ragde Eiendom // T O R K J E L VA L L A N D , Schjødt // K N U T L Ø K E N , Linstow // O L E A N D R E A S D I M M E N , BA-HR

K A R S T E N K A L L E V I G , Oljefondet // L I S A F. W O L D , Arctic Securities // S I M E N T H O R S E N , Solon Eiendom // P R E B E N E . K L A U S E N , Union Gruppen // Ø YS T EIN T HORUP, Avantor // H E N R I K W O L F M E E D O M , Malling & Co // P E T T E R ­ FALK­ G Å R D A N D E R S E N , Schage Eiendom // E R I K L A N G S E T H , BA-HR // J E N S A A S , Wikborg Rein // L A S S E R Ø S N E S , Neptune Properties

A N D E R S B U C H A R D T, Ab Invest // R U N A R VAT N E , Søylen Eiendom // C H R I S T I A N G R U N E R S U N D T O G E L S E H E L E N E S U N D T, Sundt AS // B O R G E R B O R G E N H A U G , Axer Eiendom // E V E N B R AT S B E R G , Pangea Property Partners // S T I G ­E N G E L H A R T K L A U S E N , Advokatfirmaet BA-HR // C H R I S T I A N B J Ø R N - H A N S E N , Haavind // S V E I N H O V S K J E L L E , Norwegian Property //BØRGE S. N YGÅRDSHAUG, Torkildsen, Tennøe & Co *Arbeidsgiver er den som var arbeidsgiver ved omtalen.

N °2 201 8 |

estate M AGAS IN

47


FOTO: CONCEPTOR

i

Ullensaker er en av kommunene som ­vokser raskest. Her fra C ­ onceptors pro­ sjekt Jessheim Sør.

AKERSHUS MED SYV GANGER SÅ HØY INN­ F LY T T I N G S O M O S L O Mens netto innflytting til Oslo var bare 193 mennesker i fjerde kvartal, var innflyttingen til Akershus 1387. Av: Dag-Jørgen Saltnes

B BOLIG

D

e seneste årene har mantraet til både eiendoms­ utviklere og politikere i Oslo at byen vil vokse ­dramatisk de neste årene. Godt hjulpet av SSBs befolkningsfremskrivninger hevdes det at Oslo er blant de raskest voksende byene i Europa, og at byen vil ha 853 000 innbyggere i 2040 (SSBs hovedalternativ). Men godt arbeidsmarked i Sverige og Polen bidrar sammen med svakere krone til at innvandringen fra disse landene nå har snudd fra å være positiv til negativ. Det påvirker befolknings­tallene til Oslo, som nå har 672 000 innbyggere. BARE 193 INNFLYTTERE I fjerde kvartal 2017 hadde Oslo kommune en n ­ etto innflytting på bare 193 personer. Til sammenligning ­ hadde en Akershus-kommune som Ullensaker en netto

48

N °2 201 8 |

estate M AGAS IN

innflytting på 336, mens Nannestad hadde en netto inn­ flytting på 150. Flere kommuner i Akershus hadde høyere netto inn­flytting enn Oslo. Til Bærum var det netto inn­ flytting på 351 ­personer, mens 319 flyttet netto inn til Skedsmo. Mens arbeidsinnvandringen nå er netto negativ, var mye av innflyttingen til Oslo plassering av asylsøkere som har sittet i asylmottak fra de ankom Norge da antall ­flyktninger var på det høyeste. Men det seneste året har antall asylsøkere falt kraftig, noe som trolig vil vises i befolknings­tallene de neste kvartalene. Totalt hadde Akershus en netto innflytting på 1387 personer, mens Buskerud og Vestfold hadde netto inn­ ­ flytting på henholdsvis 780 og 504 personer. Til Østfold var nettoinnflyttingen 438 personer.


OBOS Kværnerbyen

KAR AKT ER Du kjenner oss på byggene. Med karakter og original utforming skaper vi tilhørighet for alle som skal bo og jobbe i eiendommene vi utvikler.

ARCASA arkitekter


Høy befolknings­ vekst i Drammen kan gi høyere boligpriser.

V E S T S I D E N AV O S L O F J O R D E N :

Tror på høy boligprisvekst i Drammen Samfunnsøkonomisk Analyse tror befolkningsvekst og nærheten til Oslo vil bidra til høyere boligpriser i Drammen fremover. Men ­kanskje er det lille Holmestrand som vil få den største oppturen? Av: Tore Årdal

B BOLIG

– Vestfold hadde en sterk utvikling i boligprisene i årene 2011 til 2016, med en vekst på til sammen 30 prosent – ­omtrent som landsgjennomsnittet. Den gjennomsnittlige prisveksten i Vestfold var noe lavere i 2017, med 5 prosent – også da om lag som i landet for øvrig, forteller sjeføkonom Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk Analyse. ØKENDE BOLIGBYGGING Boligbyggingen har økt jevnt og trutt i denne perioden, og ventes å øke videre i år og neste år. I 2017 ble det til sammen bygget 1.350 boliger i Vestfold. – En periode med økende boligbygging og nedgang i ­befolkningsveksten er viktige årsaker til nedkjølingen av boligmarkedet som manifesterte seg i fjor. Den nye bolig­ lånsforskriften kan ha vært en av flere utløsende faktorer og

50

N °2 201 8 |

estate M AGAS IN

bidratt til å legge en ytterligere demper på etterspørselen, sier Benedictow. PRISVEKST For 2018 forventer han en boligprisvekst på 0,5 prosent i Vestfold. Han forventer også at boligprisveksten vil tilta, og i 2021 venter han vekst på drøyt 4 prosent, noe høyere enn anslaget for landsgjennomsnittet på knappe 3,5 prosent. – Når det gjelder Drammen, vil nærhet til Oslo og betydelig lavere boligprisnivå, samt høy befolkningsvekst trolig bidra til relativt høy boligprisvekst framover, sier sjeføkonomen. SMITTEEFFEKT FRA OSLO Ola Amundsen, daglig leder Eiendomsmegler 1 BV i ­Drammen, sier at boligmarkedet i Drammen er i god ­balanse.


FOTO: SHUTTERSTOCK

N °2 201 8 |

estate M AGAS IN

51


FOTO: SHUTTERSTOCK

– Innenfor dette området ønsker vi å skape et fremtidsrettet sentrum, både når det gjelder handel, kontor, boliger og andre naturlige ­sentrumsfunksjoner.

52

N °2 201 8 |

estate M AGAS IN


Holmestrand kan få størst opptur i boligprisene.

– 2017 var et ekstraordinært år med smitte­ effekt fra Oslo og kupptendenser på visninger. Kjøperne er nok blitt litt mer betenkte nå. Samtidig er omløpshastigheten fortsatt er på bunn i landet. Det har ikke bygget seg opp et lager, sier Amundsen. STOR TILFLYTTING Morten Liavaag, daglig leder i P ­ rivatmegleren Drammen, har god tro på det lokale bolig­ markedet selv om andre halvår var «røft». – Vi har hatt en bra start på året. Det stor tilflytting til Drammen, samtidig som det er mangel på boliger – spesielt familieboliger, sier han, og fortsetter: – Folk synes også at det fungerer godt å reise kollektivt inn mot Asker, Sandvika og Oslo. Slik var det ikke for 5-10 år siden. Det mulig folk er blitt mer innstilt på å reise kollektivt. KOMMUNESAMMENSLÅING Drammen slår seg sammen med kommunene Svelvik og Nedre Eiker fra 1. januar 2020. Dette vil neppe påvirke boligprisene i selve ­Drammen, men Liavaag tror det vil gi et løft for grenseområdene i de to andre kommunene. – Det kan gi et løft i områdene litt lengre ute også, men kommunesammenslåingen vil neppe påvirke boligprisene mye der, sier han. Ola Amundsen, daglig leder Eiendoms­ megler 1 BV påpeker at grensene vil viskes ut etter sammenslåingen, og at Drammen vil bli mer som Oslo med ulike prisnivåer i ­forskjellige bydeler og områder. TØNSBERG I SÆRSTILLING I Vestfold er det Tønsberg-området som ­vanligvis har de høyeste boligprisene og den raskeste omsetningshastigheten. Ifølge Thor

Fredrik ­Hanssen Solberg i DNB Eiendom er Tønsberg også den vestfoldbyen som er mest populær for dem som ikke har tilhørighet i ­fylket. – Tønsberg har jo en flott kystlinje med båtliv og bademuligheter i skjærgården. ­Samtidig skjer det mye i byen, noe som skaper liv og røre, sier han. ØKT INTERESSE FOR HOLMESTRAND Boligprisene er noe lavere i Sandefjord og Larvik. Prisene er også lavere i Sande og ­ Holme­ strand, men der har de til gjengjeld begynt å røre mye på seg. – Vi merker økt interesse for disse byene, spesielt Holmestrand. Der er det blitt veldig gode pendlermuligheter med den nye tog­ stasjonen, sier Hanssen Solberg. I desember 2016 åpnet den nye stasjonen i Holmestrand inne i fjellet samtidig med det nye dobbeltsporet. Toget fra Holmestrand til Oslo S bruker fra 53 minutter til 1 time. Med den planlagte Intercity-forbindelse vil reise­ tiden mellom Vestfold og Oslo kuttes. SPENNENDE BYUTVIKLING Merethe Lunden Andreassen, avdelings­leder Horten og Holmestrand Eiendomsmegler1 BV, sier at raskere togtur vil gjøre det mye mer ­aktuelt for folk å pendle. Men allerede nå er det altså en god boligprisutvikling i ­Holmestrand. – Holmestrand har mange store områder med eneboliger og vertikaldelte boliger, slik at det ikke bare er leiligheter å velge i. ­Dessuten skjer det mye spennende byutvikling i ­Holmestrand, sier hun. GÅGATE UNDER GLASSTAK Lunden Andreassen viser blant annet til N °2 201 8 |

estate M AGAS IN

planene om at deler av Langgaten blir omgjort til gågate/handlegate, og at dette legges inn under glasstak. De sistnevnte planene er det Holmestrand Utvikling AS som står bak. Dette selskapet har fokus på å utvikle sentrumssonen i byen. – Innenfor dette området ønsker vi å skape et fremtidsrettet sentrum, både når det gjelder handel, kontor, boliger og andre naturlige sentrumsfunksjoner, heter det på selskapets hjemmeside. GODT I GANG I SENTRUMSSONEN Holmestrand Utvikling er allerede godt i gang og ferdigstilte første byggetrinn i 2012 med 38 nye leiligheter og ca. 2 000 kvadratmeter nærings­lokaler. Bibliotek-Kvartalet er under utbygging. Første byggetrinn var ferdig første kvartal 2017, med 18 nye leiligheter og nytt bibliotek. Andre byggetrinn er også ferdigstilt, med 1 000 kvadratmeter nye butikk og kontor­ lokaler. – Tredje og fjerde byggetrinn startet mars 2017 og ferdigstilles juni 2018. Her kommer det ytterligere 48 nye leiligheter og 1 000 kvadratmeter butikk og kontorlokaler. Regule­ ring av neste kvartal er startet opp, skriver ­selskapet på hjemmesiden. HOLMESTRAND UTVIKLING AS I tillegg til Holmestrand sentrum, har ­selskapet også en næringspark i Våleveien 29 i samme by hvor det leies ut til lettere produksjons­ bedrifter, håndverkere, lager og mindre boder. Hovedeierne i Holmestrand Utvikling er Øistein Hjelmtvedt, Terje Karlsen, Bjørn Nymoen, Espen Klevmark (Enata Eiendom ­ AS), Jon Sæther Storli og Hilde Midthjell. 53


i

54

Haslevollen Eiendom og Møller Eiendom har store planer på Hasle.

N °2 201 8 |

estate M AGAS IN


ILL.: A-LAB

SEKS STORPROSJEKTER LANGS EN VEISTREKNING PÅ 600 METER I det sentrumsnære området Hasle i Oslo er det planer om å bygge inntil 261 000 kvadratmeter bolig og næring. Dette kommer i tillegg til det pågående gigantprosjektet Hasle Linje. Av: Tore Årdal

N °2 201 8 |

estate M AGAS IN

55


- En byutvikling her som håndterer barrierene, vil bidra til å knytte d­ elområdene i Hovinbyen bedre sammen. PLAN- OG BYGNINGSETATEN

B BOLIG

H

asle ligger sentralt plassert
mellom Økern og Tøyen i Oslo. Området ligger inntil flere by­ utviklingsområder (Løren, Ensjø, Ulven og ­Haraldrud), som allerede er under utvikling fra nærings- og lagerområder til bymessige boligområder. I planprogram med veiledende plan for offentlig rom Hasle og Valle Hovin, skriver Plan- og bygningsetaten (PBE) at det er flere større infrastrukturbarrierer og terreng­ utfordringer på Hasle. - En byutvikling her som håndterer barrierene, vil bidra til å knytte delområdene i Hovinbyen bedre sammen, fast­ slår etaten. ARCUS-TOMTEN Höegh Eiendom så tidlig at Hasle kom til å bli et viktig ­utviklingsområde i hovedstaden. I 2007 kjøpte selskapet den nesten 100 mål store Arcus-tomten der for nærmere 1 milliard kroner. I 2012 fikk Höegh Eiendom med seg AF Gruppen på eiersiden (50/50) i boligprosjektet Krydder­ hagen. I 2014 ble AF Gruppen også partner på nærings­ prosjektet. HasleLinje er alene ett av de største utviklings­prosjektene i Oslo. På området til Vinmonopolets tidligere produksjons­ anlegg utvikles nå en helt ny «bydel» bestående av 6 000 arbeidsplasser og 750 boliger.

56

N °2 201 8 |

estate M AGAS IN

Til nå er 200 boliger ferdige, samtidig som Aller ­Media, Bymiljøetaten, Cowi og Securitas har fått sine hoved­ kontorer her. Med åpningen av Wang UNG i august 2018, inntar også idrettselever Hasle. FEM NYE STORPROSJEKTER Nå er det, i tillegg til HasleLinje, fem andre store prosjekter under utvikling. En gjennomgang som Estate Magasin har gjort av plansakene, viser at de har et samlet utbyggings­ potensial på 261 000 kvadratmeter BRA bolig og næring. Da har vi tatt utgangspunkt i opplysningene som er opp­ gitt i bestillingene av oppstartsmøte eller planforhånds­ konferanse hos PBE – arealene kan naturligvis bli endret underveis i reguleringsprosessen. Gigantutbyggingen i regi av Eiendomsspar, OBOS, Stor-Oslo Eiendom, Møller Eiendom, Centennial Eiendom og NG Commerce skal uansett skje langs en strekning på ca. 600 meter i Økernveien. NG COMMERCE På en hjørnetomt ved Hasle T-banestasjon og Hasle Torg ønsker NG Commerce, et selskap eid av Kan Cao, å ­bygge 25 000 kvadratmeter. Av dette er 16 000 kvadratmeter av­ satt til bolig, mens 4 000 kvadratmeter er satt av til hotell – enten et tradisjonelt hotell eller et leilighetshotell. Alt


ILL.: NIELS TORP ARKITEKTER

i

NG Commerce vil utvikle boliger på Hasle.

N °2 201 8 |

estate M AGAS IN

57


58

N °2 201 8 |

estate M AGAS IN


ILL.: NIELS TORP ARKITEKTER

Det legges opp til mange nye boliger på Hasle.

dette på en tomt på 4,9 mål, som det ble bestilt oppstartsmøte for i juni 2016. I mars søkte selskapet dessuten om å få bygge kompaktboliger i det ene av de fire ­ byggene. I et notat til PBE skrev Niels Torp Arkitekter at kompaktboliger kan være både kostnads­effektivt, arealeffektivt og et ­indirekte virkemiddel for å øke boligtallet i Oslo. ­Kompakte boliger med høy kvalitet «kan også gi en unik mulighet for yngre kjøpere å komme seg inn et presset boligmarked, der kravet til egenkapital er høyere enn tidligere». Å bo i små boliger i by kan i tillegg være en miljøvennlig måte å leve på, påpekte arkitektselskapet. EIENDOMSSPAR OG OBOS Som nærmeste nabo nordøst for NG ­Commerce-prosjektet, ligger det 25 mål store planområdet som Eiendomsspar bestilte oppstartsmøte for i oktober 2016. Selskapet overtok eiendommen i april 2014, etter å ha eid den 50/50 sammen med Solist Investor gjennom Bileiendom Invest AS. I bestillingen av oppstartsmøtet hos PBE ble N °2 201 8 |

estate M AGAS IN

det skissert et bebygd areal på 62 000 kvadrat­ meter, som skal benyttes til boligformål og noe næringsarealer mot Økernveien. I november i fjor ble det også klart at ­Eiendomsspar hadde fått med seg OBOS på 50/50-basis i gigantprosjektet. MØLLER EIENDOM På den andre siden av Økernveien ligger det 31,1 mål store planområdet som Møller Eiendom og Haslevollen Eiendom AS ­ ­bestilte oppstartsmøte for i november 2016. I ­bestillingen ble det oppgitt en antatt maksi­mal utnyttelse på 90 000 kvadratmeter – fordelt med 40 000 kvadratmeter næring og 50 000 kvadratmeter bolig. I næringsarealene åpnes det også for innpasset forretning eller annen publikumsrettet virksomhet. Forslaget er basert på at Møller Eiendom og Haslevollen Eiendom invitert A-lab, SJ Arkitekter, Grape Architects og Lund Hagem Arkitekter til et parallelloppdrag, der hen­ sikten var å få belyst ulike helhetsgrep og ­utviklingsmuligheter for området. 59


ILL.: ARCASA ARKITEKTER

Økernveien 97.

STOR-OSLO EIENDOM Også Stor-Oslo Eiendom har posisjonert seg langs den 600 meter lange ­strekningen i Økernveien. Selskapet kjøpte i fjor bil­ forretningseiendommen (Bavaria) Økern­ veien 97-99. I februar i år ble det bestilt oppstartsmøte for den prosjektet på det 7,5 mål store planområdet. Der fremgår det at selskapet ønsker å om­ regulere tomten til sentrumsformål med overvekt bolig og et antydet bruksareal på 60

24 000 kvadratmeter. Det planlegges også fasadeutforming og byggelinjer langs Økern­ veien som skal styrke den fremtidige bygatens urbane preg. CENTENNIAL EIENDOM Sist, men ikke minst, kommer prosjektet til Endre Røsjø-selskapet Centennial Eiendom. I januar skrev Estate Nyheter at selskapet kjøper Eikenga 31-33 på Hasle i Oslo for ca. 150 millioner kroner. Eiendommen har en N °2 201 8 |

estate M AGAS IN

­ygningsmasse på ca. 11 000 kvadratmeter b med InfoCare som leietaker. Centennial eier også naboeiendommen Økernveien 119/121 med en bygningsmasse på 19 600 kvadratmeter. Ideen er å slå ­sammen disse eiendommene ved å legge lokk over T-banesporet som går mellom dem. I så fall vil dette samlet bli en tomt på ca. 22 mål. Totalt kan den bli bygget over 60 000 kvadratmeter på det samlede planområdet som eies av Centennial Eiendom.


ILLUSTRASJON: DARK ARKITEKTER / BRICK VISUALS

Konferansehotell på Voss Bane NOR Eiendom bidrar til å utvikle Voss som reiselivsdestinasjon. Rett ved Voss stasjon skal Bane NOR Eiendom bygge et nytt og moderne konferansehotell. Hotellet blir på 12 000 kvadratmeter og får 215 rom, moderne konferansefasiliteter, bar og restaurant med nydelig utsikt. Arkitekturen gjenspeiler det lekne, uformelle, naturlige og ekstreme som forbindes med Voss, og det satses på bruk av miljøvennlige og klimanøytrale materialer. Voss blir en stadig mer tilgjengelig og attraktiv reiselivsdestinasjon. Nytt terminalbygg sto ferdig høsten 2017 og gondolen er under bygging. Statens vegvesen skal straks bygge ny kollektivterminal og ruste opp gaten inn mot sentrum, og Bane NOR Eiendom planlegger ny næringsbebyggelse øst for hotellet.

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter eiendommer ved knutepunkter – banenoreiendom.no

UTVIKLER KNUTEPUNKTET – Vi har i flere år jobbet med å utvikle Voss både som kollektivknutepunkt og som reiselivsdestinasjon. Hotellet bygges veggi-vegg med den nye gondolen. Det er bare å sette seg på toget, og plutselig er du på toppen av Hanguren, 660 moh., klar for nye eventyr, sier Connie Nyhaven, prosjektsjef i Bane NOR Eiendom.


A ARKITEKTUR

FOTO: © IÑIGO BUJEDO -AGUIRRE

GLASSHUSET ­SVEVER OVER ­BAKKEN

Casa de Vidro, Glasshuset, er kanskje verdens vakreste bolig. Av: Silje Rønne

62

N °2 201 8 |

estate M AGAS IN


FOTO: © IÑIGO BUJEDO -AGUIRRE

i

Indre åpent adkomst­ rom hvor regn­ skogen får vokse fritt. Rommets plassering bidrar til at man opplever naturen selv i kjernen av huset.

N °2 201 8 |

estate M AGAS IN

63


Jeg er veldig fascinert av byggets samspill med omgivelsene, i dette tilfellet, ­landskapet, ­himmellyset, utsikten og vegetasjonen.

FOTO: © IÑIGO BUJEDO -AGUIRRE

CECILIE WILLE, PARTNER OG MEDEIER AV MORFEUS AS

64

N °2 201 8 |

estate M AGAS IN


FOTO: INSTITUTO LINA BO E P.M. BARDI, SÃO PAULO

Den legendariske arkitekten Lina Bo Bardis glasshus Casa de Vidro i São Paulo. Ett av husets vakre hjørne­ rom viser at regn­skogen har vokst seg tilbake. Tekstilene, møblene og ­naturens nære tilstede­værelse gir rommet lunhet og intimitet selv om huset er bygget av glass, stål og betong.

– Det er alltid vanskelig å fremheve ett blant mange. Det finnes et endeløst antall vakre boliger med ulike kvaliteter, men akkurat denne boligen har mange av de kvalitetene jeg selv har fokus på når jeg tegner, slik som for­ holdet til omgivelsene, landskapet, ut­sikten, himmelretninger, solens gang, de romlige kvalitetene, men også bygningenes f­ysiske form og utseende, forklarer Cecilie Wille, arkitekt og partner i MORFEUS AS, når hun beskriver Lina Bo Bardis ikoniske glasshus i São Paulo, Casa de Vidro fra 1952. Glasshuset er Bardis første bygg, og det var også hennes eget hjem. Bygd i det som den gang var i­gjen av regnskogen rundt São Paulo, med en betong­struktur dekket av store glassflater, der bygnings­kroppen delvis står på søyler, som et ­moderne trehus. – Jeg er veldig fascinert av byggets samspill med omgivelsene, i dette tilfellet, landskapet, himmellyset, utsikten og vegetasjonen. Det at det er så glidende overganger mellom inne og ute bidrar til at rommene får en helt særegen kvalitet og samtidig en sterk stedstilhørighet. Jeg liker også veldig godt hvordan bygningen

er løftet opp en etasje, store deler av huset «svever» over bakken og bidrar til en følelse av å kunne legge bak seg en travel hverdag i det man stiger opp i boligen, beskriver arkitekten. Bygget er formet som et kvadrat med et indre åpent adkomstrom som gir fantastiske lyskvaliteter inne og samtidig danner et helt privat og lukket uterom ifølge Wille. – Som husets navn tilsier, er dette et hus av glass. Det fascinerende med akkurat dette glasshuset er at på tross av utstrakt bruk av glass, betong og stål, har det en egen lunhet og varme i seg. Den raffinerte kombi­nasjonen av det industrielle preget sammen med de klassiske møblene, kunsten, tekstilene og ­ bøkene gir huset en tidløs karakter og et ­hjemlig og personlig preg. Det at vegetasjonen er så tett på, og nær­mest inni huset, bidrar til at man vil føle seg nesten som en del av ­naturen, utdyper hun. MENTAL FRIGJØRING Wille oppdaget den italiensk-fødte ­brasilianske arkitekten, Lina Bo Bardi (1914–1992), da hun studerte i New York, og ble imponert over N °2 201 8 |

estate M AGAS IN

hennes arbeider. Hun var en pioner i sin tid ifølge ­arkitekten. – Lina Bo Bardi er best kjent for sin tidlige ­interesse for vern av gamle bygninger gjennom gjenbruk og transformasjon. Gjennom sitt a­ rbeid bidro hun til å føre arkitekturen inn på et mer bærekraftig spor. I 1951 utformet hun Casa de Vidro (Glasshuset) for seg og sin ekte­mann i det som da var restene av en ødelagt regnskog, Mata Atlantica, den opprinnelige regnskogen rundt São Paulo. Regnskogen ble gradvis reetablert rundt huset som en del av prosjektet, forteller hun. I forbindelse med Nasjonalmuseets ut­ stilling i fjor av Casa de Vidro i Sverre Fehns glass­paviljong fra 2008, beskrev de glasshusets symbolikk på 1900-tallet som en mental fri­ gjøring. I tiden rundt første verdenskrig skrev tyske ekspresjonistiske arkitekter flammende manifester om glass-­ strukturer som ville bidra til moralsk renselse i framtidens sam­ funn. ­ Senere arkitekter som ble knyttet til be­ tegnelsen internasjonal stil, fremhevet at boliger med glassvegger forsterket be­boerens naturopplevelse. Glasset skjerpet bevisst­heten om behovet for kontemplasjon av naturen. 65


FOTO: HANS PETTER SMEBY

PROFIL —— Navn: Cecilie Wille —— Stilling: Partner og medeier av MORFEUS AS, etablert i 2007. Et arkitekt­ kontor hun driver sammen med partneren Caroline Støvring. De jobber i hovedsak med boligprosjekter, eneboliger, fritidsboliger og barnehager —— Utdanning: NTNU (Arkitektlinjen), AHO (Arkitekthøyskolen i Oslo) og Columbia University, New York, NY —— Bor: på St.Hanshaugen i Oslo —— Om: Wille er uteksaminert fra NTNU i 1993 som Sivilarkitekt og har ­Master i Advanced Architectural Design fra Columbia University of New York i 1997. Wille ble ansatt hos Lund & Slaatto Arkitekter AS etter studie­tiden, og arbeidet senere hos Arkitektkontoret Kari Nissen ­Brodtkorb AS hvor hun fungerte som partner frem til 2003. Hun var leder for Oslo Arkitektforening i 2004 og Visepresident i Norske ­Arkitekters Landsforbund fra 2010 til 2012. Wille har mange års erfaring som p ­ rosjekterende arkitekt og har utmerket seg ved en rekke publise­ ringer og utstillinger, blant annet som deltager i NRKs arkitekturserie ­Arkitektens Hjem, i Arkitekturmuseets utstilling 20 under 40 og i La ­Biennale di Venezia. Hennes målsetning er å søke det essensielle i enhver problemstilling og skape prosjekter med en egen identitet der stedlige kvaliteter avdekkes og forsterkes, hvor en bevisst plassering i forhold til terreng, vegetasjon, sol og utsikt står sentralt. —— Utvalgte prosjekter: – Jeg er veldig stolt av vårt Nasjonal Turistveg­ prosjekt på Andøya som nettopp er ferdigstilt. Det har vært en 11 år lang prosess og nå åpner det 7. juni. Det er gøy! Jeg også veldig fornøyd og stolt av en barnehage vi har under oppføring på Kaldbakken i Oslo. Den åpner i august i år og vi er spent på barnas reaksjoner. Den er prosjektert med utgangspunkt i barns behov og det faktum at barn opp­ holder seg store deler av dagen i barnehagen. Vi ønsker at stedet skal ha en hjemlig karakter og samtidig gi rom for fysisk aktivitet og læring gjennom erfaring. Gøy var det også da vårt boligfortettingsprosjekt i Bjørnslettveien i Oslo ble nominert til Oslo Bys Arkitekturpris i 2017.

– Etter å ha streifet borti Glasshuset i løpet av studier i New York møtte jeg på huset igjen i utstillingen på Nasjonalmuseet for arkitektur i Oslo. Her ble Glasshuset framstilt på en ­veldig god måte, slik at jeg satt igjen med en følelse av å ha vært der. Drømmen er selvsagt en dag å kunne besøke det, aller helst bo der, sier arkitekten og fortsetter: Tenk å oppleve et helt døgn der! Sovne til roen av en skog som sovner og høre den våkne til liv igjen tidlig morgen. Kjenne sollyset varme opp rommet og stein­ gulvet. Stå opp og gå barbeint for å ta en kaffe og se at dagen sakte våkner til liv utenfor. Ta på seg noen luftige klær og dra til side de skyvbare glassveggene for å slippe morgenbrisen inn. Se vinden i gardinene og samtidig skue utover regnskogens tak og skimte byen i det fjerne. Det hadde vært en god start på dagen! Arkitekten tror hun ville satt stor pris på husets rominndeling, med de mest ­offentlige rommene som sammenhengende rom ut mot utsikten og de mer private rommene som soverom og bad i bakkant, forankret i 66

t­errenget, tett på bakken, tettere på skog­ bunnen med dens dufter. – Jeg ville elsket å ha masse gjester i de ­generøse oppholdsrommene, delt det vakre med dem, servert spennende mat og hatt fine diskusjoner. Jeg tror jeg ville følt meg utrolig fri og lett til sinns i et slikt hus. Jeg er ­ganske sikker på at jeg ville følt at livet var mer grenseløst, at jeg ville hatt et større tankerom for nye ideer. Jeg tror jeg ville kjent meg veldig i live, et sted hvor kropp og sjel ville våknet opp og vært mer tilstede og i kontakt med hverandre enn i et ordinært hus. Nærheten til naturen ville nok også gitt meg en egen ro, beskriver hun. I ETT MED NATUREN På spørsmål om Glasshuset har inspirert Wille i sitt arbeid av bygget i ditt arbeid, ­svarer hun – ja, på et vis har jeg det. Hun ­mener Glasshuset føyer seg inn i en tradisjon av glasshus ­bygget på 50- og 60-tallet, med arkitekter som R ­ ichard Neutra, Philip ­ Johnson, vår hjemlige Geir N °2 201 8 |

estate M AGAS IN

Grung og også Wenche Selmer har ­arbeidet ut fra tematikken om forholdet mellom det ytre og indre rommet i en bolig hvor utstrakt bruk av glass står sentralt. – Min erfaring er at store glassflater fra gulv til tak har store konsekvenser for rommet innen­for. Rommet virker dobbelt så stort og man får naturen rett inn og kan følge dagens gang på en helt annen måte enn gjennom en liten glugge. Enkelt kan det oppnås spennende romlige kvaliteter uten å måtte dekorere og fargelegge så mye. Rommet gir seg selv. Solens gang, himmellyset, og skyggevirkninger bidrar til å gi rommene liv. Rommene som skal være den gode rammen rundt vår hjemlige aktivitet, forklarer arkitekten, og nettopp dette mener hun Glasshuset til Lina Bo Bardi representerer. – Jeg håper jeg en dag får anledning til å skape et tilsvarende magisk vakkert hus et sted i vår fantastiske verden. Aller helst skulle jeg da gjerne bo der selv, men i mellomtiden tegner jeg det gjerne for noen andre, avslutter Wille.


• Etter 50 år som Kaare Berg AS endrer vi nå navn til SKB Eiendom AS. • Eiendomsinvesteringer, forvaltning og utvikling av vår portefølje av næringsog boligeiendommer vil fremover foregå under navnet SKB EIENDOM. • Kaare Berg navnet vil leve videre i Stiftelsen Kaare Berg som i tillegg til å inneha eierrollen i SKB Eiendom AS vil videreføre og utvikle sin allmennyttige rolle. SKB Eiendom AS, Kirkegata 15, 0153 Oslo | Postboks 399 Sentrum, 0103 Oslo Dag Sten: M: +47 918 28 591 | T: +47 22 40 57 00 Dag@skb.no | www.skb.no


i

68

Anders Bakken Eriksen, én av gründerne bak eiendoms­ utviklingselskapet Bonum. N °2 201 8 |

estate M AGAS IN


Selv etter en eventyrlig utvikling skal Bonum fortsette å utfordre og gi gass frem­ over. Det er nå det starter, mener Bonum-partner Anders Bakken E ­ riksen. Av: Silje Rønne / Foto: Girl Crush

- DET ER NÅ V I S TA RT E R P PROFIL

A

nders Bakken Eriksen, akkvisisjonssjef og partner i Bonum, er også en av gründerne bak selskapet. ­Sammen med Espen Tollefsen Lundkvist og Stefan Moltke-Hansen Yan, har de bygget opp en milliardbedrift på få år. Eriksen har blant annet ansvaret for akkvisisjons­ avdelingen i selskapet, og jobber til daglig primært med trans­aksjoner og finansiering. Det var ingen selvfølge at Eriksen skulle inn i eiendom. I 2004 avtjente han verneplikten i skogene i Indre Troms, i Panserbataljonen i hæren, og de neste tre årene jobbet han i Forsvaret. – Når jeg først gikk inn i Forsvaret, ville jeg gjøre det skikke­lig. Jeg ønsket ikke en halvveis tjeneste på et ­kjøkken – jeg ville ha en ordentlig utfordring, med en tjeneste det var litt futt i. Derfor endte det med «oppklaring» i panser­ bataljonen. Enheten var tiltenkt å tjenestegjøre i A ­ fghanistan, men på grunn av en budsjettsprekk i ­Forsvaret ble oppdraget ­allokert til hærens stående profesjonelle avdelinger, forteller Eriksen og påpeker at når han først har trent til et oppdrag, vil han løse det. Derfor søkte han seg videre til Telemark bataljon (TMBN) etter førstegangs­tjenesten. – I troppen i TMBN var alle drillet i absolutt alt fra A-Å, og mange hadde jobbet i stillingen i årevis. Å komme inn i et miljø der alle er særdeles proffe og dyktige i sine jobber var veldig inspirerende. Folk hadde generelt også lite vondt i viljen og bare gjorde jobben, det har noe jeg har tatt med meg videre i Bonum, sier han. N °2 201 8 |

estate M AGAS IN

Eriksen tror noe av det viktigste han lærte i Forsvaret var å søke løsninger på problemer. – Man står ovenfor problemer hele tiden og det er unn­ taket fra regelen at alt går etter planen. Det er heller ikke slik at du kan spørre «hva gjør vi nå», du må bare raskt finne en løsning på det. Den tankegangen er veldig innprentet i ­systemet, det finnes alltid en vei til mål, forklarer han. OPTIMISTISK De andre partnerne i Bonum beskriver Eriksen som v­ eldig optimistisk. Hans egenskap å tenke positivt i kombi­ nasjon med å se etter løsninger er noe de verdsetter høyt. Dette i kombinasjon med å være tett på svært for­skjellige ­mennesker, fokus på teambuilding og kameratskap, m ­ ener akkvisisjonssjefen han har lært i Forsvaret. Han er også takk­ nemlig for at han i ung alder fikk flere turer til A ­ fghanistan, det setter perspektiver på de trygge rammene man har her i landet. – Det er en god erfaring å ta med seg så tidlig i livet, særlig når du vokser opp i trygge omgivelser på Nøtterøy. Man får det litt tettere på hvordan verden egentlig henger sammen, når barna der spør om vann og penner, fremfor russekort, sier han og understreker hvor godt vi har det i Norge. Forsvaret lærte han også å «pushe» seg selv, og forstå hvor mye kapasitet han faktisk har. For selv om hverdagen kan oppleves slitsom, mener Eriksen at vi ofte har mye mer å gå på. 69


«Folk kommer på jobb og knuser på hver dag, det er jeg stolt av.» ANDERS BAKKEN ERIKSEN

– De færreste av oss har fysisk tunge og krevende jobber, og vi har alltids ganske mye mer og gå på – det er alltid mulig å «pushe» seg selv ganske mye lenger. Jeg lærte å kjenne disse grensene i Forsvaret, og sier til meg selv når dagen føles tung, at vi er ganske langt unna å være virkelig presset, sier han. På spørsmål om hvorfor han ønsket å dra til Afghanistan, svarer han at dette er noe han har reflektert over flere ganger. For Eriksen er det tredelt, han gjentar at han var innstilt på å gjennomføre et oppdrag sammen med laget man har trent med, samtidig som det handlet om eventyrlyst. – Noen må også gjøre det. Skal man være en del av NATO og forvente at andre skal hjelpe landet ditt, må du også bidra, mener han. AKSJETIPS TIL TROPPEN I 2007 begynte Eriksen å studere siviløkonomi på Handelshøyskolen BI. Han har alltid vært interessert i tall og finans. I TMBN under ­troppens time, ga han til og med aksjetips til de andre soldatene. – Mellom situasjonsoppdateringene om verdens konfliktområder, hendte det jeg kjørte aksje- og forvaltningstips på slutten av timen. Jeg tror til og med det var noen som tjente litt penger på det, sier han og ler. Før han tenker seg om og fortsetter: – Jeg begynte med aksjer etter konfir­ masjonen, med pengene jeg fikk da. Jeg åpnet en konto i mammas navn og «­tradet» i friminuttene. Han visste ikke konkret hva han ønsket med studiene, men at det var bredt og ga mange muligheter. Underveis kjøpte han sin første leilighet med kameraten, Espen Tollefsen Lundkvist, i Vidars gate i Oslo. 70

– Vi så etter et oppussingsobjekt med bra beliggenhet, og det fant vi. Vi synes vi var flinke på prosjektledelse og traff bra, og det ble en fin fortjeneste på den. Derfor gjorde vi fem leiligheter til, forteller han, og det var etter dette at de begynte å koordinere andre, mer som en prosjektledersak. – På et tidspunkt var det vi hadde av penger bundet opp, og vi hadde fått smaken på organiserings­biten og funnet ut at vi kunne tjene på å gjøre det for andre, som en entre­ prenør. Da måtte vi ha en struktur på det og vi startet Bonum, forklarer han. På det tidspunktet hadde Eriksen fortsatt to år igjen av studiene, og tomme forelesnings­ saler på BI ble brukt som møterom på kvelds­ tid. – Vi startet med koordinering av ekstern entreprise, og vi brukte mye tid på å finne ut hvordan man kunne differensiere seg fra de typiske håndverkerne som kanskje ­presenterte ting på en dårligere måte enn de burde. Vi hadde mye fokus på salg i denne perioden, for dersom du klarer å få tak i de gode jobbene, er det de du tjener på. Det gikk fort, vi h ­ adde primært fokus på bad, vi så at der kan man tjene godt med penger ettersom det kreves mye koordinering av mange forskjellige fag­ grupper, forklarer han. Deretter vokste de raskt i både størrelse og omfang på prosjekter. Bonum jobbet etter denne modellen noen år, før det ble for tydelig at de som virkelig tjener penger er de som eier eiendommen. – Da fant vi ut at vi måtte få kjøpt disse eiendommene selv for at det skulle bli noe ­morsomt det her. Da begynte vi å kjøpe råloft N °2 201 8 |

estate M AGAS IN

og enkeltleiligheter i større skala, forklarer Eriksen. Entreprisedelen hadde Bonum noen år, men de sluttet å gjøre eksterne entrepriser da eiendomsmassen var stor nok til at entre­ prenørene kunne utføre deres egne prosjekter. – Noen år gjorde vi kun egne prosjekter, men der vi er nå har vi blitt en typisk bolig­utvikler, med eksterne som tar seg av ­byggingen. Frem­ over vil det aller meste settes ut som total­ entrepriser, sier han. Helt fra starten har de hatt en rød tråd i det de har gjort, og uansett størrelse på selskap og jobb har fokuset vært å finne noe som gjør at de skiller seg ut. Det skal ikke være standard. Dette har de videreført til arkitekturen i dag, og når de regulerer større prosjekter skal det utformes med et blikk på detaljer og en helhet­ lig utforming som skal står seg over lang tid. – Det blir kritisk fremover tror jeg – altså å utvikle eiendommer og boliger som ikke ­detter inn i mengden, men skiller seg positivt ut. Det er spennende tider med mye ­riktig fokus på hva som egentlig etterspørres, og boligkjøperne stiller stadig høyere krav. Vi jobber aktivt med å sørge for at vi skal ligge i forkant her, både på design, bærekraft og funksjonalitet, forklarer han. Å være med å bygge noe, synes Eriksen er gøy. Enten det er et selskap eller eiendom. Men at det det ligger mye jobb bak Bonum, legger han ikke skjul på. Bonum har vært og er en stor del av livet hans, selv om han også har samboer og to barn. Det ligger mye penger og tid bak selskapet, og mange år med en svært beskjeden livsstil, der alt av inntjening har gått til virksomheten.


N °2 201 8 |

estate M AGAS IN

71


PROFIL — — Navn: Anders Bakken Eriksen — — Alder: 33 — — Om: Én av gründerne bak eiendoms­u tviklingselskapet Bonum — — Stilling: Akkvisisjonssjef og partner i Bonum — — Utdanning: Siviløkonom ved Handelshøyskolen BI

– Dette har vært en hektisk, men spennende tid. Du får sett ting blir til som skal stå seg over lang tid, og det er gøy. Samtidig å opp­ leve at alle er med på å gjøre Bonum gode, vi har en veldig positiv trend gående blant de ansatte, alle er med på reisen. Folk kommer på jobb og knuser på hver dag, det er jeg stolt av, fremhever han og påpeker at bransjen har tatt dem svært godt i mot, selv om de er en ­relativt ­fersk aktør og utfordrer, opplever han at holdn­ingen er at det er nok eiendom til alle. ALDRI FORNØYD – Det er nå vi starter! Vi har fått lagt et bra grunnlag og ansatt dyktige folk, folk som er flinkere enn oss. Vi tiltrekker oss mange ­riktige mennesker, nå er grunnlaget lagt og systemene er på plass, det her er skalerbart og fungerer på en god måte, og vi er virkelig ­klare for å knuse på, sier han entusiastisk. Bonum er godt etablert og rigget for videre vekst, med cirka 60 ansatte er verdikjedens prosesser er satt i system, og kan håndtere ­videre vekst. – Arealplanleggerne våre kan ta på seg flere prosjekter uten at det nødvendigvis betyr å ­ansette flere. Markedet er greit, vi tror at det er på vei mot normalisering. Tomte­ prisene derimot har ikke fulgt prisfallet på bolig helt enda, hvis du har fått et tall i hodet av en næringsmegler i februar i fjor, tar det litt tid før du legger det fra deg, forklarer Eriksen, 72

og fortsetter: – Vi har en veldig systematisk til­nærming til søk og kjøp, med en dedikert avdeling som er aktivt ute for å finne nye ­prosjekter. Vi søker i alle flater og kartlegger alle relevante eiendommer. Hvorfor gjør vi det, jo vi er ikke store nok til å sitte å vente på at prosjekter faller i fanget på oss – vi må aktivt ut å jage. Han beskriver Bonums porteføljer som ­trygge, med liten salgsrisiko, der e­ ien­dommene er spredt på mange segmenter og geografiske områder, hovedsakelig innenfor Stor-Oslo. – Vi har fått en god posisjon i «high end»-segmentet, og det er selvfølgelig en del risiko der, men vi er bevisste og ser at det har en positiv effekt generelt. Vi skal alltid levere kvalitet og noe som skiller seg ut, uavhengig av prosjekt. En del av vår strategi er og vil alltid være nytenkende. Vi er aldri fornøyde med der vi er, vi skal utvikle oss videre, understreker han. Det betyr ikke at Bonum skal gjøre alt alene. De er åpne for å gjøre prosjekter for andre eiendomsbesittere, dersom de trenger en ­ partner som kan utvikle eiendommen. Dette gjør de allerede i dag med Miliarium Bolig, og de er i dialog med flere. – Det er ikke alltid sånn at alle har tid, ­ressurser eller kapasitet til å utvikle alle pros­ jekter alene, og da kan vi være en samarbeids­ partner, sier han. Det kan enten være andre profesjonelle vi kan lage et kompletterende N °2 201 8 |

estate M AGAS IN

team med, eller private som har behov for en ­profesjonell utvikler for å realisere potensialet i eiendommen sin. TYDELIG STRATEGI Fremover skal Bonum øke tilstedeværelsen langs pendlernettverket og knutepunkter. De tror at urbaniseringstrenden bare vil fortsette, og at mange kommer til å jobbe i Oslo og ­pendle fra andre steder. – Vi har hatt en stilling ute i Østfold for å se om vi kan finne god lokal kompetanse der, vi har allerede en avdeling i Drammen, og vi ser for oss å ta posisjoner i andre byer på det sentrale Østlandet, konstanter han. Vi har stor tro på å søke ut de virkelig gode tomtene lokalt og levere et produkt som skiller seg ut i marke­ det, sier han. På spørsmål om hvor Bonum er om ti år, ­ svarer Eriksen at de allerede har vært ­igjennom ulike forretningsmodeller og faser i selskapet, og at han ser ingen grunn til at de ikke skal fortsette å vokse i samme takt, hvis ikke raskere. Eriksen legger til at de har en lang­siktig tilnærming, og er en aktør som har ­kommet for å bli. – Veksten skjer eksponentielt raskere når man kommer opp på de nivåene vi gjør nå, med prosjekter i vesentlig større volumer. Vi skal fortsette å utfordre og gi gass fremover, det er som sagt nå vi starter så det er bare å følge med videre!


BN Bank på offensiven! BN Bank fortsetter satsningen innenfor både prosjekt- og langsiktig finansiering i Oslo-området. Våre medarbeidere har lang erfaring fra eiendomsfinansiering og vi bidrar gjerne med å finne gode løsninger på ditt finansieringsbehov. Med vårt fokus på kompetanse og gode relasjoner, enkle prosesser og forutsigbarhet, velges vi av stadig flere aktører i eiendomsbransjen. Prøv oss du også!

Hils på noen av våre ansatte.

Espen Ha

land Thomas Ytre nk.no

9 Tel. 402 00 72

| tyt@bnba

Anette Bomann-La rsen

sseldo Tel. 90 kk Jen 6 94 8 sen 80 | e hj@bn bank.n o

Tel. 906 79 235 | abl @bnbank.no

Du finner kontaktinfo om alle våre ansatte på bnbank.no/kontakt-bedrift Ta kontakt med en av oss for en prat om ditt prosjekt! Besøksadresse: BN Bank Oslo | Tordenskiolds gate 8 - 10 | Telefon +47 22 82 56 00 | www.bnbank.no


Finanskjendisene ­satser på eiendoms­aksjer UNION-gründernes kjøp av Solon Eiendom-aksjer er den seneste i rekken av finanskjendiser som kjøper eiendomsaksjer. Av: Dag-Jørgen Saltnes

N NYHETER

74

D

et var i midten april at det ble kjent at UNION-­ partnerne Øystein A. Landvik, Bjørn Henningsen og Lars Even Moe gikk inn i den børsnoterte bolig­ utvikleren Solon Eiendom. I en rettet emisjon satser de tre partnerne, gjennom selskapet IFI AS, 67,5 millioner kroner på Solon Eiendom. Emisjonskursen var 25,25 kroner. – Vi er imponert over resultatene Solon har levert og har tro på markedssegmentet Solon opererer innenfor. Som partnere og gründere av Union Gruppen, har eierne bak UFI AS betydelig erfaring fra markedet for næringseiendom. Vår intensjon har vært å gå inn i markedet for bolig, og vi ser på investeringen i Solon som en strategisk riktig match, uttalte Landvik i forbindelse med aksjekjøpet. Han ser for seg at kapitalen skal bidra til at Solon ­Eiendom kjøper flere nye tomter og selskapet dermed kan fortsette den videre utviklingen. Kjøpet kom bare knappe fire måneder etter at Søylengründer Runar Vatne gikk inn med 95 millioner kroner i en emisjon på kurs 19,50 kroner. – Vi har kjent og fulgt gründerne av Solon Eiendom siden før de startet selskapet i 2006. Selskapet har over tid be­ vist at de har evnet til å plukke riktige prosjekter til riktig pris, og at de klarer å skape et produkt som markedet og kundene etterspør. Dette gjør at de leverer blant de høyeste marginene i markedet siden oppstart. I tillegg har selskapet N °2 201 8 |

estate M AGAS IN

veldig fornøyde kunder og tilnærmet null tilbakehold og konflikter. Selskapet har i dag en unik plattform som man kan bygge videre på, var begrunnelsen Vatne trakk frem for sitt aksjekjøp. Vatne hadde vurdert å gå inn i boligutvikling en stund, men slo fast at det var en bedre løsning å gå inn i Solon Eiendom enn å starte opp egen virksomhet. INNSIDERNE KJØPER Før Solon Eiendom kom inn på børs ved en reversal take­ over av det fallerte biotech-selskapet Bionor, var selskapet eid av blant annet Tore Aksel Voldberg, Simen Thorsen og Edvin Austbø. De tre storeierne, som har vært representert i styret, har kjøpt aksjer jevnt og trutt det seneste året, og sitter nå på henholdsvis 27,4 prosent, 22,05 og 11,54 prosent av aksjene i selskapet. Det er også en rekke andre finanskjendiser på eiersiden i Solon Eiendom. Herfo Finans, som eies av Yuhong Jin ­Hermansen, enken etter Folke Hermansen, har lastet opp med aksjer i selskapet og sitter nå på 343 000 aksjer. Det tilsvarer 0,64 prosent av aksjene. En annen aksjonær som har satset på Solon Eiendom, er familien til den gamle R.S. Platou-toppen Hans Herman Horn. Selskapet Taconic er inne på topp 20-listen med 317 245 aksjer, tilsvarende en eierandel på 0,59 prosent.


FOTO: NTB SCANPIX

i

Øystein Stray Spetalen satser på minilager. N °2 201 8 |

estate M AGAS IN

75


FOTO: NTB SCANPIX

Både Runar Vatne (t.v) og Karl Erik Krefting har satset på børsnoterte eiendomsaksjer.

76

N °2 201 8 |

estate M AGAS IN


– Vi er imponert over resultatene Solon har levert. ØYSTEIN A. LANDVIK

Runar Vatnes gamle gründerpartnere i Søylen Eiendom Carl Erik Krefting og Hans Petter Krohnstad er også inne på eiersiden i Solon Eiendom. Øystein Stray Spetalen var storeier i B ­ ionor Pharma da Solon Eiendom ble kjøpt opp, men han har siden solgt seg ut. Hans våpen­ drager Gunnar Hvammen sitter på Solon ­Eiendom-aksjer for over 17 millioner kroner (1,26 prosent av aksjene i selskapet). MINILAGER I fjor høst ble minilager-selskapet Self S ­ torage Group notert på Oslo Børs. Selskapets største aksjonær er Øystein Stray Spetalen, som utøver sitt eierskap gjennom FEOK AS og Ferncliff Invest. Også i Self Storage Group har Runar Vatne satset penger. Vatne Equity har rundt 40 millioner kroner plassert i Self ­Storage Group (3,97 prosent). Blant de øvrige investorene i Self Storage Group finner vi Holta Invest (investerings­ selskapet til Kjetil Holta) med 5,78 prosent, Jan Haudemann Andersens Datum (0,52 prosent) og Spetalens våpendragere ­ Martin Nes (Hanekamb Invest), Frode Frøiland (Frøiland Invest), Espen Lundaas (EL ­Investment) og Einar Greve (Cipriano). Varner-­ familien og Carl Erik Krefting er også inne på eiersiden i Self Storage Group. SATSER MED FREDRIKSEN Valgkomiteen i Norwegian Property innstilte N °2 201 8 |

estate M AGAS IN

nylig Carl Erik Krefting som nytt styremedlem i John Fredriksens eiendomsselsap N ­ orwegian Property. Mens Krefting går inn i styret, går styreleder Martin Mæland ut. Gjennom ­selskapet CEK Holding er Carl Erik Krefting en av de største aksjonærene i Norwegian Property, med 3,256 millioner aksjer og en ­eierandel på 0,59 prosent. Men Krefting er ikke den eneste norske finanskjendisen på eiersiden i Fredriksen-­ ­ familiens eierselskap. Nille-gründeren Per ­Mathias Aarskog, som sammen med broren Mons ­Bertil, innkasserte en formue da Ferd ­Private ­Equity kjøpte Nille for hundrevis av ­millioner ­kroner har gjennom ­selskapet M ­ athias H ­ olding 1,4 millioner aksjer i ­Norwegian P ­ roperty. Den tidligere Skagen-toppen Harald ­Espedal har gjennom selskapet Espedal & Co 1,264 millioner aksjer i Norwegian ­Property, tilsvarende 0,23 prosent. Espedal står også som kontakt­ person i Salt Value, som eies av Monsun ­ Forvaltning. Salt Value har 1,7 ­millioner aksjer i Norwegian Property. Dette utgjør 0,31 prosent av aksjene i selskapet. Mjør Grimsrud-familiens selskap Niki AS har fortsatt å kjøpe aksjer i ­Norwegian Property den seneste tiden og eier nå ­ 2 ­millioner aksjer. Eckhoff Holding har nesten doblet sin aksje­beholdning siden oktober i fjor og eier nå 1,93 millioner aksjer i selskapet. Familieselskapet til Jan Petter ­ Collier, Sanden AS, er også inne på eiersiden i ­ ­Norwegian Property, med 1 million aksjer. 77


Fart i big box, tregt i kjøpesentre Investorene er fortsatt interessert i å kjøpe big box handels­eiendommer. Samtidig er det laber interesse for kjøpesentre. Av: Dag-Jørgen Saltnes

N NYHETER

M

ens 2017 var et knallår i det norske transaksjons­ markedet, bidro usikkerhet innenfor retail­ sektoren til at investorene var mindre sultne på å kjøpe handelseiendommer. Ifølge Akershus Eiendom ble det i fjor omsatt nesten 70 handelseiendommer med en samlet verdi på 13 milliarder kroner. Dette utgjorde rundt 15 prosent av det totale transaksjonsvolumet for 2017. Trans­ aksjonsvolumet innenfor retail var dermed lavere enn de to foregående årene. Akershus Eiendom skriver imidlertid i sin seneste halvårsrapport at det fortsatt er en solid etter­ spørsel etter handelseiendommer. SKYR KJØPESENTRE PÅ DAGENS PRISING Det er store forskjeller i hva eiendomsinvestorene er på jakt etter av handelseiendommer. Det ble omsatt få kjøpe­sentre i fjor, og investorene venter på at yieldene skal komme litt opp. En av grunnene til at kjøpesentrene akkurat nå står lavt i kurs, er at de 60 største kjøpesentrene bare hadde en omsetningsvekst på 1,3 prosent i fjor (tall fra ­Kvarud ­Analyse). Dette er den laveste veksten på 20 år, og kan ­ifølge Akershus Eiendom forklares med at netthandelen fort­setter å ta markedsandeler og spiser av markedsandelen til ­kjøpesentrene.

78

N °2 201 8 |

estate M AGAS IN

«I tillegg har den norske konsumenten endret seg, slik at fremtiden til retail handler om opplevelser. Kjøpesentrene opp­lever nå en trend hvor mat og drikke og under­holdning erstatter tradisjonelle retailere. Sentrene som klarer å ­ tilpasse seg markedsforandringen, og i tillegg utnytter ­e-handel, spås å bli fremtidens vinnere», skriver Akershus Eiendom i sin markedsrapport for første halvår. Blant kjøpesenteraktørene som nå tilpasser seg er ­Citycon (tidligere Sektor). Citycons svenske senter Kista Senter hadde i fjor 25 prosent av omsetningen fra mat og drikke. De hadde også et bibliotek med 800 000 besøkende i året. Nå har Citycon fått inn Deichmanske bibliotek på et areal på 1100 kvadratmeter i tredje etasje i Stovner Senter. Kjøpesentergiganten mener bibliotek vil bringe ­ flere ­mennesker til kjøpesenteret, og dermed skape økt om­ setning i de øvrige butikkene. VIL HA BIG BOX Ifølge UNION Gruppens markedsrapport for våren 2018 hadde typiske storhandelssegmenter som elektronikk­ forretninger og billigbutikker med bredt vareutvalg sterk omsetningsvekst i 2017 på henholdsvis 7,7 og 5,2 prosent. Samtidig har kjøpesenterbutikker innenfor spill, leketøy,


FOTO: AATVOS CREATIVE GUIDE

Citycon hentet inn ­Deichmanske bibliotek til Stovner Senter og får flere besøk til kjøpesenteret.

FOTO: AATVOS CREATIVE GUIDE

i

N °2 201 8 |

estate M AGAS IN

79


FOTO: NORWEIAN OUTLET

Norwegian Outlet i Vestby er en kjempesuksess, noe salget til en eiendomsverdi på 1,1 milliarder kroner bekreftet.

klær, sko og vesker hatt et omsetningsfall på mellom 4 og 8 prosent. Denne utviklingen har bidratt til at eiendoms­ investorene viser stor interesse for såkalte big box-eiendommer. «Rundt 50 prosent av retaileiendommene som ble kjøpt i 2017 var big box retail, som sto for rundt 35 prosent av det totale retailvolumet», skriver Akershus Eiendom. Et syndikat satt opp av Clarkson Platou Project Finance kjøpte blant annet en porte­ følje på tre bygg i Haukås Næringspark fra Profier for 309,2 millioner kroner. I fjor var Akershus ­ Eiendom megler da Norwegian ­Outlet ble solgt for 1,1 milliarder kroner til britiske Via Outlet, som blant annet forvaltes av Meyer Bergman. MANGE KJØPESENTRE TIL SALGS Én av grunnene til at det omsettes forholdsvis få kjøpesentre, er som tidligere nevnt at det er forskjeller i prisforventninger fra kjøpere og selgere. Samtidig er det mange kjøpesentre som nå er til salgs. Blant annet skal Citycon trimme porteføljen sin ved å selge kjøpesentre

80

N °2 201 8 |

estate M AGAS IN

som ikke lenger regnes som en del av kjerne­ virksomheten. – Det blir to type vinnere i vår bransje: De store sentrene, hvor folk kommer og bruker hele dagen. Og så er det sentrene som ligger lokalt. Det er ikke bare størrelse som teller, posisjonering er også viktig, sa Citycon-sjef Marcel Kokkeel da han gjesten Eiendoms­ dagene 2018 tidligere i vinter. I fjor solgte Citycon Halden Kjøpesenter til Halden kommunale pensjonskasse med begrunnelse at senteret ikke passet inn i sel­ skapets strategi. Citycon har også andre sentre ute for salg. For over ett år siden gikk Salto Eiendom ut i markedet for å selge Oddensenteret til en pris som Agderposten mente kunne være rundt 300 mil­ lioner kroner. Først forsøkte Salto ­Eiendom å få med en partner for å bli med på videre­­­­utviklingen av senteret. Når det ikke gikk, b ­ estemte Salto seg for å selge på grunn av at ­strategien til selskapet er å konsentrere seg om færre og større eien­ dommer. Men Odden­senteret ble ikke solgt, og nå går eieren i stedet i gang med en utvidelse og oppgradering av senteret.


RETAILSPESIALISTEN SOM RÅDGIR OG HJELPER DEG Å FINNE RETT LEIETAKER

Kontakt oss på ncmd.no

Vi i NCM Development har spesial­ kompetanse­, og er en unik rådgiver innen: • Utvikling og utleie • Etableringsbistand • Analyse og strategi Unik bredde i tjenester og kompetanse gir et solid utgangspunkt for et godt byliv, spennende kjøpesenterutvikling eller butikketablering.


Møller Eiendom tenker nytt Møller Eiendom satser på økt mobilitet i eiendomsprosjektene sine. Nå har de inngått en avtale med bildelingsselskapet Hyre på ­Harbitz Torg, for å løse utfordringene med underdekning av parkerings­plasser og bilfritt sentrum. Av: Silje Rønne

N NYHETER

L

ike ved Skøyen stasjon, rett ved Hoffsveien, ligger Harbitz Torg. Der Møller Eiendom nå transformerer et gammelt industriområde til et pulserende strøk med boliger, kontor, handel og barnehage. Det verneverdige laboratoriebygget blir hjertet i prosjektet, med utadrettet­ virksomhet som skal tiltrekke seg folk gjennom ulike ­aktiviteter og tjenester. – I dag er det kun en fabrikktomt, men prosjektet er stort, det er på 26 mål. Alt er gravd ut og det blir kjeller under hele, med 320 boliger, hvor alt er solgt. Samt et stort kontor­bygg på omtrent 30.000 kvadratmeter, og det ­kommer ganske mye handel, sier Pål Bøe, markedsdirektør i Møller ­Eiendom. FORSKNINGSFABRIKK FOR BARN OG UNGE Det blir blant annet en stor Coop-butikk i kjelleren i et av boligbyggene, samt at førsteetasjen til et annet boligbygg er satt av til utadrettetvirksomhet med handel, for å skape

82

N °2 201 8 |

estate M AGAS IN

aktivitet. De planlegger også et gatetun med torg i bakkant og et lekeareal. – Det blir på torget foran laboratoriebygget vi legger inn kruttet, med skøytebane om vinteren og ulike aktiviteter. Laboratoriebygget er det eldste bygget på området, og her jobber vi med et hovedspor som innebærer at kommunen må på banen. Vi ønsker å lage en forskningsfabrikk for barn og unge, og vet at de trenger nye lokaler, sier Bøe og på­ peker at Forskningsfabrikken gjør mye spennende for de yngre, som de mener vil passe godt inn i tredje etasje, men da er de helt avhengig av å få med seg kommunen. Særlig ­konseptet Newton-rom er noe de interesserer seg for. Det er et praktisk, spennende innredet og teknologisk velutstyrt undervisningslokale, med fokus på naturfag, matematikk og teknologi. – Dette er et veldig kult konsept med undervisning uten­ for skolebygget, som er sponset av næringslivet. Elevene får bra utstyr og kan gjøre kule eksperimenter, og det du


ILL: MØLLER EIENDOM

Møller Eiendom ­transformerer et gammelt industri­område til et pulserende strøk med boliger, kontor, handel og barnehage. N °2 201 8 |

estate M AGAS IN

83


ILL: MØLLER EIENDOM/MOLTE

i

Svømmebasseng dekker mange ønsker og behov: Det er samlende, det er gøy, fysisk, mediterende og avslappende.

gjør i dette rommet inngår i læreplanen. Det er egentlig et eksternt klasserom, bare du får gjort kulere og faktiske forsøk, forklarer han og understreker at Forskefabrikken også kan arrangere kveldskurs, helgekurs og sommer­ skole der. Slik at det blir liv i bygget gjennom hele døgnet og året. Mange av prosjektene blir også utført utendørs. – Vi har veldig lyst til å få dette til, men en del av konseptet er at kommunen må eie ­rommet. Det finnes 40 slike rom i Norge i dag, ett i København og de etablerer et i Skottland nå. Og ingen i Oslo, sier Bøe, som mener at dette lokalet er helt riktig for ­Newton-rom. Førsteetasjen i laboratoriebygget er satt av til bespisning, og planen til Møller Eiendom er at det skal være et lavterskelsted, der alle skal føle seg velkomne. Bøe påpeker at bygget også kunne vært egnet til kulturhus, men hele poenget er at det skal være offentlig og at det skal være aktivitet der. – Vi skal ikke dra ut de siste kronene på det huset der. Det skal komme hele nabolaget til gode, fremhever markedsdirektøren. 84

ET HELT ANNERLEDES SENIORKONSEPT – Vi har kjøpt to av blokkene i dette prosjektet selv, for å lage et seniorkonsept. Det er ikke for 90 pluss, men du skal være pensjonert, og kunne bli boende – det er tanken. Det skal være et sted der det skjer noe, og der det kan oppstå nye relasjoner. Å bli gammel og forlatt er det ingen som vil, påpeker han. Mette Arntzen Bjerke i Møller Eiendom har jobbet med boligkonsept for seniorene i 1,5 år nå. Hun forteller at når pensjonisttilværelsen nærmer seg, er det mange som tar grep og tenker nytt for livet og bosituasjonen – fordi andre og nye behov oppstår. Ifølge henne er boligstørrelse gjerne det mest åpenbare når boligen teller én eller to personer. Men, ny bolig handler om mye mer enn kvadratmeter. – Det handler om å skape et meningsfylt, godt liv. Det handler både om større ­økonomisk frihet, og frihet til å bruke tiden som du vil. Og det handler om å finne b ­ alansen mellom ­spennende utfordringer og inspirasjon på den ene siden, og trygghet og tilhørighet på den andre siden, sier Arntzen Bjerke, og påpeker at det for mange blir viktig å tenke nytt og gjøre N °2 201 8 |

estate M AGAS IN

livet litt enklere, som å velge smarte løsninger som sparer tid. Møller Eiendoms nye konsept vil imøte­komme en rekke ønsker og behov for et ­enklere liv. – Det vil inkludere bildeling i kjelleren og servicetilbud i umiddelbar nærhet. Å slippe å kjøre hver gang du trenger frisør, trening og dagligvarebutikk. Slippe å måtte ta ansvar for alt fra bilservice og EU-kontroll, til hagearbeid og husvask. Mange som flytter til et nytt sted gruer seg til å miste fellesskapet og praten med naboene. Derfor tar vi tak i aktiviteter som utvikler godt naboskap; som kultur, foredrag, temakvelder og arrangementer på huset. Vi vil finne måter å inkludere beboerne på, som gir muligheter for å være en del av et fellesskap, forklarer hun. Harbitz Torg søker å svare på de mest attraktive behovene på seniorbeboernes ­ ­ønskeliste gjennom å tilby alt på ett sted. – Vi føler oss sikre på at den miksen av til­ bud vi velger å satse på vil innfri mange av de ønskene som godt voksne mennesker har når de velger en bolig for resten av livet. At du i tillegg bor midt i smørøyet for offentlig


– Det handler om å skape et meningsfylt, godt liv. Det handler både om større ­økonomisk frihet, og frihet til å bruke tiden som du vil. Og det handler om å finne ­balansen mellom s­ pennende utfordringer og inspirasjon på den ene siden, og trygghet og tilhørighet på den andre siden. METTE ARNTZEN BJERKE, MØLLER EIENDOM

N °2 201 8 |

estate M AGAS IN

85


Hyre er bildeling gjort enkelt på mobilen. De er en norsk gründer­bedrift, som eies av Møller Mobility Group, som er i ferd med å utvikle neste generasjons bildelings­ tjeneste.

FOTO: SHUTTERSTOCK

i

kommunikasjon og med kort vei til sentrum, sjøen, og naturen føyer seg fint inn i rekken av gode kvaliteter med Harbitz Torg. Vi tror dette blir et fysisk og psykisk helsebringende boligkonsept. Og dessuten en boform som vil fjerne eller redusere behovet for syke- og ­aldershjemsplasser for mange av våre beboere, avslutter Arntzen Bjerke. MOBILITET – Mobilitet er det nye «buzz-ordet» i vårt fi ­ rma. Møller Gruppen har akkurat skiftet navn til Møller Mobility Group. I eiendomssegmentet er mobilitet en viktig del – hvordan kommer du deg til og fra husene vi bygger. Derfor er dette noe vi jobber mye med, sier Bøe. 86

De har blant annet produsert et helt nytt solbasert el-sykkelkonsept, og Oslo ble første hoved­stad i Europa som tilbød el-sykler ladet på solenergi. Det ble også produsert seks Soltrær, såkalte «SunTree» en moderne ­sosial møteplass hvor innbyggerne samtidig har tilgang til lading av både sykler, mobil­telefoner, PC’er, elektrisk grill, wifi, med mer – alt basert på solenergi. – Dette var et pilotprosjekt som er utviklet i nært samarbeid med Aars, A-Lab, DIFK, Multi­ ­ consult, Timber, Zero, Stian Sport og Oslo Kommune. Det var gøy å se hva som var mulig å få til med et tre laget av sol­ cellepanel, og det forener mange ting vi ønsker i et ­prosjekt – slik som et sted og samles, og mulighet til å lade telefonen, sier han. N °2 201 8 |

estate M AGAS IN

Mobilitet handler i større grad for Møller ­ iendom om å løse bilutfordringene i nye E prosjekter, både bolig og kontorbygg. – Vi har etablert en stor parkerings­kjeller under hele prosjektet på Harbitz Torg, godt med parkering for boligdelen. Og litt ­mindre parkering enn det som er ønskelig for l­eie­ takerne, det er en kjent problem­ stilling. Bytteforholdet i Oslo i dag, er at du får ­bygge høyt og tett ved kollektivknute­ punktene, men du får lite parkering. Derimot er behovet for å kjøre bil der likevel for veldig mange. Hvordan løser vi det? Jo, med Hyre, som vi er veldig fornøyd med å ha med i dette ­prosjektet, og som representerer fremtiden der, fremhever Bøe.


ILL: MØLLER EIENDOM

Hyre er bildeling gjort enkelt på mobilen. De er en norsk gründerbedrift, som eies av Møller Mobility Gruop, som er i ferd med å utvikle neste generasjons bildelingstjeneste. – Vi har gjort en spørreundersøkelse til de som har kjøpt boligene, for å se hvordan de stiller seg til parkering. Kommer de til å trenge parkeringsplassen sin, eller kommer de til å leie den ut? Det er mange som sier at de vil leie den ut til oss som mellomledd, ettersom det blir enklere for de enn å ordne det selv, men de er også positive til bildeling, forklarer Bøe. Av de 109 som svarte på undersøkelsen, er det over 80 stykker som har kjøpt 1–2 parkerings­ plasser i boligprosjektet ­Harbitzalléen. – 20 prosent pluss kunne tenkt seg å leie

ut plassen sin, og det kommer godt med i et regne­ stykke på kanskje 100 tilgjengelige kontorplasser. Øker vi kapasiteten med 20 prosent, er det veldig positivt, mener Bøe, og legger til at de også ønsket å finne ut hvor sannsynlig det var for beboerne å bruke bil­ delingstjenesten til å leie ut egen bil. – Det er en stor byrde for mange, men bare det at vi har 6–7 personer som kunne tenke seg det vil jo være positivt for kontor­prosjektet, samt at det var 35 prosent som ikke lukker døren for det – dette er bra. Jeg tror at mange av de i siste kategori, vil endre mening om noen år – hvorfor skal jeg la bilen stå stille når jeg ikke bruker den, spør Bøe. Det var også over 30 prosent som sa at det N °2 201 8 |

estate M AGAS IN

var svært sannsynlig at de vil bruke Hyre. – Det er mange potensielle kunder. Da ligger et prosjekt som dette ekstremt godt til rette for at bildeling vil fungere. Det som var mor­ somt å se svar på spørsmål om hvilken bil de kunne tenke seg å leie, slik som elbil, varebil og lignende, var Passat den minst aktuelle, og det er kanskje den bilen som det selges mest av. Å kunne velge ulike biler ut i fra behov, sier noe om mulighetene som ligger der, mener markedsdirektøren. I første omgang etablerer Møller E ­ iendom en bilpool på Harbitz Torg på fem biler, ­gjennom Hyre. – Vi har stor tro på dette med bildeling, og ganske sikker på at vi vil få enda større etter­ 87


– Møller ser at bilbransjen kommer til å e­ ndre seg drastisk. De neste fem årene ­kommer bilen til å utvikle seg mer enn den har gjort de siste femti åren.

spørsel utover de fem bilene. Det er ikke lagt opp til å ha egen bil i Oslo. Se på visjonen om bilfritt Oslo, parkeringsnormene blir lavere og lavere, og du får nesten ikke parkering i nye prosjekter – da må du finne nye måter å ­organisere det på, konstaterer Bøe. I staren vil bilpoolen på Harbitz Torg være åpen for alle, men Møller Eiendom vurderer en mer spisset modell inn mot leietakere. – Et eksempel er at kontorleietakerne får ti poolbiler tilgjengelig, og tar alle kostnadene med disse fra 08-16. Resten av døgnet er de ikke i bruk, men taksameteret løper uansett på faste kostnader, så det vi kunne sagt var – da setter vi de i det åpne parkeringshuset slik at beboerne kan leie de utenom kontortid. Da vil annen bruk gå til å redusere bilkostnadene til leietakerne. Dette blir vinn-vinn for alle, ­mener Bøe. HYRE Nils Petter Nordbø, daglig leder og ­gründeren bak Hyre, opplever at bildeling i dag er primært for de som ikke eier egen bil, gjerne fordi de ikke tar kostnaden på det. 88

– Vi kan på sikt ikke bare etablere en rime­ ligere måte å disponer bil på, men også bedre. Det er bedre å benytte en varebil når du skal på IKEA, enn elbilen, og det er bedre å ta el­ bilen til byen. I dag er bilkjøp ofte et kompro­ miss, men vi kan tilby spesifikke biler til det formålet du skal, forklarer han. Hyre har som mål at du i fremtiden bestiller bil på to klikk, og at du kan velge mellom alle bilene som er i parkeringskjelleren. Nordbø mener at dette opplagt er et bedre alternativ enn å eie egen bil. – I starten kommer dette til å bli mikro­ markedsbasert. Møller Eiendom kommer til å levere biler til Harbitz Torg, som er et ­stjerneprosjekt. Det er et knutepunkt, mange av leietakerne bruker ikke bil til jobb, men de har fortsatt behov for bil av og til. Gjerne når de skal på hytta i helgen, IKEA eller andre gjøremål, forklarer gründeren. Med Hyre kan man leie bil opp til 30 dager, men Nordbø tror allikevel at helge­ leie og etter­ middagsbruk vil bli mest ­populært. – Nå har vi en pilot for å teste prosjektet, og N °2 201 8 |

estate M AGAS IN

da ser vi at typisk ukesleie, helg og gjøremål på ettermiddagen er mest populært, påpeker han og fortsetter: – Noe annet som er interes­ sant med Harbitz Torg er et sterkt innslag av næring, i kombinasjon med de som eier egen bolig. Det er to grupper som har vel­ dig mange komplementære bruksmønstre, og det vi søker å løse der er å stille et biltil­ bud til bedriftsmarkedet på dagtid og privat­ personer på ettermiddag/kveld og helg, da får du mest mulig utnyttelsesgrad per bil, og du dekker opp behovet for mange med en bil og parkerings­plass. Nordbø fremhever at bildelingsordninger dekker tre behov. Det ene er utbyggere som møter tøffe krav til regulering og parkerings­ dekning, og som søker å løse det. Det andre er typiske bedrifter med firmabiler, som gjennom Hyres nøkkelordning kan gjøre bilparken selv­ finansierende, ved å låne ut biler når de ikke er i bruker, typisk etter arbeidstid. – Da vil dette dekke behovet fra privat­ personer som ikke ønsker egen bil. Det er tre behov i ett som blir løst i et slikt prosjekt, ­fremhever han.


Mobilitet handler i større grad for Møller Eiendom om å løse bilutfordringene i nye prosjekter, både bolig og kontorbygg.

BILBRANSJEN I ENDRING Hyre er et ungt selskap, og ble etablert i ­februar i fjor. Møller Mobility Group, har vært inne på eiersiden fra første stund. – Møller ser at bilbransjen kommer til å e­ndre seg drastisk. De neste fem årene ­kommer bilen til å utvikle seg mer enn den har gjort de siste femti årene. Det er et fundamen­ talt skifte, og de søker og finner muligheter i dette segmentet, sier Nordbø, og fortsetter: – Vi vil se en elektrifisering av bilparken, og det er allerede manko på elbiler i Norge i dag. Det er leveringstid på over ett år, etterspørselen er allerede så stor og det er få innslag av elbiler, fremhever han. Videre understreker Nordbø at selv­kjørende biler ikke er langt unna, det vil også endre måten vi vil disponere bil på. Eierformen er også i ­end­ring når leasing står for mer enn halvparten av omsetningen til Møller Mobility Group. – Allerede nå slutter folk å eie bil, de leier, dette er første steget. Neste steget er kanskje at de ikke skal være hoveddisponerer av bilen, men bruke den ved behov, tror han. Noe av bakgrunnen i eierskiftet ifølge ­Nordbø er sterkt drevet av teknologi­utviklingen. 90

FOTO: MØLLER EIENDOM

i

– Kjøper du en elbil i dag vet du ikke hva du får for den bilen om tre år, for utviklingen går så raskt. Da er det ofte et bedre alternativ for privatpersoner å lease bil, for da har du bedre kontroll på kostnadene, konstaterer han. Bøe skyter inn at dette i kombinasjon med bilfritt sentrum, med områder du ikke får lov til å kjøre i, samt den nye bomstrukturen gjør det å eie bil både dyrt og vanskelig. – Hvor skal en stor bilforhandler holde hus, bilbyen på Ensjø er borte, og det kommer mest sannsynlig ingen ny. I de nye regulerings­ planene ønsker man bolig. Hvor skal bil­ forhandlerne være og for hvem, spør han. Det er tre drivkrefter som vil ha sterk inn­ virkning på dette mener Nordbø. Det ene er atferdsendring. Det tar lenger tid for de som bor i byen, før de kjøper sin første bil. – Det er flere grunner til det, bil har mistet litt status, det er ikke så viktig og ­smykkes med en bil, det er viktigere å gå i marka eller Birken. Nummer to, det tar lenger tid før vi får det første barnet vårt. Vi ser ofte at de som blir bileiere etter å ha vært i en bildele­ ordning har sammenheng med familie­ økning. En ­typisk bildelingsbruker er en som N °2 201 8 |

estate M AGAS IN

bor i byen, som ikke har bil for det blir for mye stress med parkering. Når første barn ­kommer, og det blir to år, flytter de gjerne ut av byen og kjøper bil, forklarer han og legger til at en generell trend er at man går fra å kjøpe produkter til å kjøpe tjenester. Slik som ­Netflix og Spotify. – Det er mer forutsigbart for brukeren og gir et bedre tilbud. Det vil komme en økt e­tterspørsel etter dette, samtidig ser vi at regu­leringer tvinger det frem og da er parkerings­ dekning et stjerneeksempel. Det siste er at teknologiutvikling muliggjør det. De tre ­punktene her gjør at bildelingsordninger kommer til å ta seg opp, forklarer han. – De som kjøper bil i dag, gjør det fordi de ønsker fleksibilitet. Med Hyre skal det føles ut som du eier din egen bil, men du gjør det ikke. Det skal være en tosidersmarkedsplass, Hyre eier ikke bilene på plattformen, men en typisk eier er Møller Eiendom på Harbitz Torg, som ser det er behov for det. Vi er en formidlings­ tjeneste som setter inne en teknologi i bilen som gjør dette på en smidig måte, fortsetter Nordbø, og avslutter med at dette er den nye hverdagen.


www.bla ke.no

Modulvegger

– din komplette innredningsleverandør fra A til Å MV-Panorama Alu

Kontakt oss på telefon 23 24 22 00 eller mvo@modulvegger.no

Modulvegger AS er Miljøfyrtårn sertifisert og medlem av NGBC. Våre produkter oppfyller Breeam krav.

MV-Trespiler


i

92

N °2 201 8 |

estate M AGAS IN

De har begge jobbet som advokater med fokus på fast eiendom. De har jobbet mye opp mot utviklere, mht. oppkjøp og gjennomføring av transaksjoner, til­ rettelegging og tilpasning av eiendomsprosjekter, tvister, samt noe rådgivning innen­ for familie- og arverett.


– Ta sjansen! En ny generasjon er på vei inn i bransjen, Guro Tuv og ­Marte Dalåker er to av dem. Nå oppfordrer de alle som vurderer å starte for seg selv til å ta sjansen! Av: Silje Rønne / Foto: Solveig Selj

N NYHETER

M

illenniumsgenerasjonen har inntatt eiendoms­ bransjen, og med helt andre krav til arbeids­ livet. De er høyt kvalifiserte, i lederstillinger og ­absolutt ikke redde for å skape sin egen arbeidsplass. De siste årene har selskaper som blant annet Spacemaker, ­Bonum Utvikling, Mesh og R8 Property dukket opp. Og nett­verket Ung i Næringseiendom har vokst vanvittig raskt, og teller nå 1240 medlemmer. Millennials er de som er født etter 1980 til cirka år 2000. Generasjon Y som de også blir kalt, er et produkt av «barna i sentrum» og de tilbakemeldingene de har fått i oppveksten: «Du er smart», «du har noe spesielt ved deg» og «dette skal vi få til». De beskrives ofte som optimistiske, selvsikre, og vant til at foreldrene har ordnet opp. De forventer balanse mellom arbeid og fritid, ønsker å selvrealisere seg gjennom jobb, de er vant til struktur og planlegging, og setter det kollektive i sentrum. Thea Skauge har skrevet masteroppgaven «Millenniums­ generasjonen – en undersøkelse av unge entreprenører», våren 2017, der hun ser på hvorfor unge i millenniums­ generasjonen tør å satse på gründerdrømmen. Det hun overordnet kom frem til, var at det er mange likhetstrekk mellom entreprenører og typiske kjennetegn for denne generasjonen. Skauge skriver blant annet at barndommen N °2 201 8 |

estate M AGAS IN

påvirker, og det at denne generasjonen har hatt mye frihet er betydningsfullt. Hun fremhever at millennials er opptatt av at arbeidet skal være meningsfullt og penger ofte ikke er motivasjonen, ikke minst at denne generasjonen har hatt foreldre som har vært til stede. Skauge utmerker også at disse er opptatt av å disponere egen tid og bestemme selv, samtidig som det må være meningsfylt. De opplever også at det er større risiko ved å ikke prøve, enn å prøve. To som har gjort akkurat dette er Guro Tuv og Marte Dalåker. De har gått fra stillingene som advokater i Advokat Einar Edin AS, til å starte sitt eget selskap, TD Legal. – Vi ønsket begge nye utfordringer etter å ha jobbet i samme firma i flere år. Jeg tror ikke det er så uvanlig å søke endringer når man begynner å kjenne på en manglende ­motivasjon, men det kan være en utfordring å faktisk gjøre noe med det. Guro og jeg snakket mye sammen og ­diskuterte hvilke muligheter vi hadde. Det vi raskt ­konkluderte med, var at vi ville gjøre ting på vår måte, ta egne beslutninger og skape noe vi hadde tro på, sier Dalåker og påpeker at det var når de snakket om hva de kunne utrette selv de kjente på motivasjonen de hadde lett etter. TD Legal ble stiftet 1. januar 2018. Advokatselskapet fokuserer på fast eiendom, og å yte bistand til eiendoms­ 93


Jeg tror ikke det er så uvanlig å søke endringer når man ­begynner å kjenne på en manglende m ­ otivasjon, men det kan være en utfordring å faktisk gjøre noe med det. MARTE DALÅKER, gründer bak advokatfirmaet TD Legal

utviklere i alle faser i et eiendomsprosjekt. Dette innebærer mer fokus på de områdene de har jobbet med tidligere, og en enda tettere oppfølging og kontakt med kundene. Tuv har alltid hatt et veldig bevisst forhold til at hun ønsket å bli partner, og hun ble også tilbudt dette et par ganger av andre firmaer. – Den gang besluttet jeg at jeg ønsket å opp­ nå partnerskap i firmaet jeg var i, men da dette trakk ut i tid, mistet jeg mye av motivasjonen til å fortsette der, sier hun. Utover høsten i fjor ble det tydeligere for henne at hun måtte gjøre noe nytt, og hun begynte å følge med på stillingsannonsene. – Men, jeg hadde veldig lyst til å fortsette å jobbe sammen med Marte, og da hun også gikk og tenkte på de samme tingene, gikk det fort opp for oss at vi faktisk ikke trengte å søke oss til forskjellige jobber – men heller skape vår egen arbeidsplass sammen, sier hun fornøyd. BOBLA SPRAKK Dalåker forteller at de alltid har jobbet tett og hatt nær dialog. Helt tilfeldig hadde de ­snakket sammen om å gjøre noe annet, men etter hvert ble dette et tilbakevendende tema. En dag, da de gikk tur i lunsjen, fikk de en slags «åpenbaring». – Jeg husker vi snakket om at vi ikke bare måtte prate, men også handle. Så da gjorde vi det. Årsaken til at vi begynte å snakke om det, er nok sammensatt, men for min del var det nok et ønske om videreutvikling og samtidig finne en større mening med yrkeslivet. Jeg har ikke gått og tenkt lenge på at jeg skal starte eget advokatfirma. Ideen vokste frem gradvis. Vi fant vel ut at vi egentlig ikke hadde så mye å tape på å prøve. Jeg tror også jeg hadde følt et større press for å lykkes om jeg var ti år eldre, sier hun og Tuv husker det godt.

PROFIL — — Navn: Guro Tuv — — Alder: 3� — — Utdannelse: Master i rettsvitenskap, UiO, års­enhet i psykologi UiO — — Aktuelle: Har etablert sitt eget selskap TD Legal — — Erfaring: Spesialisert innen eiendomsutvikling, boligrett og prosess i tilknytning til utbyggings­ prosjekter med fokus på organisering av større utviklingsprosjekter, salg/markedsføring, seksjonering og tinglysning. Arbeider særlig med tingsrettslige og obligasjonsrettslige problemstillinger knyttet til eiendomstvister, eiendoms­t ransaksjoner og leie/utleie av næringseiendom.

94

N °2 201 8 |

estate M AGAS IN


PROFIL — — Navn: Marte Dalåker — — Alder: 33 — — Utdannelse: Master i rettsvitenskap, UiO, bachelor sport management NiH — — Aktuelle: Har etablert sitt eget selskap TD Legal — — Erfaring: Arbeider hovedsakelig med bistand til ulike eiendomsaktører i forbindelse med eiendoms­u tvikling, med fokus på rådgivning knyttet til eiendomstransaksjoner, herunder due diligence-prosesser. Erfaring med eiendomsmegling/oppgjør, tingsrettslige- og boligrettslige problemstillinger, samt tvisteløsning.

– Det var i slutten av oktober i fjor at ­bobla sprakk. Vi har jo vært klar over at vi begge gikk og kjente litt på at det ikke var helt som de burde være, og vi fant ut at vi måtte ta sjan­ sen på å gjøre noe sammen. Senere samme dag ringte Marte og fortalte at hun hadde snakket med sin mor, som hadde gitt full støtte og til og med tilbudt seg å betale aksjekapitalen for henne – så da var det egentlig bare å hoppe i det, ler Tuv. Advokatene hadde et par runder med seg selv, hvor de tenkte nøye igjennom valget. De vurderte risiko, muligheter og utfordringer og konkluderte med at de hadde en god plan som de trodde på. – Jeg snakket med mine nærmeste og fikk kun positive tilbakemeldinger. Det var nok det som gjorde at jeg tok den endelige beslutn­ ingen. Det er også noe med å ta grep hvis man er lei av tilværelsen. Det skjer ingenting om man venter på at noen skal gjøre det for deg, eller at det skal gå over av seg selv. Det som er vanskelig, er å våge å gi slipp på det som er sikkert, forteller Dalåker og legger til at det å si opp en fast jobb er et tøft valg på mange måter. Samtidig påpeker hun at det ikke er så

s­ kummelt når man først er i gang, da er det bare en ting som gjelder – å jobbe. – Det er jo en klisje, men det er jo nettopp når man gjør ting som er nytt og som gjerne er litt ubehagelig at man vokser og utvikler seg. Det er en veldig nyttig erfaring å ha med seg på veien, fortsetter hun. Det å si opp en jobb man har hatt i mange år opplevde Tuv som ganske vanskelig, særlig når det er snakk om en jobb hun har vært glad i, med kolleger man virkelig bryr seg om. Likevel kjente hun at hun måtte være mer tro mot egne ambisjoner og prøve selv om det var risikabelt å starte for seg selv. – Det er en læresetning jeg prøver å innpode i barna mine – ja, det er skummelt, men prøv likevel – og da er det viktig å leve som man lærer, sier hun. Firmaet de jobbet i tidligere har gitt dem godt innsyn i de arbeidsoppgavene som ligger til en bedrift, utover det produktet som tilbys, som for dem er juridisk rådgivning. – Jeg opplevde derfor at vi hadde ganske god kontroll på hvordan vi skulle begynne – og det å raskt få på plass en konkret plan hjelper nok på at det ble lettere å våge å ta skrittet, sier Tuv. N °2 201 8 |

estate M AGAS IN

FORDEL Å VÆRE KVINNE Selv om advokatene er relativt unge, har de vært med på mange spennende reiser i løpet av årene som yrkesaktive og lært mye av det. – Vi tenker kanskje litt annerledes enn ­partnere i større advokatfirma som gjerne er en del år eldre enn oss, noe jeg tror kan være en fordel. Ellers tror jeg det er viktig å være seg selv, levere resultater og på den måten bygge gode relasjoner, mener Dalåker. – Vi har dessuten lyst til å få det til, det gjør noe med innsatsen og viljen når man har en indre motivasjon. Vi har også et godt utgangs­ punkt med et stort nettverk og flere klienter allerede, fortsetter hun. Tuv har vært opptatt av å ha en arbeids­ plass hun liker, samtidig jobbe med problem­ stillinger og prosjekter hun oppfatter som givende. – Det har vi fått til, selv om det selvsagt er en del oppgaver som må gjøres som ikke er så veldig spennende. I tillegg har det vært viktig for meg at vi sammen skulle finne et ut­ trykk som forteller hvem vi er, og presenterer ­firmaet på en god måte, forklarer Tuv og fort­ setter: – Vi ser jo at det å være kvinner kan gi 95


– Jeg opplever at klientene, som hoved­sakelig er menn, er veldig fokusert på det ­arbeidet som utføres, og lite på hvilket kjønn man har. GURO TUV, gründer bak advokatfirmaet TD Legal

et annet perspektiv på en problemstilling enn den typiske mannlige – i tillegg til det, er inn­ kjøpere av advokattjenester stadig mer obs på at de ønsker å bidra til å fremme mer bredde, også i vår bransje. Dette tror vi vil virke til vår fordel. På spørsmål om hvordan de opplever å være kvinne i en mannsdominert bransje, svarer ­advokatene at dette er noe de utelukkende har opplevd positivt. At de har blitt inkludert og tatt på alvor hele sin karriere, selv da de var helt unge og uerfarne. – Jeg opplever at klientene, som hoved­ sakelig er menn, er veldig fokusert på det ­arbeidet som utføres, og lite på hvilket kjønn man har. Nå etter oppstarten har vi opplevd et mye større fokus på at vi er kvinner enn ­tidligere – og det er litt overraskende – for vi tenkte ikke på at dette kunne anses spesielt eller annerledes på noe vis, konstanter Tuv. Derimot mener Dalåker at det gir for­deler, ettersom det er færre kvinner blir de lagt merke til. Likevel synes hun det er viktig å få flere kvinner opp og frem i bransjen. – Jeg tenker at det er opp til oss og andre som jobber med eiendom å være seg bevisst på mangfold og legge til rette for at flere kvinner får lyst til å gjøre karriere, sier hun. – Dere er fortsatt unge med relativt kort fartstid, er det ikke mange som har mye mer erfaring enn dere? – Jo, det er utvilsomt mange advokater der ute med lengre erfaring, men det er ikke bare antall år som avgjør om man er flink i faget sitt, eller om klientene stoler på de rådene som 96

gis. Nå har jo vi 15 års erfaring fra eiendoms­ bransjen, så vi er jo ikke nybegynnere, men vi er opptatt av å utvikle oss som jurister og som mennesker, så det blir noen kurstimer i løpet av året for å si det slik. Det er viktig å holde seg oppdatert, både på jussen og på det som foregår i bransjen vår, så vi deltar på for­skjellige arenaer for å søke å oppnå dette, ­svarer Tuv, og partneren er enig. Hun tror ikke det er avgjørende å være den mest erfarne for å lykkes eller drive et advokatfirma. – Vi har vært heldige som fikk mye ansvar fra første dag hos forrige arbeidsgiver, slik at vi føler at vi har gått en god skole som har gitt oss verdifull erfaring. Jeg tenker også at advokater bør være ganske gode på å kunne tilegne seg kunnskap, og da er ikke alder eller antall år i arbeidslivet nødvendigvis det av­ gjørende, frem­hever hun. VEIEN VIDERE Frem til nå har det å starte eget selskap vært utelukkende positivt for advokatene. De er overrasket over hvor mange som har støttet dem. Både kjente og ukjente. Oppstarten har vært over all forventning og de har ikke angret ett sekund. – Vi har vært veldig heldige med responsen fra omgivelsene. Det har utelukkende vært positive tilbakemeldinger vil jeg si. ­Negative opplevelser har det ikke vært mange av. Før vi var i mål med lanseringen, var det litt overraskende at de forskjellige fasene i opp­ starten tok såpass lang tid og at de var mer N °2 201 8 |

estate M AGAS IN

om­stendelig enn vi hadde trodd, men dette har nok også hatt en side til et behov fra vår side om å ha mest mulig oversikt over det som kreves med hensyn til regnskapsførsel, person­vern, hvitvasking, etc, forklarer Tuv. TD Legal har forsiktige vokseplaner på litt sikt. Først må de sikre seg et godt nok grunn­ lag for de to. – Men, vi ser absolutt for oss å knytte til oss flere advokater etter hvert. Vi har tenkt at vi skal bruke cirka ett år på å etablere oss før vi utvider med flere. Med hensyn til rekruttering er vi opptatt av kvinneandelen skal være minst 50 prosent. Vi har allerede fått henvendelser fra andre som ønsker å bli med på laget. Det er selvsagt veldig hyggelig, sier advokatene. Om ti år tror Tuv og Dalåker at TD har vokst til et firma med mellom 10-15 advokater, som fortsatt jobber med eiendom. – Vi har hatt en veldig fin oppstart. Vi har vært gledelig overrasket over hvor mange positive tilbakemeldinger vi har fått, fra ­ kjente, ukjente, kunder og kolleger. Særlig har vi vært overrasket over at også partnere i store advokatfirmaer har vist oss interesse og gitt råd, selv om de ikke kjente oss fra før, sier de, og avslutter med at dette tegner et litt annet bilde av advokatstanden enn det som gjerne framstilles i mediene. – Så til andre som vurderer å starte opp for seg selv, vil vi oppfordre til å ta sjansen. Det er ikke så skummelt å være sin egen sjef som man kanskje tror, og man lærer utrolig mye på veien.


Strategi, investeringer og trender

Retail Property 2018 Les program på: estatekunnskap.no

Retail Property er konferansen for fremtidsrettet kunnskap om hvordan du lykkes på retailmarkedet. På årets Retail Property vil erfarne fageksperter dele kunnskap og erfaringer om å investere, utvikle og drifte fremtidens handelseiendommer.

Tid: Onsdag 13. juni kl. 09.00-14.30 Sted: TAKET Steen & Strøm Nedre Slottsgate 8, Oslo


Streng dom om megleransvar Manglende undersøkelser om selgers avgiftsforhold kan koste dyrt. Men bruk av standardkontrakter reduserer risikoen.

Av: Nils Flesland Bull/Haavind

J JUSS

B

orgarting lagmannsrett har idømt en eiendoms­ megler erstatningsansvar for moms som ble utløst ved salg av en kombinasjonseiendom. Lagmannsretten kom til at megleren burde ha tilpasset kjøpekontrakten til det konkrete salget og at hans svikt på dette punkt ga et erstatningsansvar for den justerings­ forpliktelse som ble utløst ved salget. Dette er en streng dom og trolig den første som gjelder meglers såkalte «profesjonsansvar» i forhold til merverdi­ avgift og reglene om justering. Den latente justerings­ plikten på nyere bygg utgjør ofte meget betydelige beløp og justerings­reglene inneholder meget strenge formelle krav og tidsfrister. Den aktuelle megleren – som normalt formidlet bolig­ eiendommer - hadde ikke gjort undersøkelser omkring selger­ens avgiftsforhold og hadde dessuten bevisst v­algt å ikke bruke standardkontrakten for næringseiendom. Spørsmålet om kjøper var villig til å ta over justerings­plikten ble dermed ikke en del av forhandlingene før ­signering av kjøpe­kontrakten. EFFEKTER AV DOMMEN FOR NÆRINGSMEGLERE Justeringsreglene gjelder i første rekke ved direktesalg av ­eiendom, og i visse andre tilfeller hvor eiendomsrett går over til et nytt rettssubjekt. Er salgsobjektet et AS eller en annen form for selskap, utløser ikke transaksjonen en j­usteringsplikt.

98

N °2 201 8 |

estate M AGAS IN

Også i de tilfellene hvor eiendom selges direkte, vil man som megler normalt være godt beskyttet dersom man ­benytter standardkontrakten. Denne inneholder en klausul om at selgers justeringsplikt skal overtas av kjøper og at det innen overtakelse skal inngås en formelt riktig avtale om overføring av justeringsplikten. Gjennom en slik klausul vil selger aktivt måtte gå gjennom sitt anleggsregister eller sine justeringsoppstillinger når avtalen skal på plass, og megler vil ikke kunne gjøres ansvarlig om det senere skulle vise seg å være «skjulte» justeringsforpliktelser. MEGLERS ANSVAR IFT SKATTE- OG AVGIFTS­ MESSIGE EFFEKTER Lagmannsretten tar utgangspunkt i at det etter retts­ praksis ikke kan oppstilles noen alminnelig plikt for eiendoms­megler til å ta opp skattemessige aspekter av et ­eiendomssalg. I dommen vises det til at megler i tidligere saker har blitt funnet erstatningsansvarlig dersom han skjønte eller burde ha skjønt at det ville oppstå skatteplikt ved et salg, og at det samme må gjelde i forhold til moms. Akkurat hvor langt denne aktivitetsplikten rekker, er det vanskelig å gi noe generelt svar på, men meglers ansvar for selgers moms­ posisjoner vil kunne reduseres vesentlig gjennom kjennskap til hovedlinjene i regelverket og gjennom noen få kontrollspørsmål til oppdragsgiver.


FOTO: ADVOKATFIRMAET HAAVIND

i

Advokat og part­ ner Nils Flesland Bull i Advokat­ firmaet Haavind.

N °2 201 8 |

estate M AGAS IN

99


i

MALLING ­A N S E T T E R Malling & Co har ansatt Albregt Moltumyr som ny teknisk direktør. Av: Dag-Jørgen Saltnes 10 0

N °2 201 8 |

M

Albregt Moltumyr.

oltumyr tar dermed over etter Odd Falkenberg, som gikk av med pensjon før påske i år. Odd Falkenberg har vært i Malling & Co i 19 år og har vært med å bygge opp den tekniske avdelingen i selskapet. Malling & Co ­Forvaltning ­forvalter en eiendomsportefølje på 2,4 millioner kvadrat­meter med underliggende eiendomsverdier på mellom 80 og 100 ­milliarder kroner. Forvaltningsdelen omsatte for 155 millioner kroner i fjor. – Albregt har vært hos oss siden første januar og har allerede mange spennende prosjekter på gang. Albregt har vært ansatt hos oss tidligere, så vi er glade for å få ham med på laget igjen, og vi er trygge på at han vil bidra med mye kompetanse i den d ­ igitale endringsreisen firmaet nå er inne i, sier Cathrine Kildalsen, Forvaltnings­direktør i Malling & Co Forvaltning. Albregt Moltumyr ble hentet fra Entra, hvor han var sikkerhets­ ansvarlig og leder for drift og teknisk. I tillegg til Moltumyr og Kildalsen, består ledergruppen av økonomidirektør Martin ­Mehus, som har vært i stillingen i ett år.

estate M AGAS IN

FOTO: MALLING

NYTT O M NAVN


Ny utviklings­ direktør i HAV ­Eiendom

Anja Kathrin Fjørtoft blir rådgiver innenfor retail.

FOTO: HAV EIENDOM

i

FOTO: NCM DEVELOPMENT

NYTT O M NAVN

i

Liz-Heidi ­Leonhardsen.

HAV Eiendom har ansatt Liz-Heidi Leonhardsen som ny utviklings­direktør i selskapet. Av: Dag-Jørgen Saltnes

L

iz-Heidi Leonhardsen har bakgrunn som daglig leder i Fortius Prosjekt, hvor hun begynte våren 2015. Før det jobbet hun i Avantor fra mai 2006 til februar 2015, senest som prosjektleder. Hun har også vært prosjekt- og bygge­ leder i Sohlberg & Toftenes AS. Liz-Heidi Leonhardsen har en Master of Science fra NTNU i Bygge- og anleggsteknikk. «HAV Eiendom er en stor aktør innen byutvikling i Oslo og står overfor store utbyggingsoppgaver i Bjørvika. Leonhardsen gleder seg til å ta fatt på oppgavene og fremhever at erfaringer fra gjennom­ føring av større prosjekter og byutviklingen i ­Nydalen vil komme godt med. Vi ser frem til å få Leonhardsen med på laget i HAV Eiendom», skriver HAV Eiendom i en melding. Hun begynner i stillingen som utviklingsdirektør den første august i år.

Fra Ragde til NCM ­D evelopment NCM Development har ansatt Anja Kathrin Fjørtoft som senior­rådgiver og partner. Av: Tore Årdal

F

jørtoft kommer fra stillingen som eiendomsforvalter i Ragde Eiendom. Hun har tidligere jobbet i Malling & Co Forvaltning. I NCM Development skal Anja Kathrin Fjørtoft ha ansvaret for en kundeportefølje i en retailbransje som står overfor store utfordringer. – NCM Development er nå inne i en offensiv periode gjennom nyansettelser og spennende oppdrag i en retailhverdag i endring. Anja har god kjennskap til markedet og utviklingsprosjekter vi jobber med og vil bli en viktig nøkkelspiller i vekstplanene og utviklingen av NCM Development. Vi gleder oss over å få henne ombord, sier Pål Martin Fosdal, daglig leder i NCM Development. – Det kjennes godt å bli en del av NCM Development-teamet. Da jeg søkte og fikk tilbud om jobben kunne jeg ikke si nei til en så spennende rolle. Jeg starter i selskapet med en god dose ydmykhet og er ekstremt motivert for å gjøre en best mulig jobb, sier Fjørtoft. Hun gleder seg til å jobbe mer fokusert inn mot eiendomsutvikling. – Det er et område som interesserer meg både personlig og faglig. NCM ­Development er et solid rådgivningsselskap med god track record. Selskapet har ambisjoner om å vokse og har engasjerte eiere/partnere, noe som passer meg godt, sier Anja K. Fjørtoft.

N °2 201 8 |

estate M AGAS IN

101


NYTT O M NAVN FOTO: NORNE SECURITIES

Jørgen Falch-Monsen skal lede Nornes satsing på ­eiendom.

– Norne Securities tar sikte på å bli en ledende aktør innen eiendom, slik selskapet er på ­andre områder i dag, sier Jørgen Falch-Monsen.

Går fra UNION til Norne Jørgen Falch-Monsen har forlatt Union til ­fordel for Norne S ­ ecurities, hvor han skal bygge opp ­selskapets satsing på eiendom. Av: Torgeir Hågøy

1 02

N °2 201 8 |

estate M AGAS IN

OVERBEVIST OM GODE RESULTATER Han har de siste tre årene jobbet i Union Corporate, men valgte nå å gå til Norne ­ Securities, et selskap med hovedkontor i ­ ­Bergen. Falch-Monsen, som selv er bergenser, blir imidlertid værende i Oslo for å bygge opp selskapets satsing på eiendomssegmentet. – Nornes økte fokus på eiendom er en del av vekststrategien for selskapet. Jeg tror den gode styrken som Norne har på M&A og som tilrettelegger av egenkapital- og fremmed­ kapitaltransaksjoner for banker vil være v­ iktige brikker også inn mot eiendoms­satsingen. Jeg er overbevist om at det vil gi gode resultater fremover, sier Falch-Monsen. VIL VOKSE Han er ansatt som leder av eiendomsteamet i Nornes Corporate Finance-avdeling. ­Ambisjonen nå er at teamet skal vokse med høy transaksjonsaktivitet fremover. – I løpet av året vil vi være flere. Den videre veksten får tiden vise, men vi har store ambi­ sjoner og er på jakt etter folk med lyst, evne og ambisjoner, sier Falch-Monsen. Om disse nye hodene kommer i Oslo, i ­Bergen eller andre steder er ikke Falch-Monsen så opptatt av. – Vi trenger dyktige folk, uavhengig av hvor de befinner seg, sier han. GEOGRAFISK STYRKE Han tror noe av styrken til Norne er nettopp det at de har en geografisk spredning. – Det er noe av styrken vår. Det gir oss mulighet til å jobbe på tvers og noe som gjør at det er naturlig for oss å ta sikte på å bli en ledende aktør, sier Falch-Monsen.


OSLO FUTURE LIVING EN FESTIVAL FOR EN BÆREKRAFTIG BY

På Oslo Future Living diskuterer vi teknologi, kapital, bærekraft og politikk i fremtidens byer. Du som er pådriver for nye, grønne ideer, eller nysgjerrig på hva det digitale skiftet vil bety av både trusler og muligheter, er hjertelig velkommen.

Hvordan tenker vi i en smart by? Kan bærekraft bli business? Velkommen til Salt, Langkaia 1, Oslo Onsdag 23. mai kl. 09:00 - 16:00


NYTT O M NAVN HÖEGH EIENDOM ­ANSETTER MILJØRÅDGIVER

E

FOTO: DMITRY TKACHENKO

tter at Höegh Eiendom i fjor vedtok en langsiktig miljøstrategi, har selskapet nå ansatt Jennifer Lamson som miljøog energirådgiver i selskapet. Den nye råd– giveren skal ifølge forvaltningsdirektør Finn Halvorsen følge opp miljøstrategien med de nødvendige tiltakene. – Ansettelsen av Jennifer Lamson er en naturlig oppfølging av vår miljøstrategi. Sel­ skapet vårt har tilsluttet seg De 10 straks­ tiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050, vi er Miljøfyrtårn sertifisert, samtlige nybygg sertifiseres etter BREEAM Nor, og alle eksisterende bygg sertifiseres etter BREEAM In Use. Höegh Eiendom har i tillegg sine egne selvpålagte resultatkrav i forhold til miljø, og disse skal følges opp i samtlige bygg, sier Finn Halvorsen.

i

Forvaltnings­ direktør Finn Halvorsen og den nye miljø- og energirådgiveren Jennifer Lamson.

Höegh Eiendom har ansatt en miljø- og energirådgiver som skal følge opp selskapets miljøstrategi. Av: Dag-Jørgen Saltnes

10 4

N °2 201 8 |

estate M AGAS IN

KVALITET OG BÆREKRAFT –Jeg gleder meg, og brenner etter å komme i gang i et selskap som virkelig tar det grønne skiftet på alvor. Höegh Eiendom er et frem­ overlent selskap, som viser vilje til å kombi­ nere kvalitet og bærekraft, og jeg ser frem til å gi stillingen et meningsfylt innhold, sier ­Lamson. Jennifer Lamson har vært energi- og miljø­rådgiver siden 2009 for EvoTek AS og ­Reinertsen AS, og har blant annet jobbet med enøktiltak i eksisterende bygg, energiledelse, energioppfølging og energirådgivning for ­nybygg. Administrerende direktør i Höegh ­Eiendom, Eirik Thrygg, mener Lamsons ekspertise skal sikre at Höegh Eiendom holder sine løfter og at de gjennomfører tiltak som bidrar til et bærekraftig samfunn på både kort og lang sikt.


NYTT O M NAVN TRAASETH TIL C A R LY L E G R O U P Martin Valentin Traaseth går fra den ene super­ jobben til den andre i London. Av: Tore Årdal

FOTO: PRIVAT

D

i

Martin Valentin Traaseth blir en del av Carlyles europeiske team innen eiendoms­ investeringer, som også om­ fatter Norden.

et er ingen tvil om at Martin ­Valentin Traaseth har eiendom i blodet. Hans far, Edd Martin Traaseth, har nett­ opp sluttet som konsernsjef i Eiendomsspar etter nesten 31 år i selskapet. Martin ­Valentin Traaseth har på sin side bygget seg en ­karriere i utlandet. Traaseth ble nylig ansatt i The Carlyle Group, hvor han er en del av deres europeiske team innen eiendomsinvesteringer, som også omhandler Norden. Han jobber ut fra ­gruppens London-kontor. The Carlyle Group ble grunnlagt i ­Washington DC i 1987, og har sidene vokst til å bli ett av verdens største investerings­ selskaper med over 1.600 ansatte fordelt på 31 kontorer i Nord-Amerika, Sør-Amerika, Europa, Midtøsten, Afrika, Asia og Australia. N °2 201 8 |

estate M AGAS IN

Gruppen har en forvaltningskapital på ca. 195 milliarder dollar. ANALYTIKER FØRST Etter studiene begynte Traaseth som analytiker i Madison International Realty i ­ New York. 3 år senere, i 2016, ble han en del av investerings-teamet til Madison i London. Han har mastergrad – Master of Science, Real Estate (Finance and Investments) – fra New York University i 2014. Som en del av ­utdannelsen har han også studert ved R ­ egent´s University London – Global Management, Global Financial Management. Traaseth var en av foredragsholderne under fjorårets utgave av «Et ungt blikk på morgen­ dagens eiendomsbransje».

10 5


BRANSJEGUIDEN

Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å ­orientere deg. Du finner mer ­informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside

N °2 201 8 |

estate M AGAS IN


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside

ADVOKAT

ADVOKAT

arntzenlegal

Arntzen Legal

Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS

A: St. Olavs plass, 0130 Oslo

A: C. J. Hambros plass 2 D, 0164 Oslo

P: PB 7051 T: 982 07 111 E: petterdragvold@arntszenlegal.com

P: PB 7086 St. Olavs pl., NO-0130 Oslo T: (+47) 21 93 10 00 E: pch@foyentorkildsen.no

Spesialområdet til Arntzenlegal er skatt og fast eiendom. Vi besitter denden nødvendige byggfagligekompetansen som er en forutsetning for å sikre en optimal og effektiv skatte- og avgiftsmessige behandling.

Spesialisering og forretningsforståelse sikrer det gode sluttresultatet.

W arntzenlegal.com

W foyentorkildsen.no

ADVOKAT

ADVOKAT

W www.grette.no

Advokatfirmaet Grette DA

Advokatfirmaet Hjort DA

A: Filipstad Brygge 2, 0252 Oslo

A: Akersgata 51, 0180 Oslo

P: PB 1397 Vika, 0114 Oslo T: 22 34 00 00 E: firmapost@grette.no

P: PB Box 471 Sentrum 0105 Oslo T: 22 47 18 00 E: advokatfirmaet@hjort.no

Vi bistår både de største eiendomsaktørene, mindre private selskaper og offentlige organer som på ulike måter opptrer i eiendomsmarkedet. Denne bredden gjør oss godt i stand til å tilpasse våre råd til den enkeltes behov.

Vi bistår flere av landets største eiendomsutviklere med rådgivning og tvisteløsning i alle faser av eiendomsprosesjekter. vi harlang erfaring og kompetanse, med særskilt styrke innen plan- og bygningsrett og tomtefeste. W hjort.no

/AdvokatfirmaetGrette/

ADVOKAT

Kunnskap. Engasjement. Resultater.

W hammervollpind.no

/Advokatfirmaet-Føyen-Torkildsen-AS/

/AdvokatfirmaetHjort/

ADVOKAT

Hammervoll Pind

SANDS

A: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo

A: Cort Adelers gate 33, 0254 Oslo

P: PB 6613 St. Olavs plass, 0129 Oslo T: 22 94 40 00 E: post@hammervollpind.no

P: PB 1829 Vika 0123 T: 22 81 45 00 E: lawyers@sands.no

Hammervoll Pind er et advokatfirma som er spesialisert mot eiendoms- og entreprisebransjen, og har et sterkt kompetansemiljø innen restrukturering og maritim juss.

Steenstrup Stordrange er totalleverandør av juridiske tjenester til våre klienter innenfor næringseiendomsfeltet.

W www.sands.no

/HammervollPind/

N °2 201 8 |

estate M AGAS IN

/steenstrupstordrange/

107


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside

ANSKAFFELSESBISTAND

Besparende mellomledd

W www.confidon.no

BANK

Confidon AS

Pareto Bank

A: Bogstadveien 6, 0355 Oslo

A: Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo

P: Bogstadveien 6, 0355 Oslo T: 959 00 999 E: post@confidon.no

P: PB 1823 Vika, 0123 Oslo T: 24 02 81 20 E: post@paretobank.no

Markedsekspertise: Kontormøbler. Confidon gir din bedrift tyngde i møte med møbelforhandler og interiørarkitekt.

Vi kan eiendomsmarkedet i Oslo og Akershus, og hjelper våre kunder med prosjekt- og risikovurderinger. Sammen finner vi den beste finansielle løsningen.

W pareto.no

/confidonas/

BRANNVERN

W firesafe.no

CATERINGTJENESTER

Firesafe

Fazer Food Services AS

A: Robsrudskogen 15, 1470 Lørenskog

A: Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo

P: Robsrudskogen 15, 1470 Lørenskog T: 09110 E: firmapost@firesafe.no

P: PB 1375, Brygge 1, 0252 Oslo T: 23 89 79 00 E: aste.haukvik@fazer.com

Firesafe er landsdekkende totalleverandør innen brannsikring. Vi leverer branntekniske tjenester til alle typer bygg, i alle faser, samt kurs innen brannvern og brannvernledelse.

Nordens ledende leverandør av kantine- og cateringtjenester, og drifter kantiner under merkenavnet Wilberg. Vi er matspesialister med faglærte kokker som lager mat fra bunnen av. Vi tilbyr alt fra enkle til mer eksklusive kantineløsninger, skreddersydd etter dine behov. W fazer.com

/firesafenorge/

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

W abne.no

10 8

/fazernorge/

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

Anthon B. Nilsen Eiendom

Avantor AS

A: Rådhusgata 27, 0158 Oslo

A: Nydalsveien 28, 0483 Oslo

P: PB 776, Sentrum 0106 Oslo T: 24 14 54 90 E: kundesenter@abne.no

P: PB 4538, 0404 Oslo T: 454 85 400 E: post@avantor.no

Vi utvikler og forvalter næringseiendom. Sammen med oppdragsgiver – eller i egen regi – erverver og utvikler vi tomter og bygninger til arealer som er formålstjenlige for dagens og morgendagens behov. Vi er våre oppdragsgiveres partner i hele utviklingsprosessen.

Forvaltning og drift av over 300.000 kvm eiendom og ledende aktør i Nydalen. Avantor er byutvikler og har bred kompetanse innen forvaltning, drift, utvikling og utleie av næringseiendom.

W www.avantor.no

/abneno/

N °2 201 8 |

estate M AGAS IN

/Avantor/


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

W banenoreiendom.no

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

Bane NOR Eiendom AS

Braathen Eiendom

A: Schweigaards gate 23, 0048 Oslo

A: Haakon VIIs gate 2, 0161 Oslo

P: PB 1800 Sentrum T: 05280 E: eiendom@banenor.no

P: PB 1915 Vika 0124 Oslo T: 23 12 23 12 E: post@braatheneiendom.no

Norges ledende knutepunktutvikler. Eier, utvikler og forvalter eiendom på og ved knutepunkt.

En annen standard.

W braatheneiendom.no

/banenoreiendom/

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

W bryneiendom.no

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

Bryn Eiendom AS

DNB Næringseiendom AS

A: Nils Hansensvei 2 0667 Oslo

A: Dronning Eufemias gate 30, Bjørvika 0021 Oslo

P: PB 6620 Etterstad 0607 Oslo T: 23 37 98 00 E: firmapost@bryneiendom.no

P: Dronning Eufemias gate 30, Bjørvika 0021 Oslo T: 815 44 100 E: leiekontor@dnb.no

Største utleier på Bryn!

Din suksess er vår suksess.

/Bryn-Eiendom/184817361546962/

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

W leietakerdnb.no

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

Eiendomsspar

Fram Eiendom

A: Olav Vs gate 6

A: Karenslyst Alle 2, 0278 Oslo

P: PB 1350 Vika 0113 OSLO T: 22 33 05 50 E: post@eiendomsspar.no

P: PB 515, Skøyen 0214 Oslo T: 22 12 25 50 E: post@fram.no

Solid – Profesjonell – Fremtidsrettet

Områdene er: Oslo Vest, Sentrum, Skøyen, Majorstuen, Ullevål, Lysaker og Økern.

W eiendomsspar.no

W fram.no

N °2 201 8 |

estate M AGAS IN

/FramEiendom/

10 9


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

Fabritius Gruppen AS

Ferd Eiendom

A: Ruseløkkveien 14, 0251 Oslo

A: Strandveien 50 1366 Lysaker

P: PB 6872, Rodeløkka 0504 Oslo T: 23 17 24 50 E: post@fabritius.no

P: PB 34, 1324 Lysaker T: 67 10 80 00 E: ferdeiendom@ferd.no

Fabritius Gruppen er en betydelig eiendomsaktør med fokus på utvikling og forvalting av næringseiendom i stor-Oslo.

Ferd Eiendom er en aktiv eiendomsinvestor med ansvar for all eiendomsvirksomhet i Ferd-konsernet. SOSIALE ENTREPENØRER

W www.fabritius.no

W ferd.no

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

FORTIN AS

KLP Eiendom

A: Sommerrogata 13-15, 0255 Oslo

A: Dronning Eufemias gate 10, 0191 Oslo

P: PB 2500 Solli, 0202 Oslo T: 23 08 41 60 E: jan.kjetil.skaug@fortin.no

P: PB 400 Sentrum, 0103 Oslo T: 05554

FORTIN er et eiendomsselskap som eier, forvalter og drifter attraktive næringseiendommer i Norge og Sverige.

KLP Eiendom er et av Nordens største eiendomsselskaper. Vi utvikler og forvalter kontorbygg, kjøpesentre, hoteller, tomter og prosjekter, og skaper møteplasser hvor mennesker trives og kan realisere sitt potensial.

W fortin.no

W klpeiendom.no

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

/klpeiendom/

Loe Utvikling AS

Myren Eiendom AS

A: Sjølyst Plass 2, 0278 Oslo

A: Sandakervn. 24C, Bygg B, 0401 Oslo

P: Sjølyst Plass 2, 0278 Oslo T: 911 91 669 / 991 11 090 E: post@loeutvikling.no

P: PB 4218 Nydalen, 0401 Oslo T: 22 87 19 00 E: post@myreneiendom.no

Skaper nytt ved å utfordre det etablerte! Utvikler av næringseiendom i Oslo-området. Spisskompetanse på tomteutvikling og transformasjon. Loe-gruppen – en ledende bransjeaktør siden 1933.

Myren Eiendom AS ble etablert i 1997 og har som eneste formål å leie ut og utvikle Myrens Verksted.

W loe.no

110

/johan.h.andresen/

W myreneiendom.no

N °2 201 8 |

estate M AGAS IN


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

W mustadeiendom.no/

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

Mustad Eiendom

NCC Property Development AS

A: Mustads vei 10, 0283 Oslo

A: Østensjøveien 27, 0661 Oslo

P: Mustads vei 10, 0283 Oslo T: 22 73 63 00 E: firmapost@mustadeiendom.no

P: PB 93 Sentrum 0101 T: 22 98 68 00 E: firmapost.pd@ncc.no

Mustad Eiendom er ledende utvikler og forvalter av næringseiendom på Lysaker.

Vi utvikler, leier ut og selger næringseiendommer i vekstmarkeder. Med kvalitetsløsninger som skaper verdi for kunder og samfunnet, skaper vi langsiktige og bærekraftige miljøer som både mennesker og bedrifter trives i. Vi bygger morgendagens samfunn. W ncc.no

/mustadeiendom/

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

Njord Real Estate AS

Oslo Areal

A: Dronning Mauds gate 1, N-0250 Oslo

A: Karenslyst allé 8B, 0278 Oslo

P: Dronning Mauds gate 1, N-0250 Oslo T: 23 00 32 50 E: gs@njordrealestate.no

P: PB 533, Skøyen, 0214 Oslo T: 24 11 75 00 E: post@osloareal.no

Investor og forvalter av næringseiendom med utviklingspotensial.

Oslo Areal har som mål å være en miljøbevisst utleier for dagens og morgendagens leietakere.

W njordrealestate.no

W osloareal.no

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

OXER Eiendom

Scandinavian Development AS

A: Drengsrudbekken 12, 1383 Asker

A: Parkveien 33, 0258 Oslo

P: PB 420, 1373 Asker T: 66 98 74 00 E: post@oxer.no

P: Parkveien 33, 0258 Oslo T: 24 11 56 56 E: info@scd.no

Vår solide kunnskap og brede erfaring gjør oss godt rustet til å bidra i fremtidsrettede, komplekse prosjekter. Vi eier og forvalter ca. 220.000 kvm eiendom i området Drammen, Asker, Oslo Nord og Enebakk.

Scandinavian Development er et av Norges ledende eiendomsutviklingsselskaper. I tillegg har vi ca. 260.000 kvm bolig og næring for utvikling.

W oxer.no

W scd.no

N °2 201 8 |

estate M AGAS IN

111


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

Stor-Oslo Eiendom

Skullerud Park

A: Kirkegata 17, 0153 Oslo

A: Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

P: PB 606, Sentrum, 0106 Oslo T: 21 60 52 20 E: post@soeiendom.no

P: Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo T: 22 62 80 00 E: andrea@aoe.no

Vi er en partnereid utvikler og investeringspartner, med eiendomsutviklingsprosjekter med en realisasjonsverdi på NOK 17 mrd. Primærkompetansen er på bolig, kontor, hotell, logistikk. Vi har erfaring fra transaksjon, finansiering, myndighetsbehandling, utvikling, prosjektledelse.

I Skullerud Park fokuserer vi på samhandling på tvers av bedriftene i parken for at du som leietaker kan dra nytte av å sitte i et større fellesskap. Sånt skapes det verdier av.

W soeiendom.no

W skullerudpark.no

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

W sparebank1.no

SpareBank1 Forsikring AS

Ragde Eiendom

A: Hammersborggate 2, 0106 Oslo

A: Gladengveien 3b, 0661 Oslo

P: Hammersborggate 2, 0106 Oslo T: 21 02 50 50 E: post.eiendom@sparebank1.no

P: Gladengveien 3b, 0661 Oslo T: 22 62 62 20 E: post@ragde.no

Vi er husverter for nesten 300 leietakere fordelt på 14 bygg. Hovedtyngden av vår eiendomsportefølje ligger sentralt til i Oslo Sentrum og på Skøyen.

Ragde Eiendom AS er et eiendomsselskap i sterk vekst som driver med utleie, samt kjøp og salg av bolig- og næringseiendom.

W ragde.no

/SpareBank1/

EIENDOMSFORVALTER

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

Aberdeen Asset Management

Thon Eiendom

A: Henrik Ibsens gate 100, 0230 Oslo

A: Stenersgata 2, 0105 Oslo

P: Henrik Ibsens gate 100, 0230 Oslo T: 22 01 27 00 E: post.norway@aberdeen-asset.com

P: PB 489 Sentrum, 0105 Oslo T: 23 08 00 00 E: post@thoneiendom.no

Et av Europas ledende selskaper innen kapital- og eiendomsforvaltning, med over 2800 ansatte i 25 land. En betydelig eiendomsvirksomhet og forvalter eiendomsverdier for egne fond og oppdragsgivere. Hovedkontor i Oslo.

Thon Eiendom er eiendomsdivisjonen i Olav Thon Gruppen, og er ledende innen kjøpesenter og næringseiendom. Vi forvalter ca. 475 eiendommer i Norge og 25 i utlandet. Leieinntektsnivå på kr 5,2 mrd.

W aberdeen-asset.no/norway/

11 2

/skullerudpark/

W thoneiendom.no

N °2 201 8 |

estate M AGAS IN

/thoneiendom/


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSFORVALTER

Telenor Eiendom Holding AS

Aberdeen Asset Management

A: Snarøyveien 30, 1360 Fornebu

A: Henrik Ibsens gate 100, 0230 Oslo

P: Snarøyveien 30, 1360 Fornebu T: 09011 E: telenor.eiendom@telenor.com

P: Henrik Ibsens gate 100, 0230 Oslo T: 22 01 27 00 E: post.norway@aberdeen-asset.com

Inspiring and sustainable facilities where ideas are created.

Et av Europas ledende selskaper innen kapital- og eiendomsforvaltning, med over 2800 ansatte i 25 land. En betydelig eiendomsvirksomhet og forvalter eiendomsverdier for egne fond og oppdragsgivere. Hovedkontor i Oslo.

W telenoreiendom.no

W aberdeen-asset.no/norway/

EIENDOMSFORVALTER

EIENDOMSFORVALTER

W avantor.no

Avantor AS

Braathen Eiendom

A: Nydalsveien 28, 0483 Oslo

A: Haakon VIIs gate 2, 0161 Oslo

P: PB 4538, 0404 Oslo T: 454 85 400 E: post@avantor.no

P: PB 1915 Vika 0124 Oslo T: 23 12 23 12 E: post@braatheneiendom.no

Forvaltning og drift av over 300.000 kvm eiendom og ledende aktør i Nydalen. Avantor er byutvikler og har bred kompetanse innen forvaltning, drift, utvikling og utleie av næringseiendom.

En annen standard.

W braatheneiendom.no

/avantor/

EIENDOMSFORVALTER

W colliers.com

EIENDOMSFORVALTER

Colliers Property Management ARS AS

Fazenda Asset Management AS

A: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo

A: Grunningen 2 0250 Oslo

P: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo T: 924 61 209 E: jensmarius.andresen@colliers.com

P: PB 1421 Vika 0115 Oslo T: 23 01 21 21 E: post@fazenda.no

For Colliers handler eiendomsforvaltning om å bevare og videreutvikle eiendom. Vi er nå over 50 dedikerte og engasjerte forvaltningsmedarbeidere med en solid portefølje på over 100 eiendommer.

Vi skaper merverdier gjennom aktiv forvaltning av eiendomsinvesteringer.

W fazenda.no

/Colliersglobal/

N °2 201 8 |

estate M AGAS IN

11 3


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside

EIENDOMSFORVALTER

W malling.no

EIENDOMSFORVALTER

Malling & Co Forvaltning

Mustad Eiendom

A: Dronning Maudsgt. 15, 0250 Oslo

A: Mustads vei 10, 0283 Oslo

P: PB 1883 Vika, 0124 Oslo T: 24 02 80 00 E: post@malling.no

P: Mustads vei 10, 0283 Oslo T: 22 73 63 00 E: firmapost@mustadeiendom.no

Med over 50 års erfaring har Eiendomshuset Malling & Co befestet sin posisjon som en av landets mest erfarne, største og profesjonelle eiendomsforvaltere av næringseiendom. Vi forvalter en eiendomsportefølje på 2,3 mill kvm på vegne av våre kunder.

Mustad Eiendom er ledende utvikler og forvalter av næringseiendom på Lysaker.

W mustadeiendom.no/

/mallingco/

EIENDOMSFORVALTER

EIENDOMSFORVALTER

OXER Eiendom

Scandinaviegaarden

A: Drengsrudbekken 12, 1383 Asker

A: Karl Johans gate 8, 0154 Oslo

P: PB 420, 1373 Asker T: 66 98 74 00 E: post@oxer.no

P: Karl Johans gate 8, 0154 Oslo T: (+47) 488 51 990 E: bjorn@scandinaviegaarden.no

Vår solide kunnskap og brede erfaring gjør oss godt rustet til å bidra i fremtidsrettede, komplekse prosjekter. Vi eier og forvalter ca. 220.000 kvm eiendom i området Drammen, Asker, Oslo Nord og Enebakk.

Vi legger vekt på tett og nær oppfølging av selskapets leietakere.

W oxer.no

W scandinaviegaarden.no

EIENDOMSFORVALTER

EIENDOMSRÅDGIVNING

/scandinaviegaarden/

Totalplan

BER

A: Sandakerveien 24D, 0473 Oslo

A: Drammensveien 133, 0277 Oslo

P: PB 4218 Nydalen, 0401 Oslo T: 900 24 448 E: info@totalplan.no

P: Drammensveien 133, 0277 Oslo T: (+ 47) 22 56 29 44 E: firmapost@ber.no

Over 25 års erfaring med utleie av lager, kontor og kombinasjonseiendommer i Oslo Nord og Romerike.

Din rådgiver innen næringseiendom.

W totalplan.no

114

/mustadeiendom/

W ber.no

N °2 201 8 |

estate M AGAS IN


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside

EIENDOMSRÅDGIVNING

W caverion.no

EIENDOMSRÅDGIVNING

Caverion Norge

Multiconsult

A: Ole Deviks vei 10, 0666 Oslo

A: Nedre Skøyenvei 2, 0276 Oslo

P: Ole Deviks vei 10, 0666 Oslo T: 22 87 40 00 E: info@caverion.no

P: PB 265 Skøyen 0213 Oslo T: 21 58 50 00 E: oslo@multiconsult.no

Vi er en ledende teknisk totalentreprenør. Vi designer, produserer, drifter og vedlikeholder brukervennlige og energieffektive tekniske løsninger. Vår styrke er kompetanse og tjenester som dekker alle tekniske fagområder gjennom hele livssyklusen til bygg og industrianlegg.

Multiconsult er et av Norges og Nordens ledende miljøer innenfor rådgivning og prosjektering.

W multiconsult.no

/Caveriongroup/

EIENDOMSRÅDGIVNING

W gk.no

/Multiconsult/

EIENDOMSRÅDGIVNING

GK Gruppen AS

NCM Development AS

A: Ryenstubben 12, 0679 Oslo

A: Akersgaten 43, N-0158 Oslo

P: PB 70 Bryn, 0611 Oslo T: 22 97 47 00 E: post@gk.no

P: Akersgaten 43, N-0158 Oslo T: (+47) 23 11 89 00 E: post@ncmd.no

GK installerer og vedlikeholder alt av teknikk i alle typer bygg. Vi har rørleggere, elektrikere, ventilasjonsteknikere og fagfolk innen kuldeteknikk, byggautomasjon, sikkerhet og energiledelse.

Retailspesialisten som rådgir og hjelper deg å finne rett leietaker. Bistår i utvikling og etablering av handelsparker, kjøpesenter, restauranter og alt innen retail.

W ncmd.no

/GKInneklima/

EIENDOMSRÅDGIVNING

EIENDOMSRÅDGIVNING

STEMA Rådgivning

Sweco Norge AS

A: Bryggegata 14, 0250 Oslo

A: Drammensveien 260, 0283 Oslo

P: Bryggegata 14, 0250 Oslo T: 63 99 44 40 E: post@stema-r.no

P: PB 80 Skøyen, NO-0212 Oslo T: (+47) 67 12 80 00 E: post@sweco.no

SR leverer prosjektledelse, byggeledelse, prosjekteringsledelse, taksering og HMS/ SHA- og KS-rådgivning. Dessuten utfører vi prosjektutvikling og eiendomsutvikling, samt uavhengig kontroll.

Europas største rådgiverselskap innen teknikk, miljø og arkitektur. Våre 14 500 ingeniører, miljøeksperter og arkitekter jobber hver dag med å planlegge og utforme fremtidens byer og samfunn. Vi har tverrfaglig kompetanse til å se helhetsbildet.

W stemaradgivning.no

W sweco.no

N °2 201 8 |

estate M AGAS IN

/SwecoNorge/

115


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside

EIENDOMSSERVICE

W caverion.no

EIENDOMSSERVICE

Caverion Norge

GK Gruppen AS

A: Ole Deviks vei 10, 0666 Oslo

A: Ryenstubben 12, 0679 Oslo

P: Ole Deviks vei 10, 0666 Oslo T: 22 87 40 00 E: info@caverion.no

P: PB 70 Bryn, 0611 Oslo T: 22 97 47 00 E: post@gk.no

Vi er en ledende teknisk totalentreprenør. Vi designer, produserer, drifter og vedlikeholder brukervennlige og energieffektive tekniske løsninger. Vår styrke er kompetanse og tjenester som dekker alle tekniske fagområder gjennom hele livssyklusen til bygg og industrianlegg.

GK installerer og vedlikeholder alt av teknikk i alle typer bygg. Vi har rørleggere, elektrikere, ventilasjonsteknikere og fagfolk innen kuldeteknikk, byggautomasjon, sikkerhet og energiledelse.

W gk.no

/Caveriongroup/

EIENDOMSSERVICE

W iss.no

EIENDOMSSERVICE

ISS Eiendom

Oslo Stillas & Fasade AS

A: Smeltedigelen 1 - Kværnerbyen 0195 Oslo

A: Karoline Kristiansens vei 5, 0661 Oslo

P: PB 132 Økern, 0509 Oslo T: 05155

P: Karoline Kristiansens vei 5, 0661 Oslo T: 22 35 35 95 E: post@stillasbygging.no

ISS Eiendom - en komplett leverandør av eiendomstjenester

Din ekspert og samarbeidspartner på stillas i Oslo.

116

OSLO STILLAS & FASADE AS

W stillas-fasade.no

/issworld

ELEKTRISKE INSTALLASJONER

W datek-inst.no

/GKInneklima/

ELEKTRISKE INSTALLASJONER

Datek Installasjon AS

Wennevolds Elektro AS

A: Sinsenveien 53A, 0585 Oslo

A: Pottemakerveien 2, 0903 Oslo

P: Sinsenveien 53A, 0585 Oslo T: 22 88 66 00 E: datek@datek-inst.no

P: PB 167, Kalbakken T: 23 06 87 50 E: info@wennevolds.no

Datek Installasjon AS er en av Oslos største el entreprenører. – Prosjektering og levering av elbillading – intelligent kameraovervåking av bygg og områder uten vektere.

Totalleverandør av elektriske installasjoner.

W wennevolds.no

/DatekInstallasjonas/

N °2 201 8 |

estate M AGAS IN


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside

ENTREPRENØR

W moelven.no

ENTREPRENØR

Moelven Modus

Modulvegger Oslo AS

A: Asfaltveien 1, 2050 Jessheim

A: Gladengveien 14, 0661 Oslo

P: PB 63, 2051 Jessheim T: 06050 E: post.modus@moelven.no

P: PB 6269, 0603 Oslo T: 23 24 22 00 E: mvo@modulvegger.no

Moelven Modus AS er Nordens ledende produsent og leverandør av fleksible romløsninger for næringsbygg.

Glassvegger – kontorskillevegger – himlinger. Se våre produkter på www.modulvegger.no

W modulvegger.no

/Moelven/

FORVALTNINGSSYSTEM

FORVALTNINGSSYSTEM

Aareon Norge AS

ON Property AS

A: Karl Johans Gate 5 , 0154 Oslo

A: Bragernes Torg 12, 3017 Drammen

P: Karl Johans Gate 5 , 0154 Oslo T: 915 41 299 E: info@aareon.no

P: Bragernes Torg 12, 3017 Drammen T: 401 68 619 E: post@on.no

Aareon (tidl. Incit AS) hjelper eiendomsaktører å øke kundefokus og lønnsomhet. Vi gjør dette med støtte fra Incit Xpandmarkedets mest effektive eiendoms- og finanssystem.

Forvaltning og regnskap i ett system er tidsbesparende og oversiktlig.

W aareon.no

W on.no

FACILITY SERVICE

FACILITY SERVICE

4Service

Kirkestuen AS

A: Sandviksveien 26, 1363 Høvik

A: Huk Aveny 25, 0287 Oslo

P: Sandviksveien 26, 1363 Høvik T: 400 65 067 E: marius.pedersen@4service.no

P: Huk Aveny 25, 0287 Oslo T: 908 71 480 E: ole@kirkestuenas.no

Norges mest veldrevne og ettertraktede leverandør av Facility Service og forpleiningstjenester til offshore installasjoner, anleggsleirer, private og offentlige bedrifter: BILLIGERE, SMARTERE, SMIDIGERE, BEDRE. Løsninger som passer dine behov.

Kirkestuen AS er en av Oslos ledende håndverksentreprenører innen rehabilitering/ restaurering av alle typer tak, fasade og leietagertilpasninger. Vi har over 30 års erfaring med dyktige fagarbeidere på laget.

W 4service.no

W kirkestuenas.no

N °2 201 8 |

estate M AGAS IN

/kirkestuenas/

117


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside

GRAFISKE TJENESTER

INTERIØRARKITEKT / INTERIØRTJENESTER

Merkur Grafiske AS

Ramsøskar Interiørarkitekter AS

A: Stanseveien 9, 0975 Oslo

A: Pilestredet 15A, 0164 Oslo

P: PB 25 Kalbakken N-0901 T: (+47) 41 27 62 08 E: lars.b@merkurtrykk.no

P: Pilestredet 15A, 0164 Oslo T: 459 11 251 E: info@ramsoskar.no

Merkur Grafisk AS ønsker å være din leverandør av grafiske tjenester. Vi er en av Norges ledende, største, og mest solide grafiske leverandører.

Optimal utnyttelse, fremtidsrettede løsninger og attraktive miljøer gir økt verdi. Med helhetsforståelse, erfaring og fagkunnskap tar vi næring, bolig, hotell og restaurant til sitt fulle potensial.

W merkurgrafisk.no

W ramsoskar.no

INTERIØRARKITEKT / INTERIØRTJENESTER

INTERIØRARKITEKT / INTERIØRTJENESTER

W moelven.no

Moelven Modus

Modulvegger Oslo AS

A: Asfaltveien 1, 2050 Jessheim

A: Gladengveien 14, 0661 Oslo

P: PB 63, 2051 Jessheim T: 06050 E: post.modus@moelven.no

P: PB 6269, 0603 Oslo T: 23 24 22 00 E: mvo@modulvegger.no

Moelven Modus AS er Nordens ledende produsent og leverandør av fleksible romløsninger for næringsbygg.

Glassvegger – kontorskillevegger – himlinger.

118

Se våre produkter på www.modulvegger.no

W modulvegger.no

/Moelven/

IT-LØSNINGER

W norconsult.com

/ramsoskar.no/

KANTINETJENESTER

Norconsult

Fazer Food Services AS

A: Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika

A: Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo

P: PB 626, 1304 Sandvika T: 67 57 10 00 E: firmapost@norconsult.com

P: PB 1375, Brygge 1, 0252 Oslo T: 23 89 79 00 E: aste.haukvik@fazer.com

Norconsult Informasjonssystemer tilbyr ledende bransjeløsninger for prosjektstyring, forvaltning og utvikling av eiendom.

Nordens ledende leverandør av kantine- og cateringtjenester, og drifter kantiner under merkenavnet Wilberg. Vi er matspesialister med faglærte kokker som lager mat fra bunnen av. Vi tilbyr alt fra enkle til mer eksklusive kantineløsninger, skreddersydd etter dine behov. W fazer.com

/Norconsult/

N °2 201 8 |

estate M AGAS IN

/fazernorge/


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside

NÆRINGSMEGLER

W cwrealkapital.no

NÆRINGSMEGLER

Cushman & Wakefield Realkapital

Malling & Co Markets

A: Kronprinsesse Märthas plass 1, 0160 Oslo

A: Dronning Maudsgt. 15, 0250 Oslo

P: PB 1921 Vika T: (+47) 23 11 68 68 E: post@cwrealkapital.com

P: PB 1883 Vika, 0124 Oslo T: 24 02 80 00 E: post@malling.no

Vi har mer enn 30 års erfaring fra markedet for næringseiendom innen transaksjoner, leietakerrådgivning, retail, verdivurdering og analyse. Hos oss møter du et innovativt og kompetent eiendoms- og finansmiljø som har fokus på gjennomføring.

Vi er blant landets ledende rådgivere innen næringseiendom. Våre selskaper i Malling & Co Markets, samt søsterselskaper, tilbyr kjøpsrådgivning og salgsrådgivning, utleie, leietakerrådgivning og analyse knyttet til alle typer næringseiendom. W malling.no

/CWRealkapital.no/

PERSONALRESTAURANT

/mallingco/

RENHOLD

De 3 Stuer

Ren Pluss

T: 974 00 100 E: de3stuer@de3stuer.no

A: Gladengveien 14, 0661 Oslo

Vi driver personalrestauranter etter et gjennomarbeidet og kvalitetssikret driftskonsept. Vi har i over 30 år levert kvalitet og matglede til 25 000 daglige bespisende. Med en sterk hjemmelaget matprofil, og med ambisjon at gjestene skal oppleve en sunn og variert meny.

Ren Pluss skal levere kundetilpassede renholdstjenester til næringslivet og gjennom dette skape et godt innemiljø og verne om materielle verdier for våre kunder. Din trivsel og dine verdier - vi strekker oss lengre. Ren Pluss er en del av 4Service Gruppen.

P: PB 6489 Etterstad, 0606 Oslo T: 02517 E: post@renpluss.no

W de3stuer.no

W renpluss.no

RENHOLD

2clean AS A: Hovfaret 4, 0275 Oslo P: Hovfaret 4, 0275 Oslo T: 480 80 400 E: post@2clean.no Vi er en seriøs renholdsentreprenør som ivaretar dine behov på en profesjonell måte. For oss vil du være en høyt prioritert kunde og du vil få personlig oppfølging. Vi er medlem av NHO Service og Grønt Punkt, er miljøsertifisert og har tariffavtale med NAF. W 2clean.no

N °2 201 8 |

estate M AGAS IN

119


Returadresse Estate Media Rådhusgata 26 0151 Oslo

B

Advokatfirmaet Ræder

Bygg og vær trygg Vi har lang erfaring som rådgiver i byggeprosesser. Med solid forståelse for juridiske og politiske prosesser, har vi ditt mål i sikte og sikrer effektiv gjennomføring av ditt prosjekt fra A til Å. Det har gjort oss til en verdsatt samarbeidspartner for eiendomsbesittere, byggherrer, arkitekter og entreprenører. Ta kontakt med oss i dag.

raeder.no

Advokatfirmaet Ræder er en fullservice-leverandør av juridiske tjenester med bred kompetanse og solid gjennomføringsevne. Samtidig er vi smidige nok til å snu oss fort og tilby en kundeoppfølging som er mer personlig, mer energisk og mer oppmerksom. Vi har kompetansen du trenger og strekker oss lenger.

KONTAKTPERSONER: Anders Utne, aut@raeder.no Andreas Frislid, afr@raeder.no Audun Ludvig Bollerud, alb@raeder.no Jøran Kallmyr, jka@raeder.no Thomas Smedal, tsm@raeder.no

Estate Magasin 02 2018  
Estate Magasin 02 2018