Page 1

CONTAINERKONCEPT FÖR FÖRNÖDENHETER UTE PÅ BYGGET

T E G G Y B Å P N E T E T ÖKA EFFEKTIVI P P O T S G G Y B A G I INGA ONÖD T E N N I V S A K S N I M


VI FIXAR FORNODENHET

SAMLA ALLT I EN CONTAINER • Spara tid • Färre byggstopp • Minska svinnet • Öka produktiviteten och lönsamheten • Rätt sortiment finns alltid tillgängligt • Innehållet är anpassat efter byggets olika faser • Få kontroll över förbrukning • Fokusera på kärnverksamheten


TER TILL HELA BYGGET

INGA FLER FÖRSENADE LEVERANSER! INGA SKADADE PRODUKTER!

PÅ BYGGET E T t möjliggör förbättrad U N E T E IT IV T produktiviteten, vilke K h oc ten ite tiv ek ÖKA EFFE eff ar gstiden! ekt ute på bygget, ök er 60 % av anskaffnin de står för öv ästning tillgänglig, dir brukningsvaror, men för Genom att ha all inf är kt oje pr gg by totalkostnaden i ett lönsamhet. 2– 3 % av

er, tydliga VAV D E L N IN G U R K S etter med streckkod tik N tse E an G E llk Hy . IN eln D nd S K A PA Eftersom e i byggha välja rätt produkter. oncept som du ser ut sk ort, gör det tryggt att gd med samma butik gifter till teknisk supp ESS-CON är uppbyg pp tu ak nt ko h oc on rätt produkter. bra kundinformati na alltid tillgång till ar gg avdelningar, guider, by r ha er, fas ka ssas efter byggets oli innehållet kan anpa

C H M A S K IN E R tt om O G Y T K R E V eller 20 fot, finns go V A G containermodell, 10 rre stö en du r finns! S Ä K E R F Ö R VA R IN lje m Vä het att välja till lar ag, tar sin lilla tid. tsd och gå hem. Möjlig aterial efter en arbe in allt i containern, lås bt Att packa ihop allt m ab sn a ck Pa . ing g av mer än infästn utrymme för förvarin


! T E D R A R E G N U F R Ä H Å S 1. V ÄLJ CONTAINER 8,10 eller 20 fot, isolerad eller oisolerad. Välj storlek efter hur mycket material och verktyg du också vill kunna förvara i containern. Våra containers är högkvalitativa ISO-certifierade sjöfartcontainers byggda i cortenstål.

2. V ÄLJ AVTALSFORM Flexplan – minimum 12 mån eller Fixedplan – minimum 60 mån. Har du önskemål om kortare hyrtid, krävs en anpassad offert. Alabanzas hyresmodell är degressiv vilket innebär att hyran blir lägre ju längre du hyr.

3. S ORTIMENT & BESTÄLLNING Tillsammans med din bygghandlare tar ni fram ett lämpligt startsortiment, anpassat efter byggprojektet.

4. L EVERANS Containern levereras med inredningen fastmonterad till den adress du uppgett. Leveranstiden är ca 1– 2 veckor för standardcontainer.

5. I NNEHÅLL När containern är på plats, ser din bygghandel till att rätt sortiment, etiketter och guider, fylls på i containern. Innehållet faktureras från bygghandeln.

6. K OMPLETTERANDE INNEHÅLL Enligt överenskommet upplägg, besöker din bygghandel bygget för att se om innehållet i containern måste fyllas på eller kompletteras. Tilläggsordrar faktureras löpande.

7. AVSLUTA HYRAN Avtalet sägs upp av dig via den bygghandlare du slutit avtalet med. Detta måste göras 3 månader innan avtalet löper ut, annars förlängs det kvartalsvis. När hyresperioden är slut, krediteras alla oöppnade förpackningar och skickas tillbaka till din bygghandel.

ESS-CON:08-501 690 17


VÄLJ PÅ 3 STORLEKAR 10 FOT

20 FOT

plats för infästning.

plats för infästning och andra förnödenheter, t ex skydd och el.

plats för infästning, förnödenheter och de flesta verktyg.

VAD MENAS MED LEVERANSKLAR?  Containern levereras isolerad eller oisolerad och är inredd med hyllplan, etiketter, belysning och elcentral.

VEM ÄGER VARORNA I CONTAINER DVS STÅR FÖR STÖLDRISKEN? Det är du som kund som äger innehållet i containern. Se därför till att det finns ett försäkringsskydd.

KAN MAN KÖPA LOSS CONTAINERN? Absolut! Prata med din kontaktperson på bygghandeln. HUR BETALAS CONTAINERHYRAN? Du får löpande fakturering. HUR GÖR MAN OM MAN VILL FLYTTA CONTAINERN? Prata med din bygghandel, så får du den hjälp du behöver.

Container rental and self storage

CONTAINER SUPPLIER TO

MO

Du väljer själv hur lång eller kort hyresperioden ska vara och vilken debiteringsmodell som passar bäst.

L VA

FRI HYRESTID

ITERINGS

LL

5 SNABBA

C

EB HD

DE

O

8 FOT


GLÖM TRASIGA SKRUVFÖRPACKNINGAR & SKRÄPIGA ARBETSPLATSER Svinn är en kostnad som både är svårkontrollerad och svårfakturerad. Men med våra nya hållbara och stabila förpackningsboxar i plast, är trasiga skruvkartonger och spill inte längre ett problem. Boxarna är anpassade efter ESSBOX-väskan och tillsammans bildar de ett system som gör det enkelt att hålla koll på sina grejer.


ESSBOX SYSTEM

I ESS-CON

Stativ för 8 stycken ESSBOX-väskor ingår alltid som standard.

iska vår prakt r e t f e t kelt a anpass an då en h k c e o r t a t g e g r är in lla by ylla ystem. A ESS-CON S X nom att f O e B g S , S n E r e g nin s ntain succélös et är dag n från co d e r g ä in N n t r. s e ä höv ig inf t man be e få med s d fästning, d e in m v a n a p y k t s vä nan Ni ESSBOXift och an . ESS-CO g n p a p k u s s ä t v e g arb t om ren lösnin för nästa h smidig k c c o lo t k b b n a är e an sn X System O packar m B S S E tion med kombina yggen. för alla b


N O C S S E / E S / .ESSVE.COM

WWW

Kundservice: 08-623 61 50 Växel: 08-623 61 00

www.essve.se

Alla uppgifter i trycksaken anges i enlighet med vid tiden för upprättandet kända fakta och information. Angivna uppgifter kan komma att ändras utan vidare notifiering. All rådgivning som lämnas av ESSVE skall endast anses vara vägledande och innebär inte att ESSVE kan hållas ansvarigt för lämnad rådgivning. Det är alltid kundens ansvar att, på egen risk, besluta om val av produkt, användning, applikationer etc. Leverantörens rådgivning utgör endast en del i kundens beslutsunderlag.

Juni 2013. Art. nr XXXX

ESS-CON:08-501 690 17

Ess-con containerbroschyr  

ESSVE containerbroschyr