Page 1

EXERCICIS 8.Mostra la barra de tasques d’Escriptori. Quines opcions presenta? Què podem fer amb ella? Barra de tasques: és la barra que apareix en la part inferior de la pantalla (encara que es pot col·locar en un lateral de l’Escriptori sense més que seleccionant-la i arrossegant-la fins a la posició desitjada). S’hi poden distingir els elements següents: — Botó Inicia: per mitjà d’aquest botó es pot accedir a totes les opcions que ofereix Windows XP. L’opció Tots els programes dóna accés a la resta de programes instal·lats. — Inici ràpid: conté icones d’accés veloç als programes. Per defecte, sempre hi apareixen dues icones: una que dóna accés a Internet Explorer i una altra que permet minimitzar totes les finestres que es tenen obertes per poder veure l’Escriptori o restaurar les finestres a l’estat anterior a la seva minimització. Amb la barra de tasques podem dur a terme diferents activitats, executar diferents programes per realitzar diferents tasques. 9 Afegeix els elements següents a la barra d’inici ràpid: la calculadora i el bloc de notes, tots dos es troben dins de Tots els programes →Accessoris. Què succeeix si s’agreguen més dreceres de les que pot mostrar? Com s’accedeix a les opcions que no es mostren? Si afegim més dreceres de les que es pot mostrar, surt una fletxa, que ens vol indicar que hi ha més programes a la barra d’inici ràpid. Per accedir a les opcions que no es mostren, hem de clicar a aquesta fletxa i seleccionar l’aplicació que volem executar. 10 Crea en l’Escriptori diverses dreceres a les utilitats que trobis més interessants en el grup de programes Accessoris. Organitza aquestes dreceres creades de manera que quedin alineades a la part dreta de l’Escriptori. He creat dreceres al Paint, al WordPad, al Bloc de Notes i a la calculadora, llavors per col·lcoar-los ala part dreta de l’escriptori, els he seleccionat i els he arrossegat cap a la dreta de forma que han quedat alineats.


11 Canvia l’estalvi de pantalla que tens assignat per defecte, per un altre que t’agradi més. Fes que fins a passats 15 minuts no s’activi. Per a què s’utilitza el botó Configuració que apareix en la finestra? He canviat l’estalvi de pantalla que tenia assignat per defecte (Equilibrat) i l’he canviat per un altre que és : economitzador, i et permet estalviar més energia a canvi de no proporcionar-te tant rendiment com altres opcions. El botó de configuració serveix per escollir quan vols que s’apagui la pantalla, i quan vols que l’equip estigui en suspensió. Pots escollir minuts, hores... 12 Pots canviar la barra d’inici/tasques de posició en l’Escriptori? Com la canvies de posició? On es pot col·locar? Quina posició és la més adient segons les teves preferències? Si que la puc canviar, per exemple jo ho he comprovat col·locant-la a la part esquerra de la pantalla, i en posició vertical. Es pot canviar de posició, seguint aquests passos: col·loquem el clic damunt la barra d’inici/tasques, cliquem al botó dret i traiem el clic a l’opció “bloquejar la pantalla” d’aquesta manera, si mantenim polsat el botó esquerre a sobre de la barra i no el deixem anar, podrem arrossegar la barra, a l’esquerra o a la dreta en vertical, o a dalt de tot en horitzontal. La posició més adient, segons la meva opinió, és la que ve predeterminada, és a dir la posició de sota en horitzontal, aj que es com estic acostumada a treballar i per mi és la posició on veus millot les aplicacions, l’inici,etc.

EXERCISIS PROPOSATS 3. Crea dreceres en l’Escriptori als accessoris següents: Paint, WordPad, Calculadora i Bloc de notes. He creat les dreceres a l’escriptori


4 Prova amb diferents fons d’Escriptori i escull aquell que més t’agradi. Quines altres possibilitats ens ofereix la finestra Propietats de: Pantalla? Com canviaries l’estalvi de pantalla? I la resolució? He escollit per al fons un fons dels que proposa l’ordinador. Les possibilitats que ens ofereix la finestra de propietats de pantalla són: -Color i aparença de les finestres. -Modificar el fons d’escriptori -Protector de pantalla -Sons -Punter del ratolí -Tema -Configuració de pantalla A l’opció del protector de pantalla, seleccionem canviar al configuració d’energia, i escollim el pla d’energia que més ens interessi. I per a la resolució, cliquem a Configuració de la pantalla, i seleccionem la resolució que vulguem. 5 Entra al menú contextual de l’Escriptori. Quines opcions apareixen? Per a què s’utilitza cada opció? En el menú contextual de l’Escriptori apareixen les opcions següents: -Veure -Ordenar per -Actualitza -Propietat de gràfics -Opcions gràfiques -Nou -Personalitzar Dins de cada opció d’aquests hi ha més que ens serveixen per a diferents tasques: Veure: Podem escollir la mida de els icones ( grans, mitjanes, o en vista clàssica)


Ordenar per: ens serveix per ordenar les icones segons el nom, el tamany, el tipus o la data de modificació Actualitzar: per a que s’actualitzin les icones que tens a l’escriptori Propietats de gràfics: ens serveix per ajustar la configuració de la targeta gràfica i de la pantalla. Opcions gràfiques: serveix per ajustar a panel en pantalla completa o mantenint el format, també per activar o desactivar les tecles d’accés ràpid, per activar o desactivar les icones de safata, i per rotar la pantalla en 90, 180 o 270 graus. També hi ha l’opció de nou, on podem escollir fer una carpeta nova un accés directe, una imatge de mapa bits, un nou contacte, un nou document de Word, un nou document de Windows journal, una nova aplicació de Microsoft office Access, una nova presentació de Power Point, un nou document de Microsoft Office Publisher, un nou document de text, un nou full de càlcul, per una nova carpeta comprimida (en zips), o un maletí. Personalitzar: podem personalitzar la pantalla i l’escriptori al nostre gust, escollint colors, imatges... 6.Investiga què és una zona horària. Configura una zona horària diferent de la que té l’equip. Què succeeix en canviar la zona horària? Les zones horàries o fusos horaris són cadascuna de les vint-i-quatre àrees en les que es divideix la Terra que segueixen la mateixa definició de temps. Antigament, la gent feia servir el temps solar aparent, guiant-se per la posició del Sol, amb aquest sistema l'hora variava amb la distància per exemple entre ciutats. Els fusos horaris van corregir en part aquest problema en posar els rellotges d'una regió al mateix temps solar mig. Les zones horàries generalment estan centrades en meridians amb una longitud que és un múltiple de 15 °. 7 Quina utilitat tenen les pestanyes que hi ha en algunes finestres? Enumera alguns llocs on apareixen. Quan obres la configuració de la pantalla, apareixen unes pestanyes que aporten diferents aspectes sobre allò que tu pots retocar, i aquestes opcions surten a pestanyes accessibles.


8 Obre l’Explorador del Windows. Personalitza la barra d’eines i fes que es mostrin tots els botons disponibles. Què permet cadascun de ells? A l’explorador de Windows podem buscar tots els arxius que tinguem a les diferents seccions de l’ordinador( Escriptori, documents..). Es una manera d’organitzar-nos i de buscar els arxius ràpidament Les opcions que trobem disponibles són: A l’opció arxiu: podem crear noves carpetes que podem inserir-les a qualsevol part de l’ordinador. A l’opció edició: podem seleccionar totes les carpetes. A l’opció veure: podem seleccionar la mida de els icones que vulguem, els detalls, els mosaics, la organització de les carpetes, les podem ordenar per nom per nom, per data de modificació, tamany, etiqueta, i e forma ascendent i descendent. També podem agrupar-les apilar-les, seleccionar els detalls, personalitzar la carpeta, anar a qualsevol carpeta i actualitzar. A l’opció d’eines: podem connectar amb la unitat de xarxa, desconnectar la unitat de xarxa, obrir el centre de sincronització, opcions de la carpeta. A l’opció ajuda: podrem resoldre els problemes que tinguem en relació amb les carpetes i podrem buscar arxius que no trobem. 9. Uilitza l’Explorador del Windows per moure’t per la jerarquia de carpetes que presenta el teu equip, i utilitza per a això tant les opcions que apareixen en els diferents menús com els botons de la barra d’eines. Estan relacionades les opcions que apareixen en els menús amb els botons que hi ha en la barra d’eines? Si que estan relacionats ja que et permeten que dins de la secció on tu estàs buscant la carpeta (escriptori, documents, equip..) t’apareixeran les carpetes que tenen a dins i tu amb la barra d’eines podràs modificar l’aspecte , l’organització... d’aquestes. 10 Si necessites tenir visible la mida que ocupa en disc un fitxer determinat, quina vista és la més adient? Sense utilitzar la vista anterior, com se’n podria esbrinar la mida?


Podem esbrinar la mida clicant damunt de la carpeta al botó dret i a propietats, llavors allà podem veure el que ocupa al disc, i el tamany que ocupa. No se’n podria esbrinar d’una altra manera. 11 Busca en el teu equip els fitxers següents: hosts, services, ntuser i msimn.exe. Indica’n la localització en la jerarquia de carpetes del teu equip. SERVICES: El trobem a equip, disc local C, Windows, system32. MSIMN.EXE: El trobem a arxius del programa, Windows Mail. 12 Dins de la carpeta Els meus documents, crea una carpeta amb el teu nom i dins d’aquesta, tantes carpetes com assignatures tinguis amb els noms respectius. He creat una carpeta que posa Esther i dins d’aquesta he fet 12 carpetes una per a cada assignatura: Biologia, Informàtica, FiQ, Ètica, T.R, C.Socials, Matemàtiques, Religió, Anglès, Castellà, Català i Tutoria 13. Si t’equivoques en anomenar una carpeta, què es pot fer per corregir l’error? Si t’equivoques en anomenar una carpeta, per corregir el nom , has de clicar a la carpeta i després li dones al botó dret i esculls l’opció canviar nom, a la barra on anteriorment sortia el nom et sortirà el clic per a canviar el nom anterior. 14. Què succeeix si intentem fer una còpia d’una carpeta en el mateix lloc on ja existeix? Si intentem fer una còpia d’una carpeta al mateix lloc on ja existeix, el que succeeix és que és crea una nova carpeta amb el títol de copia+ el títol de la carpeta que hem copiat, i a dins hi ha el mateix que hi ha en la carpeta que hem copiat. És a dir que es fa una còpia idèntica de la carpeta al mateix lloc, però la que no és la original té com a títol a més a més “còpia”.


15. Raona les diferències entre copiar i tallar, i explica perquè s’utilitzen. Copiar Copies el mateix arxiu i aplicació en diferents llocs, però l’original no desapareix. Tallar Agafes l’arxiu i el copies a un altre lloc però l’original no queda guardat, és com si el moguéssim de lloc. 16 Experimenta amb la Paperera de reciclatge (elimina algun fitxer, recupera’n un altre, buida-la, etc.). Per a això, crea diversos fitxers i carpetes de prova. Com pots canviar les propietats de la Paperera de reciclatge? Ja he eliminat un arxiu, n’he recupera’t un altre que hi havia a la paperera, he buidat la paperera.. Puc canviar les propietats donant-li al botó dret, un op estic a la paperera de reciclatge. 17 Com eliminaries un fitxer o una carpeta de manera permanent sense que passi per la Paperera de reciclatge? Clicaria damunt l’arxiu i premeria al botó que té una fletxa i al botó on hi diu Supr, sense deixar anar el de la fletxa, així no passarà per la paperera i s’eliminarà directament. 18 Fes un recorregut breu per les diferents opcions que mostra el Tauler de control i enumera per a què s’utilitza cadascun. Sistema i seguretat: serveix per revisar l’estat de l’equip, fer una còpia de seguretat de l’equip, i buscar i corregir els problemes de l’equip, actualitzacions executades incorrectament... Xarxes i Internet: Pots veure l’estat i les tasques de xarxa, escollir el grup a la llar i les opcions d’ús compartit. Hardware i sons: veure els dispositius o impressores, i afegir-ne. Controlar les opcions de so i el hardware, la reproducció automàtica, les opcions d’energia, i les de la pantalla. Programes: pots desinstal·lar un programa, veure actualitzacions instal·lades, executar programes concrets per versions anteriors de Windows, veure com es pot instal·lar un programa. En l’opció de programes predeterminats, podem canviar la configuració predeterminada de medis


o dispositius, establir programes predeterminats o fer que un tipus d’arxiu sempre s’obri amb un programa específic. Comtes d’usuari i protecció infantil: pots agregar o treure comtes d’usuari, i configurar el control parental per a tots els usuaris. Aparença i personalització: pots canviar el tema, el fons d’escriptori, ajustar la resolució de la pantalla, etc. Rellotge, idioma i regió: permet configurar la data, i l’hora, canviar la zona horària, canviar la configuració de la regió i d’idioma, ( canviar d’ubicació, el format d’hora i número, o de data, canviar els teclats i altres mètodes d’entrada. Accessibilitat: Permet que Windows suggereixi paràmetres de configuració i pots també optimitzar la presentació visual. 19 Fes un breu recorregut pels diferents accessoris que proporciona Windows i enumera per a què s’utilitza cadascun. Accessibilitat: per poder accedir a l’administració.

Comunicacions: Per fer connexions o configurar la xarxa sense fils. Entreteniment: Pots controlar el volum,la gravadora. Eines del sistema: centre de sistema, alliberador d’espai i restaurar el sistema. Paint :permet fer dibuixos, creacions ... Calculadora: permet calcular i fer operacions Word pad: Processador de textos senzill. Sincronitzar: que serveix per mantenir la informació sincronitzada.


Símbol del sistema: on indica el teu sistema operatiu, la versió i l’any... Gravadora: si tens micròfon pots gravar sons, fer gravacions de veu i modificar-les. Retalls: serveix per si tu vols capturar un apart de la pantalla , guardar-la compartir-la o fer-hi anotacions.


Exercicis d' informàtica  
Exercicis d' informàtica  

Aqui us deixo les activitats d'informàtica.

Advertisement