Page 1

ESSİAD e-bülten 1990

ESSİAD Yönetim Kurulu Hüseyin VATANSEVER Yönetim Kurulu Başkanı Akın KAYACAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gürkan AKÇAY Genel Sekreter Hakan SEMERCİ Sayman Ömür DÜZTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa TAVASLI Yönetim Kurulu Üyesi Levent OZAN Yönetim Kurulu Üyesi Kerim GÜMRÜKÇÜLER Yönetim Kurulu Yedek Üyesi M. Turan MUŞKARA Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Suat KARAKAŞ Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Ümit ÇALLI Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Özgür KARASU Yönetim Kurulu Yedek Üyesi A. Sait GÜRSÖZ Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Sinem VARDAR Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

ESSİAD e-bülten 01/04/2011-30/04/2011 Sayı:03


ESSİAD e-bülten

Başkan’dan Değerli Üyelerimiz; Nisan ayı ESSİAD Yönetim Kurulu faaliyetlerimiz açısından yine yoğun bir ay oldu. Kümelenme çalışmalarımızın hızlı bir şekilde devam ettiği nisan ayında EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ender YORGANCILAR ve Ege İhracatçı Birlikleri Başkanı Sayın Mustafa TÜRKMENOĞLU’nu ziyaret ettik. Her iki başkanımızdan da “Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Sektörüne Yönelik Uluslararası Rekabet Yeteneğinin Geliştirilmesi Projesi” için kurumsal destek talep ettik ve memnuniyetle karşılıyoruz ki her iki başkanımızdan bu desteği aldık. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. KOSGEB desteği ile ilk kez yaptığımız China Refrigeration 2011 üyelerimizin katılımı ile gerçekleşti. Çinli üretici firmalar ve sektör dernekleri ile yapılan görüşmelerin önümüzdeki dönemde hem üyelerimiz hem de ESSİAD açısından önemli sonuçlar doğuracağına inanıyoruz. Özellikle Türkiye’nin Shanghai Ticaret Ateşesi Sayın Serdar AFŞAR Bey’in heyetimize gösterdiği yakın ilgi ve destekleri dolayısı ile çok memnun olduğumuzu ifade etmek isteriz. TMMOB İzmir Şubesi yürütücülüğünde 13-16 Nisan 2011 tarihleri arasında düzenlenen X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi’nde ESSİAD tarafından organize edilen “Soğutma Teknolojileri Sempozyumu”nun başarılı bir şekilde gerçekleştiğini düşünüyoruz. Sempozyumun hazırlanmasında ve gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm Üyelerimize başta Sevgili Hocamız Sayın Prof. Dr. Ali GÜNGÖR olmak üzere teşekkürü borç biliyoruz. TESKON kapsamında ESSİAD ev sahipliğinde gerçekleştirilen TOBB İklimlendirme Meclisi toplantısında, özellikle ISKAV tarafından üzerinde yoğun çalışmaların devam ettiği “Stratejik Yol Haritası” çalışması konusunda sektör dernek temsilcileri ile çok değerli önerileri

paylaşma imkanı bulduk. Meclis Başkanımız Sayın Zeki POYRAZ’ın birleştirici yaklaşımı ile sektörel çalışmaların bundan sonraki süreçte de yoğun biçimde devam edeceğini düşünüyoruz. Toplantının yapıldığı günün akşamı Meclis Üyelerimiz ile ESSİAD’ın ev sahipliğinde EBSO Sanayiciler Kulübü’nde yenilen akşam yemeğinde çok samimi biçimde sektör sorunları ve çözüm önerileri üzerinde görüş alışverişi imkanını bulduk. Değeli Üyelerimiz; Geçen ay içerisinde gerçekleştirdiğim Almanya ve Çek Cumhuriyeti seyahatlerinde dikkatimi çeken iki konuyu sizinle paylaşmak istiyorum. Almanya seyahatimizde, ziyaret ettiğimiz fabrikanın küçük bir kasabada kurulu olması çok dikkatimizi çekmişti. 8.000 nüfuslu kasabanın 950 kişi ziyaret ettiğimiz REHAU fabrikasında çalıştığını, firmanın ismini REHAU isimli bir köyden aldığını ve 1948 yılından beri faal olarak o köyde çalıştığını öğrendik. Alman yöneticileri fabrikaları köylerde, kasabalarda kurarak, “Köyden kente göçü” başlamadan bitirmişlerdi, daha doğrusu onlar için böyle bir sorun hiç başlamamıştı bile. Hem Almanya, hem de Çek Cumhuriyeti’nde köylerdeki evlerin çatıları “Photovoltaik Güneş Enerjisi” uygulamaları ile dolu idi. Hatta güneş enerjisi tarlaları mevcuttu bazı bölgelerde ve elektrik bu sistemlerden üretiliyordu. Yılda ortalama 80 günün güneşli gün olduğu Almanya’da hem bu sistemlerle ilgili ürün üreten, hem proje ve taahhütlerini yapan, hem kullanıcılar ve hem de işletmeciler 30 yıldır desteklenirken, yıllık 300 gün güneşli gün olan ülkemizde bu destekler ne yazık ki henüz verilmiyor. Bu iki konu da bu köşede ele alınmayacak kadar uzun ve önemli konular. Ben kısa da olsa önemli gördüğüm gözlemlerimi sizinle paylaşmak istedim. Sevgi ve saygılarımla, Hüseyin VATANSEVER Yüksek Makina Mühendisi


ESSİAD’dan Haberler

ESSİAD 2011-2013 Dönemi Yönetim Kurulu, kurum ziyaretleri ve Kümelenme Çalışmaları hakkında bilgi vermek amacıyle 04 Nisan 2011 tarihinde Ege İhracatçı Birlikleri Başkanı Sayın Mustafa TÜRKMENOĞLU ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ender YORGANCILAR’ı ziyaret etmiştir.

ESSİAD e-bülten

Çin'in sektörümüzdeki en büyük iki fuarından birisi olmasına rağmen Frankfurt ve Milano Fuarları ile karşılaştırıldığında küçük bir fuar olarak gözükmekte olan China Refrigeration 2011 fuarında soğutma ve havalandırma ekipmanlarının ağırlıkta olduğu ve kompresör imalatçısı ve Kore'den katılan firmalarda oldukça fazla olduğu gözlenmiştir. Birçok firma Türkiye'de bayisi olmadığını söylediği halde bazı üreticiler ise gerekli sertifikaları olmadığı için ülkemize satış yapamayacaklarını iletmişlerdir. Ayrıca birçok Avrupalı firmayı orada üretici olarak Çin'li ortağı ile birlikte olduğu gözlemlenmiş olup, fuar süresince yeni bir teknoloji sayılacak ürüne rastlanmamıştır.

1990

ESSİAD tarafından organize edilen ve KOSGEB tarafından desteklenen, derneğimizin ilk yurtdışı fuarı olan China Refrigeration 2011 Fuar organizasyonu başarıyla tamamlanmıştır.

1990

Avrupalı firmalar 15-20 yıl önce burada imalât başlamışlar ve bu ürünleri ucuza mal edip çok pahalıya satmışlar. Fakat bu sırada “Çin malı iyi değildir, kalitesizdir” kampanyası yürüterek bizlerin oraya ilgisini önlemişlerdir. Çin'de üretildiği fark edildiğinde ise “kendi mühendislerimiz orada, kalite kontrolü bizde vb.” söylemler ile süreci devam ettirmişlerdir. Türkiye'nin Shanghai Ticaret Ataşesi Sayın Serdar AFŞAR ile yapmış olduğumuz toplantıda, Çin'de asgari ücretlerin %15-40 arasında yükseldiğini bununda ürünlere yansıdığını ve giderek fiyatların yükseleceğini belirtilmiştir.


ESSİAD’dan Haberler

ESSİAD e-bülten

ESSİAD, 13-16 Nisan 2011 tarihinde yapılan X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi + ISK Sodex 2011 kapsamında Soğutma Teknolojileri Sempozyumu’nu düzenlemiştir.

Oturum 3D - Balıkesir Üniv. Sayın Yard. Doç. Dr. Hüseyin BULGURCU

Oturum 2D - Ege Üni. Mak. Müh. Böl. Sayın Halil ATALAY, Derneğimiz Onursal Başkanı Sayın Erol ERTAŞ, Ege Üni. Mak. Müh. Böl. Sayın Yard. Doç. Dr. M. Turhan ÇOBAN

Oturum 4D - Derneğimiz Onursal Başkanı Sayın Erol ERTAŞ, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hüseyin VATANSEVER, Ege Üniversitesi Sayın Türkan UÇOK, Terkan Ltd. Şti. Sayın Turan ERKAN

Oturum 2D - Salon görünümü..

Oturum 4D - Derneğimizin Onursal Başkanı Sayın Erol ERTAŞ sunum yaparken.. Oturum 3D - İYTE Sayın Moghtada MOBEDİ


ESSİAD’dan Haberler

Oturum 4D - Terkan Ltd. Şti. Sayın Turan ERKAN sunum yaparken..

ESSİAD e-bülten

Oturum 6D - Ege Üni. Mak. Müh. Böl. Sayın Yard. Doç. Dr. M. Turhan ÇOBAN, İ.V.S. İdeal Vantilasyon Sistem Çözümleri San. ve Tic. A.Ş. Sayın Bekir CANSEVDİ, Ege Üni. Mak. Müh. Böl. Sayın Prof. Dr. Ali GÜNGÖR

Oturum 5D - Dokuz Eylül Üni. Sayın Doç. Dr. Dilek KUMLUTAŞ Oturum 6D - İ.V.S. İdeal Vantilasyon Sistem Çözümleri San. ve Tic. A.Ş. Sayın Bekir CANSEVDİ sunum yaparken..

Oturum 5D - Salon görünümü..

Oturum 7D - Ege Üni. Mak. Müh. Böl. Sayın Yard. Doç. Dr. M. Turhan ÇOBAN,Dokuz Eylül Üni. Sayın Ziya Haktan KARADENİZ, Balıkesir Üni. Sayın Yard. Doç. Dr. Hüseyin BULGURCU sunum yaparken..


ESSİAD e-bülten

ESSİAD’dan Haberler

Oturum 8D - Salon görünümü..

Oturum 10D - Ege Üni. Mak. Müh. Böl. Sayın Yard. Doç. Dr. Özay AKDEMİR sunum yaparken..

1990

13-16 Nisan 2011 tarihinde yapılan X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi + ISK Sodex 2011 Fuarı kapsamında “Üniversitelerimizde Tesisat Mühendisliği Çalıştayı” düzenlenmiştir. Çalıştaya derneğimizi temsilen MTT Isıtma Soğ. Sis. Ltd. Şti. - Sayın Mak. Yük. Müh. Alev TOPRAK katılarak Tesisat Mühendisliği Eğitimi ile ilgili sunum yapmıştır. Kendisine göstermiş olduğu katkı ve özveri için teşekkür ederiz. Oturum 8D - Selçuk Üni. Sayın Nagihan BİLİR sunum yaparken..

Oturum 9D - Dokuz Eylül Üni. Mak. Müh. Böl. Sayın Doç. Dr. Serhan KÜÇÜKA, sunum yapanlara teşekkür belgesi verirken..

Sayın Mak. Yük. Müh. Alev TOPRAK “Üniversitelerimizde Tesisat Mühendisliği Çalıstayı”


ESSİAD’dan Haberler “Üniversitelerimizde Tesisat Mühendisliği Çalıstayı”ndan Görünümler

ESSİAD e-bülten


ESSİAD e-bülten

ESSİAD’dan Haberler

İstanbul Buzdolabı Soğutma ve İklimlendirme Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkârlar Odası Yönetim Kurulu, 13-16 Nisan 2011 tarihlerinde yapılan X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi + ISK Sodex 2011 kapsamında derneğimizi ziyaret etmiştir.

ESSİAD, 13-16 Nisan 2011 tarihlerinde yapılan X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi + ISK Sodex 2011 fuarında yer almıştır.

1990

1990

ISK Sodex 2011 Fuarı’nda Yer Alan Üyelerimiz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sektör Meclisleri Müdürlüğü İklimlendirme Meclisi toplantısı 13-16 Nisan 2011 tarihlerinde yapılan X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi + ISK S o d e x 2 0 11 k a p s a m ı n d a E S S İ A D ’ ı n organizasyonu ile toplantı yapmıştır.

1990

AAF Hava Filtreleri A.Ş.


ESSİAD e-bülten

ESSİAD’dan Haberler

Alarko - Carrier A.Ş. Doğu İklimlendirme Ltd. Şti.

CFM Soğutma Otomasyon Ltd. Şti.

Dinamik Isı Ltd. Şti.

Friterm A.Ş.

İm Makina


ESSİAD e-bülten

ESSİAD’dan Haberler

KLAS Isıtma Soğutma Ltd. Şti.

Venco Havalandırma A.Ş.

1990

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından “HCFC’lerin Sonlandırılması Yönetim Planı (HMPM)” çalışmaları kapsamında 18 Mart 2011 tarihinde Ankara Gazi Park Otel’de HMPM I. Çalıştayı düzenlenmiştir. “HCFC’lerin Sonlandırılması Yönetim Planı”na katkı sağlanması amaçlanan çalışmanın taslak raporunu www.iklim.cob.gov.tr adresinde bulunan duyurular kısmından indirebilirsiniz.

Makro Teknik Ltd. Şti. http://iklim.cob.gov.tr/iklim/AnaSayfa/tumDuyuru/1 1-0420/HCFC_lerin_Sonland%C4%B1r%C4%B1lmas% C4%B1_Y%C3%B6netim_Plan%C4%B1_HPMP_% C3%87al%C4%B1%C5%9Ftay_Taslak_Raporu_18 _Mart_2011.aspx?sflang=tr

MTT Isıtma Soğutma Ltd. Şti.


ESSİAD e-bülten

ESSİAD’dan Haberler

Gürçelik Ltd. Şti. - Fahri OFLAZ dernek üyelerimizin arasına katılmıştır. Verimli bir çalışma dönemi dileriz.

1990

Yayın Kurulumuzun özverili çalışmaları sonucunda dergimizin 52. sayısı basılarak 13-16 Nisan 2011 tarihlerinde düzenlenen TESKON + ISK Sodex Fuarı’nda dağıtılmıştır. Yayın Kurulumuza ciddi ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkur ederiz.

1990

Doğum günü Tebrik Mesajları Gaziler İş Merkezinde bulunan ve mülkü ESSİAD’a ait olan büromuz kiralıktır. Destek ve ilgilerinizi rica ederiz.

1990

Soğutma Dünyası Dergisi dağıtım listemiz yenileniyor. Katkı koymak isteyen üyelerimizin bilgi ve başvurularını bekliyoruz.

1990

Soğutma Dünyası Dergisi yeni sayımızın h a z ı r l ı k l a r ı b a ş l a m ı ş t ı r. D e r g i m i z d e yayınlanmasını istediğiniz firma haberleri, ürün tanıtımları ve reklamlar ile ilgili derneğimiz ile irtibat kurabilirsiniz.

Dernek Üyelerimizden; Sayın Turan ERKAN, Sayın Muammer KOÇ, Sayın Altan ERTUĞRUL, Sayın Güven TOSUN, Sayın Hüseyin BİRAZER, Sayın Metin OSMANOĞLU, Sayın Fehim YARAŞIKLI’nın doğum gününü kutlar, sağlıklı ve mutlu seneler geçirmelerini dileriz.


ESSİAD e-bülten

Sektörden Haberler

13-16 Nisan 2011 tarihinde yapılan X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi + ISK Sodex 2011 Fuarı düzenlenmiştir. Kongrenin açılış konuşmaları, MMO İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet ÖZSAKARYA, Kongre Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet ARISOY, SODEX Fuarcılık Adına Hannover Messe Yönetim Kurulu Başkanı Murat DEMİRTAŞ, MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber ÇAKAR, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SOĞANCI, sektör dernekleri adına Yönetim Kurulu Başkanımız H ü s e y i n VATA N S E V E R , T ü r k Te s i s a t Mühendisleri Derneği Başkanı Gürkan ARI ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz KOCAOĞLU tarafından yapılmıştır.

1990

Deney setinin Meslek Yüksek Okulları’nın İklimlendirme ve Soğutma Bölümleri ile Endüstri Meslek liseleri İklimlendirme ve Soğutma dallarında eğitim deney seti olarak kulanılarak soğutma eğitiminin daha anlaşılır olacağı amaçlanmıştır.

Sayman’dan ESSİAD Aidat Ödemeleri Değerli Üyemiz; dernek çalışmalarımızın eksiksiz yürütülerek sosyal sorumluluk bilinci ve faaliyetlerimiz kapsamında dernek aidat ödemelerinin zamanında yapılması derneğimiz açısından önem arz etmektedir. Aidat ödemelerini; “Ödeme Talimat Formu”nu doldurarak derneğimize gönderdiğiniz takdirde, sizin belirlemiş olduğunuz taksit miktarına göre aidatınız aylık periyotlarda tahsil edilecektir. Ödeme Talimat Formunu derneğimizin web sitesinden indirebilirsiniz. Soğutma Dünyası Dergisi Reklamları

Buca Devlet Malzeme Ofisi Çok Programlı Lisesi Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı öğretmenleri ile öğrencileri kendi deney setlerini kendileri yaptılar.

Dergimize firma reklamlarınız ile katılım konusunda desteklerinizi rica eder, reklam fiyatları ile ilgili dernek merkezimizden bilgi edinebilirsiniz. Bu önemli hususları bilgilerinize çalışmalarınızda başarılar dileriz.

sunar,


ESSİAD e-bülten

İstatistik TSektörün Dünya Pazarının Büyüklüğü 44 Milyar USD (2009) TTürkiye’nin Endüstriye İklimlendirme, Havalandırma ve Soğutma Makineleri ihracatı son 5 yıl içerisinde 7 kat büyümüştür. (229 Milyon USD’den 1 Milyar 868 Milyon USD’ye) TTürkiye Pazarı, küresel pazarın yaklaşık %6’sını oluşturmaktadır. TEge Bölgesinde Endüstriyel İklimlendirme, Havalandırma ve Soğutma sektöründe yer alan firmaların sayısı 792’dir. Sektördeki ihracatın %20’sinden fazlası İzmir ve Ege Bölgesindeki firmalar tarafından gerçekleştirilmektedir. (Kaynaklar: OAIB, ITC, FREEDONIA)

Küme Tipolojisi Kaynak: İzmir Kümelenme Stratejisinin Geliştirilmesi Projesi Saha Çalışması Sonuç Raporu(2010)

Şekil 1. İzmir’in Kümelenme Stratejisinin Geliştirillmesi Projesi Süreci Kaynak: İzmir Kümelenme Stratejisinin Geliştirilmesi Projesi - Saha Çalışması Sonuç Raporu(2010)


ESSİAD e-bülten

İstatistik

Şekil 8. Genel Makine ve Techizat İmalatı Kaynak: İzmir Kümelenme Stratejisinin Geliştirilmesine Yönelik Araştırmalar - Sonuç Raporu (2010) 4.2.2. Potansiyel Küme Gruplarındaki Ana Sektörlerin Bölgedeki Durumu

Şekil 10. Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makina ve Techizat İmalatı Alt Sektörleri Kaynak: İzmir Kümelenme Stratejisinin Geliştirilmesine Yönelik Araştırmalar - Sonuç Raporu (2010)

Tablo 24. Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Cihazları - İş ve İhtiyaç Analizi Kaynak: İzmir Kümelenme Stratejisinin Geliştirilmesine Yönelik Araştırmalar - Sonuç Raporu (2010)


ESSİAD e-bülten

İstatistik

Tablo 25.Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Cihazları - Kümelenme Düzeyi Kaynak: İzmir Kümelenme Stratejisinin Geliştirilmesine Yönelik Araştırmalar - Sonuç Raporu (2010)

Şekil 19.Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Cihazları/Küme Haritası Kaynak: İzmir Kümelenme Stratejisinin Geliştirilmesine Yönelik Araştırmalar - Sonuç Raporu (2010)


Yaklaşan Fuarlar 05.05.2011 08.05.2011

25.05.2011 29.05.2011

EF Endüstri 2011 4. Makina ve Otomasyon Fuarı

MERYAPI - Mersin 5.Yapı ve Emlak Fuarı

Bazı Kısaltmalar İstanbul TÜRKİYE

Mersin TÜRKİYE

ESSİAD e-bülten

CAT

Türkiye’nin Rekabet Üstünlüğü Çalışma Grubu

DPT

Devlet Planlama Teşkilatı

DTM

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

EASD

Avrupa Savunma ve Güvenlik Ajansı

EBSO

Ege Bölgesi Sanayi Odası

EGE PLASDER Ege Plastik Sanayicileri Derneği 26.05.2011 29.05.2011

01.06.2011 04.06.2011

15.06.2011 17.06.2011

15.06.2011 17.06.2011

24.06.2011 30.06.2011

Çukurova 4. Üretim Teknolojileri Fuarı

Entech Pollutech Asiad 2011

ICCI: 17.Uluslararası Enerji Çevre Fuarı ve Konferansı

Indo Livestocks 2011: Havalandırma ve Klima Sanayi Fuarı

Yapı Dekorasyon Doğalgaz: 7. Yapı Dekorasyon Ürünleri ve Doğalgaz Fuarı

Adana TÜRKİYE

Bangkok TAYLAND

İstanbul TÜRKİYE

Surabya Endonezya

Ordu TÜRKİYE

EGİAD

Ege Genç İş Adamları Derneği

EGİFED

Ege Genç İş Adamları Dernekleri Federasyonu

GAD

Gümrüklü Antrepocular Derneği

GEKSANDER

Geri Kazanımcılar Sanayi Derneği

İİB

İstanbul İhracatçı Birlikleri

İMİB

İstanbul Maden İhracatçı Birlikleri

İMMİB

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri

İZKA

İzmir Kalkınma Ajansa

İZODER

Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği

İZTO

İzmir Ticaret Odası

KALDER

Türkiye Kalite Derneği

KARİD

Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği

KİPLAS

Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik İşverenleri Sendikası

NACE

A.B. Standartları Faaliyet Kodları Sınıflama Sistemi

TPE

Türk Patent Enstitüsü

TSE

Türk Standartları Enstitüsü

UND

Uluslararası Nakliyecileri Derneği

Kaynak: İzmir Kümelenme Stratejisinin Geliştirilmesi Projesi Saha Çalışması Sonuç Raporu(2010)

ESSİAD e-bülten Sayı 3 / Nisan 2011  
ESSİAD e-bülten Sayı 3 / Nisan 2011  

ESSİAD e-bülten Sayı 3 / Nisan 2011

Advertisement